A Speranta-ReménységTV magyar adásai szept. 29 – okt. 05 között

E-mail Nyomtatás PDF Bookmark and Share

I. NAGYON JÓ HÍREK!

 

Október elsejétől NÉGY MAGYAR NYELVŰ MŰSOR – HETI 7 ÓRA ADÁS MAGYARUL a Speranţa-Reménység televízióban, minden nap 18:00 órától (17:00 HU)!

Október elsejétől már 18:00 ÓRÁTÓL (17:HU) fogja közvetíteni a Speranta-ReménységTV a magyar nyelvű adásokat!

1. PárBeszéd – hétfőtől csütörtökig, naponta 18:00 órától (17:00 HU)

 

Ismétlések*:    kedden, szerdán, pénteken 11:00 órától (10:00 HU);

csütörtökön 13:00 órától (12:00 HU).

 

2. Élő Képek – pénteken 18:00 órától (17:00 HU)

 

Ismétlések*: szombaton, 3:00 órától (2:00 HU) és hétfőn 11:00 órától (10:00 HU).

 

3. Lépésről Lépésre - szombaton 18:00 órától (17:00 HU)

Ismétlés*: vasárnap, 8:00 órától (7:00 HU).

 

4. ÚJ! Élet Mozaik – vasárnap 18:00 órától (17:00 HU)

 

A másnapi ismétlés időpontja pillanatnyilag ismeretlen.

*A másnapi ismétlések megszokott időpontja változhat!

EZEN A HÉTEN NAPONTA FRISS adásokkal fogadjuk a SperantaTV magyar nyelvű műsorainak kedves nézőit!

 

II. 2014. október 5.-én új műsor jelentkezik, ÉletMozaik címmel!

A bukaresti és a budapesti Adventista Médiaközpontok közötti jó együttműködés keretében a két intézmény kölcsönösen megosztja egymással saját adásait.

A magyarországi Reménység Médiaközponttól kapott adásokból állítottuk össze az új műsort, ÉletMozaik címmel. Köszönet a Reménység Médiának!

 

III. Folytatjuk a négy adássorozatot:

 

1. „Történelmünk arcképcsarnoka”ezen a héten szerdán, a PárBeszéd műsorában.

Az egyetemi tanévkezdésnek (szeptember 29 – hétfő) szentelt adásunk közvetítése miatt kerül sor a cserére.

Timis-Balázsy Sándor egyházjogásszal ebben a beszélgetéssorozatban az erdélyi adventista közösség kimagasló személyiségeit jelenítjük meg.

 

2. Az evangélium képekben” - kedden, a PárBeszéd műsorában.

A Megváltó példatörténetei megragadó és könnyen megjegyezhető képekben jelenítik meg az evangélium kimagasló tanításait a megváltásról, Isten országáról, Krisztus követésének mikéntjéről.

Szász Ernő lelkész, a Dél-Erdélyi Egyházterület elnöke, nyugodt és lényegre törő válaszokkal vázolja fel az időszerű tanulságokat hordozó régi képeket.

 

3. „100 év adventizmus Mezőpanitban” pénteken, az ÉlőKépek műsorában.

A négy adásból álló sorozatnak, mely a Mezőpanit-i (Maros megye) adventista közösség 100 éves jubileumi ünnepségén készült, az utolsó részét láthatják a kedves nézők.

 

4. „A gondviselés útja a történelemben”szombaton, a LépésrőlLépésre műsorában.

Dr. Tokics Imre lelkész, a magyarországi Adventista Teológiai Főiskola tanszékvezető tanára bátor lépések megtételére ösztönöz a gondviselés felismerésének személyes tapasztalatában.

A József élettörténetét vizsgáló előadássorozat a posztmodern ember nagy vívódásait és az arra adott időszerű válaszokat „ássa ki” a jól ismert(nek vélt) bibliai történetből.

Közvetlen nyelvezet, megragadó stílus, váratlan fordulatok, gyakorlati tanulságok.

Minden korosztály (és kiemelten a fiatal nemzedék) a rég keresett válaszokat fedezheti fel a nyolc előadásban!

 

II. Program előzetes

 

Szeptember 29, hétfő, 17:00 óra (16:00 HU) – PárBeszéd

Az adás témája: Életcél és küldetés

Az adás vendége: Timis-Balázsy Sándor lelkész, teológiatanár (Kolozsvár)

Az egyetemi tanévkezdésnek szenteljük ezt a beszélgetést.

Köztudott, hogy emberi mivoltunk minőségét alapvetően meghatározza az életcél és a küldetéstudat. A fiatalok számára engedhetetlen idejekorán felfedezni a valódi életcélt és a küldetéstudatot.

Hogyan? Hol? Mennyire segít(het) ebben a család, az iskola, a vallás, az egyház, a Biblia? Milyen veszélyekkel jár(hat) ennek elhanyagolása?

Ismétlés*: szeptember 30, kedd, 11:00 óra (10:00 HU).

 

Szeptember 30, kedd, 17:00 óra (16:00 HU) – PárBeszéd

Az adás témája: Az evangélium képekben – A mustármag.

