Floyd Morrisnak, a jamaicai szenátus elnökének beszéde

E-mail Nyomtatás PDF Bookmark and Share

A több prominens adventista jamaikai társadalmi szereplő közül kiemelkedik Floyd Morris, aki a jamaicai felsőház, avagy Szenátus tagja 1998-tól kezdve, sőt, 2013. május 13-a óta elnöke. Floyd Morris köztiszteletben álló ember, bátor politikus, kikezdhetetlen erkölcsű hívő, és 26 éves kora óta teljesen vak. Péntek este, a szombatkezdés alkalmával megszólította a Generál Konferenciát és az összegyűlt vendégeket: szavai erővel, hitelességgel és hittel teliek, amik alaposan megmozgatták a küldöttek és vendégek szívét és lelkét.

"Tisztelt Ted Wilson Elnök! Tisztelt Bizottsági Tagok! Tisztelet Küldöttek, testvérek a Hitben! Köszöntelek benneteket a Mindenható Isten és hamarosan visszatérő Király nevében! Köszöntelek benneteket a jamaicai kormány és a jamaicai nép nevében! Egy csodálatos karibi ország, ahol 300 ezer adventista él és szabadon dicséri a Teremtő Isten naponként, Everett Brown lelkész dinamikus és inspiráló vezetésével. Az istentisztelet szabadsága alapvető jog, amit minden jamaicai kormány tiszteletben tartott. Az Inter-Amerikai Divízió nevében is köszöntelek benneteket, ahol több mint 3.6 millió adventista van Izrael Letho lelkész vezetésével. Örömöm, hogy itt lehetek a Generál Konferencián, és különösen azért is, mert ma ünneplem negyedik házassági évfordulómat gyönyörű feleségemmel, Sheriával. Megtiszteltetés, hogy itt lehetek a Generál Konferencián, mert ez egy kosztümös főpróba a mennyre: mindenféle egyén és faj van jelen. Fehérek, feketék, kínaiak, zsidók és arabok. Jogászok, orvosok, indiaiak, akik mind Jézus hatalmas nevében hisznek. Várakozással nézek közeli megjelenésére. Azt kell mondjam, hogy hitetek szépsége beragyogja ezt az Alamodome stadiont. És ha nem is láthatlak benneteket a mai nap, vágyakozom arra, hogy megszólaljanak a trombiták és megnyíljon az ég, és a Bibliám azt mondja, hogy "minden szem meglátja Őt!" Vágyakozással nézek arra a napra! Vágyakozom Jézusommal lenni! Amikor nem lesz többé vakság, nem lesz többé szomorúság vagy fájdalom! Vágyakozom Jézusommal lenni! Vágyok rá, hogy még egyszer igazi Generál Konferencián lehessek! Kívánok nektek egy Lélekkel teli konferenciát! Kívánok nektek egy boonoonoonos (legjobb/legszebb jamaicai szlengben) tapasztalatot! Isten áldjon benneteket!"

Forrás: A Magyar Unió facebook oldala

A történelem dicső csúcspontja (Kovács-Bíró János áhítata - kivonat)

E-mail Nyomtatás PDF Bookmark and Share

Egy kisfiú megy felfelé az édesapjával az Empire State Building tetejére egy gyors lifttel. Száguldanak felfelé. A kisfiú megszólal: Tudja Jézus, hogy jövünk?

Az egész Biblia erről az eseményről beszél: Jézus jön! Az Ószövetség arról beszél, hogy eljön a Messiás. Az evangéliumok arról beszélnek, hogy eljött Jézus. Az Újszövetség maradék része arról beszél, hogy Jézus újra visszajön!

Többféle módon viszonyulhatunk Jézus jöveteléhez. János 14:1 arra hív, hogy bízzunk: „Ne nyugtalankodjék a ti szívetek: higgyetek Istenben, és higgyetek énbennem." Mi a bizalom? A szótár meghatározása szerint függés egy személytől, vagy annak elhívése, hogy valaki az ígéretét valóra fogja váltani, és az ígérete szerint fog cselekedni.

