A Román Unió elnökének jelentése

E-mail Nyomtatás PDF Bookmark and Share

Eltelt egy hónap a Hetednapi Adventista Egyház általános közgyűlésétől. Ez alkalommal Marius Munteanu lelkipásztor, a Hetednapi Adventista Egyház elnöke egy általános üzenetet szeretne közvetíteni az eddigi tevékenységeiről és a jövőbeli kilátásokról.

Áttekintve az eltelt időközt, nem szeretnék benyomásokról vagy érzelmekről beszélni, hanem bizonyosságokról és kötelezettségekről. Teljesen bízva Isten velünk és közöttünk levő jelenlétében, arra a feladatra vagyunk késztetve, hogy felvázoljuk felfele ívelő utunkat, melyet átnézünk azzal a meggyőződéssel, hogy az egyház megbízása nemcsak kiemelkedő, hanem sürgősen elvégzendő is.

Abban a kegyelemben van részem, hogy hét kiváló személlyel dolgozhatok (Az Unió bizottságának tagjai), akik gazdagok lelki ajándékokban és érdeklődést tanúsítanak a haladás iránt. A Bizottság első találkozásai a kölcsönös megismerés felé és az ügyviteli sürgősségek átvevése és megbeszélése felé irányultak. De már az ügyosztályok szintjén is dolgozunk, az egyház álma beteljesítésének stratégiáján, melyet be szeretnénk mutatni a területi és helyi vezetőknek és rajtuk keresztül minden hívőnek, akik szeretnék és küzdenek az Isten országához való közeledésért egy győztes egyházzal.

Ami az Unió elnök adminisztratív tevékenységét illeti, a szabadidőben személyes beszélgetéseket folytattam az ügyvezető kollégáimmal, osztályigazgatókkal, egyházterületi elnökökkel, intézményvezetőkkel, régi unióelnökökkel, lelkészekkel, hogy a valósághoz minél hűebb ismeretet szerezzek az egyház jelenlegi állapotáról és a hívek elvárásairól. Sok beszélgetésem volt egyházi tagokkal, egyesekkel jövőbeli tervekről, másokkal a múltbeli és jelen helyzetekről, folytatva a Cernika-i tevékenységemet is.

A mi Urunk jóvoltából és a házigazdák vendégszeretetéből, abban az előjogban volt részem, hogy meglátogathattam néhány bukaresti gyülekezetet (Cuza-Voda, LTA, Militari) és az országból is (Horlești, Perieni, Tipilești, Rediu, Iași-Sărărie). Részt vettem az Adventista Teológiai Intézet Napjainak egy részén, felfedezve úgy a jó szervezést – amelyhez nem járultam hozzá – mint egy nagyon jó jelenlétet az országban levő adventista líceumok részéről. Elmondták, hogy első alkalommal voltak jelen tanulók más líceumokból az adventisták mellett.

Ugyanakkor jelen voltam Marosvásárhelyen társaimmal, Ștefan Tomoiagăval és Eduard Călugăruval együtt, két hűséges és jól motivált fiatal lelkész, Cătinean Petru és Magyarosi Ernő felszentelési vizsgáztatásán a Dél-Erdélyi Egyházterületből. A felszentelési ünnepély egy hónappal a vizsgáztatás után lesz június 14.-én a marosvásárhelyi "A" és a Toaca-i gyülekezetekben.

Kolozsváron ugyanolyan baráti társaság várt rám az Észak-Erdélyi Egyházterület rendkívüli végrehajtó bizottsággyűlésén, amelynek elsődleges pontja az új egyházterületi elnök megválasztása volt, a Stefan Tomoiagă – Unió titkár – által keltett hiány miatt. A találkozó eredménye már tudott, Iosif Pascat elnöknek és Ioan Feiert kincstárnoknak szavaztuk meg a folyamatban levő mandátum alatt.

