Wilson: Sátán megpróbálja lerombolni az Adventista Egyházat

E-mail Nyomtatás PDF Bookmark and Share

Ted N.C. Wilson, a Hetednapi Adventista Egyház vezetője elmondta, hogy Sátán minden rendelkezésére álló eszközt felhasznál, hogy megpróbálja lerombolni az Adventista Egyházat és semlegesíteni tudja Jézus elkerülhetetlen második eljövetelének hirdetését.

Az évenkénti prédikációjában, amelyben az egyház vezetőihez szólt, Wilson elmondta, hogy az ördög taktikái közé tartozik az ökumenizmus, a karizmatikus imádat és a próféciák bibliai értelmezésének megtámadása is. Azt is elmondta, hogy az utóbbi hetekben személyesen is érezte a támadást, amikor koraszülött unokája meghalt, és felfedezték, hogy két másik unokája súlyos egészségügyi problémákkal küszködik.

Ugyanakkor az Évi tanácskozáson, amely fontos esemény az egyházban, az egyház elöljáróit arra bátorította, hogy adják át magukat Istennek, és éljenek az Adventista Egyház által hirdetett bibliai megkülönböztető elvek szerint még akkor is, ha azok nevetségesek vagy politikailag helytelenek.

„A Föld történetének ezen utolsó jeleneteiben emlékezzetek arra, hogy az ördög semlegesíteni próbálja tetteinket – még ezen Évi Tanácskozáson belül is” – mondta Wilson az Adventista Egyház központjának előadótermében, amely Silver Spring-ben (Maryland) található. „Isten ereje által Krisztushoz hasonlóan legyünk tisztelettudóak és szeretetteljesek beszélgetéseinkben valamint szóváltásainkban az Évi Tanácskozás ideje alatt, bármilyen témakörről is beszéljünk.”

Az Évi Tanácskozáson belül néhány olyan kulcsfontosságú kérdést beszéltek meg, mint például a 28 hitalapelv közül néhány pont átfogalmazását és a felszentelés kiterjesztését a nőkre. Az Évi Tanács 338 tagja el fogja dönteni, hogy végső szavazatra bocsátják-e ezeket a problémákat jövő év júliusában, a Generál Konferencia ülésén belül, amely a világegyház legfelsőbb hatalma.

Wilson kifejezte Isten iránti háláját amiért „szép lelkületet” hozott az egyház elöljáróinak találkozásaihoz. Megosztotta az Évi Tanács küldötteivel a Generál Konferencia és a divíziók vezetőinek felhívását arra kérve a résztvevőket, hogy maradjanak Krisztushoz hasonlók még akkor is, ha nézeteltérések keletkeznek.

„Viselkedésünk és alázatos hozzáállásunk, Isten ereje által, beszélni fognak a bennünket szemlélőknek” – mondta miközben a felhívást olvasta. „Állhatatos felhívásunk az, hogy minden tőlünk telhetőt tegyünk meg annak érdekében, hogy erősítsük az egyházat és ezt az értékes adventmozgalmat.”

A teljes angol prédikációt elolvashatod ITT.

Wilson elmondta, hogy Jelenések 13 bemutatja azt a sátáni tervet, amely 2 síkon próbálja megsemmisíteni az utolsó napokban Isten népét: egy eszmei háború tele hazugságokkal és hibákkal, amelyek megkérdőjelezik az igazságot, és egy nyílt üldözés azok ellen, akik Isten Bibliába foglalt törvényeit tiszteletben tartják, amely üldözés ezen hívők halálbüntetésével tetőzik majd.

„Noha az üldözés biztos megtörténik majd, Sátán jelenleg belülről próbál dolgozni, hogy az egyházat meggyengítse a nézeteltérések, viszály és a világhoz való hasonulás által” – mondta Wilson.

Sátán romboló taktikái

Wilson ismételten felhívta a figyelmet a Szentírásra és Ellen G. White műveire, aki az Adventista Egyház társalapítója volt. Egy adott pillanatban arra kérte az Évi Tanács résztvevőit, hogy bizonyosodjanak meg arról, hogy nem fejjel lefelé olvassák-e a Bibliát.

„Amikor fejjel lefelé olvasod a Bibliát, hasonlóan fogod értelmezni” – mondta miközben egy afrikai közmondást idézett, amelyet nemrég hallott egy utazása során.

