Az egyetemek elöljárói a törvény, a vallás és a szabadság közti kapcsolatról tárgyaltak

E-mail Nyomtatás PDF Bookmark and Share

Románia és az Amerikai Egyesült Államok, valamint az Európai Unió legszínvonalasabb egyetemeinek 120 elöljárója, a legjobb hivatalnokokkal és nemzetközi szakértőkkel együtt vett részt az elmúlt héten a tudományos kutatások ülésszakán, amelynek témája a vallási és lelkiismereti szabadság volt. Az eseményt a Román Parlamentben, az Emberi Jogok Termében szervezték meg.

A Lelkiismeret és Szabadság Egyesület, valamint a Képviselőház Jogi Bizottsága által kezdeményezett esemény lehetőséget nyújtott arra, hogy a globalizálás kontextusában tárgyaljanak a törvény, vallás és szabadság közötti kapcsolatokról.

A felsőoktatási intézmények küldötteinek lehetősége volt jobban megérteni és tükrözni az egyetemeken belül a vallásszabadság hirdetését és gyakorlatba ültetését, ugyanakkor pro-aktív módon szerepet kaphatnak, hirdetve ezeket az elveket a tárgyalásokon és bátorítva az ezen a területen végzett tudományos kutatások végzését.

„Nagyon szerettük volna, hogy a következő generációk neveléséért felelős vezetők megértsék a többvallású kultúra ajánlásának előnyeit és a bizonyos földrajzi helyen többséghez viszonyított más vallásúak megtűrését. Fontos, hogy a jövő generációinak átadott üzenetünk az emberi méltóságra alapozott békesség és tisztelet legyen”, nyilatkozta Nelu Burcea, a Lelkiismeret és Szabadság Egyesület elnöke.

Ebben a környezetben Bogdan Ciucă, az esemény társszervezője rátért a szabadság alapjai megértésének fontosságára azok esetében, akik az ország „törvénygyárában” dolgoznak (Parlament):„Amikor a szabadságról beszélünk, a fontos az, hogy hogyan használjuk. Olyan mint egy kés, amely hasznos vagy akár veszélyes is lehet, viszont amikor a lelkiismeretről beszélünk, nem lehet szó többértelműségről, hanem felfedezzük, hogy létezik vagy sem. „Ráadásul”, folytatta Bogdan Ciucă, „a szabadság értékékét a lelkiismeret adja, valamint hogy hogyan viszonyulunk a lelkiismereti szabadsághoz és a körülöttünk élőkhöz, és hogy tudjuk ezt tiszteletben tartani, nem azért, mert köteleznek erre, hanem mert mi is így látjuk jónak.”

A jogi oldalára utalva Victor Opaschi, a vallásokért felelős államelnök megjegyezte, hogy akkor, „amikor a törvényhozásról beszélünk, beszélhetünk egy törvény minőségéről, annak szándékáról vagy a törvény mögötti politikai szemléletről, de ugyanolyan fontos, hogy azt a bizonyos törvényt a lehető legkisebb részleteiben is betartsák és tiszteljék. Ez a jogi állam előírása, amely Romániában nehezen épült fel, de amellyel folyamatosan foglalkoznunk kell a demokrácia hosszú útján.”

Az eseményen részt vett Titus Corlățean külügyminiszter; Mihnea Costea, a Felsőoktatást, Tudományos Kutatást és Technológiai fejlődést képviselő miniszter; Victor Opaschi, a vallásokért felelős államelnök; dr. John Graz, az International Religious Liberty Association elnöke az ENSZ keretein belül, valamint dr. Nelu Burcea, a Lelkiismeret és Szabadság Egyesület romániai elnöke.

„Országunk hivatalnokainak jelenléte rámutatott Románia azon döntésére, hogy teljes mértékben tisztelje a vallásszabadságot még akkor is, ha néhány helyen, a szabadságról és az ország törvényeiről szóló bibliai elvek elutasítása miatt bizonyos személyek elítélendő dolgot tesznek. Hisszük, hogy előbb-utóbb ezeket a személyeket megbüntetik, úgy jogilag, mint lelkileg”, mondta Burcea.

Úgy John Graz, mint Ganoune Diop értékelte Románia lépéseit az utóbbi 25 évben a vallási és lelkiismereti szabadság érdekében, felfigyelve a politikai vezetők és más vallások vezetőinek szerepe mellett a Lelkiismeret és Szabadság Egyesület állandó erőfeszítéseire is.

„Romániában óriási akaraterőt találtunk a hosszú távú és biztos alapra való építéshez. Az események elterjedtek és a szakértők, valamint a politikai és társadalmi vezetők állandó elismerése is elterjedt. Gratulálok ezért!”, jegyezte meg Graz.

A vallásszabadságot, valamint az állam és az egyház szétválasztását támogató legfontosabb személyeket elismerésben részesítették, különösképp a Hetednapi Adventista Egyházat.

Marius Munteanu, a Hetednapi Adventista Egyház romániai elnöke átvette a szót és megjegyezte, hogy „a Hetednapi Adventista Egyházat már a kezdetek óta foglalkoztatja a vallási és lelkiismereti szabadság helyzete, valamint az egyház és állam közötti kapcsolat.”

