Együttműködés a brassói Szociális Szolgáltatások Igazgatósága és az Hetednapi Adventista Egyház között

E-mail Nyomtatás PDF Bookmark and Share

2014. július 17-én, csütörtökön a Brassói Városháza Szociális Szolgáltatások Igazgatósága(SzSzI) helyet adott egy eseménynek, ahol az intézmény haszon élvezői részére vásárolhattak termékeket a Hetednapi Adventista Egyház részéről. Az Adventista Egyház a  Brassó Megyeszékhelynek Városházával közösen július 5-én  koncertet szervezett "Gloria Dei" címmel annak érdekében, hogy a Brassóban szociálisan támogatott személyeket támogassák.

A koncert végén szervezett gyűjtés során 8606 lej gyűlt össze, amelyen alapvető élelmet és higiéniai termékeket vásároltak 50, a Család- és gyermekvédő Szolgálat megfigyelése alapján veszélyben lévő családnak, további higiéniai termékeket és szórakoztató anyagokat vásároltak az "Astra" Nappali Központnak a gyerekek részére és egészségügyi termékeket az otthon gondozott idősek számára.

Adina Durbacă alpolgármester-asszony jelen volt ezen az eseményen és különlegesen hálás volt a Hetednapi Adventista Egyháznak, értékelve a a pozitív hatást az SzSzI által kijelölt személyekre és azok családjára. "Köszönöm a Hetednapi Adventista Egyház által július 5-én a Brassiói Városháza közreműködésével megszervezett esemény a "Patria" Teremben. Dicséretre méltó kezdeményezés, és remélem, hogy ezt a partnerkapcsolati példát követik Brassóból más intézmények és személyek is. A városháza mindig nyitva áll az ilyen kezdeményezések előtt, amelyeket támogatott és továbbra is támogatni fog", nyilatkozta Adina Durbacă.

Az eseményen jelen volt a brassói "Maranatha" Adventista Gyülekezet lelkésze, Marius Creta, aki kifejezte óhaját, hogy a jövőben is részt vegyen ilyen jellegű események megszervezésében. "Egy különleges érzés, főleg mikor felfedezzük, hogy az egyház szerepe a társadalomban nem csak a lelkiekre hanem az emberek társadalmi szükségleteire is kiterjed. Sajnos sok a szükséglet, az embereknek nehéz életük van, támogatásra van szükségük, és túl azon a tényen, hogy egy jótékonysági koncert által volt egy sikeresen megszervezett eseményünk, sikerült olyan alapot gyűjtenünk, amelyet a Brassói Városházának ajánlunk, hogy az emberek konkrét módon legyenek megsegítve. Ez öröm, és reméljük, hogy folytatódni fog", nyilatkozta Marius Creta lelkész.

Minden csoportnak a csomagokat sorrendben készítették el:

A Család- és gyermekvédő Szolgálat megfigyelése alapján kijelölt 50 család alapvető élelmiszereket tartalmazó csomagot kapott(olaj, cukor, rizs, tésztafélék, liszt), valamint az SzSzI által kijelölt 1 évnél fiatalabb gyerekek részére tejport, pelenkát és a csecsemők részére tisztálkodási termékeket vásároltak, összesen 3300 lejért.

az "Astra" Nappali Központ gyerekei számára tisztálkodási termékeket (szappan, fogkrém, sampon, kefe, stb.), szórakoztatáshoz szükséges alapanyagokat(színes lapok, fényes lapok, krepp papír, mintázott ollók), valamint háztartásbeli termékeket vásároltak a központban biztosított ebédhez (poharak és evőeszközök), összesen 2206 lej értékben.

