Az Éves Tanács megnyitója az egészséges életmódra és a diplomáciára való felhívásra összpontosult

E-mail Nyomtatás PDF Bookmark and Share

A Hetednapi Adventista Egyház 2014-es Éves Tanácsa a jövőbeni tárgyalások fényében a tiszteletteljes diplomáciára való felhívással és az egyházhoz intézett azon kéréssel kezdődött, hogy összpontosítson az egészségre. A vezetőket felkérték: szervezzenek egészségügyi akciókat a közösség számára, illetve adjanak példát az egészséges életmódra.

Goffrey Mbwana alelnök és G.T. Ng titkár megnyitották a Generál Konferencia Silver Spring-i (Maryland, USA) székhelyén lévő Végrehajtó Bizottság 7 napos találkozóját, még mielőtt Ted N.C. Wilson, a világszéles egyház elnöke köszöntötte volna a jelenlévő több száz küldöttet.

Wilson Isten áldását kívánta az egyházvezetőknek a következő héten lezajló munkaülésekre és lelki találkozókra. „Kitartóan imádkoztunk, hogy ezt a termet a kedvesség lelkülete töltse be” – mondta ő, mielőtt felolvasta volna az egyház fő vezetőinek nyilatkozatát. A nyilatkozat világos betekintést nyújtott a kedden sorra kerülő tárgyalásokat illetően, a felszentelési teológia, valamint az ennek keretében felmerülő – nemekkel kapcsolatos – kérdésekre vonatkozóan.

„Mi, a Generál Konferencia és a divíziók képviselői felhívást intézünk az Éves Tanács összes résztvevőjéhez, hogy a bizonyos témákban megnyilvánulandó egyes véleménykülönbségek ellenére fogadjuk el egymást Krisztusban testvérnek és testvérnőnek” – mondta Wilson, a nyilatkozatból olvasva. „Kérjük, hogy a Krisztushoz való hasonlóság és alázattal teljes, kölcsönös tisztelet nyilvánuljon meg mind szavainkban, mind pedig ezen Éves Tanács ideje alatt sorra kerülő tevékenységekben, illetve azután is.”

Az este az egészségügyi csúcsszakértők által tartott 3 előadással folytatódott, mindegyik felkérve a küldötteket: saját régiójukban tulajdonítsanak elsőbbséget az egészségügy területén végzendő munkának, az egészséges életmód kialakítása pedig személyes életünkben is legyen igen fontos cél.

David Williams, a Harvard Egyetem egészségügyi tanára és az Adventista Egyház Egészségügyi Osztályának tiszteletbeli aligazgatója az egészséggel kapcsolatos alapvető problémák megközelítésének szükségességéről beszélt, mint például a jövedelem, faji egyenlőtlenségek, stressz és depresszió.

Szerinte az egészségügyi szolgálat legkiemelkedőbb példája az 1893-ban John Harvey Kellog által alapított chicagoi missziós központ. A missziós központ ételt és menedéket biztosított a hajléktalanoknak, rendelkezett egy klinikával, a prostituáltakat befogadó központtal, egy szülőotthonnal az egyedülálló anyák számára és a drogfogyasztóknak létesített rehabilitációs központtal. Miután Kellog elolvasta az egyház társalapítója, Ellen G. White által írt „A Nagy orvos lábnyomán” c. könyvet, megalapította a központot – mondta Williams.

„A Nagy orvos lábnyomán" című könyv a teljes egészségügyi szolgálatot felölelő tankönyvünk, és vissza kell térnünk a nekünk felajánlott csodálatos tanácshoz, mely segítséget nyújthat a felmerülő kihívásokkal szemben” – jelentette ki Williams.

Fred Hardinge, az Egyház Egészségügyi Osztályának aligazgatója az adventisták élettartamával kapcsolatban megvalósított tanulmányok következtetésének áttekintésére adott lehetőséget. Kijelentette: az adventisták körében 8-10 évvel több a várható élettartam a lakosság többi részéhez viszonyítva. Ebben kulcstényező a húsfogyasztás kerülése, különösen a nyers húsé – jelentette ki a szakértő.

