KLIN ifjúsági Biblia konferencia Mezőménesen

E-mail Nyomtatás PDF Bookmark and Share

2014. április 17 - 22 között lesz megszervezve Mezőménesen a Krisztusért Lelkesedő Ifjak Nemzedéke(KLIN) ifjúsági biblia konferencia, melynek alapvető célja az ébredés és reform a fiatalok között.

Erre az eseményre szeretettel meghívunk minden magyarországi, vajdasági, kárpátaljai, felvidéki, romániai vagy bármilyen más területen élő magyar ajkú fiatalt, aki szereti Jézust, vagy meg akarja jobban ismerni és szeretni Őt, ima, Biblia tanulmányozás, szemináriumok és missziómunka által. Külföldi, és belföldi meghívottak fognak prédikációkat és szemináriumokat tartani.

Több információt a konferenciáról, a meghívottakról, a szemináriumokról, és a programról honlapunkon találhat: www.ifjakkrisztusert.com. Fontos feliratkozni a konferenciára április 14-e előtt, és ezt meg lehet tenni honlapunkon keresztül: www.ifjakkrisztusert.com/iratkozas/

Isten kegyelme által a KLIN konferencia egy áldásos lelki tapasztalat lesz.

Szallós-Farkas Márk, szervező

Konferencia a szexualitás témájáról

E-mail Nyomtatás PDF Bookmark and Share

Három, korábban homoszexuális életet élő, adventista fiatal mesélte el tapasztalatát egy, a szexualitást érintő témákkal foglalkozó konferencián, március 19-én. Elbeszéléseiknek tárgya a homoszexuális életmódról való lemondás volt.

A résztvevőkhöz csatlakozott Ron Woolsey adventista lelkipásztor, a „Narrow Way Ministry” alapítója és a „By Beholding His Love” elnöke, valamint Wayne Blakely. Az adventista egyház múlt héten találkozót szervezett a capetowni központban a következő címmel: Isten képmása szerint: Szentírás. Szexualitás. Társadalom.

„Azért vagyunk itt, hogy tapasztalatokat halljunk”, mondta Bill Knott, a beszélgetés moderátora és az Adventist Review szerkesztője. „Eljöttünk meghallgatni a hívők tapasztalatait, hogy Isten miként váltotta meg őket.”

Knott felkérte a résztvevőket, hogy meséljék el élettapasztalatukat. Woolsey elmesélte, hogy egy „jó adventista otthonban” nevelkedett, viszont egy családi barát kiskorában molesztálta őt. Attól a pillanattól egyre inkább foglalkoztatta őt az azonos neműekkel való kapcsolat. Miközben egy adventista főiskolára járt, megnősült, gondolván, hogy ez lehetett az oka az identitászavarának és kapcsolatainak. Kis idővel később, fiatal felesége rájött az ő férfiakkal való kapcsolatára és a házasságuk hamarosan tönkrement.

Woolsey több, mint 15 évig élt homoszexuális kapcsolatokban, míg visszatért gyermekkori hitéhez és a Krisztussal való kapcsolathoz, a Bibliát és Ellen G. White műveit olvasva. „A Jézushoz vezető út című könyvet cigarettával a számban, és a martinival magam mellett kezdtem el olvasni”, mesélte. „Amikor az ötödik fejezethez értem, lemondtam a cigarettáról.”

Woolsey újrakeresztelkedett és elkezdte mesélni megtérésének tapasztalatait az Egyesült Államok különböző gyülekezeteiben. Most 21 éve házas, 5 gyermeke van és felszentelt lelkész a louisianai Arkansas Egyházterületnél.

Wayne Blakely számára a korai kisgyermekkorban történő anyai eltaszítás (édesanyja lánygyermeket szeretett volna) váltotta ki az azonos neműekkel való kapcsolatok keresését. Különböző otthonokban helyezték el, a rokonok pedig pszichológushoz és lelkészekhez vitték tanácsadásra, látva az ő kihívó viselkedését.

