Az adventisták képezik az Egyesült Államok fajilag legszínesebb vallásos közösségét

E-mail Nyomtatás PDF Bookmark and Share

Ne lepődjenek meg, ha az Egyesült Államokban belépnek egy adventista gyülekezetbe, és ott nem angolul folyik az istentisztelet!

Az adventisták képezik az Egyesült Államok fajilag és etnikailag legszínesebb vallásos közösségét, a köztiszteletnek örvendő washingtoni Pew Research Center hétfőn közzétett jelentése alapján.

„A magukat adventistáknak tartó felnőttek 37%-a fehér, 32%-a fekete, 15%-a hispán, 8%-a ázsiai és másik 8%-a keverék” – nyilatkozta Michael Lipka, a Pew Research Center munkatársa.

Az elemzés, amelyhez az adatokat a Religious Landscape Study 2014-es kutatása szolgáltatta, 29 jelentős vallásközösség etnikai és faji összetételét vizsgálta. Öt faji-etnikai kategóriát különböztettek meg: fehér, fekete, hispán, ázsiai és keverék.

Az adatok leellenőrzése és megerősítése után a Pew Research Center 9.1 pontot adott az adventistáknak a Herfindahl-Hirschman-skálán, ami sokkal több, mint az országos 6.6-os átlag, amely átlagban 66% fehér bőrű. A jelentés szerint a „legegyszínűbb” vallási közösség az Egyesült Államokban a Baptista Nemzeti Konvenció, melyet hagyományosan fekete bőrű személyek alkotnak. Az ő eredményük 0.2 volt.

Gary Krause, a Generál Konferencia Advent Misszió Irodájának igazgatója elmondta, hogy az egyház küldetésének teljesítése érdekében szükség van a faji-etnikai változatosságra, hogy mindenkihez eljuthasson Jézus visszajövetelének evangéliuma.

„Mi nem egy amerikai egyház vagyunk. Sem afrikai, sem ázsiai, sem európai. Mi egy világszéles mozgalom vagyunk, melynek küldetése minden ember felé irányul” – mondta Krause.

Megjegyezte továbbá, hogy az Adventista Egyház a föld 215 országában van jelen. „A valóság az, hogy az Egyesült Nemzetek 22 olyan országot tart számon, amelyben még nem élnek adventisták. Mindannyian Isten gyermekei vagyunk, és boldoggá tesz, ha sorainkat minden fajt és etnikumot képviselő személyek alkotják” – folytatta Krause, akinek az irodája a globális misszió pénzügyi támogatását koordinálja.

Az adatokat összevetették a Pew Research Center egy korábbi, 2007-es jelentésének adataival. Az összehasonlításból kiderült, hogy az Adventista Egyház egyre inkább diverzifikálódó vallási közösség az Egyesült Államokban. Mindössze hét év alatt a fehér bőrű adventisták száma 6 százalékponttal csökkent (43%-ról 37%-ra), míg a fekete bőrű adventisták száma 11 százalékponttal emelkedett (21%-ról 32%-ra). Az ázsiai adventisták száma 3 százalékponttal nőtt (5%-ról 8%-ra), a keverék/egyéb fajok kategóriájába tartozók száma pedig megkétszereződött (4%-ról 8%-ra).

„A hibalehetőség mindkét kutatás esetében kevesebb mint 1%” – nyilatkozta az Adventist Review-nek Katherine E. Ritchey, a Pew Research Center kommunikációs igazgatója.

Daniel Weber, az Észak-Amerikai Divízió Kommunikációs Osztályának igazgatója kijelentette, hogy az Egyesült Államokban élő 1,2 millió adventista faji-etnikai változatossága a világegyházat alkotó 18,5 millió adventista faji-etnikai változatosságát tükrözi.

„Ahogyan egyházunk növekedett a világon, és ma már minden fajt, etnikumot és kulturális közösséget reprezentál, ugyanaz a változatosság mutatható ki Észak-Amerikában is, mivel a különböző fajhoz, etnikumhoz tartozó emberekkel szerzett tapasztalatainknak köszönhetően hatékonyabban tehettünk bizonyságot hitünkről az Egyesült Államok fajilag oly színes társadalmában is. Ez a magyarázata annak, hogy a nem fehér emberek alkotta adventista közösségek taglétszáma jelentékenyen emelkedett Amerikában. Az evangéliumi küldetés arra buzdít, hogy minden kultúrához tartozó emberhez eljussunk” – mondta Weber.