Dr. Peter Landless, az Egészségügyi Osztály igazgatója ugyanazt a véleményt osztotta, hozzátéve, hogy amennyiben ez lehetséges, a nagyrészben növényi étrend a legmegfelelőbb. Összességében tekintve, üzenete a kiegyensúlyozott életmódra tette a hangsúlyt.

„A tudományos világ a legmodernebb tudományos folyóiratok révén hangoztatja nekünk az üzenetet, bizonyítva, hogy a húsételekre alapuló táplálkozás nem jó nekünk” – nyilatkozta Landless a küldötteknek. „Szeretném, és imádkozom azért, hogy a Krisztushoz hasonló kiegyensúlyozott megközelítéssel a nagyrészben növényeken alapuló étrend felé fordítsuk figyelmünket,de tegyük ezt anélkül, hogy a választott étrend miatt a szentség különböző szintjeire állítanánk magunkat; a környezetünktől függően minden tőlünk telhetőt megtéve ilyen értelemben.”

Landless a gyakran hosszú utazásokon lévő és ugyanolyan hosszú értekezleteken részt vevő vezetőket az egészséges életmódra való példaadásra buzdította. „Hogy érzitek magatokat? Kapcsolataitok egészségesek és fejlődnek?” – tette fel a kérdést.

A találkozó végének közeledtével Ian Sweeney brit unióelnök bizonyságot tett az életmódjában nemrég foganatosított, testsúlycsökkenést előidéző változtatásokról. Hozzátette: az elmúlt két évben 34 kg-ot fogyott, azok a tagok pedig, akikhez a Wilson elnök nemrégiben tett látogatása alkalmával szólt, tapssal jutalmazták vékonyabb alkatáért.

Miután egyik szomszédjának egy egészségről szóló könyvet ajándékozott, rájött a helyzetben rejlő iróniára, ugyanabban a hajóban lévén ő is;ezért egészségesebb étrend kialakítására, illetve több testmozgás végzésére határozta el magát.

„15-17 éven keresztül nem prédikáltam az egészségről és az önmegtartóztatásról, mivel képmutató lettem volna” – jelentette ki Sweeney. „A Szentlélek késztetett arra, hogy saját életemben tükrözzem azt, amiről prédikálni kívánok.”

Mark Finley, Wilson elnök segédje a következőkkel zárta a találkozót: „Ha az életmódváltás oka nem az, hogy Istent dicsőítsem az Általa nekem ajándékozott testben, akkor ez a motiváció nagyon felszínes...Szeretném ajánlani, hogy az életmódváltáshoz szükséges erőt Jézustól kérjétek, és így imádkozzatok: „Uram,a testem a Tied. Téged akarlak dicsőíteni életem minden területén.”

 

Ansel Oliver/ANN

Fordította: Sinkler Beáta

 

 

Az egyház taglétszáma elérte a 18,1 milliót

E-mail Nyomtatás PDF Bookmark and Share

 

Az Adventista Egyház taglétszáma most először érte el a 18,1 milliót, de G.T. Ng, a világszéles Adventista Egyház titkára nem ünnepel. Ng megdöbbenésének adott hangot a nagy veszteség miatt.

„Könnyű megkeresztelnünk, de sokkal nehezebb megtartanunk őket” –  mondta Ng egy interjúban. A növekedés és a fejlődés az érem ugyanazon oldalán kellene legyen, viszont úgy tűnik, hogy a keresztség nagyobb figyelemnek örvend: „Nézd milyen sokan keresztelkedtek meg!” – mondja. „Fejlődés? Kit érdekel? Nem növeli a hírnevemet.” Ezzel sajnos együtt jár egy nagy probléma: veszteségek, súlyos veszteségek. De nem sokan beszélnek ezekről.”

