Adventista Info

„Valdens diákok” Marosvásárhelyen

E-mail Nyomtatás PDF

Július 19. és 30. között Marosvásárhely volt a házigazdája a „Valdens Diák” néven immár közismert programnak, amelynek keretében önkéntes fiatalok a lakosság testi és lelki egészségét szolgáló tevékenységeket folytattak. A program az önkénteseknek lehetőséget ad arra, hogy a vakációban két hetet embertársaik és Isten szolgálatára szánjanak.

A fentebb említett időszakban Marosvásárhely különböző lakónegyedeiben hat standunk működött, ahol az érdeklődők ingyenes egészségügyi szolgáltatásokban részesülhettek, úgymint: vérnyomás-mérés, a szervezetben található zsírtömeg meghatározása, a vér oxigén ellátásának százalékban való megállapítása, tanácsadás. A standhoz látogatók érdeklődési körüknek megfelelő könyveket is vásárolhattak.

A marosvásárhelyi „Valdens Diák” program sikerét tíz, az ország különböző részéről – Bukarest municípiumból, Teleorman-, Galac- és Maros megyéből – jelentkezett önkéntes diák biztosította, akiket hat tapasztalt egészségügyi tanácsadó könyvevangélista támogatott a Dél- és Észak-Erdélyi Egyházterületekből. A programot Cătinean Iacob és Pelin Corina könyvevangélista vezető, valamint Ferencz-Zorgel József Attila, a Kiadványok és Személyes Szolgálatok Osztály igazgatója koordinálta.

Az akció eredménye arról tanúskodik, hogy a marosvásárhelyieket érdekli az egészséges életmód, és szeretik a jó könyveket. A standunkatmeglátogató érdeklődők 50 könyv közül választhattak, érdeklődésüknek megfelelően, és több mint 13.000 lej értékben vásároltak egészségügyi és biblikus témákat bemutató könyveket. A diákok elmondása szerint a legkeresettebb a „Jézus élete” című könyv volt, amelyet 115-en vásároltak meg. A standokhoz látogatók értékelték a fiatalok és az egészségügyi tanácsadók, könyvevangélisták áldozatkész szolgálatát.

Külön elismerés és köszönet a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatalnak, hogy a lakosság jóléte érdekében, valamint a városra jellemző multikulturalitás jegyében készségesen a szervezők rendelkezésére bocsátották a szükséges engedélyeket.

A jó hír az, hogy lesz folytatás. A Sanogen Egyesület szervezésében, a szükséges engedélyek beszerzését követően, augusztus 10. és szeptember 18. között Marosvásárhelyen hat helyszínen kerül sor az „Karaván a Marosvásárhelyiek Egészségéért” nevű programra.

Szász Ernő, elnök, a Dél-Erdélyi Egyházterület

Az adventisták képezik az Egyesült Államok fajilag legszínesebb vallásos közösségét

E-mail Nyomtatás PDF

Ne lepődjenek meg, ha az Egyesült Államokban belépnek egy adventista gyülekezetbe, és ott nem angolul folyik az istentisztelet!

Az adventisták képezik az Egyesült Államok fajilag és etnikailag legszínesebb vallásos közösségét, a köztiszteletnek örvendő washingtoni Pew Research Center hétfőn közzétett jelentése alapján.

„A magukat adventistáknak tartó felnőttek 37%-a fehér, 32%-a fekete, 15%-a hispán, 8%-a ázsiai és másik 8%-a keverék” – nyilatkozta Michael Lipka, a Pew Research Center munkatársa.

Az elemzés, amelyhez az adatokat a Religious Landscape Study 2014-es kutatása szolgáltatta, 29 jelentős vallásközösség etnikai és faji összetételét vizsgálta. Öt faji-etnikai kategóriát különböztettek meg: fehér, fekete, hispán, ázsiai és keverék.

Az adatok leellenőrzése és megerősítése után a Pew Research Center 9.1 pontot adott az adventistáknak a Herfindahl-Hirschman-skálán, ami sokkal több, mint az országos 6.6-os átlag, amely átlagban 66% fehér bőrű. A jelentés szerint a „legegyszínűbb” vallási közösség az Egyesült Államokban a Baptista Nemzeti Konvenció, melyet hagyományosan fekete bőrű személyek alkotnak. Az ő eredményük 0.2 volt.

Gary Krause, a Generál Konferencia Advent Misszió Irodájának igazgatója elmondta, hogy az egyház küldetésének teljesítése érdekében szükség van a faji-etnikai változatosságra, hogy mindenkihez eljuthasson Jézus visszajövetelének evangéliuma.

„Mi nem egy amerikai egyház vagyunk. Sem afrikai, sem ázsiai, sem európai. Mi egy világszéles mozgalom vagyunk, melynek küldetése minden ember felé irányul” – mondta Krause.