Ugyanakkor Eduard Călugăru, az egyház pénztárosa megemlítette, hogy az ok, amiért állandóan szükséges időt, energiát és anyagiakat befektetetni a vallásszabadság védelmébe és hirdetésébe nem kizárólag a saját hitünk megvédése, „ahogyan azt sokan hinnék”, hanem a szeretet. „Ha Isten annyira szeretett bennünket, hogy szabad ítélőképességet adott nekünk, kik vagyunk mi, hogy felebarátunktól elvegyük ezt a jogot?”, jegyezte meg Eduard Călugăru.

Az Adventista Egyház titkára, Tomoioagă Ștefan lelkész felhívást intézett a szabadság javára tett mozgósításra. „A keresztény értékek a globalizálás egy lehetőségét mutatják be. Ez egy „keresztezési globalizálás”, amely felhatalmazza Isten embereit, hogy „igazságot cselekedjél, szeressed az irgalmasságot, és hogy alázatosan járj a te Isteneddel” (Mikeás 6:8). A tolerancia kultúráját kell globalizálni, amely egyesíti a békességet az igazsággal látható és kézzel fogható módon a népek és közösségek életében. Olyan morál megteremtésére vagyunk hivatva, amely tiszteli és védi az emberi életet az emberi jogokkal együtt, úgy, hogy „bővölködjenek” (János 10:10) Isten akarata szerint.”

Megjegyzés: Tekintettel a téma bonyolultságára és a felszólalások számára, az eseményről részletes beszámoló készül a Reménység-Speranţa TV „Dreptul la Opinie” c. műsorában.

 

Fordította: Kovács Szabolcs

 

A tolerancia, vallás-közötti és felekezetközi párbeszéd hirdetésében fontos szerepe van a politikusoknak, sajtónak, véleményalkotóknak és a klerikusoknak

E-mail Nyomtatás PDF Bookmark and Share

„A felekezetközi párbeszéd és a politikusok támogatása a felekezetek közötti konfliktusok megelőzésében Romániának nagy előnyt jelentett, társadalmi stabilitást. A vallásszabadság támogatásával Románia ráadásul nagy összetartó erőt is nyert, amely bizonyítja, hogy ez a dolog köszönhető a vallások közötti párbeszéd támogatásának is.” – nyilatkozta Titus Corlățean külügyminiszter a tudományos kutatások nemzetközi ülésének megnyitóján, amelynek témája a vallási és lelkiismereti szabadság. Az eseményt a Román Parlament Emberi Jogok Termében szervezték. A Lelkiismeret és Szabadság Egyesület, valamint a Képviselőház Jogi Bizottsága által kezdeményezett tudományos kutatásokról szóló ülésszak lehetőséget nyújt a fontos akadémiai, politikai tudós, filozófus, jogtudományi és teológus személyek találkozására.

Úgy a külföldről érkezett vendégeknek, mint a hazai egyetem számos képviselőjének intézve szavait Titus Corlățean hangsúlyozta, hogy minden felekezet vallásos tevékenysége fontos mindenféle korlátozás nélkül, saját hagyományaik és előírásaik, valamint tanaik és jellegzetes szertartásaik miatt. „Románia támogatja a vallásszabadságot, a vallástoleranciát, a vallásos meggyőződések alapján való megkülönböztetés elkerülését, a különböző vallási csoportok felé irányuló támadás elítélését, országunk ugyanakkor a nemzetközi közösségnek aktív tagja ezen párbeszéd támogatásában”, jelentette ki Titus Corlăţean.

A lehetőséget megragadva Titus Corlăţean aláhúzta a politikusok, a sajtó, a véleménynyilvánító és a klerikus személyek szerepének fontosságát a tolerancia hirdetésében, a vallásközi és felekezetközi párbeszédben, következésképp a vallástól független tiszteletteljes környezet biztosításában.

Titus Corlățean miniszter kiemelte a belső biztonság biztosításának szükségességét is, amelyben az egyén feltalálhatja magát a társadalom értékrendjében. „A személyes biztonság biztosítása hozzájárul az akaraterő egyesítéséhez és a társadalom tetteihez, valamint elbátortalanítja az eltulajdonítás jelenségeit, amelyek számos társadalomellenes viselkedés alapját képezik”, mutatott rá Titus Corlățean

A külügyminiszter ugyanakkor beszélt a román diplomácia fontosságáról a felekezetekkel és szervezetekkel való kapcsolattartás terén azon országokban, ahol románok élnek. „A román külpolitika egyik alapcélkitűzése a románok etnikai, kulturális, nyelvi és vallási identitásának megtartása és kinyilvánítása a hatályban lévő nemzetközi szabványok alapján, valamint a Románia és a határon túli román közösségekkel való kapcsolatmegerősítés. A román identitás megóvásában és a kultúra támogatásában jelentős szerepe van a külföldi román közösségekben történő lelki tevékenységeknek”, hangsúlyozta Titus Corlățean miniszter.

A romániai diplomácia főnöke befejezésként megismételte, hogy a kulturális és vallási változatosság a társadalom fejlődésének egyik forrása és a jelenlegi európai felépítésre való tekintettel a nemzeti identitás újra meghatározását követeli, de nem a bennünket elválasztó elemekre, hanem a közös értékekre alapozva.

Fordította: Kovács Szabolcs

Az Adventista Egyház a nők lelkészi felszentelését illető szavazást 2015 júliusára ütemezte be

E-mail Nyomtatás PDF Bookmark and Share

A Hetednapi Adventista Egyház 2015 júliusában dönthet szavazás által a nők lelkészi felszentelése ügyében. A világszéles Adventista Egyház székhelyén összegyűlt Generál Konferencia Végrehajtó Bizottsága az Éves Tanács keretében október 14-én, kedden döntött arról, hogy javasolja az ügy szavazás általi megoldását.

