Az első 45 nap – Az elnök jelentése

E-mail Nyomtatás PDF Bookmark and Share

A non-kommunikáció is kommunikáció. Ezúton szeretném kifejezni értékelésemet és köszönetemet Marius Munteanu lelkésztársam iránt, aki az Unió elnökeként húsz hónapon keresztül informálta egyházunk testvéri közösségét reményt sugalló, egységre buzdító üzenetei által.

 

Ne dönts ki egy kerítést, ha nem tudod, mi a rendeltetése. A levert cövekeket meg szeretném őrizni. Az Úr kegyelméből szeretném minden hónap első napjaiban bemutatni nektek jelentésemet, amely majd Egyházunk facebook-oldalán is olvasható lesz.

 

A hegymászók nem raknak köveket a hátizsákjukba. A rendkívüli választói közgyűlés után nem azt határoztuk, hogy téglákat cipelünk hátizsákunkban. Múltunkkal megbékéltünk, hogy jobban összpontosíthassunk jelenünkre és jövőnkre. Egy ideje újra nyolcan vagyunk a bizottságban. Minden munkatársamnak köszönet, hogy az előttünk álló mandátumban véghez viszi a rá bízott küldetést.

A december 19-i szombat délelőttöt Târgoviștén töltöttem, majd Buzăuban újra kijelentettem, hogy Jézus születése megszabadíthat minket. Vasárnap a Moldvai Egyházterület lelkészeivel és családjaikkal találkozhattam, amikor is feleségemmel, Adinával egy szemináriumot tartottam számukra. A találkozón a Inter-Európa Divízió elnöke, Mario Brito testvér is jelen volt.

Ezután következett az első bizottsági gyűlés, majd a következő szombaton, december 26-án alkalmam volt találkoznom régi Moisei-i, visói és szaploncai barátaimmal. A máramarosi szombatok egyediek. Akiknek volt már részük benne, tanúsíthatják, a többiektől pedig elnézést kérek a szubjektivizmusomért.

Az újév-köszöntőm rövid volt, a video-változatot facebook-oldalunkon is közzétettük. Mondanivalóját ekképpen összegezném: harcolj a bűneiddel, és köss békét Istennel és az emberekkel. Több mint 15.000-en nézték meg a videót. Köszönöm. Az üzenetek és a kommentek folytatásra bátorítanak.

Szilveszter estéjét Bukovina szívében, Vamán töltöttem, ahol kolozsvári ifjakkal lehettem együtt. A lelkészi szolgálatról, az egyház dolgairól, legújabb programjainkról, de legfőként az implikációról beszélgettünk. Az ifjaktól sokat tanulhatunk, akárcsak az idősek tanácsaiból.

Az év első szombatja ünnepnap volt: felszenteltük a keresteleki imaházat (Szilágy-megye). Az összlakosság száma ötszáz, ebből hatvanan adventisták. A faluban csak ortodoxok és adventisták élnek. A gyülekezet tagjai alaposan felkészültek az eseményre, kitettek magukért, amiért hálás vagyok.

A következő két szombaton úrvacsorát osztottam: Nagyenyeden és Aranyosgyéresen (ez utóbbi volt első kerületem); közben a tordai központi gyülekezetben evangelizációt tartottam. Estéről estére megörvendeztetett minden egyes megjelent személy, aki a Bibliát akarta kutatni. A lelkészi vizitek, missziólátogatások és az igazság iránt érdeklődők döntései újra igazolták számomra, hogy megéri hirdetni az Igét. Köszönöm Csergezán testvérnek a meghívást.

Adminisztratív síkon: részt vettem az egyházterületek végrehajtó bizottságainak ülésein, amelyeken új szolgálattevőket választottunk meg – az Észak-Erdély Egyházterületben Orbán Jánost a Szombatiskola és Személyes Szolgálat Osztály élére, az Olténiai Egyházterület elnökének pedig Viorel Răducanu testvért. Isten hozottat kívánok nekik, és hiszem, hogy szolgálatuk áldás lesz mindannyiunk számára.

Remélem, hogy e rövid havi jelentés meghozza munkatársaim kedvét, és mindannyian elkezdünk hatékonyabban kommunikálni, és nem csupán azért, mert információkra van szükségünk, hanem mert ez úton is kifejezhetjük Isten iránti hálánkat, amely Isten hatalmas és csodálatos dolgokat cselekszik érdekünkben.