Beszélt a történelmi-kritikus bibliaértelmezésről is, mint ami nem kívánatos, elmondva azt is, hogy az ilyen értelmezés beárnyékolta a Biblia témáit és tárgyait.

„Miközben Isten akaratát próbáljuk keresni és megismerni az Ő Igéje által, nem kell furcsa értelmezéseket vagy értelmezési mutatványokat használnunk annak érdekében, hogy olyan következtetéseket vonjunk le, amik nem egyértelműek az Ige őszinte elolvasása után” –  mondta.

Wilson, akinek elnökségét az „ébredés és reform” felhívás jellemezte, felsorolt más olyan utakat is, amelyeken keresztül Sátán az Adventista Egyházat próbálta rombolni, mint például:

Annak a meggyőződésnek az elhintése, hogy az egyházon belüli reform azt jelenti, hogy lemondunk az egyedi tantételekről annak érdekében, hogy az emberek könnyebben váljanak adventistává

A hagyomány és filozófia használata a Bibliába vetett hit rombolása érdekében

Az emberek arra bátorítása, hogy az egyház testétől függetlenül cselekedjenek

A karizmatikus és pünkösdi stílusú zene és dicsőítés terjesztése, ami a gyülekezeti tagokra és az istentisztelet szolgálattevőire irányítja a figyelmet, Isten igaz imádata helyett

Az emberek figyelmének elterelése olyan e századi tevékenységekkel, mint a versenyszerű sport, az internet, a média, az üzlet és az anyagiasság

Az emberek bátorítása az egészségre káros szokások gyakorlására és az Isten által adott természeti törvények iránti tiszteletlenségre, így gyengítve az elmét és az érzékszerveket

Bátorítás a Biblia azon részeiben való kételkedésre, amelyek az élet eredetét és a korai történelmet írják le

A spiritizmus sokféle ágának terjesztése

Az ökuménia hirdetése, illetve a nagyobb egyetértés támogatása a keresztény felekezetek között az univerzális keresztény egység megvalósítása érdekében, ami egyébként elérhetetlen cél

Wilson határozottan felhívta a figyelmet az ökumenikus csoportokkal való társulással szembeni ellenállásra.

„Ne engedjetek annak  a csábításnak, hogy annyira jól érezzétek magatokat más vallásos szervezetek társaságában, hogy beleessetek az ördögnek azon csapdájába, hogy bibliaellenes ökumenikus kapcsolatba kerüljetek azokkal, így semlegesítve saját hatékonyságotokat” – mondta.

Az adventisták el kellene kerüljék más vallású lelkészek meghívását is, hogy azok szombaton prédikáljanak az adventista gyülekezetekben, fűzte hozzá.

Viszont hangsúlyozta annak fontosságát, hogy az adventisták legyenek barátságosak mindenféle vallású emberekkel, járjanak elöl a hivatalos kapcsolatokban és a vallásszabadságban, továbbá nyilvánosan osszák meg Jézus iránt érzett szeretetüket.

Tragédia a Wilson családban

Személyes üzenetében Wilson, aki 64 éves, elbeszélt egy egész sor problémát, amellyel családjának szembe kellett néznie, ezeket összekötve Sátán harcával az egyház ellen. Wilsonnak és feleségének, Nancynek, 3 felnőtt lánya van, akik már mind családosak.  8 unokájuk van.

Edward, a Wilson család legnagyobb lányának 2 éves fiúgyermeke számos idegrendszeri betegségben szenved, miután egy 8 hónapos sikeres rák elleni kezelés után a szervezetében maradt antitestek az agyát támadják – mondta Wilson.

„Köszönöm Istennek, hogy Edward helyzete látszólag javul; viszont bizonytalan, hogy mennyire gyógyul meg” – mondja.

Második unokájánál, az 1 éves és 3 hónapos James-nél, aki Wilson második lányának gyermeke, egy ritka genetikai mutációt fedeztek fel, amelyet a világon csak további 2 személynél állapítottak meg. 3 hete a Wilson lányok közül a legkisebb elvesztette a harmadik gyermekét.

„A negyedik hónapban megtörtént koraszülés után lányom a karjában tarthatta a tökéletesen kiformálódott kisfiút” – mondja Wilson. „Amikor az Úr Jézus visszajön, Catherine fia újból a karjai közt lesz és a mennyben fog felnőni.”

Elmondta azt is, hogy az ördög semmilyen erőfeszítése sem fogja semlegesíteni a családja bizonyságtételét.

