Lelkészszentelés a Dél-Erdélyi Egyházterületben

E-mail Nyomtatás PDF Bookmark and Share

2015. november 14-én a Dél-Erdélyi Egyházterület felszentelte két lelkészét: Barabás Zsolt Adorján kézdivásárhelyi, és Miron Mihail feketehalmi lelkészt.

Mind a kézdivásárhelyi, mind a feketehalmi gyülekezet felkészült a vendégek ünnepi fogadására. Az eseményeken a Dél-Erdélyi Egyházterület Bizottságának tagjai mellett jelen voltak az Unió küldöttjei is: Marius Munteanu elnök és Eduard Călugăru kincstárnok. Ugyanakkor az említett kerületekből is számos vendég jött el a lelkészszentelő istentiszteletre, továbbá a felszentelendők rokonai, barátai, ismerősei.

Prédikációjában Marius Munteanu felhívta a hallgatóság figyelmét azokra a veszélyekre és kísértésekre, amelyeknek a lelki vezetők általában és a lelkészek különösképpen ki vannak téve, hangsúlyozván, hogy csakis a méltatlanság érzése adhatja meg a lelkésznek a Nagy Pásztor erejét és lelki látását. Eduard Călugăru lelkész kiemelte az Isten minden körülmények között és minden áron történő szolgálatára hozott döntés fontosságát. A zene, a kórusművek és költemények, és természetesen az imádság nagy mértékben hozzájárult a mélyen lelki légkör megteremtéséhez.

A végén mindkét újonnan felszentelt lelkésznek alkalma volt kifejeznie érzéseit. Kinyilvánították Isten iránti hálájukat, és a hozzájuk közel állók és az őket mindvégig támogatók iránti köszönetüket. Hangot adtak elkötelezettségüknek, hogy szívvel-lélekkel szolgálni fogják az Úr egyházát egészen addig a napig, amikor Krisztus visszatér az ég felhőin.

Gabriel Ban lelkész, a Dél-Erdélyi Egyházterület titkára

Összehívás

E-mail Nyomtatás PDF Bookmark and Share

A Romániai Hetednapi Adventista Egyház Szervezeti és Működési Statútumának 56. cikkelye, 2. pontja a) paragrafusának értelmében összehívjuk a Romániai Hetednapi Adventista Egyház Uniójának Rendkívüli Általános Gyűlését 2015. december 16-ára 10.00 órára, a brassó-méhkerti Rendezvényközpontba.

A napirend pontjai:

1. A Romániai Hetednapi Adventista Egyház Uniójában megüresedett tisztségek betöltése

Miután

– Marius Munteanu testvért megválasztották az Inter-Európa Divízió Nevelési és Káplánsági Osztálya igazgatójának;

– Ioan Câmpian Tătar testvért megválasztották az Inter-Európa Divízió Sáfárság Osztálya igazgatójának;

– Nelu Burcea testvért megválasztották a Generál Konferencia Hivatalos Kapcsolatok és Vallásszabadság Osztálya társigazgatójának,

megszervezzük a megüresedett posztok – az Unió elnöke, a Kiadványok és Etnikai Csoportok Osztálya igazgatója, valamint a Kommunikáció, Hivatalos Kapcsolatok és Vallásszabadság Osztályok igazgatója tisztségének – betöltését szolgáló választásokat.

2. A Romániai Hetednapi Adventista Egyház Szervezeti és Működési Statútumának módosítása.

 

A Romániai Hetednapi Adventista Egyház Uniójának Végrehajtó Bizottsága

2015. november 17.

Cernica

Együttműködést szabályozó protokoll a Nevelésügyi és Kutatási Minisztérium, a Vallásügyi Államtitkárság és a Romániai Hetednapi Adventista Egyház között

E-mail Nyomtatás PDF Bookmark and Share

A Nevelési és Kutatási Minisztérium, a Vallásügyi Államtitkárság, valamint a Romániai Hetednapi Adventista Egyház 2015. november 17-én, kedden együttműködést szabályozó protokollt írt alá. Az egyeztetés tárgya a hetednapi adventista vallásoktatás az egyetem előtti állami oktatási rendszerben, valamint az egyetem előtti és egyetemi adventista teológiai oktatás megszervezése.

