Gábor adventisták találkozója Borzonton

E-mail Nyomtatás PDF Bookmark and Share

Már hagyomány, hogy minden év július utolsó szombatján  a gábor adventisták biblia konferenciájára kerül sor  a Hargita megyei Borzonton. Az idén sem volt másként.

A Dél Erdélyi Egyházterület Etnikai Csoportok Osztály szervezéseben július 26.-án ismét sor került az esemény megrendezésére, amelyen több mint 220 személy vett részt különböző gyülekezetekből.

Erre az alkalomra a szervezők  az “Íme, hamar eljövök – Legyetek készen!” mottót választották.  Az Úr Jézus közeli második eljövetele és az erre való felkészülés foglalkoztatta a jelenlévőket, s ez kapott hangot az igehirdetésekben és a különböző szolgalatokban. Délelőtt az igehirdetés szolgálatát a jelenlévő lelkipásztorok végezték.

A délutáni több mint két és fél órás programban a gábor testvérek, ifjak és gyermekek szolgáltak tapasztalatok, rövid igei üzenetek, versek, ének és zenei szolgálatok által Isten dicsőségére.

Az Unió részéről Campian Tatar Ioan testvér, az Etnikai Csoportok Osztály igazgatója volt jelen és szolgált az istentiszteleten. Az ima órát Ősz Farkas Ernő, a Dunamelléki Egyházterület elnöke tartotta. Szász Cserei Géza , Portik Herbert Zoltán lelkipásztorok jelenléte és szolgálata gazdagította az eseményt. Szász Ernő lelkipásztor az egyházterület Etnikai Csoportok Osztály igazgatói minőségében szervezte az eseményt s a program végén szólta a megbízó igei üzenetet. Az említett lelkipásztorok a feleségük társaságában vettek részt a rendezvényen.

A találkozót és a programot a jelenlévők lelkileg felemelőnek és a közösség ápolás szempontjából hasznosnak tartották.

Isten áldja a gáborokat, hogy a nemes harc megvívása és a küldetés elvégzése után, a mennyei család multikulturális közösségében  áldott színfoltként minél nagyobb számban ott legyenek.

Szász Ernő, Etnikai Csoportok Osztály vezetője, Dél-Erdélyi Egyházterület

A Román Unió elnökének havi jelentése

E-mail Nyomtatás PDF Bookmark and Share

A hónap, ami vége fele tart, másképp megszokottá vált az idő folyásával, magával ragadt az egyház határon innen és határon túli újabb képének a felfedezésével. Nagy vagy kisebb gyülekezeti közösségek által, nyilvános vagy személyes adományok által, évtizedek tapasztalatai vagy pillanatnyi tapasztalatok által, a Lélek bizonyítja a Jó Isten érdekfeszítő jelenlétét a mi egyházi törekvéseinkben melyek liturgikus, nevelői vagy misszió jellegűek.

A júliusi hónap első szombatjának délutánján, Isten áldásainak gazdag kitöltetésének voltam tanúja, amit a Romániai Adventista Egyház nemzeti kórusa és szimfonikus zenekara eredményezett. Egy erőfeszítést igénylő felkészítő után, Méhkerten, a több mint 100 kórustag együtt a több tíz tagú zenekarral Románia minden részéről, egy vokális-szimfonikus hangverseny által – ami Romániában eddig egyedi jellegű - átment a szolgálati vizsgán.

Egy gazdag és egyáltalán nem könnyű repertoárral, kiváló professzionista előadásmóddal, Horia Andreescu és Tiberiu Oprea karvezetők vezénylése által (akik a Bukaresti George Enescu Filharmónia valamint a Pitesti Filharmónia igazgatói) és Lucian Cristescu lelkész szervezése alatt, a Brassói koncert egy első lépés abban a közösségi megnyilvánulásban, amely által Isten gondolata, hogy az üzenet terjesztésében a hang és a szöveg egyszerre legyen felhasználva – jusson el a hallgatókhoz. Remélem megtekintették az előadást, szombaton Július 19-én a Speranta TV műsorában, ahhoz, hogy megértsétek az én fellángolt lelkületemet.

Ugyanakkor, a Brassói koncert felderítette a Romániai Adventista Egyházban található nagyszámú zenei és lelki tehetségeket, amely azért volt megszervezve és összehívva, hogy az énekelt szavak és a leénekelt kották által közvetítse a jó híreket egy más világról.

A második szombatra, örömmel válaszoltam az Athéni román ajkú adventista gyülekezet meghívására, ami a megalakulásának 10 éves évfordulójára volt megrendezve. Az első romún adventisták 1990 januárjában jutottak Görögországba, így megalkotva egy román nyelvű csoportot, amely évek alatt növekedett, párhuzamosan a görög gyülekezettel. 2003-ban, A Görög Misszióterület alkalmazta a csoport első román lelkészét, (Baciu Eugen-t), amely egy év alatt gyülekezetté fejlődött, saját imatermük van.