„Az utolsó évben az ördög megtámadta mindhárom lányunkat, az ő családjukat és bennünket is, mint szülőket. De nem fog sikerrel járni. Isten a vezető, Ő az Úr. Övé a diadal. Lányaink, az ő családjaik és a mi hitünk, mindannyiunk hite erős Istenben” – mondta. Kijelentését „Ámenek” követték a hallgatóság részéről.

„Mindannyian ugyanabban a helyzetben vagyunk.”

Wilson figyelmeztette a Generál Konferencia székhelyén található hallgatóságot, hogy senki nem mentes Sátán támadásaitól.

„Mindannyian ugyanabban a helyzetben vagyunk” –, mondta. „Ebben a teremben sok olyan személy található, aki ennél sokkal súlyosabb helyzetekkel küzd.”

Túltekintve az egyházon belüli problémákon, mondta Wilson, Sátán az egyházat más harcmezőkön is támadja, amibe beletartozik az Ebola-járvány Nyugat-Afrikából és az Irakot, Szíriát valamint Ukrajnát jellemző erőszak.

Wilson azt a felhívást intézte a küldöttekhez, hogy a nehézségek ellenére is hirdessék az Adventista Egyházat másoktól elkülönítő üzenetet.

„Álljatok távol mindentől, ami aláássa üzenetünket vagy beárnyékolja alapelveinket, meggyőződésünket” – mondta. „Ne csábítson az ördög benneteket arra, hogy politikailag helyesek legyetek vagy elvegyüljetek a tömegben. Ne hirdessétek a faji kereszténységet, vagy »az olcsó kegyelem Krisztusát«, amely nem azokra a bibliai igazságokra vezet el, amelyeket a világban hirdetni kell; és amelyek alapján a Hetednapi Adventista Egyház megszerveződött.”

„Egyetlen reményünk a jövőre nézve a Krisztussal való személyes kapcsolatban van” –  mondta Wilson. „Isten népének egyetlen reménysége – a ti reményetek és az én reményem –  nem kevesebbre épül, mint Jézus vérére és igazságára.”

 

Andrew McChesney/ Adventist

Fordította: Kovács Szabolcs

 

 

Országos fúvós-zenekari találkozó, Kolozsvár

E-mail Nyomtatás PDF Bookmark and Share

26 fúvós-zenekar az ország minden részéről, több mint 550 zenész vesz részt a Hetednapi Adventista Egyház Ifjúsági és Zenei Osztályától megszervezett fúvós-zenekari találkozón. Az eseményre szombaton, október 25-én kerül sor a kolozsvári „Horia Demian” sportcsarnokban, 09:00 órai kezdettel. Az ünnepélyes találkozó első részében a zenekarok egyénileg fognak fellépni. Délután 17.00 órától az egyesített zenekar koncertje lesz megtartva a Mátyás téren.

A rendezvény célja az adventista kulturális és lelki jellegű értékek ismertetése, és a fúvós-zenekarok egyházi szolgálatának megerősítése. Minden zenekedvelőt szeretettel várunk!

Élő közvetítés az alábbi honlapokon:

www.fanfara-adventista.ro
www.adventistnord.ro/live
www.adventistak.ro

 

Szász Károly-Zsolt,

Kommunikációs Osztály

Észak-Erdélyi Egyházterület

A Speranta-ReménységTV magyar adásai okt. 20 – 26 között

E-mail Nyomtatás PDF Bookmark and Share

NÉGY MAGYAR NYELVŰ MŰSOR – HETI 7 ÓRA ADÁS MAGYARUL a Speranţa-Reménység televízióban, minden nap 18:00 órától (17:00 HU)!

 

Program előzetes

 

1. Október 20, hétfő, 18:00 óra (17:00 HU) – PárBeszéd

 

Az adás témája: Történelmünk arcképcsarnoka – Berner Konrád

Az adás vendége: Timis-Balázsy Sándor lelkész, teológiatanár (Kolozsvár)

Ismétlés*: október 21, kedd, 11:00 óra (10:00 HU).

*A másnapi ismétlések megszokott időpontja változhat!

 

2. Október 21, kedd, 18:00 óra (17:00 HU) – PárBeszéd

 

Az adás témája: Az evangélium képekben – A konkoly

Az adás vendége: Szász Ernő lelkész, a Dél-Erdélyi Egyházterület elnöke (Marosvásárhely)

Ismétlés*: október 22, szerda, 11:00 óra (10:00 HU).

