Evangélizáció gáboroknak és romáknak

E-mail Nyomtatás PDF Bookmark and Share

2015. január 10–22. között nagyszabású evangelizációs rendezvény került szervezésre Marosvásárhelyen a környéken élő gáborok és romák részére „Új kezdet” címmel.

Az indiai származású, de az USA-ban élő John Jawaratnam estéről-estére a zsúfolásig megtelt 350 férőhelyes Eminescu teremben hirdette Isten Igéjét. Az előadások során érintve voltak a gábor- és roma kultúrában fellelhető sajátos, érzékenyebb témák is. Minőségi és felemelő zene gazdagította a találkozókat, több este fellépett a gáborok férfikórusa, Coman Iacob lelkész vezényletében, a Sebastian Cazan által irányított „Havasi gyopár” gyermekkórus, más együttesek és kórusok. A záró estén a nagysármási fúvószenekar szolgált. Ez alkalommal Jawaratnam evangélista felhívást intézett a jelenlévőkhöz, hogy adják át életüket Jézus Krisztusnak. A teremből 115 személy fejezete ki óhaját, hogy szövetségre szeretnének lépni Ővele alámerítéses keresztség által.

A jelentkezett személyekkel a kapcsolatot a környező gyülekezetek fogják tartani, elkezdődik felkészítésük, a bibliai tantételek ismertetése. Ezzel összefüggésben John Jawaratnam testvér kijelentette: „Erős meggyőződésem az, hogy mindannyian együtt kell dolgozzunk: szeretettel és jósággal kell imádkozzunk értük, tápláljuk őket, levágjuk a száraz ágakat, termővé tesszük a talajt (a keresztségre jelentkezők esetében), hogy Jézus Krisztus jellemét tudják tükrözni.”

Tamási Károly, Kommunikációs Osztály, Dél-Erdélyi Egyházterület

A Dominikai Köztársaság egyik utcája Ellen G. White nevét viseli

E-mail Nyomtatás PDF Bookmark and Share

A Dominikai Köztársaság egyik városa Ellen G. White-ról, a Hetednapi Adventista Egyház társalapítójáról nevezte el egyik utcáját az Istenért, egészségügyért és családért szerte a világon végzett munkájának elismeréseként.

A 127.000 lakost számláló La Romana város Ellen G. White utcája az egész világon az első olyan utca, mely az ő nevét viseli. Maritza Suero, La Romana polgármestere egy olyan ünnepség keretében jelentette be a 7. utca Ellen G. White utcává való átnevezését, melyen részt vett Ted N. C. Wilson, a világszéles Adventista Egyház elnöke és az egyház más vezetői is.

„Nem elegendőek a szavak a keresztény világ ilyen személyiségeinek üdvözlésére La Romana városban, melyet »Isten városának« nyilvánítottunk”, jelentette ki Suero, köszöntve az Adventista Egyház világszéles és helyi vezetőit, illetve tagjait.

„Ted Wilson látogatása nagy örömünkre szolgál, mivel tudjuk, hogy Jézus nyomdokain halad, hirdetve a megváltás örömhírét egy olyan világnak, melynek igencsak nagy szüksége van Istenre”, tette hozzá Suero.

Wilson köszönetet mondott a helyi vezetőségnek a gesztusért, a vallásszabadság előbbre-viteléért tett intézkedéseikért, valamint az Ellen G. White munkásságára való megemlékezés érdekében tett erőfeszítéseikért.

„Ezen esemény történelmünkre emlékeztet, és arra, ahogyan Isten vezette a Hetednapi Adventista Egyházat”, nyilatkozta Wilson, az egyház vezetőinek nevében köszönetet mondva a polgármesternek. Wilson és az Egyház más vezetői ezen a héten a régióban tartózkodnak az elnök tanácsadó testületének év eleji találkozóin való részvétel céljából.

„Hisszük, hogy Ellen G. White Istentől kapta látomásait nem saját felmagasztalására, hanem az emberek Biblia- és az egek Istene felé való irányításáért”, tette hozzá Wilson. „Az egészség, család, kiadványok, emberközi kapcsolatok, vallásos témák, bibliatanulmányok és nevelés tekintetében írt munkái nekünk szóló utasítások. A hetednapi adventista hívők törvénytisztelő polgárok, mivel hitük szerint a mennyei tanácsot követik.”