A nők felszentelésével kapcsolatos szavazás lezárhatja – vagy meghosszabbíthatja – a felekezetet megoszlással fenyegető évszázados vitát.

Egy teljes napot felölelő tárgyalás végeztével, 243 támogatóval és 44 ellenszavazattal, a Végrehajtó Bizottság beleegyezését adta az alábbi kérdés, Generál Konferencia 2015 júliusában tartandó ülésének – az Adventista Egyház legfelsőbb döntő fórumának – napirendjén való feltüntetésére:

„Mivel az egység, melyért Jézus imádkozott, létfontosságú a Hetednapi Adventista Egyház bizonyságtétele szempontjából, és

Mivel az Adventista Egyház minden tagot szeretne bevonni világszéles küldetésébe, hogy minden nemzetségből, minden kultúrából és minden népből származó embereket tegyen Jézus Krisztus tanítványaivá, és

Miután a Generál Konferencia és a divíziók által kinevezett különböző csoportok figyelmesen tanulmányozták a Bibliát és Ellen G. White írásait a nők felszentelésével kapcsolatosan, anélkül hogy közös nevezőre jutottak volna a nők felszentelésének egyöntetű támogatása vagy ellenzése tekintetében, és

Mivel a Hetednapi Adventista Egyház elismeri, hogy »Isten akarata értelmében, amikor a Generál Konferencia ülésének keretében az egész világról összegyűlnek az Egyház képviselői, akkor tekintéllyel fognak rendelkezni«, a Generál Konferencia Végrehajtó Bizottsága felkéri a küldötteket, hogy a Generál Konferencia 2015-ben sorra kerülő ülésén, Isten előtt felvállalt szent kötelességük révén válaszoljanak a következő kérdésre:

»Miután imával tanulmányoztátok a Bibliát, Ellen G. White műveit és a kutató bizottságok beszámolóit a nők felszentelésének témáját illetően, és

Miután figyelmesen elemeztétek, hogy az Egyház és küldetése betöltésének szempontjából mi a jobb,

Elfogadjátok, hogy ahol a divíziók végrehajtó bizottságai területükhöz mérten megfelelőnek tartják, ott a nők evangélium szolgáiként történő felszentelésére vonatkozóan előírásokat határozzanak meg? Igen vagy Nem« [.]”

Ha a nők felszentelését szavazat által elfogadják, az egyház 13 divíziójának vezetői dönthetnek majd arról, hogy a saját területükön a nőket felszentelik-e vagy sem.

Az Egyház vezetői által ajánlott, és a Végrehajtó Bizottság által megszavazott javaslatot bemutatták a küldötteknek, mely a kényes probléma semleges álláspontból történő kreatív megközelítésének minősíthető.

A nők felszentelésének némely támogatója az indítvány mellett szavazott, ugyanakkor kifejezték a felszentelés melletti vagy elleni formális javaslat hiánya miatti aggodalmukat. Ők attól tartanak, hogy az ügy kevesebbet fog nyomni a latban a Generál Konferencia San Antonio-ban (Texas, USA), július 2–11. közötti időszakban sorra kerülő ülésén.

„Azt hiszem, szükséges, hogy ez a vezetőszervezet [Végrehajtó Bizottság] irányt mutasson a világszéles egyháznak”, mondta David Weigly, az Észak-amerikai Divízió kolumbiai uniójának elnöke. „Az irány meghatározásának aranyalkalmát szalasztjuk el. Az elöljárók vezetnek, ők határozzák meg az irányt”, jelentette ki.

„Ahogyan e probléma történetét látom, úgy tűnik, hogy az Éves Tanács mindannyiszor igen kiemelkedő szerepet játszott a Generál Konferencia ülésén elfogadott döntéseket illetően”, nyilatkozta Heather-Dawn Small, a világszéles Adventista Egyház Női Misszió Ügyosztályának igazgatója. „A múltban észrevettem, hogy az Éves Tanács döntése befolyásolja a Generál Konferencia ülését.” Mike Ryan, az Éves Tanács jelenlegi elnöke, valamint az Adventista Egyház alelnöke azt sugallta, hogy a javaslatnak semlegesnek kell lennie, és hogy az ülésen részt vevő küldöttek lennének a legmegfelelőbbek a felszentelés problémájának eldöntésére.

Több mint 20 személy beszélt a probléma különböző arculatairól.

Alberto C. Gulfan Jr., a Dél-ázsiai – Csendes-óceáni Divízió elnöke elmondta: értékeli a női evangélisták hozzájárulását, de az ebben a régióban élő hívők nincsenek „felkészülve a nők felszentelésére”. Hozzátette: „Támogatjuk ezt a javaslatot, hogy a Generál Konferencia ülésének figyelmébe ajánljuk ezt a problémát, és hogy végre egy örök-érvényű döntés szülessen”.

Ted N. C. Wilson, a Generál Konferencia elnöke, aki a nők felszentelése mellett nemrégiben, az Éves Tanács lezajlása előtt hozott döntéseket ellenezte, a találkozó ideje alatt nem nyilvánította ki véleményét, de a találkozó előtt arra utalt, hogy hajlandó lenne álláspontján igazítani.

