Adventista Info

Kórusfesztivál Szászrégenben

E-mail Nyomtatás PDF

2015. október 31-én szombaton, a szászrégeni „Emánuel” adventista imaháznak mintegy 500 résztvevőt sikerült befogadnia a Dél-Erdélyi Egyházterület által szervezett kórustalálkozó alkalmával.

A meghívásra tizenegy kórus válaszolt jelenlétével. Brassó megyéből a „Bétel” és a feketehalmi gyülekezet kórusa, Maros megyéből pedig a vásárhelyi „Omega”, a szászrégeni, tokai, segesvári és mezőménesi kórusok jöttek el. Fellépett még a Havasi Gyopár és A Reménység Hírnökei gyermekkórus, valamint a mezőfelei Dr. Lind Gimnázium tanulóinak kórusa.

A program korán reggel kezdődött és késő délután ért véget. Záróakkordként a kórusok közösen is felléptek Nicușor Gheorghiță, Sebastian Cazan és Lavinia Zanfir vezénylete alatt.

A fesztivál az első volt abból az eseménysorozatból, amelyet az Adventista Egyház Szászrégenben, „a hegedűk városában” szervezni szándékszik. Decemberben egy karácsonyi dalversenyt és egy évzáró hangversenyt rendezünk, a februárra tervezett evangelizáció alkalmával pedig szintén lesz egy zenés ünnepi eseményünk. A zenei évadot a húsvéti koncerttel zárjuk 2016 áprilisában.

Oltei Sabin, lelkész

Imaházszentelés Görgénysóaknán

E-mail Nyomtatás PDF

2015. október 31-én került sor a görgénysóaknai hetednapi adventista imaház felszentelésére.

Örömünnep volt ez a szombat. Kint gyönyörű volt az idő, és a mintegy kétszáz résztvevő szívében is ragyogott a nap. Sokan érkeztek a szomszédos gyülekezetekből is.

A rövid történeti visszatekintőben Iared Azamfirei és Iacob Nădășan lelkészek hangsúlyozták Isten hozzájárulását a tizenkét évig tartó építkezéshez, a gyülekezet 61 tagja imáinak, munkájának, a szponzorok és a Dél-Erdélyi Egyházterület anyagi és lelki támogatásának fontosságát. Külön aláhúzták a hívek, lelkészek és a helyi bizottságok összefogását ebben az ügyben.

Felolvasták Görgényoroszfalu polgármesterének rendkívüli üzenetét, majd a Dél-Erdélyi Egyházterület kincstárnoka, Vlad Bogdan lelkész hálát mondott az Úr kegyelméért és a gyülekezet erőfeszítéseiért.

A felszentelésen részt vettek a Dél-Erdélyi Egyházterület Bizottságának tagjai, valamint az Unió és az Inter-Európa Divízió meghívottjai és Görgénysóakna egykori lelkészei is.

Reto Mayer lelkész, az Inter-Európa Divízió társkincstárnoka – akit Ioan Câmpean lelkész, az Inter-Európa Divízió Sáfárság Osztályának igazgatója kísért el erre az alkalomra – Isten mindenkire kiáradó kegyelméről prédikált.

Szász Ernő lelkész, az Egyházterület elnöke mondta az új imaházért való odaszentelődési imát, és Isten áldását kérte az Úr új hajlékára és az Isten ügye iránt újbóli kötelezettséget vállaló gyülekezetre.

A gyülekezet kórusa megható szolgálatot tett énekeivel és szavalataival. Az egész ünnepély hangulatát a jó és szent dolgok Adományozója iránti hála jellemezte.

Az imaház-szentelési ünnepség délután is folytatódott énekekkel, szavalatokkal, hangszeres zeneművekkel, közös énekléssel és bizonyságtételekkel. Lelki tapasztalatait mutatta be a hallgatóság előtt Roșca Viorel, Roșca Dumitru, Popescu Constantin, Iacob Nădășan, Potocean Carol, Iared Azamfirei és Borz Vasile lelkészek.