A volt 7., jelenleg pedig Ellen G. White utca a két szomszédos közösséget összekapcsoló Villa Alacrán közösségben helyezkedik el. Wanchy Medina kerületi tanácsos javasolta az utca átnevezését.

Medina egy adventista családban nőtt fel, késztetést érzett Ellen G. White elismerésére, mivel ő olyan tekintélynek számított, aki a világban az egészség és sok más területen nyújtott jelentős hozzájárulásával kiemelkedett, jegyezte meg Medina. Az utca a Villa Alacranban lévő La Fe Adventista Imaház közelében található.

G.T. Ng, a világszéles Adventista Egyház titkára és a White Estate Vezetőtanácsának elnöke kijelentette: ez az első utca a világon, mely Ellen G. White nevét viseli, „erre pedig Ellen White halálának 100. évfordulóján került sor”.

Israel Leito, az Inter-Amerikai Egyház elnöke köszönetet mondott Suero polgármesternek és tanácsosainak a vallásszabadság tiszteletben tartásáért, biztosítva őt, hogy az adventista tagok a legjobb polgárok közé tartoznak.

„Rá fog jönni, hogy egyházunk tagjai békés emberek, akik tiszteletben tartják a törvényt és a kormányt, olyan emberek, akikre minden jó ügy esetén számíthat”, mondta Leito. „Azért vagyunk itt, hogy önöknek szolgáljunk.”

Az ünnepség befejezésének közeledtével a Városi Tanács meglepő bejelentést tett közzé: a város az ennek nyugati részén található területtel ajándékozza meg az adventista közösséget imaházépítés céljából. A bejelentést tapssal fogadták, mivel az egyházvezetők elmondása szerint a zónában jelenleg nincs egyetlen adventista imaház sem.

„Ezen esemény nagy fontossággal bír az itt élő hívek számára”, mondta Cesario Acevedo, a Dominikai Köztársaság Adventista Egyházának elnöke. „Tagjaink tiszteletben tartják és nagyra értékelik Ellen G. White munkásságát, és továbbra is szem előtt tartják utasításait, ez az utcatábla pedig a jövőben is a munkáiban található kincsek felé fogja irányítani őket.”

 

Fordította: Sinkler Beáta

Az Adventista Egyház hosszú evangelizációs sorozatot tart a Dominikai Köztársaságban

E-mail Nyomtatás PDF Bookmark and Share

A Hetednapi Adventista Egyház a Dominikai Köztársaságban vasárnap este fejezte be az eddigi egyik leghosszabb evangelizációs sorozatot, amelyet valaha is az ország fővárosában, Santo Domingoban tartottak. Emberek ezrei gyűltek össze a Palacio de los Deportes stadionban, hogy Mark Finley evangélistát hallgassák, aki a reménység üzenetét mutatta be január 7–11. között. Az „Új év, új élet” címmel rendelkező evangelizációs sorozat minden este 14.000-nél is több személyt vonzott, valamint a szigetország területén emberek ezrei követték élőben TV-n vagy rádión keresztül.

„A Biblia azt mondja, hogy a mi jövőnkben létezik egy dicsőséges holnapi nap”, mondta Finley. „A reménynek világa, az öröm világa, a békesség és egészség világa, amelyben nem létezik sem betegség, sem halál”, folytatta.

Finley a jelenlevőknek átadta a megmentés üzenetét, arra emlékeztetve őket, hogy használják ki az alkalmakat, éljenek egy beteljesedett, örömteli életet, és készüljenek a mennyei életre. Felesége, Earnestine, csatlakozott a csapathoz, és alapvető egészségügyi tanácsokat adott át.

Finley megköszönte a Dominikai Köztársaság kormányzói hivatalnokainak az ország területén lévő vallási és politikai szabadságot.