Megjegyezte továbbá, hogy az Adventista Egyház a föld 215 országában van jelen. „A valóság az, hogy az Egyesült Nemzetek 22 olyan országot tart számon, amelyben még nem élnek adventisták. Mindannyian Isten gyermekei vagyunk, és boldoggá tesz, ha sorainkat minden fajt és etnikumot képviselő személyek alkotják” – folytatta Krause, akinek az irodája a globális misszió pénzügyi támogatását koordinálja.

Az adatokat összevetették a Pew Research Center egy korábbi, 2007-es jelentésének adataival. Az összehasonlításból kiderült, hogy az Adventista Egyház egyre inkább diverzifikálódó vallási közösség az Egyesült Államokban. Mindössze hét év alatt a fehér bőrű adventisták száma 6 százalékponttal csökkent (43%-ról 37%-ra), míg a fekete bőrű adventisták száma 11 százalékponttal emelkedett (21%-ról 32%-ra). Az ázsiai adventisták száma 3 százalékponttal nőtt (5%-ról 8%-ra), a keverék/egyéb fajok kategóriájába tartozók száma pedig megkétszereződött (4%-ról 8%-ra).

„A hibalehetőség mindkét kutatás esetében kevesebb mint 1%” – nyilatkozta az Adventist Review-nek Katherine E. Ritchey, a Pew Research Center kommunikációs igazgatója.

Daniel Weber, az Észak-Amerikai Divízió Kommunikációs Osztályának igazgatója kijelentette, hogy az Egyesült Államokban élő 1,2 millió adventista faji-etnikai változatossága a világegyházat alkotó 18,5 millió adventista faji-etnikai változatosságát tükrözi.

„Ahogyan egyházunk növekedett a világon, és ma már minden fajt, etnikumot és kulturális közösséget reprezentál, ugyanaz a változatosság mutatható ki Észak-Amerikában is, mivel a különböző fajhoz, etnikumhoz tartozó emberekkel szerzett tapasztalatainknak köszönhetően hatékonyabban tehettünk bizonyságot hitünkről az Egyesült Államok fajilag oly színes társadalmában is. Ez a magyarázata annak, hogy a nem fehér emberek alkotta adventista közösségek taglétszáma jelentékenyen emelkedett Amerikában. Az evangéliumi küldetés arra buzdít, hogy minden kultúrához tartozó emberhez eljussunk” – mondta Weber.

Az Adventista Világegyház nem csak tagsági összetételének változatosságát kutatta. Egy 2013-ban készült észak-amerikai, publikálatlan kutatás, amelynek az etnikai hovatartozás is tárgyát képezte, igazolja a Pew Research Center kutatásainak eredményeit – nyilatkozta David Trim, az Adventista Egyház Archívum és Statisztikai Kutató Központjának igazgatója.

Trim-et nem lepték meg a Pew-jelentés konklúziói, hiszen az Adventista Egyház minden embert elfogad, üzenete pedig a Krisztusban megvalósuló egységet hangsúlyozza, nem pedig a fajok, etnikumok közötti különbségeket.

„Olyan identitással rendelkezünk, amely felette van minden nemzeti és etnikai különbözőségnek, ami nem jellemző minden egyházra!” – mondta David Trim.

A Pew-jelentésben az a felekezet/egyház tekinthető faji-etnikai szempontból színesnek, amelynek egyik faji-etnikai összetevője sem haladja meg a felnőtt össztagság 40%-át. Ennek a mércének az Adventista Egyházon kívül mindössze két vallási közösség felel meg: a muzulmán (8.7 ponttal) és a Jehova Tanúk Egyháza (8.6 ponttal).

A Pew-jelentésben alkalmazott Herfindahl-Hirschman-mutatót a közgazdaság-tudományban is alkalmazzák, például a piaci részesedés, a monopolhelyzetű vállalatok és konkurenciáik helyzetének feltérképezésére.

A spektrum másik végén azok a felekezetek/egyházak találhatók, amelyek tagsága zömében fehér-, illetve fekete bőrű emberekből tevődik össze.

A jelentésben továbbá említést tesznek három alcsoportról – az ateistákról, agnosztikusokról és a magukat sehová nem tartozóknak tartók csoportjáról. Mindhárom csoportot zömében fehérek alkotják.

Andrew McChesney és Marcos Paseggi / Adventist Review

 

 

 

 

 

 

Hitéleti konferencia Borzonton

E-mail Nyomtatás PDF

A Bucsin tetőről Gyergyószentmiklós felé haladva található Borzont, amelynek közelében a Dél Erdélyi Egyházterület egy hektáros területtel rendelkezik, ahol nyári események rendezésére alkalmas épület is van. Itt találkoznak Istennel és egymással minden év július utolsó szombatján az adventista gáborok lelki feltöltődés céljából. Az idén sem történt másként. A Dél Erdélyi Egyházterület elnöke Szász Ernő testvér szervezésében – aki a Konferencia Etnikai Csoportok Osztály Igazgatója is – az idén július 25.-én került megrendezésre a hitéleti hétvége Borzonton. A fenyves erdővel borított hegyek lábánál megrendezett eseményen Erdély különböző gyülekezeteiből több mint 180 felnőtt és gyermek gyúlt össze. A különböző szolgálatok az esemény mottóját hangsúlyozták: „Én és az én házam az Urat szolgáljuk.”

