Adventista Info

Az Adventista Egyház vezetői megerősítik 10 adventista tanuló halálának tényét a kenyai Garrissa Egyetemen történt mészárláskor

E-mail Nyomtatás PDF

Április 2-án a kenyai Garrissa Egyetemet fegyveresek elfoglalták, és körülbelül 147 áldozatot hagytak maguk után. Jelentették, hogy egy terrorista csoport keresztény tanulókat ölt meg, akik között volt 10 hetednapi adventista diák is.

Az elhunytak között van Eric Nyumbuto is, aki az egyetemi területen az adventista gyülekezet vezetője. Stanley Rotich, a Garrissa helyi adventista gyülekezetének egyik tagja elmondta, hogy egy közeli épületben tartózkodott, amikor lövéseket hallott, amik arra késztették, hogy felhívja Nyumbuto-t. A beszélgetés hirtelen ért véget, amikor a telefonkapcsolat megszakadt. Később meghallotta a hírt barátai haláláról.

A támadás folyamán 500 diák menekült meg, mások pedig súlyosan megsebesültek. Az első közbelépő rendőrök egyike Philmon Okal volt, aki a helyi adventista gyülekezet szombatiskola vezetője. „Szavakkal nem lehet leírni, hogy mennyire szörnyű volt ez az esemény, viszont ez a támadás arra emlékeztet, hogy Jézus visszajövetele nagyon közel van” – mondta Okal. „Továbbra is várnunk kell azt a napot, amikor az erőszak, a halál és a megsemmisülés már nem lesz többé.”

Már több személyt letartóztattak, a kenyai kormány pedig megígérte, hogy hamarosan igazságot szolgáltat az összes résztvevő számára.

Ez a legvérengzőbb támadás, amely az elmúlt 20 évben történt Kenyában. Ugyanaz a csoport vállalta magára a támadással járó felelősséget, amely elkövette a Westgate Mallban történt támadást 2013-ban Nairobiban, Kenyában.

A Hetednapi Adventista Egyház részvétét fejezte ki a múlt héten elhunyt diákok hozzátartozóinak. A Garrissa-i adventista gyülekezetet látogató hívők azt mondták: „Meg vagyunk döbbenve ezen értelmetlen veszteség miatt, és kérjük, hogy imádkozzatok ezen szörnyű tragédia áldozataiért és a gyászolókért!”

ANN

Fordította: Kovács Szabolcs

Az Adventista Egyház elnökének első találkozása az ENSZ főtitkárával

E-mail Nyomtatás PDF

Az ENSZ főtitkára, Ban Ki-moon aggodalmát fejezte ki a világszintű vallási intolerancia miatt egy személyes találkozón az Adventista Egyház elnökével, Ted N.C. Wilsonnal. A találkozó során arra kérte a Hetednapi Adventista Egyházat, hogy dolgozzon együtt az ENSZ-el az emberek segítésében.

Wilson az első az Adventista Egyház elnökei sorában, aki találkozik az ENSZ éppen regnáló főtitkárával. E jelenlegi eszmecsere során megjegyezte, hogy az egyház hosszú ideje támogatja a vallásszabadságot, és elmondta, hogy hajlandó tárgyalni olyan kezdeményezésekről, amelyek Krisztus munkájának megfelelnek, mert fizikai, szellemi, társadalmi és lelki segítséget nyújtanak az embereknek.

Dr. Ganoune Diop, a világszéles Hetednapi Adventista Egyház Hivatalos Kapcsolatok és Vallásszabadság Ügyosztályának segédigazgatója elmondta, hogy az ügyosztálya komolyan veszi Jézus szavait, hogy „a föld sója” és „a világ világossága” legyenek Máté 5:13,14 alapján.

„Képviselőink minden országban együttműködnek a politikai és vallási vezetőkkel anélkül, hogy elvesztenék adventista identitástudatukat, vagy kompromisszumot kötnének” – mondta Diop, aki részt vett az eseményen.

Ban Ki-moon Ted N. C. Wilsonnnal, Ganoune Diopal és John Grazal találkozott a New Yorki ENSZ irodában 12:10-kor 45 perc erejéig.

A találkozó Joseph Verner Reed nagykövet, az ENSZ altitkárságának vezetője és az adventisták barátja segítségével valósulhatott meg, aki rendszeresen egyeztetett Dioppal annak érdekében, hogy a találkozó létrejöhessen.

„Az ENSZ főtitkárával való találkozás és az ő felhívása az emberek segítésére valódi kiváltságot jelent” – nyilatkozta Ted N.C. Wilson az Adventist Review-nak.

„Hetednapi adventista hívő minőségében készek kellene legyünk Istent megvallani bárhova is megyünk és bizonyságot tenni Isten áldásáról a mi életünkben és arról, hogy mit tudunk tenni az Ő nevében. A világ várja ezt a mennytől ihletett bizonyságtevést, amely válasz a jelenlegi problémákra” – mondta.

Ban Ki-moon olyan globális problémákról beszélt, mint a szegénység és az oktatás hiánya, még mielőtt kifejezte volna aggodalmát a vallási intoleranciával kapcsolatban, amely eddig soha nem látott szintre emelkedett világszinten. Pontosan múlt héten egy iszlám fegyveres csoport 148 személyt ölt meg egy kereszténység ellen irányuló támadásban, egy kenyai egyetemen. Az utóbbi hónapokban az IS és más szélsőséges csoportok, mint amilyenek Irak, Szíria, Nigéria vagy Líbia területén találhatóak, szintén megtámadták a keresztényeket és más vallási közösségeket.

Ban Ki-moon hangsúlyozta azt a meggyőződését, hogy az emberek mindenki iránt tiszteletet kellene, hogy tanúsítsanak, még a más vallásúak iránt is. Megjegyezte, hogy értékeli az Adventista Egyház tevékenységét a vallásszabadság hirdetésével kapcsolatosan, valamint olyan területeken is értékeli a tevékyenségeket, mint a nevelés, egészség és emberbaráti segítség az ADRA által. Az ADRA együtt dolgozott az ENSZ-szel a Közép-Keleten és más helyeken menekült emberek támogatásáért.

Ted N.C. Wilson megköszönte Ban Ki-moon-nak a találkozást és beszélt az egyház néhány, az ENSZ-hez hasonló, az emberek megsegítésével kapcsolatos kezdeményezéséről.

