Az új “Ellen White” enciklopédia a szolgálatot helyezi a figyelem középpontjába

E-mail Nyomtatás PDF Bookmark and Share

A nemrég –“Review and Herald” által kiadott - Ellen G. White enciklopédia önéletrajzokat, valamint különböző témákról szóló cikkeket tartalmaz, mint például: megváltás, pszichológia, politika, legalizmus, étrend stb.

Ez az enciklopédia a legfontosabb mű az utóbbi évszázadban, nyilatkozta George Knight, egyházunk történésze, amely 1300 cikket, ritkán látott fényképeket, E.G. White lakhelyének leírását, valamint személyes álláspontját tárja fel különböző témákkal kapcsolatban, amelyekről élete folyamán írt.

14 éven át 180 szerző dolgozott a mű előkészítésén, mondják a kiadók. A projekt már 2000 előtt elkezdődött George Knight történész és tanár vezetésével, aki nyugdíjba vonulása után a folytatást Denis Fortinra és Jerry Moonra bízta.

Ellen G. White 1915-ben halt meg 87 éves korában, és műveivel hozzájárult az Adventista Egyház missziójának és szemléletének alakításához. Körülbelül 100.000 oldalt írt és több mint 100 könyve jelent meg.

Ugyanakkor a „White Estate” szerint Ellen G. White volt az az amerikai szerző, akinek a műveit a legtöbb nyelvre fordították le.(pl. a “Jézushoz vezető út” című könyvét 165 nyelvre fordították le)

Az enciklopédia segíteni fog azoknak, akik érdeklődést tanúsítanak E.G. White különböző témákkal kapcsolatos álláspontjai iránt.(sokszor az ő idézeteit helytelenül használják)

E. G. White a legbefolyásosabb személy volt az adventista történelemben, de ennek ellenére még sok helytelen felfogás és viszonyulás létezik személyére és írásaira vonatkozóan. Eddig még nem létezett egy olyan mű, amely sok kérdésre választ adhatott volna, nyilatkozta G. Knight. “Örültem akkor, amikor megkaptam az enciklopédia első kéziratait. Örülök az enciklopédiában található sok információnak és a tartalom széles körű felhasználhatóságának. Most már az E.G. White iránt érdeklődök egyetlen forrásanyagból informálódhatnak, és úgy gondolom, hogy igényelnek majd egy példányt ebből az értékes könyvből”, tette hozzá Jim Nix, a „White Estate” igazgatója.

Fordította: Csabai Gyula-László

Közlemény a Hetednapi Adventista Egyház kommunizmus idei történelme körül felmerülő kérdésekre

E-mail Nyomtatás PDF Bookmark and Share

A Hetednapi Adventista Egyház kommunizmus idei történelme fölött kialakuló vita miatt, a Romániai Adventista Egyház Uniójának Bizottsága nyilvánosságra hozza, és újra megismétli az 1989-es események utáni álláspontját:

- 1990. június 14/24. Jegyzőkönyv 5sz. Határozat, a következőt tartalmazza:

„A múltat áttekintve, felelősséggel felvállaljuk annak hibáit és tévedéseit, amiket a múlt rendszer nehézségei váltottak ki. Mélységes sajnálatunkat fejezzük ki minden Isten egyháza elveivel szemben foglalt bizonytalan, zavaros állásfoglalásért, mint például, a szombat megtartása gyermekeink és családjaink számára, az egészséges életmód előbbre vitele, az egyház pénzügyeinek kezelése, a külső hatóságokkal szembeni semlegesség megőrzése, és mások. Elismerjük, hogy mindezek Isten iránti hűtlenséget okoztak sokak részéről a népünk közül. Sajnáljuk, hogy a szolgálati lelkület helyett megjelent és közöttünk élt az elsőbbség utáni vágy, ami kételkedéshez és az egység megbontásához vezetett. Őszinte vallomást teszünk Az előtt, aki akar és meg is tud bocsátani annak, aki határozottan Felé fordul, és meghívjuk népünket, egyesüljenek velünk az önvizsgálatban és a családiassá vált bűneink elhagyásában azért, hogy a felüdülés ideje eljöhessen a várakozók nagy sokaságára.