Az Adventista Világegyház nem csak tagsági összetételének változatosságát kutatta. Egy 2013-ban készült észak-amerikai, publikálatlan kutatás, amelynek az etnikai hovatartozás is tárgyát képezte, igazolja a Pew Research Center kutatásainak eredményeit – nyilatkozta David Trim, az Adventista Egyház Archívum és Statisztikai Kutató Központjának igazgatója.

Trim-et nem lepték meg a Pew-jelentés konklúziói, hiszen az Adventista Egyház minden embert elfogad, üzenete pedig a Krisztusban megvalósuló egységet hangsúlyozza, nem pedig a fajok, etnikumok közötti különbségeket.

„Olyan identitással rendelkezünk, amely felette van minden nemzeti és etnikai különbözőségnek, ami nem jellemző minden egyházra!” – mondta David Trim.

A Pew-jelentésben az a felekezet/egyház tekinthető faji-etnikai szempontból színesnek, amelynek egyik faji-etnikai összetevője sem haladja meg a felnőtt össztagság 40%-át. Ennek a mércének az Adventista Egyházon kívül mindössze két vallási közösség felel meg: a muzulmán (8.7 ponttal) és a Jehova Tanúk Egyháza (8.6 ponttal).

A Pew-jelentésben alkalmazott Herfindahl-Hirschman-mutatót a közgazdaság-tudományban is alkalmazzák, például a piaci részesedés, a monopolhelyzetű vállalatok és konkurenciáik helyzetének feltérképezésére.

A spektrum másik végén azok a felekezetek/egyházak találhatók, amelyek tagsága zömében fehér-, illetve fekete bőrű emberekből tevődik össze.

A jelentésben továbbá említést tesznek három alcsoportról – az ateistákról, agnosztikusokról és a magukat sehová nem tartozóknak tartók csoportjáról. Mindhárom csoportot zömében fehérek alkotják.

Andrew McChesney és Marcos Paseggi / Adventist Review

 

 

 

 

 

 

„Valdens diákok” Marosvásárhelyen

E-mail Nyomtatás PDF Bookmark and Share

Július 19. és 30. között Marosvásárhely volt a házigazdája a „Valdens Diák” néven immár közismert programnak, amelynek keretében önkéntes fiatalok a lakosság testi és lelki egészségét szolgáló tevékenységeket folytattak. A program az önkénteseknek lehetőséget ad arra, hogy a vakációban két hetet embertársaik és Isten szolgálatára szánjanak.

A fentebb említett időszakban Marosvásárhely különböző lakónegyedeiben hat standunk működött, ahol az érdeklődők ingyenes egészségügyi szolgáltatásokban részesülhettek, úgymint: vérnyomás-mérés, a szervezetben található zsírtömeg meghatározása, a vér oxigén ellátásának százalékban való megállapítása, tanácsadás. A standhoz látogatók érdeklődési körüknek megfelelő könyveket is vásárolhattak.

A marosvásárhelyi „Valdens Diák” program sikerét tíz, az ország különböző részéről – Bukarest municípiumból, Teleorman-, Galac- és Maros megyéből – jelentkezett önkéntes diák biztosította, akiket hat tapasztalt egészségügyi tanácsadó könyvevangélista támogatott a Dél- és Észak-Erdélyi Egyházterületekből. A programot Cătinean Iacob és Pelin Corina könyvevangélista vezető, valamint Ferencz-Zorgel József Attila, a Kiadványok és Személyes Szolgálatok Osztály igazgatója koordinálta.

Az akció eredménye arról tanúskodik, hogy a marosvásárhelyieket érdekli az egészséges életmód, és szeretik a jó könyveket. A standunkatmeglátogató érdeklődők 50 könyv közül választhattak, érdeklődésüknek megfelelően, és több mint 13.000 lej értékben vásároltak egészségügyi és biblikus témákat bemutató könyveket. A diákok elmondása szerint a legkeresettebb a „Jézus élete” című könyv volt, amelyet 115-en vásároltak meg. A standokhoz látogatók értékelték a fiatalok és az egészségügyi tanácsadók, könyvevangélisták áldozatkész szolgálatát.