A 2004 nyarán történő felszenteléskor részt vettek, Bertil Wiklander lelkész- A Transz Európai Divízió elnöke, Apostolos Manglis lelkész – a görög Misszió Terület elnöke és Adrian Bocaneanu lelkész – a Romániai Unió elnöke. A görögországi román adventista gyülekezet számbeli növekedése szemmel látható és megdöbbentő volt, több mint 100-ig (ami a Görögországban létező adventisták egyharmadát teszi ki), ez a gyülekezet volt - a misszió terület elnöke elmondása szerint - "a legösszetartóbb, a tízedben és adományokban a leghűségesebb, a legmissziósabb, növekvésben a leggyorsabb, az összes Görögországban létező csoportok közül. " 2008 után, a második romániai lelkész (Simion Buciuman) folytatta a gyülekezet pásztorolását egészen 2013-ig, amely időben, a tagok egy része a világ más tájaira költözött, a világ-gazdasági válság miatt elveszített munkahelyek miatt, ami az egyházra drasztikus módon hatott.

2014 év tavaszától az egyház csak Isten kezében van Constantin Bocancea segédlelkész szolgálata által. A 10 éves évforduló alkalmával jelen voltak az egyház újonnan választott elnökei: Kamal Raafat, a Transz-Európai Divízió elnöke (amelyhez tartozik Görögország), a Görög Misszióterület Elnöke, Claudiu Gulias (romániai származásu), a Romániai Unió elnöke és a Görög Misszióterület volt elnöke (az utolsó 17 évben) - Apostolos Manglis. Ez az ünnepség magába foglalt: történelmi megemlékezést, tapasztalatokat, énekeket, költeményeket, a szolgálatra való újabb odaszentelődés pillanatai és közös étkezést is, minden egy különleges testvéri lelkülettel, amelyet tanúsítanak a testvérek.

Ezen évforduló alkalmával, felszentelésre került Muntenescu Danut lelkész is, mint a román nyelvű adventista egyház presbitere.

Imádkozzatok az ottani testvéreink bátorságos bizonyságtételükért, egyáltalán nem barátságos környezetben!

A harmadik szombaton, meglátogattam a Roznov, Stefan cel Mare, Piatra Neamt, és Sarata-i gyülekezeteket, örömmel fedeztem fel újra 6-8 évvel ezelőtti vendégfogadó készségüket, ugyanolyan adventista lelkületű mint ezelőtt, de fiatal generációhoz tartozó imádókat is, akik minőségileg és számbelileg növelik az egyházat. Több mint kellemes az, hogy különböző korosztályú testvérek együtt dicsőítik Istent zenében és énekekben.

Szombaton, türelmetlenül vártam, hogy találkozzak öskerek százaival, akik nemzeti táborozásra gyűltek, mely ebben az évben a Suceavai Cosna-n van megszervezve.

Az elmúlt szombatok közötti hétköznapokban, folytattuk a szervezési gyűléseket, lelkészekkel való találkozókat, melyeknek egy közös nevezőjük volt: Isten akaratának beteljesítése az advent nép javára és az Ige prédikálása, különleges eszközök és módszerek által.

Egy csendes- és ugyanakkor megmozgató gondolatokkal zsúfolt szombatot kívánok számotokra, hogy örök életre vezető döntéseket hozzatok!

Marius Munteanu

Fordította: Ferencz-Zorgel József Attila

A Loma Linda Orvosi Egyetemi Központ, az U. S. News & World Report osztályozása szerint, a környék legjobb kórháza

E-mail Nyomtatás PDF Bookmark and Share

Már az ötödik éve, hogy a Loma Linda Orvosi Egyetemi Központ a Riverside és San Bernardino körzetek legjobb kórházaként van számon tartva. Az U. S. News & World Report szerint az urológiai programja az ország 50 legjobbja közé tartozik. A már 25 éve megtartott évi osztályozás célja elismerést adni azoknak a kórházaknak amelyek sikerrel járnak el a legnehezebben kezelhető páciensek esetében.

„Nagyon ösztönző és bátorító számunkra a kapott elismerés, miszerint a környék, illetve az urológiai osztályunk az ország (Egyesült Államok) legjobbjaként van számon tartva” nyilatkozta Kerry Heinrich, a Loma Linda Orvosi Egyetemi Központ ideiglenes végrehajtó igazgatója.

„A kapott elismerés bizonysága az összes orvos és egész személyzet odaszentelődésének, munkájának és gondoskodásának. Törekszünk pácienseinket a lehető legjobb kezelésben részesíteni, odafigyelni egészségük összetettségére és közben küldetésünket végezzük ami Jézus tanításának és gyógyításainak folytatását illeti” mondta a továbbiakban.