Az adás vendége: Szász Ernő lelkész, a Dél-Erdélyi Egyházterület elnöke (Marosvásárhely)

Ebben a beszélgetésben nem „elveszett-megtalált” jellegű példázattal foglalkozunk. A Szentírást olvasva láthatjuk, hogy a növényvilág különböző elemei (például a fák, a virágok), a bibliai történetek hangsúlyos „szereplői”lehetnek. A Jézus Urunk által elmondott példázatokban is fontos szerepet kapnak. Az általuk közvetített tanulságok igen érdekesek és időszerűek.

Ismétlés*: október 01, szerda, 11:00 óra (10:00 HU).

 

Október 01, szerda, 18:00 óra (17:00 HU) – PárBeszéd

Az adás témája: Történelmünk arcképcsarnoka – Balázsy Károly 2.

Az adás vendége: Timis-Balázsy Sándor lelkész, egyházjogász (Kolozsvár)

Az élő hitre jutott keresztény ember életszemléletében nincs helye a véletlennek. Az Isten gondviselését látja azokban a történésekben is, amelyeket nem a saját döntései irányítanak, és amelyek megmagyarázhatatlanul fájdalmasak.

Pál apostol több jelzést is kap Istentől, utolsó Jeruzsálembe vezető útja előtt arról, hogy ott bajok érik majd. Ő mégis kitart terve mellett. Mi lehet ez: predesztináció, fatalizmus?...

Balázsy Károly lelkész évekkel előre „látja” életútjának megrázó végét…

Hogyan éli életét egy keresztény ember a fenyegető jövő árnyékában?

Hogyan viszonyuljunk a különböző álmokhoz? Valóra váltak-e Balázsy Károly jövővel kapcsolatos „előrelátásai”?

Tartsanak velünk, mert izgalmas és igen tanulságos beszélgetésnek lehetnek tanúi!

Ismétlés*: október 02, csütörtök, 13:00 óra (12:00 HU)..

 

Október 02, csütörtök, 18:00 óra (17:00 HU) – PárBeszéd

Az adás témája: Szerepek az élet színpadán

Az adás vendége: Puskás Győző színművész, (Marosvásárhely)

A színművészet általában nem tartózik az élő hitű keresztények által hagyományosan felkarolt művészetek közé. Ennek ellenére, időnként mi is élvezői vagyunk a színészek tehetségén és tudásán alapuló különböző (vallásos alapú) produkcióknak.

Puskás Győző színművész „Isten kezében” című verses, zenés előadása, amelyet az Amicus Christi együttessel közösen vitt színpadra, templomokba, szociális otthonokba, megkérdőjelezhetetlen siker volt a keresztény bizonyságtevés szempontjából is.

Puskás Győző színművészt, a PárBeszéd keretében, az élet színpadán ismerhetik meg.

Ismétlés*: október 03, péntek, 11:00 óra (10:00 HU).

 

Október 03, péntek, 18:00 óra (17:00 HU) – Élő Képek

Az adás témája: 100 éves (múlt) a Mezőpanit-i Hetednapi Adventista közösség – Jubileumi ünnepség 4.

Egy népszerű keresztény író (Ellen G. White) ihletett szavai a múlt és a jövő szoros kapcsolatáról, igen figyelemreméltóak: „Nem félhetünk a jövőtől, kivéve ha azt az utat, melyen az Úr vezetett minket és a történelmünkben rejlő tanításokat elfelejtjük.”(Életünk és munkánk – 122. old.)

A Mezőpanit-i adventista közösség jubileumi ünnepségének ez volt az alaphangja.

A négy adásból álló sorozat utolsó részét láthatják a kedves nézők.

Ismétlések*: október 04, szombat, 3:00 óra (2:00 HU).;

október 06, hétfő, 11:00 óra (10:00 HU).

 

Október 04, szombat, 18:00 óra (17:00 HU) – Lépésről Lépésre

Az adás témája: A gondviselés útja a történelemben 4. – Rabszolgaként Egyiptomban

A Kolozsvár-i Központi gyülekezetben tartott hitmélyítő előadássorozat.

Előadó: Dr. Tokics Imre (a budapesti Adventista Teológiai Főiskola Ószövetségi Tudományok Tanszékének vezetője)

Az isteni gondviselés nem egy előrelátható és azonnal érthető folyamat. Igen gyakran a kép csak utólag áll össze.

Mit tegyünk addig, míg megértjük a „miértekre” adott választ? Hát akkor, ha hiába várjuk a kielégítő választ fájó dilemmáinkra?

Egy régi-régi történet igencsak megalapozott válaszokat ad aktuális létkérdéseinkre.

Minden korosztálynak érdemes időt szánni a LépésrőlLépésre műsor ezen újabb sorozatára,és kiemelten a fiatal nemzedék találhat számára is hiteles válaszokat Dr. Tokics Imre  előadássorozatában!

Ismétlés*: október 05, vasárnap, 8:00 óra (7:00 HU).

 

Október 05, vasárnap, 18:00 óra (17:00 HU) – PárBeszéd – ÚJ ADÁS!