Külön elismerés és köszönet a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatalnak, hogy a lakosság jóléte érdekében, valamint a városra jellemző multikulturalitás jegyében készségesen a szervezők rendelkezésére bocsátották a szükséges engedélyeket.

A jó hír az, hogy lesz folytatás. A Sanogen Egyesület szervezésében, a szükséges engedélyek beszerzését követően, augusztus 10. és szeptember 18. között Marosvásárhelyen hat helyszínen kerül sor az „Karaván a Marosvásárhelyiek Egészségéért” nevű programra.

Szász Ernő, elnök, a Dél-Erdélyi Egyházterület

Megkezdi sugárzását a Hope Channel Deaf (a Hope Channel halláskárosult-barát csatornája)

E-mail Nyomtatás PDF Bookmark and Share

Lesothóban, Dél-Afrikában, egy siket és vak gyermekeket kiszolgáló nemkeresztény magániskola egyik tanulója, jelnyelvi tolmács segítségével a következő kérést intézte a Generál Konferencia képviselőjének: „Tanulni szeretnék Jézusról!”

Majd röviden elmondta élettörténetét: látogatta az egyik gyülekezetet, de mivel nem volt, aki tolmácsoljon neki, nem ment többé.

„Könnyei elárulták, mennyire szeretett volna többet tudni Jézusról” – mondta az iskolát meglátogató Larry Evans, a Generál Konferencia siketekért és nagyothallókért végzett szolgálatának vezetője (Adventist Deaf Ministries Internațional, ADMI). – „Ifjunk hallott Jézusról, számára azonban zárva maradtak az imaház kapui. És még csodálkozunk azon, hogy a világon élő 250 millió siket és nagyothalló csupán 2%-a keresztény?”

Identitás alkotás

Evans, amikor elfogadta a halláskárosultak szolgálatának vezetését 2010-ben, elkezdte megalkotni az adventista siketek hivatalos identitását. Azóta mind a 13 divíziónkban kinevezett koordinátorok igazgatják a siketekért végzett missziószolgálatot, és létrehoztak egy nemzetközi weboldalt, amely mind a siketek, mind az őket segítő személyek érdekeit kiszolgálja. A Generál Konferencia továbbá alkalmazott egy webtartalom-kezelő menedzsert a halláskárosult Amanda Colgan személyében, aki otthonából, a Massachusetts állambeli Hyannis-ból dolgozik a GK számára.

„Amanda nagyon ért a számítógépekhez, ő egyik legjobb szakemberünk!” – mondja Evans. – „A siketek ismerik, tisztelik és nagyra becsülik a munkáját, amelynek köszönhetően ma már egy egész hálózat áll a halláskárosultak rendelkezésére.”

Az egyedi jellemvonásokkal rendelkező siketeknek saját elképzelésük van a világról, tőlünk eltérően viszonyulnak a humorhoz, kommunikációhoz – mintegy 400 jelnyelv-rendszerük van –, és általában elkülönülten élnek.

„A kérdés tehát ez: hogyan jutunk el hozzájuk az evangéliummal?” – kérdezi Evans. – „A válasz egyik része: a technológia.”

A Versacare Alapítvány támogatásának köszönhetően az ADMI együttműködési szerződést írhatott alá a Hope Channel-lel. Ennek eredményeként 2015. november elsejétől megkezdi sugárzását a Hope Channel Deaf halláskárosul-barát tévécsatorna. A siketek mintegy 200 program közül válogathatnak öt fontos kategóriában: bibliatanulmányozás, evangelizálás, egészség, gyermekprogramok és természet. Az adásokat öt nyelven feliratozzák: angolul, spanyolul, portugálul, franciául és németül. A későbbiekben újabb nyelven is elérhetőek lesznek a feliratok.

„Nem egy új tévécsatornát akarunk létrehozni, hanem egy új mozgalmat. Az emberek örülnek a fejleményeknek, és terjesztik a hírt. Újabb és újabb ötletek látnak napvilágot, egyre több anyagi forrást azonosítunk, megnyílnak az ég csatornái!” – mondta Evans.