Visszatekintve az elmúlt 45 évre, okunk van arra, hogy hűtlenségeink ellenére, hálával és elismeréssel emeljük fel szemeinket, mivel Isten jóságos keze által velünk és népével volt, megőrzött boldog reménységünkben, kibővítve az ő sátorát tízezrek előtt. Elismeréssel adózunk több ezer névtelen hősünknek, akik ezen megszorításokban, a Lélek indítására, veszélyes és ismeretlen utakon dolgoztak, hogy az igére éhes népünknek saját nyelvén adjanak táplálékot.”

Ezért 2006. december 12-én az Adventszemle 28. oldalán közölt 120. Jegyzőkönyv 20 sz. Határozata, ami megjelenik az Egyház hivatalos honlapján, hasonlóképen az Advent Infóban is a következőket tartalmazza:

”A Hetednapot Ünneplő Adventista Egyház Vezető tanácsa úgy véli, hogy a titkosszolgálat dossziéinak tanulmányozása egy jogos tett, amelyből a román állampolgárok megtanulhatják azt, hogy előbb vagy utóbb, mindenki szembekerül a cselekedeteit feljegyző nyilvántartással és bármilyen titokban vagy sötétségben véghezvitt tett nyilvánosságra kerül, ezért nagyon vigyáznunk kell életmódunkra.

Habár tudjuk, hogy ez nem segít a társadalmi összhang megtartásában, ellenkezőleg, sok új sorompót és elégedetlenséget eredményez, kérjük a Jó Istent, irgalmazzon népünknek és segítsen főleg a fiatal nemzedéknek tanulni a keserves történelemből azért, hogy elkerülhesse a múlt tévedéseit, és hozzájáruljon egy bizalomra és kölcsönös tiszteletre épülő társadalom kialakulásához.

A kommunista időszak lezárulásától eltelt 17 év elegendő idő volt arra, hogy azok, akik behódoltak a nyomásnak és egyesítették erejüket a gonosszal azért, hogy ártatlan felebarátjuknak rosszat tegyenek – támogatva ekként a kommunista diktatúrát – kifejezzék sajnálatukat, megvallva vétkeiket és bocsánatot kérve Istentől és azoktól, akiket tettük érintett.

Azok az emberek, akik nem félik Istent, azt hiszik, hogy megoldhatják a problémát letagadva és eltakarva azt. A keresztények azonban hiszik, hogy bármilyen lelki ébredés és reform a bűn elismerésével és bevallásával kezdődik, ezért tartoznak azzal, hogy jó példát adva, bevallják gyengeségeiket, ha valamilyen formában együttműködtek a hatalommal. Ilyen magatartást várunk el a vezetőségben levő személyektől, akik felelősek a gyülekezetek erkölcsi helyreállításáért.

Hisszük, hogy egy ember sem képes megítélni azokat, akik az együttműködés csapdájába estek. Ezért bátorítunk minden keresztényt, hogy megértéssel tekintsen ezekre a személyekre, és tegyen meg mindent helyreállításukért, hogy a főpapi ima beteljesedhessen, “amint a mennyben, úgy a földön is” legyen valóság.

Mindazáltal, úgy véljük, hogy azok, akikről bebizonyosodott, hogy együttműködtek a titkosszolgálattal, nem maradhatnak vezetői tisztségben.”

E határozat részeként az Unió Bizottsága felkért minden alkalmazottat, hogy saját felelősségére írjon alá egy nyilatkozatot, amelyben vallja, hogy nem volt együttműködése. Következésképpen, az Unió Bizottsága sohasem kérte azt, hogy valamilyen könyv íródjon az Adventista Egyház kommunista időben megélt történelméről, amely megírásához a titkosszolgálat, vagy egyéb kommunista forrásokból keresnek anyagot, nem fogadott el hivatalosként egyetlen formát sem, ugyanakkor senkit sem ellenzett, aki ilyen munkába kezdett.

“Az Egyház a vörös pusztában” című könyvvel kapcsolatban megjegyezzük, hogy az Unió Bizottsága beleegyezését adta abba, hogy ez a könyv megjelenjen az Élet és Egészség kiadó nyomtatásában, úgy, ahogy más szerzők könyveinek kiadását is megengedi.