A Madrid-Torrejon-i gyülekezet egy felejthetetlen héttel örvendeztetett meg. Ez alkalmat kihasználva meglátogattam a Calatrava, Eden és Betánia gyülekezeteket is. Munkatalálkozóm volt a Spanyol Unió elnökével. A „Jézus nyomdokában” címet viselő evangelizációs sorozaton estéről estére több mint 500-an voltak jelen, a keresztségre való felszólításra pedig 22-en jelentkeztek. Mindez a Szentlélek műve. Köszönöm Ruszuly Richard lelkipásztornak és a gyülekezet bizottságának a meghívást, a kórusnak az énekszolgálatot, az érdeklődőknek pedig a fáradságot, hogy estéről estére eljöttek, hogy együtt kutassuk az ősegyház munkáját, és határozottan Mesterünk nyomában lépkedve… eljussunk mennyei otthonunkba.

 

Ștefan Tomoiagă

A Respiro teaház – egy hely, ahol a lélek is felüdül

E-mail Nyomtatás PDF Bookmark and Share

Január végén nyílt meg a Respiro teaház, amely főként a Respiro Egyesület önkénteseit és barátait szolgálja ki. A teázó ugyanakkor különböző események, könyvbemutatók, vitaestek, találkozók színhelyéül is szolgálhat, itt folytatódhatnak a Respiro Egyesület önkéntesei által a gimnáziumokban és egyetemeken elkezdett szemináriumok, előadások is.

A Bukarest központjában található teázó egy nyugodt, kellemes, fiatalos hely, ahol tea mellett apró süteményeket, ropogtatni valót is fogyaszthatnak a betérők, valamint ismerkedhetnek, társaloghatnak.

„Napjainkban egyre nyilvánvalóbb a jelenség, hogy a fiatalok elmagányosodnak, idejüket a számítógép képernyője mögött töltik, akár a munkahelyükön, akár otthon, a szabadidejükben. Mi pont ezen szeretnénk változtatni azáltal, hogy rámutatunk a közvetlen szocializáció előnyeire” – magyarázta Gabriel Iarca, a Respiro Egyesület elnöke.

„Mit is teszünk voltaképpen? Lehetőségeket és konkrét támogatást kínálunk fel az ifjaknak okosan eltölteniük szabadidejüket, felszabadulniuk a stressz és a függőségek alól, hogy ezentúl megfelelő lelkiállapottal rendelkezzenek legbölcsebb döntéseik meghozatalához” – mondta a továbbiakban Gabriel Iarca.

A teaház területén a Respiro Egyesület még két projektje fog működni a közeljövőben: egy kis könyvtár olvasósarokkal, és egy tanácsadó iroda, ahol a teajut.ro platformon elkezdett online tanácsadást folytatják szakembereink.

A teázót már az első napokban sokan igénybe vették. Készítettek már videoklipet a helyszínen, és két érdekes találkozóra is sor került: egy workshopra, melyet dr. Gili Bărbulescu pszichológus és a teajut.ro platform egyik tanácsadója tartott, valamint egy Sorin Dinu – a közszolgálati rádió és a Speranţa TV műsorszerkesztője – vezette vitaestre.

Előre és fölfelé – a „Kelj fel és járj!” Egyesület kedvezményezettjeinek találkozója (Asociaţia „Ridică-te și umblă”)

E-mail Nyomtatás PDF Bookmark and Share

A „Kelj fel és járj” Egyesület Buzău-i fiókja újra megnyitotta kapuit a mozgáskorlátozott személyek előtt. Az Egyesületnek országszerte – 18 megyéből – több mint 2500 kedvezményezettje van. A helyi vezetők pontos munkájának köszönhetően az egyik legsikeresebb találkozóra kerülhetett sor.

Az „Előre és felfelé” cím alatt szervezett találkozón a szervezők célul tűzték ki, hogy a kedvezményezettekben és segítőikben megerősítik az elhatározást, hogy a nehézségek ellenére se roppanjanak össze, hanem menjenek előre. Minden megtett lépés – haladás, siker; minden akció, melynek célja a szenvedők figyelmének a menny felé irányítása – áldás.