Újdonságok a Generál Konferencia ülésszakán

Habár a szervezők más alkalmakkor is alkalmaztak jeltolmácsokat siketek számára, ez alkalommal a tolmácsolást a Hope Channel-re bízta.

„A Hope Channel-nek köszönhetően a siketek az egész világon figyelemmel követhették az ülésszak eseményeit. Köszönőleveleket kaptunk Németországból, Finnországból, Spanyolországból és Brazíliából. Siket testvéreink elmondták, hogy most már valóban érzik, hogy ők is az Adventista Egyházhoz tartoznak.”

Egy másik premier az ADMI számára: a GK ülésszakán felállítottak egy standot, amely a siketekért végzett szolgálatot mutatta be az érdeklődőknek.

„Egy siket vagy más testi fogyatékossággal rendelkező személy is lehet sok mindenben tehetséges, ezért őket is számításba kell vennünk, amikor misszióstratégiákat dolgozunk ki” – mondta Evans. – „Számukra is van hely a szolgálatban!”

Bővebb információkért látogassák meg a www.adventistdeaf.org honlapot.

Sandra Blackmer / Adventist Review

 

Az elszigetelődést ellensúlyozandó társulnak az adventista, hivatalos tisztséget betöltő személyek

E-mail Nyomtatás PDF Bookmark and Share

Hivatalos tisztségeket betöltő hetednapi adventisták a föld minden tájáról elhatározták, hogy alapítanak egy egyesületet, melynek célja véget vetni elszigeteltségüknek, melyet a kormányzatok szolgálatában megtapasztaltak.

Megalapították tehát az Adventista Hivatalos Tisztséget Betöltő Személyek Világegyesületét, melynek elnökévé – a Generál Konferencia ülésszakával egy időben tartott alakuló gyűlés keretében – Floyd Morris-t, a Jamaicai Szenátus elnökét választották.

A Fülöp-szigetek pápua új-guineai nagykövetét, Bienvenido V. Tejano-t választották az egyesület titkárának, a Sao Paulo-i Ügyvédi Kamara Vallásszabadság Tanácsának elnök asszonya, Damaris Moura Kuo pedig a hivatalos kapcsolatokért felel.

„Ti vagytok korunk Eszterjei, Józsefjei, Dánieljei” – nyilatkozta Ted Wilson, a Hetednapi Adventista Világegyház elnöke a július 8-i találkozón. – „Szolgálatotokkal ott hozhattok változást, ahová legtöbbünk sosem juthat el.”

Wilson elnök bátorította a 10 ország 21 résztvevőjét – a nagyköveteket, minisztereket, parlamenti képviselőket és nemzetközi szervezetek magas rangú hivatalos képviselőit tömörítő egyesület tagjait –, hogy legyenek Krisztus követei.

„Ne feledjétek, hogy jól meghatározott céllal rendelt titeket Isten erre a helyre!” – mondotta Wilson. – „Igen, szolgáljátok országotokat, kormányzatotokat, de ami még ennél is fontosabb: hetednapi adventistákként a legmagasabb tekintély, az Üdvözítő Jézus Krisztus szolgálatában kell állnotok! Legyetek Krisztus követei!”

Az asztal körül ülők nyíltan beszéltek a hivatalos tisztséget betöltő adventisták közti együttműködés szükségességéről, és a magányról, mely gyakran velejárója egy ilyen magas rangú tisztségnek. Sokan kifejezték csalódottságukat amiatt, hogy gyakran megbélyegzik a hivatalos tisztséget betöltő adventistákat, mint akik kompromittálják erkölcsi identitásukat, mintha keresztények számára tilos lenne kormányzatok, szervezetek szolgálatában állni. Mindannyian kinyilvánították óhajukat, hogy erkölcsi értékeiket, Krisztus jellemét a közszférában is hirdetni fogják.

Megválasztása után Floyd Morris elmondta, hogy legfontosabb célja minél több hivatalos tisztséget betöltő adventista felkutatása – dolgozzanak akár kormányzatoknak, akár a helyi közigazgatásban –, és az egyesülethez történő csatlakozása. Az egyesület rendszeresen kommunikálni fog a közvéleménnyel, és tervei szerint 2017-ben konferenciát szervez.