Câmpean-Tătar Ioan lelkipásztor az Unió Etnikai Csoportok Igazgatója a délelőtti istentiszteleten az Igével szolgált, s a délutáni istentisztelet végén a zárszóban megosztotta a megbízó üzenetet. Az esemény alkalmával a továbbiak is szolgáltak: Ősz-Farkas Ernő a Dunamelléki Egyházterület elnöke, Ferencz-Zorgel József Attila a Dél Erdélyi Egyházterület Személyes Szolgálatok Osztály Igazgatója, Portik Herbert Zoltán és Szász-Cserei Géza lelkipásztorok, valamint Szász Ernő testvér, a Dél Erdélyi Egyházterület elnöke. A programot változatossá és gazdaggá a jelenlevő gyermek, ifjú és felnőtt gáborok közreműködése tette, akik ima, ének, zene, költemény, tapasztalat, rövid igei üzenetek, stb. által dicsőítették az Istent.

Az esemény főszervezője Szász Ernő lelkipásztor így értékelte a történteket: „Ismét jó volt hozzánk az Isten! Jó időt adott s a jelenlevők sok áldásban részesültünk. Azzal az elhatározással távoztunk, hogy családjainkkal együtt az Urat szolgáljuk. Köszönetet mondok mindazoknak, akik valamilyen formában hozzájárultak a találkozó sikeréhez. Különösen köszönöm Portik Herbert Zoltán lelkipásztornak, aki társszervezőként sokat tett, hogy az esemény jó körülmények között valósuljon meg”.

Isten kegyelméből 2016. július utolsó szombatján a gábor adventisták ismét találkoznak Borzonton. Addig is legyen valóság életünkben a mottó: „Én és az én házam az Urat szolgáljuk”.

Lejegyezte: Ferencz Izabella Ibolya, titkárnő – Dél Erdélyi Egyházterület

Elnöki körlevél

E-mail Nyomtatás PDF

Üdvözöllek, kedves testvéreim!

Utolsó levelemben a júliusi eseményeket harangoztam be. Most folytatni fogom azzal a lelkesedéssel, amellyel utolsó levelemet zártam.

 

Udeşti (Suceava megye)

Nem emlékszem, hogy lelkészként ilyen örömben lett volna részem, még leírnom is nehéz ezt az érzést. Lelkesedésemet nem az ünnepeltek számának köszönhetem (6), és a koruknak sem (öten közülük fiatalok voltak). Az ok, amiért lelkes vagyok többrétű. Eddig is részt vettem már olyan bukovinai adventista ünnepélyen, amelyen tehetséges előadók dicsőítették Istent, és a házigazdák vendégszeretetét élvezhettem. Kereszteltem már Bukovinában presbiterek gyermekeit, vettem már részt Florin Rascu lelkész alaposan előkészített istentiszteletein, olyan keresztségeken, amelyeken más neo-protestáns egyházak egykori tagjai kötöttek szövetséget az Úrral – de egyszer sem a tizenhét éves lelkészi szolgálatom alatt nem volt alkalmam egy család négy tagját egyszerre megkeresztelnem! Mihai Valentinről és három fiáról, Alexandruról, Lucianról és Valentinről van szó, nem rég még a pünkösdista egyház presbiteréről és három másik tagjáról. Többet itt nem árulok el róluk, majd ők mindent elmondanak a Speranța tévé „Jurnal de credinţă” című műsorának július 31-i adásában.

Üdvözöljétek az Úr ezen újabb győzelmét!

 

Manoleşti (Botoşani megye)

Nem ez volt az első alkalom, hogy eljutottam Moldva e referencia értékű gyülekezetébe. Utoljára hat évvel ezelőtt jártam ott. Miután viszontláttam őket, írásban is kifejezem örömömet, amit az emberekkel teli, felújított imaházban, abban az életerős, lelki ajándékokkal megáldott, éber közösségben átéltem. Dicséret ezért Urunknak és a közösséget pásztorolóknak: a lelkésznek és presbitereknek, és nem utolsó sorban a híveknek is.

 

San Antonio – Generál Konferencia

Magasztos, rendkívüli tapasztalat volt, amely egy egész könyvet megtöltene, nemhogy a Szemle egy oldalát, hát még egy bekezdést a havi beszámolómban! Élményeimet e rendkívüli eseményről a Szemle következő számaiban részletesebben megosztom majd.

 

Atlanta (Georgia állam)

A legutóbbi év szokásához híven, minden külföldi utam alkalmával arra törekszem, hogy legalább egy román ajkú gyülekezetet is meglátogassak. Az Úr ezúttal is megsegített ebben a tervemben. Majdnem egy éve meghívást kaptam az észak-atlantai román hetednapi adventista gyülekezet lelkészétől, Licinius Chiriactól, és e meghívást most honorálhattam.