A szerző vállalta a felelősséget a könyv tartalmáért, amint ez megjelenik a könyvben is. Az Élet és Egészség Kiadó nem vállalta a könyv terjesztését, így a könyv nyomtatásával, nyomtatási költségeivel és terjesztésével a szerző foglalkozott. Sajnálunk bármilyen elődeinket érintő tettet, kifejezzük értékelésünket és tiszteletünket az ő személyük és szolgálatuk iránt. Égi Atyánk adjon nekik örök fizetséget szolgálatukért és az evangélium ügyének előbbre viteléért, tájainkon tett fáradozásukért.

Kérjük a Jó Istent, hogy továbbra is vezesse egyházát az ébredés, a reform és a misszió területén, hogy “inkább igazságban kell élnünk és szeretetben, hogy egyre inkább összeforrjunk a Fővel: Krisztussal. Ő az, aki az egész testet egybefogja és összetartja a különféle ízületek segítségével, hogy a tagok betöltsék az erejükhöz szabott feladatkört. Így növekszik a test, és építi fel saját magát szeretetben.” Efézus 4:15,16 (Kat. Ford.)

 

Az Unió Bizottsága

2014. február 13

Fordította: Ferencz-Zorgel József Attila

Légy prédikáció!

E-mail Nyomtatás PDF Bookmark and Share

8 millió adventistát hívtak meg, hogy jócselekedetek által Jézus kezében és lábainál legyenek világszerte a falvak, városok és metropoliszok utcáin. Elkészült egy egyszerű világszintű stratégia.

A 2013-ban megszervezett Fiatalok Világnapja (Lásd: 2013. március 19-i EUD News) olyan áldásnak bizonyult, amely túlszárnyalta legmerészebb álmainkat.  A sajtó segítségével megvalósított kampány majdnem négy millió személyhez jutott el, mi pedig több mint 10.000 képet és videót kaptunk a szolgálatban lévő fiataloktól. A három ország stúdiójában (Ausztrália, Németország, és az Amerikai Egyesült Államok) megvalósított élő közvetítés a Fiatalok Világnapját az egész világon elterjesztette.

2014. március 15-én, szombat reggel, fiataljaink egyel kevesebb prédikációt hallhatnak majd. Ők lesznek a prédikáció. Kilépnek az épületből, hogy Egyház legyenek és elérjék az embereket Jézus nevében.

A Fiatalok Világnapja több új és érdekes elemet tartalmaz.  Idén 20 helyről, a világ különböző pontjairól 24 órán keresztül közvetítenek élőben. Több módszerrel is lehet élőben követni a Fiatalok Világnapján készült riportokat, annak függvényében, hogy mikor osztják meg azokat: Hope Church Channel (22 óra élő közvetítés), Hope Canal Global (2 óra fordítás), www.hopetv.org, www.globalyouthday.org, a Fiatalok Világnapja alkalmazás.

"Oszd meg, hogyan töltötted a Fiatalok Világnapját!", kért fel Gilbert Cangy, a világszintű Ifjúsági Ügyosztály vezetője. "Tapasztalataitokat megoszthatjátok a Fiatalok Világnapja oldalán (www.globalyouthday.org), vagy az alkalmazás segítségével." Az alkalmazás elérhető Android és Apple eszközökön az iOS App Store-ban. Töltsd le innen!

Gilbert Cangy arra kéri a fiatalokat, hogy osszanak meg egy fényképet szöveg kíséretében a "Hozzájárulok!" menüpontban. Az eszköz automatikusan felismeri földrajzi helyzetedet, így mások a térképre "tűzve" láthatják a feltöltött képeket." A technológia határtalan!

Az erre a napra készült reklámanyagot innen töltheted le!

"Mások számára ötletforrás lehettek! Csatlakozzatok hozzánk a Facebook oldalunkon és osszátok meg velünk a Fiatalok Világnapjával kapcsolatos tapasztalataitokat", mondta Cangy. A világ legtöbb helyén 2014. március 15-e az ifjúsági imahét kezdetét is jelenti. Az erre az alkalomra elkészített anyagot innen töltheted le!

