Adventista Info

„Lelkiismeret és Szabadság” rendezvény Genfben(2.rész)

E-mail Nyomtatás PDF

A Vallásszabadság Védelmezéséért Felelős Nemzetközi Szervezet (VVFNSz) valamint az Európai Tanács, Uruguay, Kanada, Spanyolország és Norvégia által ez év júniusában, Genfben megszervezett egy eseményt, a XXVI. Egyesült Nemzetek Szervezete gyűlését az emberi jogokért.

John Graz, a VVFNSz titkára így nyilatkozott: "Ez az első esemény, amelyet Genfben szerveztünk az ENSZ-szel. Kitűnő volt!"

A nagy csoda az, hogy az eseményt az ENSZ szintjén sikerült megszerveznünk, amely a legfontosabb az emberek jogaira nézve: az ENSZ XXVI. ülése az emberek jogaiért. Dicsőítjük Istent ezért, továbbá azért is, mert sokan csatlakoztak az ENSZ részéről. Ez szokatlan dolog", mondta Liviu Olteanu, a VVFNSz titkára.

"Az ENSZ-nek más küldöttei is részt vettek az eseményen, olyan országok, amelyek különbözőideológiákat képviselnek; a nyugati országoktól kezdve (AEÁ, Kanada, Dánia, Norvégia, Spanyolország, Szerbia, Málta, Magyarország, Ausztria), a keleti országokon át (Oroszország), az iszlám (Algéria) országokig s más országok is."

Más érdekes részletek: " Az egyik nagy megvalósítás, hogy a VVNSz nemzetközi szinten láthatóvá vált, továbbá az ENSZ érdeklődésének fokozódása a vallásszabadság és vallási kisebbségek iránt", mondta Liviu Olteanu.

Lentebb Ban-Ki Moon, ENSZ titkára, egyik cikkének részletét olvashatják a Concience and Liberty című könyvből: "Azokban a közösségekben, ahol a vallási kisebbségek szimbólumait úgy szemlélik, mint olyat, melynek ellene kell szegülni vagy félni kell tőle, folyamatos kötelezettségünk van. Azokon a helyeken, ahol lehetőségeket utasítanak vissza etnikai, hitbeli vagy akár névbeli okok miatt, sokat kell még dolgozzunk. A láthatáron meg lehet figyelni egy olyan világot, amely megértette, hogy együtt jobbak vagyunk. A békességet és a megbékélést kell az emberekbe ültetni és a közösség által táplálni. Hallom már a kiáltások helyett a hallgatást. Érezhetem azt a határozott erőt, amely lehetővé teszi, hogy ezek mind megtörténjenek. A kormányok, a társadalom, a magánszféra, a hitközösségek, a fiatalok, Te. Egy világméretű társadalmi mozgalom, az emberiség szövetsége. A vallási hagyományoktól függetlenül van egy közös hitünk: a közös jövőben való hit. Gyertek, értékeljük a közös emberségünket és alkossunk egy jobb világot."

Liviu Olteanu és A. Mazza

Fordította: Kovács Szabolcs

Június 14-én az adventisták támogatták a Véradás Világnapját

E-mail Nyomtatás PDF

A hetednapi adventisták kiemelt támogatói az Egészségügyi Világszervezet által évente június 14-én megszervezett Véradás Világnapjának.

A terhes nőkre összpontosító rendezvény témáját ebben az évben a „Biztos vér az anyák megmentéséért” képezi. Az anyák elhalálozása megelőzésének világszéles megközelítése részeként a kampány célja, hogy minél jobban tudatosítsa, miért is lényeges minden országban a biztonságos feltételek mellett megfelelő időn belüli vérhez való hozzáférés. Az Egészségügyi Világszervezet szerint naponta 800 nő hal meg a terhesség vagy szülés ideje alatt fellépő komplikációk miatt.