„Ha ez a szervezet elfogadja az ügy Generál Konferencia üléséhez való terjesztésére vonatkozó javaslatot, és miután ez az Ülés, imádkozó lelkületet tanúsítva, szavazni fog”, mondta Wilson, „megígérem, hogy alávetem magam a Generál Konferencia szavazata következtében meghozott döntésnek. Mindenkit szeretnék megkérni, hogy ugyanezt tegye.”

Az Egyház irattára szerint, a nők felszentelésével kapcsolatos viták több mint 130 éve kezdődtek, a ’70-es évek után pedig egyre fokozódtak, különösen azokban a régiókban, ahol a tagok változásra tartottak igényt, mint például az USA, Európa bizonyos részei és a Dél-Csendes-óceáni térség. A Generál Konferencia 1990-es és 1995-ös ülésén a delegátusok elutasították a nők felszentelésére vonatkozó javaslatokat, de azóta a problémát nem foglalták bele az ülés napirendi pontjai közé.

Viszont a 2010-es atlantai (Georgia, USA) ülésen egy pennsylvaniai küldött kérte, hogy „az Adventista Egyház fejlessze és fogalmazza meg a felszentelés teológiáját”.

E kérdés nyomán az Adventista Egyház vezetői felvállalták a tárgyalások kezdeményezését és a Felszentelés Teológiáját Tanulmányozó Bizottság (TOSC) kinevezését. A 106 tagból álló bizottságot felkérték a felszentelés problémájának elmélyítésére, valamint olyan információk közvetítésre, melynek révén a Generál Konferencia eldöntheti, hogyan is közelítse meg a problémát.

A TOSC válaszát a mai beszélgetés alapjául szolgáló 127 oldalas beszámoló képezte.

A beszámolóban elismerik, hogy a bizottság tagjai nem jutottak közös nevezőre a nők felszentelésének támogatására vagy elvetésére való tekintetben.

A TOSC három különböző nyilatkozatban foglalta össze a tagok álláspontjait. Ezeket az álláspontokat három szakértő magyarázta meg a Végrehajtó Bizottság előtt bemutatott előadás keretében; ugyanakkor, ezen nyilatkozatokat a TOSC beszámolóba is belefoglalták.

Az 1. nyilatkozat szerint a világszéles egyház által csak a férfiakat lehet felszentelni. A 2. nyilatkozat értelmében a lelkészek alkalmazásáért felelős szervezeteknek kellene saját döntést hozniuk a nők lelkésszé való szentelése tekintetében. A 3. nyilatkozat elmondja: „a megfelelő szinten lévő” vezetőkre kellene hagyni az arra vonatkozó döntést, hogy „zónájukban vagy régiójukban megfelelőnek bizonyulna-e” a felszentelés.

Bár a felszentelés teológiáját a Generál Konferencia Ülésének napirendjére tűzték, az intézkedés eredményessége távolról sem biztos. Közel 2.600 delegátus dönthet a javaslat elfogadásáról, elutasításáról vagy módosításáról.

 

Edwin Manuel Garcia/ANN

Fordította: Sinkler Beáta

Az Éves Tanács megnyitója az egészséges életmódra és a diplomáciára való felhívásra összpontosult

E-mail Nyomtatás PDF Bookmark and Share

A Hetednapi Adventista Egyház 2014-es Éves Tanácsa a jövőbeni tárgyalások fényében a tiszteletteljes diplomáciára való felhívással és az egyházhoz intézett azon kéréssel kezdődött, hogy összpontosítson az egészségre. A vezetőket felkérték: szervezzenek egészségügyi akciókat a közösség számára, illetve adjanak példát az egészséges életmódra.

Goffrey Mbwana alelnök és G.T. Ng titkár megnyitották a Generál Konferencia Silver Spring-i (Maryland, USA) székhelyén lévő Végrehajtó Bizottság 7 napos találkozóját, még mielőtt Ted N.C. Wilson, a világszéles egyház elnöke köszöntötte volna a jelenlévő több száz küldöttet.

Wilson Isten áldását kívánta az egyházvezetőknek a következő héten lezajló munkaülésekre és lelki találkozókra. „Kitartóan imádkoztunk, hogy ezt a termet a kedvesség lelkülete töltse be” – mondta ő, mielőtt felolvasta volna az egyház fő vezetőinek nyilatkozatát. A nyilatkozat világos betekintést nyújtott a kedden sorra kerülő tárgyalásokat illetően, a felszentelési teológia, valamint az ennek keretében felmerülő – nemekkel kapcsolatos – kérdésekre vonatkozóan.

„Mi, a Generál Konferencia és a divíziók képviselői felhívást intézünk az Éves Tanács összes résztvevőjéhez, hogy a bizonyos témákban megnyilvánulandó egyes véleménykülönbségek ellenére fogadjuk el egymást Krisztusban testvérnek és testvérnőnek” – mondta Wilson, a nyilatkozatból olvasva. „Kérjük, hogy a Krisztushoz való hasonlóság és alázattal teljes, kölcsönös tisztelet nyilvánuljon meg mind szavainkban, mind pedig ezen Éves Tanács ideje alatt sorra kerülő tevékenységekben, illetve azután is.”

Az este az egészségügyi csúcsszakértők által tartott 3 előadással folytatódott, mindegyik felkérve a küldötteket: saját régiójukban tulajdonítsanak elsőbbséget az egészségügy területén végzendő munkának, az egészséges életmód kialakítása pedig személyes életünkben is legyen igen fontos cél.