Az otthon gondozott idősek részére gyógyászati termékeket (steril kötszerek, krémek, fiziológiai oldat, stb) valamint matracot, vércukorszintmérőt, vérnyomásmérőt, pelenkát vásároltak 3100 lej értékben

 

Beniamin Ghegoiu / Kommunikációs Osztály, Brassói "Maranatha" Hetednapi Adventista Gyülekezet

Fordította: Kovács Szabolcs

 

 

 

Egy filantrópiai (emberbaráti) konferencia nyitottságra sarkallja az egész világról érkezett résztvevőket

E-mail Nyomtatás PDF Bookmark and Share

Egy filantrópiai konferencia keretében a Hetednapi Adventista Egyház központi székhelye néhány nemzetközi ösztöndíjat szponzorizált a legjobb gyakorlatok minél több felekezeti intézményben való népszerűsítése érdekében.

A felekezet központi székhelye 15.000 $-os hozzájárulása 12 személy részvételét biztosította a PSI filantrópiai Konferencia idéni kiadásán, mely június 24-27 között került megrendezésre Baltimorban (Maryland). A közönség soraiban közel 350 alapokat gyűjtő személy, valamint non-profit szervezetek vezetői voltak jelen.

A háromévente sorra kerülő konferenciát a Filantrópiai Szolgálat az Intézményekért, az Adventista Egyház Észak-Amerikai Divizójának alapok gyűjtésével foglalkozó tanácsadási intézménye szervezi.

A szponzorizálási döntés aláhúzza azt a tényt, hogy milyen nagy szükség van szakképzett személyekre az alapok gyűjtése területén minél több adventista gyülekezetből, iskolából és kórházból az egész világon. A PSI vezetői szerint az ügynökség az utóbbi években egyre több területén kívülről érkező tanácsadási kérést kap.

„Észak-Amerikában szolgálunk, de válaszolunk minden kérdésre az egész világon. Minden bizonnyal ez egy növekvőben levő munka”, mondta Lilya Wagner PSI-igazgató.

Több résztvevő úgy írta le a konferenciát, mint a szakma keretén belül legjobb gyakorlatokra nevelő „feltáró“ jelleggel bíró esemény.

„Ez egy jó konferencia. Egy kinyilatkoztatás. Szeretném, hogy mikor visszamegyek Afrikába valami hasonlót kezdjünk el”, mondta Masamba Eliudie, a zambiai Rusangu Egyetem pénzügyi igazgatója.

„A megfelelő időben bemutatott filantrópia csodálatos eredményeket fog hozni.”

Eliudie elmondása szerint Wagner tavalyi Dél-Afrikai utazásának köszönhetően vett részt a konferencián. Wagner több egyetemen egy szemináriumot mutatott be, ezek közül pedig most több is képviseltette magát a konferencián.

„Ez [a konferencia] ”egy kinyilatkoztatás”. Arra ösztönöz, hogy te is kívánj cselekedni”, jelentette ki Sophie Masuku, a zimbabwei Solusi Egyetem kutatásért felelős vezetője.

Egy szeminárium keretében a legfontosabb tényező, hogy értesítse az adományozókat a kedvezményezettek megsegítésének módjáról, nem pedig csak az intézmény puszta bemutatására összpontosítson.

Masuku kifejezte azon reményét, hogy minél több adventista intézmény fokozza filantrópiai törekvéseit. „Ez igazán az intézmények hasznára válna, mivel tudná hogyan is szervezze meg az alapgyűjtési akciókat. Jelenleg nem végezzük a legjobban”.

„Ez egy olyan terület, melyet igazán komolyan kellene vennünk, mivel számos intézmény szenved”, tette hozzá Masuku.

„Egy intézmény filantrópia iránti odaadása gyakran néhány döntő lépéssel kezdődik, ami egy szakértő alkalmazásában és a szervezet vezetőjének jótékonysági akciókban való szerepvállalásra történő nevelésében áll”, mondta Wagner PSI-igazgató.