Miután Dr. Peter Landless, a Világszéles Adventista Egyház Egészségügyi Ügyosztályának igazgatója vért adott, kijelentette: vajúdáskor a vérhez való hozzáférés életbevágó lehet egy anya életének megmentésében. „A véradás megmentheti egy szeretett személy életét, de hasonlóképpen megmentheti egy életet adó személy életét is”, mondta Landless.

A világon az egyik legnagyobb kórház- és klinikahálózatot működtető hetedik napot ünneplő adventisták támogatják a szükséghelyzetben használatos vérátömlesztés alkalmazását. Az egyház elismertségnek örvend a véradási kampányok támogatásáért mind az egyház központi székhelyén, mind a helyi gyülekezetekben.

A Costa Rica Star jelentése alapján, tavaly a Costa Rica-i Hetednapi Adventista Egyház az Országos Vérbank elismerésében részesült, mint a véradás terén legnagyobb sikereket felmutató szervezet. Hasonlóképpen, az egyház a teljes Latin Amerika elismerését élvezte a véradási kampányok koordinálásáért az olyan országokban, mint Brazília és Kolumbia. Az Egészségügy Pán-Amerikai Szervezetével való együttműködés részeként az adventisták a helyi hatóságokkal együttműködve dolgoznak.

A Véradás Világnapjával kapcsolatos további információkért látogassanak el a következő honlapra: www.who.int/campaigns/world-blood-donor-day/2014/en/.

ANN

Fordította: Sinkler Beáta

A Brazíliában élő adventisták a Labdarugó világbajnokság idejére szolgálatra és misszióra készülnek

E-mail Nyomtatás PDF

A hetednapi adventisták egy tervvel rendelkeznek, amely segítségével találkozhatnak a nagyvilág futballrajongóival. Nem lesznek egyedül. Mindenféle elképzelhető csoport ott lesz a nagy csoportok körül a világon mindenfelé, hogy ezt az ügyet támogassák. Viszont a brazíliai adventisták azt mondják, hogy az ő szolgálati tervük - "Esperança Brasil" névvel- célkitűzése, hogy túllépjen a szórólapok osztásán vagy az egyes termékek eladásán.

A június 12-én elkezdődött világbajnokság a világ minden tájáról százezreket vonz Brazíliába, ahol a nemzetközi labdarúgást nagyra becsülik. Nagy valószínűséggel a 32 napos esemény idejére számos iskola és más intézmény zárva lesz.

A Brazíliában jelenlévő Hetednapi Adventista Egyház mind a 12 város fiataljait megmozgatja, ahol a mérkőzések lesznek. A stadionok környékén vizet osztanak majd, koncerteket tartanak és egészségügyi bemutatókat szerveznek. Azon adventista egyetemisták, akik turizmuson tanulnak, a járókelőknek információkat és ajánlásokat nyújtanak a városról, ahol tartózkodnak. Az egyház tagjai véradáson vesznek részt.

Az adventisták 2 típusú irodalmat osztanak majd: az adventista író, Alejandro Bullon „Az egyetlen remény" című könyvének egy millió példányát; valamint egy folyóiratot a szexuális turizmus áldozatairól, amely az idei visszaélés elleni „Breaking the Silence" kampány témája a Dél-Amerikai Divíziónak.

Areli Barbosa, az Adventista Egyház Dél-Amerikai Divízió Ifjúsági Ügyosztályának elnöke azt nyilatkozta, hogy a tevékenységeket a szolgálat miatt, és nem az esemény támogatása miatt szervezték.

Fontos aláhúzni, hogy ezek nem olyan események, amelyekkel az embereket a stadionokhoz vonzzuk, vagy a futballt támogassuk. Nagy lehetőség áll előttünk, hogy különböző módszerekkel Krisztusról beszélhessünk", mondta Barbosa.

A Brazíliai Adventista Egyház egy on-line imakampányt is szervezett a bajnokságon részt vevő 32 országért. Minden nap az „Esperança Brasil”  szervezői kiválasztanak egy országot és imádkoznak annak állampolgáraiért, projektjeiért és az ott jelen lévő adventista szervezetekért.