„Nagyszerű találkozónk volt a főtitkárral és a személyzetének egy részével, amelynek keretén belül beszélhettünk nekik az Adventista Egyház néhány tevékenységéről” –  mondta Wilson. „Azon területekre fektettük a hangsúlyt, amelyeken az Adventista Egyház közbeléphet; ilyen például a vallási és lelkiismereti szabadság, az etikai és lelki értékek, az emberi méltóság megbecsülése, családi tanácsadás, fiatalok bátorítása valamint az emberek alapvető szükségletei, mint például a tiszta víz és az alapvető oktatás.”

Ted N. C. Wilson hozzáfűzte: „Csak akkor lehetünk hatékonyak a világért végzett munkában, és készíthetjük az elkerülhetetlen eljövetelét Krisztusnak, végezve a Jézustól kapott megbizatásunkat a szolgálatra a Szentlélek által, ha Isten vezet bennünket.”

Hétfőn Ban Ki-moon Tanzánia elnökével, Jakaya Kikwete-tel folytatott beszélgetést, akivel Wilson véletlen találkozott a kelet-afrikai ország meglátogatásakor, februárban.

A találkozáson dr. John Graz egy jelentést mutatott be az egyház által alapított Nemzetközi Vallásszabadsági Szövetség által szervezett nagyobb kongresszusokról, amelyek a vallásszabadságot hirdetik és kifejezik, mennyire támogatja az egyház az Emberi Jogok Nyilatkozatának 18. cikkelyét, amely alapján minden embernek joga van „megváltoztatni a vallását vagy meggyőződését.”

Dr. Graz, a Nemzetközi Vallásszabadsági Szövetség titkára elmondta, hogy bátorítóan hatott rá az, hogy Ban Ki-moon-t foglalkoztatja a vallási intolerancia és szeretne jólelkű embereket látni az igazság és szabadság munkájában.

„Történelmi találkozás volt ez az ENSZ főtitkára és a Hetednapi Adventista Egyház elnöke között, és ahol a világ állapotáról volt szó, és arról, hogyan tudjuk segíteni azokat, akik nagyon problémás körülmények között élnek” – mondta Graz.

„Krisztus tanítványaiként szeretnénk segíteni az embereken, különösképp azokon, akik nem hallatják hangjukat, akiket üldöznek és kirekesztenek” – mondja. „Mi is osztjuk az ENSZ alapvető értékeit.”

Ganoune Diop elmondta, hogy látta, hogyan tud együttműködni az ENSZ és az egyház, különösképp a szegénység felszámolásában, a nevelés hirdetésében és az egészségügyi támogatásban.

„A Hetednapi Adventista Egyház portfóliója az egész emberi család szolgálatáról jelentős mértékben összecseng a Millenium Fejlesztésének Célkitűzései és Tartós Fejlődés Célkitűzése tervezettel, amelyet az ENSZ szervezett” – mondta egy nyilatkozatban.

Andrew McChesney/Adventist Review

Fordította: Kovács Szabolcs

Az adventista „követ” arra kéri Obamát, hogy védje a vallásszabadságot

E-mail Nyomtatás PDF

Kedden, március 7-én a Hetednapi Adventista Egyház egyik képviselője arra kérte a Fehér Házban elfogyasztott reggeli mellett az amerikai elnököt, Barack Obamát, hogy tartsa első helyen a külpolitikában a vallásszabadságot.

Obama válaszolt Dwayne O. Leslie-nek, a Generál Konferencia Törvényekkel kapcsolatos problémák igazgatójának, elmondva, hogy szándékában áll minden hívő jogát megvédeni.

A beszélgetésre a húsvét alkalmából a Fehér Házban megszervezett, imával egybekötött reggeli alkalmával került sor, amely évenként ismétlődő esemény. Obama Jézus feltámadásáról beszélt, Amy Grant keresztény énekes pedig egy körülbelül 150 személyes, politikusokból és vallási vezetőkből álló hallgatóság előtt énekelt.

A húsvéti imareggeli meghittebb alkalom, mint a nemzeti imareggeli, amelyen a Fehér Házban résztvesz körülbelül 3.500 személy, 100 országból minden év feburárjában.

A nemzeti imareggeli 2013-ban az újságok címlapján szerepelt, amikor Ben Carson beszélő, adventista hívő és volt idegsebész kritizálta Obama politikáját.

Leslie számára ez a húsvéti reggeli lehetőséget nyújtott, hogy képviselje a Hetednapi Adventista Egyházat egy nagy döntéshozói hatalommal rendelkező csoport előtt, valamint kapcsolatot építsen ki velük.

„Nagyon kevés olyan alkalom van, ahol ennyi vallási és politikai vezető egy helyen van” – nyilatkozta Leslie egy interjúban.

Azt mondta, hogy követnek érezte magát az egyház és politikai elit között.

„Ez egy módszer arra, hogy eljussunk olyan emberekhez, akiket általában nem lehet elérni” – mondta a Silver Springs-ben (Maryland) található Generál Konferencia székhelyén található irodájában. „Ez egy módszer arra, hogy kapcsolatba lépjünk a magas szinten lévő politikai vezetőkkel és beszélhessünk nekik a Hetednapi Adventista Egyházról.”

Egy beszélgetés Obamával

Amikor Obama megállt Leslie asztalánál a reggeli közben, Leslie megköszönte, hogy az Egyesült Államok politikájában kulcsfontosságú célkitűzésnek tekintette a vallásszabadságot a múlt évi nemzeti imával egybekötött reggelin tartott beszédében. Obama, akit abban az időszakban azzal vádoltak, hogy nem szentel elég figyelmet a vallásszabadságnak, határozott beszédet tartott, és kifejezte aggodalmát a Közép-Keleten és az olyan országokban uralkodó helyzetért, mint Kína, Pakisztán és Észak-Kórea.

Leslie kérte Obamát, hogy továbbra is tartsa fontosnak a vallásszabadságot, és Leslie elmondása alapján Obama azt mondta, hogy meg fogja ezt tenni.

