Tovább élnek a vegák?

E-mail Nyomtatás PDF Bookmark and Share

A vegetáriánusoknál 12 százalékkal alacsonyabb a halálozási kockázat - derül ki egy friss kaliforniai kutatásból, amelyet 73.300 személy bevonásával készítettek. A húst nem evőknél a rákot kivéve valamennyi betegség ritkábban jelent meg halálokként. "Bizonyos vegetáriánus diéták a olyan potenciális haláloki tényezők kialakulásának visszaszorulásához társíthatóak, mint a szív- és veseproblémák, vagy a cukorbetegség" - mondta a kutatást vezető Dr. Michael Orlich, a Loma Linda Egyetem megelőző orvostani szakértője.(...)

Bővebben: Házipatika

Magyar ajkú lelkészek továbbképzője Marosvásárhelyen

E-mail Nyomtatás PDF Bookmark and Share

A Szász Ernő lelkész vezette Etnikai Csoportok Osztály (Román Unió) programtervezetében meghonosodott immár negyedik éve a magyar ajkú adventista lelkészek háromnapos továbbképző tanfolyama. Az idén Marosvásárhely volt ismét helyszínként kijelölve, hogy otthont adjon a Bánáti, Dél- és Észak-Erdélyi Egyházterületekből érkezett közel 30 lelkésznek 2013. június 3-a és 5-e között, akik örömmel fogadták az anyanyelvükön tartott előadásokat.
A meghívott előadók listáján két neves személyiség szerepelt Magyarországról: dr.Szigeti Jenő, emeritus professzor és dr.Tokics Imre, főiskolai tanár.
A dr.Szigeti Jenő által megtartott kurzusok a hármas angyali üzenet hermeneutikai alapjait és meganarratív értelmezését, az első angyali üzenet apodiktikus felszólítását vázolták fel. Majd választ találtunk a második és harmadik angyali üzenet alapvető kérdéseire: Miért omlik le Babilon, és miért nehéz kifutni belőle? Kegyelem-e az ítélet?
Dr.Tokics Imre színvonalas előadásai ilyen témákat érintettek, mint: A kód: az Ószövetség; Jeremiás, a válság prófétája; A menedékvárosok – az ítélet és kegyelem; A menedékvárosok tanítása régen és most.
A két csodálatos tanár előadásaik során „pihentetőként” nagyon sok értékes, időszerű, hasznos és csakis rájuk jellemző módon elmondott tanácsokat is elővettek tarsolyukból.
Szász Ernő lelkész, a rendezvény irányítója ezt nyilatkozta: „Örülök, hogy ezekben a napokban a Román Unió Etnikai Csoportok és a Lelkészegyesület szervezésében sor került immár negyedik alkalommal a magyar ajkú lelkészek továbbképzőjére. Az ilyen jellegű találkozók célja a teológiai nyelvezet elsajátítása anyanyelven. Meggyőződésem az, hogy a két bemutatott téma hozzájárult a jelenlevő lelkészek lelki és szakmai fejlődéséhez, és az együtt eltöltött idő pozitívan fog tükröződni szolgálatukban.”
A magyar lelkészek nagyra értékelték a továbbképző tanfolyamokat. Számukra már csak így teljes ezentúl a kép, ha évente legalább egyszer (habár többen hangot adtak ismét annak, hogy jó lenne többször is) összegyűlnek, és sajátos módon, anyanyelvükön ismerkedhetnek meg mélyebben Istennel, a Biblia titkaival és egymással is. Ezt az igényt az idén teljes mértékben betöltötték dr.Szigeti Jenő és dr.Tokics Imre jól dokumentált kurzusai. Köszönjük a szervezők és előadóink fáradozásait, és türelmetlenül várjuk a legközelebbi ilyen jellegű találkozót!