Mindezek ellenére Ng a pontot az i-re vasárnap tette fel, amikor az évi jelentést mutatta be a taglétszámról az Évi Tanácskozáson belül, amely az adventista világegyház vezetőinek fontos találkozója az Adventista Egyház székhelyén Silver Spring-ben (Maryland, Egyesült Államok).

A taglétszám 1,5%-ot nőtt; egyházunk elérte a 18.143.745-t a 2013-as 17.881.491 számot túlszárnyalva. Tizedik éve, hogy évente több, mint 1 millió személy csatlakozik egyházunkhoz – pontosabban 1.091.222 – ugyanakkor 828.968 személyt húznak ki évente a listáról elhalálozás vagy az egyház elhagyása miatt.

Felülvizsgálás nélkül Ng elmondása alapján az egyház tagjainak száma elérné a 25 milliót. Másik statisztikát bemutatva Ng elmondta, hogy az utóbbi 40 évben 31,8 millió ember keresztelkedett meg, ugyanakkor 11,4 millióan vonultak vissza vagy tűntek el. Ez a szám nem tartalmazza az elhunytakat.

Sokan közülük azért mentek el, mert az egyház nem segített  növekedniük, mondta egy interjúban Ng.

Friss példa erre, hogy az utolsó adventisták, akik egy Észak-Indiában tartott evangélizációs sorozat után keresztelkedtek meg 2005-ben, augusztus végén visszatértek a hinduizmoshoz. Ez a kellemetlen esemény az indiai sajtóban is megjelent. A keresztények attól féltek, hogy ez a visszatérítés erőltetett volt, ami illegális az országban, viszont az Asroi faluba küldött egyik adventista csoport megtudta, hogy a 33 volt adventista kevés támogatást kapott a gyülekezet vezetőségétől 2005-ös keresztségük után, ugyanabban az időben pedig a hindu aktivisták közeledtek hozzájuk. Miután megtörtént a visszatérítés, csak 5 tag maradt a taglistán.

Ez a veszteség gondolkodóba ejtette az egyház Dél-Ázsiai Divíziójának vezetőit, ahová tartozik India is.

„Figyelmesen kell gondoznunk az új személyeket és segítenünk kell, hogy meggyökerezzenek az Igében” – mondta T.P. Kurian egy friss e-mail-ben, aki a Dél-Ázsiai Divízió Kommunikációs Osztályának igazgatója.

Ugyanakkor Ng vasárnap az egyháztagok számlálási gyakorlatának védelméree kelt, és azt mondta, hogy ezt nem lehet összehasonlítani az izráeli király, Dávid népszámlálásával amely oda vezetett, hogy Isten megbüntesse őt ezért. Ng azt mondta, hogy Dávid cselekedete a gőgjének és büszkeségének megnyilvánulása volt.

„Amikor a tagokat számoljuk, alázatosnak kell lennünk” – mondta.

A számlálás, mondta, csak egy egyszerű „beszámoló a  Gazda cselekedetéről.”

Ng egy interjúban megemlítette a Lukács 15-ben található három példázatot. „A számolás önmagában nem téves” – mondta. „Végülis Jézus is számolt mindhárom példázatban, nem?” A nő megszámolta a 10 érmét és észrevette, hogy 1 hiányzik. A pásztor csak 99 juhot számolt. Az atya elvesztette egyik fiát. Tehát semmi hiba nincs a számolásban.”

Sok egyéb dolog között Ng megemlítette azt is, hogy a létszám stagnál az északi féltekén található országokban és Ausztráliában, viszont robbanásszerűen nő a déli féltekén, különösképpen Közép- és Dél-Amerika, Afrika, és Dél-Ázsia területén. Ráadásul a megfigyelt létszámnövekedés Észak-Amerikában és Európában nagyrészt a déli féltekéről idevándorló személyeknek köszönhető.