Az imasorozat az első játéknapon, június 12-én kezdődött a http://www.adventistas.org/pt/esperancabrasil/ és https://www.facebook.com/IgrejaAdventistadoSetimoDia oldalakon. Gilbert Cangy, az Adventista Egyház Ifjúsági Ügyosztályának vezetője értékelte az „Esperança Brasil" projekt szervezőinek kezdeményezését, mondván, hogy már hagyomány, hogy az Ifjúsági Osztály kihasználja a nemzetközi szintű események adta lehetőséget, mint például az Olimpiai Játékok.

Bátorítva vagyunk, hogy imádkozzunk azért, hogy ajtók nyíljanak meg az üzenet hirdetéséhez, és minden lehetőséget ki tudjunk jól használni", mondta Cangy. „A Világbajnokság egy ilyen lehetőséget biztosít a fiataljainknak, hogy nyilvánosan beszéljenek Jézusról kreatív módon, és a megfelelő pillanatban a Menny felfedi előttünk ezek örök hatását az emberek életére."

 

Filipe Lemos/ASN and Ansel Oliver/ANN

Fordította: Kovács Szabolcs

A Felszentelés Teológiáját Tanulmányozó Bizottság befejezi tevékenységét és további lépéseket javasol

E-mail Nyomtatás PDF

A Felszentelés Teológiáját Tanulmányozó Bizottság vezetői és tagjai között felmerült a kérdés, hogy a negyedik és egyben az utolsó találkozás a nők lelkésszé szentelésének kényes kérdését illetően elhozza-e az összhangot.

A bizottság egyik tagja szerdán, június 4-én azt elmondta a többieknek, hogy a zsidó naptár szerint éppen pünkösd napja van. Remélte – fogalmazott –, hogy akkor, amikor a tagoktól azt kérik majd, hogy válasszák ki az alkalmazandó megoldást, az összhangra jutás tapasztalata véget vethet a két évig tartó tanulmányozás idejének, és megszületik a válasz az egyházat immár huszonöt éve foglalkoztató kérdésre.

Mindezek ellenére, amikor a bizottság elnöke, Artur Stele bejelentette egy felmérés adatait, amelyet egyetemi tanárok, egyházi adminisztrátorok, lelkészek és tagok körében végeztek, három álláspont került napvilágra, és egyikre sem adták le a kilencvenöt szavazat többségét (A tanulmányozó csoport teljes létszáma 106).

A bizottság negyven tagja amellett foglalt állást, hogy „minden egyes lelkészeket alkalmazó fórum az egyházban kapja meg a felhatalmazást arra, hogy szabad választása alapján alkalmazzon csak férfiakat, vagy férfiakat és nőket is”.

Harminckét tag „a férfiak kizárólagos felszentelése” mellett foglalt állást „az egész világegyházra nézve”.

A harmadik álláspont mellett huszonkét tag tette le a voksát. Szerintük „Krisztus az egyház egyetlen vezetője”, majd rámutattak arra, hogy a Bibliában „a felszentelt lelkészek között megfigyelhető egy vezetési modell, amelynek alapján a férfiak a vezetők, lévén a fejük Krisztus”. Mindazáltal hozzáteszik: „Ajánljuk, hogy az egyház vezetői a megfelelő szinten rendelkezzenek a megfelelő tekintéllyel annak érdekében, hogy a bibliai elvek alapján döntsék el: azok adaptálása (a nők felszentelése) elfogadható-e az Ő munkaterületükön.

A közvélemény-kutatás eredményeinek bemutatása után az egyház elnöke, Ted N. C. Wilson szólt az egybegyűltekhez. „Miközben előre haladunk ebben a folyamatban, kérek mindekit, hogy járjon el kellő alázattal, nem önkényeskedve, sem lekezelő módon” – figyelmeztetett Wilson. „Mindent Krisztus lelkületében kell cselekednünk.”