Tamási Károly, Kommunikációs Osztály, Dél-Erdélyi Egyházterület

A Dél-Erdélyi Egyházterület új bizottsága elkötelezte magát a szolgálatra

E-mail Nyomtatás PDF Bookmark and Share

2013. április 27-én volt megtartva  a nagysármási hetednapi adventista imaházban a Dél- Erdélyi Egyházterület tisztviselőinek odaszentelődési istentisztelete, melyen részt vett az Egyházterület bizottságának 5 tagja családjaikkal együtt: Szász Ernő – elnök, Ban Gabriel – titkár, Vlad Bogdan – kincstárnok, Poenariu Ioan Gelu – az Ifjúsági Osztály elnöke és Ferencz Zorgel József – a Szombatiskolai Osztály igazgatója.
Karénekek, költemények ünnepi hangulatában került sor az újonnan megválasztottak felszólalásaira, melyekben kihangsúlyozták a teljes átadás és a gyülekezeti egység szükségességét a mennyei elhívás és a rájuk bízott felelősségteljes misszió betöltésében.
Záró beszédében az elnök testvér Habakuk próféta tapasztalatától ihletve elmondta: szükséges hogy a vezető csapat őrhelyére álljon, Isten közelében éljen, hogy meghallja a Tőle jövő jelenvaló igazságot, a jobb szolgálat és közbenjárás érdekében.
Befejezéskor, az egyházterület  tagjai, ünnepélyes keretek között imaláncot alkotva fogadást tettek, hogy elfogadják a mennyei hívást és átadták magukat Istennek, hogy hűségesen tudják végezni a választói közgyűlés által rájuk bízott felelősségteljes munkát.
Blénessy Béla lelkész és Bíró Dániel a helyi gyülekezet vezetője imájukban Isten kezébe helyezték az új vezetőség tagjait és a menny segítségét kérték, hogy az elhangzott vágyak és fogadalmak valóra váljanak.
Az ünnepséget közös ebéd követte, melyen részt vettek a helyi gyülekezet képviselői is.
Az ünnepi istentisztelet megtekinthető a világhálón úgy magyar, mint román nyelven.

