A Generál Konferencia Ülésszakának napirendje...

E-mail Nyomtatás PDF Bookmark and Share

A Generál Konferencia 60. Ülésszaka több újdonsággal hozakodik elő: elektronikus szavazás, a GC Session 2015 telefon alkalmazás, elektronikus napirend a küldötteknek, és számunkra pedig a legfontosabb, hogy alkalmunk nyílik a napirendi pontok előzetes áttekintésére.

Általában, a napirendet meghatározó Generál Konferencia Titkársága csak a küldötteknek szolgál ezen információkkal, ám most először bocsátja a világszéles egyház rendelkezésére a san antonioi (Texas) Alamodome stadionban július 2-11 között sorra kerülő munkatalálkozó megkezdése előtt.

Myron Iseminger, a Generál Konferencia segédtitkára egy interjúban elmondta: „Elvileg csak a küldöttek kapják meg a napirendi pontokat tartalmazó programot, de semmibe se kerül nekünk ennek a honlapon való közzététele, ez pedig a többieknek is lehetőséget kínál az eljárások jobb megértésére”.

A napirend, melyet a  GCsession.org honlapon tettek közzé szerdán, május 20-án, a világszéles egyház vezetőinek választásával és a hitalapelvek, az Egyház Kézikönyvének módosítását célzó szavazással, valamint az Egyház szervezésének és jogállásának módosításával kapcsolatos információkat tartalmaz.

Ugyanakkor, a résztvevők elé terjesztik az Egyház 13 divíziójának vagy közigazgatási régiójának jelentéseit.

A szombatok kivételével, a napi nyilvános ülések imádati percekkel kezdődnek (8.00), ezt pedig két munkaülés követi (9:30-12:00, 14:00-17:00). Az esti program 2 ½ órát tart, melynek keretében egy 30 perces koncertre (18:30-19:00), illetve a divíziók jelentéseinek bemutatására kerül sor egészen 21:00-ig.

A titkárság által rendelkezésre bocsátott program csak előzetes, változtatások történhetnek, ha a napirenden lévő bizonyos elemek megvitatása a tervezettnél hosszabbra nyúlik. A szervezőbizottság határozza meg minden reggel a napirend végleges elemeit.

Első nap: csütörtök, július 2

Reggeli áhítat: „A történelem dicsőséges csúcspontja: Visszajövetelének ígérete”, Kovács-Bíró János, a Transz-Európai Divízió Lelkészi Egyesületének titkára.

A munkaülés egy sor szervezési intézkedéssel vesz kezdetét: hivatalos felhívás a rend megőrzésére, a közgyűlés lebonyolításához szükséges összes feltétel teljesítésének leellenőrzése és a napi program hivatalos elfogadása.

A résztvevők a Lelkészi Egyesület által készített „Mi lehetett volna” rövid filmet fogják megtekinteni Ellen White, az egyház úttörőjének 1903-ban kapott látomásáról arra vonatkozóan, hogy mi történhetett volna a Generál Konferencia 1901-es Ülésszakán, ha a küldöttek megalázták volna magukat, és megengedték volna a Szentlélek kitöltetését.

„Sokan imádkoznak, hogy ezen ülésszak ne csak munkaülés legyen, hanem újjáébredést és lelki megújulást szolgáló alkalom is”, mondta Iseminger.

Olvassanak többet az „Ami lehetett volna, az megtörténhet” filmről.

A küldöttek szavazhatnak a Bibliára vonatkozó határozat és az egyház úttörőjének, Ellen G. White írásaiban való bizalmi nyilatkozat elfogadása érdekében. Idő hiányában a szavazásra egy másik nap kerül sor.

A napirend első fontos pontja az egyház küldetésére összpontosul. A küldöttek szavazni fognak azon 35 unió hivatalos jóváhagyása megadásának tekintetében, melyeket a Generál Konferencia utolsó, 2010-es ülésszaka óta hoztak létre.

G.T. Ng , a Generál Konferencia ügyvezető titkára úgy nyilatkozott: „Az új uniók nagy száma előzmény nélküli a Hetednapi Adventista Egyház történelmében, ez pedig az egyház szédületes sebességgel való növekedését tükrözi szerte a világon, különösen Latin Amerikában és az afrikai kontinensen”.

Ezek közül sok unió új, melyeket rendkívül magas számú hívőkkel rendelkező nagyobb uniókból hoztak létre. Ilyen értelemben Zambia, mely áprilisban meghaladta az 1 millió tagot, példaként szolgál.

Mások a küldöttségi unió szintjéről a konferenciai unió szintjére nőtték ki magukat, érettségről tévén bizonyságot a pénzügyi támogatás és a vezetőség tekintetében.

A világszéles Adventista Egyház jelenleg 18,5 millió tagot számlál a Generál Konferencia 2010-es ülésszaka keretében jelentett 16,3 millióhoz képest.

2010-ben és 2005-ben 22 uniót hagytak jóvá, miközben ez a szám 2000-ben csak 9 volt.

Ebéd után a figyelem a világszéles Adventista Egyház elkövetkező 5 évben szolgáló vezetőségére fog összpontosulni. Sor kerül a kinevező bizottság megalakítására az Egyház vezetőinek megválasztása céljából, kezdve a Generál Konferencia elnökétől.