David Williams, a Harvard Egyetem egészségügyi tanára és az Adventista Egyház Egészségügyi Osztályának tiszteletbeli aligazgatója az egészséggel kapcsolatos alapvető problémák megközelítésének szükségességéről beszélt, mint például a jövedelem, faji egyenlőtlenségek, stressz és depresszió.

Szerinte az egészségügyi szolgálat legkiemelkedőbb példája az 1893-ban John Harvey Kellog által alapított chicagoi missziós központ. A missziós központ ételt és menedéket biztosított a hajléktalanoknak, rendelkezett egy klinikával, a prostituáltakat befogadó központtal, egy szülőotthonnal az egyedülálló anyák számára és a drogfogyasztóknak létesített rehabilitációs központtal. Miután Kellog elolvasta az egyház társalapítója, Ellen G. White által írt „A Nagy orvos lábnyomán” c. könyvet, megalapította a központot – mondta Williams.

„A Nagy orvos lábnyomán" című könyv a teljes egészségügyi szolgálatot felölelő tankönyvünk, és vissza kell térnünk a nekünk felajánlott csodálatos tanácshoz, mely segítséget nyújthat a felmerülő kihívásokkal szemben” – jelentette ki Williams.

Fred Hardinge, az Egyház Egészségügyi Osztályának aligazgatója az adventisták élettartamával kapcsolatban megvalósított tanulmányok következtetésének áttekintésére adott lehetőséget. Kijelentette: az adventisták körében 8-10 évvel több a várható élettartam a lakosság többi részéhez viszonyítva. Ebben kulcstényező a húsfogyasztás kerülése, különösen a nyers húsé – jelentette ki a szakértő.

Dr. Peter Landless, az Egészségügyi Osztály igazgatója ugyanazt a véleményt osztotta, hozzátéve, hogy amennyiben ez lehetséges, a nagyrészben növényi étrend a legmegfelelőbb. Összességében tekintve, üzenete a kiegyensúlyozott életmódra tette a hangsúlyt.

„A tudományos világ a legmodernebb tudományos folyóiratok révén hangoztatja nekünk az üzenetet, bizonyítva, hogy a húsételekre alapuló táplálkozás nem jó nekünk” – nyilatkozta Landless a küldötteknek. „Szeretném, és imádkozom azért, hogy a Krisztushoz hasonló kiegyensúlyozott megközelítéssel a nagyrészben növényeken alapuló étrend felé fordítsuk figyelmünket,de tegyük ezt anélkül, hogy a választott étrend miatt a szentség különböző szintjeire állítanánk magunkat; a környezetünktől függően minden tőlünk telhetőt megtéve ilyen értelemben.”

Landless a gyakran hosszú utazásokon lévő és ugyanolyan hosszú értekezleteken részt vevő vezetőket az egészséges életmódra való példaadásra buzdította. „Hogy érzitek magatokat? Kapcsolataitok egészségesek és fejlődnek?” – tette fel a kérdést.

A találkozó végének közeledtével Ian Sweeney brit unióelnök bizonyságot tett az életmódjában nemrég foganatosított, testsúlycsökkenést előidéző változtatásokról. Hozzátette: az elmúlt két évben 34 kg-ot fogyott, azok a tagok pedig, akikhez a Wilson elnök nemrégiben tett látogatása alkalmával szólt, tapssal jutalmazták vékonyabb alkatáért.

Miután egyik szomszédjának egy egészségről szóló könyvet ajándékozott, rájött a helyzetben rejlő iróniára, ugyanabban a hajóban lévén ő is;ezért egészségesebb étrend kialakítására, illetve több testmozgás végzésére határozta el magát.

„15-17 éven keresztül nem prédikáltam az egészségről és az önmegtartóztatásról, mivel képmutató lettem volna” – jelentette ki Sweeney. „A Szentlélek késztetett arra, hogy saját életemben tükrözzem azt, amiről prédikálni kívánok.”

Mark Finley, Wilson elnök segédje a következőkkel zárta a találkozót: „Ha az életmódváltás oka nem az, hogy Istent dicsőítsem az Általa nekem ajándékozott testben, akkor ez a motiváció nagyon felszínes...Szeretném ajánlani, hogy az életmódváltáshoz szükséges erőt Jézustól kérjétek, és így imádkozzatok: „Uram,a testem a Tied. Téged akarlak dicsőíteni életem minden területén.”

 

Ansel Oliver/ANN

Fordította: Sinkler Beáta

 

 

Az egyház taglétszáma elérte a 18,1 milliót

E-mail Nyomtatás PDF Bookmark and Share

 

Az Adventista Egyház taglétszáma most először érte el a 18,1 milliót, de G.T. Ng, a világszéles Adventista Egyház titkára nem ünnepel. Ng megdöbbenésének adott hangot a nagy veszteség miatt.

„Könnyű megkeresztelnünk, de sokkal nehezebb megtartanunk őket” –  mondta Ng egy interjúban. A növekedés és a fejlődés az érem ugyanazon oldalán kellene legyen, viszont úgy tűnik, hogy a keresztség nagyobb figyelemnek örvend: „Nézd milyen sokan keresztelkedtek meg!” – mondja. „Fejlődés? Kit érdekel? Nem növeli a hírnevemet.” Ezzel sajnos együtt jár egy nagy probléma: veszteségek, súlyos veszteségek. De nem sokan beszélnek ezekről.”

Mindezek ellenére Ng a pontot az i-re vasárnap tette fel, amikor az évi jelentést mutatta be a taglétszámról az Évi Tanácskozáson belül, amely az adventista világegyház vezetőinek fontos találkozója az Adventista Egyház székhelyén Silver Spring-ben (Maryland, Egyesült Államok).