A Loma Linda Orvosi Egyetemi Központ California Államban a kórházak között a 14-ik helyezett. Elismerést kapott 11 szak terén, ahol felsőfokon teljesített: onkológia, kardiológia, szív-érrendszeri sebészet, cukorbetegség és endokrinológia, ORL, gasztroenterológia (gyomor és bélrendszer), geriátria (öregséggel foglalkozó tudomány), nőgyógyászat, vesegyógyászat, ideggyógyászat, ortopédia és pulmonológia (tüdő gyógyászat).

„Örvendünk a kapott elismerésnek az urológia terén és annak hogy ez az egész orvosi központra jó hatással van, mivel a kezelésben az ember teljes személyét célozzuk meg sajátosságaival együtt. A mi osztályunk időszerű és teljes urológiai kezelést nyújt, összhangban a mostani orvosi neveléssel és kutatásokkal” nyilatkozta Dr. Herbert Ruckle az Urológiai Osztály főorvosa.

A 2014-2015-ös évre U.S. News a kórházak 16 osztályát értékelte ki és készített egy névsort a legjobb 50-ről. A megvizsgált 5000 kórházból csak 3% jutott be a legjobb 50 közé, legalább egy szakosítás terén.

Avery Comarow, az U.S. News főszerkesztője  szerint, ha egy kórház megjelenik az általunk készített kiértékelőben, akkor annak a kórháznak van mivel dicsekednie, mert megfogható bizonyítékokat tud felmutatni sikereiről a legnehezebben kezelhető páciensek terén.

Az U.S. News célja a Legjobb kórházak listájának elkészítésével az, hogy egy megfelelő útbaigazítást tudjanak nyújtani azoknak akik nagyon kényes beavatkozás előtt állnak, vagy előrehaladott kor, illetve több betegség miatt veszélyes a kezelés számukra.

Az U.S. News számára a vizsgálatot az RTI International készítette, egy szervezet, amely élen jár a kutatások terén Research Triangle, N.C. –ban.

A kiértékelő listája megtalálható a következő honlapon  http://health.usnews.com/best-hospitals, és az U.S. News Best Hospitals 2015” augusztusi útmutatásában fog megjelenni.

Fordította: Vajda Csaba

 

Interjú Michael Belina Czechowski-ról

E-mail Nyomtatás PDF Bookmark and Share

1863-ban az Észak-Amerikában lévő keresztények egy csoportja azt választotta "hetednapi adventisták" nevet választotta magának. Ez a név tükrözte legfőbb meggyőződéseiket: a szombat teológiája és Krisztus visszajövetelének várása. 1863 májusában ennek az egyre növekvő csoportnak a képviselői, miközben 125 közösséget és 3500 hívet számolhatunk, összegyűlt Battle Creek-ben (Michigan, AEÁ), és megszervezték a "Hetednapi Adventisták Generál Konferenciáját".

Ez az új felekezet, amely az észak-amerikai földrészen született, több száz felekezet mellett nem bírt nagy jelentőséggel, 150 év alatt egy nemzetközi szinten ismert és több, mint 18 millió megkeresztelt tagot számláló egyházzá alakult át. Ma jelen van a világ legtöbb országában. Mindezek mellett egy évtizednek kellett eltelnie, hogy az egyház vezetőiben tudatosuljon, hogy a küldetésük túllépi az Egyesült Államok határait. 1874-ben John N. Andrews-t ( 1829 - 1883) küldték első hivatalos misszionáriusként Európába.

1856-ban Michael Belina Czechowski lengyel származású volt katolikus pap megismerkedett a Hetednapi Adventista Egyházzal, majd 1857-ben megkeresztelték. 1858-tól kezdődően az egyház evangélistájaként dolgozott. 1863-ban szeretett volna az első Európába küldött misszionárius lenni, de kérését visszautasították, mert túl büszkének vélték és alkalmatlannak találták arra, hogy  a rendelkezésére álló anyagiakkal gazdálkodjon.

Christian B. Schäffler (jobb), újságíró, az Adventistischer Pressendienst (APD) Basel-ből ( Svájc), megkérdezte Jaques Frei-t (bal), aki nyugdíjas lelkész és Chechowski életében szakértő, jelenleg Lopagno-ban lakik (Svájc).

Röviden hogyan írná le Czechowski munkásságát?