Az adás tartalma: A. Dr. Szigeti Jenő egyetemi tanár – Isten és az idő teljessége

B. Kis István lelkész – A Biblia születése

A. A 21. század fejlettebb országaiban élő embereket különösképpen foglalkoztatja az idő-, illetve az idő hatékony felhasználásának a kérdése. Meglepőnek tűnhet, de Istent is foglalkoztatja ez a kérdés. És nem csak foglalkoztatja, hanem Neki megoldása is van az idővel kapcsolatos nagy kihívásokra.

Ismerjük meg ezt a megoldást Dr. Szigeti Jenő professzorral együtt, a 23 perces előadás keretében!

B. Kincskeresésre invitál Kis János lelkész.

A helyszín: otthonunk.

A kincs rejtekhelye: a könyvespolcunk.

Az elrejtett kincstartó: a Biblia.

Fedezzük fel együtt, mitől is olyan fontos ez a könyv, a Biblia.

A 27 perces előadásban a Könyvek Könyvének születési körülményeit ismerhetjük meg.

A másnapi ismétlés időpontja pillanatnyilag ismeretlen.

*A másnapi ismétlések megszokott időpontja változhat!

 

Banga-Jánossy Emil

főszerkesztő

 

A Speranta-ReménységTV magyar adásai szeptember 22 – 27 között

E-mail Nyomtatás PDF Bookmark and Share

I. HÁROM MAGYAR NYELVŰ MŰSOR – HETI 6 ÓRA ADÁS MAGYARUL a Speranţa-Reménység televízióban:

1. PárBeszéd – hétfőtől csütörtökig, naponta 17:00 órától (16:00 HU)

 

Ismétlések:      kedden, szerdán, pénteken 11:00 órától (10:00 HU);

csütörtökön 13:00 órától (12:00 HU).

 

2. Élő Képek – minden pénteken 17:00 órától (16:00 HU)

 

Ismétlések: szombaton, 3:00 órától (2:00 HU) és hétfőn 11:00 órától (10:00 HU).

3. Lépésről Lépésre - minden szombaton 16:00 órától (15:00 HU)

Ismétlés: vasárnap, 8:00 órától (7:00 HU).

 

II. Program előzetes

FONTOS!

Hétfőtől szombatig, ezen a héten még NAPONTA FRISS adásokkal tudjuk fogadni a SperantaTV magyar nyelvű műsorainak kedves nézőit.

 

Tovább folytatódik a három új adássorozat:

 

1. „Történelmünk arcképcsarnoka”hétfőn, a PárBeszéd műsorában.

Nem nosztalgiázás – bár annak tűnhetne. Nem dokumentumfilm – bár lehetne. Nem bulvárszenzáció – nem is terveztük annak.

Egyszerű beszélgetés arról, ami szép volt, ami jó volt. Azért, hogy ne feledjük, azért, hogy tovább (vagy újra) lehessen.  És arról is, ami (lehet) nem volt sem szép, sem jó. Azért, hogy megértsük, azért, hogy véget érjen és meg ne ismétlődhessen.

Timis-Balázsy Sándor egyházjogásszal ebben a beszélgetéssorozatban az erdélyi adventista közösség kimagasló személyiségeit jelenítjük meg.

 

2. „100 év adventizmus Mezőpanitban” pénteken, az ÉlőKépek műsorában.

Egyes vélemények szerint egy egyház vagy egy vallási közösség esetében a 100 éves múlt csekély és kevés. Mások szerint 100 év történelem túl sok egy olyan közösség számára mely a történelem lezárását várja és hirdeti.

Isten dicsőítése, ünneplés, emlékezés, lelkes hirdetése és várása Jézus Urunk második eljövetelének – ez a jubileumi évforduló alaphangja.

A négy adásból álló sorozat a Mezőpanit-i (Maros megye) adventista közösség 100 éves jubileumi ünnepségén készült.

 

3. „A gondviselés útja a történelemben”szombaton, a LépésrőlLépésre műsorában.

Dr. Tokics Imre lelkész, a magyarországi Adventista Teológiai Főiskola tanszékvezető tanára bátor lépések megtételére ösztönöz a gondviselés felismerésének személyes tapasztalatában.

A József élettörténetét vizsgáló előadássorozat a posztmodern ember nagy vívódásait és az arra adott időszerű válaszokat „ássa ki” a jól ismert(nek vélt) bibliai történetből.

Közvetlen nyelvezet, megragadó stílus, váratlan fordulatok, gyakorlati tanulságok.

Minden korosztály (és kiemelten a fiatal nemzedék) a rég keresett válaszokat fedezheti fel a nyolc előadásban!

 

Folytatódik a Jézus Urunk példázatait feldolgozó beszélgetéssorozat:

1. Az evangélium képekben” - kedden, a PárBeszéd műsorában.

A Megváltó példatörténetei megragadó és könnyen megjegyezhető képekben jelenítik meg az evangélium kimagasló tanításait a megváltásról, Isten országáról, Krisztus követésének mikéntjéről.

Szász Ernő lelkész, a Dél-Erdélyi Egyházterület elnöke, nyugodt és lényegre törő válaszokkal vázolja fel az időszerű tanulságokat hordozó régi képeket.