„Egyaránt fontos mind az alapokat gyűjtő személyek, mind pedig a non-profit szervezetek vezetőinek a nevelése, mivel ez egy partnerség kell legyen”, jelentette ki Wagner. „Nagy kihívásnak számít, hogy ezek közül egyiknek sincs meg a szervezet filantrópiai programjának virágzásához szükséges nevelése és képzése”.

Kristin Priest, a PSI társigazgatója szerint az ügynökség ingyenes forrásokat bocsát az adventista intézmények rendelkezésére és támogatja az alapok gyűjtésével meghatalmazott igazgatói szakma professszionális akkreditálását

Priest elmondta, hogy az Adventista Egyház sokkal többet tehet a filantrópia területének népszerűsítéséért, gyakrabban bemutatva az egyetemistáknak, mint egy lehetséges irányt a karrierben.

„Azokat, akik alapokat gyűjtenek olykor professzionális koldusoknak minősítik, ami, sajnos, a szakma helytelen megértéséhez vezet”, mondta Priest.  A filantrópia, mondta ő, a kapcsolatokra és az adományozók meghívására vonatkozik egy intézmény küldetésében való részvétel érdekében. Olykor ez igencsak hasznosnak bizonyulhat az adományozónak is.

Lois E. Peters a filantrópia segítségével rájött, hogy képes nagyobb megvalósításokra az életben és a karrierben. Az „At Home Pedriatic Nursing Team” elnökeként, Peters azután kapcsolódott be jótékonysági akciókba, miután egy adventista intézmény alapok gyűjtésével megbízott személye meglátogatta és bemutatta az idősek gondozásával foglalkozó központokat. Ez a személy nagyobb értékű adományt kért tőle, mint amit ő ajánlhatott volna, ez pedig üzletének fejlesztésére ösztönözte.

„Szükségünk van [filantrópokra], akik megtanítsanak arra, hogy mi is képesek vagyunk adni”. Peters a konferencia díjkiosztó ünnepségének nyitóbeszédében elmondta: „Isten vagyona nagyobb, mint elképzelhetnétek. Ti, az összes filantróp, menjetek ki ma és áldjatok meg valakit”.

- több információért az adventista filantróp tevékenységekre vonatkozóan látogassa meg a PSI honlapját, philanthropicservice.com.

 

Ansel Oliver/ANN

Fordította: Sinkler Beáta

 

Az adventista középiskolák újból az első helyeken vannak

E-mail Nyomtatás PDF Bookmark and Share

Ebben az évben is, mint az előző években, az adventista középiskolák bebizonyították a tanulók felkészültségét, mivel a továbbjutási átlag sokkal nagyobb volt, mint az országos vagy megyei átlag. Ilyen módon, egy biztos és objektív eszköz segítségével, bizonyítható az adventista nevelés komolysága.

A bukaresti "Stefan Demetrescu" Adventista Líceum 2014-es továbbjutási átlaga 95% a fellebbezések előtt, míg a megyei átlag 56,23%, az országos átlag pedig 59,25%.

Adrian Mihalcea tanár és a "Stefan Demetrescu" Adventista Középiskola igazgatója elmondása szerint a titkok egyike az, hogy valós és nem csak szóbeli felelősségvállalás történik a becsületesség és igazságosság terén." Más titka, hogy úgy Adrian Mihalcea mint Claudia Enache tanárnő 2012 óta a Nevelésben Szakértők Országos Testületének tagjai.

A "Stefan Demetrescu" Adventista Középiskolában létezik egy elméleti, reál profilú matematika-informatika szak és egy elhivatottsági, teológiai profil. A Craiova-i Adventista Teológiai Középiskola továbbjutási átlaga 93,48% miközben a megyei átlag 55,15%.

A kolozsvári "Maranatha" Adventista Középiskola szintén az országos és megyei átlagon felül teljesített, átlaga 84% lévén.

Miután 2011-ben bevezették a videokamerákat a megyei vagy országos átlag és az adventista középiskolák átlagai közötti különbség nagyon nagy lett, egyes esetekben akár duplája is, ezzel bizonyítva az adventista tanügy minőségét és a keresztény elvek értékét.