Akárcsak az előző találkozó alkalmával, most is jelen voltak olyan személyek, akik saját életük példájával bemutatták a hallgatóságnak, hogy a romániai társadalomban a fogyatékos személyek számára is van hely.

A Mozgáskorlátozottak Országos Tanácsa (MOT) január 27-én munkatalálkozót tartott a Buzău Megyei Tanácsban. Ez alkalommal mindenki tudomására hozták, hogy a MOT a rokkantsági járadék összegének emelését előirányzó törvénytervezet kidolgozásán fáradozik. A jelenlévő kedvezményezettek és segítőik aláírásukkal támogatták a kezdeményezést.

A január 31-i találkozón Filofteia Neagu, a Romániai Testi Fogyatékos Gyermekek Egyesületének Buzău-i elnöke is jelen volt. Értékelte a „Kelj fel és járj!” Egyesület munkáját, amely lehetőséget biztosít a testi fogyatékos személyeknek a szocializációhoz, ami lényeges része életüknek. Neagu elnök asszony hangsúlyozta: a „Kelj fel és járj!” Egyesület és az általa vezetett egyesület céljai közösek.

A találkozóról nem hiányozhatott az ismert, vissza-visszatérő vendég, a kézműves Elena Vlioncu sem, aki a „Kelj fel és járj!” Egyesülettel való eredményes együttműködésről beszélt. Megemlítette az egység fontosságát ebben a munkában, és az effajta találkozók szükségességét hangsúlyozta. Segíteni kell a mozgásukban korlátozott személyeket tehetségeik felismerésében és azok munkába állításában.

A találkozó nyomán a mintegy nyolcvan résztvevő az előadások és vallomások nyomán sokat tanult mások tapasztalataiból, és saját magát is jobban megismerte. Az élettörténetek, a zene és a közös étkezés újabb beszélgetésekre ösztönzött.

Ionel Turturică, a „Kelj fel és járj!” Egyesület regionális vezetője, egy a névtelenségét kérő személy segítségével váratlan meglepetést készített a résztvevők számára.

Daniel Cocoș baptista lelkipásztor azokról a tényezőkről beszélt, amelyek szétrombolhatják az emberek közötti egységet: a hátrányos megkülönböztetésről, a megbocsátás lelkületének hiányáról, a bűnökről, melyeket az ember a szívében melenget. Daniel Cocoș felhívást intézett az imádkozásra, hogy ezen tényezőket kizárhassuk életünkből.

 

Adrian Andrei, a „Kelj fel és járj!” Egyesület Buzău-i fiókjának elnöke

Egy másfajta iskola – A szülők iskolája

E-mail Nyomtatás PDF Bookmark and Share

Közhely, hogy a szülőknek meghatározó szerepük van gyermekeik nevelésében. Felelősek kicsinyeikért, hiszen a gyermekkorban teszik le gyermekük jellemének alapjait, amelyek meghatározzák felnőttkorát.

Következésképpen az Olténiai Egyházterület Ifjúsági Osztálya a Családi osztállyal együttműködve célul tűzte ki a „Szülők iskolája” nevű program elindítását. E kezdeményezés keretében a szervezők az oktatás és nevelés terén tapasztalt személyeket hívnak meg érdekes témák előadására, a szülőkkel való beszélgetésre.

Az érdeklődők az oltenia.tin.ro weboldalon iratkozhatnak fel. Az eseményt követően regionális találkozókat szerveznek majd mindazoknak, akik képezni akarják magukat, tökéletesíteni szülői hivatásukat. A feliratkozott személyek hasznos anyagokat kapnak, amelyek sokat segítenek a gyermeknevelésben. A tematikákról időben értesítik az érdeklődőket, hogy lehetőségük legyen megfogalmazniuk és elküldeniük kérdéseiket, s amennyiben nem lehetnek jelen, a válaszokat írásban küldik el.

A szervezők óhaja, hogy minden szülő sikeresen elvégezze nemes, szülői küldetését, hogy a mennyei családban mindannyian ott lehessenek. A legfontosabb tanács a szülőknek ez: „Töltsetek minél több időt gyermekeitekkel!” (Kevin Heath)

Bővebb információkat az oltenia.tin.ro weboldalon, illetve a 0742.009.855-ös telefonon kaphatnak (Petreacă Valentin).