 

 

Szeptember 22, hétfő, 17:00 óra (16:00 HU) – PárBeszéd

Az adás témája: Történelmünk arcképcsarnoka – Balázsy Károly

Az adás vendége: Timis-Balázsy Sándor lelkész, egyházjogász (Kolozsvár)

A gazdag nagysármási, időnként Monte Carlo-ban mulató Balázsy Károllyal Istennek terve volt. Nagyszerű küldetéssel akarta megbízni itt, Erdélyben, majd távolabb is…

Ismétlés: szeptember 23, kedd, 11:00 óra (10:00 HU).

 

Szeptember 23, kedd, 17:00 óra (16:00 HU) – PárBeszéd

Az adás témája: Az evangélium képekben – Az otthon maradt fiú.

Az adás vendége: Szász Ernő lelkész, a Dél-Erdélyi Egyházterület elnöke (Marosvásárhely)

Ez a példatörténet nem egyértelmű „happy end” kibontakozású. Újabb várakozási feszültséget kelt a hallgatókban, olvasókban, mert az otthon maradt fiú érkezése megzavarja az ünneplést és újabb erkölcsi dilemma elé állítja a szemlélőt: Na, most mit fog tenni az édesapa? Igaza van-e az otthon maradt fiúnak?

Ismétlés: szeptember 24, szerda, 11:00 óra (10:00 HU).

 

Szeptember 24, szerda, 17:00 óra (16:00 HU) – PárBeszéd

Az adás témája: Vallás és egészség

Az adás vendége: Dr. Ősz-Farkas Ernő lelkész, a Dunamelléki Egyházterület elnöke (Budapest)

Mi köze az egészségünknek a valláshoz? Szakmailag komolyan vehetőek a Biblia egészséggel és életmóddal kapcsolatos tanácsai?

Egy nyílt beszélgetés a vallás és az egészség közötti kapcsolatról.

Ismétlés: szeptember 25, csütörtök, 13:00 óra (12:00 HU)..

 

Szeptember 25, csütörtök, 17:00 óra (16:00 HU) – PárBeszéd

Az adás témája: Mit üzennek az angyalok?

Az adás vendége: Dan Viorel lelkész, (Spanyolország)

Az angyalok létezéséről világosan beszél a Biblia. Időnként az angyalok beavatkoztak az emberiség történelmébe. Máskor fontos üzeneteket közvetítettek.

Fontosak lehetnek az angyalok üzenetei napjainkban, az emberek számára? Miért?

Hol találunk ilyen üzeneteket? Mit tartalmaznak?

Ismétlés: szeptember 26, péntek, 11:00 óra (10:00 HU).

 

Szeptember 26, péntek, 17:00 óra (16:00 HU) – Élő Képek

Az adás témája: 100 éves (múlt) a Mezőpanit-i Hetednapi Adventista közösség – Jubileumi ünnepség 3.

A múltra emlékezve valljuk és hirdetjük, hogy Jézus Urunk újra eljön.

Részletek az ÉlőKépek adásában.

Ismétlések: szeptember 27, szombat, 3:00 óra (2:00 HU).;

szeptember 29, hétfő, 11:00 óra (10:00 HU).

 

Szeptember 27, szombat, 16:00 óra (15:00 HU) – Lépésről Lépésre

Az adás témája: A gondviselés útja a történelemben 3. – József és testvérei

A Kolozsvár-i Központi gyülekezetben tartott hitmélyítő előadássorozat.

Előadó: Dr. Tokics Imre (a budapesti Adventista Teológiai Főiskola Ószövetségi Tudományok Tanszékének vezetője)

Miért ellenségem a testvérem? Mit tehetek, ha bánt a testvérem? Hogyan reagál minderre az Isten? Ha még Ő is hallgat, akkor kiben reménykedjek?

Egy régi-régi történet, aktuális kérdések, megalapozott válaszok.

Minden korosztálynak érdemes időt szánni a LépésrőlLépésre műsor ezen újabb sorozatára,és kiemelten a fiatal nemzedék találhat számára is hiteles válaszokat Dr. Tokics Imre  előadássorozatában!

Ismétlés: szeptember 28, vasárnap, 8:00 óra (7:00 HU).

 

Banga-Jánossy Emil

főszerkesztő

 

A Speranta-ReménységTV magyar adásai szeptember 15 – 20 között

E-mail Nyomtatás PDF Bookmark and Share

I. HÁROM MAGYAR NYELVŰ MŰSOR – HETI 6 ÓRA ADÁS MAGYARUL a Speranţa-Reménység televízióban:

1. PárBeszéd – hétfőtől csütörtökig, naponta 17:00 órától (16:00 HU)

 

Ismétlések:      kedden, szerdán, pénteken 11:00 órától (10:00 HU);

csütörtökön 13:00 órától (12:00 HU).

 

2. Élő Képek – minden pénteken 17:00 órától (16:00 HU)

 

Ismétlések: szombaton, 3:00 órától (2:00 HU) és hétfőn 11:00 órától (10:00 HU).

 

3. Lépésről Lépésre - minden szombaton 16:00 órától (15:00 HU)

Ismétlés: vasárnap, 8:00 órától (7:00 HU).

 

II. Program előzetes

FONTOS!

Hétfőtől szombatig, NAPONTA FRISS adásokkal várjuk a SperantaTV magyar nyelvű műsorainak kedves nézőit.