Czechowski idealista volt, tele ötletekkel, vállalkozó szellemmel. Fiatal korától politikai aktivista volt, aki támogatta Lengyelország függetlenségét, 1850-től kezdve pedig Jézus Krisztus Urunk evangéliumának, aki megfeszíttetett, feltámadátt és visszajövendő, fáradhatatlan hírdetője volt. Író, szerkesztő, evangélista volt és az advent üzenetet elsőként ő hozta el Európába. Annak ellenére, hogy a Generál Konferencia nem hatalmazta fel erre, sok országban dolgozott. Czechowski jelentősen hozzájárult önmagát támogatva anyagilag az Adventista Egyházon belül kialakult globális misszió megértéséhez.

A globális missziónak látnoka és úttörője volt?

Igen. Íme két példa: Elsősorban, Czechowski az üzenet átadásának világszéles munkájában úttörő volt. Másodsorban, mint azon első evangélisták egyike, akik egy nagy városban, New York-ban hirdették az advent üzenetet, Ellen G. White-al együtt dolgozott, aki szintén a nagy városokban való evangélizálás úttörőjének számít az Adventista Egyházban. 2011-től kezdődően az Adventista Egyházban elsőbbséget élvez a nagy városokban végzendő missziómunka. A világ 650 nagyvárosában érintette meg az evangélium üzenete az emberek lelkét. A múlt évi NY13 projekt keretén belül figyelmünk egy körülbelül 19 millió személyt és 900 nyelvcsoportot ellátó városra összpontosult.

Melyek voltak azok a fő területek, ahol Czechowski szolgált?

Munkássága 3 szakaszra osztható: 1818 (születése) és 1851 (New York-ba utazása) között Európában élt. 1851 őszétől 1864 áprilisig könyvkötő, prédikátor és evangélista volt az Egyesült Államokban és Kanadában. 1864 májustól haláláig (1876) Európa különböző országaiban tevékenykedett.

Hogyan ment végbe a szerzetesből, katolikus papból való csodálatos átváltozás a "hármas angyali üzenet" hirdetőjévé?

Czechowski 1818 szeptember 25-én született a Lengyelországban található, Krakkóhoz közeli Sieciechowice-ben. 17 évesen belépett a Stopnice-ban található "Ciprian testvér" ferences kolostorba, 1843 június 25-én letette az esküt, hogy Varsóban ferencesrendi szerzetessé váljon. Részt vett azon támadásban, ahol Lengyelországot az orosz fennhatóság alól próbálták felszabadítani. Rendszeresen menekülnie kellett politikai aktivitása miatt. Ugyanakkor elszomorította a lengyel kolostorokban lévő erkölcstelenség.

Ennek következtében Rómába utazott, 1844 októberében pedig XVI. Gergely Pápa meghallgatta. Viszont a reform érdekében latinul írt petíciója nem keltette fel az érdeklődést. Ezután a Breslau-i püspük Reichtal-ba küldte a káplán ranggal. Miután ott dolgozott 13 évet, 1846 augusztusában a porosz rendőrség letartóztatta, mivel összetévesztette egy, az övével megegyező nevű, domonkos-rendi szerzetessel. Több hónapos fogság után Párizsba utazott, meglátogatva Hamburgot és Londont, ahol káplán minőségben csatlakozott azon önkéntesekhez, akik Lengyelország felszabadításáért küzdöttek. Miután ezeket legyőzték Miroslaw-ban a mai Szlovákia területén, ő visszavonult Lancy-be, Genf közelében, ahol néhány hónapra egy lengyel közösséghez csatlakozott káplánként szolgálva.

Végül Czechowski elhagyta a Római Katolikus Egyházat, 1850-ben pedig Solothur-ban feleségül vette Marie Virginie Delevoet-et. Belgiumba mentek, Czechowski pedig Brüsszelben könyvkötőként dolgozott. A jezsuitáktól menekülve Londonba érkezett, ahol találkozott egy baptista csoporttal. Ez a csoport segítette a házaspárt, hogy New York-ba jussanak. Montrealban (Kanada) szintén könyvkötőként dolgozott. 1852-ben a baptisták felajánlták, hogy legyen evangélista a New York-ban élő s francia nyelvet beszélő emberek között. Olyan nagy sikert aratott, hogy lelkészként felszentelték. 1856-ban találkozott egy adventhívő csoporttal(még nem voltak egyházzá szerveződve), csatlakozott hozzájuk, és ettől kezdve bármerre járt, átadta Krisztus visszajöveteléről szóló advent üzenetét.

Czechowski-nak szándékában állt gyülekezeteke szervezi?

Czechowski úgy vélte, hogy az ő feladata az "örökkévaló evangéliumot" hirdetni (Jelenések 14:6). Nem volt célkitűzése gyülekezeteket alapítani, hanem csak beszélni szeretett volna, hogy az emberek felkészülhessenek Krisztus visszajövetelére. Czechowski hitte, hogy a felkészüléshez hozzátartozott az alámerítéssel történő keresztség, hit általi megigazulás és a szombat megtartása. Természtesen, az írásai és általa megszervezett evangélizációs események során számos kis, gyülekezethez hasonlító, csoport alakult. Mindezek ellenére nem azért dolgozott, hogy ezeket a csoportokat hozzácsatolja az Észak-Amerikában élő hetednapi adventisták szervezetéhez.