Írtam nektek a tavaly ősszel az akkor még épülő atlantai imaházról. Akkor bizakodó voltam, hogy a majd kész épületnek olyan helyiségei is lesznek, amelyekben specifikus tevékenységeket is lehet folytatni: ifjúsági órákat, gyermekprogramokat, a tájékoztatást szolgáló anyagok készítésére alkalmas stúdió működtetését. Most, hogy átléptem a felavatott imaház küszöbén, elvárásaim teljesedtek. Bátor vállalkozás volt a részükről kevés fős csapattal, idegen földön, magas költségek mellett, szigorú hatósági szabályoknak megfelelve házat építeni az Úrnak. Megvártam havi beszámolómat, hogy megdicsérjem e lelkes építőket, anyagi és lelki támogatóikat, és arra kérem őket, hogy maximálisan használják ki e magasztos épület lehetőségeit az Istennek kedves tiszteletre.

Közeleg a szombat, és szeretettel küldöm számotokra Isten gazdag áldásait!

Testvéretek,

Marius Munteanu

Jó hírek a Romániai ADRA számára

E-mail Nyomtatás PDF

2013-mal kezdődően az ADRA International fennállása óta először elindította összes nemzeti kirendeltsége akkreditációjának folyamatát. A kezdeményezés célja az ADRA-projektek hatékonyabb és biztonságosabb megvalósítása, valamint a nemzeti kirendeltségek eljárásainak sztenderdizálása, összehangolása.

2015. július 23-án, csütörtökön – hosszas, több hónapos előkészítési folyamat eredményeként, amelyben részt vettek a romániai fiók alkalmazottai és a szervezet Vezetőségi Tanácsának tagjai – az ADRA International megadta a működési engedélyt a Romániai ADRA-nak. A licencnek köszönhetően a Romániai ADRA mostantól a többi nemzeti kirendeltség működési szabályzatával, procedúráival, sztenderdjeivel és filozófiájával összhangban tevékenykedhet.

„Sok-sok köszönet az ADRA romániai kirendeltségének. Örömmel tölt el annak gondolata, hogy a globális ADRA International részeként tovább folytatjátok a munkát” – nyilatkozta Jonathan Duffy, az ADRA International elnöke.

Robert Georgescu, a Romániai ADRA vezérigazgatója a következőket nyilatkozta: „Most, e folyamat végén boldogok vagyunk, hogy megkaphattuk a működési engedélyt. Jól eső érzés látni, hogy lelkes, fiatal csapatunk, egy hónappal a határidő előtt, összeállította a több mint 300 oldalas dokumentációt. Ez szaktudásunkat, rátermettségünket igazolja.”

Az engedélyeztetés folyamatában, a dokumentáció előkészítésében a Romániai ADRA minden osztálya részt vett. „Nemes szakmai kihívás volt számunkra összeállítani az ADRA International által kért dokumentumokat, ugyanakkor előjog volt számunkra látnunk, milyen megkülönböztetett figyelmet szentelnek minden ügyosztály és önkéntes munkájának. Óhajom az, hogy e folyamat eredménye – a Romániai ADRA működési engedélye – motiváljon bennünket mind csapatként, mind egyénileg, hogy megüthessük az ADRA International által megszabott mércét” – nyilatkozta Alina Ivaşco, a Romániai ADRA titkára.

A Romániai ADRA tagja a Fejlesztési Nem Kormányzati Szervezetek Szövetségének (Federația Organizaţiilor Nonguvernamentale pentru Dezvoltare – FOND), a Gyermekvédő Nem Kormányzati Szervezetek Szövetségének (Federația Organizaţiilor Nonguvernamentale pentru Protecția Copilului – FONPC), Akkreditált Szociális Szolgáltató Intézmény a Természeti Katasztrófák Áldozatainak Tanácsolásában és Támogatásában, és Akkreditált Szociális Szolgáltató Intézmény a Hátrányos Helyzetű Személyek Informálásában és Tanácsolásában.

A Romániai ADRA az ADRA International hálózatának, a világ egyik legnagyobb, 125 országban képviselt nem kormányzati humanitárius szervezetnek a része. Tevékenységét az együttérzés és a gyakorlatiasság jellemzi, és nem korlátozza faji, etnikai, politikai vagy vallási megkülönböztetés. 1997-ben globális szinten tanúsított gyors és hatékony beavatkozásait értékelendő az Egyesült Nemzetek Gazdasági és Társadalmi Konzíliuma (ECOSOC) tanácsadói státusszal jutalmazta az ADRA Szervezetet.

 

Robert Georgescu, a Romániai ADRA vezérigazgatója

Elkészült az első, egyházunk történetét bemutató játékfilm

E-mail Nyomtatás PDF

„Tell the World” („Mondd el a világnak!”) címmel elkészült az első dráma műfaji besorolású játékfilm egyházunk történetéről. A 150 perces alkotás első jelenetei a Bibliát tanulmányozó és Jézust a „Barátjaként” felfedező William Millert mutatják be. A film cselekménye a Hetednapi Adventista Egyház megalapítása után, 1874-ben ér véget, amikor is küldetése útjára indult mozgalmunk első misszionáriusa.