Végül, az utolsó héten az Egyház Intézményeinek megismerése végett abban az örömben volt részem, hogy személyes párbeszédre hívhattam az Adventista Médiaközpont alkalmazottait. Az elküldött üzenet alkalmával félretettem négy órát azok számára, akik anélkül, hogy név szerint meg lettek volna hívva, készek és érdekeltek voltak a velem való beszélgetésben, rájöttünk, hogy nyolc óra sem lett volna elég. Azért mentem oda, hogy hallgassak és kérdéseket tegyek fel az Adventista Média Központ jelenéről és jövőjéről, valamint az Unió szerepéről az AMK-vel szemben. Noha eltelt immár néhány nap a 25 személlyel való párbeszéd óta, elbűvölt annak a felfedezése, hogy ezen fáradozó személyek minden generációból és  minden korosztályból és valószínű minden  osztályból a beszéd minősége, a szolgálatra való motiváltság és szakmabeli fejlődés iránti foglalatosság által még inkább készek támogatni Isten a média általi igehirdetésre vonatkozó elhívását.

Ezt az alkalmat felhasználom arra, hogy megköszönjem és bátorítsam azokat, akik válaszoltak a meghívásunkra, hogy ugyanolyan hangulatban folytassuk munkánkat, és ki szeretném fejezni sajnálatomat, hogy nem találkozhattam azokkal, akik írásban, vagy telefon által közvetítették vágyukat, hogy találkozzanak velem egy másik alkalommal.

Marius Munteanu, a Román Unió elnöke

Fordította: Magyarosi Ernő

Nepálban 5000 gyereket műtöttek meg

E-mail Nyomtatás PDF Bookmark and Share

Nishant, a két éves nepáli kisgyermek lett az 5000. ingyen műtött páciense az Open Heart International (OHI) önkénteseinek.

Nishant hat hónapos korában súlyosan megégette jobb lábát, miután a házban lévő tűzhelybe esett. Mivel a baleset előtt még nem tanult meg járni, a családja félt attól, hogy ezután sem fog tudni. Áprilisban Nishant édesanyja, Harimaya, megtudta, hogy az OHI önkéntesei ingyen műtéteket végeznek a Banepa-i Memorial Scheer Kórházban Kathmandu mellett.

Harimaya és Nishant 3 napon keresztül tett meg 500 km-t addig a kórházig, ahol dr. David Pennington és csapata megműtötte a kisfiú jobb lábát. 3 nappal később a fiú segítséggel járni tudott.

"Nishant látványa" – akit az orvosi csapat "Az 5000. úrnak" nevezett – "amikor először járni láttuk, könnyeket csalt az édesanya és a csapat tagjai szemébe," nyilatkozta John Sanburg, az OHI Nepál projektvezetője. "Nepáli 20 éves missziós utazásaimnak ez volt az utolsó helyszíne, így az OHI 5000. páciense utazásaimat kellemes emlékké teszi."

Az égések Nepálban a második leggyakoribb balesetek, így a hátrányos helyzetűek 5%-a ezért szenved. Sok nő és gyerek égeti meg magát a tűzhelyen, amely hagyományos módon, a ház közepén, a padlón helyezkedik el. Az állami kórházak már nem tudják vállalni az égések miatti műtétek sokaságát. Sok faluban nincs sürgősségi ellátás, egyes családok pedig háromnapi távolságra laknak a legközelebbi úttól.

Az OHI csapat jövő évben újból ellátogat Nepálba. Ők meg tudják műteni Nishant bokáját, ha édesanyjával vissza tud majd utazni Banepa városába.

Nishant egy azon sok ezer páciens közül, aki részesült az OHI szolgáltatásaiban 1986 óta, amikor a Sydney-i Adventista Kórház elindította ezt a projektet.

Ma az OHI ingyen műtéteket biztosít az olyan területeken, mint a kardiológia, ortopédia, szemészet és égések, 13 fejlődő országban, ahova tartozik Pápua Új-Guinea, Kambodzsa és Rwanda is.

Több mint 2000 önkéntes áldozott időt, képességet, tudást és anyagiakat, hogy másoknak hosszabb és jobb életet biztosíthasson.

OPEN HEART INTERNATIONAL/ Record Magazine

Fordította: Kovács Szabolcs

Az lnter-Amerikai adventista vezetők elhatározták, hogy jobban támogatják a vallásszabadságot

E-mail Nyomtatás PDF Bookmark and Share

A teljes Inter-Amerikai Divízió adventista vezetősége vágyik arra, hogy ismertebb legyen az adventista egyház a vallásszabadság védelme által.