Hogyan valósult meg az 1863-ban megalakult Hetednapi Adventista Egyházzal való kapcsolata?

Ez a kapcsolat egy véletlen egybeesés segítségével jött létre. 1867-ben Albert Vuilleumier (1835-1923), a Tramelan-ban lévő szerzetesrend vezetője a Jura kantonból (Svájc) felfedezte az adventista Review and Herald folyóiratának egy másolatát, amelyet Czechowski használt egy kis kápolnájukban. Vuilleumier megértette, hogy a folyóirat az Észak-Amerikában élő adventistáktól származik, így írt a szerkesztőnek Battle Creek-be (Michigan), hogy ő Tramelan-ból egy kis hívő közösségnek a tagja. Czechowski távozása után Vuilleumier kérte, hogy küldjenek oda egy misszionáriust. Mindezek ellenére csak 1874 október 16-án érkezett meg John N. Andrews (1829-1883), aki a Hetednapi Adventista Egyház első hivatalos misszionáriusa, Neuchâtel-be Vuilleumier kíséretében.

Feltételezhetően Czechowski munkásságának köszönhető számos Kelet-Európában megalakult gyülekezete a Hetednapi Adventista Egyháznak.

Európában hol dolgozott, miután 1864-ben visszatért az Egyesült Államokból?

Elsősorban Olaszországban, Svájcban, Németországban, Franciaországban, Magyarországon és Romániában volt aktív. 1876-ban végkimerülésben halt meg Bécs felé utazása közben. 1864 június 6-án Czechowski 6 tagú családjával és a titkárnőjével, aki a háztartásban segített, Londonba érkezett. Onnan elutazott Torre Pelice-be, az Észak-Olaszországban található Valdensek völgyébe. A helyi lelkész ellenkezése ellenére viszonylag nagy sikert aratott.Néha a valdensek gyülekezeteiben, máskor kibérelt termekben beszélt. De az utcákon is prédikált. Havi jelentései például azt mutatják, hogy 1864 augusztusában 36 alkalommal prédikált, 1864 szeptemberében pedig 18 bemutatót tartott. Számos jelentést küldött az Egyesült Államokban található támogatóinak, akik nem tudták, hogy ő a Hetednapi Adventista Egyház tanításait hirdeti, beleértve a szombat igazságát is.

Másrészt hallgatóinak nem említette meg az Amerikában élő adventisták létezését. Egy év múlva a Czechowski által hirdetett üzenetnek köszönhetően megalakult itt is az első szombatünneplő keresztény csoport. 1865-ben rövid utakat tett meg Wittembergben, Bajorországban, Poroszországban, Szászországban.

1865 szeptemberében elhagyta a Valdensek Völgyét és családjával valamint titkárával együtt Svájcba költözött, Grandson-ban élt Vaud kantonban. Az újonnan alapított olaszországi csoportját új társára, François Besson-ra bízta.

Torre Pellice valdens város vonzotta az adventistákat?

A Valdensek Völgyének legfontosabb városa, Torre Pellice, fontos szerepet játszott az adventizmus korai szakaszában. Ellen G. White, a mozgalom egyik alapítója, ezt a kis várost háromszor látogatta meg Czechowski halála után, elmondva, hogy ő szedte le a Czechowski által elvetett mag gyümölcseit. Ugyanakkor Czechowski támogatói, az első napot ünneplő adventisták is türelmetlenül várták, hogy leszedjék munkája gyümölcsét. Így egy alkalommal Ellen G. White bemutatókat tartott egy ház földszintjén, míg az első napot ünneplő adventisták az emeleten találkoztak ugyanazon épületben ugyanakkor. Az első napot ünneplő adventisták ugyancsak a millerita mozgalomból  származnak, hirdetve az advent üzenetnek fontos töredékeit.

Az olaszországi adventisa történelem szorosan fűződik Torre Pellice városához olyan nevek általon, mint François Besson, Joseph Jones és Oscar Cocorda. Továbbá Catherine Revel ott keresztelkedett meg - Alfred Vaucher adventista teológus nagymamája - úgy, mint Jea-David Geymet is, aki később az első lett, aki adventista irodalommal evangélizált.

Mit jelentett abban az időben egy utazás a Valdensek Völgyéből Svájcba?