Kétségkívül a legszebb üzenet, melyet az Egyház kaphat, a fiatalok lelkesedéssel, szenvedéllyel és biztatással történő beavatkozása a gyülekezeti és társadalmi életbe.

"Légy prédikáció! Ez nem csak egy szlogen, hanem életforma is", nyilatkozta Corrado Cozzi, az Inter-Európai Divízió Kommunikációs Osztályának Igazgatója.

 

Fordította: Kovács Szabolcs

150. évfordulóját ünnepli az Adventista Egyház Olaszországban

E-mail Nyomtatás PDF Bookmark and Share

A vallásszabadságért való odaadás a világszéles Hetednapi Adventista Egyház egyik legfőbb jellemzője. 150 éves létezésének megünneplése olyan fontos pillanat, amikor áttekinthetjük a történelmünket és az egyház jelenlétének jelentőségét a társadalomban. Az adventista egyház a február 15-22 közötti hetet a vallásszabadságnak szentelte Olaszországban.

1864-ben Michael Belina Czechowski, néhai lengyel pap, aki az Egyesült Államokban csatlakozott az adventizmushoz, az új hitet elhozta Európába. A munkát a Piemont hegységben lévő Valdensek völgyében kezdte, ahol néhány évvel azelőtt (1848) a zsidók és a valdensek polgári és politikai jogokhoz jutottak. Az adventhit megélése nehéz volt Olaszországban, mivel a bibliai szombat megtartása megnehezítette a megtértek életét a munkahelyen és az iskolában is.

Több olyan személy kezdett el könyvevangélistaként Bibliát, vallással és egészséggel kapcsolatos könyveket eladni, akik elvesztették munkahelyüket, vagy a szombat miatt nem alkalmazták őket. Ez a mozzanat jelentősen befolyásolta az adventizmus elterjedését Olaszországban.

Ezen ünnep alkalmával az Olaszországi Adventista Unió Vallásszabadsági ügyosztálya megjelentetett egy könyvet a " 150 évnyi (1864-2014) hetednapi adventista jelenlét Olaszországban. Történetünk, missziónk, kihívásaink és bizonyságtételeink" címmel a firenzei Edizioni ADV-től.

Ez a könyv nyomon követi a történelmet, az adventizmus más vallások melletti jelenlétének jelentőségét Olaszországban, a társadalmi odaadást, a nyújtott szolgáltatásokat; a teológiai, etikai, kulturális és multikulturális kihívásokat, amelyekkel az egyház szembenézett a jelen és a jövő biztosítása érdekében.

A könyv nem adventistákkal készült interjúkkal fejeződik be, hanem olyanokkal, mint Paulo Naso professzor, Anna Maffei lelkész, vagy Valdo Spini professzor. Ők szabadon nyilvánították ki véleményüket az Adventista Egyházról.

Az Adventista Egyház egyik jellemzője a vallásszabadságért való odaadás. Ez volt az első világszinten létrehozott ügyosztály. Egy vallásszabadságról szóló bibliai elmélkedést küldtek ki minden egyes közösségnek, így az eseményt ünnepelve, visszaemlékezünk arra, hogy ez a szabadság nem csak egyéni, hanem közösségi is. Ez nem elidegeníthetetlen jog.

 

Dora Bognandi, BIA; CD EUD News

Fordította: Kovács Szabolcs

A találékonyság a hatékonyság kulcsa az új "figyelem gazdaságban", mondják a média szakemberei

E-mail Nyomtatás PDF Bookmark and Share

A határok erőltetése már nem elegendő. Az idén, az Adventista Egyház technológiával és közmédiával foglalkozó szakemberei részt vettek a Global Adventist Internet Network (GAIN) konferencián, ahol azzal a kihívással találták szemben magukat, hogy a határokat vagy a vissza pillantó tükörben nézik, vagy pedig a sikertelenség veszélyébe sodródnak.