A dokumentumot a nevelési és kutatási miniszter, Sorin Mihai Cîmpeanu, a Romániai Hetednapi Adventista Egyház elnöke, Marius Munteanu lelkész és a vallásügyi államtitkár, Victor Opaschi írta alá.

Az együttműködési protokoll keretében és tartalmában hasonlít a Nevelési és Kutatási Minisztérium, a Vallásügyi Államtitkárság és a Romániában törvényesen elismert többi egyházzal kötött protokoll-egyezményhez.

Az ASI Románia Országos Konvenciója

E-mail Nyomtatás PDF Bookmark and Share

2015. november 6-án és 7-én, a marosszentgyörgyi RAB Eseményközpontban került sor az ASI Románia Országos Konvenciójára. A találkozó mottója, mely mindvégig lelkesítette a programokat vezető személyeket és a résztvevőket, a következő volt: „Várd Őt! Tégy Róla bizonyságot! Vedd ki a részed!”; az esemény bibliaszövege pedig: „Mely szépek a békesség hirdetőknek lábai, akik jókat hirdetnek” (Róma 10:15).

Az ASi összehívta tagjait és rokonszenvezőit, mint minden év őszén, hogy közzétegye a 2015-ös évre szóló jelentéseit, megossza ezekkel kapcsolatos tapasztalatait, illetve szponzorálásra előterjesszen 24 projektet a 2016-os évre.

Az esemény péntek délelőtt kezdődött érdekfeszítő szemináriumokkal, melyeknek témája a lelkiség, a gazdaság, pénzügyek, orvostudomány és a család volt. Jeles előadók kaptak szót, megemlítjük közülük Marius Munteanu lelkészt, a Román Unió elnökét, és Norbert Zens lelkészt, az Inter-Európa Divízió kincstárnokát. A péntek délelőtti ülésszakot egy szeminárium zárta, amelyen a meghívottak kérdéseket tehettek fel Wintley Phibbs lelkésznek és híres énekesnek, az ASI idei különleges meghívottjának. Ez alkalommal hangzott el a Moldvai Adventista Egyház üdvözlete, melyet Ruslan Lotca testvér, a Moldvai Köztársaság Hetednapi Adventista Egyházának elnöke közvetített.

Phibbs lelkész a maga egyedi, szenvedélyes, de ugyanakkor hiteles stílusában szólta az Igét. Prédikációjának témája Isten jelleme volt. Mind a péntek esti, mind a szombat délelőtti üzenet arra buzdította a testvéreket, hogy csodálják, magukévá tegyék és gyakorolják saját személyükben Annak jellemét, Aki annyira szerette őket, hogy feláldozta magát érettük. Egyértelműbb volt, mint bármikor, hogy ez minden elkötelezett, odaszentelt hívő célja és szenvedélye, és hogy az összes keresztény erény csupán következménye, gyümölcse ennek.

A több száz résztvevőnek alkalma volt hallania a fő meghívott különleges hangját, amint egyedi stílusban, utánozhatatlan érzékenységgel egyházi énekeket adott elő. Phibbs, a „gospel” műfaj világszinten elismert énekese számtalan jeles nemzetközi eseményen lépett fel, mint például az Egyesült Államok utóbbi hat elnökének beiktatási ünnepségén.

A 2015-ös projektekről szóló jelentés, a 31 projekt közül 9-ről szóló tapasztalatok bemutatása, valamint a menekültek megsegítését szolgáló „Egészség-karaván”-ról való beszámoló, melyet az ASI Európa képviselője, Kim Busl mutatott be, s amelyben az ASI Európa, az ASI Románia és a Dél-Erdélyi Egyházterület közösen lépett közbe a Görögországban partraszálló menekültek megsegítésére, érzékenyen érintették és arra buzdították a jelenlévőket, hogy válaszoljanak a környezetünkben történő eseményekre. A bemutatást követően a résztvevők támogatták a 2016-ra előterjesztett projektek szponzorálását.