A Czechowski család számára ez biztos nem volt "piknik a parkban". A Cenis Hegyet átszelő alagút még nem volt kész, ők pedig egy lovas fogatot nem tudtak megfizetni, amely átvihette volna őket a 2.084 m magasságon. A hegyeken úgy keltek át, hogy maguk vitték csomagjaikat és gyerekeiket is ( a legkisebb csak 8 hónapos volt). Ezután vonaton folyatták útjukat Yverdon-ig, ahol véget értek a vasúti sinek. Odaérkezésükkor egy farmra hívták őket, ahol meleg levest és szalmaágyat kaptak. Következő nap Czechowski sikerült Grandson-ban egy lakást béreljen. Onnan elindulva faluról falura jártak termeket bérelve vagy engedélyt kérve, hogy beszélhessen a helyi gyülekezetben.

Svájcban Czechowski megtapasztalta úgy a sikert, mint a keserű csalódásokat. Osszon meg velünk néhányat ezek közül.

Nemsokkal Grandson-ba való érkezése után Czechowski jobban akarta hirdetni az adventista tanításokat, ezért elkezdte nyomtatni a saját folyóiratát „L’Evangileéternel” (Örökkévaló evangélium) néven. 1866 októberében Cornaux-ba költözött Neuchâtel közelébe, ahol alapító lett: „Mission Evangélique Européene et Universelle de la Seconde Venue du Sauveur” (A Megmentő visszajövetelének európai és világszéles missziója) és a "Le Buisson" házban egy nyomdát is megalapított. Innen folyóiratát nem csak Svájcba, hanem Olaszországba, Franciaországba, Hollandiába, Németországba, Lengyelországba és Magyarországra is eljuttatta. Pamfletteket is kiadott francia és német nyelven, amelyek közül néhányat amerikai adventista írók írtak. Továbbá Czechowski Svájcban utazott, bemutatókat tartott, keresztelt és a szombat-tartó Jézust váróknak sok kis csoportját alapította meg. Ezen csoportok egyikét Tramelan-ban alapította meg, amely később Európa első hivatalos hetednapi adventista gyülekezete lett.

1867-ben Czechowski súlyos pénzügyi problémákkal küzdött, mivel többet költött az evangélium hirdetésére, mint amennyit adományként kapott. Továbbá 1867-ben a cornauxi nyomdája teljesen leégett. A tűzeset után Hauterive-be költözött, ahol nagy jelzálog hitelt vett fel a házba költözés miatt.Viszont jövedelme nem volt elég a kamat fizetésére.

A szegénység ellenére is folytatta úttörő prédikátori munkásságát?

1868 kezdetén az Amerikai Missziós Társaság megtudta, hogy a Krisztus visszajövetelének üzenete mellett Czechowski a "zsidó szombat" megtartását is hirdette, ezért megszakították a támogatást. Ugyanazon évben Czechowski elhagyta Svájcot a tartozások kifizetése nélkül, és nagy utazási sorozatba kezdett útba ejtve nagy városokat, mint Frieburg, Baden-Baden, Karlsruhe, Stuttgart( mind Németország) és országokat is, mint Franciaország, Magyarország, Románia és Ukrajna. Felesége, akit Svájcban hagyott, 1870 július 22-én halt meg és St. Blaise-ben temették el. Czechowski életének utolsó napjait Bécsben töltötte. 1876 február 2-án az utcán elesett és beutalták a mai Bécsi Általános Kórházának egyik osztályára, a Szegények és Rokkantak otthonába. Itt február 25-én, 57 évesen végkimerülésben meghalt.

Szent vagy lázadó?

Michael Belina Czechowski nem volt sem szent, sem lázadó de Európában ő volt az első adventista misszionárius.

Szerzői jogok: CBS KULTUR INFO és Adventist Review

Adventist Review, Cristian B. Schäffler, Jacques Frei

Fordította: Kovács Szabolcs

Egy adventista a bibliai ismeretek egyik bajnokává vált

E-mail Nyomtatás PDF Bookmark and Share

Zdenek Sovis az egyik győztese a Bibliaismeretek Európai Bajnokságának, melyet a Cseh Köztársaság Parlamentjének egyik termében rendeztek meg. Zdenek a brnoi adventista egyház tagja, ahol szombatiskolai tanítóként és laikus prédikátorként szolgál.

A versenybe 25 négy tagú csoport iratkozott be a Cseh Köztársaságból, Bulgáriából, Hollandiából, Lettországból, Svájcból, Szlovákiából és Ukrajnából.

Minden tag írásban, egyénileg válaszolt 60 perc leforgása alatt 70 bibliai kérdésre. A kérdések rács teszt típusúak voltak, a legnagyobb pontszámot elérő csapatok pedig bejutottak a döntőbe, melyre délután a Lovagok termében került sor.

A döntőben minden csapat kapott egy ökumenikus fordítású Bibliát és egy bibliaszöveget tartalmazó kérdést.