A vallásszabadság alapvető problémát jelent a Hetednapi Adventista Egyház számára már létezésének kezdete óta, a XIX. Század második felétől kezdve; a Hetednapi Adventista Egyház elnöke, Ted N. C. Wilson nemrég megemlítette az ENSZ főtitkárával való találkozáskor ezt. Hétfőn találkozott Ban Ki-moon főtitkárral.

Leslie felfigyelt arra, hogy a vele egy asztalnál ülő egyik meghívott, a Fehér Ház főtitkára, McDonough, igen jól ismerte az Adventista Egyházat, amely jelentős létszámban, és több intézménnyel képviselteti magát szülővárosában, Takoma Parkban. Ott található a Washington Adventista Kórház, Washington Adventista Egyetem és a Sligo Adventista Gyülekezet. Tíz éven keresztül ez a város volt a Generál Konferencia és a Review and Herald kiadó székhelye.

„Kellemes érzés, amikor az emberek megbarátkoznak egyes tevékenységeinkkel, amelyet megvalósítottunk a közösségben és így mutathatod be az egyházat” – mondta Leslie.

Elmondta azt is, hogy a tavaly megszervezett Húsvéti Imareggeli alkalmával egy vendég elismerően szolt az Adventista Egyházról azon kutatással kapcsolatosan, amely kimutatta, hogy az Egyesült Államokban az adventisták 10 évvel többet élnek, mint az átlagos amerikaiak.

„Ó, nemrég olvastam rólatok. Ti többet éltek, mint mások” – mondta a vendég, mikor Leslie bemutatkozott. „Hogyan tudhatnék meg többet? Nem tudom mit tesztek, de nyilvánvaló, hogy működik.” Később Leslie információkat küldött neki.

Csendes diplomáciával segítve az Egyházat

„Amikor az egyházat a világ különböző részein megtámadják, bátorító érzés az, hogy ezen személyek közül néhányat felkereshetek” – nyilatkozta Leslie.

A reggelin ott volt Sheila Jackson Lee is, adventista hívő nő Texasból, az Egyesült Államok Kongresszusának tagja; a Fehér Ház tanácsadója, Valerie Jarrett és Al Sharpton, baptista lelkész és az emberi jogokért küzdő aktivista. Jelen voltak a Római Katolikus Egyház, Afrikai Metodista Episzkopális Egyház, a Kopt Ortodox Egyház és más vallások vallási vezetői is.

Amy Grant, az első keresztény, akinek egyik albuma platinalemez lett 1982-ben, nyitotta meg az eseményt elénekelve a „Thy Word” (Igéd lábaim szövétneke) című éneket.

Obama elmondta a vendégeknek, hogy ő nem prédikátor, de hálásan emlékszik meg „a megváltás hatalmas ajándékáról”, amelyet Jézus ajánl fel.

„Mi próbáljuk, az emberi határokon belül, megérteni azt a sötétséget, amelyet Ő elszenvedett azért, hogy mi elnyerhessük az Isten világosságát” – mondta Obama. „Továbbá, miközben küzdünk Jézus áldozatának hatalmas voltával, nem téveszthetjük szem elől azt a tényt, hogy a történet nem ér véget pénteken. A történet folytatódik, és vasárnap megtörténik a Megváltónk dicsőséges feltámadása.”

Obama ugyanakkor elismerően szólt a vallási vezetőkről, értékelve őket az egyházaikban végzett munkáért.

„Minden jelenlevőnek meg szeretném köszönni azt a csodálatos munkát, amelyet végeznek az egész országban” – mondta.

Andrew McChesney/Adventist Review

Fordította: Kovács Szabolcs

Az elnök jelentése

E-mail Nyomtatás PDF

Örülök az ismételt találkozásnak, és hogy e beszámoló által újra átélhetem az utóbbi időszakban tett szombati látogatásaimat.

Február utolsó hetében a Prahova megyei lelkészek találkozóján az egyházat érintő témák közül különösen kettő vonta magára a figyelmem úgy missziós hatásuk, mind pedig kollégáim bekapcsolódása révén. A találkozó első felében, amikor Koos Tiberiu és Mihaela tanárcsalád is jelen volt, bátran és határozott kifejezésekkel beszéltek egy épület megvásárlásáról Ploiestien egy adventista iskola megnyitása céljából. Vágyakozással telve és boldogan figyeltem, ahogyan laikusok és lelkészek foglalkoztak e nagyszabású projekttel, mely megelégedést és eredményt hoz egészen Isten országáig. A találkozó második felében, egyik kollégám a missziós könyvek kis létszámú adventistákkal rendelkező településekben való szervezett kiosztásának új epizódját mutatta be. Örömmel vettem tudomásul, hogy a rá következő szombaton Daniel Dinca lelkipásztor vezetése alatt különböző megyékből (BZ, DB, IL, PH) jövő 140 hívő fog megállni Urziceni városában.

A Könyv általi Szolgálat Hetét megelőzően arra bátorítottam a hívőket, vegyék ki részüket ebben az akcióban, mely immár a végéhez közeledett, és Isten segedelmével, a program módosulása révén, bejelentetlenül mehettem Urzicenibe, hogy csatlakozzam a szombat világos részének első órájában az imaházat és annak udvarát betöltő mintegy 160 hívőhöz. A helyi lelkész és felesége, Ciurea Alexandru és Simina, időben előkészítették a várostérképeket, és beosztották a csapatokat a negyedekbe. 10 óra körül, az áhítatot követően, a misszionáriusok – gyerekek, fiatalok, szülők és nagyszülők – csapatokban, autókkal és könyves-táskákkal, Dinca lelkész és Cocorasti Coltból jött csapatának vezetésével, házról-házra, lakásról-lakásra, mindenki a saját részében. Közel 3 óra alatt bejártuk az egész várost. Engem a tömbházak zónájába osztottak, és egy XII-es Urziceni-i tanulóval együtt, aki az ismeret és a megváltás után szomjúhozva majdnem fél éve látogatja egyházunkat, Mihállyal kopogtattunk az ajtókon.

Áldva és dicsérve legyen az Úr a missziós látogatáson résztvevő hívők szolgalelkűségének ilyen mértékű megnyilvánulásáért, akik a következő gyülekezeteket képviselték: Cocorasti Colt, Cornesti, Gherghita, Limpezis, Miresu Mare, Ploiesti-Democratiei, Ploiesti-Maranata, Ploiesti-Sion, Surari és Urlati. (Elnézést kérek, ha akaratom ellenére valamilyen települést kihagytam!)