Az est folyamán Ted N.C. Wilson, a Generál Konferencia elnöke az öt éves mandátumára vonatkozóan bemutatja „Az elnök jelentését”.

2. nap: péntek, július 3

Reggeli áhítat: „A holnapi címek, ma: Visszajövetelének jelei”, Sikhu Hlatshwayo zimbabwei misszionárius az Egyesült Államokban, aki hozzájárul az állami egyetemeken végzett munka megszervezéséhez.

A munkaülést G.T. Ng, a Generál Konferencia ügyvezető titkára indítja el a „Titkár jelentésének” bemutatásával, összegezve irodája utóbbi öt évben folytatott tevékenységét.

Őt követi a „Statisztikai jelentést” bemutató David Trim, a Generál Konferencia Statisztikai, Archívumi és Kutatási Hivatalának igazgatója.

A továbbiakban, Robert E. Lemon, a Generál Konferencia kincstárnoka egy összképet fest az egyház pénzügyi helyzetéről a „Kincstárnok jelentése” révén.

Legnagyobb valószínűséggel a kinevező bizottság meg fogja szakítani a munkaülést a Generál Konferencia 2015-2020 közötti periódusára javasolt elnökre vonatkozó bejelentés érdekében. A jelöltet, minden más megnevezett jelölthöz hasonlóan, a jelen lévő küldötteknek jóvá kell hagyniuk.

Iseminger kijelentette: „A kinevező bizottság pénteken lát munkához, és a nap folyamán meg kellene születnie a Generál Konferencia elnökére vonatkozó javaslatnak. Ha törekvőek, akár az egyik vagy mindkét adminisztrátort illetően születhet döntése”.

A 2010-es ülésszakaszon az elnök megválasztását péntek reggel, míg a Generál Konferencia másik két vezetői tisztséggel rendelkező személyét, az ügyvezető titkárt és a kincstárnokot, délután jelentették ki.

A kinevező bizottság minden fontos döntés bejelentése esetén megszakítja a munkaülést.

„Mihelyt elkészült az egy sor nevet tartalmazó lista, a bizottság képviselője a munkaülésnek helyet adó terembe megy ezen lista küldöttek előtt való bemutatása érdekében”, magyarázta Iseminger.

A délutáni munkaülés korábban, 16:00 órakor ér véget a szombatra való felkészülés céljából.

3. nap: szombat, július 4

G.T. Ng ügyvezető titkár szombat reggeli prédikációját követően a jelenlévőket felkérik „Az egyház küldetésben” elnevezésű délutáni programon való részvételre.

Este a beszámolókat az Észak-Amerikai Divízió (NAD) és a Közel-Keleti – Észak-Afrikai Unió (MENA) mutatja be.

4. nap: vasárnap, július 5

Reggeli áhitat: „Elképesztő esemény: a visszatérés mikéntje”, Neale Schofield, az ausztráliai Adventista Médiaközpont ügyvezető igazgatója.

A munkaülést valószínűleg az Egyház Kézikönyvének esetleges módosítására vonatkozó megbeszélések és szavazás fogja uralni, a legfontosabb ezek közül a szexuális kihágások esetén alkalmazandó fegyelmi protokollt illetik.

Nem javasolták az egyháztagok fegyelmezését kiváltó 13 ok, melyek az egyház iránti hűséget és a fizikai erőszakot is magukban foglalták, valamelyikének módosítását, ám a küldöttek szem előtt fogják tartani a házasságon kívüli kapcsolatokkal foglalkozó szakasz részletezését, hogy a szexuális magatartásra vonatkozó sajátos meghatározások tekintetében több részletet is belefoglalhassanak.

A küldöttek ugyancsak vasárnap szavazhatnak a Generál Konferencia szervezeti jogállásának esetleges módosításaira nézve.

Iseminger szerint az Egyház Kézikönyvére vagy a szervezeti jogállásra vonatkozó tárgyalások már vasárnapnál korábban elkezdődhetnek.

„Ha lesz időnk beszélni erről csütörtökön vagy pénteken, már akkortól dolgozni fogunk rajtuk”, mondta ő.

A legnagyobb valószínűség szerint a kinevező bizottság félbe fogja szakítani a vasárnapi munkálatokat a Generál Konferencia alelnökeire, segédtitkáraira és kincstárnok-helyetteseire vonatkozó javaslatok bejelentése érdekében.

Iseminger hozzátette: „Az utolsó ülésszakon, a vasárnapi nap végén mindezen tisztségek már foglaltak voltak”.

Este a beszámolókat a Közép- és Kelet-Afrikai Divízió (ECD) és az Eurázsiai Divízió (ESD) mutatja be.

5. nap: hétfő, július 6

Reggeli áhitat: „Hűség az utolsó napokban: Visszajövetelére való felkészülés”, Shian W. O'Connor, az Inter-Amerikai Divízióhoz tartozó Cayman-szigeteki Konferencia elnöke.

Az egész napi munkaülést a Hetednapi Adventista Egyház 28 hitalapelve közül néhány megfogalmazásának tekintetében javasolt módosításoknak szentelik.