A filmben 97 színész és több mint ezer statiszta szerepel. A forgatás színhelye az Upper Canada Village nevű skanzen volt, Ontario államban. A minél hitelesebb történelmi valóság ábrázolása érdekében a stábot történészek tanácsolták.

Az 5,5 millió dolláros költségvetésű produkció az Ausztrál Unió kezdeményezése volt. A forgatáshoz szükséges pénzalap nagy részét a Dél-Csendes-óceáni Divízió és a Generál Konferencia szolgáltatta. A filmet az Ausztráliai Adventista Médiaközpont gyártotta.

Chester Stanley, az Ausztrál Unió elnöke szerint a mű „erőteljes és hiteles beszámolója” az adventista úttörők nehézségeinek, megpróbáltatásainak, eltökéltségének. A rendező a narratív részekbe magyarázatokat ékelt, amelyek megismertetik a nézőkkel, hogyan fedezték fel eleink a bibliai igazságokat, legfőképp a Jézus visszajövetelére, a szombatra és Jézus Krisztusnak a mennyei szentélyben végzett szolgálatára vonatkozó igazságokat.

A film rendezője Allan G. Lindsay, a „Keepers of the Flame” („Akik a lángot továbbviszik”) című dokumentumfilm-sorozat narrátora és producere. A film elkészülte alkalmával Lindsay kifejezte háláját Istennek azért, ahogyan népünket az idők folyamán szerető gondoskodásával vezette, és a forgatás alatt is gondviselését tanúsította.

Lindsay közeli munkatársa volt többek között az egyháztörténész George R. Knight, az Andrews professor emeritusa, valamint James R. Nix, az Ellen G. White Alapítvány igazgatója.

Mark Finley, az Adventist Review szerkesztője fogadta a film elővetítésén részt vevő személyeket. „Miközben nézed ezt a filmet, belemélyedsz az advent mozgalom történelmébe. Korunkban sok fiatal elvesztette identitástudatát. A film végén nem tehetünk mást, mint hálát adni Istennek a Hetednapi Adventista Egyházért!” – mondta Finley.

Az erős benyomást keltő játékfilm bemutatja a gyermeküket temető White-házaspár tragédiáját. Később serdülőkorú fiuk is megjelenik a vásznon, miközben halálos ágyán ezeket a szavakat mondja: „Anya, találkozunk a mennyben!”

Knight reméli, hogy a filmnek kedvező lesz a fogadtatása, és lehetőség lesz a második rész forgatására is, amelyben az advent történelem Ellen G. White haláláig, 1915-ig terjedő időszakát mutatnák be. „Nagyon sok, kiaknázatlan lehetőség áll még rendelkezésünkre az Adventista Egyház növekedésére és terjedésére.”

Michael Champbell, Adventist Review/ANN

Az elszigetelődést ellensúlyozandó társulnak az adventista, hivatalos tisztséget betöltő személyek

E-mail Nyomtatás PDF

Hivatalos tisztségeket betöltő hetednapi adventisták a föld minden tájáról elhatározták, hogy alapítanak egy egyesületet, melynek célja véget vetni elszigeteltségüknek, melyet a kormányzatok szolgálatában megtapasztaltak.

Megalapították tehát az Adventista Hivatalos Tisztséget Betöltő Személyek Világegyesületét, melynek elnökévé – a Generál Konferencia ülésszakával egy időben tartott alakuló gyűlés keretében – Floyd Morris-t, a Jamaicai Szenátus elnökét választották.

A Fülöp-szigetek pápua új-guineai nagykövetét, Bienvenido V. Tejano-t választották az egyesület titkárának, a Sao Paulo-i Ügyvédi Kamara Vallásszabadság Tanácsának elnök asszonya, Damaris Moura Kuo pedig a hivatalos kapcsolatokért felel.

„Ti vagytok korunk Eszterjei, Józsefjei, Dánieljei” – nyilatkozta Ted Wilson, a Hetednapi Adventista Világegyház elnöke a július 8-i találkozón. – „Szolgálatotokkal ott hozhattok változást, ahová legtöbbünk sosem juthat el.”

Wilson elnök bátorította a 10 ország 21 résztvevőjét – a nagyköveteket, minisztereket, parlamenti képviselőket és nemzetközi szervezetek magas rangú hivatalos képviselőit tömörítő egyesület tagjait –, hogy legyenek Krisztus követei.

„Ne feledjétek, hogy jól meghatározott céllal rendelt titeket Isten erre a helyre!” – mondotta Wilson. – „Igen, szolgáljátok országotokat, kormányzatotokat, de ami még ennél is fontosabb: hetednapi adventistákként a legmagasabb tekintély, az Üdvözítő Jézus Krisztus szolgálatában kell állnotok! Legyetek Krisztus követei!”

