A világon élő adventisták együttérzésükről biztosítják a francia polgárokat. Imádkozunk Párizsért! Imádkozunk Franciaországért!

E-mail Nyomtatás PDF Bookmark and Share

A Hetednapi Adventista Egyház vezetősége és világszéles tagsága támogatásáról biztosította a párizsi és franciaországi polgárokat a több mint százhúsz áldozatot követelő terrorista merényleteket követően.

Franciaországban szükségállapotot hirdettek, megszigorították a határvédelmet, és háromnapos gyászt rendeltek el. A legfrissebb mérleg: 128 halott, több mint 300 sebesült, akik közt 80-an kritikus állapotban vannak.

Mario Brito, az Adventista Egyház Franciaországot is magába foglaló Inter-Európa Divíziójának elnöke megdöbbenését fejezte ki a párizsi véres eseményekkel kapcsolatosan: „Az egész francia néppel együtt érzünk!”

Brito elnök nyilatkozatában kitért arra, hogy ez a támadás és a pár nappal ezelőtti, legkevesebb 43 ember halálát okozó libanoni merénylet komoly figyelmeztetés a világ számára: a nemzetközi terrorizmus eddig elképzelhetetlen méreteket öltött, és immár nehezen megfékezhető jelenséggé vált – olvashatjuk az Adventist Review-ben.

Ted Wilson, az Adventista Világegyház elnöke kijelentette, hogy „együtt érzünk a francia fővárosban történt tragédia miatt szenvedő polgártársainkkal.”

„Imádkozzatok a biztonságért és a békéért! Ezek a súlyos események is rámutatnak arra, hogy mekkora szükségünk van Istenre és szeretetére, továbbá jelzik, hogy mennyire közel van az Üdvözítő eljövetele.”

Christopher Holland, az „It Is Written” tévéműsor kanadai szerkesztője azt nyilatkozta, hogy ezek a támadások biztos jelei annak, hogy Jézus visszajövetele közel van: „A párizsi tragédia emlékeztet arra, hogy Sátán az igazi terrorista, aki megpróbál mindenkit elpusztítani, mert tudja, hogy kevés ideje van már!”

Az Inter-Európa Divízió nyilatkozata Jézus második eljövetelének reménységére helyezte a hangsúlyt: „Azért imádkozunk, hogy az Úr vigasztalja meg a tragédia miatt érintett személyeket. Kérjük az Urat, hogy erősítse meg a Benne és az Ő eljövetelében bízók hitét, hogy mielőbb eljöjjön az az Ország, amelybwn béke lesz, s amelyben örökké a kölcsönös tisztelet fog uralkodni.”

 

Felhívás megfontoltságra és a vallásszabadság elveinek tiszteletben tartására

„Habár a többszöri párizsi merényletek mögött minden jel szerint az Iszlám Állam nevű terrorszervezet áll, nem szabad vallási alapú megtorlásokat kezdeményezni, vallási jogokat korlátozni.

A vallásszabadság elveiből számos előnye származik a társadalomnak, viszont elleneznek minden olyan megnyilvánulást, amely az erőszakot és a fanatizmust hirdeti. A fanatizmus mindig is egy bizonyos vallás vagy meggyőződés deviáns megnyilatkozása volt.

A vallásszabadságot és a felekezet- vagy egyházközi kapcsolatokat ezek után még jobban kellene bátorítani, az egyházi vezetőknek pedig határozott és egyértelmű megoldásokkal, nyilatkozatokkal kell előállniuk, amelyekben kategorikusan és nyilvánosan elhatárolódnak minden fanatikus megnyilvánulástól. A rosszat meg kell szüntetni, még mielőtt szörnnyé változna!” – mondta Gabriel Ișvan, az Adventista Egyház Munténiai Konferenciája Vallásszabadság és Hivatalos Kapcsolatok Osztályának igazgatója.

 

Emanuel Ban párizsi lelkipásztor tudósításából kiderül, hogy a péntek éjszakai merényleteknek nincsenek adventista áldozatai. A Román Külügyminisztérium információi alapján azonban, sajnos, két román állampolgár is életét vesztette a párizsi mészárlásban.