Európa mégtöbb kihívást jelent, mondta.  Az egyháznak 3 divíziója található Európában, amely bizonyítja a hosszú létezést a kontinensen, viszont a tagok száma alacsony. A Transzeuópai Divízió, amely területén található Nagy-Britannia is, a legkisebb az egyház 13 diviziója közül 84.428 taggal. Nagy-Britannia például 34.512 taggal rendelkezik, ami 464 taggal való növekedést jelent a tavalyi 34.048 taghoz képest. Az új tagok nagyrésze bevándorló.

„De a britek? Ott születtek. Ott vannak. Mi történik velük? Teszünk valamit értük? Ezek a nehéz kérdések” – mondja Ng.

Azt is elmondta, hogy a missziójelentések optimista hangon zárulnak, és azt a nyomot hagyják bennünk, hogy a munka sikeres volt. Viszont elmondása alapján a statisztikák mást mutatnak: a világ nagy részének még nem volt esélye hallani Jézus első eljöveteléről, még kevésbé a második eljöveteléről.

Elmondta, hogy az egyház körülbelül 230 országban van jelen, viszont létezik még az  Egyesült Nemzetek által elismert 22 ország, ahova nem léptünk be. Ráadásul egy országban magas lehet az adventista lakosság száma, viszont sok fontos csoport van, ahol nem létezik egy adventista sem. Kenyában az egyház 800.000 tagja leginkább 2 nyelvcsoportból származik, miközben nem értek el további 40 nyelvcsoporthoz. Ugyanez a helyzet Thaiföldön is, ahol a tagok nagyrésze kisebb csoportokból származik.

„Így az, hogy beléptünk egy országba, nem azt jelenti, hogy a munkánk befejeződött”, mondta Ng. „Közel sem!”

 

Andrew McChesney/ Adventist Review

Fordította: Kovács Szabolcs

Wilson: Sátán megpróbálja lerombolni az Adventista Egyházat

E-mail Nyomtatás PDF Bookmark and Share

Ted N.C. Wilson, a Hetednapi Adventista Egyház vezetője elmondta, hogy Sátán minden rendelkezésére álló eszközt felhasznál, hogy megpróbálja lerombolni az Adventista Egyházat és semlegesíteni tudja Jézus elkerülhetetlen második eljövetelének hirdetését.

Az évenkénti prédikációjában, amelyben az egyház vezetőihez szólt, Wilson elmondta, hogy az ördög taktikái közé tartozik az ökumenizmus, a karizmatikus imádat és a próféciák bibliai értelmezésének megtámadása is. Azt is elmondta, hogy az utóbbi hetekben személyesen is érezte a támadást, amikor koraszülött unokája meghalt, és felfedezték, hogy két másik unokája súlyos egészségügyi problémákkal küszködik.

Ugyanakkor az Évi tanácskozáson, amely fontos esemény az egyházban, az egyház elöljáróit arra bátorította, hogy adják át magukat Istennek, és éljenek az Adventista Egyház által hirdetett bibliai megkülönböztető elvek szerint még akkor is, ha azok nevetségesek vagy politikailag helytelenek.

„A Föld történetének ezen utolsó jeleneteiben emlékezzetek arra, hogy az ördög semlegesíteni próbálja tetteinket – még ezen Évi Tanácskozáson belül is” – mondta Wilson az Adventista Egyház központjának előadótermében, amely Silver Spring-ben (Maryland) található. „Isten ereje által Krisztushoz hasonlóan legyünk tisztelettudóak és szeretetteljesek beszélgetéseinkben valamint szóváltásainkban az Évi Tanácskozás ideje alatt, bármilyen témakörről is beszéljünk.”

Az Évi Tanácskozáson belül néhány olyan kulcsfontosságú kérdést beszéltek meg, mint például a 28 hitalapelv közül néhány pont átfogalmazását és a felszentelés kiterjesztését a nőkre. Az Évi Tanács 338 tagja el fogja dönteni, hogy végső szavazatra bocsátják-e ezeket a problémákat jövő év júliusában, a Generál Konferencia ülésén belül, amely a világegyház legfelsőbb hatalma.