Wilson megköszönte a részvevőknek, hogy aznap sikerült egyhangúan megszavazni egy másik döntést is. A bizottság tagjai eldöntötték, hogy „a véleménykülönbségek ellenére a nők felszentelését illetően, a Felszentelés Teológiáját Tanulmányozó Bizottság továbbra is elkötelezett az Hetednapi Adventista Egyház üzenete és küldetése mellett, ahogyan az a huszonnyolc alapvető hitelvben ki lett fejezve”.

„Nagyon nyíltak és korrektek leszünk a probléma megközelítését illetően” biztosította a jelenlevőket Wilson, bemutatva a kulcsfontosságú lépések vázlatát, amelyeket az egyház készül megtenni a következő hónapokban.

A világegyház székházában működő bizonyos adminisztratív körök elemezni fogják a bizottság írott jelentését egy gyűlés alkalmával, amelyet június 16–19. között hívnak össze, és az egész kérdéskört az egyház éves ügyintéző bizottságának napirendjére tűzik, amely október 9–14. között gyűl majd össze Silver Springs-ben, Maryland államban. A Generál Konferencia vezetői megígérték, hogy elérhetővé teszik az eddig lefolyt tanulmányozási folyamat teljes dokumentációját és további dokumentumokat is, amelyek majd a rendelkezésére állanak a több mint háromszáz tagból álló végrehajtó bizottságnak, az pedig megfogalmazza a tizenhárom hónap múlva esedékes Generál Konferencia gyűlés elé tárandó javaslatokat San Antonio-ban, Texasban.

Wilson elmondta, hogy az említett találkozó alkalmával több különböző előadást fognak tartani, hogy segítsenek a résztvevőknek nyíltan elemezni a kérdéskört.

„A mai közvélemény-kutatás eredményei nem irányíthatják a világegyház döntését, azonban megfelelő fontossággal kell, hogy bírjanak ott, ahol ez szükséges”, jelentette ki a bizottság alelnöke, Geoffrey Mbwana, aki egyben az egyház egyik alelnöket is. „Senki se siessen kijelenteni: »Most már minden világos«. Az egyetlen dolog, ami jelenleg világos az, hogy a nők lelkésszé szentelését illetően jelentős véleménykülönbségek léteznek. A bizottság vezetői a közvélemény-kutatásban egy olyan felmérő eszközt láttak, amely kimutatta, hogy bizottság egyelőre nem képes dönteni.

A Felszentelés Teológiáját Tanulmányozó Bizottság feladat az volt, hogy a lehető legmélyebben tanulmányozza és elemezze a felszentelés kérdését, meghallgatva az egyház összes divíziójának véleményét. A bizottság nem azzal a céllal szerveződött, hogy létszámarányosan képviselje a világegyházat. Egy sokkal reprezentatívabb mérlegelésre a 2014-es Éves Gyűlésen és a 2015-ös Generál Konferencia Ülésen kerül sor, amikor a delegátusok elemezni fogják az egész kérdést.

Karen Porter, a Felszentelés Teológiáját Tanulmányozó Bizottság titkára, egyben a világegyház helyettes titkára is aláhúzta a tanulmányozás fontosságát.

„Ami eddig történt, követendő példaként szolgálhat a világegyház számára más nemzetközi léptékű problémák megoldása esetén is”, mondta Porter. Levontuk a tanulságokat arra nézve is, ami működik, és arra nézve is, ami nem működik, és mindannyian jobbakká váltunk, miközben napokon keresztül hallgattunk olyan embereket, akikkel nem mindig voltunk egy véleményen.”

A huszonnégy havi tanulmányozás végeztével Stele értékelte a bizottság lelkületét is. Véleménye szerint a negyedik találkozás volt a leginkább építő jellegű, mivel több időt töltöttek el a különböző munkacsoportokban a plenáris előadások helyett.