„Elég hosszú tárgyalásra számítunk. Ez egy fontos pont”, magyarázta Iseminger.

Az egyik javasolt fontos változtatás a „legutóbbi hat napos teremtés” szószerkezet hozzáadása a „Teremtésre” vonatkozó nyilatkozathoz.

A Generál Konferencia 1980-as Ülésszakán ebben a formában megfogalmazott hitalapelvek változatlanok maradtak, kivéve a 28. hitalapelv hozzáadását 2005-ben.

A kinevező bizottság nem folytatja munkálatait a hitalapelvekre vonatkozó megbeszélések alatt, viszont alkalma kínálkozhat javaslatai előterjesztésére a divíziók elnökeire, titkáraira és kincstárnokaira nézve.

Este a beszámolókat az Inter-Európai Divízió (EUD) és az Inter-Amerikai Divízió (IAD) mutatja be.

6. nap: kedd, július 7

Reggeli áhitat: „Sohasem egyedül: A megígért Vigasztaló, Aki megelőzi visszajövetelét”, Mathilde Frey, a Fülöp-szigeteki Adventista Felsőfokú Tanulmányok Nemzetközi Intézet (AIIAS) ószövetségi magyarázattal és bibliai nyelvekkel foglalkozó szemináriumának egykori tanára.

A munkaülések egy általános és egy szervezési részből fognak állni – hivatalos találkozók, melyeket a Generál Konferencia szervezeti minőségében köteles lebonyolítani, így ezeket az Adventist Review és az Adventist World, a világszéles Adventista Egyház hivatalos folyóiratai is beharangozták.

Ugyancsak keddre várják, hogy a jelölő bizottság kinevezze a Generál Konferencia ügyosztályvezetőinek nagy részét.

Este a beszámolókat az Észak-ázsiai-csendes-óceáni Divízió (NSD) és az Dél-Amerikai Divízió (SAD) mutatja be.

7. nap: szerda, július 8

Reggeli áhítat: „Próbákon át a győzelem felé: Az advent mozgalom és az Ő visszajövetele”, Alain Coralie, a Közép- és Kelet-Afrikai Divízió segéd ügyvezető titkára.

Az egész napi munkaülést a következő kérdésnek szentelik: a divízióknak kell-e saját területükön alkalmazandó előírásokat meghatározniuk a nők felszentelése tekintetében?

A küldötteknek az alábbi kérdésre adandó választ illetően kell szavazniuk:

„Miután imával tanulmányozták a nők felszentelésének kérdését a Bibliában, Ellen G. White írásaiban és a tanulmányozó bizottság jelentéseiben, és azt követően, hogy figyelemmel elemezték mi válik az Egyház és küldetése teljesítésének javára, elfogadható-e, hogy azokon a helyeken, ahol ezt megfelelőnek látják, a divíziók ügyvezető bizottságai előírásokat határozzanak meg a nők, mint az evangélium szolgái felszentelése céljából? Igen vagy Nem.”

Olvassák el „A nők felszentelésének megszavazása a Generál Konferencia 2015. júliusi Ülésszakának napirendjén”

Ted N.C. Wilson, a világszéles Adventista Egyház elnöke felhívást intézett a küldöttekhez a Biblia nők felszentelésével kapcsolatos részeinek elolvasására, valamint imádkozásra kérte fel őket, hogy mindannyian alázatosan kövessük a Szentlélek ilyen irányban adott utasításait.

Olvassák el „Az adventistákat a felszentelés teológiájának egyéni tanulmányozására kérték fel”

A kinevező bizottság nem folytatja munkálatait a felszenteléssel kapcsolatos szerdai beszélgetések ideje alatt.

Este a beszámolókat a Dél-Afrikai-Indiai-óceáni Divízió (SID), a Dél-Csendes-Óceáni Divízió (SPD) és az Dél-Ázsiai-Csendes-Óceáni Divízió (SSD) mutatja be.

8. nap: csütörtök, július 9

Reggeli áhítat: „Az egész világon: Az Evangélium hirdetése és az Ő visszajövetele”, Taj Pacleb, evangélista a Közép-Kaliforniai Konferenciában.

Csütörtökön, a Generál Konferencia Ülésszaka várhatóan a végéhez közeledik. A napi munkaülések keretében tárgyalni fognak a megoldatlanul maradt napirendi pontokról.

A jelölő bizottság valószínűleg ki fogja nevezni a Generál Konferencia számvevőit és a Lelkészi Egyesület vezető csapatát.

Este a beszámolókat a Dél-Ázsiai Divízió (SUD), a Transz-Európai Divízió (TED) és a Közép- és Nyugat-Afrikai Divízió (WAD) mutatja be.

9. nap: péntek, július 10

Reggeli áhítat: „Végre otthon: Visszajövetelének öröme és teljessége”, Ron Smith, az Észak-Amerikai Divízió Déli Uniójának elnöke.

Az utolsó napi munkaülést a meg nem vitatott napirendi pontoknak szentelik.

„Ha korábban sikerül befejezni a beszélgetéseket, egy imatalálkozóra is sor kerülhet”, mondta Iseminger.