Az ASI Konvenciója szombat este ért véget Wintley Phibbs rendkívüli koncertjével, amelyen a felvezetést a Voces együttes és a Noblesse trió biztosította. A különleges zenedarabok, és főként az egyedi előadásmód frenetikus tapsra késztette a több mint ezerfős hallgatóságot.

„Az egész találkozó időtartama alatt éreztük Isten ránk áradó áldását. Köszönjük az Úrnak a lehetőséget, hogy a 2016-ra szóló tervek szárnyra kaphatnak, és ily módon is reménységet vihetünk a körülöttünk élők életébe.”

Az eseményt a Speranţa TV egyenesben közvetítette. Az ASI Konvenció összefoglalóját, valamint a teljes hangversenyt hamarosan megtekinthetik az ASI Románia honlapján: www.asiromania.ro.

Angela Tămășan, az ASI Románia titkársága

„A muzulmán migrációs hullám” a Reménység Párbeszéde keretében

E-mail Nyomtatás PDF Bookmark and Share

2015. november 14-én szombaton a bukaresti Brătianu hetednapi adventista gyülekezet imatermében, a „Reménység Párbeszéde” („Dialogurile Speranţei”) nevű ciklus keretében a meghívottak érintették a jelenleg egyik legnagyobb aktualitásnak örvendő, heves vitákat kavaró témát, a muzulmán migráció kérdését.

A meghívottak a következő személyek voltak: dr. Corina Matei egyetemi adjunktus, dr. Dumitru Borţun egyetemi előadótanár, dr. Traian Aldea egyetemi adjunktus, Norel Iacob, a romániai „Idők Jelei” („Semnele Timpului”) főszerkesztője, és Ioan Paicu, a Reménység Hangja rádió szerkesztője, akik megfontoltan válaszoltak a moderátor, Costel Gogoneaţă lelkész kérdéseire, valamint a hallgatóság köréből érkezett kérdésekre.

Túl a kérdéseken és válaszokon, amelyek a témát geopolitikai, társadalmi, gazdasági vagy profetikus-vallásos irányból közelítik meg, elhangzott egy utolsó kérdés, amely a keresztény hit gyakorlati értékét hivatott tisztázni, próbára tenni, éspedig: „Mit tenne, ha az ajtója előtt megjelenne egy bevándorló? Milyen magatartást tanúsítana iránta?”

A meghívottak válaszainak mindenikében közös nevezőként benne volt, hogy a muszlim ember is Isten teremtménye, és szeretettel, jósággal, a krisztusi elvek gyakorlásával kell közelednünk hozzá.

A vitaest konklúzióit ekképpen foglalhatnánk össze:

1. A Nyugatra vándorló migráció nem az első a modernkor történelmében: a kezdeteket rögtön a második világháború utáni időszakra tehetjük. A jelen népvándorlás a tömegét tekintve rendkívüli (Ioan Paicu).

2. A legfontosabb okok, amiért az emberek úgy döntenek, hogy elhagyják országukat, és egy másik országban telepednek le, társadalmi-politikai kontextusban gyökereznek: háborúk, szegénység, egy jobb élet utáni vágyakozás (Norel Iacob).

3. Az európai politikusok különbözőképpen viszonyulnak a menekültáradathoz, aminek az az oka, hogy az általuk vezetett országok nem voltak felkészülve egy ilyen méretű népvándorlási probléma kezelésére (Dumitru Borţun).

4. A muzulmánokat is felebarátainknak kell tartanunk, hiszen Jézus az Ő szeretetének kiáradását nem szűrte meg vallásos vagy faji szempontok alapján. A szeretet mindig a másikat helyezi előtérbe, még akkor is, ha a másik ember vallási, faji szempontból különbözik tőle (Corina Matei).