A program végén Vlad Bogdan egyházterületi kincstárnok Isten szolgálatra indító felhívását tolmácsolta.

Soli Deo Gloria!

Grama G. Ioan, Dél-Erdélyi Egyházterület / AARC

Az Inter-Európa Divízió újonnan megválasztott osztályvezetőinek bemutatása

E-mail Nyomtatás PDF

Október 30-án, pénteken, az Inter-Európa Divízió Nevező Bizottsága befejezte tevékenységét, amelyet a Generál Konferencia 60. ülésszakán kezdett el, megválasztván az utolsó üresen maradt tisztségeket is.

Az Inter-Európa Divízió Végrehajtó Bizottságának ülésszakára október 29. és november 3. között került sor Bukarestben. A munkálatok keretében a Nevező Bizottság megtette jelöléseit a következő Osztályok megüresedett igazgatói tisztségeire: Lelkészszövetség, Családi Osztály, Lelkészfeleségek Szövetsége, Nevelési-, Káplánsági-, Sáfársági-, Kiadványok-, Prófétaság Lelke-, Etnikai Csoportok- és a Geoscience Osztály.

Marius Munteanu lelkészt a Nevelési- és Káplánsági Osztály igazgatásával bízták meg.

Munteanu 1972-ben született Bákóban, elvégezte az Adventista Teológiát Bukarestben, adventista lelkészi licenciátusát a kolozsvári Babeș-Bolyai Egyetemen szerezte, leadership magiszteri fokozatát pedig az Andrews-on, az Egyesült Államokban. A Babeș-Bolyain teológiából doktorál.

Kinevezését megelőzően több moldvai gyülekezetben szolgált lelkészként, majd a Moldvai Egyházterület Hivatalos Kapcsolatok és Vallásszabadság Osztályának volt az igazgatója, 2005 és 2009 között pedig a Moldvai Egyházterület elnöke. 2009-től az Adventista Teológiai Intézet elnöke, 2014-től pedig a Román Unió elnöke.

Házas, felesége Loriana. Egy lányuk van: Cezara.

Ioan Câmpian-Tătar lelkészt a Sáfárság osztály élére választották meg.

2014-től a Román Unió Kiadványok Osztályának és az Etnikai Csoportok Osztálynak az igazgatója.

1958-ban született Marosvásárhelyen, 1988-ban közgazdász diplomát szerzett, 1999-ben megszerezte licenciátusát a hittudományokban a kolozsvári Babeș-Bolyai Egyetemen. 2000-ben elvégezte a Bukaresti Egyetem mesterképző tanfolyamát vállalkozás-igazgatás szakon. Egy évvel később az amerikai Andrews Egyetemen leadership magiszteri fokozatot szerzett.

1988-ban kezdte lelkészi szolgálatát Bákó megye több kerületében. 1992-től vezetőségi tisztségeket töltött be előbb a Moldvai Egyházterületben, ahol kincstárnok volt (1992–1995), majd az Unió keretében ugyancsak kincstárnokként, 1995-től 2009-ig. 2009-től 2014-ig az Unió titkára volt.

Ioan Câmpian-Tătar lelkész házas, felesége Aurora. Egy 26 éves lányuk van, Lidia.

Az 56 éves Rainer Wanitschek a Lelkészszövetség új titkára, valamint a Családi Osztály igazgatója. Az eddigi gyakorlat értelmében felesége, Elvira lett a Lelkész Feleségek Egyesületének vezetője, akinek szakterülete a biokémia. Wanitschek lelkész a Marienhöhe Adventista Szeminárium diákja volt, magiszteri fokozatot szerzett az Andrews Egyetemen Berrien Springs-ben, és családterapeuta képesítése is van. Feleségével együtt számos családi témájú szemináriumot tartott. Wanitschek lelkész 16 éven keresztül volt a Bajor Egyházterület elnöke, jelenleg pedig a Dél-Német Unió elnöke. A házaspárnak négy nagykorú fia van.

A kiadványaink és azok terjesztése sorsát Norbert Zens-re, a Divízió jelenlegi kincstárnokára bízták.