10. nap: szombat, július 11

A szombati istentiszteleti alkalmak idején különleges missziós gyűjtésre kerül sor az ifjak missziós projektjeinek finanszírozása érdekében szerte a világon.

A szombat reggeli üzenetet a Generál Konferencia választott elnöke tolmácsolja.

A jelenlévőket felkérik „Az egyház küldetésben” elnevezésű délutáni programon való részvételre.

A esti záróprogramot a „Lendületben a misszió”, előzőleg a „Nemzetek Parádéjaként” ismert esemény képezi.

Iseminger úgy értékelt: „Mindig ez jelentette az ülésszak csúcspontját, a küldöttek többszínű kosztümökben képviselve országukat. A névváltoztatás szerepe a figyelem hazafiasságról küldetésre való terelése. A műsor 10 éves időszakokban fogja felidézni minden ország első adventistáinak keresztségét, továbbá előtérbe helyezi a misszióval kapcsolatos állandó kihívásokat”.

 

Andrew McChesney/ Adventist Review

Fordította: Sinkler Beáta

A plusz több mint a mínusz(A Dél-Erdélyi Egyházterület elnöksége Budapesten)

E-mail Nyomtatás PDF Bookmark and Share

Az elmúlt hétvégén (2015.május 15-17 között) a Dunamelléki Egyházterület meghívására Budapestre látogatott a Dél-Erdélyi Egyházterület elnöksége: Szász Ernő elnök, Ban Gabriel titkár feleségével, Vlad Bogdan Cristian pénztáros feleségével és két gyermekével együtt. Péntek este Isaszegen, Gyömrőn és Gödöllőn; szombat délelőtt Terézvárosban, Zuglóban, Pestlőrincen; szombat délután pedig Érden, Józsefvárosban és Isaszegen szolgáltak a DET elnökség egy-egy tagjának kíséretében. A közös ebédet Pestlőrincen fogyasztották el a helyi testvérek jóvoltából.

A gyülekezetekben válaszoltak a kérdésekre, bemutatták az egyházterületet, melynek 9296 tagja, 54 lelkésze szolgál 151 gyülekezetben. Az egyházterület taglétszáma a Román Unióban tapasztalható trenddel ellentétben nem csökkent az elmúlt évben, sőt 40 fős növekedést regisztrált, ami nem tűnik soknak, de a testvérek hálásak, mert a “plusz mindig több mint a mínusz” – mondta Szász Ernő területi elnök. Kihívásként említették a tagság demográfiai összetételét, mely idősödő tendenciát mutat. Reménységet jelent viszont az 1100 harminc év alatti megkeresztelt fiatal.

A Dunamelléki Egyházterület stratégiai céljai között szerepel jó kapcsolatot ápolni a határon túli egyházterületekkel. Egymás kihívásainak megértése, a hatékony módszerek megismerése jó lehetőséget biztosít újragondolni szolgálatunkat. Átnéztük azokat a területeket ahol segíthetjük egymás munkáját. A Dél-Erdélyi vezetők megköszönték azt a támogatást, amit a Dunamelléki lelkészek nyújtanak minden évben az evangelizációs szolgálatukkal. Az előadásokra épített evangelizáció látogatottsága ott is csökken, de az anyaországból érkező előadókat szívesen hallgatják. Az elmúlt évben vezették be a körzeti missziós pályázati rendszert, amivel a helyi kezdeményezéseket szeretnék ösztönözni. Három gyülekezetalapításon dolgoznak és jó eredménnyel használják az életmódváltásra épített kezdeményezéseket.

A testvérek érdeklődéssel követik a KERAK-ból érkező tagok és lelkészek csatlakozási folyamatát. Az elmúlt évtizedben határon túl is megosztást okozott a KERAK egyes képviselőinek ottani tevékenysége. Az elmúlt szombaton ima és böjtnapot tartottak mind a 151 gyülekezetben a csatlakozás áldásos kimeneteléért.

A DET elnöksége megosztotta a nagyvárosi evangelizációval kapcsolatos tapasztalatait, a plázákban folyó egészség expók, a “Jézus Élete” festménykiállítás, az életmódklubok és egyéb kezdeményezések tanulságait. Megállapodtak abban, hogy javítani fogják a kommunikációt a két egyházterület között, mert a kihívások nem ismerik a határokat. Továbbra is jó lehetőséget látnak a kölcsönös evangelizációs programokban, amit folytatni szeretnének. Közösen szeretnének hozzájárulni a Kárpátmedencében szolgáló lelkészek közötti szorosabb kapcsolat kialakulásához.

A Dunamelléki Egyházterület elnöksége márciusban a Szlovák Egyházterület vezetőivel találkozott, szeptemberben pedig Kárpátaljára látogat az Egyházterület elnöke. Jövő évben a Horvát és a Szlovén Egyházterület vezetőivel szeretnék felvenni a kapcsolatot. Az itt élő magyar nemzetiségűek Magyarországtól várják a segítséget, hogy anyanyelvükön halhassák az evangéliumot.

 

DET Hírháló

Virginiában felépítik a jövő Adventista Imaházát

E-mail Nyomtatás PDF Bookmark and Share

Az imaház minden eddigitől különbözni fog.