A taglétszám 1,5%-ot nőtt; egyházunk elérte a 18.143.745-t a 2013-as 17.881.491 számot túlszárnyalva. Tizedik éve, hogy évente több, mint 1 millió személy csatlakozik egyházunkhoz – pontosabban 1.091.222 – ugyanakkor 828.968 személyt húznak ki évente a listáról elhalálozás vagy az egyház elhagyása miatt.

Felülvizsgálás nélkül Ng elmondása alapján az egyház tagjainak száma elérné a 25 milliót. Másik statisztikát bemutatva Ng elmondta, hogy az utóbbi 40 évben 31,8 millió ember keresztelkedett meg, ugyanakkor 11,4 millióan vonultak vissza vagy tűntek el. Ez a szám nem tartalmazza az elhunytakat.

Sokan közülük azért mentek el, mert az egyház nem segített  növekedniük, mondta egy interjúban Ng.

Friss példa erre, hogy az utolsó adventisták, akik egy Észak-Indiában tartott evangélizációs sorozat után keresztelkedtek meg 2005-ben, augusztus végén visszatértek a hinduizmoshoz. Ez a kellemetlen esemény az indiai sajtóban is megjelent. A keresztények attól féltek, hogy ez a visszatérítés erőltetett volt, ami illegális az országban, viszont az Asroi faluba küldött egyik adventista csoport megtudta, hogy a 33 volt adventista kevés támogatást kapott a gyülekezet vezetőségétől 2005-ös keresztségük után, ugyanabban az időben pedig a hindu aktivisták közeledtek hozzájuk. Miután megtörtént a visszatérítés, csak 5 tag maradt a taglistán.

Ez a veszteség gondolkodóba ejtette az egyház Dél-Ázsiai Divíziójának vezetőit, ahová tartozik India is.

„Figyelmesen kell gondoznunk az új személyeket és segítenünk kell, hogy meggyökerezzenek az Igében” – mondta T.P. Kurian egy friss e-mail-ben, aki a Dél-Ázsiai Divízió Kommunikációs Osztályának igazgatója.

Ugyanakkor Ng vasárnap az egyháztagok számlálási gyakorlatának védelméree kelt, és azt mondta, hogy ezt nem lehet összehasonlítani az izráeli király, Dávid népszámlálásával amely oda vezetett, hogy Isten megbüntesse őt ezért. Ng azt mondta, hogy Dávid cselekedete a gőgjének és büszkeségének megnyilvánulása volt.

„Amikor a tagokat számoljuk, alázatosnak kell lennünk” – mondta.

A számlálás, mondta, csak egy egyszerű „beszámoló a  Gazda cselekedetéről.”

Ng egy interjúban megemlítette a Lukács 15-ben található három példázatot. „A számolás önmagában nem téves” – mondta. „Végülis Jézus is számolt mindhárom példázatban, nem?” A nő megszámolta a 10 érmét és észrevette, hogy 1 hiányzik. A pásztor csak 99 juhot számolt. Az atya elvesztette egyik fiát. Tehát semmi hiba nincs a számolásban.”

Sok egyéb dolog között Ng megemlítette azt is, hogy a létszám stagnál az északi féltekén található országokban és Ausztráliában, viszont robbanásszerűen nő a déli féltekén, különösképpen Közép- és Dél-Amerika, Afrika, és Dél-Ázsia területén. Ráadásul a megfigyelt létszámnövekedés Észak-Amerikában és Európában nagyrészt a déli féltekéről idevándorló személyeknek köszönhető.

Európa mégtöbb kihívást jelent, mondta.  Az egyháznak 3 divíziója található Európában, amely bizonyítja a hosszú létezést a kontinensen, viszont a tagok száma alacsony. A Transzeuópai Divízió, amely területén található Nagy-Britannia is, a legkisebb az egyház 13 diviziója közül 84.428 taggal. Nagy-Britannia például 34.512 taggal rendelkezik, ami 464 taggal való növekedést jelent a tavalyi 34.048 taghoz képest. Az új tagok nagyrésze bevándorló.

„De a britek? Ott születtek. Ott vannak. Mi történik velük? Teszünk valamit értük? Ezek a nehéz kérdések” – mondja Ng.

Azt is elmondta, hogy a missziójelentések optimista hangon zárulnak, és azt a nyomot hagyják bennünk, hogy a munka sikeres volt. Viszont elmondása alapján a statisztikák mást mutatnak: a világ nagy részének még nem volt esélye hallani Jézus első eljöveteléről, még kevésbé a második eljöveteléről.

Elmondta, hogy az egyház körülbelül 230 országban van jelen, viszont létezik még az  Egyesült Nemzetek által elismert 22 ország, ahova nem léptünk be. Ráadásul egy országban magas lehet az adventista lakosság száma, viszont sok fontos csoport van, ahol nem létezik egy adventista sem. Kenyában az egyház 800.000 tagja leginkább 2 nyelvcsoportból származik, miközben nem értek el további 40 nyelvcsoporthoz. Ugyanez a helyzet Thaiföldön is, ahol a tagok nagyrésze kisebb csoportokból származik.

„Így az, hogy beléptünk egy országba, nem azt jelenti, hogy a munkánk befejeződött”, mondta Ng. „Közel sem!”