Az asztal körül ülők nyíltan beszéltek a hivatalos tisztséget betöltő adventisták közti együttműködés szükségességéről, és a magányról, mely gyakran velejárója egy ilyen magas rangú tisztségnek. Sokan kifejezték csalódottságukat amiatt, hogy gyakran megbélyegzik a hivatalos tisztséget betöltő adventistákat, mint akik kompromittálják erkölcsi identitásukat, mintha keresztények számára tilos lenne kormányzatok, szervezetek szolgálatában állni. Mindannyian kinyilvánították óhajukat, hogy erkölcsi értékeiket, Krisztus jellemét a közszférában is hirdetni fogják.

Megválasztása után Floyd Morris elmondta, hogy legfontosabb célja minél több hivatalos tisztséget betöltő adventista felkutatása – dolgozzanak akár kormányzatoknak, akár a helyi közigazgatásban –, és az egyesülethez történő csatlakozása. Az egyesület rendszeresen kommunikálni fog a közvéleménnyel, és tervei szerint 2017-ben konferenciát szervez.

Az egyesület San Antonióban tartott alakuló gyűlésének a Hetednapi Adventista Világegyház Hivatalos Kapcsolatok és Vallásszabadság Osztálya adott otthont. A tanácskozáson részt vett hivatalos tisztséget betöltő személyek közt voltak, akik a Generál Konferencia küldöttjei voltak.

Ganoune Diop, a Világegyház Hivatalos Kapcsolatok és Vallásszabadság Osztályának újonnan megválasztott igazgatója elmondta: reméli, hogy az egyesület állandó párbeszédet szorgalmaz majd a befolyásos tisztségeket betöltő adventisták között.

„Ezeknek a férfiaknak és nőknek imáink támogatására van szükségük” – mondta Diop. – „Ők elsősorban a mi hittestvéreink, akik arra hívattak el, hogy Krisztus országát és Megváltónk értékeit hirdessék sokszor nehéz, kényes helyzetekben.”

További információkért látogassák meg a egyházunk Hivatalos Kapcsolatok és Vallásszabadság Osztályának honlapját: www.adventistliberty.org.

Bettina Krause/ANN

Megkezdi sugárzását a Hope Channel Deaf (a Hope Channel halláskárosult-barát csatornája)

E-mail Nyomtatás PDF

Lesothóban, Dél-Afrikában, egy siket és vak gyermekeket kiszolgáló nemkeresztény magániskola egyik tanulója, jelnyelvi tolmács segítségével a következő kérést intézte a Generál Konferencia képviselőjének: „Tanulni szeretnék Jézusról!”

Majd röviden elmondta élettörténetét: látogatta az egyik gyülekezetet, de mivel nem volt, aki tolmácsoljon neki, nem ment többé.

„Könnyei elárulták, mennyire szeretett volna többet tudni Jézusról” – mondta az iskolát meglátogató Larry Evans, a Generál Konferencia siketekért és nagyothallókért végzett szolgálatának vezetője (Adventist Deaf Ministries Internațional, ADMI). – „Ifjunk hallott Jézusról, számára azonban zárva maradtak az imaház kapui. És még csodálkozunk azon, hogy a világon élő 250 millió siket és nagyothalló csupán 2%-a keresztény?”

Identitás alkotás

Evans, amikor elfogadta a halláskárosultak szolgálatának vezetését 2010-ben, elkezdte megalkotni az adventista siketek hivatalos identitását. Azóta mind a 13 divíziónkban kinevezett koordinátorok igazgatják a siketekért végzett missziószolgálatot, és létrehoztak egy nemzetközi weboldalt, amely mind a siketek, mind az őket segítő személyek érdekeit kiszolgálja. A Generál Konferencia továbbá alkalmazott egy webtartalom-kezelő menedzsert a halláskárosult Amanda Colgan személyében, aki otthonából, a Massachusetts állambeli Hyannis-ból dolgozik a GK számára.

„Amanda nagyon ért a számítógépekhez, ő egyik legjobb szakemberünk!” – mondja Evans. – „A siketek ismerik, tisztelik és nagyra becsülik a munkáját, amelynek köszönhetően ma már egy egész hálózat áll a halláskárosultak rendelkezésére.”

Az egyedi jellemvonásokkal rendelkező siketeknek saját elképzelésük van a világról, tőlünk eltérően viszonyulnak a humorhoz, kommunikációhoz – mintegy 400 jelnyelv-rendszerük van –, és általában elkülönülten élnek.

„A kérdés tehát ez: hogyan jutunk el hozzájuk az evangéliummal?” – kérdezi Evans. – „A válasz egyik része: a technológia.”

A Versacare Alapítvány támogatásának köszönhetően az ADMI együttműködési szerződést írhatott alá a Hope Channel-lel. Ennek eredményeként 2015. november elsejétől megkezdi sugárzását a Hope Channel Deaf halláskárosul-barát tévécsatorna. A siketek mintegy 200 program közül válogathatnak öt fontos kategóriában: bibliatanulmányozás, evangelizálás, egészség, gyermekprogramok és természet. Az adásokat öt nyelven feliratozzák: angolul, spanyolul, portugálul, franciául és németül. A későbbiekben újabb nyelven is elérhetőek lesznek a feliratok.