Az egyesület San Antonióban tartott alakuló gyűlésének a Hetednapi Adventista Világegyház Hivatalos Kapcsolatok és Vallásszabadság Osztálya adott otthont. A tanácskozáson részt vett hivatalos tisztséget betöltő személyek közt voltak, akik a Generál Konferencia küldöttjei voltak.

Ganoune Diop, a Világegyház Hivatalos Kapcsolatok és Vallásszabadság Osztályának újonnan megválasztott igazgatója elmondta: reméli, hogy az egyesület állandó párbeszédet szorgalmaz majd a befolyásos tisztségeket betöltő adventisták között.

„Ezeknek a férfiaknak és nőknek imáink támogatására van szükségük” – mondta Diop. – „Ők elsősorban a mi hittestvéreink, akik arra hívattak el, hogy Krisztus országát és Megváltónk értékeit hirdessék sokszor nehéz, kényes helyzetekben.”

További információkért látogassák meg a egyházunk Hivatalos Kapcsolatok és Vallásszabadság Osztályának honlapját: www.adventistliberty.org.

Bettina Krause/ANN

Elkészült az első, egyházunk történetét bemutató játékfilm

E-mail Nyomtatás PDF Bookmark and Share

„Tell the World” („Mondd el a világnak!”) címmel elkészült az első dráma műfaji besorolású játékfilm egyházunk történetéről. A 150 perces alkotás első jelenetei a Bibliát tanulmányozó és Jézust a „Barátjaként” felfedező William Millert mutatják be. A film cselekménye a Hetednapi Adventista Egyház megalapítása után, 1874-ben ér véget, amikor is küldetése útjára indult mozgalmunk első misszionáriusa.

A filmben 97 színész és több mint ezer statiszta szerepel. A forgatás színhelye az Upper Canada Village nevű skanzen volt, Ontario államban. A minél hitelesebb történelmi valóság ábrázolása érdekében a stábot történészek tanácsolták.

Az 5,5 millió dolláros költségvetésű produkció az Ausztrál Unió kezdeményezése volt. A forgatáshoz szükséges pénzalap nagy részét a Dél-Csendes-óceáni Divízió és a Generál Konferencia szolgáltatta. A filmet az Ausztráliai Adventista Médiaközpont gyártotta.

Chester Stanley, az Ausztrál Unió elnöke szerint a mű „erőteljes és hiteles beszámolója” az adventista úttörők nehézségeinek, megpróbáltatásainak, eltökéltségének. A rendező a narratív részekbe magyarázatokat ékelt, amelyek megismertetik a nézőkkel, hogyan fedezték fel eleink a bibliai igazságokat, legfőképp a Jézus visszajövetelére, a szombatra és Jézus Krisztusnak a mennyei szentélyben végzett szolgálatára vonatkozó igazságokat.

A film rendezője Allan G. Lindsay, a „Keepers of the Flame” („Akik a lángot továbbviszik”) című dokumentumfilm-sorozat narrátora és producere. A film elkészülte alkalmával Lindsay kifejezte háláját Istennek azért, ahogyan népünket az idők folyamán szerető gondoskodásával vezette, és a forgatás alatt is gondviselését tanúsította.

Lindsay közeli munkatársa volt többek között az egyháztörténész George R. Knight, az Andrews professor emeritusa, valamint James R. Nix, az Ellen G. White Alapítvány igazgatója.

Mark Finley, az Adventist Review szerkesztője fogadta a film elővetítésén részt vevő személyeket. „Miközben nézed ezt a filmet, belemélyedsz az advent mozgalom történelmébe. Korunkban sok fiatal elvesztette identitástudatát. A film végén nem tehetünk mást, mint hálát adni Istennek a Hetednapi Adventista Egyházért!” – mondta Finley.

Az erős benyomást keltő játékfilm bemutatja a gyermeküket temető White-házaspár tragédiáját. Később serdülőkorú fiuk is megjelenik a vásznon, miközben halálos ágyán ezeket a szavakat mondja: „Anya, találkozunk a mennyben!”

Knight reméli, hogy a filmnek kedvező lesz a fogadtatása, és lehetőség lesz a második rész forgatására is, amelyben az advent történelem Ellen G. White haláláig, 1915-ig terjedő időszakát mutatnák be. „Nagyon sok, kiaknázatlan lehetőség áll még rendelkezésünkre az Adventista Egyház növekedésére és terjedésére.”