„Annak ellenére, hogy néha provokatív és nehézkes beszélgetésekre került sor, az elmúlt két esztendőben azt láttam, hogy kialakult egyfajta bajtársiasság, kölcsönös tisztelet”, mondta. A részvevők nagy része megtanult bízni a másikban, miközben együtt imádkoztak, együtt ettek és a folyosókon beszélgettek. Ez volt az első igazán világszéles tanulmány az adott kérdést illetően. Bátorító volt látni és érezni azt, hogy mennyire hozzájárult ez a folyamat a kölcsönös megértés, illetve jó kapcsolatok kialakulásához.”

Lisa Beardsley-Hardy, a Hetednapi Adventista Egyház Nevelési Ügyosztályának igazgatója és a tanulmányi csoport tagja rámutatott arra, hogy mit nyert az egyház hosszútávon ezen tanulmányozási folyamat során. „Az egyik legfontosabb fejlődést számunkra, mint multinacionális és világszéles egyház számára a hermeneutikánk átgondolása jelenti, illetve annak áttekintése, ahogyan a Bibliát tanulmányozzuk különböző kultúrákban”, jelentette ki az Adventist Review-nak. „Ez a tapasztalat segített tisztázni mindazt, amit hiszünk, és egyúttal segít arra összpontosítani figyelmünket, hogy hogyan egyesülhetünk küldetésünk teljesítésében.”

A szerdai gyűlés végeztével Wilson elnök azt kérte a bizottság tagjaitól, hogy továbbra is összpontosítsák figyelmüket az egyház küldetésére. Elmondta: „Még nem látjuk, milyen irányba vezet bennünket a Szent Lélek ebben a kérdésben, de hisszük azt, hogy Isten megnyitja az utat az egyház előtt, hogy az teljesíthesse küldetését: a hármas angyali üzenet hirdetését az egész világon.”

Fordította: László Varga Zoltán

A magyar ajkú lelkészek 5. továbbképzése Marosvásárhelyen

E-mail Nyomtatás PDF

A Câmpian-Tătar Ioan lelkész vezette Etnikai Csoportok Osztály (Román Unió) programtervezetében immár ötödik éve meghonosodott a magyar ajkú adventista lelkészek háromnapos továbbképző tanfolyama. Az idén is Marosvásárhely adott otthont a Bánáti, Dél- és Észak-Erdélyi Egyházterületekről érkezett több mint 30 lelkésznek 2014. június 9-e és 11-e között, akik örömmel fogadták az anyanyelvükön tartott előadásokat.

A meghívott főelőadó egy neves személyiség volt Magyarországról: dr. Tokics Imre, főiskolai tanár, akit elkísért az ő felesége is, Tokics Mária.

A dr. Tokics Imre által megtartott kurzusok ilyen témaköröket öleltek fel, mint: „Dániel könyvének jelentősége az adventista gondolkodásban”, „A Jelenések könyvének értelmezése napjainkban adventista szempontból” és „Az archeológia szerepe a Biblia hitelességének megértésében”. Megjegyzendő, hogy Tokics Mária is tartott két előadást: „Viselkedéskultúra, illem, etikett, protokoll” és a „Lelkész irodája, íróasztala” címmel.

Câmpian-Tătar Ioan lelkész, a rendezvény szervezője ezt nyilatkozta: „A Tokics Imrével együtt eltöltött idő egy igazi lelki oázis volt és értékes alkalom, hiszen a Biblia értékes könyveivel – a Dániel és Jelenések könyvével kapcsolatos ismeretünket bővíthettük. Értékelem a mély teológiai megközelítést, a megértés széles látkörét, az üzenet bibliai alapokon való lehorgonyozását és annak közvetítését kortárs nyelvezeten. Meggyőződésem az, hogy erről a találkozóról minden jelenlévő lelkész nemcsak ismeretét bővítve távozott, hanem komoly motivációval a szolgálatra.”

A magyar ajkú lelkészek nagyra értékelték a továbbképző tanfolyamokat. Számukra már csak így teljes továbbra is a kép, ha évente legalább egyszer összegyűlnek, és sajátos módon, anyanyelvükön ismerkedhetnek meg mélyebben Istennel, a Biblia titkaival és egymással is. Ezt az igényt az idén is teljes mértékben betöltötték dr. Tokics Imre jól dokumentált kurzusai. Köszönjük a szervezők és előadóink fáradozásait, és türelmetlenül várjuk a legközelebbi ilyen jellegű találkozót!

