Adventista Info

Az adventista középiskolák újból az első helyeken vannak

E-mail Nyomtatás PDF

Ebben az évben is, mint az előző években, az adventista középiskolák bebizonyították a tanulók felkészültségét, mivel a továbbjutási átlag sokkal nagyobb volt, mint az országos vagy megyei átlag. Ilyen módon, egy biztos és objektív eszköz segítségével, bizonyítható az adventista nevelés komolysága.

A bukaresti "Stefan Demetrescu" Adventista Líceum 2014-es továbbjutási átlaga 95% a fellebbezések előtt, míg a megyei átlag 56,23%, az országos átlag pedig 59,25%.

Adrian Mihalcea tanár és a "Stefan Demetrescu" Adventista Középiskola igazgatója elmondása szerint a titkok egyike az, hogy valós és nem csak szóbeli felelősségvállalás történik a becsületesség és igazságosság terén." Más titka, hogy úgy Adrian Mihalcea mint Claudia Enache tanárnő 2012 óta a Nevelésben Szakértők Országos Testületének tagjai.

A "Stefan Demetrescu" Adventista Középiskolában létezik egy elméleti, reál profilú matematika-informatika szak és egy elhivatottsági, teológiai profil. A Craiova-i Adventista Teológiai Középiskola továbbjutási átlaga 93,48% miközben a megyei átlag 55,15%.

A kolozsvári "Maranatha" Adventista Középiskola szintén az országos és megyei átlagon felül teljesített, átlaga 84% lévén.

Miután 2011-ben bevezették a videokamerákat a megyei vagy országos átlag és az adventista középiskolák átlagai közötti különbség nagyon nagy lett, egyes esetekben akár duplája is, ezzel bizonyítva az adventista tanügy minőségét és a keresztény elvek értékét.

Megjegyzés: A Hetednapi Adventista Egyház a keresztény vallások közül kitűnik a tanügyben, mert az egyik legjobban kifejlett tanügyi rendszerrel rendelkezik a protestánsok között a 7.800 iskolával, középiskolával, egyetemmel ahol több, mint 1.650.000 személy tanul 85.000 tanár segítségével.

Ez az iskolarendszer, amelyből számos iskola nyilvános elismerést kapott a tevékenységeiért, keresztény nevelést biztosít egyetem előtti, egyetemi valamint egyetem utáni szinten is különleges hangsúlyt fektetve a társadalomban való szolgálat lelkületének kifejlesztésére.

 

Fordította: Kovács Szabolcs

Egy filantrópiai (emberbaráti) konferencia nyitottságra sarkallja az egész világról érkezett résztvevőket

E-mail Nyomtatás PDF

Egy filantrópiai konferencia keretében a Hetednapi Adventista Egyház központi székhelye néhány nemzetközi ösztöndíjat szponzorizált a legjobb gyakorlatok minél több felekezeti intézményben való népszerűsítése érdekében.

A felekezet központi székhelye 15.000 $-os hozzájárulása 12 személy részvételét biztosította a PSI filantrópiai Konferencia idéni kiadásán, mely június 24-27 között került megrendezésre Baltimorban (Maryland). A közönség soraiban közel 350 alapokat gyűjtő személy, valamint non-profit szervezetek vezetői voltak jelen.

A háromévente sorra kerülő konferenciát a Filantrópiai Szolgálat az Intézményekért, az Adventista Egyház Észak-Amerikai Divizójának alapok gyűjtésével foglalkozó tanácsadási intézménye szervezi.

A szponzorizálási döntés aláhúzza azt a tényt, hogy milyen nagy szükség van szakképzett személyekre az alapok gyűjtése területén minél több adventista gyülekezetből, iskolából és kórházból az egész világon. A PSI vezetői szerint az ügynökség az utóbbi években egyre több területén kívülről érkező tanácsadási kérést kap.

„Észak-Amerikában szolgálunk, de válaszolunk minden kérdésre az egész világon. Minden bizonnyal ez egy növekvőben levő munka”, mondta Lilya Wagner PSI-igazgató.

Több résztvevő úgy írta le a konferenciát, mint a szakma keretén belül legjobb gyakorlatokra nevelő „feltáró“ jelleggel bíró esemény.

„Ez egy jó konferencia. Egy kinyilatkoztatás. Szeretném, hogy mikor visszamegyek Afrikába valami hasonlót kezdjünk el”, mondta Masamba Eliudie, a zambiai Rusangu Egyetem pénzügyi igazgatója.

„A megfelelő időben bemutatott filantrópia csodálatos eredményeket fog hozni.”

Eliudie elmondása szerint Wagner tavalyi Dél-Afrikai utazásának köszönhetően vett részt a konferencián. Wagner több egyetemen egy szemináriumot mutatott be, ezek közül pedig most több is képviseltette magát a konferencián.