Alig néhány lépésre a Washington D.C. közelében elhelyezkedő gazdag város egyik bevásárlóközpontjából a Living Hope Adventista Imaház a szomszédok kíváncsi tekintetének kereszttüzében kezd körvonalazódni.

Teenie Finley, aki evangélista férjével, Mark Finleyvel együtt indította el a projektet, úgy nyilatkozott: „A jó benne az, hogy bárki jön ebbe a negyedbe, látni fogja ezt az épületet. Már jött is egy hölgy, érdeklődve, hogy mi történik”.

Amikor Teenie Finley közölte, hogy imaházat, valamint egészséges főzőtanfolyamoknak, stresszkezelési tréningeknek és biblia-, illetve régészeti tanulmányoknak helyet adó közösségi központot építenek, a nő felkiáltott: „Én is részt akarok venni ezeken a tanfolyamokon!”

Ám nem ezek az egyetlen, imaház által felkínált dolgok. A földszinti közösségi központ egy forrásközpontot is magában foglal majd, ahol az emberek egészséggel, családdal és Bibliával kapcsolatos könyveket olvashatnak és DVD-ket tekinthetnek meg. Az imaszoba nyugodt helyet biztosít az elfoglalt személyeknek az örökkévaló dolgokról való elmélkedés céljából.

Bizonyos vasárnapokon találkozót szervez egy túrázási klub egy eléggé változatos vegán reggeli elfogyasztására, mely igazolni fogja, hogy a vegánok étrendje nem korlátozott. A reggelit egy rövid áhítat követi Mark Finley előadásában, és egy-egy túra az összesen 27 kilométeren át kanyargó ösvényeken, a gyülekezet közvetlen közelében.

A hosszú távú tervek között szerepel egy üdítőket felszolgáló büfé és vegetáriánus szendvicseket árusító üzlet nyitása a bevásárlóközponton belül, valamint kirándulások szervezése a bibliai régészeti lelőhelyekhez.

„Ebben a gyülekezetben a közösségre igazán hatást gyakoroló módszert látunk” – jelentette ki Mark Finley, miközben bemutatta az építkezési munkálatok stádiumát és a haymarketi közösséget.

Továbbá, a gyülekezet igazi példaként fog szolgálni a jövőbeni adventista imaházak számára.

Ugyanakkor, a haymarketi imaház evangélizációs központként fog működni, a Finley házaspár és Robert banks helyi lelkész vezetése alatt intenzív képzésekre kerül sor havonta egyszer az adventista vezetők és hívek részére.

A szombati istentiszteleti alkalmakat az első emeleti 225-250 férőhelyes teremben tartják.

 

A közösségről van szó

Az utóbbi években a világszéles Adventista Egyház minden adventista imaház közösségi központtá való átalakítására tette a hangsúlyt, ennek vezetője pedig, Ted N.C. Wilson, az orvosi munkát átfogóan megközelítő kezdeményezéseket szorgalmazott, így válaszolva az emberek fizikai, lelki, értelmi és érzelmi szükségleteire. Egyes imaházak főzőtanfolyamokat kínálnak, mások forrásközpontokkal rendelkeznek, ám kevésnek van a haymarketi gyülekezethez hasonló ambiciózus terve.

Mark Finley, az Adventist Review és Adventist World folyóiratok szerkesztője úgy fogalmazott: „Szeretnénk, ha lelkészeink és híveink tudatosítanák, hogy a gyülekezeteknek be kell kapcsolódniuk közösségük életébe. Minden gyülekezetben különfélő módszereket lehet alkalmazni, de az elv azonos. Tegyetek meg minden tőletek telhetőt, hogy Krisztushoz hasonlóan hatást gyakoroljatok a lakóközösségekre és a szomszédságra!”

Hozzátette: a gyülekezeteknek a közösséget kellene szolgálniuk, és annak szükségleteit betölteniük.

„Ez az, amit óhajtunk e gyülekezet tekintetében: egy kifelé, nem pedig befelé tekintő gyülekezet; a közösség szükségleteire összpontosító gyülekezet, és egy olyan gyülekezet, melynek tagjai valóban Krisztus testét alkotják, Jézus nevében válaszolva a szükségletekre” – mondta Finley.

Az építkezési munkálatokat néhány héttel korábban kezdték el, mely az utóbbi 50 év alatt közel 100 országban prédikáló és egészségügyi szemináriumot tartó Finley házaspár számára egy álom valóra válását jelenti. Mindketten elérték a 70. évet, és érzik a felelősséget, hogy az általuk tanultakat meg kell osztaniuk a következő adventista nemzedékkel.

„Tudom, hogy 10 év múlva már nem repülhetek akárhová a világon előadások tartása érdekében” –

mondta Mark Finley. „Tehát, a kérdés az: hogyan adhatom tovább, amit 48 évi evangélizálás során tanultam? Szeretném másoknak átadni az Isten által nekem felajánlott összes képességet, ajándékot és tudást”.

A közösségi központban, melynek kapuit a tervek szerint 2016 januárjában nyitják meg, minden héten lesznek önkéntesek.

„Az imaházak gyakran a legkevésbé gazdaságos épületek a világon, mivel csak hetente egyszer nyitják ki azokat” – mondta Teenie Finley. A mi gyülekezetünk a hét minden napján nyitva lesz.”