 

A Francia Föderáció képviselői egyeztettek a Párizsi Rendőr-főkapitánysággal, amely azt ajánlotta, hogy az Île-de-France régióban ne tartsanak nyilvános gyülekezéseket, következésképpen minden adventista istentiszteletet lemondtak Párizs környékén. Ahol van rá lehetőség, a hívek gyülekezhetnek családok otthonában, kiscsoportokban.

„Imádkozzatok Franciaországért! Tudjuk, hogy Isten ezekben a nehéz pillanatokban is velünk lesz!” – írta üzenetében Emanuel Ban lelkész.

Az ASI Európa megköszönte a Dél-Erdélyi Egyházterületnek a görögországi menekültek megmentésében nyújtott támogatását

E-mail Nyomtatás PDF Bookmark and Share

1500 és 4500 közé tehető azoknak a menekülteknek a száma, akik naponta, pneumatikus csónakokban a török partokról áteveznek az Égei-tenger legközelebbi görög szigeteire. A mintegy 10 kilométeres távolságot 4 és 7 óra között teszik meg, a csónakokban 50 személy is összezsúfolódik. A partraszállásra éjszaka vagy a kora hajnali órákban kerül sor. Sokuk hipotermiás, végtagficammal vagy töréssel, karcolással, vágott sebbel, bőrirritációval ér célba. A Leszbosz és Kiosz szigetére érkezett menekülteket azonnal nyilvántartásba veszik, majd a Leszbosz észak-keleti részén felépített menekült-táborba viszik.

Ezt elősegítendő az ősz elején az ASI Európa segítséget kért és kapott a Romániai Hetednapi Adventista Egyház Dél-Erdélyi Konferenciájától. A felkérés eredményeképpen október 7-én kiküldték a helyszínre az „Egészség-karaván” nevű buszt, amely voltaképpen egy felszerelt mobil orvosi rendelő és könyvtár. Az első önkéntesek október 11-én vasárnap kezdték el a munkát, és a mobil-rendelőt oda vezették, ahol a menekültek áradatának iránya ezt megkívánta. A közeljövőre több, kisebb mobil-rendelő „bevetését” tervezik a menekültek által használt útvonalakon.

A helyzetet Claus Nybo, az ASI Európa egyik igazgatója továbbra is drámainak írja le:

„A híradóknak és a barátaink által küldött jelentéseknek köszönhetően napirenden voltunk azzal, ami itt történik, de ez még nem jelenti azt, hogy fel is voltunk készülve arra, ami itt várt ránk. Nagyon megrázó volt a csónakból kiszálló fáradt,csüggedt, az utcákon céltalanul bolyongó gyermekek arckifejezése. És nagyon sokan vannak, és jönnek szüntelenül! Megható az is, ahogyan az adventista önkéntesek egymást váltva dolgoznak, megállás nélkül az orvosi buszban. Ők valóban Jézus segítséget nyújtó kezei. Imádkozzatok értük és a többi önkéntesért!”

Viriato Fereira az ASI Európa nevében üzenetet küldött Szász Ernő testvérnek, a Dél-Erdélyi Egyházterület elnökének, amelyben köszönetét fejezte ki a Leszbosz szigeten végzett humanitárius szolgálatért.

„Az ön és adminisztratív csapata nyitottságának köszönhetően lehetővé vált ennek a mobil-klinikának a bevetése. Ez az autóbusz sok ember számára egy áldás volt, és emlékezni fognak arra, hogy életük azon nehéz napjaiban az adventisták segítettek nekik. Majd a mennyben fogjuk meglátni ennek az akciónak az igazi eredményeit.”

Viriato Fereira továbbá megköszönte az önkénteseknek és a szponzoroknak a segítséget és a szolgálatra való készséget a XX. és XXI. század egyik legnagyobb menekült-válságában tanúsított önzetlen magatartásért, emlékeztetve arra, hogy ha mindez idáig az adventisták mentek az úgynevezett „10/40-es ablakba”, most már ők azok, akik hozzánk jönnek.