 

Három új adássorozat vette kezdetét az elmúlt héten:

 

1. „Történelmünk arcképcsarnoka”ezen a héten szerdán, a PárBeszéd műsorában.

„A történelem az élet tanítómestere” - mondta Ciceró („Historia est magistra vitae”). De csak azok számára, akik ismerik a történelmet – a világ, a nemzetük, országuk, egyházuk, családjuk és nem utolsó sorban a Biblia történelmét.

Elődeink erényeiből (és hibáiból is) sokat lehet tanulni. Egyéniségük, életük és munkájuk példa értékű (lehet) akár a jelenlegi fiatal nemzedék számára is.

Timis-Balázsy Sándor egyházjogásszal ebben a beszélgetéssorozatban az erdélyi adventista közösség kimagasló személyiségeit jelenítjük meg.

 

2. „100 év adventizmus Mezőpanitban” pénteken, az ÉlőKépek műsorában.

Történelmi léptékkel mérve 100 év nem tűnik igazán soknak. Egy közösség számára azonban ez az időszak a megélt tapasztalatok egyedülálló és megismételhetetlen gyűjteményét jelenti. Erre emlékezni – nagybetűs ÜNNEP.

A négy adásból álló sorozat a Mezőpanit-i (Maros megye) adventista közösség 100 éves jubileumi ünnepségén készült.

 

3. „A gondviselés útja a történelemben”szombaton, a LépésrőlLépésre műsorában.

Dr. Tokics Imre lelkész, a magyarországi Adventista Teológiai Főiskola tanszékvezető tanára bátor lépések megtételére ösztönöz a gondviselés felismerésének személyes tapasztalatában. A József élettörténetét vizsgáló előadássorozat a posztmodern ember nagy vívódásait és az arra adott időszerű válaszokat „ássa ki” a jól ismert(nek vélt) bibliai történetből. Közvetlen nyelvezet, megragadó stílus, váratlan fordulatok, gyakorlati tanulságok. Minden korosztály (és kiemelten a fiatal nemzedék) a rég keresett válaszokat fedezheti fel a nyolc előadásban!

 

Folytatódik a Jézus Urunk példázataira alapozó beszélgetéssorozat:

1. Az evangélium képekben” - kedden, a PárBeszéd műsorában.

A Megváltó példatörténetei megragadó és könnyen megjegyezhető képekben jelenítik meg az evangélium kimagasló tanításait a megváltásról, Isten országáról, Krisztus követésének mikéntjéről.

Szász Ernő lelkész, a Dél-Erdélyi Egyházterület elnöke, nyugodt és lényegre törő válaszokkal vázolja fel az időszerű tanulságokat hordozó régi képeket.

 

Szeptember 15, hétfő, 17:00 óra (16:00 HU) – PárBeszéd

Az adás témája: Becsengetnek

Az adás vendége: Orbán Antal-Ferencz igazgató, kolozsvári Maranatha Líceum (Kolozsvár)

Izgatottan és (talán) örömmel várják a gyermekek, a fiatalok és a szülők-nagyszülők a tanévkezdést.

Mit jelent egy újabb tanév a kolozsvári Adventista Teológiai Középiskola igazgatójának szempontjából?

Becsengetés után egy tanévkezdő beszélgetés a sokakat érintő, oktatással kapcsolatos alapvető kérdésekről.

Ismétlés: szeptember 16, kedd, 11:00 óra (10:00 HU).

 

Szeptember 16, kedd, 17:00 óra (16:00 HU) – PárBeszéd

Az adás témája: Az evangélium képekben – A tékozló fiú, 2. rész.

Az adás vendége: Szász Ernő lelkész, a Dél-Erdélyi Egyházterület elnöke (Marosvásárhely)

Időszerű tanulságokat keresünk a tékozló fiú példázatában:

Milyen az Isten és hogyan viszonyul hozzánk, ha hibázunk?

Ki a nagyobb „pazarló”: a kisebbik fiú?... Vagy az otthon maradt bátyja?... Netán a példázatbeli édesapa?...

Ismétlés: szeptember 17, szerda, 11:00 óra (10:00 HU).

 

Szeptember 17, szerda, 17:00 óra (16:00 HU) – PárBeszéd

Az adás témája: Történelmünk arcképcsarnoka – Bauer János

Az adás vendége: Timis-Balázsy Sándor lelkész, egyházjogász (Kolozsvár)

A fiatalok életcélt és küldetést keresnek. Ezek nélkül számukra unalmas az élet…

Hogyan talál küldetéstudatot a tizenéves, nagyszebeni származású Bauer János a még épülő, időnként megbélyegzett erdélyi hetednapi adventista közösségben?

A hit magasba repítő szárny vagy lehúzó ólomnehezék?

Ismétlés: szeptember 18, csütörtök, 13:00 óra (12:00 HU)..

 

Szeptember 18, csütörtök, 17:00 óra (16:00 HU) – PárBeszéd

Az adás témája: Európa – hova, merre? – 2. rész.

Az adás vendége: Dr. Tokics Imre (a budapesti Adventista Teológiai Főiskola tanszékvezetője)

Chuck Hagel amerikai védelmi miniszter nemrég azt nyilatkozta, hogy „az egész világ forrásban van”. Befolyásos politikai vezetők soha nem látott káoszról beszélnek. Shimon Peres volt izraeli elnök arra kérte Ferenc pápát, hogy hozza létre a vallások ENSZ-hez hasonló világszervezetét… Európa – hova, merre?...