Tamási Károly, Kommunikációs Osztály, Dél-Erdélyi Egyházterület

Gyermekváros Szászrégenben

E-mail Nyomtatás PDF

Június 1-je, a bizonytalan időjárás miatt, izgalmas napot jelentett a szászrégeni gyerekek illetve felnőttek számára. Ebben az évben már másodszor került megszervezésre az ún. Gyerekváros projekt. Végül a szervezők és a közel 150 önkéntes megkönnyebbülésére az eső nem akadályozta meg az 1023 beíratott gyereket abban, hogy részt vegyenek a programon.

A szokványos foglalkozásokon kívül egyéb tevékenységek közül válogathattak a résztvevők (rajz az aszfalton, görkorcsolyázás, verseny a családok és a fogyatékos személyek részére).

A helyi tűzoltó egység képviseletén kívül a Zene és Szépművészeti iskola az Eugen Nicoară Művelődési Ház közreműködésével egy rövid zenei szolgálatot adott elő, míg a George Enescu Ifjúsági Művelődési Ház „A három kismalac” című, közismert mese adaptációját mutatta be. A helyi önkormányzat az öt verseny nyerteseit érmekkel és nagylelkű ajándékokkal díjazta.

A projekt előkészítése az „Emanuel” Keresztény Missziós Központ valamint a szászrégeni Polgármesteri Hivatal közötti együttműködésen alapult.

Emellett közreműködtek a Petru Maior könyvtár, a két Művelődési Ház, a Néprajzi Múzeum, Helyi TV (Da Reghin), Sürgősségi Ügyelet, Mentőszolgálat, Rendőrség, Csendőrség, TVR Marosvásárhely, Gliga TV, Radio Son, Radio Galaxya Reghin, Glasul Văilor újság.

 

Oltei Viorel Sabin

Fordította: Csabai Gyula-László

Gyermekváros Nagyszebenben

E-mail Nyomtatás PDF

A nagyszebeni hetednapi adventista gyülekezet már negyedik alkalommal szervezte meg a „Gyermekvárost” június elseje, a Nemzetközi Gyermeknap alkalmából. Az esemény a város Polgármesteri Hivatalával együttműködve került megrendezésre. A gyermekek számos tevékenységnek és látnivalónak örvendhettek. A miniatűr városkában jelen voltak a rendőrség, a csendőrség, a mentőszolgálat, a Drogellenes Központ és más intézmények képviselői, akik különböző magyarázatokkal és bemutatókkal álltak a kicsinyek rendelkezésére. Ugyanakkor volt arcfestés, kézügyességet fejlesztő játék, verseny és sok-sok meglepetés. Mindezek a tevékenységek felejthetetlenné varázsolták ezt a szép napot. A projektben résztvevő fiatalok számára nagy elégtételt jelentett, amikor látták a kicsinyek arcán ragyogó örömöt, és érzékelték a szülők elégedettségét. Biztosak voltak abban, hogy Isten irányította az eseményeket.

 

Geo Mogheri, nagyszebeni lelkipásztor

Fordította: Halmi Gyöngyi

Örömteljes nap a nagyenyedi börtönben

E-mail Nyomtatás PDF

Hat fogvatartott személy kötött szövetséget Istennel keresztség által május közepén, a nagyenyedi börtönben.  Az evangélium üzenetét a börtönben, önkéntesek által tartott „Vallásos nevelés” program keretében ismerték meg.

Az ünnepi rendezvény megnyitóján részt vett Balla Loránd lelkész, az Észak-Erdélyi Egyházterület osztályvezetője, aki köszöntő beszédében üdvözölte a mintegy 40 jelenlévőt a Nagyenyed, Vajdakamarás és Torda adventista gyülekezetekből, és méltatta az önkéntesek börtönben végzett lelki tevékenységét.