A február 13-i délelőtti istentiszteleten az Adventista Egyház egyik alelnöke – név szerint Pardon Mwansa – több száz szakembernek elmondta, hogy a "korlátoltság mentalitása" és a "terjeszkedés mentalitása" korlátozza az Egyház missziójának és szolgálatának méreteit. A korlátoltság mentalitását megfojtják a hagyományok, a terjeszkedő mentalitás pedig ezen hagyományok újra képzeletiségéhez vezet. Fontos, hogy átváltsunk egy kreatív mentalitásra, mondta ő.

"Könnyű oda menni, ahol mások jártak. „De kik azok, akik jobbá tették ezt a világot? Az első felfedezők, az első civil jog védelmezői és mindazok, akik fejlesztéseket hoztak a technológiában; ők voltak azok, akik átlépték a határokat.

Nem érünk el sehova a határokra korlátozott mentalitással, mondta Mwansa a konferencián jelenlevő 400 szakembernek.

Mártha Gabriel, marketing szerző és tanácsadó aláhúzta a fent említett gondolatot és a február 14-i előadásában körül írta az úgynevezett "egyszerűség tereket", amelyekben egy intézmény megrekedt a technológia egy adott szintjének elsajátításával.   "Nem maradhatunk itt, ismeritek a következő szintet, amit el kell érni", mondta ő. "És ami még fontosabb, ismerjétek meg hallgatóitokat. Napjainkban a figyelem gazdaságosabb kezelésében az üzenet versengésben van a sikerességgel", mondta Mártha.

"Meg kell értenetek, hogy mi az a dolog, ami a hallgatóitok szívét arra készteti, hogy gyorsabban verjen. Ha nem vagytok részesei annak az üzenetnek, amelyet a hallgató szeretne hallani, akkor csupán egy része vagytok a zajnak."

Azok a szervezetek, amelyek sikeresek a figyelem gazdaságos kezelésében tudják, hogy az ötletek és az információk érméje nem elegendő a sikerhez. Csak magukban az ötletek értéktelenek. Most olyan emberekre van szükségünk, akik a dolgokat megtörténtekké teszik", mondta Mártha.

Ez a dolog Sam Neves, adventista lelkész és a Brit Egyházterület fejlesztési osztálya számára azt jelentette, hogy az iPhone és az iPad felhasználók részére kifejlesszenek egy játék lehetőséget, amely "Hősök" nevet viseli majd.  Az első ilyen jellegű játékot 3.000-en töltötték le a feltöltés utáni első 48 órában. A GAIN konferencia utolsó napján az Egyház ifjúsági osztályának vezetője aláírta azt a szerződést, amelyen keresztül az Android felhasználók számára is lehetővé teszik a "Hősök" letöltését.

A játék sok bibliai hőst mutat be a felhasználóknak, olyanokat, mint Ábrahám, Dávid és Eszter és a játékban feltett kérdéseken keresztül felbecsülhetik bibliai ismereteiket is. Sőt, eredményeiket összehasonlíthatják a Facebook-on lévő barátaikkal. A GAIN konferencián be is mutatták a játék nyújtotta gyakorlati lehetőségeket több Divízió játékosai között.

„Rájöttünk arra, hogy az új generáció számára az identitástudatot úgy tudjuk bemutatni, ha beszélünk arról, hogy kik voltak hőseik", mondta News. Hogy tehettük volna ezt jobban, mint felhasználva azokat az eszközöket, amelyekkel ők otthonosan bánnak.

Daryl Gungadoo az Adventista Világ Rádió hálózati mérnöke azt mondta, hogy a "játékosítás" az új határ, és, hogy a sikeres cégek lehetőséget találnak majd a felhasználók játékok általi bekapcsolására.

Említett egy esetet Svédországból, ahol a Volkswagent népszerűsítő cég a sebességet mérő csúnya kamerákat lottó lehetőséggé változtatta, ahol azok, akik betartják a megengedett sebességet, elnyerhetik azt a pénzt, amit azok fizetnek be, akik áthágják azt.

Sonja Kovacevic, a LIFEconnect ügyintézője az Adventista Egyház Transz-Európai Divíziójában azt javasolta, hogy a "hallgatóság legyen a király".

„A mi hallgatóságunk azokban a személyekben bízik, akiket ismer, és csak akkor ismerhetnek igazán, ha szükséges tartalmat ajánlunk nekik. Akkor kedvelnek, ha kedvelik életvitelünk tartalmát és akkor bíznak igazán, ha a tartalom, amelyet kínálunk hihető, következetes és ingyenes", mondta Kovacevic.