*A másnapi ismétlések megszokott időpontja változhat!

 

3. Október 22, szerda, 18:00 óra (17:00 HU) – PárBeszéd

 

Az adás témája: Humor a Bibliában

Az adás vendége: Dr. Magyarosi Barna lelkész, a Családi Szolgálat és Nevelés osztályok igazgatója – Inter-Európai térség (Bern, Svájc)

Ismétlés*: október 23, csütörtök, 13:00 óra (12:00 HU).

*A másnapi ismétlések megszokott időpontja változhat!

 

4. Október 23, csütörtök, 18:00 óra (17:00 HU) – PárBeszéd

 

Az adás témája: Szerepek az élet színpadán – harmadik rész.

Az adás vendége: Puskás Győző színművész (Marosvásárhely)

Ismétlés*: október 24, péntek, 11:00 óra (10:00 HU).

*A másnapi ismétlések megszokott időpontja változhat!

 

5. Október 24, péntek, 18:00 óra (17:00 HU) – Élő Képek

Az adás témája: 90 éves a Nagysármás-i fúvószenekar – második rész

Ismétlések*: október 25, szombat, 03:00 óra (02:00 HU).;

október 27, hétfő, 06:00 óra (05:00 HU).

*A másnapi ismétlések megszokott időpontja változhat!

 

6. Október 25, szombat, 18:00 óra (17:00 HU) – Lépésről Lépésre

 

Az adás témája: A gondviselés útja a történelemben 7. – Apa és fia találkozása

A Kolozsvár-i Központi gyülekezetben tartott hitmélyítő előadássorozat.

Előadó: Dr. Tokics Imre (a budapesti Adventista Teológiai Főiskola Ószövetségi Tudományok Tanszékének vezetője)

Egy régi-régi történet igencsak megalapozott válaszokat ad aktuális létkérdéseinkre.

Minden korosztálynak érdemes időt szánni a LépésrőlLépésre műsor ezen újabb sorozatára,és kiemelten a fiatal nemzedék találhat számára is hiteles válaszokat Dr. Tokics Imre  előadássorozatában!

Ismétlés*: október 26, vasárnap, 09:00 óra (08:00 HU).

*A másnapi ismétlések megszokott időpontja változhat!

 

7. Október 26, vasárnap, 18:00 óra (17:00 HU) – ÉletMozaik – ÚJ MŰSOR!

 

Az adás tartalma:

A. Dr. Szigeti Jenő egyetemi tanár – A Törvény szíve

B. Vers és muzsika   – Nyári István, budapesti színművész: Szabó Lőrinc – Lóci óriás lesz                                                 – Kovács Ernőné – fuvola

C. Vegetáriánus receptek – Szökrönyös Katalin, vegetáriánus szakács: Mediterrán tésztakülönlegesség

D. Gyermeknevelési tanácsadás: Gyürüs Istvánné – A családi légkör

E. Gyerektörténet: Kökényes Zsuzsa – Rudi

F. Dr. Ősz-Farkas Ernő: Jézussal egy asztalnál – Esküvő egyenruhában

Ismétlés*: október 27, hétfő, 11:00 óra (10:00 HU).

*A másnapi ismétlések megszokott időpontja változhat!

 

Banga-Jánossy Emil

főszerkesztő

 

Elengedték a fogságból az ukrán adventista lelkészt

E-mail Nyomtatás PDF Bookmark and Share

Litovcsenkot 20 napig tartották fogva

2014. október 16. / Silver Spring, Maryland, Egyesült Államok / ANN

Szergej Litovcsenko, a kelet-ukrajnai Horlivka hetednapi adventista gyülekezetének lelkésze húsz napig tartó fogság után kiszabadult, és újra együtt lehet családjával.

A helyi gyülekezet és a családtagok szívből mondanak köszönetet adventista testvéreiknek és mindazoknak, akik imádkoztak a lelkész szabadulásáért a szörnyűség egész ideje alatt.

„Boldogan tudatjuk mindenkivel, hogy Litovcsenko lelkész jó egészségnek örvend” – jelentette be Garrett Caldwell, a Hetednapi Adventista Egyház szóvivője. „Továbbra is imádkoznunk kell azonban lelkészeink és híveink biztonságáért mindenhol a világon, ahol háborús helyzet van.”