„Ez [a konferencia] ”egy kinyilatkoztatás”. Arra ösztönöz, hogy te is kívánj cselekedni”, jelentette ki Sophie Masuku, a zimbabwei Solusi Egyetem kutatásért felelős vezetője.

Egy szeminárium keretében a legfontosabb tényező, hogy értesítse az adományozókat a kedvezményezettek megsegítésének módjáról, nem pedig csak az intézmény puszta bemutatására összpontosítson.

Masuku kifejezte azon reményét, hogy minél több adventista intézmény fokozza filantrópiai törekvéseit. „Ez igazán az intézmények hasznára válna, mivel tudná hogyan is szervezze meg az alapgyűjtési akciókat. Jelenleg nem végezzük a legjobban”.

„Ez egy olyan terület, melyet igazán komolyan kellene vennünk, mivel számos intézmény szenved”, tette hozzá Masuku.

„Egy intézmény filantrópia iránti odaadása gyakran néhány döntő lépéssel kezdődik, ami egy szakértő alkalmazásában és a szervezet vezetőjének jótékonysági akciókban való szerepvállalásra történő nevelésében áll”, mondta Wagner PSI-igazgató.

„Egyaránt fontos mind az alapokat gyűjtő személyek, mind pedig a non-profit szervezetek vezetőinek a nevelése, mivel ez egy partnerség kell legyen”, jelentette ki Wagner. „Nagy kihívásnak számít, hogy ezek közül egyiknek sincs meg a szervezet filantrópiai programjának virágzásához szükséges nevelése és képzése”.

Kristin Priest, a PSI társigazgatója szerint az ügynökség ingyenes forrásokat bocsát az adventista intézmények rendelkezésére és támogatja az alapok gyűjtésével meghatalmazott igazgatói szakma professszionális akkreditálását

Priest elmondta, hogy az Adventista Egyház sokkal többet tehet a filantrópia területének népszerűsítéséért, gyakrabban bemutatva az egyetemistáknak, mint egy lehetséges irányt a karrierben.

„Azokat, akik alapokat gyűjtenek olykor professzionális koldusoknak minősítik, ami, sajnos, a szakma helytelen megértéséhez vezet”, mondta Priest.  A filantrópia, mondta ő, a kapcsolatokra és az adományozók meghívására vonatkozik egy intézmény küldetésében való részvétel érdekében. Olykor ez igencsak hasznosnak bizonyulhat az adományozónak is.

Lois E. Peters a filantrópia segítségével rájött, hogy képes nagyobb megvalósításokra az életben és a karrierben. Az „At Home Pedriatic Nursing Team” elnökeként, Peters azután kapcsolódott be jótékonysági akciókba, miután egy adventista intézmény alapok gyűjtésével megbízott személye meglátogatta és bemutatta az idősek gondozásával foglalkozó központokat. Ez a személy nagyobb értékű adományt kért tőle, mint amit ő ajánlhatott volna, ez pedig üzletének fejlesztésére ösztönözte.

„Szükségünk van [filantrópokra], akik megtanítsanak arra, hogy mi is képesek vagyunk adni”. Peters a konferencia díjkiosztó ünnepségének nyitóbeszédében elmondta: „Isten vagyona nagyobb, mint elképzelhetnétek. Ti, az összes filantróp, menjetek ki ma és áldjatok meg valakit”.

- több információért az adventista filantróp tevékenységekre vonatkozóan látogassa meg a PSI honlapját, philanthropicservice.com.

 

Ansel Oliver/ANN

Fordította: Sinkler Beáta

 

Ilie Cristea lelkész az Észak-erdélyi Egyházterület Ifjúsági Ügyosztályának újonnan megválasztott vezetője

E-mail Nyomtatás PDF

Miután eldőlt, hogy Ban Emanuel testvér szeptembertől a Franciaországi Északi Területnél fog tevékenykedni, mint ifjúsági lelkész, az Észak-erdélyi Egyházterület Végrehajtó Bizottsága 2014. június 30-án egy új ifjúságvezetőt választott.

A szavazás végeredménye alapján Ilie Cristea lelkész lett a Hetednapi Adventista Egyház Észak-erdélyi Egyházterületének új ifjúságvezetője.

Testvérünk 1975. február 23-án született a Kolozs megyei Frátán, és 2002 óta tevékenykedik, mint lelkész. Eddig a leordinai, bethleni és szatmárnémeti kerületeket pásztorolta. Ifjúsági lelkész volt Beszterce megyében és Szatmár megyében. Feleségével, Elena Mariana-val nevelik két gyermeküket: Daniel-t és Tianna Eliza-t.