Megbízol Jézusban? Bízol benne, hogy hogy részei vagyunk az Ő tervének? Hiszed, hogy ez a Generál Konferencia része az ő tervének?

Amikor Albert Einstein a vonaton utazott, a kalauz kitörő örömmel fogadta a vonatán: "Einstein professzor! Micsoda megtiszteltetés, hogy velem utazik!" Einstein elkezdte a jegyét keresni, de nem találta. A kalauz megnyugtatta: "Semmi gond, tudom, hogy Ön kicsoda!" De Einstein csak tovább kereste a jegyet, és már a padlónál tartott, négykézláb. "Semmi gond, uram, mondtam, hogy tudom, hogy ön kicsoda!" Mire Einstein: "Én is tudom, ki vagyok, de a jegy nélkül nem tudom, hogy hová megyek!"

Tamás nem tudott hinni. Nem tudta, hogy hová tart. Jézus azonban megjelent neki, és engedte, hogy ujjait sebeibe helyezze. Ránéz Tamásra, és mintha azt mondaná: "Gyere, bizonyosodj meg róla, hogy én vagyok a feltámadt Úr!" De Tamás térdei nem bírják és térdere hullva azt mondja: "Én Uram és én Istenem!" Vidd Jézushoz a kételyeidet és a kérdéseidet!

János evangéliuma 4. fejezetében egy apa Jézushoz fordul: "A királyi tisztviselő újra kérte őt: „Uram, jöjj, mielőtt meghal a gyermekem.” Jézus a kérésre végül azt mondja, hogy menjen haza nyugodtan, mert meggyógyul a gyermek. Jézusnak nem szükséges odamenni, mert a szava elég. Bízz a szavamban, mondja Jézus. Jézus szava annyira jó, mint a jelenléte!Isten országát úgy írja le a Biblia, mint királyságot, mert annyira nagy. Máshol úgy írja le, mint hatalmas várost. Jézus azt ígéri, hogy elég hely van a mennyei otthonban! "Az én Atyám házában sok hajlék van; ha nem így volna, vajon mondtam volna-e nektek, hogy elmegyek helyet készíteni a számotokra?" (Jn 14:2) Amikor hazatérek atyám házba, akkor tudom, hogy nem idegen hely. Ugye ti is, amikor hazatértek a szülői házba, akkor az nem idegen hely! Levetitek a cipőtöket, leveszitek a kabátot, nyakkendőt, és kényelembe helyezitek magatokat. Otthon vagytok.

Emlékszem, amikor 6 ápolónőt megvádoltak Líbiában, hogy több száz gyermeket fertőztek meg akarattal. Halálra ítélték őket. Sarkozy elnök közbenjárására börtönbüntetésre változtatták ezt. Aztán hazaengedték őket, hogy majd otthon letöltik a börtönt. Amikor megérkezett a repülőjük, az államelnök széles mosollyal azt mondta: " Isten hozott otthon! Szabadok vagytok!" Micsoda megkönnyebbülés! Persze voltak, akik tiltakoztak, akik halált követeltek. Sátán sem enged bennünket el könnyen. Vádol, és a halálunkat akarja. De az Atya azt mondja, ha én azt akarom, hogy hazatérjenek, akkor hazatérnek, és ha én szabadon engedem őket, akkor szabadok!

Jézus ebben az igében két képet kombinál: a szülői ház és a vőlegény házának a képét. A korabeli szokás szerint a vőlegény elkészítette a helyet a menyasszony számára, és utána engedélyt kért az atyától, hogy hazavihesse a menyasszonyt. Jézus is vár az Atya jelzésére, hogy hazavihessen bennünket.

Hazajutni azonban nem lehet a leggyorsabb lifttel sem. Csak Jézussal lehet hazajutni. "Én vagyok az út, az igazság és az élet!" - mondja. Mindenki lejuthat az Atya hajlékába, de csak Jézus által.