A csapatoknak el kellett olvasniuk a szöveget és meg kellett találniuk a Bibliában. Minden csapat részére felajánlottak egy hangszert, és a leghamarabb végző csapat játszott a hanszeren, mutatta és olvasta a választ. Helyes válasz esetén, ezt minden résztvevőnek felolvasták. Minden helyes válaszért 1 pont járt, 7 kérdésért 7 pont lévén a maximum. A győztes csapat, melyhez tartozott Zdenek Sovise is, 5 pontot szerzett, a 2. helyezett 1 pontot, míg a 3. Helyen végző csapat 0 pontot gyűjtött.

„A döntő nagyon szoros volt, mivel nem rács tesztről van szó, az idő pedig nagyon fontos. Ekkor válik lényegessé az egész csapat együttműködése. Az első helyezettek díja egy szeptemberi izraeli kirándulás”, mondta Zdenek Sovise, a bibliaismeretek európai bajnoka.

A bajnokság 7 volt győztese mérkőzött meg egymással: 2 a győztes csapatban volt, 2 a 2. helyen és 1 pedig a 3. helyen végzett csapatban. A bajnokságot a Cseh Bibliatársulat szervezte a Könyvek Könyve iránti érdeklődés növelése érdekében, valamint azért, hogy a Bibliát társadalom tudatalattijába hozhassa. Szándéka, hogy a jövőben Jeruzsálemben szervezzen egy világbajnokságot.


Tomas Kabr/ CD EUDNews

Fordította: Sinkler Beáta

Az Adventista Egyház elnöke támogatja a vegetarianizmust

E-mail Nyomtatás PDF Bookmark and Share

Ted N. C. Wilson, az Adventista Egyház elnöke a svájci Genfben rendezett egészségügyi konferencia zárószombatján tartott prédikációjában támogatta a vegetarianizmust, és csüggedésének adott hangot, amiért sok ember fanatikusnak tartja a növény alapú diéta egyház általi hangsúlyozását.

Hasonlóképpen, bátorította a 81 országból összegyűlt 1.150 adventista egészségügyi vezetőből, valamint szakképzett személyekből álló hallgatóságot a Jézus központú és a Nemzetközi Egészségügyi és Életstílussal foglalkozó Konferencián tanult egészségügyi szokások merészséggel való megosztására még akkor is, ha imaházaikban ellenkezéssel szembesülnek.

Wilson, aki az adventistáknak szükséges energiamennyiséget összehasonlította a kolibri gyors metabolizmusával, elmondta: már megszokta, hogy elbátortalanítják, de a Jézusra való támaszkodás képezi a legjobb erőforrást.

„Remélem, hogy a kolibrihoz hasonlóan, Isten erős vágyával betöltekezve távoztok innen, és vigyáztok arra, hogy kiegyensúlyozottak legyetek abban, amit tesztek, de hirdessétek Isten értékes szavát”, mondta ő.

A világszéles Egyház Egészségügyi Osztályának keretében rendezett konferencia keretében világszinten elismert egyészségügyi szakképzett személyek tartottak tudományos adatokra épülő előadásokat, melyek kimutatták, hogy a korai gyilkosok, mint például a rák, szívbetegségek és cukorbetegség elleni legjobb védekezési módszert a vegetáriánus étrendet és rendszeres testmozgást is magában foglaló kiegyensúlyozott életsílus képezi.

A konferencia utolsó célkitűzése az volt, hogy minden adventista imaházban a Krisztus alakította fizikai és lelki jólétet összekapcsoló programokat felajánló közösségi egészségügyi központokat nyissanak.

A program tartalmazhat stresszkezelő kurzusokat, fitness tanfolyamokat és Breathe-Free 2, valamint a konferencia keretében elindított dohányzás leszoktató programot.

Gyakoroljátok, amit megtanultok

A július 12-én tartott prédikációjában Wilson visszatért a konferencia témájára: a résztvevőknek a saját életükben megtapasztaltakat kell alkalmazniuk ezeknek másokkal való hatékony megosztása érdekében.

„Alakítani kell az életstílust”, mondta ő. „Kerüljék az önökre káros hatással levő életstílust. Mindenben, amit tesznek Krisztus szeretetét mutassák.”

Wilson hozzátette: „Szeretném elmondani, hogy szomorúsággal tölt el, amikor olyan helyekről hallok, ahol úgy hiszik, hogy az egészséges életstílusról való beszélgetés fanatikusság; ha a szentélyszolgálatról és annak tökéletességéről, illetve Jézus feddhetetlenségéről beszélsz, akkor egyfajta varázsló vagy; ha Jézus közeli visszajöveteléről beszélsz, ugyancsak fanatikus vagy; ha pedig a Bibliában és a Prófétaság Lelkében talált értékek népszerűsítéséről beszélsz, egy más korszakhoz tartozol. El szeretném mondani, testvérek és testvérnők, hogy az Isten Igéjében és a Prófétaság Lelkében található elvek ugyanolyan érvényesek ma is, mint amikor írták”, jelentette ki, a hallgatóságot erős ámen mondására késztetve.