Ban Gabriel
Fordítás: Porkoláb Csaba

Egy új dokumentumfilm a globális adventista egészségi munka hatásáról

E-mail Nyomtatás PDF Bookmark and Share

Egy dokumentumfilmet – amely a Hetednapi Adventista Egyház nemzetközi egészségügyi és humanitárius munkájának filozófiáját és örökségét tárja fel – közvetítenek szeptembertől kezdődően az Egyesült Államok közszolgálati televízió állomásai.
„Adventisták 2”, amely DVD-n is elérhető, folytatása a  Martin Doblmeier független rendező "Adventisták" c. dokumentumfilmjének 2010-ből, amely nyomon követte az adventista üzenet eredetét az egészséget és az észak-amerikai munkát illetően.
Doblmeier legújabb filmje aláhúzza azt a tényt, hogy az egészség és teológia korai integrálása egyedülálló és jellemző az egyházra nézve. Az egyházat 1863 májusában alapították, két héttel azelőtt, mielőtt Ellen White az egyház társ-alapítója látomást kapott az egészségügyi reformmal kapcsolatosan, amely a lelki és testi egészséget az adventizmus központjába állította.
„Ez nem azt jelenti, hogy a zsidóknak, katolikusoknak vagy presbiteriánusoknak nincsenek jó kórházaik, vagy nem hiszik, hogy a test egy templom, hanem hitem szerint egyedi az a mód, ahogy az egészség beintegrálódott az adventisták filozófiájába már kezdettől fogva”, mondta Doblmeier.
A film a figyelem központjába hozza az Adventista Egyház odaadását egy hosszútávú és életképes egészségügyi rendszer kialakításához az által, hogy különleges figyelmet szentel a megelőző orvoslásnak és a fejlődő országokban egészségügyi egyetemeket létesítenek.
Malawiban filmezve, Doblmeier aláhúzta az egyház összpontosítását a SIDA/HIV-ről való oktatásra, ott, ahol az adventisták megpróbálják beépíteni a kultúrába az egészség fontosságának tudatosítását dramatizált előadások által. Peruban a lakosság gyors növekedése tovább tolja az egészségügyi rendszer végső határait, de az Adventista Egyház perui Unió egyeteme egészségügyi karának megalapítása Limában egy új orvos nemzedéket képez ki, hogy megfeleljenek a kihívásnak.
„Ez nemcsak egy folt típusú segítség” mondta Doblmeier. „Az adventisták azért alapítják ezeket az orvosi iskolákat a fejődő országokban, hogy a legjobb elmék ott maradjanak az országban, legyenek felkészítve az adventista nevelési rendszerben, hogy maradjanak ott. Hiszem, hogy ennek hosszútávú eredménye lesz.”
A film  egy legendás kínai kórház történelmét is követi, megfigyel egy amerikai orvoscsapatot, amint műtétet végez egy betegen a Dominikai Köztársaságból, és bemutatja az adventista missziót a Haiti földrengés után.
Az ország, valószínű jobban, mint bármely más, kiemeli a megdöbbentő szükségét egy életképes orvosi ellátásnak, mondta Doblmeier. De – tette hozzá – ugyanez az ország mutatja be az adventista humanitárius rendszer odaadását.
„Egy hihetetlen feladat, de a reménység már az Adventista Egyház központjában állt a kezdetektől fogva, és ez marad a legfőbb  motiválási ok, amiért ma is jelen van a világon” mondta ő. „Tehát ezekben az országokban, amelyekben az orvosi ellátásban olyan nagy egyenlőtlenségek vannak, hiszem, hogy az egyház jelenléte a reménység érzetét kelti, és ez rendkívül fontos.”
Doblmeier ugyanakkor sok időt szentel annak az örökségnek, melyet az első adventisták hagytak hátra az egészségügyi szolgálat és misszió terén. A befolyásuk bemutatásáért ő és csapata elment Brazíliába, oda ahol több évtizeden keresztül Leo és Jessie Halliwell bevitték az egészségügyi ellátást az izolált közösségeknek az Amazonászon csónakkal. A Luzeiró (fényhordozó) egészségügyi csónak ma is végez tevékenységet.
„Hallottam nagyon sokszor emberekről, akik a Halliwell házaspárról beszéltek elérzékenyülve. Ez a tény bizonyíték arra, hogy életüknek és tevékenységüknek célja volt és értelme”, mondta Doblmeier.
„Ez az elbeszélés ereje, és hogyha tenni tudtam valamit, hogy ezeket az elbeszéléseket élővé tegyem, nagyon jól érzem magam”, mondta ő. Egy bizonyos százalék a DVD-eladások árából egy, a filmben bemutatott szervezet támogatására irányul.
Az „Adventisták 2” a legújabb díjnyertes film Doblmeier 25 – vallásról, hitről és lelkiségről szóló – filmje közül, amelyek között megemlíthetjük a „Bonhoeffert”, amely egy dokumentumfilm arról a németről, aki a náciknak ellenállt. Az „Albert Schweitzer:Afrikába hívva” egy film a Nobel-díjas misszionárius életéről és humanitárius tevékenységéről.
Doblmeier  a Virginia állambeli Journey Films alapítója és elnöke. Jelen pillanatban befejez egy olyan filmet, amely feltárja az Adventista Egyház odaadását egy holisztikus (teljes körű) nevelésre.
„Az interjú után visszatérek a szerkesztői fülkébe”, mondta.