Wilson kifejezte Isten iránti háláját amiért „szép lelkületet” hozott az egyház elöljáróinak találkozásaihoz. Megosztotta az Évi Tanács küldötteivel a Generál Konferencia és a divíziók vezetőinek felhívását arra kérve a résztvevőket, hogy maradjanak Krisztushoz hasonlók még akkor is, ha nézeteltérések keletkeznek.

„Viselkedésünk és alázatos hozzáállásunk, Isten ereje által, beszélni fognak a bennünket szemlélőknek” – mondta miközben a felhívást olvasta. „Állhatatos felhívásunk az, hogy minden tőlünk telhetőt tegyünk meg annak érdekében, hogy erősítsük az egyházat és ezt az értékes adventmozgalmat.”

A teljes angol prédikációt elolvashatod ITT.

Wilson elmondta, hogy Jelenések 13 bemutatja azt a sátáni tervet, amely 2 síkon próbálja megsemmisíteni az utolsó napokban Isten népét: egy eszmei háború tele hazugságokkal és hibákkal, amelyek megkérdőjelezik az igazságot, és egy nyílt üldözés azok ellen, akik Isten Bibliába foglalt törvényeit tiszteletben tartják, amely üldözés ezen hívők halálbüntetésével tetőzik majd.

„Noha az üldözés biztos megtörténik majd, Sátán jelenleg belülről próbál dolgozni, hogy az egyházat meggyengítse a nézeteltérések, viszály és a világhoz való hasonulás által” – mondta Wilson.

Sátán romboló taktikái

Wilson ismételten felhívta a figyelmet a Szentírásra és Ellen G. White műveire, aki az Adventista Egyház társalapítója volt. Egy adott pillanatban arra kérte az Évi Tanács résztvevőit, hogy bizonyosodjanak meg arról, hogy nem fejjel lefelé olvassák-e a Bibliát.

„Amikor fejjel lefelé olvasod a Bibliát, hasonlóan fogod értelmezni” – mondta miközben egy afrikai közmondást idézett, amelyet nemrég hallott egy utazása során.

Beszélt a történelmi-kritikus bibliaértelmezésről is, mint ami nem kívánatos, elmondva azt is, hogy az ilyen értelmezés beárnyékolta a Biblia témáit és tárgyait.

„Miközben Isten akaratát próbáljuk keresni és megismerni az Ő Igéje által, nem kell furcsa értelmezéseket vagy értelmezési mutatványokat használnunk annak érdekében, hogy olyan következtetéseket vonjunk le, amik nem egyértelműek az Ige őszinte elolvasása után” –  mondta.

Wilson, akinek elnökségét az „ébredés és reform” felhívás jellemezte, felsorolt más olyan utakat is, amelyeken keresztül Sátán az Adventista Egyházat próbálta rombolni, mint például:

Annak a meggyőződésnek az elhintése, hogy az egyházon belüli reform azt jelenti, hogy lemondunk az egyedi tantételekről annak érdekében, hogy az emberek könnyebben váljanak adventistává

A hagyomány és filozófia használata a Bibliába vetett hit rombolása érdekében

Az emberek arra bátorítása, hogy az egyház testétől függetlenül cselekedjenek

A karizmatikus és pünkösdi stílusú zene és dicsőítés terjesztése, ami a gyülekezeti tagokra és az istentisztelet szolgálattevőire irányítja a figyelmet, Isten igaz imádata helyett

Az emberek figyelmének elterelése olyan e századi tevékenységekkel, mint a versenyszerű sport, az internet, a média, az üzlet és az anyagiasság

Az emberek bátorítása az egészségre káros szokások gyakorlására és az Isten által adott természeti törvények iránti tiszteletlenségre, így gyengítve az elmét és az érzékszerveket

Bátorítás a Biblia azon részeiben való kételkedésre, amelyek az élet eredetét és a korai történelmet írják le

A spiritizmus sokféle ágának terjesztése

Az ökuménia hirdetése, illetve a nagyobb egyetértés támogatása a keresztény felekezetek között az univerzális keresztény egység megvalósítása érdekében, ami egyébként elérhetetlen cél

Wilson határozottan felhívta a figyelmet az ökumenikus csoportokkal való társulással szembeni ellenállásra.