Egy katona tért haza a vietnámi háborúból, és azonnal hívta a szüleit. "Anya, jövök haza!" "Gyere, már alig várunk!" "De van egy barátom, jöhet ő is?" "Igen!" "Megmentette az életemet, de szörnyű sebesüléseket szerzett: nincsen keze és lába, eldeformálódott az arca. Jöhet?" "Hát, talán jobb lenne, ha ebben az esetben rábíznák az egészségügyre. Ők majd gondoskodnak róla. Gyere csak te!" Másnap a rendőrség hívta a szülőket, hogy megtalálták a súlyosan megsérült fiúk holttestét egy szállodai szobában: a háborúban több végtagját kellett amputálni, és arca is eldeformálódott.

Jézus vár! Az Atya vár, úgy, ahogy vagy! Nem számít, hogy milyen állapotban vagy! Hazavár!

Te várod? Te készülsz, vagy mással foglalkozol? "Az, ami nem tart örökké, az örökké haszontalan!" - mondta C.S. Lewis. Mivel foglalkozol?

Egy fiú állt a folyó partján és megszólított egy horgászt, aki morogván elutasította a közeledését. "Ha a hajóra megy, akkor gyorsan fusson, mert nem fogja elérni a kikötőt!" - vágta hozzá. De a fiú nem mozdult. Várt. Megjött a hajó. Kijött egy csónak, felvette, és a hajóra szállította. A csodálkozó horgásznak azt mondta: "A hajóskapitány az apám! Ő mondta, hogy várjak rá!"

A mi mennyei Atyánk a világegyetem kapitánya, és arra kér, hogy várjunk rá! Luther is azt írta: "mindannyian várunk annak a napnak az örömére!"

Válaszolj a kérdésekre a szívedben: Elfogadtad személyesen? Bízol benne? Vársz rá?

Forrás: A Magyar Unió facebook oldala

Gyermekprédikátorok tábora – 2015

E-mail Nyomtatás PDF Bookmark and Share

2015. június 22. és 27. között került sor az idei gyermekprédikátorok táborára Laposnyán. A táborban 54 gyerek, 8 tanító és 1 tanítvány vett részt a Dél-erdélyi és Észak-erdélyi Egyházterület különböző gyülekezeteiből. A lelkes gyermekek a 8 és 14 év közötti korosztályhoz tartoztak, és 16 különböző gyülekezetet képviseltek.

A tábor fő céljai a következők voltak:

– közelebb segíteni a gyermekeket Istenhez és egymáshoz

– fejleszteni a gyermekekben az advent azonosságtudatot

– megmagyarázni és megértetni a gyermekekkel hitünk alappilléreit

– megtanítani őket kifejező módon, és nyilvánosság előtt bizonyságot tenni hitükről

E célok elérése érdekében a gyermekek következő alaptevékenységeken vettek részt:

1. A naponkénti reggeli és esti áhítat az imalelkületet és közösségápolást szolgálta. Ezeken az alkalmakon erkölcsi értékekre, nemes jellemre neveltük a gyermekeket.

2. A prédikációkészítés 10 lépésben” című előadássorozat, amelyet Tamási Károly lelkipásztor tartott gyermeknyelven, a prédikáció elkészítésének és előadásának világába kalauzolta a gyerekeket.

3. A prédikációk tanulására szánt órák alatt minden gyermek tanítójával és csoportjával együtt tanulta kis prédikációját. A felajánlott prédikáció-témák újakkal bővültek az idén. Ezúttal hitünk alapelvei kerültek feldolgozásra a gyermekek szintjén, oly módon, hogy arról nyilvánosság előtt bizonyságot is tehessenek.

4. A közös tevékenységek alkalmával a gyerekeknek alkalmuk volt kreatív módon is kifejezniük és rögzíteniük prédikációjukkal kapcsolatos gondolataikat. Rajzok és könyvjelzők készítésének formájában ábrázolták bizonyságtevésük főbb gondolatait, motívumait.