Megjegyzés: A Hetednapi Adventista Egyház a keresztény vallások közül kitűnik a tanügyben, mert az egyik legjobban kifejlett tanügyi rendszerrel rendelkezik a protestánsok között a 7.800 iskolával, középiskolával, egyetemmel ahol több, mint 1.650.000 személy tanul 85.000 tanár segítségével.

Ez az iskolarendszer, amelyből számos iskola nyilvános elismerést kapott a tevékenységeiért, keresztény nevelést biztosít egyetem előtti, egyetemi valamint egyetem utáni szinten is különleges hangsúlyt fektetve a társadalomban való szolgálat lelkületének kifejlesztésére.

 

Fordította: Kovács Szabolcs

Intenzív orgona tanfolyam ifjú orgonistáknak

E-mail Nyomtatás PDF Bookmark and Share

Szeptember 8-13 között Intenzív Orgona Tanfolyamot szerveznek ifjú orgonisták számára a Temesvári Nyugati Egyetem zenei karán. Részt vehet minden ifjú az országból aki igazolt zongora képesítéssel, vagy szakértői ajánlattal rendelkezik. 10 személyt fogadnak egy hétre. Ezalatt legalább három orgonaművet vesznek át kezdő, középfokon, illetve előrehaladott fokon. A tanfolyam költségei: 80 lej a zeneművek kottáira, 400 lej a napi három étkezés ellenértéke 7 napra. A szállás ingyenes, az utazási költségek fedezése  a résztvevőkre hárul.

A tanfolyam előadója Dr. Felician Rosca egyetemi tanár és ennek néhány hallgatója, és a város klasszikus orgonáin történik. A tanfolyam díjmentes, mint rendkívüli ajánlat azok az ifjú zenészeknek akik betekinteni szeretnének az orgonazene titkaiba.

Beiratkozni lehet a Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. címen. Szükséges adatok: Név, életkor, zenei végzettség, elkészített repertoár, kinek az ajánlatával rendelkezik, Temesvárra érkezés időpontja.

Beiratkozási időhatár 2014 július 30.

A tanfolyam minden résztvevő közreműködésével történő nyilvános hangversennyel zárul, oklevelet állítanak ki a Temesvári Nyugati Egyetem részéről.  A zene tanárok részére, ez 15 kreditet jelent elméleti és gyakorlati képzést fedezve.

 

Dr. Felician Rosca – egyetemi tanár

Fordította: Józsa Zoltán

Ilie Cristea lelkész az Észak-erdélyi Egyházterület Ifjúsági Ügyosztályának újonnan megválasztott vezetője

E-mail Nyomtatás PDF Bookmark and Share

Miután eldőlt, hogy Ban Emanuel testvér szeptembertől a Franciaországi Északi Területnél fog tevékenykedni, mint ifjúsági lelkész, az Észak-erdélyi Egyházterület Végrehajtó Bizottsága 2014. június 30-án egy új ifjúságvezetőt választott.

A szavazás végeredménye alapján Ilie Cristea lelkész lett a Hetednapi Adventista Egyház Észak-erdélyi Egyházterületének új ifjúságvezetője.

Testvérünk 1975. február 23-án született a Kolozs megyei Frátán, és 2002 óta tevékenykedik, mint lelkész. Eddig a leordinai, bethleni és szatmárnémeti kerületeket pásztorolta. Ifjúsági lelkész volt Beszterce megyében és Szatmár megyében. Feleségével, Elena Mariana-val nevelik két gyermeküket: Daniel-t és Tianna Eliza-t.

Ban Emanuel lelkész egy Facebook-on publikált üzenetben megköszönte a fiataloknak a támogatást és a bátorítást, amelyben része volt az elmúlt évek során, és ígéretet tett az online projektek folytatására nézve is.