18 éves korában Blakelyt egy barátja meghívta egy homoszexuálisokból álló közösségbe, ahol elmondása szerint olyan elfogadást tapasztalt, mint soha azelőtt. „Akkor lemondtam Istenről”, mondta. A következő 30 évben több homoszexuális kapcsolata volt és drogokat használt, emellett 40 ugyancsak homoszexuális barátja halt meg HÍV vírusos fertőzésben már az első években.

A mennyei gondviselések sorozata által hite ismét megerősödött. Nagy szerepük volt a barátai imáinak, akik nem mondtak le róla. Blakely elmesélte, hogy fiatalkorában sokszor imádkozott így: „Uram, tégy heteroszexuálissá.” Visszapillantva felfedezte, hogy nem az orientáció megváltoztatására volt szüksége, hanem Krisztusnak, mint személyes Megváltójának az elfogadására.

Santos úgy véli, hogy a leszbikus kapcsolatokig vezető út gyökere a fájdalmas és működésképtelen családi háttér volt. Gyermekkorában szexuálisan zaklatták, amiről így számolt be: „Soha senki sem mondta nekem, hogy nem én voltam a hibás (a zaklatás miatt)”.

Santos családja akkor csatlakozott az Adventista Egyházhoz, amikor ő a serdülőévei vége fele járt, viszont ő továbbra is küzdött az azonos neműekkel való kapcsolatok csábításával a főiskola évei alatt is, titokban pedig egy leszbikus kapcsolata is volt. San Franciscóba költözött, ahol politikai aktivistaként harcolt a homoszexuálisok jogaiért. Ő volt az első személy, aki Kalifornia állam AB25 törvényének engedélyével gyermeket fogadott örökbe. Ez a törvény megengedte, hogy az azonos nemű párok örökbe fogadhassák egymás gyermekeit. Santos számára krízishelyzetet idézett elő a homoszexuális közösségek csalódása, melyet Kalifornia állam 8. Törvényjavaslatának az elfogadása váltott ki, amely megtiltotta az azonos neműek házasságra lépését.

Az adventizmus iránti ismételt érdeklődését egy sor mély, személyes lelki tapasztalat kísérte, melyek megvilágították Santos előtt a mennyei szentély fontosságát és szerepét. Megértette, hogy Jézus védelmezi őt és ez az életének átértékelésére késztette. Egy szombat reggeli úrvacsora jelentette Santosnak a fordulópontot, aki csodálkozva emlékezett vissza, amint a lelkész felesége megmosta egy büszke leszbikus lábait.

Knott, a beszélgetések moderátora a következő kérdéssel szembesült: „Az utóbbi hetekben többen is górcső alá vonták ennek az eseménynek a hitelességét, mivel a szervezők első sorban olyan személyeknek a tapasztalatait hallgatták meg, akik lemondtak homoszexuális életmódjukról. Hogyan válaszolna ezekre a megjegyzésekre?”

Woolsey így válaszolt: Mi is ott voltunk. Ott, ahol ők is. Ugyanazokat az érveket sorakoztattuk fel az évek során. Úgy sikerült ebből a helyzetből kijutnunk, hogy megtanultuk életünkben Istent helyezni az első helyre, és nem az énünket.

Santos elmesélte, hogy megosztotta a leszbikus barátnőinek tapasztalatát: „Egy tapasztalatom volt Jézus Krisztussal, és már nem vagyok leszbikus. Viszont én nem vagyok jobb, mint te.” Visszaemlékezett, hogy egyik barátnőjének a partnere így válaszolt: Örülök neked. Mindent látok az arcodon. Megtaláltad életed szerelmét.”

Santos emlékeztette a jelenlévőket: „Nem vagyunk jobbak, mint ők.” Elmondta, hogy sok személynek a barátja, akik azért írtak, hogy kifejezzék aggodalmukat a konferenciáról. „Istent egy kapcsolat által lehet meghatározni. Ő megkeresett...Hiszek abban, hogy barátaim is hamarosan kopogni fognak az ajtónkon.”

Fordította: Ilyés Róbert

A Speranta-ReménységTV magyar adásai március 31 – április 05 között

E-mail Nyomtatás PDF Bookmark and Share

I. Közlemény:


1. 2014 március 28-án, pénteken 17:00 órától (16:00 HU) az ÉlőKépek műsora a Nyárádszeredában évről évre megrendezett Verses Hétvégéről szól.