És mivel tudtam, hogy a Cocorasti Colt gyülekezet tagjai minden szombaton ilyen missziós utazásokat tesznek, az Urziceni-i látogatást követő pénteken hozzájuk is elmentem, hogy köszönetet mondjak áldozatkészségükért, és bátorítsam őket a munka továbbvitelére.

Szombat reggel válaszoltam V. Petreaca lelkész meghívására, és meglátogattam az Alexandria 1. imaházat. A szervezetten és pontossággal lefolyó, nagyszámú jelenlétnek és jól felkészült kórusnak örvendő istentisztelet után, szóba álltam a társalgásra való hajlandóságomat gyümölcsöztetni kívánó néhány hívővel, bárkivel és bármilyen témáról, a szombat keretein belül.

Délután Petreaca lelkésszel együtt egy igazán különleges csoportot látogattunk meg Videleben. Annak ellenére, hogy több mint 20 éve ez a városka ismételt időszakaszokban és különféle formában hallott az adventista üzenetről, a településben még sincs imaház. Mégis, egy központi részben bérelt helyen egy fiatal misszionárius család, Marian és Marinela Aron (az Adventista Teológiai Intézet végzősei) a házigazdái a minden szombat délután sorra kerülő egészségügyi klubnak, melyen már megközelítőleg 2 éve mintegy 20 vendég vesz részt, legtöbben közülük értelmiségiek. Micsoda alkalom! Látni milyen pontosak, barátságosak, mennyire kötődnek a misszionárius családhoz, mennyire türelmetlenül várják, hogy a következő szombaton is részt vegyenek az immár 3. alkalommal sorra kerülő szombathoz illő programmal szervezett kiránduláson.

Március 13–15. között eleget tettem V. Popescu meghívásának, és részt vettem a Gura Humorului-ban lévő gyülekezetünk missziós erőfeszítésein. Ez a három alkalom bátorításul szolgált számomra a nyilvános evangelizációk megmentő hatásába vetett hitem megerősítésére. Ezúton is gratulálok a gyülekezet kórusának a műsorszámokért, melyeket Beniamin Gavril lelkész vezetett, továbbá a folytatott tevékenységekért, a missziós programokért és a kitartásért.

A hónap harmadik szombatján, ígéretemhez mérten, meglátogattam a Brüsszelben és környékén lévő román adventista imaházakat Ionel Lascu lelkész kíséretében: Brüsszel központ – péntek és szombat este, Brain l’Alleud – reggel és Sansonette – délután. Belgium fővárosának román gyülekezetei folytonosan növekednek, sokszorozódnak, és a jó imádati lelkület, testvéri tisztelet és missziós tevékenységek megőrzéséért munkálkodnak. Nemrégiben, a bukaresti kiadónk raktárában néhány tonna missziós könyv mellett haladtam el, melyet a brüsszeli román adventistáknak szántak elküldésre. Az Úr segítsen titeket hűségeseknek maradni és ajándékozzon meg jövőképpel!

Március utolsó szombatján a Moldova Köztársaságból az Adventista Egyház Uniójának vezetősége részéről érkező hivatalos küldöttség házigazdája voltam. Andrei Moldovanu elnök, Victor Lotca főtitkár és Vasile Garasciuc kincstárnok, valamint ezeknek feleségei szívesen válaszoltak a meghívásra, hogy Romániában töltsenek egy szombatot. Pénteken az Adventista Teológiai Intézethez, a Kiadóhoz, a Médiaközponthoz és néhány bukaresti turisztikai látványossághoz kísértem el őket, szombaton pedig néhány Galati megyei gyülekezetet látogattunk meg: Cuza Voda, Grivita, Ivesti, Matca I és Tecuci. Köszönetet mondok a gyülekezetek minden házigazdájának a vendégszeretetért és az őszinte magatartásért.

Ezen időszak munkanapjain, az Uniónál és intézményeknél tartott gyűlések, a Cernica-i intenzív kurzusok, konferencia-elnökökkel folytatott videokonferenciák és a hívekkel való találkozások mellett, adminisztrátor kollégáimmal együtt válaszoltunk a magyarországi Adventista Egyház vezetőségének munkatalálkozóra való meghívására is. A találkozó napirendje régi együttműködés folytatását jelentette, és missziós, valamint gyülekezeti témákat foglalt magában.

Ugyancsak ebben az időszakban egyházunk két kiváló képességekkel és különös munkaerővel bíró hívőt veszített el, akik országot befolyásoló, illetve nemzetközi szinten is beszédes életük és munkásságuk által művészi, missziós, akadémiai és lelki szempontból hatást gyakoroltak a romániai adventista népre: Benone Burtescu költő és Faluvégi Dezső lelkipásztor. Mindkettőről elmondhatjuk: „Nem tudjátok-é, hogy nagy fejedelem esett ma el az Izráelben?” Hálával tartozunk Istennek és kegyes megemlékezéssel a romániai adventizmus ezen élenjáró képviselőinek munkásságáért. Meleg és testvéri üdvözlet a családjaiknak!

A közelgő szombatra lelki békét és hálaadó lelkületet kívánok az Úr jóságáért és az abban megnyilatkozó kegyelméért, hogy még láthatjuk a hívők családját. Értékeljetek minden találkozást és tegyétek egyedivé!

 

Testvéretek,

Marius Munteanu

Fordította: Sinkler Beáta

Felhívás a 100 napos imára

E-mail Nyomtatás PDF

Megjegyzés: A napokra felosztott imacélok magyarul itt érhetőek el: http://100napimadsagban.blogspot.ro/

Képzeljétek el, ahogyan a világ minden táján a hetednapi adventista hívők 100 napig ugyanazon imacélokért imádkoznak!

Arra bátorítunk, hogy 2015. július 11-ig imádkozzatok együtt több millió hívővel azért, hogy a Szentlélek jelenléte és ereje teljes mértékben érezhető legyen egyházunk hívei között a Generál Konferencia Ülése alatt, amely 2015. július 2–11. között lesz megtartva San Antonio-ban, Texasban.

Ez lehetett volna...