Litovchenkot szeptember 27-én rabolták el ismeretlen fegyveresek, akik félbeszakították az istentiszteletet, és a hívőket távozásra kényszerítették.

Fordította: Hegyes-Horváth Csilla

A Hetednapi Adventista Egyház üzenete az elnöki választások kapcsán

E-mail Nyomtatás PDF Bookmark and Share

Egy személy megválasztása Románia elnöki tisztségére fontos hatást gyakorol a román társadalomra, ugyanakkor egyházi életünkre is, figyelembe véve az elnök tevékeny szerepvállalását az állam vezetésében. Az elnökválasztási kampány megkezdése előtt a Hetednapi Adventista Egyház szeretne nyilvánosan tisztázni néhány dolgot.

A Romániában élő valamint a szórvány Hetednapi Adventista Egyház hívei arra vagyunk bátorítva, hogy odaszentelt ima által Isten elé vigyük az új elnök megválasztásának ügyét.

A Hetednapi Adventista Egyház felvállalja a felelősséget a társadalom pozitív irányba való befolyásolásáért, minden ember lelkiismereti és vallásszabadsági jogainak védelmezéséért és a felebarátaink szolgálásáért, megtartva ezzel egy időben a teljes politikai semlegességet.

Ezen okból kifolyólag az Adventista Egyház soha nem ajánl egy pártot vagy jelöltet sem. Ugyanakkor hangsúlyozza egy személy megválasztásának fontosságát annak keresztény elvei iránti felfogása és erkölcsi alapelvei alapján, függetlenül a személy politikai hovatartozásától.

Tiszteletben tartva minden személy egyéni politikai lehetőségeit, az Adventista Egyház tagjainak azt ajánlja, hogy román állampolgárként teljes joggal rendelkezve, mellőzve minden személyes nézőpontot és érdeket, olyan személyt támogasson, aki megértette és teljes mértékben elfogadja a következő pontok fontosságát:

-a vallási- és lelkiismereti szabadság biztosítását

- a semlegességet bármilyen vallással szemben és az összes vallás egyenlőségének hirdetését a hatóságok és a törvény előtt

- az egyház és állam szétválasztásának tiszteletben tartását

- teljes ragaszkodást a keresztény értékekhez: a család, az élet és az emberi méltóság tekintetében

Ugyanakkor az Adventista Egyház felhívást intéz a jelöltekhez és az őket támogató politikai pártokhoz, hogy távolodjanak a vallási hovatartozás témájától és közeledjenek inkább a bibliai értékekhez vagy a közös erkölcsi értékekhez. Románia minden egyes állampolgárnak a hazája, függetlenül vallási hovatartozásától.

A felekezeti hovatartozás és a nemzeti identitás közötti kapcsolatra utalás terméketlen, hibás és fundamentalista indítékkal felesleges vallások közötti feszültséget eredményez, amely nem jellemző az európai modern országokra.

Hisszük, hogy az állampolgárok valós szükségletei és Románia általános helyzete sokkal több lehetőséget biztosít olyan fontos témákra, amelyek elhozhatják úgy a társadalmi békét, mint az állampolgárok jólétét, függetlenül azok nemzetiségétől vagy vallási hovatartozásától.

Biztosítunk minden Román Állami jelöltet és képviselőt a teljes megbecsülésünkről, valamint arról, hogy imádkozni fogunk Romániáért és a vezetőkért úgy, ahogyan a Biblia  tanítja a Timótheushoz írott első levél 2. fejezetében: "Intelek azért mindenek előtt, hogy tartassanak könyörgések, imádságok, esedezések, hálaadások minden emberekért, Királyokért és minden méltóságban levőkért, hogy csendes és nyugodalmas életet éljünk, teljes istenfélelemmel és tisztességgel. Mert ez jó és kedves dolog a mi megtartó Istenünk előtt, A ki azt akarja, hogy minden ember idvezüljön és az igazság ismeretére eljusson."


Marius Munteanu lelkész

Elnök

Romániai Hetednapi Adventista Egyház

 

A Hetednapi Adventista Egyház elnöke imanapot sürget az Ebola vírus által veszélyeztetett tájakon élőkért

E-mail Nyomtatás PDF Bookmark and Share

Ted N. C. Wilson, a Hetednapi Adventista Egyház elnöke a következő nyilatkozatot tette: A Hetednapi Adventista Egyház vezetése és tagsága nevében, amely 13 divízióban, 215 országban és több mint 18 milliós tagsággal rendelkezik, szeretném kifejezni mélységes aggodalmamat a nyugat-afrikai embertársaimért, akik az Ebola járvány által veszélyeztetett területen élnek, különösen Guinea, Sierra Leone, Libéria, Szenegál és Nigéria országaiban.