Az adás zenei változatosságát a Nagysármási Adventista gyülekezet kórusával készült felvételek biztosítják.

Ismétlés: március 29, szombat, 03:00 óra (02:00 HU)

március 31, hétfő, 11:00 óra (10:00 HU)

Négy adást szentelünk a Verses Hétvégének.


2. 2014 március 29-én, szombaton 16:00 órától (15:00 HU) a Lépésről Lépésre műsorban a REMÉNYTELJES VÁLSÁG hitmélyítő sorozat újabb előadása kerül a képernyőre.

Az előadás címe: EURÓPAI SZÍNVONALÚ ILLÚZIÓK

Előadó: BANGA - JÁNOSSY EMIL lelkész

Énekszolgálat: TÖRŐCSIK MÉSZÖLY VIKTÓRIA

Budapesten, a Pestszentlőrinci Adventista gyülekezetben tartott hitmélyítő előadássorozat.

Ismétlés: március 30, vasárnap, 8:00 óra (7:00 HU).


II. Program előzetes

 

Március 31, hétfő, 17:00 óra (16:00 HU) – PárBeszéd

Az adás témája: Mi kérünk Istentől – Isten is kér tőlünk

Az adás vendége: Timis Balázsy Sándor lelkész, egyházjogász (Kolozsvár)

Ismétlés: április 01, kedd, 11:00 óra (10:00 HU).

 

Április 01, kedd, 17:00 óra (16:00 HU) – PárBeszéd

Az adás témája: Vasárnaptörvény az Európai Unióban?

Az adás vendége: Prof. Dr. Szigeti Jenő, egyetemi tanár (Budapest)

Ismétlés: április 02, szerda, 11:00 óra (10:00 HU).

 

Április 02, szerda, 17:00 óra (16:00 HU) – PárBeszéd

Az adás témája: Látható visszajövetel vagy titkos elragadtatás?

Az adás vendége: Hegyes-Horváth Géza Tiszavidéki egyházelnök (Debrecen)

Ismétlés: április 03, csütörtök, 13:00 óra (12:00 HU).

 

Április 03, csütörtök, 17:00 óra (16:00 HU) – PárBeszéd

Az adás témája: Az öröm iskolája – Örülni tanulni kell

Az adás vendége: Járfás Fehér Eszter műfordító (Marosvásárhely)

Ismétlés: április 04, péntek, 11:00 óra (10:00 HU).

 

Április 04, péntek, 17:00 óra (16:00 HU) – Élő Képek

Az adás témája: Amikor Isten megtölti a szavakat 2. (Nyárádszeredai Verses Hétvége, a RONDO fúvósnégyes és a DOLCE fuvolatrió zeneszolgálatával)

Ismétlések: április 05, szombat, 03:00 óra (02:00 HU);

április 07, hétfő, 11:00 óra (10:00 HU).

 

Április 05, szombat, 16:00 óra (15:00 HU) – Lépésről Lépésre

Az adás témája: Reményteljes válság 3.: Mikor kevés a sok?

Budapesten, a Pestszentlőrinci Adventista gyülekezetben tartott hitmélyítő előadássorozat.

Előadó: Banga-Jánossy Emil lelkész (Marosvásárhely).

Ismétlés: április 06, vasárnap, 8:00 óra (07:00 HU).

 

Békére és imára bátorít a Hetednapi Adventista Egyház vezetőinek közös nyilatkozata Oroszországban és Ukrajnában

E-mail Nyomtatás PDF Bookmark and Share

Oroszországban, Ukrajnában, valamint más kelet-európai országokban a Hetednapi Adventista egyház vezetőinek egyik nyilatkozata meghívja az egyháztagokat és minden jóakaró embert, hogy kapcsolódjanak be a békéltetési munkákba, míg a politikai zavargások Ukrajnában továbbra is fokozódnak.