Az 1901-es Generál Konferencia Ülése után Ellen White látomást kapott arról, hogy mi történhetett volna, ha a résztvevők válaszolnak a Szentléleknek megbékélve, alázatos bűnvallomást tartva és az egymás közti falakat lerombolva. Ezt a megbékélést forró imák, dicsénekek és természetesen a Szentlélek jelenléte követte volna (lásd Bizonyságtételek 8. kötete, 104–106. oldal)

Amikor Ellen White visszatért a látomásból, felfedezte, hogy Isten akarata nem valósult meg. A megkeményedett szívű résztvevők megakadályozták az Isten által óhajtott egység kialakulását. Mélységesen csalódva, Ellen White megértette, hogy Krisztus visszajöhetett volna még az ő életükben! De az Ő népe nem adta át gondolatait és véleményét a Szentlélek vezetésének.

... ez lehet!

„Ez lehetett volna” 1901-ben, ez lehet 2015-ben! Jézus arra hív, hogy egyesüljünk és imádkozzunk azért, hogy az Ő ereje megtörje az egyének szívét és ez jelezze az Ő visszajövetelét. Meghívod-e a családodat, barátaidat és a gyülekezet tagjait, hogy csatlakozzanak hozzád a 100 napos ima ideje alatt, kérve Isten akaratának teljesedését a Generál Konferencia Ülésének idejére?

 

VIDEO: „Ez lehetett volna… ez lehet”

 

Fordította: Kovács Szabolcs

Az egyház vezetőit a mentális egészség előnyben részesítésére sarkallták a Generál Konferencia imahete alatt

E-mail Nyomtatás PDF

Az egyház vezetőit a világszéles Adventista Egyház székhelyén tartott imahét alatt a mentális egészség előnyben részesítésére sarkallták mind szolgálatuk végzése, mind pedig saját életük tekintetében. Az imahetet Dr. Neil Nedley vezette, aki a Silver Springben (Maryland) dolgozókhoz intézte szavait.

A négy napos sorozat alatt, Nedley a jó közérzet, valamint a fizikai, mentális és érzelmi egészség közötti kapcsolatra fektette a hangsúlyt.

Nedley az egészségügyi munkában a holisztikus megközelítést javasolta az evangélium terjesztésének egyik összetevőjeként. „Az orvosi missziómunka szépsége abban áll, hogy nemcsak most ajánl fel gyógyulást, hanem az örökkévalóságot is szem előtt tartja.”

Dr. Peter Landless, a világszéles Egyház Egészségügyi Osztályának igazgatója szerint „világszinten igényelik ezen kérdések megértését és megközelítését”. „A mentális egészségügyi problémák nem válogatnak a személyek között, még az adventisták között sem”, nyilatkozta Landless, amikor bemutatta Nedleyt. A Nedley által a hét folyamán felhozott témák közé tartozott az érzelmek kezelése, a gondolkodási hibák elkerülése, a depresszió és a jó élet megtapasztalása lélektani szempontból.

Nedley belgyógyász szakorvos, a gasztroenterológia, mentális egészség, életmód és a nehezen diagnosztizálható páciensek terén érdekelt. Nedley egyben a kaliforniai Weimer Egészségügyi és Nevelési Központjának elnöke is.

Az imahét folyamán tartott előadásokat vételezte a Hope Channel, és megtekinthető ITT.

 

ANN

Fordította: Sinkler Beáta

Az Ifjúság Világnapja: A „prédikáció” szerepét betöltő adventista fiatalok új rekordja

E-mail Nyomtatás PDF

Március 21-én, az Ifjúság Világnapján több százezer adventista fiatal osztotta szét Jézus szeretetét 132 országban, a szervezők elvárásait felülmúló új rekordot állítva fel.

Szombat éjjel folyamatosan érkeztek a jelentések, de Gilbert Cangy, a Világszéles Adventista Egyház Ifjúsági Osztályának igazgatója már bejelentette az immár harmadszorra sorra kerülő esemény elsöprő sikerét.

„Ki merem jelenteni, hogy a mai nap fontos pillanatnak bizonyult az egyház és az ifjúsági szolgálat számára”, mondta a telefonban Cangy. „Döntő pillanatnak számított. Még egyszer bebizonyosodott, hogy ha a fiatalok részére olyan közeget teremtünk, melybe ők is bekapcsolódhatnak, ők mindig felül fogják múlni az elvárásokat.”

Az Ifjúság Világnapja alkalmával a fiatalokat arra provokálták, hogy „Jézus kezei és lábai legyenek”, különféle módszereket találva szeretetének kifejezésére. Többek között a fiatalok énekeltek, ingyen öleléseket ajándékoztak, kórházakat látogattak és vért adtak. Az Ifjúság Világnapjának mottója: „Légy prédikáció”.

Cangy, az esemény szervezője kijelentette: az ENSZ 192 elismert országa közül 132-ben szerveztek tevékenységeket, a résztvevők 73%-a pedig 13 és 34 év közöttiekből állt. Hozzátette: ezek képviselik a kritikus korosztályt, az utóbbi években sokan pont ezen kategória képviselői közül hagyták el az egyházat.

„Az Ifjúság Világnapja e tendencia ellen küzd”, nyilatkozta. „Ez azt mutatja, hogy fiataljaink hajlandóak bekapcsolódni az egyház küldetésébe, ha mi is hajlandóak vagyunk felelős pozíciókat bízni rájuk. Nagyon büszke vagyok fiataljainkra.”

Az Ifjúság Világnapján résztvevők pontos számára soha nem derül fény, de a Google és a közösségi oldalak által nyújtott információk szerint ez a szám növekvőben van a korábbi évekhez viszonyítva. Például, tavaly Egyiptom volt az egyetlen ország Közel-Keleten és Észak-Afrikában, ahol rendezvényekre került sor, de idén Libán, Jordánia, Quatar és az Egyesült Arab Emírségek is csatlakoztak hozzá, hangsúlyozta Cangy.

A Twitteren az esemény hashtag-ját (#GYD15) használó személyek száma meghaladta a 25 milliót, a 2013-ban feljegyzett 7,75 milliótól eltérően.

Ugyancsak, első alkalommal került sor az eseményről készített képek Hope Channel-en való online élő közvetítésére 24 órán keresztül. A videoközvetítésre a világ 19 helyéről került sor.