Magyarosi Barna, divízió-titkári megbízatása mellett az Etnikai Csoportok Osztály igazgatását is ellátja. A Prófétaság Lelke Ügyosztály igazgatói posztja még betöltetlen.

A Geoscience Kutatóközpont Inter-Európai fiókját mostantól Noemi Durán, az Origins című folyóirat szerkesztője vezeti. Noemi Durán a Valenciai Egyetemen tanult biológia-szakon, doktori címét az amerikai Loma Linda Egyetemen szerezte zoológiából. Előzőleg a valenciai Óceanográfia, majd a barcelonai Madárpark igazgatója volt. Cikkeket írt a tengeri teknősökről, és számos szemináriumot tartott a teremtésről. Jelenleg a kaliforniai Loma Lindában él, ahol az Egyetem „Biológia- és Földtudományok” Osztálya keretében végez kutatómunkát.

EUD / News

Az Adventista Egyház segélyakcióinak kedvezményezettje a jamaicai rendőrség

E-mail Nyomtatás PDF

A Jamaicai Rendőrség hatalmas segítséget kapott az Adventista Egyháztól. Október 25-én több  mint 740 adventista gyülekezet tagjai egyesítették erőfeszítéseiket, hogy pénzadományaikkal, munkájukkal és szaktudásukkal hozzájáruljanak a szigetország területén működő rendőrőrsök tatarozásához, tevékenységének megkönnyítéséhez.

„A projektek napja” nevű rendezvényeivel a jamaicai Adventista Egyház a szigeten működő 125 éves adventizmust ünnepli.

„Hálát adunk Istennek mindazért, amit országunkért ez alatt a 125 év alatt tehettünk. Ezúttal is a közösség javát kívántuk szolgálni” – mondta Everett Brown, a Jamaicai Adventista Egyház elnöke. – „Úgy döntöttünk, hogy akciónkkal a rendőrségnek segítünk, és boldogok vagyunk, hogy 175 rendőrőrsöt tehettünk rendbe!”

A gyülekezeti tagok lecsiszolták és újrafényezték a bútorokat, felújították a villanyszereléseket, elektronikai cikkeket ajánlottak fel az irodák könnyebb működtetéséhez.

A Jamaicai Unió személyzete erősítőket szerelt fel a rádiófrekvenciás jel lefedettségének kiterjesztésére, és újraburkolták járólapokkal és csempékkel a női mosdókat. Négy ventilátort és két mikrohullámú sütőt is ajándékoztak a rendőrőrsnek.

„Reméljük, hogy a Manderville-i és az egész szigeten végrehajtott akcióinknak köszönhetően a rendőrség alkalmazottai kellemesebb munkakörülmények között dolgozhatnak majd, és a polgárok érdekeit szolgálhatják” – tette hozzá Brown.

Egyházunk továbbá három ösztöndíjat kínál fel a rendőrség tagjainak az Észak-Karib Egyetem keretében való továbbtanulásra. A négy évre szóló ösztöndíjakat 2016 augusztusától folyósítják.

„A Rendőrség nevében ez úton fejezem ki köszönetemet ezekért az akciókért” – mondta Melvin Kerr rendőrbiztos. – „Jelentősen megkönnyítik a munkánkat. Az Adventista Egyház továbbra is támogat minket, és ez azt mutatja, hogy nem csak imádkoznak értünk, hanem konkrét segítséget is nyújtanak nekünk, mind fizikai, mind akadémiai szinten.”

Nigel Coke

Marius Munteanu lelkészt megválasztották az Inter-Európa Divízió Nevelési Osztálya igazgatójának

E-mail Nyomtatás PDF

„Rengeteget köszönhetek Istennek és egyházának. Életem utóbbi húsz esztendeje alatt – ami tulajdonképpen szolgálatom első húsz éve – egy olyan Istent ismertem meg, aki nem különböző tisztségekkel ajándékoz meg méltó szolgálatunkért, hanem felkér, hogy hozzájáruljunk nagyobb tervek megvalósításához, amely terveket végső soron csak Ő valósít meg.