Ismétlés: szeptember 19, péntek, 11:00 óra (10:00 HU).

 

Szeptember 19, péntek, 17:00 óra (16:00 HU) – Élő Képek

Az adás témája: 100 éves (múlt) a Mezőpanit-i Hetednapi Adventista közösség – Jubileumi ünnepség 2.

A Bibliában megtaláljuk Isten világos kijelentését az emlékezés fontosságával kapcsolatosan. A Maros megyei Mezőpanit adventista közösségének kerek évfordulóján emlékeztünk és ünnepeltünk.

Részletek az ÉlőKépek adásában.

Ismétlések: szeptember 20, szombat, 3:00 óra (2:00 HU).;

szeptember 22, hétfő, 11:00 óra (10:00 HU).

 

Szeptember 20, szombat, 16:00 óra (15:00 HU) – Lépésről Lépésre

Az adás témája: A gondviselés útja a történelemben – Jákob és családja

A Kolozsvár-i Központi gyülekezetben tartott hitmélyítő előadássorozat.

Előadó: Dr. Tokics Imre (a budapesti Adventista Teológiai Főiskola Ószövetségi Tudományok Tanszékének vezetője)

Megrázó feszültségek rejtőzködnek még egy istenfélő ember családjában is. Honnan származnak ezek? Van-e megoldás ezekre?

Mit tesz az Isten, amikor a család tagjai a maguk módján akarják lerendezni vitás kérdéseiket?

Tud-e időszerű és megalapozott választ nyújtani ezekre a kérdésekre egy régi-régi történet?

Minden korosztálynak érdemes időt szánni a LépésrőlLépésre műsor ezen újabb sorozatára,és kiemelten a fiatal nemzedék találhat számára is hiteles válaszokat Dr. Tokics Imre  előadássorozatában!

Ismétlés: szeptember 21, vasárnap, 8:00 óra (7:00 HU).

 

Banga-Jánossy Emil

főszerkesztő

 

Wilson: Az evolúció, mint igazság tanításának nincs helye az adventista iskolákban

E-mail Nyomtatás PDF Bookmark and Share

A Hetednapi Adventista Egyház elnöke, Ted N.C. Wilson, a tanítók gyűlésén augusztus 15 péntekén Utah államában a konferencia megnyitásakor határozottan kijelentette, hogy a Földön csak néhány ezer, nem pedig néhány millió éve létezik élet; azok a tanárok, akik másképp hiszik ezt, nem kellene hetednapi adventistáknak neveztessenek s az egyház iskoláiban tanítaniuk.

Wilson egy 10 napos konferencia – amelynek témája a Biblia és a tudomány volt – megnyitóján, Las Vegas-ban (Nevada), a nagyrészt tanárokból álló hallgatósághoz szólt, mielőtt St. George (Utah) felé utazott volna. Azért választották ezt a helyet, mert innen könnyedén elérhető 3 geológiai feltárásra alkalmas terület, amelyeket a 350 résztvevő meglátogatott a konferenciai ülésszakok között, melyeknek témái többek között az archeológia, geológia, paleontológia és biológia volt.

„Az adventista iskolák, középiskolák és egyetemek tanáraiként, valamint Isten egyházának elöljáróiként határozottan ki kell álljunk a szó szerinti teremtés mellett és teljes mértékben el kell utasítsuk a teista evolucionizmus elméletét, valamint általánosan magát az evolucionizmust”, mondta Wilson a beszédében. „Felhívást intézek hozzátok, hogy legyetek védelmezői a Bibliára alapozott teremtésnek, amelyet a Prófétaság Lelke egyértelműen támogat”, mondta az Adventista Egyház egyik megalapítójának, Ellen White-nak műveire alapozva.

Utalt olyan bibliai részekre, mint I Mózes 1. és 2. fejezete, vagy Zsoltárok 33:6,9, valamint Ellen White műveire annak érdekében, hogy elutasítsák azt a népszerű tanítást, mely szerint a teremtés bibliai hete évmilliókig tartott, aminek következtében a világ régebbi, mint az a 6000 év, amely a teremtéstan hívei szerinti kora a Földnek.

Az a népszerű tanítás, amely összevonja a bibliai elbeszélést Darwin evolucionista elméletével, az utóbbi időben teret kapott az adventista iskolákban és részben ennek következménye az Adventista Egyház által 2002-ben megszervezett konferencia a Biblia és tudomány témakörben.

Wilson a beszédjében Ellen White-ot a Bizonyságtételek a prédikátoroknak című könyvéből idézte: „Az Úr kijelenti, hogy hat nap alatt teremtette a világot, s megnyugodott a hetedik napon. Ezzel leszögezi, hogy a huszonnégy órából álló napokat érti, amelyeket a napkelte és napnyugta jelez.”

"Lehetne még ennél is egyszerűbb?", kérdezte Wilson.

Elmondta, hogy már a "hetednapi adventista" név is hat szó szerinti napos teremtésre mutat, mivel nem sok értelme lett volna megemlékezni a hetedik nap szombatjáról, ha az eredeti szombat 24 óra helyett évezredekig tartott volna.