 

Andrew McChesney/ Adventist Review

Fordította: Kovács Szabolcs

Wilson: Sátán megpróbálja lerombolni az Adventista Egyházat

E-mail Nyomtatás PDF Bookmark and Share

Ted N.C. Wilson, a Hetednapi Adventista Egyház vezetője elmondta, hogy Sátán minden rendelkezésére álló eszközt felhasznál, hogy megpróbálja lerombolni az Adventista Egyházat és semlegesíteni tudja Jézus elkerülhetetlen második eljövetelének hirdetését.

Az évenkénti prédikációjában, amelyben az egyház vezetőihez szólt, Wilson elmondta, hogy az ördög taktikái közé tartozik az ökumenizmus, a karizmatikus imádat és a próféciák bibliai értelmezésének megtámadása is. Azt is elmondta, hogy az utóbbi hetekben személyesen is érezte a támadást, amikor koraszülött unokája meghalt, és felfedezték, hogy két másik unokája súlyos egészségügyi problémákkal küszködik.

Ugyanakkor az Évi tanácskozáson, amely fontos esemény az egyházban, az egyház elöljáróit arra bátorította, hogy adják át magukat Istennek, és éljenek az Adventista Egyház által hirdetett bibliai megkülönböztető elvek szerint még akkor is, ha azok nevetségesek vagy politikailag helytelenek.

„A Föld történetének ezen utolsó jeleneteiben emlékezzetek arra, hogy az ördög semlegesíteni próbálja tetteinket – még ezen Évi Tanácskozáson belül is” – mondta Wilson az Adventista Egyház központjának előadótermében, amely Silver Spring-ben (Maryland) található. „Isten ereje által Krisztushoz hasonlóan legyünk tisztelettudóak és szeretetteljesek beszélgetéseinkben valamint szóváltásainkban az Évi Tanácskozás ideje alatt, bármilyen témakörről is beszéljünk.”

Az Évi Tanácskozáson belül néhány olyan kulcsfontosságú kérdést beszéltek meg, mint például a 28 hitalapelv közül néhány pont átfogalmazását és a felszentelés kiterjesztését a nőkre. Az Évi Tanács 338 tagja el fogja dönteni, hogy végső szavazatra bocsátják-e ezeket a problémákat jövő év júliusában, a Generál Konferencia ülésén belül, amely a világegyház legfelsőbb hatalma.

Wilson kifejezte Isten iránti háláját amiért „szép lelkületet” hozott az egyház elöljáróinak találkozásaihoz. Megosztotta az Évi Tanács küldötteivel a Generál Konferencia és a divíziók vezetőinek felhívását arra kérve a résztvevőket, hogy maradjanak Krisztushoz hasonlók még akkor is, ha nézeteltérések keletkeznek.

„Viselkedésünk és alázatos hozzáállásunk, Isten ereje által, beszélni fognak a bennünket szemlélőknek” – mondta miközben a felhívást olvasta. „Állhatatos felhívásunk az, hogy minden tőlünk telhetőt tegyünk meg annak érdekében, hogy erősítsük az egyházat és ezt az értékes adventmozgalmat.”

A teljes angol prédikációt elolvashatod ITT.

Wilson elmondta, hogy Jelenések 13 bemutatja azt a sátáni tervet, amely 2 síkon próbálja megsemmisíteni az utolsó napokban Isten népét: egy eszmei háború tele hazugságokkal és hibákkal, amelyek megkérdőjelezik az igazságot, és egy nyílt üldözés azok ellen, akik Isten Bibliába foglalt törvényeit tiszteletben tartják, amely üldözés ezen hívők halálbüntetésével tetőzik majd.

„Noha az üldözés biztos megtörténik majd, Sátán jelenleg belülről próbál dolgozni, hogy az egyházat meggyengítse a nézeteltérések, viszály és a világhoz való hasonulás által” – mondta Wilson.

Sátán romboló taktikái

Wilson ismételten felhívta a figyelmet a Szentírásra és Ellen G. White műveire, aki az Adventista Egyház társalapítója volt. Egy adott pillanatban arra kérte az Évi Tanács résztvevőit, hogy bizonyosodjanak meg arról, hogy nem fejjel lefelé olvassák-e a Bibliát.

„Amikor fejjel lefelé olvasod a Bibliát, hasonlóan fogod értelmezni” – mondta miközben egy afrikai közmondást idézett, amelyet nemrég hallott egy utazása során.

Beszélt a történelmi-kritikus bibliaértelmezésről is, mint ami nem kívánatos, elmondva azt is, hogy az ilyen értelmezés beárnyékolta a Biblia témáit és tárgyait.

„Miközben Isten akaratát próbáljuk keresni és megismerni az Ő Igéje által, nem kell furcsa értelmezéseket vagy értelmezési mutatványokat használnunk annak érdekében, hogy olyan következtetéseket vonjunk le, amik nem egyértelműek az Ige őszinte elolvasása után” –  mondta.