„Ne engedjetek annak  a csábításnak, hogy annyira jól érezzétek magatokat más vallásos szervezetek társaságában, hogy beleessetek az ördögnek azon csapdájába, hogy bibliaellenes ökumenikus kapcsolatba kerüljetek azokkal, így semlegesítve saját hatékonyságotokat” – mondta.

Az adventisták el kellene kerüljék más vallású lelkészek meghívását is, hogy azok szombaton prédikáljanak az adventista gyülekezetekben, fűzte hozzá.

Viszont hangsúlyozta annak fontosságát, hogy az adventisták legyenek barátságosak mindenféle vallású emberekkel, járjanak elöl a hivatalos kapcsolatokban és a vallásszabadságban, továbbá nyilvánosan osszák meg Jézus iránt érzett szeretetüket.

Tragédia a Wilson családban

Személyes üzenetében Wilson, aki 64 éves, elbeszélt egy egész sor problémát, amellyel családjának szembe kellett néznie, ezeket összekötve Sátán harcával az egyház ellen. Wilsonnak és feleségének, Nancynek, 3 felnőtt lánya van, akik már mind családosak.  8 unokájuk van.

Edward, a Wilson család legnagyobb lányának 2 éves fiúgyermeke számos idegrendszeri betegségben szenved, miután egy 8 hónapos sikeres rák elleni kezelés után a szervezetében maradt antitestek az agyát támadják – mondta Wilson.

„Köszönöm Istennek, hogy Edward helyzete látszólag javul; viszont bizonytalan, hogy mennyire gyógyul meg” – mondja.

Második unokájánál, az 1 éves és 3 hónapos James-nél, aki Wilson második lányának gyermeke, egy ritka genetikai mutációt fedeztek fel, amelyet a világon csak további 2 személynél állapítottak meg. 3 hete a Wilson lányok közül a legkisebb elvesztette a harmadik gyermekét.

„A negyedik hónapban megtörtént koraszülés után lányom a karjában tarthatta a tökéletesen kiformálódott kisfiút” – mondja Wilson. „Amikor az Úr Jézus visszajön, Catherine fia újból a karjai közt lesz és a mennyben fog felnőni.”

Elmondta azt is, hogy az ördög semmilyen erőfeszítése sem fogja semlegesíteni a családja bizonyságtételét.

„Az utolsó évben az ördög megtámadta mindhárom lányunkat, az ő családjukat és bennünket is, mint szülőket. De nem fog sikerrel járni. Isten a vezető, Ő az Úr. Övé a diadal. Lányaink, az ő családjaik és a mi hitünk, mindannyiunk hite erős Istenben” – mondta. Kijelentését „Ámenek” követték a hallgatóság részéről.

„Mindannyian ugyanabban a helyzetben vagyunk.”

Wilson figyelmeztette a Generál Konferencia székhelyén található hallgatóságot, hogy senki nem mentes Sátán támadásaitól.

„Mindannyian ugyanabban a helyzetben vagyunk” –, mondta. „Ebben a teremben sok olyan személy található, aki ennél sokkal súlyosabb helyzetekkel küzd.”

Túltekintve az egyházon belüli problémákon, mondta Wilson, Sátán az egyházat más harcmezőkön is támadja, amibe beletartozik az Ebola-járvány Nyugat-Afrikából és az Irakot, Szíriát valamint Ukrajnát jellemző erőszak.