Ez volt az üzenete a múlt héten megrendezett két napos fórumnak, melyen több tíz igazgató és jogi tanácsos vett részt a Hivatalos Kapcsolatok és Vallásszabadság (HKV) osztály keretében Miamiban, Florida államban.

Az utóbbi években az Adventista Egyház haladást mutatott olyan régiókban, amelyekben korábban a szolgálat és a missziós tevékenység nehezen működött, viszont sok konfliktus adódott a szombat megtartása miatt, különös képen a diákok közt. E miatt továbbra is szükséges a vallásszabadság hangoztatása.

„Az egyháznak szüksége van ügyvédekre, alázatos (adventista) férfiakra és nőkre, akik teljes őszinteséggel dolgoznak, hogy segítsék az egyházat és tiszteletben tartsák a törvényt”, mondta Israel Leito, az Inter-Amerikai Divízió elnöke, aki a fórum megnyitó napján szólt a hallgatósághoz.

A találkozó kihívást jelentett a HKV osztály számára, hogy minden szinten vezetőket képezzenek, akik képviselhessék az egyházat a lelkiismereti szabadság terjesztésében minden adminisztrációs szinten, beleértve az egyházterületeket és misszióterületeket is.

Annak ellenére, hogy az Inter-Amerikai Adventista Egyház sok évig örvendett a vallásszabadságnak, még léteznek olyan esetek, hogy az alkalmazás nem egyezik a vallásos meggyőződéssel, mondta Roberta Herrera, a Inter-Amerikai Divízió HKV osztályának igazgatója. A leggyakoribbak a szombati föderális, vagy országos vizsgák, melyeken az adventisták nem vehetnek részt, mivelhogy tiszteletben tartják a bibliai szombatot.

Mexikóban sok ezer elemi és általános iskola tanítója kénytelen szombaton részt venni egy olyan országos vizsgán mely a munkahelyének megőrzését célozza meg.

„Dolgoztunk a Nevelési Minisztérium kabinetében, hogy lépéseket tegyünk avégett, hogy tagjaink bármilyen más napon vehessenek részt a vizsgán”, jelentette ki Cesar Herrnandez, Mexikói Adventista Egyház jogi képviselője. Hasonlóan, Hondurasban kötelezték a tanárokat és diákokat, hogy vegyenek részt egy polgári eseményen, melyre szombaton került sor”, mondta Jorge Morazan, a hondurasi HKV igazgató.

„Sokat dolgoztunk a Nevelési Minisztériumban annak biztosítása érdekében, hogy tanáraink és diákjaink szabadságát ne zavarja meg a polgári szombat”, mondta Morazan. „Egy olyan eset, amelyet észlelnünk kell, azért, hogy biztosíthassuk a vallásos jogok tiszteltben tartását.”

John Graz, a HKV világegyház igazgatója, aláhúzta a „hallgatólagos” diplomácia szükségességét, és megmagyarázta azokat a lépéseket, melyeket egy adventista képviselő végig kell járjon ahhoz, hogy hidakat és kapcsolatokat építhessen, hogy betölthesse küldetését.

„Fontos, hogy legyen valaki, aki szoros összeköttetésben dolgozik a lelkésszel, aki az egyház nagykövetévé válik”, mondta Graz. „Mondhatom, hogy ez megváltoztathatja egy ország vízióját és ajtókat nyithat az egyház számára.”

Dwayne Leslie, az Adventista Egyház jogi gondokért felelős igazgatója, azt kérte a vezetőktől, hogy ismerkedjenek meg a helyi vezetőkkel, hogy avassák be a híveket a vallásszabadság védelmébe és szervezzenek különleges eseményeket a vallásszabadság védelmének érdekében.

„Mint egyház, csodálatos dolgokat viszünk végbe, ezért ne szalasszátok el a lehetőségeket, hogy országotok vezetőivel találkozzatok és népszerűsítsétek az egyházunk tevékenységét”, mondta Leslie.

Jelenleg egy vallásszabadsági kongresszust szervezünk a következő év márciusára, a teljes régió számára Kolumbiában.