5. Ezt a jelenséget nem valamely prófécia beteljesedéseként kell elkönyvelnünk, mindazonáltal Jézus közeli visszajövetelének kontextusába ágyazottan kell azt értelmeznünk (Traian Aldea).

 

A szervezők az érdeklődők tudomására hozzák, hogy a „Reménység párbeszéde” ciklus következő vitaestje szintén a Brătianu gyülekezet imatermében lesz megtartva, december 12-én, szombaton, délután öt órától. Bővebb információkért a témát és a meghívottakat illetően a gyülekezet Facebook-oldalán találhatnak.

Costelé Gogoneaţă lelkész

Az elnök üzenete

E-mail Nyomtatás PDF Bookmark and Share

Üdvözöllek benneteket!

Október nem csupán a levélhullás és az utolsó gyümölcsök szüretének hava volt, hanem az őszi „magvetés” hava is, olyan egyházi tevékenységek időszaka, amelyek nagy jelentőséggel bírnak a jövőre nézve.

 

Meglátogatott gyülekezetek

Alexandria 1 (Teleorman megye)

Egyesek közületek lehet, hogy emlékeznek arra, hogy idén tavasszal már jártam ebben a gyülekezetben. Ezúttal az „Alexandria 1” gyülekezet a Teleorman megyei gyülekezeti tisztségviselők találkozójának adott otthont. Az Olténiai Egyházterület által szervezett találkozó mind a tartalmát, mind pedig az intenzitását tekintve példaértékű. A zsúfolásig telt teremben (több százan voltak), az imaórát követően több helybéli laikus misszionárius kapott szót, és Isten csodadolgairól beszélt. Ebben a régióban a missziómunka „szólamait” a kiscsoportos tevékenységek, laikusok által végzett evangelizációk és „fehér területeken” működő missziócsoportok szolgálatai képviselik. Megemlítendő továbbá „A bölcs anyuka” nevű misszióprogram, amely azokhoz az édesanyákhoz szól, akiknek 0–4 éves gyermekük van (de a leendő anyákhoz is); a „Kelj fel és járj!” nevű mozgókönyvtár; könyvterjesztő-akciók, stb.

A missziójelentéseket követően az Egyházterületnek a nemrég elkezdődött missziós évre szóló „ajánlatai” következtek. A program végén a résztvevők kérdéseket tehettek fel az Unió és az Egyházterület képviselőinek.

Lelkesítő találkozó volt. Látszanak már a megújulás és reform hajnalának első sugarai.

 

Cernica

A hónap első hétvégéjén, péntek este házigazdája voltam egy stafétaváltásnak Cernicán, egyrészt a kápláni, másrészt pedig a vezérigazgatói tisztségre vonatkozóan. Ami a káplánságot illeti: az Unió Ifjúsági Osztályának társigazgatói posztjára távozó Benjamin Stan George Șchiopu-nak adta át tisztségét (Șchiopu ezelőtt a krajovai Adventista Teológiai Líceum káplánja volt); Claudiu Goran távozó igazgató visszatért a lelkészi pályára, és a bukaresti „Invingători” gyülekezetnek lett a pásztora. Helyét a Munténiai Egyházterület Nevelési Osztályának eddigi igazgatója, Cătălin Bărbulescu vette át.

Isten mindannyiukat megsegíti, mert megígérte, és mivel mindnyájan bíznak Benne.

 

Peretu 2 (Teleorman megye)

Október első szombatjának délelőttjén imaórán vettem részt „Peretu 2” gyülekezetben. Az imaház már az első percekben megtelt, és a fúvós zenekar is jelen volt: Nagyon érdekesnek tartottam, hogy a gyülekezet bizottsága és lelkésze, C. Șerban testvér a községben alapítandó adventista iskolával kapcsolatos megbeszélésre hívtak meg. Kevés helyen tapasztaltam ilyen egyöntetű elkötelezettséget az adventista oktatás kérdésében. Készek nekifogni a terv megvalósításának. Gratulálok nekik, és kívánom, hogy mielőbb teljesedjék a szándékuk.