A múlt héten, néhány nappal az után, hogy több ezer orosz csapat kezdett el járőrözni a két ország közötti Fekete félszigeten, az orosz szeparatisták megszavazták Krímben az Ukrajnától való leválást, valamint az Oroszországgal való egyesülést. Ezzel a problémával kapcsolatosan március 16-ra egy népszavazást szerveztek meg. A Krím félszigeten 2,3 millió főt számláló lakosságán legnagyobb része orosz nemzetiségűnek tartja magát. A múlt év novemberében kezdődtek a zavargások, amikor a volt ukrán elnök, Viktor Ianukovics visszalépett egy az Európai Unióval való kereskedelmi egyezményéből, egy Oroszország részéről való kölcsön javára. Az ezt követő hétfőn a döntés tüntetésekhez vezetett Kievben, a rendőrség és a demonstrálók között pedig erőszakoskodást szült. Az ukrán parlament, demokratikus módon megválasztva, lemondatta Ianukovics elnököt a múlt hónapban.

A februári hónapban, Viktor Alekseenko, a Hetednapi Adventista Egyház elnöke, az ország helyzetéért való imára szólította fel az adventistákat.

Alekseenko aláírta a legfrissebb nyilatkozatot, felhívást intézve az advent hívők felé, hogy járuljanak hozzá „ Isten kegyelméből az emberi méltóság helyreállításához, az egységhez és az egyenlőséghez”.

Idézet a nyilatkozatból: A Hetednapi Adventista egyház minden tagjához intézünk felhívást, ,, hogy ne vegyenek részt a politikai nyilatkozatokban és akciókban, amik fokozhatják a meglevő feszültséget. Minden jó hívőt arra hívunk, hogy őrizzék meg a békét, és szüntelen imádkozzanak egy békés megoldásért, testvéri együttműködésért és légkörért, megértve a minden emberi faj, nemzetiség, vallásközösség, politikai meggyőződés között fennálló különböző kultúrákat és ideológiai rendszereket, jobb kapcsolatok építésének céljából.

Ez a hivatalos álláspontja az egyháznak. Minden más nyilatkozat, ami nem a hivatalos egyházi közlésen keresztül működik, személyes vélemény.

A nyilatkozatot az Euró-Ázsiai Divízió vezetősége is aláírta, a Belorusz Unió, a Kaukázusi Unió, a Kelet-Orosz Unió, a Távol-Keleti Unió, a Moldvai Unió, a Déli Unió, a Transz-kaukázusi Unió, az Ukrán Unió és a Nyugat-Orosz Unió.

Az ukrajnai adventista televízió egy imaláncot közvetít naponta egyenes adásban.

Az Ukrajnai Hope Chanel az egyedüli keresztény televíziós adó az országban, ami a politikai krízist tárgyalja, nyilatkozták az adventista televízió hivatalnokai.

Fordította: Amota Lóránt

 

 

Az új “Ellen White” enciklopédia a szolgálatot helyezi a figyelem középpontjába

E-mail Nyomtatás PDF Bookmark and Share

A nemrég –“Review and Herald” által kiadott - Ellen G. White enciklopédia önéletrajzokat, valamint különböző témákról szóló cikkeket tartalmaz, mint például: megváltás, pszichológia, politika, legalizmus, étrend stb.

Ez az enciklopédia a legfontosabb mű az utóbbi évszázadban, nyilatkozta George Knight, egyházunk történésze, amely 1300 cikket, ritkán látott fényképeket, E.G. White lakhelyének leírását, valamint személyes álláspontját tárja fel különböző témákkal kapcsolatban, amelyekről élete folyamán írt.

14 éven át 180 szerző dolgozott a mű előkészítésén, mondják a kiadók. A projekt már 2000 előtt elkezdődött George Knight történész és tanár vezetésével, aki nyugdíjba vonulása után a folytatást Denis Fortinra és Jerry Moonra bízta.

Ellen G. White 1915-ben halt meg 87 éves korában, és műveivel hozzájárult az Adventista Egyház missziójának és szemléletének alakításához. Körülbelül 100.000 oldalt írt és több mint 100 könyve jelent meg.