Sürgetek a világon élő minden hetednapi adventistát, hogy tegyük 2014. október 11-i szombatot különleges imanappá a nyugat-afrikai testvéreinkért és a térség teljes népességéért, akik korábban nem tapasztalt csapással találják szembe magukat.

Imádkozzunk azért, hogy Isten állítsa meg ennek az ártalmas vírusnak a terjedését! Abban a csodálatos előjogban volt részem, hogy feleségemmel és családommal együtt kilenc évet éltem és szolgáltam Nyugat-Afrikában, éppen ezért mélységes szomorúságot érzek azért a 2.800 emberért, akik meghaltak a járványban. Az Egyesült Államok Betegségellenőrzési Központjai azt prognosztizálják, hogy januárra a fertőzöttek száma elérheti az 550.000-et, de akár az 1.400.000 főt is, ami a WHO Egészségügyi Világszervezet szerint 70%-os elhalálozási aránnyal párosul.

Szeretném, ha az adventisták világszerte - főként a Nyugat-közép-afrikai Divízióban élő gyülekezeti tagok - tudnák azt, hogy mi, akik az egyház központjában dolgozunk, imádkozunk érettetek! Mi mindnyájan egy világszéles családot alkotunk, amelynek közös reménye Isten megmentő hatalma.

Sok kezdeményezés látott napvilágot a Hetednapi Adventista Egyházban és egységeiben, amelyek segítséget nyújtanak ebben a különlegesen megpróbáló nyugat-afrikai válságban. Ezekről hallani lehet az Adventista Hírhálón (ANN), az Adventist Review-ban, az Adventista Világ magazinban, a Hope Channel-en, az Adventista Világrádióban és máshol.

2014. szeptember 25-én csütörtökön a Generál Konferencia dísztermében az ADRA világszervezete egy nagyszabású imaközösséget szervezett, amelyhez sokan csatlakoztak az interneten keresztül is.

2014. október 1-én a Generál Konferencia Misszió Osztálya egy globális imakampányt indít az Ebola vírussal fenyegetett térségekért. Az emberek világszerte kifejezhetik együttérzésüket a közösségi médián keresztül az Együtt az imában (UnitedinPrayer) honlapon keresztül.

Október 11-én a Generál Konferencia Éves Ülésén, ahol az egyház vezetői a világ különböző részeiről együtt lesznek, élő közvetítésbe kapcsolják James Golay testvért a Nyugat-afrikai Unió elnökét. Ő Libériában marad gyülekezeti tagjainkkal, hogy bátorítsa és támogassa őket ebben a nehéz próbában, nem jön a Generál Konferencia Éves Ülésére, hanem interneten kapcsolódik be az ülés munkájába. Első kézből származó információkat fog megosztani a térségben kialakult válságos helyzetről Guineából, Sierra Leonéból és Libériából, ahol 33.000 adventista él. James Golay testvér beszámolója után különleges imaközösséget szervezünk azokért, akik ebben a kétségbeejtő helyzetben élnek.

Kérlek, emlékezzetek az október 11-i különleges imanapra Nyugat-Afrikáért és lakosságáért, akik a gyorsan terjedő Ebola járvánnyal küzdenek!

Ugyanakkor tudatni szeretnénk a Nyugat-Afrikában élőkkel, hogy nemcsak a szombati imaközösségben, hanem naponta és óránként a Teremtőnk, Megváltónk és nagy Orvosunk elé emeljük imában azokat, akiket ez a válság érint. Imádkozzunk kitartóan a Szentlélek késői esőjéért és a hármas angyali üzenet hirdetéséért, amely az emberek figyelmét Jézus közeli visszajövetelére irányítja, amikor a betegségeket, járványokat, az Ebola vírust, a félelmet és a halált legyőzi Isten mindenható ereje, hogy az örök életre megváltson bennünket. Jövel Uram Jézus!

Őszinte keresztényi szeretettel:

 

Ted N. C. Wilson

a Hetednapi Adventista Egyház Generál Konferenciájának elnöke

1. oldal / 29