Wilson azt a felhívást intézte a küldöttekhez, hogy a nehézségek ellenére is hirdessék az Adventista Egyházat másoktól elkülönítő üzenetet.

„Álljatok távol mindentől, ami aláássa üzenetünket vagy beárnyékolja alapelveinket, meggyőződésünket” – mondta. „Ne csábítson az ördög benneteket arra, hogy politikailag helyesek legyetek vagy elvegyüljetek a tömegben. Ne hirdessétek a faji kereszténységet, vagy »az olcsó kegyelem Krisztusát«, amely nem azokra a bibliai igazságokra vezet el, amelyeket a világban hirdetni kell; és amelyek alapján a Hetednapi Adventista Egyház megszerveződött.”

„Egyetlen reményünk a jövőre nézve a Krisztussal való személyes kapcsolatban van” –  mondta Wilson. „Isten népének egyetlen reménysége – a ti reményetek és az én reményem –  nem kevesebbre épül, mint Jézus vérére és igazságára.”

 

Andrew McChesney/ Adventist

Fordította: Kovács Szabolcs

 

 

Országos fúvós-zenekari találkozó, Kolozsvár

E-mail Nyomtatás PDF Bookmark and Share

26 fúvós-zenekar az ország minden részéről, több mint 550 zenész vesz részt a Hetednapi Adventista Egyház Ifjúsági és Zenei Osztályától megszervezett fúvós-zenekari találkozón. Az eseményre szombaton, október 25-én kerül sor a kolozsvári „Horia Demian” sportcsarnokban, 09:00 órai kezdettel. Az ünnepélyes találkozó első részében a zenekarok egyénileg fognak fellépni. Délután 17.00 órától az egyesített zenekar koncertje lesz megtartva a Mátyás téren.

A rendezvény célja az adventista kulturális és lelki jellegű értékek ismertetése, és a fúvós-zenekarok egyházi szolgálatának megerősítése. Minden zenekedvelőt szeretettel várunk!

Élő közvetítés az alábbi honlapokon:

www.fanfara-adventista.ro
www.adventistnord.ro/live
www.adventistak.ro

 

Szász Károly-Zsolt,

Kommunikációs Osztály

Észak-Erdélyi Egyházterület

A Speranta-ReménységTV magyar adásai okt. 20 – 26 között

E-mail Nyomtatás PDF Bookmark and Share

NÉGY MAGYAR NYELVŰ MŰSOR – HETI 7 ÓRA ADÁS MAGYARUL a Speranţa-Reménység televízióban, minden nap 18:00 órától (17:00 HU)!

 

Program előzetes

 

1. Október 20, hétfő, 18:00 óra (17:00 HU) – PárBeszéd

 

Az adás témája: Történelmünk arcképcsarnoka – Berner Konrád

Az adás vendége: Timis-Balázsy Sándor lelkész, teológiatanár (Kolozsvár)

Ismétlés*: október 21, kedd, 11:00 óra (10:00 HU).

*A másnapi ismétlések megszokott időpontja változhat!

 

2. Október 21, kedd, 18:00 óra (17:00 HU) – PárBeszéd

 

Az adás témája: Az evangélium képekben – A konkoly

Az adás vendége: Szász Ernő lelkész, a Dél-Erdélyi Egyházterület elnöke (Marosvásárhely)

Ismétlés*: október 22, szerda, 11:00 óra (10:00 HU).

*A másnapi ismétlések megszokott időpontja változhat!

 

3. Október 22, szerda, 18:00 óra (17:00 HU) – PárBeszéd

 

Az adás témája: Humor a Bibliában

Az adás vendége: Dr. Magyarosi Barna lelkész, a Családi Szolgálat és Nevelés osztályok igazgatója – Inter-Európai térség (Bern, Svájc)

Ismétlés*: október 23, csütörtök, 13:00 óra (12:00 HU).

*A másnapi ismétlések megszokott időpontja változhat!