„Számunkra áldás, hogy ennyi csodálatos barátunk lehet, akiket itt ismertünk meg. Isten meglepő módon vezette az életünket. […] A felkérés újabb kihívások és projektek előtt nyit ajtót.

Nem maradok távol az ifjaktól. Az interneten elkezdett projekteket tovább fogom fejleszteni, és szeretnék újabb ismeretforrásokat létrehozni, amelyek megfelelnek a mai nemzedék igényeinek és kérdéseikre választ adnak. Nehéz szívvel válok meg barátaimtól és kedves munkatársaimtól. Jövőmet az Úrra bízom, és meg vagyok győződve, hogy Ő vezeti mindenki lépését.” írja Ban Emanuel.

Isten vezesse mindannyiuk lépését, hogy az új kihívásoknak megfelelhessenek.

 

Fordította: László V. Zoltán

Az olaszországi ADRA – a palermoi menekült-áradattal foglalkozik

E-mail Nyomtatás PDF Bookmark and Share

Ez év június 15-én az olasz flotta „Etna” nevű hajója kikötött a palermoi kikötőben. A fedélzeten 767 menekült tartózkodott, akiket a szicíliai öbölben végrehajtott különböző mentési akciók során értek el. Közöttük voltak azok is, akik túlélték a Líbia partjainál történt hajószerencsétlenséget, amelynek következtében 10 személy meghalt és 15 súlyos égési sebeket szenvedett. Palermo város polgármesteri hivatala a Caritas szervezettel karöltve nagyon gyorsan a menekültek megsegítésére sietett. Nagyon sok középületet, templomot , intézményt a humanitárius csapatok rendelkezésére bocsájtottak. Számos szicíliai lakos együttérzést tanúsított a menekültekkel szemben, és ruhákat, élelmiszert, alapvető szükségleti cikkeket ajánlottak fel számukra. Ezek a szegény menekültek betegségekkel, alultápláltsággal, kimerültséggel küzdöttek és hiányzott belőlük az emberi méltóság tudata, hiszen erőszakkal kényszerítették őket arra, hogy életük kockáztatása árán is elhagyják szülőföldjüket. Hasonlóképpen, a palermoi ADRA szervezet is azonnal bekapcsolódott a segély-akcióba. Engedélyt kapott az egyik legfontosabb menekült- központ meglátogatására, ahol több mint 280 személy van elszállásolva. Ezek a menekültek a következő országokból érkeztek: Ghána, Gambia, Nigéria, Elefántcsontpart, Mali és Guinea. Ez a látogatás segített abban, hogy közvetlenül megismerjük és felmérjük a legégetőbb szükségleteket. Hétfőn, június 23-án, a helyi önkéntesek támogatták az olaszországi ADRA tevékenységét, amelynek keretében kb. 300 - személyes higiéniai cikkeket (szappan, fogkefe, fogpaszta, törülközők, stb.) tartalmazó- csomagot osztottak ki. Aznap este a palermoi adventista „gospel” kórus egy zenés programot mutatott be, amelynek során együttérzést és melegséget próbáltak közvetíteni ezen bizonytalan sorsú, félelmekkel küszködő, irányt vesztett emberek számára. „A központ irányítójával beszélve felismertük, hogy még rengeteg szükségletet kellett kielégítenünk. Ezért folytatjuk az együttműködést a következő hetekben is, amikor a gyakorlatban meg kell szervezni ezeknek a meggyötört embereknek az életét (olasz nyelvkurzus, munkahelyek, kulturális tevékenységek, stb.) Az olaszországi ADRA szervezet továbbra is tudósítani fog a fejleményekről, hogy együttérzésünkkel, érzelmi és és fizikai támogatásunkkal mi is segítségére legyünk ezeknek a sok szenvedésen átment embereknek.

 

Luca Alfano – ADRA Italia

Fordította: Halmi Gyöngyi

7. oldal / 31