„A Hope Channel az egyház hangja, és 24 órán keresztül a fiatalok hangja volt”, mondta Cangy. A fiatalok számos élet megváltoztatásának lehetősége iránti elragadtatásuknak adtak hangot.

Virgil R. Bakulu a Twitter segítségével közölte Manadoból (Indonézia), hogy csoportja sikeresen ajánlott fel a cigaretta dobozokért cserében gyümölcsöket.

Az indiai fiatalok élelmet adtak a hajléktalan gyermekeknek, míg egy botswanai csoport integetett a járókelőknek.

„A »Légy a prédikáció« nagyon szép ötlet volt”, írta a Twitterre Penny Botswanaból. „Még csak meg sem próbálhatom leírni azokat a mosolyokat, melyeket azoknak arcán láttam, akiknek integettem.”

Busi Khumalo, a Dél-afrikai-Indiai-óceáni Divízó Ifjúsági Osztályának igazgatója azokról a fiatalokról készített fotót, akik a Cape Townban élő hajléktalanoknak mosolyt és ingyen öleléseket felajánlva voltak prédikációk. „A 2015-ös Ifjúság Világnapján fiatalokkal körülvéve, én is fiatalnak érzem magam”, írta a Facebookra.

Ted N.C. Wilson, a világszéles Adventista Egyház elnöke arra bátorította a fiatalokat, hogy lássanak túl az Ifjúság Világnapján, és Jézus visszajöveteléig minden nap legyenek egy prédikáció. Wilson, aki minden évben részt vett az Ifjúság Világnapján, 5.000 kolumbiai fiatalból álló hallgatósághoz beszélt.

A Hetednapi Adventista Egyház a 2000-es években indított „Let’s Talk” („Gyere beszélgessünk”) 60 perces adásától számítva, melynek keretében az Adventista Egyház elnöke a világ különböző részein élő fiatalok által feltett kérdésekre válaszolt, hosszú utat tett meg. A műsort évente egyszer vagy kétszer vették fel, ám a költségek igencsak magasak voltak, szükség lévén műholdas kapcsolódásra, studiók bérlésére, díszítésekre, valamint minden résztvevő divízió különböző részeiről érkező résztvevőinek repülőjegyére.

„Most a világ 19 országában közvetített 24 órás programmal rendelkezünk, mely a fiatalokat nemcsak a beszélgetésekbe, hanem az események tervezésébe és felvételébe is bevonja”, nyilatkozta André Brink, az Adventista Egyház Kommunikációs Osztályának társigazgatója, mely a „Let’s Talk” műsor három kiadásában filmezett részeket, valamint az Adventist News Network számára az idei eseményt bemutató videoanyag készítésével is foglalkozik.

„Igazán lenyűgöző”, mondta Brink. „Az internet tényleg megváltoztatta az egyház által végzett munka módját.”

Andrew McChesney/Adventist Review & EUD News

Fordította: Sinkler Beáta

Hogyan reagáltok a Hetednapi Adventista Egyház egyik úttörőjének, Ellen G. White-nak szavaira?

E-mail Nyomtatás PDF

„Az Evangéliumot felajánlva a világnak, az Úr napja eljövetelének siettetése a kezünkben van. Ha Krisztus gyülekezete elvégezte volna az Istentől kapott megbízatását, mindenki figyelmeztetve lenne, Jézus Krisztus pedig eljött volna a Földre hatalomban és dicsőségben.” (Review and Herald, 1913. november 13)

Némelyek számára ez még ma is sértő kijelentés. Feltevődik a kérdés: „Vajon Isten tényleg számít a segítségünkre a munka befejezésében? Neki nincs szüksége a segítségünkre, nem így van?”

A válasz kéznél van az Ószövetségben. Ott található a sivatagban ragadt izraelitákról szóló történet. Az ő történelmük tanulmányozása úgy a jelent, mint a jövőt megérteti velünk. Pál apostol a lehető legjobban így foglalta össze: „Mindezek pedig példaképen estek rajtok; megírattak pedig a mi tanulságunkra, a kikhez az időknek vége elérkezett.” (1 Korinthus 10:11)

Az út Egyiptomtól az ígéret földjéig csak 11 napot vett volna igénybe. Viszont Izráel gyermekei 40 éven keresztül nyelték a port, nagy részük elhalt a sivatagban, mert az énjük folyamatosan fellázadt és harcolt az Isten tökéletes akarata ellen.

Ellen G. White 1903-ban, egyik látomása nyomán könnyekre fakadt: „Ha bebizonyították volna, hogy elfogadták a hibák kijavítására Istentől kapott tanácsokat és figyelmeztetéseket, az egyik legnagyobb Pünkösd utáni ébredés lett volna.”

Kikről olvashatunk itt? Az 1901-es Battle Creek-i Generál Konferencia Ülésének képviselőiről. Ellen G. White így folytatta: „A vezetők becsukták és bezárták az ajtót, meggátolva a Szentlélek belépését. Mindez az Istennek való teljes átadás meggátolása volt.”

Észrevettétek a hasonlóságot az itteni és az Izráel gyermekeivel foglalkozó leírások között?

Egyesek megkérdőjelezhetnék, hogy kire is utal az 1903-ban kapott látomás, de így cselekedve, a beszélgetésben szem elől téveszthető a lényeg. Isten egy olyan népet kíván, amely teljes mértékben átadja magát, kívánva, hogy magáévá tegye ez a barátság, amely „kívánatos” és „követik a Bárányt, valahova megy” (Énekek Éneke 5:16; Jelenések 14:4). Isten még mindig sóvárog egy ilyen nép után. A film, amelyet megnézhettek, magába foglalja az „Ami lehetett volna, az meglehet” 1901-es Generál Konferencia Ülésének bizonyos részeit. A filmet a Generál Konferencia Lelkészi Egyesülete készítette és az Adventista Egyház 100 napos világszintű, március 25-én kezdődő imasorozat alkalmára készült el. Arra bátorítjuk a világ minden táján élő összes adventistát, hogy imádkozzon a Szentlélek kitöltetéséért a Generál Konferencia következő ülésén, amely júliusban lesz megtartva San Antonio-ban (Texas).

A film végső jeleneteit nem fejeztük be, mert neked és nekem is fontos szerepünk van a megtörténésükben – ebbe beletartozik a Generál Konferencia következő ülése is.