5. Az utolsó előtti nap délelőttjén mindenkinek a munkája értékelésre került. Az értékelés minden gyermek számára lehetőséget adott, hogy saját maga felmérje, mennyit fejlődött, és hol kell még javítania.

6. A tábor csúcspontját a szombat délelőtti és délutáni istentiszteletek képezték. Ezeken az istentiszteleteken a kis prédikátorok hirdették Isten Igéjét a 6 különböző gyülekezetben: Szentkirályon, a marosvásárhelyi „A” gyülekezetben, Mezőfelében, Szászrégenben, Nyárádszeredában és Keszűben. A tábor hivatalos zárása az istentiszteletek keretében történt, amikor is átnyújtották a gyerekeknek az okleveleket.

Az idei gyermekprédikátorok táborát sikeresnek és áldottnak minősíthetjük, mivel kitűzött céljaink megvalósultak. Mindenért Istennek legyen hála és dicséret, aki megáldott tehetséges gyermekekkel, és aki megadta annak lehetőségét is, hogy képességeiket tovább fejleszthessék. A lehetőségek megteremtéséért és kivitelezéséért köszönet a szervezőknek, különösképpen Amota Lóránt lelkipásztornak, a Dél-erdélyi Egyházterület Ifjúsági Osztálya magyar vezetőjének.

Demeter Helén

Imaházszentelés Marosbogáton

E-mail Nyomtatás PDF Bookmark and Share

2015. június 27-én imaházszentelő ünnepség volt Marosbogáton (Bogata de Mureş). Kicsiny közösségünk nagy ünnepet szervezett, ahol kerületbeli vendégek és különleges meghívottak voltak jelen: a község polgármestere, a helybéli református lelkész, valamint az Egyházterület vezetősége: Szász Ernő elnök, Ban Gabriel titkár, Vlad Bogdan kincstárnok, Ferencz Z. József Attila, a Szombatiskola és Laikus Szolgálatok Osztályának vezetője, az Unió részéről pedig Câmpian T. Ioan testvér. A délelőtti istentiszteletet közös ebéd követte. A délutáni szertartásonegykori kerületi lelkészek: Veress József, Portik László, Szász Ernő és Ferencz Z. József Attila szólták az Igét.

Adventisták és nem adventisták együtt örvendtek az alkalomnak és az Isten árnyékában töltött, áldott közösségnek.

Halmágyi Attila, lelkész, marosludasi kerület

Meghívó a Generál Konferencián részt vevő romániai küldöttség számára

E-mail Nyomtatás PDF Bookmark and Share

A San Antonióban tartott Generál Konferencia romániai résztvevőit meghívjuk, hogy július 11-én, 15 és 17 óra között jelenjen meg a Theater Setup „Marriott Riverwalk” termében.

Ahogy az előbbi ülésszakok alkalmával is történt, a találkozónak a következő célja lesz: közösségápolás és ismerkedés, a Román Unió, a Romanian Advisory és a román diaszpóra által  bemutatott rövid projektek megtekintése, tapasztalatok meghallgatása.

A részletekre visszatérünk.

A Román Unió

A Hope Channel által sugárzott és a Speranța TV által átvett műsorok programja a Generál Konferencia ideje alatt

E-mail Nyomtatás PDF Bookmark and Share

1. Az ANN hírközlöny – a Speranța TV július 3. és 12. között sugározza, 19.00 órai kezdettel – 24 órás eltolódással a Hope Channel közvetítése után. A híradó formátuma 30 perces lesz.

2. Az esti áhítat és a Divíziók jelentései – július hatodikától, hétfőtől kezdődően sugározza a Speranța TV egészen vasárnapig, 22.00 órai kezdettel. A műsor időtartama hozzávetőleg két óra lesz.

3. Távlatok, Mark Finley-vel. A mintegy 30 perces adást – amelyben a műsorvezető a nap eseményeit elemzi – rögtön az áhítat után sugározzuk, július 3. és 12. között.

Cristian Mugura / Speranța TV

7. oldal / 48