 

Árengedmény a „Viață și Sănătate” Kiadónál

E-mail Nyomtatás PDF Bookmark and Share

Örömmel közöljük olvasótáborunkkal és minden érdeklődővel, hogy folyó év november 16-án a „Viață și Sănătate” Kiadó 20%-os árengedménnyel kínálja minden egyes könyvét, Bibliáit, ajándéktárgyait.

Ez alkalommal – a Nyitott Kapuk keretében, amely az idén immár nyolcadjára kerül megrendezésre – célul tűztük ki, hogy minél több ember figyelmét felkeltsük, és a jó könyvek olvasására ösztönözzük.

Az idei rendezvény új Biblia-ajánlattal érkezik, valamint számos újdonsággal. Válogassanak kínálatunkban a www.viatasisanatate.ro weboldalunkon, vagy a „Sola Scriptura” könyvesboltjainkban. Mind román, mind magyar nyelvű könyvajánlatunkat letölthetik a fentebb említett weboldalról, a „Resurse” gombra kattintva.

Legyenek partnereink az Ige tanulmányozásában és kutatásában.

 

David Iordan, értékesítési igazgató

„Viață și Sănătate” Kiadó

Tel.: 0740-77.11.55 / 021-323.00.20, 204-es belső szám.

www.viatasisanatate.ro

#Colectiv – Az elnök üzenete

E-mail Nyomtatás PDF Bookmark and Share

Szomorú vagyok!

Elsősorban a megsemmisítő tűzvész miatt vége szakadt életek miatt. Nehezen tudom elképzelni, milyen lett volna az egyikőjük helyében lenni azon az éjszakán! És azt is nehéz elképzelnem, hogy szülőként hogyan élném túl ezt a fájdalmat. E szomorúsággal a lelkemben, alázattal tudatom a gyászolókkal, hogy Istenhez emelt imáimban osztozom fájdalmukban. És imádkozzunk azokért is, akik emberfeletti erőfeszítéseket tesznek, hogy életeket mentsenek.

De túl ezen a fájdalmon, aggaszt egyes keresztények reakciója, függetlenül attól, hogy milyen vallásúak. Isteni büntetésről beszélni ezekben a pillanatokban, miközben a szív mélyén káröröm lángol… nem a keresztény szeretet bizonyítéka. Vannak helyzetek, amikor beszélni kell, és vannak, amikor hallgatni. Sajnos sok politikus, újságíró és egyházi vezető helytelenül viszonyult a tragédiához. Minden embert tisztelnünk kell, és ami a legfontosabb: feltétel nélkül szeretnünk.

Másrészt számos adventista hittestvérünk reakciója bátorító volt számomra. Értékeltem sokak megfontoltságát, hogy a helyzetet nem használták fel arra, hogy vallásos meggyőződéseiket hangoztassák. Ezúton szeretném megköszönni e napok egyik hősének, az adventista ötödéves orvostanhallgató Ema Onisâi-nak mindazt, amit az áldozatokért tett.(részletes leírás román nyelven ITT). Amikor beszéltem vele telefonon, csupán ennyit mondott: „Köszönöm a bátorítást. Nincsenek szavaim. Azt teszem, amit mindenkinek tennie kell.”

Gratulálok azoknak a lelkészeknek is, akik véradásra és segítségnyújtásra buzdították a hívőket. Bebizonyították, hogy a cselekedetek többet érnek a szavaknál.

Mindenkinek köszönöm az áldozatát, amelyről ezen a héten bizonyságot tett.

Marius Munteanu, akire bármikor, bármiben számíthattok.

Kórusfesztivál Szászrégenben

E-mail Nyomtatás PDF Bookmark and Share

2015. október 31-én szombaton, a szászrégeni „Emánuel” adventista imaháznak mintegy 500 résztvevőt sikerült befogadnia a Dél-Erdélyi Egyházterület által szervezett kórustalálkozó alkalmával.