Libna Stevens/ IAD/ANN

Fordította: Filep-Lukács István

A Hetednapi Adventista Egyház Dunamelléki Egyházterület XVIII. választókonferenciájának végeredményei

E-mail Nyomtatás PDF Bookmark and Share

Elnök: Dr.Ősz-Farkas Ernő

Dr. Ősz-Farkas Ernő 1966-ban Marosvásárhelyen született, lelkészcsalád gyermekeként. A Kolozsvári Orvostudományi Egyetem Gyógyszerészeti Karán szerzett gyógyszerészi, majd Budapesten az Adventista Teológiai Főiskolán lelkészi diplomát. 1994-től a Magyar Unió Egészségügyi Szolgálatok Osztályának vezetője, 1999-től az Adventista Teológiai Főiskola óraadó tanára. 2000-2005 között a Boldog Élet magazin főszerkesztője, majd a lap kommunikációs vezetője lett. Lelkipásztori szolgálatát 1996-ban kezdte. 2004-2008 között a Magyar Unió titkára, majd 2008-2011; 2011-2014 között a Dunamelléki Egyházterület elnöke. Felesége Krisztina, gyermekei: Ábel, Kincső és Mátyás.

Isten áldja és erősítse meg őt szolgálatában!

 

Titkár: Bihari Csaba

Bihari Csaba 1962-ben Szamosújváron született, háromgyermekes családban. Az Adventista Teológiai Főiskolán szerzett lelkészi diplomát, majd a Protestáns Missziólogiai Tanulmányi Intézet szervezésében a Dél-Afrikai Egyetemen(UNISA) szerzett MA fokozatot misziólogiából. Lelkipásztori szolgálatát 1991-ben kezdte a Dunamelléki Egyházterületen, ahol 1991 és 2008 között több körzetben is szolgált, többek között Siófokon, Zalaegerszegen, Székesfehérváron és Budapesten. 2008-2011; 2011-2014 között a Dunamelléki Egyházterület titkáraként szolgált. Felesége Edit.

Isten áldja és erősítse meg őt szolgálatában!

 

Pénztáros: Horváth Péter

Horváth Péter 1968-ban Veszprémben született, háromgyermekes családban. Gépészüzemmérnöki diplomája után az Adventista Teológiai Főiskolán BA később a walesi Lampeter  Egyetemen gyakorlati teológiából MA fokozatot szerzett. A Károli Egyetemen mentálhigiénés szakemberként végzett. Számviteli és pénzügyi alapképzéssel rendelkezik. A Dunamelléki Egyházterület alkalmazásába 1993-ban lépett és gyülekezeti körzetek valamint gyülekezetalapítások mellett 6 évig ifjúsági osztályvezető volt, majd ifivezetői szolgálatát az uniónál is 5 évig folytatta. Szolgált az újbudai, a gödöllői és a józsefvárosi körzetekben is. Családjával (feleségével Mónikával és három gyermekükkel: Alexandrával, Áronnal és Sebestyénnel) Gödöllőn lakik.

Isten áldja és erősítse meg őt szolgálatában!

A Magyar Unió XVI.választókonferenciája - pénztáros

E-mail Nyomtatás PDF Bookmark and Share

A Magyar Unió pénztárosa: dr. ZOLYOMI RENÁTA EDIT

dr.Zolyomi Renáta Edit 1970-ben született Marosvásárhelyen. Tanulmányait az Adventista Teológián végezte, a Szegedi Tudományegyetem jogi karán szerzett jogász doktori címet, mérlegképes könyvelő végzettsége is van. 2008-tól a Magyar Unió pénztárosi tisztségét látta el. Férje Endre, két felnőtt gyereke Erhárd és Laura.

Isten áldja és erősítse meg őt szolgálatában!

 

 

A Magyar Unió XVI.választókonferenciája - titkár

E-mail Nyomtatás PDF Bookmark and Share

A Magyar Unió újonnan megválasztott titkára: CSIZMADIA RÓBERT.

Csizmadia Róbert 1975-ben született Balatonfüreden. Tanulmányait az Adventista Teológiai Főiskolán és a Newbold College-ban végezte. Lelkészként tevékenykedett a miskolci, szolnoki és pécsi kerületekben. Mint lelkészegyesületi titkár, és a Családi Osztály munkatársa szolgál, a Tiszavidéki illetve a Dunamelléki Egyházterületek bizottsági tagja is volt.
A feleségét Heli Otamonak hívják, gyermekeit Ainonak és Helminek.

Isten áldja és erősítse meg őt szolgálatában!

 

7. oldal / 30