"Ha valaki nem fogadja el a szó szerinti 6 napos teremtés tanát, az a személy valójában nem hetednapi adventista, mert attól a pillanattól kezdve a hetedik nap szombatja elveszíti történelmi és teológiai jelentőségét, továbbá a legtöbb Krisztusközpontú és az Ő hatalmára épülő tantételünk szintén értelmetlenné válna."

Felhívta figyelmünket a humanisták, tudósok ellen valamint azok ellen, akik "hetednapi adventistáknak gondolják magukat", akik felkarolták az evolucionizmusra alapozott teremtéstant.

"Ne higgyétek el és ne vállaljatok részt ezen bibliai igazság manipulálásában. Az evolucionizmus lényegében nem tudomány", mondta a résztvevőknek.

Azt mondta, hogy a tanítók teljes szívükből  a teremtéstant kellene támogassák, vagy "cselekedjenek becsületre méltóan" és mondjanak le.

"Nagyon fontos ez az Isten munkájának", mondta.

Ed Zinke, teológus és adventista üzletember, valamint a konferencia szervezője egy interjúban elmagyarázta, hogy a Biblia téves értelmezése komolyan és mélyrehatóan befolyásolhatja az Istennel való személyes kapcsolatot.

"Isten bibliai értelmezése lehetővé teszi a közelebbi kapcsolatot Vele, kivéve, ha téves felfogásunk van Róla", mondta Zinke.

Az ő megjegyzéseiben Ellen White írásai tükröződtek Kain és Ábel – a Biblia első gyerekei – esetéről. Kain és Ábel azt hitték, hogy ugyanazt az Istent imádják az áldozathozatalkor, de Isten visszautasította Kain áldozatát, mivel ő nem az igaz Istent imádta. Mialatt az Utah-ban megszervezett konferencia  Bibliai alapokkal rendelkezett, tudományos része is volt, amely kövületek, kőzetek , valamint olyan új régészeti felfedezés bemutatását foglalta magába, amely szerint Dávid király neve a város kapuiba volt vésve, ezzel tudományos bizonyítékot adva, hogy ez a király több, mint egy bibliai mese.

"Még 50 évvel ezelőtt bizonyíthatatlannak tűnt, viszont most kiderült, hogy a Biblia megbízható forrása a régészetnek", nyilatkozta Zinke.

A konferencia résztvevői, akik között a világ minden részéről  érkeztek adventista iskolák képviselői, egyházi elöljárók, tudósok és néhány  doktorandusz, 3 kiránduláson vettek részt, ahol közelről láthattak olyan bizonyítékokat, amelyek azt támogatják, hogy a Földünk viszonylag fiatal, körülbelül 6000 éves.

Arthur V. Chadwick, geológus és a Southwestern Adventist University professzora, azt mondta, hogy a tudósok mindenképp a hitre kell támaszkodjanak, függetlenül attól, hogy a teremtéstant vagy fejlődéstant támogatják.

"Miközben elemezni fogjuk az adatokat, figyelembe vesszük a teremtéstan kérdéses részeit, ugyanakkor a fejlődéstan kérdéses részeit is", mondta a telefonban a konferencia megkezdése előtt  "Senki nem hihet többet, mint a másik, mert nem átlátható ez; megvan a választás lehetősége."

Chadwick egész karrierjét arra szánta, hogy a teremtéstant támogató tudományos érveket találjon. Több, mint 50 kutatási cikket tett közzé, többségüket ebben a szakkörben. A konferencián bemutatott néhányat a legújabb felfedezései közül. Zinke nyilatkozatában elmondta, reméli, hogy a tanítók a konferenciáról a legújabb tudományos kutatások eredményeivel távoznak, amelyek a Föld friss formálódását bizonyítják, továbbá ezeket felhasználják a saját és diákjaik hitének megszilárdítására.

"Reméljük, hogy a tantestületeket gazdagítjuk, így jól tájékozottakká válnak az osztályteremben és megértik a világról alkotott bibliai kép fontosságát a diákok számára, segítve őket, hogy megértsék hogyan befolyásol ez néhány tantárgyat, beleértve a tudományt, és hogyan befolyásolja mindez életüket és Istenhez való ragaszkodásunkat", mondta.

Ted Wilson elnök teljes beszédét angol nyelven ITT olvashatják.

 

Andrew McChesney, Adventist Review

Fordította: Kovács Szabolcs

A Keresztény Életvezetés Osztályának tanácsadói tanácsa szemináriumokat ajánl fel az erőforrások kezeléséről

E-mail Nyomtatás PDF Bookmark and Share

A Hetednapi Adventista Egyház jövő héten az Keresztény Életvezetés Osztály keretében egy világszéles tanácsadói tanácsot szervez az erőforrások felhasználására és kezelésére vonatkozó bibliai elvek egyházfőknek és tagoknak való bemutatása érdekében.

Az élet keresztény vezetését illető, online, világszéles konferenciára szeptember 19-21 közötti időszakban kerül sor, 4 nyelven – angol, francia, portugál és spanyol – angol nyelvű automatikus felirattal.