Elizabeth Lechleitner/ANN
Fordítás: Magyarosi Ernő

Jamaicában egy látászavarral rendelkező adventistát neveztek ki a Szenátus elnökévé

E-mail Nyomtatás PDF Bookmark and Share

A múlt héten Floyd Morris történelmet írt a Jamaicai Országgyűlésen. Ő lett a Szenátus első látászavarral rendelkező elnöke. Ezt a 44 éves adventistát nagyon jól ismerik a Karib szigetországban a rokkantak jogaiért való törekvéséről.
Beiktatási beszédében, május 17-én, Morris Mik 6:8 versét, az egy héttel azelőtti szombatiskolai tanulmány alapszövegét idézte: „Megjelentette néked, oh ember, mi legyen a jó, és mit kíván az Úr tőled! Csak azt, hogy igazságot, cselekedjél, szeressed az irgalmasságot, és hogy alázatosan járj a te Isteneddel.”
Egy interjúban Morris azt mondta, hogy az ő kinevezése Isten hűségének a bizonyítéka és válasza az ő sok éven át tartó bizonytalanságára, illetve vívódására. „Ismét bizonyossá vált számomra az, hogy az én Istenem valóságos” – mondta ő.
Jamaica miniszterelnöke, Portia Simpson-Miller egy interjúban elmondta, hogy „mindig csodáltam Morris szenátor elvekre alapuló erkölcsét, fegyelmezettségét és magatartását. Hiszem, hogy az ő vezetése hasznos lesz a Szenátus számára és nem kételkedem abban, hogy továbbra is sok személyre lesz jó befolyással úgy Jamaicában, mint az egész világon.”
Morris az ún. „Egy másik szemszögből” rádióprogram vezetője, minden reggel sportol (szalad) és 1998-ban vált Jamaica első látászavarral rendelkező szenátorává.
Már 17 évesen, egy zöld-hályog hatására, kezdte látását elveszíteni míg aztán hat évvel később megvakult. A jamaicai látászavarral rendelkező személyeket támogató egyesület segítségével Morris megtanult a Braille-módszerrel írni és olvasni. Azóta véglegesítette főiskolai tanulmányait a kommunikáció területén, egy mesteri fokozatot is szerzett a kormányzás filozófiájában, és most doktori tanulmányait végzi a politikai kommunikáció ágazatában.
„A rokkantaknak tudniuk kell, hogy olyan időben élünk, amelyben az ilyen személyeknek sok lehetőségük van, főleg az ilyen személyek jogaira vonatkozó Egyesült Nemzetek Konvenciója szerint.” – mondta Morris.
Továbbá elmondta azt is, hogy ennek a parlamenti évnek az egyik fő célkitűzése a rokkant személyekre vonatkozó törvény elfogadtatása, melyet ő már 1998 óta támogat.
A Jamaicai Adventista Egyház elnöke, Everett Brown elmondta, hogy a Jamaicában élő 270.000 adventista büszke Morris kinevezésére.
„Betegsége ellenére Morris szenátor mindig Istenbe vetett hitéről és a valószínűségek ellenében tanúsított keresztény akaraterejéről tett bizonyságot. Biztosak vagyunk abban, hogy a keresztényi értékek iránti elkötelezettségével, a jamaicai nép iránti szeretetével, valamint kifogástalan jellemével jeles szolgálatot fog tenni a Szenátusban” – folytatta Brown.
Jamaica lakosságának 10 %-a adventista és közülük néhányan kimagasló tisztségekben szolgálnak, úgy az állami intézményekben, mint az üzleti vállalkozásokban.
Sir Patrick Allen adventistaként az ország általános kormányzója.

Nigel Coke
Fordítás: Csabai Gyula-László

A Dél-Erdélyi Egyházterület VII. Választási Közgyűlésének végeredményei

E-mail Nyomtatás PDF Bookmark and Share

Elnök: SZÁSZ ERNŐ

Titkár: BAN GABRIEL

Kincstárnok: VLAD BOGDAN

Ifjúsági Osztály: GELU POENARIU

Szombatiskola / Személyes szolgálat: FERENCZ ZORGEL JÓZSEF ATTILA

 

7. oldal / 23