Ez nem azon helyzetek egyike, mely azzal a gondolattal indul: építs és jönni fognak”. Bár a Finley házaspár továbbra is sokat utazik, mégis bekapcsolódnak a közösség életébe. Mark Finley, például, a közelben található egyetemen előadásokat tart az egyetemistáknak arról, hogyan javíthatják jegyeiket. Az utolsó ilyen alkalmon 100 egyetemista vett részt.

Kijelentette: „Lenyűgöző. A B vitaminnak az agyra, valamint az egészséges étrendnek a gondolkodásra gyakorolt hatásáról beszélünk. Ugyanakkor beszélünk a testmozgásról és a pihenésről, illetve ezek tanulásra gyakorolt hatásáról. Az egyetemisták elégedettek.”

A pénzügyi források még hiányosak, de Mark Finley kifejezte abban való bizalmát, hogy Isten be fogja fejezni ezt a projektet.

„Ez a hit projektje” – mondta ő. „Egy csoda.”

 

Andrew McChesney/ Adventist Review

Fordította: Sinkler Beáta

A „Csoda” elnevezésű gyülekezet a Sao Paulo-i elit negyedben fogja megnyitni kapuit

E-mail Nyomtatás PDF Bookmark and Share

Egy „csodás” gyülekezet nyílott meg Sao Paolo egyik igen gazdag negyedében, miután az Adventista Egyház gyakorlatba ülteti az élettel teli brazil város jelszavát: „Non ducor, duco” vagyis „Nem vezetnek, vezetek”.

A gyülekezet a Sau Paulo-i Vila Andrade/Morumbi gazdag negyedben található. A világszéles Adventista Egyház „Misszió a nagyvárosokban” nevű projektje keretén belül nyílott meg, aminek célja, hogy Jézust ossza meg a világ legnagyobb városaiban.

Sao Paulo, Brazília legnépesebb városa,  körülbelül 12 millió lakossal rendelkezik, és annyira nagy, hogy ezen a hétvégén az Adventista Egyház egy konferenciának negyedik székhelyét adta át ott.

Az új imaház területén autószalon kellett volna, hogy legyen, viszont meglepő módon a tulajdonos még az építkezés befejezése előtt eladta a területet, nyilatkozta Ted N.C. Wilson, a világszéles Adventista Egyház elnöke, aki a gyülekezetet a május 9-i szombaton látogatta meg, befejezve 11 napos körútját a Dél-Amerikai Divízió 4 országában.

A Sao Paulo-i hívők fontos szereppel rendelkeztek a Dél-Amerikai Divízióban, amely területén 9 ország található, köztük Brazília. A város ad helyet a divízió egyik legfontosabb intézmények, a brazíliai Adventista Egyetemnek (más néven Centro Universitario Adventista de Sao Paulo), amely 1915-ben nyitotta meg kapuit és Wilson látogatásakor ünnepelte 100 éves évfordulóját.

Befolyásközpont a Nulla Kilométernél

Látogatása során Ted N.C. Wilson meglátogatta a Genesis „befolyásközpontot”, amely Sao Paolo-ban van a Nulla Kilométerkőnél található egyik épületben.

A brazíliai adventista kiadó, amely egy épületnek 2 emeletét birtokolja, könyvesboltját egy felsőbb emeletre helyezte annak érdekében, hogy a földszintet felújítsák olyan tevékenységek végzésére, mint például a főzőtanfolyamok vagy bibliai bemutatók. A kiadó, Jose Carlos de Lima vezetésével, fizeti az épület fenntartásával járó kiadásokat, és ezzel járul hozzá a „Misszió a nagyvárosokért” projekthez.

Az egyház vezetői elmondták, hogy a kiadványokkal való munka virágzik a Dél-Amerikai Divízióban.  A könyvesboltnak 25.000 vevője volt múlt évben, a divízió által igazgatott kiadó pedig hatalmas mennyiségű irodalmat nyomtat, amelyet az Evangélium megosztásában használnak. A 2015-ös missziós könyvnek több millió másolata kerül kiosztásra a május 30-i szombaton a Dél-Amerikai Divízió tagjai és fiataljai segítségével. A könyv címe Viva con Esperanza ( Health and Wellness – Egészség és Wellness) és Mark A. Finley valamint Peter N. Landless írta.

„Az evangélizálás, a „Misszió a nagyvárosokért” és az egészségügyi munka élő és ható jelenleg a Dél-Amerikai Divízió munkájában.”

 

Andrew McChesney/ Adventist Review

Fordította: Kovács Szabolcs

„Irodalom a misszióért” megemlékező ünnepi esemény Marosvásárhelyen, 2015. május 23-án

E-mail Nyomtatás PDF Bookmark and Share

A Román Unió és a Dél Erdélyi Egyházterület Kiadványok Osztálya szervezésében 2015. május 23-án a Marosvásárhely-i „A” gyülekezet imatermében „Irodalom a misszióért” címmel megemlékező ünnepi eseményre kerül sor. A találkozó célja, hogy miközben áttekintve lesz a nyomtatott könyv és különböző kiadványok története és szerepe az Erdélyi adventizmus életében, a testvérek motiválást találjanak, hogy a megjelent irodalmat hatékonyan használják fel az Evangélium hirdetésében.