Jankó Artur programkoordinátor imája után bemutatták a keresztelendőket.  Megható volt hallani bizonyságtételüket az Istennel szerzett tapasztalataikról, a börtön vezetősége és rabtársak jelenlétében.

Az eseményen jelen volt Sabău Ciprian úr a börtön aligazgatója, aki beszédében nagyra értékelte, s megköszönte az önkéntesek munkáját, akik áldozatos tevékenységük által járultak hozzá a hat személy felkészítéséhez.

Továbbá, beszédet mondott Adalbert Ghejan, a Börtönszolgálatért felelős elnök, aki a keresztelendőkhöz szólva elmondta: „Életetek és példátok által élő meghívás vagytok társaitok és hozzátartozóitok számára Krisztushoz.”

Énekek hangoztak el, majd igehirdetésre és imára emelkedett szóra Tomoiagă Stefan lelkész, a Romániai Hetednapi Egyház titkára. Beszédében felidézte Jézus keresztségének történetét  Lukács evangéliuma 3:21-22 verse alapján, ahol elhangzott a mennyei Atya szava: „Ez az én szeretett Fiam akiben gyönyörködöm”. A keresztelendőknek pedig így szólt: „Mától Isten szeretett fiai vagytok! Amiképpen a keresztre feszített gonosztevő -- akinek nem volt alkalma fehérbe öltözve megkeresztelkedni, mint ahogy ti teszitek most –, mégis elnyerte a megbocsátás és az üdvösség ígéretét Krisztustól, ugyanúgy ti is elnyeritek azt.”

Az odaszentelő ima után Csergezán Bernard lelkész belépett a keresztelő medencébe alámeríteni a fehérbe öltözött hat jelöltet. Az ünnepélyes keresztség után a Hetednapi Egyházba való felvétel következett.

Stănoiu Aurel önkéntes imája után, a nagyenyedi gyülekezet által előkészített szeretetvendégséggel zárult az esemény.

 

Fordította: Józsa Zoltán

Dohányzás elleni felvonulás Nagyszebenben

E-mail Nyomtatás PDF

2014. május 31-én, szombaton, a Dohányzás elleni Világnap alkalmából a nagyszebeni hetednapi adventista gyülekezet felvonulást szervezett az AMiCUS Diákszövetséggel, és több kerület ifjaival karöltve. A szebeni Közegészségügyi Hivatallal és Vöröskereszttel megkötött egyezmény azt bizonyítja, hogy az Adventista Egyház készségesen együttműködik más intézményekkel. Az esős idő ellenére a fiataloknak sikerült jó benyomást gyakorolniuk a helyi lakosokra és a turistákra. A 6 km hosszúságú útszakaszon a fiatalok ünnepélyes csendben vonultak végig, és jellegzetes üzeneteket tartalmazó plakátokat vittek. Ezt követően a több mint 120 résztvevő a szebeni imaházban gyűlt össze, és közösségépítő programokban vett részt.

 

Geo Mogheri, nagyszebeni lelkipásztor

Fordította: Halmi Gyöngyi

Vad 2014, Nárciszok Ünnepe!

E-mail Nyomtatás PDF

Az emberek azon vágya, hogy meg nem fertőzött módon közel legyenek Isten teremtéséhez, oda vezetett, hogy ebben az évben, május 17-én, Szombaton a Brassó megyei Vad gyülekezetben megünnepeljék a Nárciszok Ünnepét.

A helyi gyülekezet udvarán felállított nagyméretű, fénytől és virágillattól túláradó sátorban, imádatra és kapcsolatápolásra gyűlt össze 550 személy.

A lelki táplálékot Szász Ernő, a Dél-Erdélyi Egyházterület elnöke, Gelu Poenariu, a Dél-Erdélyi Egyházterület ifjúsági igazgatója, valamint Brasoveanu Dragos, a Munténiai-Egyházterület călărasi lelkésze biztosították.