Wilson, akinek elnökségét az „ébredés és reform” felhívás jellemezte, felsorolt más olyan utakat is, amelyeken keresztül Sátán az Adventista Egyházat próbálta rombolni, mint például:

Annak a meggyőződésnek az elhintése, hogy az egyházon belüli reform azt jelenti, hogy lemondunk az egyedi tantételekről annak érdekében, hogy az emberek könnyebben váljanak adventistává

A hagyomány és filozófia használata a Bibliába vetett hit rombolása érdekében

Az emberek arra bátorítása, hogy az egyház testétől függetlenül cselekedjenek

A karizmatikus és pünkösdi stílusú zene és dicsőítés terjesztése, ami a gyülekezeti tagokra és az istentisztelet szolgálattevőire irányítja a figyelmet, Isten igaz imádata helyett

Az emberek figyelmének elterelése olyan e századi tevékenységekkel, mint a versenyszerű sport, az internet, a média, az üzlet és az anyagiasság

Az emberek bátorítása az egészségre káros szokások gyakorlására és az Isten által adott természeti törvények iránti tiszteletlenségre, így gyengítve az elmét és az érzékszerveket

Bátorítás a Biblia azon részeiben való kételkedésre, amelyek az élet eredetét és a korai történelmet írják le

A spiritizmus sokféle ágának terjesztése

Az ökuménia hirdetése, illetve a nagyobb egyetértés támogatása a keresztény felekezetek között az univerzális keresztény egység megvalósítása érdekében, ami egyébként elérhetetlen cél

Wilson határozottan felhívta a figyelmet az ökumenikus csoportokkal való társulással szembeni ellenállásra.

„Ne engedjetek annak  a csábításnak, hogy annyira jól érezzétek magatokat más vallásos szervezetek társaságában, hogy beleessetek az ördögnek azon csapdájába, hogy bibliaellenes ökumenikus kapcsolatba kerüljetek azokkal, így semlegesítve saját hatékonyságotokat” – mondta.

Az adventisták el kellene kerüljék más vallású lelkészek meghívását is, hogy azok szombaton prédikáljanak az adventista gyülekezetekben, fűzte hozzá.

Viszont hangsúlyozta annak fontosságát, hogy az adventisták legyenek barátságosak mindenféle vallású emberekkel, járjanak elöl a hivatalos kapcsolatokban és a vallásszabadságban, továbbá nyilvánosan osszák meg Jézus iránt érzett szeretetüket.

Tragédia a Wilson családban

Személyes üzenetében Wilson, aki 64 éves, elbeszélt egy egész sor problémát, amellyel családjának szembe kellett néznie, ezeket összekötve Sátán harcával az egyház ellen. Wilsonnak és feleségének, Nancynek, 3 felnőtt lánya van, akik már mind családosak.  8 unokájuk van.

Edward, a Wilson család legnagyobb lányának 2 éves fiúgyermeke számos idegrendszeri betegségben szenved, miután egy 8 hónapos sikeres rák elleni kezelés után a szervezetében maradt antitestek az agyát támadják – mondta Wilson.

„Köszönöm Istennek, hogy Edward helyzete látszólag javul; viszont bizonytalan, hogy mennyire gyógyul meg” – mondja.

Második unokájánál, az 1 éves és 3 hónapos James-nél, aki Wilson második lányának gyermeke, egy ritka genetikai mutációt fedeztek fel, amelyet a világon csak további 2 személynél állapítottak meg. 3 hete a Wilson lányok közül a legkisebb elvesztette a harmadik gyermekét.

„A negyedik hónapban megtörtént koraszülés után lányom a karjában tarthatta a tökéletesen kiformálódott kisfiút” – mondja Wilson. „Amikor az Úr Jézus visszajön, Catherine fia újból a karjai közt lesz és a mennyben fog felnőni.”

Elmondta azt is, hogy az ördög semmilyen erőfeszítése sem fogja semlegesíteni a családja bizonyságtételét.

„Az utolsó évben az ördög megtámadta mindhárom lányunkat, az ő családjukat és bennünket is, mint szülőket. De nem fog sikerrel járni. Isten a vezető, Ő az Úr. Övé a diadal. Lányaink, az ő családjaik és a mi hitünk, mindannyiunk hite erős Istenben” – mondta. Kijelentését „Ámenek” követték a hallgatóság részéről.

„Mindannyian ugyanabban a helyzetben vagyunk.”

Wilson figyelmeztette a Generál Konferencia székhelyén található hallgatóságot, hogy senki nem mentes Sátán támadásaitól.

„Mindannyian ugyanabban a helyzetben vagyunk” –, mondta. „Ebben a teremben sok olyan személy található, aki ennél sokkal súlyosabb helyzetekkel küzd.”

Túltekintve az egyházon belüli problémákon, mondta Wilson, Sátán az egyházat más harcmezőkön is támadja, amibe beletartozik az Ebola-járvány Nyugat-Afrikából és az Irakot, Szíriát valamint Ukrajnát jellemző erőszak.

Wilson azt a felhívást intézte a küldöttekhez, hogy a nehézségek ellenére is hirdessék az Adventista Egyházat másoktól elkülönítő üzenetet.

„Álljatok távol mindentől, ami aláássa üzenetünket vagy beárnyékolja alapelveinket, meggyőződésünket” – mondta. „Ne csábítson az ördög benneteket arra, hogy politikailag helyesek legyetek vagy elvegyüljetek a tömegben. Ne hirdessétek a faji kereszténységet, vagy »az olcsó kegyelem Krisztusát«, amely nem azokra a bibliai igazságokra vezet el, amelyeket a világban hirdetni kell; és amelyek alapján a Hetednapi Adventista Egyház megszerveződött.”

„Egyetlen reményünk a jövőre nézve a Krisztussal való személyes kapcsolatban van” –  mondta Wilson. „Isten népének egyetlen reménysége – a ti reményetek és az én reményem –  nem kevesebbre épül, mint Jézus vérére és igazságára.”

 

Andrew McChesney/ Adventist

Fordította: Kovács Szabolcs

 

 

7. oldal / 35