„Nem egy új tévécsatornát akarunk létrehozni, hanem egy új mozgalmat. Az emberek örülnek a fejleményeknek, és terjesztik a hírt. Újabb és újabb ötletek látnak napvilágot, egyre több anyagi forrást azonosítunk, megnyílnak az ég csatornái!” – mondta Evans.

Újdonságok a Generál Konferencia ülésszakán

Habár a szervezők más alkalmakkor is alkalmaztak jeltolmácsokat siketek számára, ez alkalommal a tolmácsolást a Hope Channel-re bízta.

„A Hope Channel-nek köszönhetően a siketek az egész világon figyelemmel követhették az ülésszak eseményeit. Köszönőleveleket kaptunk Németországból, Finnországból, Spanyolországból és Brazíliából. Siket testvéreink elmondták, hogy most már valóban érzik, hogy ők is az Adventista Egyházhoz tartoznak.”

Egy másik premier az ADMI számára: a GK ülésszakán felállítottak egy standot, amely a siketekért végzett szolgálatot mutatta be az érdeklődőknek.

„Egy siket vagy más testi fogyatékossággal rendelkező személy is lehet sok mindenben tehetséges, ezért őket is számításba kell vennünk, amikor misszióstratégiákat dolgozunk ki” – mondta Evans. – „Számukra is van hely a szolgálatban!”

Bővebb információkért látogassák meg a www.adventistdeaf.org honlapot.

Sandra Blackmer / Adventist Review

 

Imaház-szentelés Torboszlón

E-mail Nyomtatás PDF

Az elmúlt hétvégén, a Bekecs-hegy lábánál, Torboszlón (Torba, Maros megye) egy várva várt eseményen vehetett részt az ünneplő advent közösség és a falu lakossága. A közelről és távolról érkezett meghívottak és látogatók a torboszlói Hetednapi Adventista imaház imatermének szentelési istentiszteletére gyűltek össze. Az adventista jelenlét a feljegyzések szerint pontosan 100 évre nyúlik vissza, ekkor keresztelkedett meg az első torboszlói lakos. Már a kezdetekkor imaházat építettek a torboszlóiak, amely azonban az utóbbi évtizedekben, minden tatarozás, javítás ellenére meggyengült. 2009-ben született meg a döntés a gyülekezet és a helybéli lelkipásztor, Józsa Zoltán kezdeményezésére, hogy egy új imaházat építsenek. Isten áldásaként és jóváhagyásaként 2015. július 18-án sor kerülhetett az új imaház felszentelésére, amely alkalomból több mint 200 személy gyűlt össze. Az ünnepséget még szebbé és felemelőbbé tette a nyárádszeredai énekkar és fúvós zenekar, valamint a torboszlói pengetősök szolgálata. Megtisztelő volt a közösség számára Kacsó Antal, a helybéli polgármester jelenléte és elismerő díszbeszéde.

A nap kiemelkedő fénypontja volt Isten Igéje, melyet Szász Ernő lelkipásztor, a Hetednapi Adventista Egyház Dél-Erdélyi Egyházterületének elnöke szólta, és az Úr Jézus Krisztus értünk hozott áldozatát és közeli eljövetelét hirdette. Ezt követte a gyülekezet fogadalma, melyet Csabai Gyula egykori torboszlói lelkipásztor vezetett; valamint Ban Gabriel lelkipásztor, a Dél-Erdélyi Egyházterület titkárának odaszentelődési imája.

A délutáni istentisztelet keretében felszólaltak az egykori torboszlói lelkészek: Szallós Farkas Zoltán, Ősz Árpád, Barabás Sándor és Józsa Zoltán; üdvözletét küldte Gyéresi József lelkipásztor és Halmágyi József Atilla lelkipásztor, továbbá szót kapott Madaras Márton presbiter és Tőkés Kálmán gyülekezetvezető.

Köszönet és hála legyen Istennek, hogy mindeddig vezette ezt a közösséget, mely továbbra is reményteljesen várja az Úr Jézus Krisztus dicsőséges második eljövetelét!

 

Amota Lóránt, a torboszlói gyülekezet lelkipásztora

 

100%-os abszolválási arány az Adventista Teológiai Intézet államvizsgáin

E-mail Nyomtatás PDF

Az Adventista Teológiai Intézet 2015-ös évfolyamának legutóbbi megmérettetése az államvizsga volt. A már hagyománnyá vált 100%-os abszolválási rátát az idén is elérték végzőseink, és a minősítéseik is nagyon magasak voltak, az általános átlag 9,10 volt. Ez megtisztelő egyrészt a diákokra nézve, akik felkészültek életük e fontos megmérettetésére, de tanáraikra nézve is, akik felkészítették, vezették őket. A diákok és tanáraik dicséretre méltó erőfeszítésein túl ott volt Isten állandó támogatása és közbelépése, amit mindenki elismert.