Megtiszteltetés számomra kinevezésem, és alázattal tekintek ezen új és hatalmas, európai szintű megbízatásra: a nevelés és a káplánság tevékenységének igazgatására. Egyrészt, amikor nevelésről beszélünk, nem csupán egy formális oktatási rendszer fenntartására kell gondolnunk, hanem a hívek értelmi és erkölcsi fejlődésének szisztematikus és tudatos befolyásolására is, figyelembe véve többrétű szükségleteiket. Másrészt pedig gyermekeinknek és ifjainknak igazi példaképekre van szükségük.

Mostantól Lorianával és Cezarával együtt nem csak az együtt töltött idő emlékét őrizzük, de nem felejtjük el azt sem, hogy sokan közületek, akik e sorokat olvassátok, közvetlen vagy közvetett módon hozzájárultatok nevelésünkhöz, képzésünkhöz. Románia a térség zászlóvivő országa az adventizmusban, és mi továbbra is ez alatt a zászló alatt maradunk!” – nyilatkozta Marius Munteanu lelkész, kinevezése hírének hallatán.

Marius Munteanu lelkésznek a Nevelési és a Káplánság Osztály élére történő megválasztására az Inter-Európa Divízió Végrehajtó Bizottságának október 29. és november 1. között tartott bukaresti ülésén került sor. A találkozón az Inter-Európa Divízió minden tagállama képviselve volt: Ausztria, Bulgária, Csehország, Szlovákia, Franciaország, Belgium, Luxemburg, Olaszország, Németország, Portugália, Románia, Spanyolország és Svájc.

Ez alkalommal választják meg a Divízió Családi-, Kiadványok-, Prófétaság Lelke-, Sáfárság-, Lelkészszövetség- és Lelkészfeleségek Szövetsége Osztály igazgatóit is. Ezek a választások kiegészítik a Generál Konferencia alkalmával megválasztott személyek névsorát.

 

Rövid életrajz

Marius Munteanu 1972-ben született Bákóban. A bukaresti Adventista Teológiai Intézet lelkészképző karán végzett, adventista teológiából licenciátust szerzett a Babeș-Bolyai Tudományegyetemen, majd Leadership magiszteri fokozatot az Andrews-on, az Egyesült Államokban. Jelenleg doktorandusz a kolozsvári Babeș-Bolyain.

Marius Munteanu lelkészként, majd a Hivatalos Kapcsolatok és Vallásszabadság Osztály igazgatójaként szolgált az Adventista Egyház Moldvai Egyházterületében. 2005 és 2009 között a Moldvai Egyházterület elnöke volt. 2009-ben megválasztották a cernicai Adventista Teológiai Intézet, 2014-ben pedig a Romániai Hetednapi Adventista Egyház elnökének.

Házas, felesége Loriana. Egy lánya van: Cezara.

Isten áldja meg őt és családját, és erősítse meg elhívatásában!

Ioan Câmpian-Tătar lelkész az Inter-Európa Divízió Sáfárság osztályának új igazgatója

E-mail Nyomtatás PDF

„Bizonyos mértékben ismerős számomra ez a feladatkör, amelynek igazgatására elhívattam, de egy alacsonyabb szervezeti szinten. Nagy kihívással állok tehát szemben. Éppen ezért egy nagyobb függőséget is érzek a jó Isten és az Ő vezetése iránt” – nyilatkozta Câmpian-Tătar testvér megválasztása hírének hallatán.

2014-től Ioan Câmpian-Tătar testvér a Hetednapi Adventista Egyház Publikációs Osztályának és az Etnikai Csoportok Osztályának volt az igazgatója.

1958-ban született Marosvásárhelyen, gazdaságtudományi és teológiai licenciátusa van, előbbit 1988-ban, utóbbit pedig 1999-ben a kolozsvári Babeș-Bolyai Tudományegyetemen. 2000-ben mesterizett menedzsmentből a Bukaresti Egyetemen, továbbá 2001-ben Leadership magiszteri fokozatot szerzett az Andrews Egyetemen, az Egyesült Államokban.