 

Peretu 4 (Teleorman megye) – Hálaadási ünnepély

A hálaadási ünnepélyek már jó néhány éve beépültek egyházunk gyakorlatába, és általuk köszönetünket fejezzük ki Isten iránt bőkezű áldásaiért. A hálaadás napja égisze alatt egy olyan nyugalmi napot tölthetünk Isten jelenlétében, amelyen hálánk kifejezésére meghívhatjuk helységünk vezetőit, szomszédainkat, és Istennek tetsző áldozatot mutathatunk be. Így volt ez a „Peretu 4” gyülekezetben is, ahol a hálaadó ünnepélyre eljött a község polgármestere és felesége. Gratulálok C. Șerban lelkésznek és a gyülekezet bizottságának a kezdeményezésért és a megvalósításért.

 

Țigănești (Teleorman megye)

Boldogan fogadtam el P. Șerban, a Țigănești-i adventista gyülekezetek lelkipásztorának meghívását. A három gyülekezet tagjai a legnagyobb imaházban gyűltek össze szombat délután, hogy az Urat ünnepeljék és a jövőről beszélgessenek. A gyülekezet kórusa régi, lelkesítő advent himnuszokat adott elő, és az istentiszteletek végén egyértelművé vált, hogy a testvéreknek magas lelki törekvéseik vannak, személyes beszélgetéseink során pedig arra a megnyugtató következtetésre jutottam, hogy van kire támaszkodnunk az előttünk álló küzdelemben, és az általuk végzett szociális és misszionárius munkának köszönhetően a többi keresztény egyházak is értékelnek bennünket.

 

Nemzetközi találkozóim

Berrien Springs – A Generál Konferencia Bizottságának Őszi Ülésszaka

Az Uniók elnökei a világ minden részéről, a laikusok képviselői és az Egyház vezetőségének tagjai részt vettek a Generál Konferencia Bizottságának Őszi Ülésszakán (más néven: Éves Tanácsán). A zsúfolt programot – melynek fő témája a jövő volt – gyakran a Divíziók misszióhíreinek felolvasása szakította meg. A napirendre tűzött megbeszélések közti szünetekben, vagy a program után egyházunk világszintű vezetőivel beszélgettem (elnökökkel, alelnökökkel, osztályvezetőkkel) azzal a céllal, hogy bemutassam számukra a Romániai Adventista Egyházat, és előkészítsem a Generál Konferencia Romániában szervezendő eseményeit.

Ezúttal örömmel bejelentem, hogy az előttünk álló két éves időszakban a Generál Konferencia elnöke, Ted Wilson testvér kétszer is meglátogatja országunkat. 2016-ban egy már a tavaly megbeszélt és leszögezett lelkészi látogatásra érkezik körünkbe. 2017-ben pedig vissza fog térni, hogy a Generál Konferencia szakembereiből alkotott csapattal személyes evangelizációs kampányt tartson. Ez Ted Wilson választása volt. Kampányának állomásai a következők: 2016: Ruanda, 2017: Románia, 2018: India, 2019: Japán, 2020: Pápua Új-Guinea.

Az Adminisztratív Bizottságban megszavaztuk, hogy 2016-ban megünnepeljük a „NET 96” húsz éves évfordulóját. Ezen esemény célja, hogy – önök által is – megkeressük azokat a személyeket, akik 1996-ban részt vettek az előadásokon, de időközben eltávolodtak az Úrtól és egyházától. 2016. november 11. és 13. között tehát Mark Finley testvér egy három részes sorozatot fog tartani itt, Romániában (pénteken, szombaton és vasárnap), amelyet műholdon keresztül országunk minden gyülekezetében sugározni fognak.