A meghívásra tizenegy kórus válaszolt jelenlétével. Brassó megyéből a „Bétel” és a feketehalmi gyülekezet kórusa, Maros megyéből pedig a vásárhelyi „Omega”, a szászrégeni, tokai, segesvári és mezőménesi kórusok jöttek el. Fellépett még a Havasi Gyopár és A Reménység Hírnökei gyermekkórus, valamint a mezőfelei Dr. Lind Gimnázium tanulóinak kórusa.

A program korán reggel kezdődött és késő délután ért véget. Záróakkordként a kórusok közösen is felléptek Nicușor Gheorghiță, Sebastian Cazan és Lavinia Zanfir vezénylete alatt.

A fesztivál az első volt abból az eseménysorozatból, amelyet az Adventista Egyház Szászrégenben, „a hegedűk városában” szervezni szándékszik. Decemberben egy karácsonyi dalversenyt és egy évzáró hangversenyt rendezünk, a februárra tervezett evangelizáció alkalmával pedig szintén lesz egy zenés ünnepi eseményünk. A zenei évadot a húsvéti koncerttel zárjuk 2016 áprilisában.

Oltei Sabin, lelkész

Imaházszentelés Görgénysóaknán

E-mail Nyomtatás PDF Bookmark and Share

2015. október 31-én került sor a görgénysóaknai hetednapi adventista imaház felszentelésére.

Örömünnep volt ez a szombat. Kint gyönyörű volt az idő, és a mintegy kétszáz résztvevő szívében is ragyogott a nap. Sokan érkeztek a szomszédos gyülekezetekből is.

A rövid történeti visszatekintőben Iared Azamfirei és Iacob Nădășan lelkészek hangsúlyozták Isten hozzájárulását a tizenkét évig tartó építkezéshez, a gyülekezet 61 tagja imáinak, munkájának, a szponzorok és a Dél-Erdélyi Egyházterület anyagi és lelki támogatásának fontosságát. Külön aláhúzták a hívek, lelkészek és a helyi bizottságok összefogását ebben az ügyben.

Felolvasták Görgényoroszfalu polgármesterének rendkívüli üzenetét, majd a Dél-Erdélyi Egyházterület kincstárnoka, Vlad Bogdan lelkész hálát mondott az Úr kegyelméért és a gyülekezet erőfeszítéseiért.

A felszentelésen részt vettek a Dél-Erdélyi Egyházterület Bizottságának tagjai, valamint az Unió és az Inter-Európa Divízió meghívottjai és Görgénysóakna egykori lelkészei is.

Reto Mayer lelkész, az Inter-Európa Divízió társkincstárnoka – akit Ioan Câmpean lelkész, az Inter-Európa Divízió Sáfárság Osztályának igazgatója kísért el erre az alkalomra – Isten mindenkire kiáradó kegyelméről prédikált.

Szász Ernő lelkész, az Egyházterület elnöke mondta az új imaházért való odaszentelődési imát, és Isten áldását kérte az Úr új hajlékára és az Isten ügye iránt újbóli kötelezettséget vállaló gyülekezetre.

A gyülekezet kórusa megható szolgálatot tett énekeivel és szavalataival. Az egész ünnepély hangulatát a jó és szent dolgok Adományozója iránti hála jellemezte.

Az imaház-szentelési ünnepség délután is folytatódott énekekkel, szavalatokkal, hangszeres zeneművekkel, közös énekléssel és bizonyságtételekkel. Lelki tapasztalatait mutatta be a hallgatóság előtt Roșca Viorel, Roșca Dumitru, Popescu Constantin, Iacob Nădășan, Potocean Carol, Iared Azamfirei és Borz Vasile lelkészek.

A program végén Vlad Bogdan egyházterületi kincstárnok Isten szolgálatra indító felhívását tolmácsolta.

Soli Deo Gloria!

Grama G. Ioan, Dél-Erdélyi Egyházterület / AARC

7. oldal / 57