„Volt bennem egy adag félsz, amikor az államvizsgára gondoltam, főleg, hogy olyan tanárok vizsgáztattak, akik nem tanítottak. De köszönöm Istennek és tanáraimnak, hogy átlageredményem nagyon közel volt a maximumhoz. Kizárólag értékelő szavakkal jellemezhetem tanáraimat, és sajnálom, ha nem mindent sajátítottam el maximálisan abból, amit tanítottak.” (Robert Costache)

„Az igazság az, hogy nagyon nagy volt a nyomás rajtunk. Tudtam, hogy nagyok az elvárások mind felkészítő-, mind vizsgáztató tanáraink részéről. Istennek köszönjük elsősorban ezt a sikert, utána pedig tanárainknak, akiktől rengeteget tanulhattunk. Az államvizsga neveltetésünk emelkedőjén egy fontos lépcsőfok. Ezúttal nem elsajátított információkat közöltünk, hanem bemutattuk kutató munkánk következtetéseit.” (Loredana Lupu)

Az államvizsga az Intézet tanárai számára is izgalmakkal teli esemény évről évre. Várakozásokkal, izgalmakkal, elégtétellel teli pillanatok ezek.

„Az államvizsga igazi kihívás a diákok számára, akik egy újabb szakaszt tettek meg sikeresen akadémiai képzésük útján, de kihívás a felkészítésüket és kutatómunkájukat irányító tanáraik számára is. Az idei teljesítmények újfent igazolták, hogy egyesített erőfeszítéseinknek – amelyre mindig Isten áldását kérjük – különleges eredményei lehetnek. A velünk együttműködő felsőfokú tanintézmények értékelése, mely a diákjaink jegyeiben konkretizálódott, az Adventista Teológiai Intézetben folytatott oktatás magas színvonalát minősíti” – nyilatkozta Roxana Lupu, az Intézet egyik Ügyosztályának igazgatója.

2015-ben államvizsgáztak utoljára diákjaink más egyetemi intézményekben. 2016-tól végzőseink a cernicai Adventista Kollégiumban (campus) fognak államvizsgázni, az idén áprilisban ugyanis az ARACIS Tanácsa határozatának értelmében az Adventista Teológiai Intézet megkapta az akkreditációt, „Bizalom” minősítéssel.

Amellett, hogy Intézetünknek jogában áll államvizsgát tartani, az akkreditációval más előnyöket is élvezhet, úgymint: az idén a felvételit július 13. és 22., illetve szeptember 7. és 16. között tarthatja az Adventista Lelkészképző-, a Szociális Munkásképző- és az Óvodás és Elemi Iskolai Pedagógusképző Szakon. Ugyanakkor az idén ősztől a cernicai Adventista Kollégiumban megkezdődik a posztliceális egészségügyi képzés is. A beiratkozás időszaka szeptember 1-9.

Emanuel Sălăgean/Adventista Teológiai Intézet

Húsz fiatal meglátogatta Bukarest adventista intézményeit

E-mail Nyomtatás PDF

A július 7-i, keddi nap húsz lelkes és kíváncsi fiatal számára különleges nap volt. A gyönyörű nyári időt és az öt adventista intézmény igazgatóinak vendégszeretetét élvezve, alkalmuk volt közelebbről is megismerni az Adventista Egyház legfőbb intézményeit.

Isten irányításával már a hajnali órákban elkezdődött a „felfedező” út, amelyről rengeteg fénykép készült.

„A Román Adventista Unió és az Adventista Médiaközpont volt az első két állomás. Meleg fogadtatásban volt részünk. Megismerkedtünk az igazgatókkal, ügyvezetőkkel, műsorvezetőkkel, operatőrökkel. Érdekes dolgokat tudtunk meg. A „Viaţă și Sănătate” Kiadóban feltárultak előttünk a könyvnyomtatás titkai. Lenyűgözött a kiadó és a nyomda épülete, amelyben lépten-nyomon számunkra ismerős, kedves kiadványokat, könyveket láthattunk. Távozáskor bonbonnal és könyvekkel ajándékoztak meg” – nyilatkozta az egyik résztvevő.

A következő állomás Cernica volt. A fiatalok beléptek az Adventista Teológiai Intézet tantermeibe, sporttermébe, belső udvarába és menzájába, ahol a szakácsok kis ételcsomagot készítettek számukra. Ez az alkalom – egy héttel a felvételire való beiratkozás előtt – az Intézet vezetősége számára is kiváló volt az oktatási programok bemutatására.

Habár nem szerepelt az útitervben, a fiatalok meglátogatták a Parlamenti Palotát is, majd egy parkban elfogyasztották a cernicai kantinban készített elemózsiát.

A tikkasztó hőségben jól esett az üdítő és a fagylalt, ami valósággal elűzte az ifjakból a fáradtságot. A játék és éneklés kellemes befejezése volt e kimerítő napnak.

„Isten egész nap vigyázott ránk és a kisautóbuszra. Köszönjük mindazoknak, akik szeretettel fogadtak, türelmes kísérőinknek, és nem utolsósorban Jézusnak, Barátunknak és Védelmezőnknek! – mondta az egyik szervező.

Mirel Tabacitu / AARC

4. oldal / 78