Az egyházterület elöljárói mellett társrendezőként az eseményen jelen lesz Câmpian-Tătar Ioan testvér az Unió Kiadványok Osztálya és Etnikai Csoportok igazgatója. Az esemény meghívottja a marosvásárhelyi származású Magyarosi Barna lelkipásztor, az Inter-Európa Divízió igazgatója, aki az istentiszteleteken az igeszolgálatot biztosítja.

Az eseményre délelőtt 9:00–12:30 és délután 16:00–18:00 óra között kerül sor. A délutáni programban irodalommal kapcsolatos missziós történetek hangzanak el. Az egész napi programot különböző kórusok szolgálata teszi változatossá és ünnepélyessé.

Az eseményre a szervezetők szeretettel várnak mindenkit, aki érdeklődést tanúsít az irodalom és annak missziós célból történő terjesztése iránt. Számítanak arra, hogy minden gyülekezetből a gyülekezetvezető, az irodalomfelelős és a misszióvezető részt vesz ezen az eseményen.

Ferencz-Zorgel József Attila, Kiadványok Osztály Igazgató

Nehéz idők a vallásszabadság számára

E-mail Nyomtatás PDF Bookmark and Share

A vallásszabadságra nem lehet úgy tekinteni, mint ami jár nekünk. Ez az üzenet hangzott el Orrin Hatch republikánus szenátor részéről, a vallásszabadságot védelmező csoport, az amerikai Kongresszus küldöttei és képviselői számára a XIII. Vallásszabadság Estélyén Washington DC-ben.

„Nehéz időket élünk meg a vallásszabadság szemszögéből úgy itt, az Amerikai Egyesült Államokban, mint az egész világin” – nyilatkozta Hatch, a Utah államból származó, 7 mandátummal rendelkező szenátor, aki az est fő előadója volt. Egy terjedelmes előadás keretében körülírta azokat a társadalmi, politikai és jogi erőket, amelyek átalakítják a vallásszabadságot, először sérthetetlen alapvető emberi jognak nevezve, mostanában viszont már csak úgy említve, mint ami „csak egy” jog a számos többi jog között a társadalom szintjén.

Hatch beszélt arról is, hogyan erősödött meg a vallásra irányuló erőszakos cselekedetek sokasága az olyan csoportok által, mint a Boko Haram Nigériában és a vallási kisebbségeket érintő problémákról az olyan országokban, mint Tádzsikisztán, Irán, Szaud-Arábia, Kína és még sok más.

Mindezek mellett Hatch előadásának fő gondolata mégis az Egyesült Államokat érintő vallásszabadság felé irányult. Idézve a Legfelsőbb Bíróság döntéseinek hosszú sorát és a legújabb törvénybeli változtatásokat, Hatch kijelentette, hogy a vallásszabadság problémája  egyre inkább megosztó hatással bír az amerikai társadalomban és a politikában. Megemlítette a 20 évvel ezelőtti tapasztalatát, amikor az 1993-as Religious Freedom Restoration Act egyik legfőbb támogatója volt. Ez a törvény biztosítja a jogot a vallásszabadsághoz. Soha addig nem látott támogatásban részesült a törvény mindkét párt részéről. Viszont ma lehetetlen lenne egy hasonló törvény bevezetése. Hatch szenátor egyik kijelentését tapsvihar követte. „A vallásszabadság elidegeníthetetlen jog, amelyet nem a kormány, hanem maga Isten ad. Ha az »örök éberség a szabadság ára«, akkor nincs semmilyen más szabadság, ami többet érne ennél.”

Hatch szenátor szavai az előtt 12 órával voltak hallhatóak, mielőtt kiadták az Egyesült Államok egyik kutató szervezetének jelentését, amely a vallásszabadság országának szomorú helyzetét mutatja be. A Nemzetközi Vallásszabadságért felelős Egyesült Államok Bizottsága (USCIRF) a Vallásszabadság Estélyét követő reggelen adta ki jelentését. A jelentésben megjelenik a vallásszabadsággal való visszaélés 33 országban, beszélve egy „emberiséget érintő válságról, amelyet terror, megfélemlítés és erőszak táplál.”

Elisabeth Cassidy, az USCIRF politikai és kutatási igazgató-helyettes a Vallásszabadság Estélyének egyik résztvevője volt. Amikor arról kérdezték, hogy mik az USCIRF évi jelentésében kihangsúlyozott irányzatok, rámutatott az aggasztóan megnövekedett vallási erőszakra, amelyet „nem állami cselekvők” hajtanak végre, mint az ISIS és a Boko Haram. Ugyanakkor kihangsúlyozta azon személyek vándorlását is, akik menekülnek a vallási konfliktus által érintett helyekről. Az USCIRF jelentése alapján az olyan országokban, mint Szíria, Közép-Afrikai Köztársaság, Afganisztán és Burma,körülbelül 13 millió ember kényszerült, a lakhelye elhagyására a vallás okozta erőszaktól való félelem miatt. Cassidy hozzáfűzte, hogy az olyan események, mint a Vallásszabadságért szervezett Estély fontos szerepet játszanak a különböző területekről származó emberek összegyűjtésében a vallásszabadság érdekében. A Vallásszabadság Estje, amelyet ebben az évben a Willard Intercontinental hotelben szerveztek meg Washington DC központjában, hagyománnyá vált Washingtonban a vallásszabadságot támogató csoportok, kormányt képviselő és diplomata személyek számára. A Liberty újság, a Vallásszabadság Nemzetközi Szövetsége, Az Észak-Amerikai Vallásszabadságért felelős Egyesülete és a Hetednapi Adventista Egyház szervezi meg az eseményt.