Cesario Acevedo, aki az egyház elnöke a Dominikai Köztársaságban, elmondta, hogy az egyházi vezetők és tagok hónapokon keresztül készülődtek erre a széleskörű evangelizációra. „Egyházunk szerette volna erősíteni a dominikai családokat és társadalmat az által, hogy Isten Igéjét mutatjuk be minél több embernek”, mondta Acevedo.

Acevedo megosztotta azt a tényt, hogy az előkészületek tavaly áprilisban elkezdődtek, amikor 72 adventista iskolában indítottak evangelizációs kezdeményezéseket. Az evangelizációs sorozatok június-augusztus között folytatódtak a gyülekezetekben lévő serdülők és gyerekek számára. A decemberi hónap teljesen az imának volt szánva a Santo Domingo területén történő hosszú evangelizálás sikeréért.

„Ez volt az utóbbi 15 év leghosszabb kampánya”, mondta Acevedo. „Az egyház gyorsan fejlődik. Nemrég sikerült rádióállomásunkkal az ország 90%-át lefednünk”, fűzte hozzá.

A kampányt a hírforrások is jelentették, közvetítve 20 rádióállomáson, valamint a világhálón keresztül.

„Tagjaink annyira odaszánták magukat a körülöttük élők elérésében, hogy áldást jelent látni Isten munkálkodását általuk”, fűzte hozzá Acevedo.

Több tíz hívő csatlakozott a kampány ideje alatt az egyházhoz, ugyanakkor január 17-én újabb 3.000 személy teszi meg ugyanezt a lépést egy különleges ünnepségen, amelyet az El Palacio de Los Deportes-ből online közvetítenek.

Dominikai Köztársaságban közel 300.000 adventista hívő él. Az egyház 72 iskolával, egy egyetemmel, egy kórházzal és egy rádióállomással rendelkezik ebben az országban.


Libna Stevens/ IAD/ ANN

Fordította: Kovács Szabolcs

Egy újabb kihívás: az Adventista Médiaközpont a legmagasabb díjat célozta meg a lelkiség, a nevelés és az egészségügy területén

E-mail Nyomtatás PDF Bookmark and Share

Az évek során az Adventista Média Központ (AMK) az Adventista Egyház támogatása, valamint a mellettünk álló tagok pénzügyi adományai révén fejlődött. Hálásak vagyunk a kapott támogatásért, és reméljük, hogy a jövőben ugyanabban az együttérzési lelkületben továbbvisszük Isten munkáját a média által, ezután is az önök támogatásával.

Az AMK egy válságban lévő és állandóan újraszerveződő médiapiacon folytatja tevékenységét. A nehéz gazdasági körülmények és az egyre szorosabb konkurencia ellenére, az AMK - az Egyház leginkább látható missziós eszköze - továbbra is fejlődni szeretne, és a legjobb minőségű és legjelentőségteljesebb műsorokat kívánja közvetíteni a nagyközönségnek.

Szeretnénk, hogy a közeljövőben a Reménység Hangja Rádió és a Speranţa-Reménység TV a legnagyobb tiszteletnek örvendene, és a legjobban követett média-intézmények legyenek a lelkiség, a nevelés, az egészségügy és a család területén.

Ilyen értelemben, 2015. február 1-jétől kezdődően, az AMK reklámokat fog sugározni. A reklámokat az Egyház etikai előírások és az Országos Audiovizuális Tanács szabályzata alapján fogják megválogatni.

Az Adventista Egyház tagjainak cégjei elsőbbséget élveznek a reklámok tekintetében, de ugyanolyan mértékben nyitottak vagyunk bármelyik kereskedelmi céggel való együttműködésre.

A cégek reklámjainak sugározási ellenértéke levonható összeg a pénzügyi törvénykönyv szerint (571/2003 törvény 2015. januárban aktualizált változata).

Részletekért forduljon:

- marketing osztály: Mihaela Rusu, 0742203465, Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

- az AMK vezérigazgatója, Tiberu Nica, 0746039349, Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

 

Az AMK Vezető Tanácsa

Fordította: Sinkler Beáta

A világszéles Adventista Egyház részvétnyilvánítása a párizsi terrortámadást követően

E-mail Nyomtatás PDF Bookmark and Share

A Hetednapi Adventista Egyház részvétet nyilvánított Franciaországnak, értékelve kormányának vallásszabadság iránti támogatását a 12 személy életét követelő párizsi terrortámadás ellenére is.