 

4. Október 23, csütörtök, 18:00 óra (17:00 HU) – PárBeszéd

 

Az adás témája: Szerepek az élet színpadán – harmadik rész.

Az adás vendége: Puskás Győző színművész (Marosvásárhely)

Ismétlés*: október 24, péntek, 11:00 óra (10:00 HU).

*A másnapi ismétlések megszokott időpontja változhat!

 

5. Október 24, péntek, 18:00 óra (17:00 HU) – Élő Képek

Az adás témája: 90 éves a Nagysármás-i fúvószenekar – második rész

Ismétlések*: október 25, szombat, 03:00 óra (02:00 HU).;

október 27, hétfő, 06:00 óra (05:00 HU).

*A másnapi ismétlések megszokott időpontja változhat!

 

6. Október 25, szombat, 18:00 óra (17:00 HU) – Lépésről Lépésre

 

Az adás témája: A gondviselés útja a történelemben 7. – Apa és fia találkozása

A Kolozsvár-i Központi gyülekezetben tartott hitmélyítő előadássorozat.

Előadó: Dr. Tokics Imre (a budapesti Adventista Teológiai Főiskola Ószövetségi Tudományok Tanszékének vezetője)

Egy régi-régi történet igencsak megalapozott válaszokat ad aktuális létkérdéseinkre.

Minden korosztálynak érdemes időt szánni a LépésrőlLépésre műsor ezen újabb sorozatára,és kiemelten a fiatal nemzedék találhat számára is hiteles válaszokat Dr. Tokics Imre  előadássorozatában!

Ismétlés*: október 26, vasárnap, 09:00 óra (08:00 HU).

*A másnapi ismétlések megszokott időpontja változhat!

 

7. Október 26, vasárnap, 18:00 óra (17:00 HU) – ÉletMozaik – ÚJ MŰSOR!

 

Az adás tartalma:

A. Dr. Szigeti Jenő egyetemi tanár – A Törvény szíve

B. Vers és muzsika   – Nyári István, budapesti színművész: Szabó Lőrinc – Lóci óriás lesz                                                 – Kovács Ernőné – fuvola

C. Vegetáriánus receptek – Szökrönyös Katalin, vegetáriánus szakács: Mediterrán tésztakülönlegesség

D. Gyermeknevelési tanácsadás: Gyürüs Istvánné – A családi légkör

E. Gyerektörténet: Kökényes Zsuzsa – Rudi

F. Dr. Ősz-Farkas Ernő: Jézussal egy asztalnál – Esküvő egyenruhában

Ismétlés*: október 27, hétfő, 11:00 óra (10:00 HU).

*A másnapi ismétlések megszokott időpontja változhat!

 

Banga-Jánossy Emil

főszerkesztő

 

Elengedték a fogságból az ukrán adventista lelkészt

E-mail Nyomtatás PDF Bookmark and Share

Litovcsenkot 20 napig tartották fogva

2014. október 16. / Silver Spring, Maryland, Egyesült Államok / ANN

Szergej Litovcsenko, a kelet-ukrajnai Horlivka hetednapi adventista gyülekezetének lelkésze húsz napig tartó fogság után kiszabadult, és újra együtt lehet családjával.

A helyi gyülekezet és a családtagok szívből mondanak köszönetet adventista testvéreiknek és mindazoknak, akik imádkoztak a lelkész szabadulásáért a szörnyűség egész ideje alatt.

„Boldogan tudatjuk mindenkivel, hogy Litovcsenko lelkész jó egészségnek örvend” – jelentette be Garrett Caldwell, a Hetednapi Adventista Egyház szóvivője. „Továbbra is imádkoznunk kell azonban lelkészeink és híveink biztonságáért mindenhol a világon, ahol háborús helyzet van.”

Litovchenkot szeptember 27-én rabolták el ismeretlen fegyveresek, akik félbeszakították az istentiszteletet, és a hívőket távozásra kényszerítették.

Fordította: Hegyes-Horváth Csilla

1. oldal / 29