Ban Emanuel lelkész egy Facebook-on publikált üzenetben megköszönte a fiataloknak a támogatást és a bátorítást, amelyben része volt az elmúlt évek során, és ígéretet tett az online projektek folytatására nézve is.

„Számunkra áldás, hogy ennyi csodálatos barátunk lehet, akiket itt ismertünk meg. Isten meglepő módon vezette az életünket. […] A felkérés újabb kihívások és projektek előtt nyit ajtót.

Nem maradok távol az ifjaktól. Az interneten elkezdett projekteket tovább fogom fejleszteni, és szeretnék újabb ismeretforrásokat létrehozni, amelyek megfelelnek a mai nemzedék igényeinek és kérdéseikre választ adnak. Nehéz szívvel válok meg barátaimtól és kedves munkatársaimtól. Jövőmet az Úrra bízom, és meg vagyok győződve, hogy Ő vezeti mindenki lépését.” írja Ban Emanuel.

Isten vezesse mindannyiuk lépését, hogy az új kihívásoknak megfelelhessenek.

 

Fordította: László V. Zoltán

85 év hit és remény Dambovita megyei Badeniban

E-mail Nyomtatás PDF

Szombaton, június 28-án  ünnepelte 85 éves létezését, a badeni Adventista gyülekezet. Ez az alkalomból jelen voltak az elmúlt 20 év lelkészei, Ciprian Hiller (2000-2005), Emilian Taran (2005-2006), Nicolae Tanase (2006-2007) és Joseph Diaconu (2007-2010), amely alkalomból újra felelevenedtek a régi emlékek, hangulat  és  tapasztalatok amit együtt éltek meg a gyülekezettel a múltban.

Sajnos,  Apostol Chelbegean, aki 1993 és 2000 között hét évig volt a gyülekezet  lelkipásztora, ígérete ellenére nem jelenhetett az összejövetelen, mert egy szolgálattal és áldozattal teli élet után, néhány nappal az említett eseménye előtt elhunyt.

Badeni gyülekezet 1929 szeptemberében 14 taggal indult útnak. Az alapító tagok között volt Ghita Dumitra, Marioara Bucur, Danil Andreean és George Solomon. Az gyülekezettel kapcsolatosan, érdekességnek bizonyul, hogy négy imaházban gyűltek már a testvérek, ez utóbbi Filip Ioan testvér kezdeményezésére épült.

Az ünnepélyes pillanatok alatt Luiza Spiridon és  a dâmboviţai zenekar segített Istenhez emelni a közösség szívét és gondolatait, aki gondoskodik minden lépésünkről a történelemben.

Fordította: Bíró András-Csaba

Intenzív orgona tanfolyam ifjú orgonistáknak

E-mail Nyomtatás PDF

Szeptember 8-13 között Intenzív Orgona Tanfolyamot szerveznek ifjú orgonisták számára a Temesvári Nyugati Egyetem zenei karán. Részt vehet minden ifjú az országból aki igazolt zongora képesítéssel, vagy szakértői ajánlattal rendelkezik. 10 személyt fogadnak egy hétre. Ezalatt legalább három orgonaművet vesznek át kezdő, középfokon, illetve előrehaladott fokon. A tanfolyam költségei: 80 lej a zeneművek kottáira, 400 lej a napi három étkezés ellenértéke 7 napra. A szállás ingyenes, az utazási költségek fedezése  a résztvevőkre hárul.

A tanfolyam előadója Dr. Felician Rosca egyetemi tanár és ennek néhány hallgatója, és a város klasszikus orgonáin történik. A tanfolyam díjmentes, mint rendkívüli ajánlat azok az ifjú zenészeknek akik betekinteni szeretnének az orgonazene titkaiba.

Beiratkozni lehet a Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. címen. Szükséges adatok: Név, életkor, zenei végzettség, elkészített repertoár, kinek az ajánlatával rendelkezik, Temesvárra érkezés időpontja.

Beiratkozási időhatár 2014 július 30.

A tanfolyam minden résztvevő közreműködésével történő nyilvános hangversennyel zárul, oklevelet állítanak ki a Temesvári Nyugati Egyetem részéről.  A zene tanárok részére, ez 15 kreditet jelent elméleti és gyakorlati képzést fedezve.