Ugyanakkor a „White Estate” szerint Ellen G. White volt az az amerikai szerző, akinek a műveit a legtöbb nyelvre fordították le.(pl. a “Jézushoz vezető út” című könyvét 165 nyelvre fordították le)

Az enciklopédia segíteni fog azoknak, akik érdeklődést tanúsítanak E.G. White különböző témákkal kapcsolatos álláspontjai iránt.(sokszor az ő idézeteit helytelenül használják)

E. G. White a legbefolyásosabb személy volt az adventista történelemben, de ennek ellenére még sok helytelen felfogás és viszonyulás létezik személyére és írásaira vonatkozóan. Eddig még nem létezett egy olyan mű, amely sok kérdésre választ adhatott volna, nyilatkozta G. Knight. “Örültem akkor, amikor megkaptam az enciklopédia első kéziratait. Örülök az enciklopédiában található sok információnak és a tartalom széles körű felhasználhatóságának. Most már az E.G. White iránt érdeklődök egyetlen forrásanyagból informálódhatnak, és úgy gondolom, hogy igényelnek majd egy példányt ebből az értékes könyvből”, tette hozzá Jim Nix, a „White Estate” igazgatója.

Fordította: Csabai Gyula-László

Közlemény a Hetednapi Adventista Egyház kommunizmus idei történelme körül felmerülő kérdésekre

E-mail Nyomtatás PDF Bookmark and Share

A Hetednapi Adventista Egyház kommunizmus idei történelme fölött kialakuló vita miatt, a Romániai Adventista Egyház Uniójának Bizottsága nyilvánosságra hozza, és újra megismétli az 1989-es események utáni álláspontját:

- 1990. június 14/24. Jegyzőkönyv 5sz. Határozat, a következőt tartalmazza:

„A múltat áttekintve, felelősséggel felvállaljuk annak hibáit és tévedéseit, amiket a múlt rendszer nehézségei váltottak ki. Mélységes sajnálatunkat fejezzük ki minden Isten egyháza elveivel szemben foglalt bizonytalan, zavaros állásfoglalásért, mint például, a szombat megtartása gyermekeink és családjaink számára, az egészséges életmód előbbre vitele, az egyház pénzügyeinek kezelése, a külső hatóságokkal szembeni semlegesség megőrzése, és mások. Elismerjük, hogy mindezek Isten iránti hűtlenséget okoztak sokak részéről a népünk közül. Sajnáljuk, hogy a szolgálati lelkület helyett megjelent és közöttünk élt az elsőbbség utáni vágy, ami kételkedéshez és az egység megbontásához vezetett. Őszinte vallomást teszünk Az előtt, aki akar és meg is tud bocsátani annak, aki határozottan Felé fordul, és meghívjuk népünket, egyesüljenek velünk az önvizsgálatban és a családiassá vált bűneink elhagyásában azért, hogy a felüdülés ideje eljöhessen a várakozók nagy sokaságára.

Visszatekintve az elmúlt 45 évre, okunk van arra, hogy hűtlenségeink ellenére, hálával és elismeréssel emeljük fel szemeinket, mivel Isten jóságos keze által velünk és népével volt, megőrzött boldog reménységünkben, kibővítve az ő sátorát tízezrek előtt. Elismeréssel adózunk több ezer névtelen hősünknek, akik ezen megszorításokban, a Lélek indítására, veszélyes és ismeretlen utakon dolgoztak, hogy az igére éhes népünknek saját nyelvén adjanak táplálékot.”

Ezért 2006. december 12-én az Adventszemle 28. oldalán közölt 120. Jegyzőkönyv 20 sz. Határozata, ami megjelenik az Egyház hivatalos honlapján, hasonlóképen az Advent Infóban is a következőket tartalmazza:

”A Hetednapot Ünneplő Adventista Egyház Vezető tanácsa úgy véli, hogy a titkosszolgálat dossziéinak tanulmányozása egy jogos tett, amelyből a román állampolgárok megtanulhatják azt, hogy előbb vagy utóbb, mindenki szembekerül a cselekedeteit feljegyző nyilvántartással és bármilyen titokban vagy sötétségben véghezvitt tett nyilvánosságra kerül, ezért nagyon vigyáznunk kell életmódunkra.