Milton Soldani Afonso, brazil üzletember NetAward kitüntetést kapott Ted N. C. Wilsontól az Adventista Egyház elnökétől, mert fontos szerepet játszott a közmédia létrehozásában és finanszírozásában  Dél-Amerika területén.

Az idei  GAIN konferencián szót kért Antonio Monteiro, akit a múlt hónapban helyeztek szabadlábra egy Togói börtönből igazságtalan fogva tartásért, és aki megköszönte a sok ezer személynek a szabadon bocsátásáért mondott imáikat és letett aláírásaikat. Ebben az esetben is nagy szerepet játszott a Facebook, a Twitter, ahol több mint 50.000-en jelezték, hogy részt vesznek az „imák a Togóiakért" imaláncban. Később, az egyház hivatalos honlapján petíció indult több mint 60.000 aláírással a megmentésük érdekében.

„Elmondtam a feleségemnek, hogy a házunk egyik falára fogjuk kiragasztani ezeket az aláírásokat, az adventista nagy család szabadulásunkért tett erőfeszítéseinek értékelése gyanánt.

Elizabeth Lechleitner/ANN

Fordította: Portik Herbert Zoltán

Nemzedékváltás a Stimme der Hoffnung-nál

E-mail Nyomtatás PDF Bookmark and Share

2014. augusztus 1-től kezdve, a 38 éves Klaus Popa lelkész fogja átvenni a jelenlegi 61 éves Matthias Mueller, általános igazgató helyét a STIMME DER HOFFNUNG-nál. Klaus Popa tanulmányokat végzett Németországban, Ausztriában, Nagy-Britanniában és Hollandiában. Egyetemi végzettséggel rendelkezik grafikai tervezésből és teológiából, valamint tapasztalattal lelkészként illetve tanácsadóként. Popa 2006-tól a STIMME DER HOFFNUNG alkalmazottja, 2013-tól pedig igazgató segéd posztot töltött be.

Matthias Muellert 2002-ben nevezték ki vezérigazgatónak. Augusztustól kezdve Mueller a kommunikációs osztály és a személyes munka igazgatójaként fog szolgálni a Hetednapi Adventista Egyház Hansa Egyházterületénél. Úgyszintén aktívan működik majd együtt a Reménység Hangja Rádióval és külső tanácsadóként támogatni fogja a STIMME DER HOFFNUNG-ot.

Hasonlóképpen augusztus 1-től, a 36 éves Sven Fockner lelkész átveszi a Levelezős Biblia Iskola igazgatói székét a STIMME DER HOFFNUNG keretén belül. Fockner Ausztriában, az Egyesült Államokban és Németországban végzett teológiai és filozófiai tanulmányokat, 2013-tól pedig az Osztályon belül segédigazgatóként tevékenykedett.

Fockner, a 63 éves Siegfried Wittwer helyett lép szolgálatba, aki 1994 óta töltötte be a Levelező Biblia Iskola igazgatói szerepét és 2015-ig, nyugdíjazása pillanatáig, besegítői szerepet vállal majd.

Mindketten, Matthias Mueller és Siegfried Wittwer, üdvözlik a STIMME DER HOFFNUNG Adminisztratív Bizottságának döntését, mely szerint a fiatalabb lelkészek is szerepet vállalhatnak az Európai Média Központ keretén belül, frissességet hozva magukkal.

Az Alsbach-Haehnlein-i (Hesse, Németország) székhellyel rendelkező STIMME DER HOFFNUNG  Európai Média Központ, a Nemzetközi Levelező Biblia Iskola mellett, egy látás korlátozottak számára fenntartott szolgálatot, és a Reménység Hangja Rádió és TV csatornát is működteti.

Az Európai Média Központ, a több mint 208 országban jelen levő, 70.000 imaházzal rendelkező és 18 millió tagot számláló, Hetednapi Adventista Egyház hatásköre alatt működik.

Stimme der Hoffnung, CD EUDNews

Fordította: Vajda Csaba

7. oldal / 28