 

Dr. Felician Rosca – egyetemi tanár

Fordította: Józsa Zoltán

Az olaszországi ADRA – a palermoi menekült-áradattal foglalkozik

E-mail Nyomtatás PDF

Ez év június 15-én az olasz flotta „Etna” nevű hajója kikötött a palermoi kikötőben. A fedélzeten 767 menekült tartózkodott, akiket a szicíliai öbölben végrehajtott különböző mentési akciók során értek el. Közöttük voltak azok is, akik túlélték a Líbia partjainál történt hajószerencsétlenséget, amelynek következtében 10 személy meghalt és 15 súlyos égési sebeket szenvedett. Palermo város polgármesteri hivatala a Caritas szervezettel karöltve nagyon gyorsan a menekültek megsegítésére sietett. Nagyon sok középületet, templomot , intézményt a humanitárius csapatok rendelkezésére bocsájtottak. Számos szicíliai lakos együttérzést tanúsított a menekültekkel szemben, és ruhákat, élelmiszert, alapvető szükségleti cikkeket ajánlottak fel számukra. Ezek a szegény menekültek betegségekkel, alultápláltsággal, kimerültséggel küzdöttek és hiányzott belőlük az emberi méltóság tudata, hiszen erőszakkal kényszerítették őket arra, hogy életük kockáztatása árán is elhagyják szülőföldjüket. Hasonlóképpen, a palermoi ADRA szervezet is azonnal bekapcsolódott a segély-akcióba. Engedélyt kapott az egyik legfontosabb menekült- központ meglátogatására, ahol több mint 280 személy van elszállásolva. Ezek a menekültek a következő országokból érkeztek: Ghána, Gambia, Nigéria, Elefántcsontpart, Mali és Guinea. Ez a látogatás segített abban, hogy közvetlenül megismerjük és felmérjük a legégetőbb szükségleteket. Hétfőn, június 23-án, a helyi önkéntesek támogatták az olaszországi ADRA tevékenységét, amelynek keretében kb. 300 - személyes higiéniai cikkeket (szappan, fogkefe, fogpaszta, törülközők, stb.) tartalmazó- csomagot osztottak ki. Aznap este a palermoi adventista „gospel” kórus egy zenés programot mutatott be, amelynek során együttérzést és melegséget próbáltak közvetíteni ezen bizonytalan sorsú, félelmekkel küszködő, irányt vesztett emberek számára. „A központ irányítójával beszélve felismertük, hogy még rengeteg szükségletet kellett kielégítenünk. Ezért folytatjuk az együttműködést a következő hetekben is, amikor a gyakorlatban meg kell szervezni ezeknek a meggyötört embereknek az életét (olasz nyelvkurzus, munkahelyek, kulturális tevékenységek, stb.) Az olaszországi ADRA szervezet továbbra is tudósítani fog a fejleményekről, hogy együttérzésünkkel, érzelmi és és fizikai támogatásunkkal mi is segítségére legyünk ezeknek a sok szenvedésen átment embereknek.

 

Luca Alfano – ADRA Italia

Fordította: Halmi Gyöngyi

Az elnök jelentése

E-mail Nyomtatás PDF

Isten kegyelme az utóbbi hetekben megadta nekem a lehetőséget és kiváltságot, hogy egyházunk számos eseményén vehessek részt. Minden alkalommal felfedezhettem valamit, sok imacélt jegyeztem fel és olyan részleteket fedeztem fel, amelyeket meg kell osztani, legalább egyet minden látogatásról.

Az Olaszországban megszervezett Inter-Európai Divízió Bizottságának gyűlését felhasználtam, hogy a román nyelvű torinói adventista gyülekezetben ünnepeljem a szombatot. A számos jelenlevő, adventista zene és missziós lelkület mellett felfedeztem egy régebbi lelkészi álmot, amely valóság ebben a gyülekezetben: pontos felépítés és szervezés - olyan hívők közössége, akik mikor szombat reggel 9-re összegyűlnek, három különböző vetületet egyesítenek: szombatiskola, diakónia, misszió. Három ügyosztály, ugyanannyi vezető, akik ugyanazon csoport előtt követik egymást, a szombatnak ugyanazon időpontjában. Ha azt mondanám, hogy tetszett, kevés volna. Elbűvöltek és meggyőztek arról, hogy nem csak lehetséges, hanem hasznos is.

Az Adventszemle Centenárium, alapos felkészüléssel és változatos tartalommal,  újból átadta a hívőknek Isten jelenlétének bizonyosságát minden egyes szolgálati évben a történelem, tanítások, a 100 év alatt kapott válaszok, a kimerülésig kidolgozott lapok, illegálisan is nyomtatott de a nép megváltása érdekében szeretettel átadott folyóiratok által.

Azon időszakban, amelyről beszélek körülbelül a romániai lelkészek kétharmadával találkoztam, résztvéve a Munténiai, Moldovai és Olténiai lelkészi találkozókon. Átéltem az örömöt, hogy néhánnyal közülük személyesen beszélhessek, hallgassam őket, válaszoljak egyes kérdésekre a jelen és a jövőbeli terveket illetően, megragadjam jó gondolataikat, bátor szándékaikat, merész terveiket és átadjam az Atya ígéreteibe vetett meggyőződésemet. Csak azt sajnálom, hogy az egyidejű eseményeken való jelenlétem miatt nincs az az örömöm, hogy Istennek más konferenciákban lévő szolgáival otthon találkozzak, akiket ezen alkalommal üdvözlök.