Erika Puni, a Keresztény Életvezetés Osztály vezetője elmondta: ez a konferencia egy lehetőséget jelent az élet keresztény vezetésének tanítványságra történő felkészülési folyamatába való beilleszkedése tekintetében.

„Miközben az Egyház tovább növekedik, a vezetéssel kapcsolatos nevelés népünk felkészülésének részét képezi", mondta Puni.

A vezetés egy fontos vetülete a saját pénzügyi erőforrások és a tized kezelésére vonatkozik. Puni szerint a tizedet nem adó személyekkel kapcsolatos probléma abban nyilvánul meg, hogy ők leginkább elfelejtkeznek erről, nem pedig abban, hogy nem hisznek a tized intézményében.

A világszéles konferencia az ügyintézés széleskörű témakörébe tartozó számos szemináriumot kínál, mint például költségvetés, előrelátás, tulajdon és keresztény etika.

A világszéles Egyház székhelyéről élőben közvetítendő konferenciát, a világszéles Egyház keretében a Keresztény Életvezetés Osztálya és az Inter-Amerikai Divízió szervezi.

Az előadók között található Ted N.C. Wilson, az Adventista Egyház elnöke, Pardon Mwansa és Ben Schoun alelnökök, Israel Leito, az Inter-Amerikai Divízió elnöke, valamint JoAnn Davidson tanárnő az Andrews Egyetemről. A konferencia keretében műhelyekre, beszélgetésekre, kérdés-válasz típusú ülésekre, istentiszteletre és zenei műsorra is sor kerül.

A konferencia világszinten az első, az egyház központi székhelyéről élőben közvetített tanácsadói ülés lesz. Az egyház vezetői elmondták: nemrégiben technológiai szintű frissítéseket hajtottak végre az egyház honlapján egy nagyobb mértékű, jövőbeni együttműködés megvalósítása érdekében.

„Lelkesek vagyunk, mivel az adventist.org új honlapon elkezdtünk helyet adni különböző eseményeknek, és más ügyosztályokkal is együttműködünk”, nyilatkozta Andrew King, web kommunikációs igazgatóhelyettes. „Szeretnénk, ha az emberek tudatosítanák az események interneten keresztül sokkal szélesebb körű közönségnek való közvetítése kínálta előnyöket."

Puni elmondta, hogy a hétvégi program a következő témákat tartalmazza:

Péntek, 22.30 - 1.30 (romániai idő): Az ügyintézés alapjai

Szombat, 17.30 - 20.30: Ügyintézés és imádat

Szombat, 22.30 - 1.30: Pénzügyek kezelése és Isten iránti engedelmesség

Vasárnap, 17.30 - 20.30: Személyes pénzügyi problémák, a család költségvetése, tulajdonkezelés és keresztény etika

További információkért és a Keresztény Életvezetés Online Világszéles Konferenciájára való bejelentkezésért látogassa meg a következő honlapot: adventiststewardship.com.

 

ANN

Fordította: Sinkler Beáta

Gábor adventisták találkozója Borzonton

E-mail Nyomtatás PDF Bookmark and Share

Már hagyomány, hogy minden év július utolsó szombatján  a gábor adventisták biblia konferenciájára kerül sor  a Hargita megyei Borzonton. Az idén sem volt másként.

A Dél Erdélyi Egyházterület Etnikai Csoportok Osztály szervezéseben július 26.-án ismét sor került az esemény megrendezésére, amelyen több mint 220 személy vett részt különböző gyülekezetekből.

Erre az alkalomra a szervezők  az “Íme, hamar eljövök – Legyetek készen!” mottót választották.  Az Úr Jézus közeli második eljövetele és az erre való felkészülés foglalkoztatta a jelenlévőket, s ez kapott hangot az igehirdetésekben és a különböző szolgalatokban. Délelőtt az igehirdetés szolgálatát a jelenlévő lelkipásztorok végezték.

A délutáni több mint két és fél órás programban a gábor testvérek, ifjak és gyermekek szolgáltak tapasztalatok, rövid igei üzenetek, versek, ének és zenei szolgálatok által Isten dicsőségére.

Az Unió részéről Campian Tatar Ioan testvér, az Etnikai Csoportok Osztály igazgatója volt jelen és szolgált az istentiszteleten. Az ima órát Ősz Farkas Ernő, a Dunamelléki Egyházterület elnöke tartotta. Szász Cserei Géza , Portik Herbert Zoltán lelkipásztorok jelenléte és szolgálata gazdagította az eseményt. Szász Ernő lelkipásztor az egyházterület Etnikai Csoportok Osztály igazgatói minőségében szervezte az eseményt s a program végén szólta a megbízó igei üzenetet. Az említett lelkipásztorok a feleségük társaságában vettek részt a rendezvényen.

A találkozót és a programot a jelenlévők lelkileg felemelőnek és a közösség ápolás szempontjából hasznosnak tartották.

Isten áldja a gáborokat, hogy a nemes harc megvívása és a küldetés elvégzése után, a mennyei család multikulturális közösségében  áldott színfoltként minél nagyobb számban ott legyenek.

Szász Ernő, Etnikai Csoportok Osztály vezetője, Dél-Erdélyi Egyházterület

1. oldal / 28