Úgy, amint évről-évre a nárciszok kibújnak és készen állnak tisztaságukkal és illatukkal meggazdagítani a környezetet, ekként bátorították a jelenlevőket, hogy hozzájáruljanak az állandóan változásba levő társadalom jólétéhez, azon ajándékaikkal, amelyeket Isten ültetett minden lénybe.

Ezen biztató és pihentető alkalomhoz hozzájárultak ártatlan mosolyuk és énekeik által, a Sebastian Cazan által vezényelt marosvásárhelyi gyerek és ifjúsági kórusok: A Rapsodia Iubirii (Szeretet Rapszódiája) és a Floare de colt (Havasi Gyopár).

A nap estje minden jelenlevőt egy egyszerű, de étvágygerjesztő kóstolóra – kifli és házi joghurt – gyűjtött össze, amit jó kedvvel fogyasztottak el.

És ahogyan Vadon szokás ilyen alkalommal, most sem maradt el, hogy az ifjak késő éjszakáig együtt maradtak játszani, ismerkedni és felüdülni. Poenariu Gelu lelkész vezetésével, a fiatalok több órát töltöttek együtt, melyet nem fognak elfelejteni, mint útmutatót ahhoz, hogyan lehet szórakozni, jól érezni magad anélkül, hogy valamit utólag meg kellene bánni. Öröm felfedezni azt, hogy úgy élheted az életet, örvendhetnek szemeid és szíved, hogy közben tiszta maradjál.

Másnap mindazok, akik akartak, elmentek a vadi erdőbe, amit “a Négy Testvér” néven ismernek, amelyet egy öreg tölgyfáról kapott, melyből négy vastag tő nőtt ki, és ez alkotja a fa koronáját. Itt sport tevékenységeket rendeztek ifjaknak és nemcsak.

Minden eseménnyel kapcsolatos tételek ellenében, ott áll Isten gondviselése, ami a sátor felépítését, anyagi költségeit, annak felállítását, a részletek megszervezését illeti, és utolsó sorban a jó idő, aminek örvendhettünk, annak ellenére, hogy tőlünk alig 20 km távolságban zuhogott az eső.

Az Isten világosságában levő örök virágokkal megrakott tisztásokat keresve, dicsőséget és hálát adunk a jó Istenünknek ezért az alkalomért, mint mérföldkőért a haza vezető úton, egy mulandó pillanat, amely nem tett mást, mint meggyújtotta bennünk a tiszta és az örök utáni vágyat.

Találkozóra hívunk Otthon, és ha még itt kell maradnunk e földön egy évet, akkor szívesen látunk és várunk Vadra – 2015-ben.

Istrate Adrian

Fordította: Ferencz-Zorgel József Attila

Hangszeres fesztivál, Nagysármás, Maros megye

E-mail Nyomtatás PDF

Szombaton, 2014. május 29-én, Maros megyében, Nagysármáson a helyi Adventista gyülekezetben sor került a hangszeres fesztivál második rendezvényére.  Az esemény célja, az új talentumok felfedezése, egy megfelelő zene újjáélesztése az imádati alkalommal, valamint a fiatalok ilyen irányba való nevelése szakképzett zsűritagok jelenlétében.  A zsűri tagjait a következő zene tanárok és kórusvezetők alkották: Cazan Sebastian, Zanfir Lavinia, Camelia Ban, Veress Tímea és Horst Miclea. 

Az eseményen a Dél-Erdélyi Egyházterület elnöke, Szász Ernő is részt vett, aki a nyilvános imádati alkalmakat vezette.

Mindannak ellenére, hogy a rezes és a fúvós együttesek domináltak, a zongoristák és hegedűsök is zenéltek. Az esemény végén, mind a 76 előadót díjazták és személyre szólóan értékelte a zsűri.

A nap végén a körülbelül 500 hallgató elmondhatta, hogy egy valódi imádatban volt része a zene által.

Poenariu Gelu

Fordította: Amota Lóránt

4. oldal / 65