Örömmel válaszoltam egy meghívásra, hogy a Dambovita megyében szolgáló lelkészekkel Targovistén találkozzak. Hosszú órák múltán elhagytam a találkozót, nem csak páratlan tapasztalatokkal feltöltődvén, hanem meggyőződve, hogy az egységet létrehozhatjuk, hogy ajándékainkat egyesítve dolgozhatunk, hogy egymásra szükségünk, és hogy az egyik legtermékenyebb szolgálati minta a csoportos szolgálat.

Két konferencia, a Dél-Erdélyi és Olténiai, bővítette felszentelt lelkészeinek számát az utóbbi hetekben 2-2 új munkatárssal. a Marosvásárhely A és Toka, illetve Turnu Magurele gyülekezeteiben kitartóan imádkoztunk Istenhez a 4 fiatal családért, akik nyilvános vallomással és a szolgálathoz való lelkiismeretes hozzáállással szentelték oda magukat a gyülekezetekben megteremtett ünnepélyes, áhítatos hangulatban. Meg szeretném tisztelni a Marosvásárhelyi, Székelykeresztúri, Tokai és Craiovai fúvósok és kórusok magas színvonalú lelki hozzáállását és feldolgozását ezen különleges eseményeken. Más kiemelendő és támogatandó részlet ezen csoportok képességei:  szép serdülők és fiatalok, jól képzett hívők akiket tekinteteddel követsz a dallamok dúdolásával és imával, kérve Istennek jutalmát az ő tiszta áldozatukért.

Közel 2 hete került megrendezésre az uniónk jelenlegi Végrehajtó Bizottságának ülése. A javaslatok és a szavazás eredményeit ismeritek a múltkori jelentésből, ezért csak néhány szempontot említek meg, amelyeket munkatársaimmal figyeltünk, hogy az egyháznak és intézményeinek odaszentelt, kompetens és látó személyzete legyen. Az Általános Gyűlést követő néhány találkozáson sok imával és tiszta szívvel elindítottunk a munkatársak, konferenciák elnökei és volt elnökök között egy kibővített tanácskozást annak érdekében, hogy megtaláljuk az elhívatott, odaadó és szolgálatra kész személyeket. Az ismétlődő imaidőszakok, tájékozódás és beszélgetés után az egyes intézményekre nézve egy interjút szerveztünk a legtöbbet javasolt személyek számára, amely után egy-egy név került ajánlásra a Végrehajtó Bizottsághoz. Ezúton köszönöm munkatársaimnak az Uniótól, Konferenciáktól és a Végrehajtó Bizottságtól a sok türelmet és szent érdeklődést ezen megterhelő választási módszer ideje alatt, amikor az egyház romániai intézményeinek és ügyosztályainak vezetőit választottuk ki.

A Végrehajtó Bizottságnak ugyanezen ülésén szavazták meg a 2012-2014 közötti generáció lelkészi próbaidő végét. A 15 próbaidős, miután átmentek az egymást követő felméréseken( helyi gyülekezet, irányító lelkész, konferencia), ajánlva lettek az Uniónak a program befejezésére. Az igenlő válaszunkat követően a konferenciák elnökeitől és titkáraitól mindegyik nevet illetően azt a választ kaptuk, hogy segédlelkészként vagy más projektek munkatársaiként alkalmazva lesznek. Ugyanakkor a Végrehajtó Bizottság elé terjesztették a 2014-2016 közötti próbaidősök iratait. A 20 végzősből( 2014-es vagy korábbi ITA végzős) 14 kezdi el idén ősszel a gyakornokságot a konferenciák vezetőinek jóindulatával, akik egy személlyel növelték a Divíziónk által támogatott helyek számát.

 

Testvéretek Krisztusban,

Marius Munteanu

Fordította: Kovács Szabolcs

Két bukaresti adventista diák, „In Honoris” diplomával lett kitüntetve a rendkívüli elért eredményekért

E-mail Nyomtatás PDF

A főváros polgármestere, Sorin Oprescu, „In Honoris” diplomát adott a 116 diák számára, akik rendkívüli eredményeket értek el a négy év közép iskola ideje alatt. Az elért eredmények és erőfeszítések elismerése mellett, a gyerekek egy kirándulást is kaptak ajándékba, Berlinbe, az októberi hónapban.

Ezek között volt Beniamin Ionut Dobre, aki az Adventista Teológiai Líceum kitüntetett diákja a matematika-informatika szakon, és Loredana Ivascu, a „Dinu Lipatti” Művészeti Líceum kitüntetett diákja.