Florin Răduţ, az Olténiai Egyházterület Ifjúsági osztályának igazgatója

2016 – Az érett döntések éve? A reménység párbeszéde – IV. alkalom Meghívottak: Gabriel Ișvan, dr. Ștefan Popescu, Mădălin Avrămescu

E-mail Nyomtatás PDF Bookmark and Share

2016. február 13-án szombaton, a Biserica Amzei utca 5-7 szám alatti „I. C. Brătianu” teremben, 17.00 órai kezdettel mindenkit szeretettel várunk a „Reménység párbeszéde” negyedik találkozójára.

Nagy a tétje 2016-nak. Novemberben kerül sor az amerikai elnökválasztásra, s a lehetőségek igencsak excentrikusak. Romániában is önkormányzati és parlamenti választások lesznek. Polgártársaink többsége csalódott a politikai osztályban, és nem sok értelmét látja a szavazáson való részvételnek.

Ezért is választottuk a következő vitaest témájául a következő kérdést: „2016 az érett döntések éve lesz?” Keresztény szempontból minden irányból megpróbáljuk megvizsgálni és megválaszolni ezt a kérdést meghívottainkkal: Gabriel Ișvannal, a Munténiai Egyházterület Hivatalos Kapcsolatok és Vallásszabadság Osztályának igazgatójával, dr. Ștefan Popescu egyetemi adjunktussal, diplomatával és Mădălin Avrămescuval, a bukaresti Adventista Teológiai Líceum káplánjával.

A „boncolásra” váró kérdések közül megemlítjük a következőket:

– Mi az esélye annak, hogy az Egyesült Államok következő elnöke nő legyen, és ha ez bekövetkeznék, milyen velejárói lennének egy ilyen eredménynek?

– A vallásszabadság tekintetében mit ígérnek az elnökválasztáson eséllyel induló jelentkezők?

– Országunk helyhatósági és parlamenti választásai miként befolyásolják Románia jövőjét gazdasági, katonai, külpolitikai, vallásszabadsági szempontból?

– A Szent Könyv szerint ajánlott-e vagy pedig ellenzett a politikai részvétel? Hogyan értelmezzük Jeremiás tanácsát: „Igyekezzetek a városnak jólétén” (Jer 29:7)?

Ha érdekesnek találjátok a témákat, és kérdéseitek vannak ezekkel kapcsolatban, írjátok meg azokat a szervezőknek, ide.

Costel Gogoneaţă lelkipásztor

A GYC Európa (Generation of Youth for Christ) meghívja önöket Méhkertre

E-mail Nyomtatás PDF Bookmark and Share

A GYC Európa meghív minden érdeklődőt február 18. és 21. között Méhkertre, az Adventista Oktatási Központba az első FOCUS-eseményre, amely egy helyi érdekeltségű találkozó a lelki megújulás és személyes odaszentelődés érdekében.

A GYC eddigi évente vagy kétévente rendezett eseményei is több ezer fiatalt vonzottak, és ösztönöztek a lelki megújulásra és a Krisztusnak való személyes átadásra. Az európai rendezvények tapasztalataiból kiindulva észrevettük, hogy sokan szeretnék, ha országos, illetve helyi szinten is szerveznének ilyen találkozókat. Mi több, szeretnék, ha a lelki megújulás életük minden napjának tapasztalata, életük szerves része lenne.

Ebből kifolyólag a GYC Európa egy új koncepciót alkotott: a FOCUS-t. A FOCUS-események a helyi gyülekezetekre és a környező adventista közösségekre összpontosítanak, segítik a gyülekezeteket a missziós célok elérésében, az odaszentelődésben és a lelki megújulásban. Bármely helybéli adventista gyülekezet megkérheti a GYC Európa szervezetet, hogy rendezzen egy FOCUS-eseményt a környéken.

Ha a ti gyülekezetetek is szeretne FOCUS-találkozót, kérünk, lépjetek velünk kapcsolatba a www.gyceurope.org weboldalon, vagy facebook-oldalunkon keresztül, hogy lássuk, milyen lehetőségek állnak rendelkezésünkre.

Reméljük, hogy hamarosan találkozunk veletek gyülekezetetekben!

A GYC Európa csapata

7. oldal / 64