“Engedjék meg, hogy a világszéles Adventista Egyház és ennek elnöke nevében a Charlie Hebdo folyóirat székhelyén történő január 7-i terrortámadás következtében együttérzésünknek adjak hangot”, az Egyház John Graz, a Hivatalos Kapcsolatok és Vallásszabadság Osztály igazgatójának levelén keresztül közölve ezt  Gérard Araud washingtoni francia nagykövettel.

“Csatlakozunk az áldozatok családjainak fájdalmához. Imádkozunk értük és a súlyos sérüléseket szenvedőkért. Ugyanakkor, a szép és általunk szeretett Franciaországért, ennek lakosaiért és önökért, Franciaország Egyesült Államokbeli képviselőiért is imádkozunk.”

Szerdán, három fegyveres férfi tüzet nyitott a Charlie Hebdo folyóirat szerkesztőségén, megölve a szerkesztőt és a fő karikaturistákat. A fundamentalista muzulmánok Mohamed Prófétát ábrázoló karikatúrák közzétételével vádolták a folyóiratot.

Washingtonban a francia nagykövetség székhelyén Barack Obama, az Egyesült Államok elnöke is kifejezte részvétét a Gérard Araud francia nagykövettel való találkozó keretében.

A levélben azt is megjegyezték, hogy az adventisták már régóta a vallás- és lelkiismereti szabadság védnökei, kiemelve azt a tényt, hogy a szabadság képezi minden más jog alapját, a szólásszabadságot is beleértve.

“Köszönetet mondunk Franciaországnak ezen alapvető szabadságokért, és hatóságainak a szólás- és vallásszabadság védelmezéséért”, pontosít a levél.

 

Adventist Review

Fordította: Sinkler Beáta

 

A muzulmán fiatalok az adventistákhoz csatlakoznak, elutasítva a szombati vizsgákat

E-mail Nyomtatás PDF Bookmark and Share

A volt Szovjetunió területén található egyik adventista iskola muzulmán tanulói bíztak Istenben, hogy egy országos szombatnapi vizsgát más napra tesznek át, így együtt érezve adventista társaikkal és nem megírva utolsó vizsgájukat, ez által pedig az iskola sikeres elvégzésével játszódtak.

A fiatalok hite gyümölcsöző volt.

Az utolsó pillanatban a többnyire muzulmán ország kormánya megengedte a vizsga dátumának átváltoztatását, ezzel meglepve az adventista tanárokat. Ennél is meglepőbb, hogy az engedélyt az egyik olyan alminiszter irodája adta ki, aki nemrég arra kötelezte az iskolát, hogy a „keresztény” szót ne használja többet nevében.

„A muzulmán tanulók úgy döntöttek, hogy határozott pozíciót képviselnek a szombat megtartásának elve mellett, amelyet az adventista iskolában tanultak, ez pedig csodálatos döntés volt”, mondta Guillermo Biaggi, az Adventista Egyház Eurózsiai Diviziójának elnöke, amely területen található a volt Szovjetúnió is.

„Isten nem csupán a kormány egy emberét ihlette a vizsganap megváltoztatására, hanem a tanulókat is ihlette és megfizette a bizalmukat a Teremtőnkben és Megváltónkban”, mondta.

A szombatnapi vizsgák problémája az utóbbi munkaülésén beszédtéma lett az Eurázsiai Divízióban. Az Adventist Review nem nevezi meg az iskola nevét vagy helyét, hogy ne legyenek problémák később belőle.

„Az egyetlen megmaradt remény Isten volt.”

Az iskola, amelyben 280 6 és 17 év közötti diák tanul, nehéz évre takint vissza mivel különböző kihívásokkal nézett szembe a hatóságok és más személyek miatt, akiket zavart egy keresztény iskola jelenléte egy muzulmán országban, mondták az iskola és az egyház vezetői.