„A diploma, a legmagasabb kitüntetés amit a főváros önkormányzata adhat polgárainak” mondta el Constantin Traistaru, iskolai tanfelügyelő, I.S.M.B.

Ugyanakkor, Florin Diaconescu, a bukaresti Gyerek és Ifjúsági Nevelési Programok és Projektek Központ igazgatója jelentetteki hogy „több mint 100 kitüntetett diákunk van itt a bukaresti líceumokból, ez a kitüntetés a négy év közép iskola alatt kiszámított legnagyobb médiáért van, rendkívüli gyerekek számára és ezt értékelnünk kell.”

Ez az ötödik következetes év, amikor a főváros polgármestere, Sorin Oprescu, a Gyerek és Ifjúsági Nevelési Programok és Projektek Központ által, a bukaresti Tanfelügyelőség közreműködésével, tünteti ki a négy év líceum ideje alatt legjobb eredményeket elérő diákokat.

 

Fordította: Lucaciu Edmond

A média áthelyezése érdekében, az Adventista egyház felülvizsgálja az Észak Amerikai kiadási műveleteket

E-mail Nyomtatás PDF

A „Review and Herald” és a „Pacific Press” könyvkiadók jóváhagyták az utóbbi 153 éves adventista kiadási tevékenység  legmélyrehatóbb átszervezését. Elfogadtak egy tervet, melynek segítségével az adventista vezetők szerint megerősődik az egyház digitális jelenléte az Egyesült Államokban és biztosítani fogja kiadási tevékenységének  hosszútávú életképességét.

A két testület alkotó közgyűlései, melyekre egymás után került sor, kedden a felekezet világ-székhelyén, Silver Spring-ben, Maryland-ban, 153/66 (Review and Herald) és 42/1 (Pacific Press) szavaztak az átszervezés mellett.

Az átszervezési szavazat után, minden testületi egység megalkotása és alpszabályzata megváltozott az átszervezés visszatükröződése érdekében. Legalább kétharmados többségi szavazatra volt szükség mindkét intézmény dokumentumainak megváltoztatására, és a keddi döntések voltak az utolsó szükséges lépések amelyek piacérzékennyé alakítják át a Pacific Press kiadót, egy olyan időben, amikor az olvasók inkább smarthphonokból és tablettekből tájékozódnak, mint könyvekből és folyóiratokból.

A Generál Konferencia végrehajtó bizottsága és az Észak-Amerikai Divizió ezt megelőzően elfogadta az újraszervezést. A Review and Herald és a Pacific Press kiadókat vezető bizottságok megszavazták a terv ajánlásait minden alkotó bizottság számára, a bizottságok keretén belül, melyekre május 8.-án került sor. A terv szerint a Pacific Press a NAD intézménye lesz.

„A Generál Konferencia szeretné, ha létre jönne az Észak-Amerikai Divizió kiadói tevékenységének legnagyobb kiterjesztése és imádkozni fog, hogy ezen új megközelítés legyen megáldva Istentől az Észak- Amerikai Divizió területén levő széleskörű nyilvánosságért végzet küldetésben”, jelentette ki Ted C. Wilson a világegyház elnöke.

Wilson ösztönözte az egyház tagjait, hogy csatlakozzanak az „ adventista evangélizációs anyagok kiosztásának nagy lehetőségéhez és a fejlődéshez úgy a kinyomtatott, mint a digitális formában, várva a Krisztus közeli második eljövetelét.”

Miért van szükség az újjászerveződésre?

Az újjászerveződés folyamatában a Review and Herald kiadó, amely pénzügyi problémákkal küszködik fellazítja műveleteit, amelyek a 32 hektáros létesítményben Hangerstone-ban, Maryland-ben vannak, egy olyan folyamat által, amely több hónapot is igénybe vehet.

Lehet, hogy néhány alkalmazottat és  egyes vagyontárgyakat át kell helyeznünk a Pacific Press Nampa, Idaho-ban levő székhelyére, amely az Észak-Amerikai Divizió nagyterjedelmű intézménye lesz saját nyomtatási lehetőségekkel. A Review and Herald szükségtelen felszereléseit és tulajdonait eladják és a bevételeket a Pacific Pressnek adják, amelyekkel segíteni szeretnék a nyomtatási műveleteket, hogy ezáltal a nyomdák több műszakban dolgozhassanak, amely a nyomtatási folyamatot költség szempontjából hatékonyabbá fogják tenni. A bejövetel ugyanakkor hozzájárulna e-könyvek, alkalmazások és  a digitális média más formáinak fejlesztéséhez.