Dwayne Leslie ügyvéd, a világszéles Adventista Egyház Törvénykezési Problémákért felelős igazgatója, és Melissa Reid, az Észak-Amerikai Vallásszabadságért felelős Egyesület végrehajtó igazgatója volt az esemény fő levezetője. Leslie elmondása alapján ez az évenkénti esemény vált a vallásszabadságért szervezett események közül az egyik legfontosabbá a Washingtonban megszervezettek között.

„Ez az esemény felbecsülhetetlen alkalom lett arra, hogy a döntésben és véleménynyilvánításban fontos szerepet betöltő vezetők összegyűljenek” – mondta Leslie. „Ez nagyon fontos most, amikor a nyilvános előadások egyre inkább hemzsegnek a vallásszabadság alkalmazását érintő vitáktól és a vallás okozta tragikus, erőszakos tettek példáitól.”

Reid egyetért, kijelentve, hogy ez az estély kihangsúlyozza az emberek vallásszabadsághoz való jogát mindenhol, amellett, hogy „újból kijelenti az Adventista Egyház hosszú távra hozott döntését a vallási és lelkiismereti szabadság mellett.”

Az ez évi estély jelentette az utolsó alkalmat Dr. John Graz számára, aki a Vallásszabadság Nemzetközi Szövetségének (IRLA) főtitkára. Ebben az évben szeretne nyugdíjba vonulni. Az utóbbi 15 évben szolgált úgy az IRLA főtitkáraként, mint az Adventista Egyház Hivatalos Kapcsolatok és Vallásszabadsági ügyosztályának igazgatójaként. Dr. Graz azt nyilatkozta, hogy hitte és hiszi, hogy „a vallási fanatizmus és az intolerancia ellenaz a legjobb válasz, hogy kimutatjuk szeretetünket és azt, milyen hatalmas a vallásszabadság értéke.” Az estély alkalmával a Liberty lap szerkesztője, Lincoln Steed átnyújtott egy emléklapot Graznak, megemlítve vívmányai közül néhányat, miközben a vallásszabadság védelmezőjének és „a vallásszabadság világszerte elismert bajnokának” nevezte. Az estélyen másik három személyt is kitüntetésben részesítettek: Tiffany Barranst, a Törvény és Igazság Amerikai Központjának jogi igazgatóját és tanácsadóját; Mihnea Costoiu, romániai szenátort és a Bukaresti Politechnikai Egyetem rektorát, amely Dél-Kelet Európa egyik legnagyobb egyeteme; valamint posztumusz elismerésben részesítették Charles Kestert is, az emberi jogokat védelmező ügyvédet, aki tavaly hunyt el.

Barrans, aki a vallási üldözés számos áldozatának védelmezője volt, elismerésben részesült jogi tevékenységéért és a vallásszabadság támogatásáért az Egyesült Államokban és az egész világon. Jelenleg Saeed Abedni keresztény lelkészt képviseli, aki 2012 óta egy iráni börtönben raboskodik. A díj elfogadásakor mondott beszédében bátorított a cselekvésre mondva, hogy bárki tud lehetőséget találni arra, hogy hirdesse „a tiszteletet a vallási gyakorlat és gondolkodásbeli különbségek iránt.”

Dr. Graz, aki Mihnea Costoiunak adta át a díjat, és „a román új politikus generáció szimbólumának” nevezte őt, aki „életét az emberi méltóság demokratikus értékeinek, a vallásszabadságnak és az emberi jogok védelmére és hirdetésére szánta.”  Projektjei által, mondta Graz, Mihnea Costoiu a „kölcsönös tisztelet, elfogadás és egyenlőség” kultúráját hirdeti a román társadalomban.

Todd McFarland, a világszéles Adventista Egyház főtanácsosa beszélt Charles Kester ügyvédről, aki tüdőembóliában halt meg tavaly, 46 évesen. Kester, aki az Adventista Egyház jogi tanácsával dolgozott együtt sok vallásszabadságot érintő ügyben az Egyesült Államok területén, nem volt hagyományőrző vallási vagy társadalmi szempontból, de elhivatottan védelmezte a vallásszabadságot McFarland elmondása szerint. McFarland elismerését fejezte ki Kester odaadása és képességei iránt, „az esélytelenek hajthatatlan ügyvédjének” nevezve őt. Kester élete és munkássága bebizonyított egy alapvető igazságot, mégpedig, azt, hogy „a vallásszabadság nem ismer sem politikai pártot, sem ellenállást, hanem egy alapvető, általános emberi jog, és az is marad.”

Bettina Krause

Fordította: Kovács Szabolcs

1. oldal / 37