2018-ban megemlékezünk a NET 98-ról is, amely alkalommal Dwight K. Nelson testvér fog országunkba látogatni.

2016 áprilisának utolsó hetére tűztük napirendre a Romániai Adventista Egyház vezetőinek továbbképző szemináriumát (leadership-képzését), melyet Lowell Cooper testvér, a Generál Konferencia volt alelnöke – a jelenlegi elnök, Ted Wilson személyes tanácsadója – fog tartani.

 

Andrews Egyetem

Két nappal a Generál Konferencia őszi ülésszakának befejezése után az Andrews Egyetemen kezdetét vette „A Prófétaság Ajándéka a Bibliában és a történelemben” című nemzetközi szimpózium. Az értekezletet abból az alkalomból rendezték, hogy idén emlékezünk meg Ellen White halálának századik évfordulójáról. Mellékesen itt is kihasználtam a lehetőségeket, és találkozókat szerveztem az akadémiai világ képviselőivel, a jövőbeni együttműködések előkészítése érdekében. Szombat délután találkoztam Magyarosi Barnával, az Inter-Európa Divízió titkárával, az egyetem román diákjaival, valamint R. Chelbegeanu professzorral, az Andrews tanárával.

 

Az Inter-Európa Divízió Végrehajtó Bizottságának Ülésszaka – Bukarest

Az Inter-Európa Divízió történetében először a vezetőség úgy határozott, hogy a Költségvetési Bizottságot Romániában hívja össze. Ezen az év végi gyűlésen tagsági minőségben részt vettek a Divíziót alkotó Uniók elnökei, laikus delegátusok, a Divízió különböző intézményeinek igazgatói, és természetesen a Divízió Igazgatói Bizottságának tagjai, akikhez meghívottakként csatlakoztak az Uniók titkárai és kincstárnokai. Ezen a gyűlésen meghívottakként részt vettek országunk hat Egyházterületének elnökei is.

Ezúton fejezném ki köszönetemet két igazgatótársamnak, Ștefan Tomoiagă és Eduard Călugăru testvérnek, valamint titkárnőimnek, A. Brad, A. Chirileanu és C. Dumitraș testvérnőnek, az IT-felelősöknek, D. Grigore-nak és M. Mariannak, az Ifjúsági Osztály igazgatóhelyettesének, B. Stannak, az Adventista Médiaközpont igazgatóságának, a „Labirint” gyülekezet lelkészeinek, a bukaresti Adventista Teológiai Líceum diákjainak (a protokoll-szolgálatért), T. Oprea karmesternek,  Norel Iacob konferansziénak, a Moisei-i és a „Gloria Dei” kórusnak, a „Voces” és a „Royal Singers” együtteseknek, és mindenkinek, aki személyesen vagy intézményileg hozzájárult a találkozó sikeréhez.

Szombaton kihasználtuk az alkalmat, és a mintegy száz fős európai küldöttség előtt bemutattuk a romániai adventizmus történetét. Valószínűleg tudjátok már, hogy a péntek esti istentiszteletnek a „Labirint” gyülekezet adott otthont, szombat délelőtt Cernicán voltunk, szombat délután pedig rendkívüli hangversenyt szerveztünk a Parlament Nagytermében, amelyen a „Gloria Dei” Adventista Nemzeti Kórus örvendeztette meg a hallgatóságot. A kiemelt meghívottak közt megemlítjük bukaresti intézményeink – az ADRA, az ASUP, az Adventista Médiaközpont, a „Semnele Timpului” és a „Sola Scriptura” – képviselőit.

 

Friss hír!

A legjobb hír, amit közölhetek veletek, a Sîrbu-családról szól. Romică testvérünk a múlt héten bent volt az Unió székházában, mi több, az Igazgató Bizottság gyűlésén is részt vett, ami több órát tartott. Lelkiállapota kitűnő, testi felépülése csodálatosan halad! Áldva legyen az Úr neve!

Marius Munteanu

1. oldal / 53