Habár tudjuk, hogy ez nem segít a társadalmi összhang megtartásában, ellenkezőleg, sok új sorompót és elégedetlenséget eredményez, kérjük a Jó Istent, irgalmazzon népünknek és segítsen főleg a fiatal nemzedéknek tanulni a keserves történelemből azért, hogy elkerülhesse a múlt tévedéseit, és hozzájáruljon egy bizalomra és kölcsönös tiszteletre épülő társadalom kialakulásához.

A kommunista időszak lezárulásától eltelt 17 év elegendő idő volt arra, hogy azok, akik behódoltak a nyomásnak és egyesítették erejüket a gonosszal azért, hogy ártatlan felebarátjuknak rosszat tegyenek – támogatva ekként a kommunista diktatúrát – kifejezzék sajnálatukat, megvallva vétkeiket és bocsánatot kérve Istentől és azoktól, akiket tettük érintett.

Azok az emberek, akik nem félik Istent, azt hiszik, hogy megoldhatják a problémát letagadva és eltakarva azt. A keresztények azonban hiszik, hogy bármilyen lelki ébredés és reform a bűn elismerésével és bevallásával kezdődik, ezért tartoznak azzal, hogy jó példát adva, bevallják gyengeségeiket, ha valamilyen formában együttműködtek a hatalommal. Ilyen magatartást várunk el a vezetőségben levő személyektől, akik felelősek a gyülekezetek erkölcsi helyreállításáért.

Hisszük, hogy egy ember sem képes megítélni azokat, akik az együttműködés csapdájába estek. Ezért bátorítunk minden keresztényt, hogy megértéssel tekintsen ezekre a személyekre, és tegyen meg mindent helyreállításukért, hogy a főpapi ima beteljesedhessen, “amint a mennyben, úgy a földön is” legyen valóság.

Mindazáltal, úgy véljük, hogy azok, akikről bebizonyosodott, hogy együttműködtek a titkosszolgálattal, nem maradhatnak vezetői tisztségben.”

E határozat részeként az Unió Bizottsága felkért minden alkalmazottat, hogy saját felelősségére írjon alá egy nyilatkozatot, amelyben vallja, hogy nem volt együttműködése. Következésképpen, az Unió Bizottsága sohasem kérte azt, hogy valamilyen könyv íródjon az Adventista Egyház kommunista időben megélt történelméről, amely megírásához a titkosszolgálat, vagy egyéb kommunista forrásokból keresnek anyagot, nem fogadott el hivatalosként egyetlen formát sem, ugyanakkor senkit sem ellenzett, aki ilyen munkába kezdett.

“Az Egyház a vörös pusztában” című könyvvel kapcsolatban megjegyezzük, hogy az Unió Bizottsága beleegyezését adta abba, hogy ez a könyv megjelenjen az Élet és Egészség kiadó nyomtatásában, úgy, ahogy más szerzők könyveinek kiadását is megengedi.

A szerző vállalta a felelősséget a könyv tartalmáért, amint ez megjelenik a könyvben is. Az Élet és Egészség Kiadó nem vállalta a könyv terjesztését, így a könyv nyomtatásával, nyomtatási költségeivel és terjesztésével a szerző foglalkozott. Sajnálunk bármilyen elődeinket érintő tettet, kifejezzük értékelésünket és tiszteletünket az ő személyük és szolgálatuk iránt. Égi Atyánk adjon nekik örök fizetséget szolgálatukért és az evangélium ügyének előbbre viteléért, tájainkon tett fáradozásukért.

Kérjük a Jó Istent, hogy továbbra is vezesse egyházát az ébredés, a reform és a misszió területén, hogy “inkább igazságban kell élnünk és szeretetben, hogy egyre inkább összeforrjunk a Fővel: Krisztussal. Ő az, aki az egész testet egybefogja és összetartja a különféle ízületek segítségével, hogy a tagok betöltsék az erejükhöz szabott feladatkört. Így növekszik a test, és építi fel saját magát szeretetben.” Efézus 4:15,16 (Kat. Ford.)

 

Az Unió Bizottsága

2014. február 13

Fordította: Ferencz-Zorgel József Attila

1. oldal / 23