Isten szeretné, ha térden vezetne bennünket az Ígéret Országába. Mi lesz a végkövetkeztetés? Ahogyan azt Izraellel is tette, Isten bennünket is hagy választani, mert ami lehetett volna, az meglehet.

 

Jim Ayer/Adventist Review

Fordította: Kovács Szabolcs

„Gyakran tekintünk az írott sajtóba és a TV-be, ahol szadista élvezettel tárnak elénk mindenféle negatív témát. Mi, keresztények, szégyellünk Istenről beszélni”

E-mail Nyomtatás PDF

Múlt héten a Dambovita Megyei Tanács és a Lelkiismeret és Szabadság Egyesület közös szervezésében került sor az emberi jogokról és a vallásszabadságról szóló szimpozion harmadik kiadására. Az idei téma: „Nevelés, vallás és kultúra, stabilitási tényezők és társadalmi fejlődés. Jelenkori megközelítés”, a találkozó célját pedig az egyetemes értékek és jogok bemutatása, népszerűsítése képezte.

Az eseményen jelen voltak a megyei hatóságok, Adrian Țuțuianu-t, a Dambovita megyei tanácselnököt és Ioan Marinescu prefektust, valamint különböző tanárokat, pszichológusokat, a Hetednapi Adventista Egyház és a Targoviestei Érsekség képviselőit, illetve más felekezetek lelkészeit is beleértve.

A fő meghívott Titus Corlățean szenátor volt, aki beszédében a mai fiatalokat erkölcsi tekintetben érintő kockázatokat is megemlítette: „Egy gyermek apja vagyok, van egy XII. osztályos lányom, és látom a fiatal nemzedéket, a kockázatokat, a kihívásokat és a társadalomban létező kísértéseket, melyek a még formálatlan és sebezhető fiatalokat letéríti az életben követendő egyenes útról. Gyakran tekintünk az írott sajtóba és a TV-be, ahol szadista élvezettel tárnak elénk mindenféle negatív témát. Mi, keresztények, szégyellünk Istenről beszélni.”

Ugyanakkor, Adrian Țuțuianu, a Dambovita megyei tanácselnök felidézte az Adventista Egyház által ezen a területen tett erőfeszítéseit, valamint a társadalom számára fontos témák közös megvitatásának előnyeit.

„Ha sikerül, hogy egy asztalnál ülve párbeszédet alakítsunk ki közöttünk, azzal hozzájárulunk a társadalom stabilitásához és békéjéhez, amely - amint már elhangzott - folyamatos átalakulásban, ugyanakkor nehéz időszakban is van. (…) Üdvözlöm az Adventista Egyház képviselőinek jelenlétét, akik ezen szimpozion megszervezésébe is bekapcsolódtak. Egyenlő mértékben üdvözlöm az Ortodox Egyház, a többségi egyház képviselőinek jelenlétét is (...). Igencsak hasznos a közrend és közbiztonság biztosításában szerepet játszó, közintézményekhez tartozó személyek jelenléte. Hasonlóképpen fontos, hogy nagyon sok tanár is részt vesz, mivel a nevelés tanárok és család nélkül nem igazán valósulhat meg.”

Az esemény az ország több településében szervezett szimpozion-sorozat része, amely előkészíti az ez év őszén Románia Parlamentjében sorra kerülő országos konferenciát.

 

Fordította: Sinkler Beáta

A vegetáriánus étrend csökkenti bizonyos ráktípusok kockázatát

E-mail Nyomtatás PDF

Az Adventist Health Study-2 keretében végzett új elemzés szerint a vegetáriánus étrend 22%-kal csökkentheti bizonyos ráktípusok kockázatát.

A Loma Linda University Health kutatói megállapították, hogy a növényi alapú étrend jelentős védelmet biztosít a vastagbél- és végbélrák ellen, az Egyesült Államokban, a tüdőrák után, ez lévén a rák miatt fennálló második leggyakoribb elhalálozási ok.

Az JAMA Internal Medicine folyóiratban múlt héten online is közzétett eredmények az elsők, melyeket az egyetem több millió dolláros, az étrend és a rák sajátos formái közötti kapcsolatot tanulmányozó kutatása, az Adventist Health Study-2 nyomán szereztek.

Dr. Michael Orlich, a kutatás vezetője kedden, március 10-én kijelentette: „Úgy tűnik, hogy a tudományos bizonyítékok alapján a vörös és a feldolgozott húsok fogyasztása maga után vonja a colorectalis rák magasabb kockázatát, miközben a rostokban – nem rostkiegészítőkben – gazdag étrend a kisebb kockázattal hozható összefüggésbe. A tanulmányunkban részt vevő vegánok, ovo-lakto vegetáriánusok és pesco-vegetáriánusok kerülik a vörös és a feldolgozott húsokat, nagyobb mennyiségben fogyasztva a különféle növényi élelmiszereket.”

Az étkezéssel kapcsolatos kérdőívekre és a 77.659 adventistától származó hét éven át vezetett orvosi feljegyzésekre alapuló tanulmány megállapította, hogy a lakosság többi részéhez képest, a vegetáriánusok esetében 22%-kal kevesebb a valószínűség a colorectalis rák kialakulására.

A vegetáriánusok körében, a vegánoknál 16%-kal alacsonyabb volt a rák kockázata, az ovo-lakto vegetáriánusoknál pedig 18%-kal, bár ezen csoportok esetében az eredmények nem érték el a statisztikai küszöbértéket.

A legalacsonyabb kockázatot a pesco-vegetáriánusoknál, vagy a halat fogyasztó vegetáriánusoknál észlelték. Náluk a rák kialakulásának valószínűsége 43%-kal alacsonyabb volt.

Dr. Gary Fraser, a tanulmány élkutatója és a múlt heti rovat társszerzője az eredmények több halfogyasztásra történő bátorításként való értelmezése ellen figyelmeztetett.

„A fő üzenet a bármiféle hús kerülésére vonatkozik, mivel a legfontosabb következtetés az volt, hogy a lakosság többi részéhez viszonyítva, az összes vegetáriánus esetén, mint csoport, kisebb volt a kockázat”, nyilatkozta Fraser egy, e-mailben adott interjúban. Így, amit csak ezen munkára alapozva elmondhatunk az, hogy a hús zöldségekkel, diófélékkel, hüvelyesekkel és gyümölcsökkel való helyettesítése a legnagyobb valószínűséggel csökkenteni fogja a colorectalis rák kockázatát.”