Viszont semmi nem készítette fel a tanárokat a Tanügyminiszter azon döntésére, hogy a IX. és XI. Osztályos tanulók végső vizsgája országszinten szombatnapon legyen.

A tanárok elkezdtek imádkozni. Egyes XI. osztályos tanulók adventista családból származnak, viszont többségében muzulmánok voltak. A IX. osztályban egy adventista tanuló sem volt.

inden próbálkozás, hogy elhalasszák a vizsgákat, eleve sikertelenségnek számított. Egy hivatalnok sem vállalta a felelősséget a változtatásért. Az iskola igazgatónője egy kérvényt küldött a Tanügyminisztérium egyik hivatalnokának, aki megígérte, hogy segít, de nem érkezett válasz.

„Az egyetlen megmaradt remény Isten volt”, mondta egy nyilatkozatban az igazgatónő.

Egybehívta a tanulókat és elmagyarázta a helyzetet. Azt mondta, hogy az iskola megpróbál új időpontot kérni a vizsgára, de nem biztos a siker. Ugyanakkor azt is elmondta, hogy aki mégis vizsgázni akar, megtették már a lépéseket, hogy egy közeli iskolában vizsgázhassanak.

„Így midnen tanulónak lehetősége volt saját döntést hozni, ismerve a döntés következményét”, mondja az igazgatónő.

Azok a tanulók nem végezhetnek, akik XI. Osztály végén nem vizsgáznak le. A XI. osztály az utolsó a volt Szovjetúnióban.

„Lehetetlen!”

2 nappal a vizsgák előtt az igazgatónő telefonhívást kapott a tanügyminisztériumtól. A vonal másik végén az egyik tanügyalminiszter asszisztense volt és elmondta, hogy a főnöke válaszolt az elveszett kérvényre és az iskola küldhet valakit, hogy megkapják a választ.

Az igazgatónő azt mondja, hogy a telefonhívás után minden reményét elvesztette, mivel ez ugyanaz az alminiszter, aki néhány héttel korábban az iskolát a nevének megváltoztatására kötelezte

És ez még nem minden.

„A telefonhívás előtt reméltem, hogy a vizsgát megtarthatjuk más nap a miniszterek megjegyzései nélkül”, mondja, „de ha a kormány hivatalos választ ad, akkor ez lehetetlen.”

Az igazgatónő meglepetésben részesült. Emlékszik, hogy amikor felnyitotta a minisztérium részéről átadott borítékot, felkiáltott: „Hihetetlen! Mennyire jó Isten!”

A tanügy alminisztere elutazott, az iskola kérvénye pedig más hivatalnokhoz került, aki a vizsga megszervezését vasárnapra tűzte ki.

Az igazgatónő türelmetlenül megosztotta a hírt a tanulókkal, viszont amikor ők nem lepődtek meg, azt hitte, hogy nem értették meg és megismételte magát. Az egyik tanuló megtörte a csendet és olyan magyarázatot adott a tanárnőnek, hogy az még a tanügyminisztérium döntésénél is nagyobb meglepetés lett.

A tanuló ezt mondta: „Nem kételkedtünk abban, hogy Isten segíteni fog megoldani a helyzetet.

Az igazgatónő megtudta, hogy egy tanuló sem iratkozott fel, hogy más iskolában vizsgázzon le, szombaton. Velük beszélgetve megtudta, hogy azon iskolai évben annyiszor láttak a problámák között Isten erejének megnyilvánulását, hogy meg voltak győződve, Isten nem hagyja magára az iskolát egy olyan egyszerű problémában, mint egy szombatnapi vizsga. A muzulmán tanulók úgy döntöttek, hogy csatlakoznak az adventista társaikhoz és hűek maradnak a bibliai szombathoz.

„A nem adventista családokból származó gyerekek látták, ahogyan Isten vezeti iskolánkat és teljes szívvel hitték, hogy ez a probléma megoldódik”, mondja az igazgatónő. „Csak mi, adventista tanárok, aggódtunk.”


Andrew McChesney/ Adventist Review

Fordította: Kovács Szabolcs

7. oldal / 37