„Hogyha nem fektetünk a digitális világba, sorstársak leszünk KODAK-al, amely feltalálta a digitális fényképezőt, de nem volt hajlandó elfogadni a változó valóságot, ezért jelen pillanatban virtuálisan eltünőben van” mondta Robert Lemon, a Generál Konferencia kincstárnoka és a Review Herald és Pacific Press vezetőségi tanácsának tagja. Eastman Kodak, aki egy századon át a képfilm vezér egyénisége volt, 1975-ben felfedezte a digitális kamerát, de nem tudott lépést tartani a 9o-es évek gyorsan fejődő digitális fényképezésével. Éppen ezért 2o12-ben bejelentette a csődre jutását.

„Hiszünk a kiadási tevékenység rendkívüli jövőjében, nem nem feltétlen a nyomtatáséban,” jelentette ki Lemon, telefonon keresztül a keddi szavazás előtt.

Változás az olvasási modellekben

Senki sem vonja kétségbe, hogy az emberek szeretnek olvasni. A kérdés az, hogy olvasnak ma, összehasonlítva azzal ahogy olvastak egy évtízeddel ezelőtt, amikor a könyvek és folyóiratok uralkodtak a világon, ugyanúgy mint, amikor az első adventista vezetők megalakították a  Review and Heraldot  az egyház első intézményét 1961-ben.

Ma az adventisták a heti vagy havi kiadványok helyett azonnal informálódhatnak különböző hír-websiteokon, blogokon keresztül és az adventista televíziókon keresztül, mint a Hope Channel, amely világszélesen jelen van.

„Ugyanaz a helyzet sok más dologgal” mondta Lemon. „Van egy másolatom a tanítói leckéből, de használom az iPhone alkalmazást is. Ellen White minden könyve meg van a könyvtáramban, de ritkán olvasok mást, mint a „Nagy Küzdelem”, „Jézus élete” vagy a „Jézushoz vezető út”. Mindent iPhone-on nézek meg.” Lemon nincs egyedül. Például az Oroszországban levő moszkovai nemzetközi egyház megszüntette a szombatiskolai lecke tanítói mellékletének évenkénti angol nyelvű bérletét a Pacific Presstől. Az ok, amiért lemondtak a régen nagyon  óhajtott 25 mellékletről: A tagok végeztek egy véleménykutatást és  felfedezték, hogy mindenki a smarthphone-ra és táblagépre letöltött anyagokat használta.

Csökken az adventista könyveladás

A nyilvánosság által használt olvasási módozatok változása és a digitális mass-média felé való hajlam befolyásolták az adventista kiadványok eladását és az egyház vezetői kifejezték félelmüket, hogy úgy a Pacific Press, mint a Review and Herald csődre jút egy nagyszabású átszerveződés nélkül. A fogyasztók elérik a híreket a mass-médiából, amelyet felajánlnak a különböző programok és a kereskedelmi folyóiratok jelentik, hogy egyre kevesebb nyomtatott könyv jelenik meg  és kevesebbet olvasnak.

A 2o13-as becslés szerint a Review and Herald bejövetele lecsökkent az 1985-ös évi 45,8 millió dollárról az elmúlt évi 21,8 millió dollárra, mialatt a munkaerő 315-ről 112-re csökkent. A Pacific Press jövedelme lecsökkent a 47,7 millió dollárról az elmúlt évi 17 millió dollárra és a 1985-ös év 21o alkalmazottja helyet csak 99 van jelenleg.

Azonban ezek a számok, melyeket a kiadók a Generál Konferenciának adtak át csak egy részét mutatják be a teljes képnek. A 2ooo-es évtől kezdődően a Review and Herald veszteséget jegyzett fel minden évben, a 2o11 és 2o12 évek kivételével. 2o11-ben a Generál Konferenciának eladott 19 ha. területet 11.5 dollárért, az adósság kifizetése végett. A 2o11-es és 2o12-es évben viszont nagyon sok rendelést kapott a „Nagy küzdelem” c. Könyvből. Ennek ellenére, 2013-ban a  cég üzleti vesztesége 1 millió dollár volt és a Review and Herald tanácsának küldött nyilatkozatok  2o14 áprilisában 965ooo dolláros veszteséget mutattak csak ez év pár hónapjában.

Ezzel szemben a Pacific Press-nek jövedelme volt minden évben 2ooo-től kezdődően 2008 kivételével, amikor befektetéseket veszített el a SUA pézügyi válsága miatt. A cég teljesítményének hosszútávú szilárdsága miatt 25 millió dollárja van készpénzben és befektetésben.