Orlich, a Loma Linda Egyetem megelőző orvostudományi tanársegédje elmondta: korai lenne azt a következtetést levonni, hogy a pesco-vegetáriánusok lenyűgöző eredményei „a halfogyasztásnak köszönhetőek”.

„A pesco-vegetáriánusok és a vegetáriánusok többi csoportja közötti különbségek részben – vagy talán teljes egészében – a véletlennek tulajdoníthatóak”, nyilatkozta az Adventist Review-nak. „Az étrendjük különböző más szempontból is, nemcsak a halfogyasztás tekintetében. Egy újabb elemzést végzünk a hús- és halfogyasztás, valamint a colorectalis rák közötti különleges kapcsolat felfedezése érdekében.”

A tanulmány résztvevőinek fele húsfogyasztó volt, ezek pedig hetente legalább egy alkalommal ettek húst. A kutatók, akik a kísérleti alanyok között 380 vastagbélrák és 110 végbélrák-esetet azonosítottak, elmondták: a résztvevők a szokásos amerikaiaknál kevesebb húst fogyasztottak.

A tanulmány kiemeli, hogy habár a fejlett tükrözési eljárások, mint például a klonoszkópia, több életet is megmentettek, mégis jobb az étrend révén megelőzni a rákot.

A colorectalis rákra vonatkozó tanulmányt a Loma Linda University Health Adventist Health Studies keretében 1958-ban kezdeményezték, a világon ez lévén az egyik leghosszabb kutatás az egészségre és a hosszú életre nézve. A korábban fennálló következtetések szerint az adventista étrend az elhízás, a cukorbetegség és a vérnyomás csökkenésével hozható kapcsolatba.

„Az ’50-es évektől kezdődően a hetednapi adventistákat illető tanulmányoknak már hagyományuk van, a legtöbb pedig megállapította, hogy egészséges és hosszú életnek örvendenek, így érdekes megpróbálni felkutatni miért is”, jelentette ki Orlich a The Wall Street Journal-nak a rákkal kapcsolatos legújabb felfedezésekről szóló beszélgetés során.

Az egészségre vonatkozó adventista kutatások gyakran képezik az orvosi szemináriumok és konferenciák tárgyát. A CNN International TV-csatorna a „Vital Signs with Dr. Sanjay Gupta” adás keretében helyet adott februárban ennek a kutatásnak is.

Az Adventist Health Study- 2 2002-ben vette kezdetét egy amerikai kormányhivatal, az Országos Onkológiai Intézmény finanszírozásával. 2011-ben az Országos Onkológiai Intézmény 5,5 millió dollárt szánt a kutatás további 5 éves időszakra való folytatására.

 

Andrew McChesney/Adventist Review

Fordította: Sinkler Beáta

Valdens gyermek

E-mail Nyomtatás PDF

Megszoktuk már, hogy gyerekeink aktív résztvevői a zenés programoknak, szombatiskolának, táboroknak és más, az életkoruknak megfelelő tevékenységeknek. Ezek a tevékenységek nagyon hasznosak a fejlődésükben, de hogyan alakíthatjuk a mi gyerekeinket misszionáriusokká? A Biblia alapján mi misszionárius egyház vagyunk. Missziómunkások nem feltétlen a szó megszokott értelmében, hanem missziómunkások az életvitelben, lelkületben és hozzáállásban. Azt mondjuk, hogy a gyerekek képezik az egyház jövőjét... de mire van szüksége egy ilyen kihívó és ellenséges korszakban az egyháznak? Az egyháznak szüksége van Krisztusnak teljesen odaszentelt, elvhű emberekre és olyanokra, akik a valdensekhez hasonlóan „NEM”-et mondanak a megalkuvásnak.

Ezekből a gondolatokból született meg a „Valdens gyermek” projekt, amelyet 2015. március 7-én valósítottunk meg a jászvásári Sărărie gyülekezetben, ahol körülbelül 30, 5-16 év közötti fiatal vett részt egész Iași megyéből. A „Valdens gyermek” projekt egy bibliai emlékeztetőket és irodalmat osztogató projekt. Az egyik célja az, hogy olyan fiatalokat neveljen, akik megtapasztalják és életük által bemutassák a szolgálat és a Megváltónak szentelt valódi élet örömeit. Így március 7-én, szombaton ebédidőben 5 csoport, csoportonként 6-8 gyermek és a vezető, elment Jászvásár legforgalmasabb helyeire és körülbelül másfél óra leforgása alatt (rövid oktatás után) 1200 könyvet (A Jézushoz vezető út, Velünk az Isten) és 1000 tulipánt osztott szét. Az eseményen jelen voltak Mihai Goran és Laurențiu Gherghe testvérek is, akik levezették a szombat reggeli istentiszteletet, bátorítva a gyerekeket és szülőket, valamint odaszentelve őket imában. A délutáni istentiszteleten a gyerekek kívülről elmondták az egész Boldogmondások Hegyén elhangzott prédikációt, és elmesélték a projektben szerzett tapasztalataikat, és az általuk talált emberek reakcióját. Íme a gondolataik: „A mai projekt csodálatos, érdekes volt és sok új dolgot fedeztem fel. Valóban különleges nap volt és örvendek, hogy részt vehettem rajta.” „Most már megvan a legszebb tapasztalatom, amit minden barátomnak elmondok. Remélem, hogy még fognak szervezni ilyen projekteket, amelyekre nagy szükség van.”

Isten legyen áldva azért a módért, ahogyan irányította a dolgokat és biztos, hogy a víz színére hajított kenyér nem marad gyümölcs nélkül. Ma arra hívott el a mi Megváltónk, hogy életünkből folyamatos Vele járást alakítsunk ki, és folyamatosan növekedjünk Vele. Arra vagyunk elhívatva, hogy, együtt a kicsikkel, teljes szívből válaszoljuk: „Itt vagyok én, küldj el engem!” Te hogyan fogsz válaszolni az ő világos hívására?

Naomi Macaru / valdens diák

Fordította: Kovács Szabolcs

4. oldal / 73