Wilson azzal vezette be gondolatait, hogy elmondta: több örömmel és imával teljes órát töltött el a konferencia résztvevőivel, de az ott megosztott egyes dolgok felzaklatták.

Azután Wilson rátért az adventisták étrendjére.

„Én és Nancy egész életünkben vegetáriánusok voltunk”, nyilatkozta, utalva a teremben levő feleségére. „Ez nem azt jelenti, hogy közelebb vagyok Isten országához, mint egy olyan valaki, aki húst fogyaszt”, mondta. „Egész egyszerűen azt jelenti, hogy megpróbálom Isten egészségre vonatkozó törvényeit követni, hogy a homloklebeny és az érzékeny idegvégződések csodálatos módon befogadhassák a Szentlélek üzenetét.”

Az Adventista Egyház nem tiltja a húsfogyasztást, kivéve a disznót, rákot és más a Mózes III. Könyvében felsorolt húsfajtákat. A tanulmányok szerint az észak-amerikai adventisták majdnem fele vegetáriánus, de a világ más részén, mint például Dél-Amerikában és a volt Szovjetunióban élő sok keresztény fogyaszt húst, egyesek pedig határozottan ellenálltak a változásnak.

A genfi konferencia előadói számos tudományos bizonyítékot szolgáltattak arra vonatkozóan, hogy a vegetáriánusok többet élnek és egészségesebbek. Továbbá, kiemelték, hogy egy egészséges személy fogékonyabb a lelki dolgokra egy fáradtságtól vagy betegségtől érzéketlenné vált emberrel szemben.

Wilson megfigyelte, hogy Ellen White, az Adventista Egyház társalapítója előrelátta, hogy a végidő napjaiban a Jézus visszatérését váró keresztények nem fognak húst fogyasztani.

„Bátorítani szeretném önöket egyes kijelentéseinek elolvasására, imádkozzanak ezzel kapcsolatban és figyeljék meg mit közöl Isten az életstílusra vonatkozóan: mit egyenek, mit nézzenek, mit olvassanak, mit tegyenek. Nekem is ugyanazt kell tennem”, mondta.

Ellen White az Étrend és táplálkozás c. könyvében valóban ezt írta: „Akik az Úr eljövetelét várják, végül le fognak mondani a húsfogyasztásról; a hús már nem lesz része étrendjüknek. Mindig szem előtt kellene tartanunk ezt a célt és arra törekednünk, hogy állhatatosan dolgozzunk ezeknek betöltésén”.

Wilson egy, a konferencián korábban megemlített gondolatot ismételve aláhúzta, hogy a vegetarianizmus nem vezet üdvösségre.

„Nem a mennybe való bejutásomért élek egészségesen, hanem mert az Úr mondta nekem, hogy ez a legjobb életmód”, nyilatkozta Wilson. „És ezt az üzenetet kell megosztanunk másokkal. Provokálom önöket ezen életstílus elfogadására.”

„Ne csüggedjetek el”

Kiegyensúlyozottságra és nyugodtságra késztette a résztvevőket még akkor is, ha ellenállásba ütköznek a „helyi gyülekezet vagy éppen a lelkész, esetleg a gyülekezet egyik ügyintézője vagy egy olyan szervezet részéről, mely nem érti miről beszéltünk itt ezen a héten.”

„Ne csüggedjetek el”, mondta ő. „Irányítsátok az emberek szemeit arra, amit Jézus tett.”

Wilson kijelentette, hogy rokonszenvez a csüggedésre hajlamos emberekkel. „Olykor az emberek nem túl kellemes dolgokat mondanak nekem”, mondta. „Isten kegyelme által megtanultam, hogy mindent átadjak az Úrnak. Hogy Rá alapozzak.”

Majd Máté 5. fejezetéből olvasott, ahol írva van: „Boldogok vagytok, ha szidalmaznak és háborgatnak titeket és minden gonosz hazugságot mondanak ellenetek én érettem. Örüljetek és örvendezzetek, mert a ti jutalmatok bőséges a mennyekben.”

„Haladjatok ezzel a magatartással”, mondta Wilson. „Legyetek Jézusnak fontos misszionáriusai. … Menjetek Jézus ereje által. Legyetek Isten csodálatos munkájának fontos támogatói.”

Andrew McChesney/Adventist Review

Fordította: Sinkler Beáta

7. oldal / 32