„A döntő tényező az, hogy az utóbbi 28 évben a két szervezet több változáson ment keresztül a vezetőségben-elnökök, alelnökök, és vezetői tanácsadók- és szembesültek ezen kihívásokkal, melyeket az eladások csökkenése és az elosztó rendszerek megromlása okozott” mondta Lemon. „Dee a Pacific Press szervezési kultúrájával sikerült jövedelmezőnek lenni, mialatt a Review and Herald több évben volt vesztes, mint nyereséges főleg az utóbbi 1o évben”

Azonban Lemon aláhúzta azt is, hogy a Pacific Press is, amelyet 1875-ben hoztak létre újjá kell szerveződjön, mivel a kiadási tevékenység úgy az egyházon belül, mint az egyházon kívül „hanyatlik, hanyatlik, hanyatlik”.

A digitális média megjelenése, ugyanakkor egy kihívás a megosztás szemszögéből is. Az adventista kiadványok kiosztásának hagyományos metódusa az adventista Book Center üzleteken és az evangélistákon keresztül nem életképesek, legalábbis az Egyesült Államokban, mondta Lemon. A könyvesboltok az életbenmaradásért küzdenek, úgy ahogy az megjelenik a fontosabb kereskedők, mint a Borders  és a Barbes és Noble pénzügyi nehézségeiből, mialatt a könyvkiosztási rendszer olyan hatékonnyá lett, hogy szinte lehetetlen megélni a házról házra való könyvosztásból, mondta Lemon.

 

Andrew McChesney / Adventist Review

Fordította: Magyarosi Ernő

Egy régi seprűgyár esete jó példázat a mai kiadók számára

E-mail Nyomtatás PDF

Robert Lemon, a Generál Konferencia kincstárnoka szerint a H. N. Ü.  Adventista Egyház, Amerikai Egyesült Államokbeli könyvkiadó munkája megérett egy teljes mértékű átszerveződésre, ha el akarja kerülni, hogy arra a sorsa jusson, mint az a seprűgyár amelyik régi kollégiuma keretén belül működött.

Lemon a Columbia Union Collegeben tanult, a mai Washingtoni Adventista Egyetemen Takoma Park, Marylandből. A 60-as évek végén a tanulók az iskola keretén belül működő seprűgyárban dolgoztak költségeik fedezése érdekében.

A gyár, amely kezdeteiben haszonhozó volt, már 50 éve működött, amikor a fiatal, könyvelést tanuló Lemont meghívták egy bizottsági ülésre, ahol a gyár bezárását tárgyalták.

„Soha nem fogom elfelejteni!” nyilatkozta Lemon. „Egy laikus üzletember a következőt mondta: ‚Meghallgattam ami az üzletvezetésről, kevesebbet dolgozó diákokról elhangzott. De megfigyelte-e valaki a saját otthonát? Hol használunk még seprűt?!’”

Az üzletember emlékeztette a bizottság tagjait, hogy házaikban a szőnyegek faltól falig érnek, ezért inkább porszívókat kellene gyártani seprűk helyett.

„Már pályafutásom elején megtanultam, hogy mi, mint gyülekezet, hajlamosak vagyunk  mondani: ‚Ha ezelőtt 50 évvel működött, akkor most is kell működjön’, mondta Lemon. „A valóság azonban az, hogy a könyv nyomtatás és olvasás világa nagyon megváltozott és mi nem vagyunk hajlandóak ezzel számolni. Inkább azt állítjuk: Ha jobb üzletvezetőnk volna, vagy ezzel és ezzel rendelkeznénk, akkor ugyanannyi könyvet tudnánk nyomtatni, mint eddig”.

Andrew McChesney / Adventist Review

Fordította: Vajda Csaba

22 cseh szerző egy gyűjteményt jelentetett meg “Adra történetek “ cím alatt

E-mail Nyomtatás PDF

22 cseh szerző egy könyvet készített az ADRA-ról amelyet a Prága-i Nemzetközi Könyvvásáron (május 15-18) is megjelentettek. A projekt célja az ADRA népszerűsítése volt Csehországban és emellett az esemény összevonta az ország mai íróit. A szerzők, grafikusok lemondtak a nekik törvényesen járó nyereségről. A könyv eladásából nyert összeget a cseh, kenyai és bangladeshi projektek megvalósítására fordítják.

A gyűjteményből kisugárzik az emberek iránti tisztelet és sokan azért választották a könyvet mert értékelték az önkéntesek emberek között végzett hídépítő munkáját.

Az ADRA Csehországban 1992-ben kezdte el tevékenységét és ma már  egyike az országban működő legnagyobb  három segélyszervezetnek.

Az ADRA szükséghelyzetekben segít, projekteket készít helyi szinten és külföldön valamint javítja az önkéntes szolgáltatásokat az országban.

 

Tomas Kabrt/ CD EUDNews

Fordította: Csabai Gyula-László

4. oldal / 66