Michael Champbell, Adventist Review/ANN

Elnöki körlevél

E-mail Nyomtatás PDF Bookmark and Share

Üdvözöllek, kedves testvéreim!

Utolsó levelemben a júliusi eseményeket harangoztam be. Most folytatni fogom azzal a lelkesedéssel, amellyel utolsó levelemet zártam.

 

Udeşti (Suceava megye)

Nem emlékszem, hogy lelkészként ilyen örömben lett volna részem, még leírnom is nehéz ezt az érzést. Lelkesedésemet nem az ünnepeltek számának köszönhetem (6), és a koruknak sem (öten közülük fiatalok voltak). Az ok, amiért lelkes vagyok többrétű. Eddig is részt vettem már olyan bukovinai adventista ünnepélyen, amelyen tehetséges előadók dicsőítették Istent, és a házigazdák vendégszeretetét élvezhettem. Kereszteltem már Bukovinában presbiterek gyermekeit, vettem már részt Florin Rascu lelkész alaposan előkészített istentiszteletein, olyan keresztségeken, amelyeken más neo-protestáns egyházak egykori tagjai kötöttek szövetséget az Úrral – de egyszer sem a tizenhét éves lelkészi szolgálatom alatt nem volt alkalmam egy család négy tagját egyszerre megkeresztelnem! Mihai Valentinről és három fiáról, Alexandruról, Lucianról és Valentinről van szó, nem rég még a pünkösdista egyház presbiteréről és három másik tagjáról. Többet itt nem árulok el róluk, majd ők mindent elmondanak a Speranța tévé „Jurnal de credinţă” című műsorának július 31-i adásában.

Üdvözöljétek az Úr ezen újabb győzelmét!

 

Manoleşti (Botoşani megye)

Nem ez volt az első alkalom, hogy eljutottam Moldva e referencia értékű gyülekezetébe. Utoljára hat évvel ezelőtt jártam ott. Miután viszontláttam őket, írásban is kifejezem örömömet, amit az emberekkel teli, felújított imaházban, abban az életerős, lelki ajándékokkal megáldott, éber közösségben átéltem. Dicséret ezért Urunknak és a közösséget pásztorolóknak: a lelkésznek és presbitereknek, és nem utolsó sorban a híveknek is.

 

San Antonio – Generál Konferencia

Magasztos, rendkívüli tapasztalat volt, amely egy egész könyvet megtöltene, nemhogy a Szemle egy oldalát, hát még egy bekezdést a havi beszámolómban! Élményeimet e rendkívüli eseményről a Szemle következő számaiban részletesebben megosztom majd.

 

Atlanta (Georgia állam)

A legutóbbi év szokásához híven, minden külföldi utam alkalmával arra törekszem, hogy legalább egy román ajkú gyülekezetet is meglátogassak. Az Úr ezúttal is megsegített ebben a tervemben. Majdnem egy éve meghívást kaptam az észak-atlantai román hetednapi adventista gyülekezet lelkészétől, Licinius Chiriactól, és e meghívást most honorálhattam.

Írtam nektek a tavaly ősszel az akkor még épülő atlantai imaházról. Akkor bizakodó voltam, hogy a majd kész épületnek olyan helyiségei is lesznek, amelyekben specifikus tevékenységeket is lehet folytatni: ifjúsági órákat, gyermekprogramokat, a tájékoztatást szolgáló anyagok készítésére alkalmas stúdió működtetését. Most, hogy átléptem a felavatott imaház küszöbén, elvárásaim teljesedtek. Bátor vállalkozás volt a részükről kevés fős csapattal, idegen földön, magas költségek mellett, szigorú hatósági szabályoknak megfelelve házat építeni az Úrnak. Megvártam havi beszámolómat, hogy megdicsérjem e lelkes építőket, anyagi és lelki támogatóikat, és arra kérem őket, hogy maximálisan használják ki e magasztos épület lehetőségeit az Istennek kedves tiszteletre.

Közeleg a szombat, és szeretettel küldöm számotokra Isten gazdag áldásait!

Testvéretek,

Marius Munteanu

1. oldal / 45