1988-tól áll az Adventista Egyház szolgálatában. Kezdetben lelkészként dolgozott több Bákó megyei gyülekezetben. 1992-től több vezetői tisztséget töltött be a Romániai Adventista Egyházban. Kincstárnokként kezdte a Moldvai Egyházterületben (1995-ig), 1995 és 2009 között az Unió kincstárnoka, 2009-től 2014-ig a Romániai Hetednapi Adventista Egyház titkára volt.

Ioan Câmpian-Tătar lelkész nős, felesége Aurora. Egy lányuk van: a 26 esztendős Lidia.

Mostantól a bibliatanulmányok is elérhetőek a „MyBible” alkalmazással

E-mail Nyomtatás PDF

„A MyBible alkalmazás rövid idő alatt az ifjak kedvelt alkalmazása lett. Mindazonáltal egy fontos lehetőség még hiányzott az applikációból: a bibliatanulmányok” – nyilatkozta Robert Mandache, a Munténiai Egyházterület Ifjúsági Osztályának igazgatója. – „De a Viață și Sănătate Kiadó segítségével a MyBible felhasználói számára most már ez a lehetőség is adott.”

E fontos frissítéssel az adventista fiataloknak állandó hozzáférésük lesz a bibliatanulmányokhoz, közvetlenül rákattinthatnak a bibliai utalásokra, gyorsan és hatékonyan tanulmányozhatnak, bárhol, ahol vannak.

„E lépést követően a MyBible projekt rendkívül hasznos eszközzé vált a fiatalok számára. Hozzáférhetnek a hangos Bibliához, a bibliamagyarázatokhoz, az ifjúsági és felnőtt áhítati állományhoz, bibliatanulmányokhoz, a Szentírás naponkénti olvasását rendszerező menettervhez, és jegyzetkészítő lehetőségek is adottak. Mindez az ifjak lelki fejlődése érdekében.

Ha sokakat megrémít az ifjak életének digitalizálódása, mi, ezen applikáció kifejlesztői azonban szeretnénk kiaknázni ezt a lehetőséget, hogy az emberek számára olyan tartalmakat kínáljunk, amelyek kiegészítik életmódjukat, és abban a társadalmi környezetben szólítják meg őket, amelyben élnek és tevékenykednek. Innen a MyBible mottója is: »Ugyanazok a szavak, csak egyszerűbben«” – mondta Iarca Gabriel, projekt-koordinátor.

A weboldal és az alkalmazás lehetőséget biztosít több fordítás és szövegváltozat olvasására, inkluzíve párhuzamosan, a szövegek tanulmányozásához pedig számos eszköz áll rendelkezésre.

A hangos Biblia is ingyen használható. A „Reménység Hangja” Rádió stúdiójában készült felvételen  Ioan Paicu műsorvezető hangja hallható. Egy másik hasznos forrás az Ifjúsági Áhítatok, amelyeket naprakészen kapnak az érdeklődők telefonjukra vagy tablettagépükre.

A naponkénti bibliatanulmányok mellett a felhasználók konzultálhatják az Adventista Bibliakommentárt is, amelyet minden bibliaszöveg kapcsán megnyithatnak, és így átfogóbb értelmezést kaphatnak az illető bibliaversre, továbbá jegyzeteket is fűzhetnek a bibliaversek mellé.

A digitális MyBible projektet a Munténiai Egyházterület Ifjúsági Osztálya fejlesztette ki. Segítségére volt ebben a Respiro Egyesület, a Speranţa TV, a „Reménység Hangja” Rádió, a „Viaţă și Sănătate” Kiadó és az Adventista Teológiai Intézet.

Az online platform a következő címre való kattintással érhető el: http://www.mybible.ro. A Facebook oldalért pedig ide kattintsanak.

Az iOS-alkalmazás itt tölthető le, az Android alkalmazás pedig itt.

 

Megjegyzés: a platformmal vagy az applikációval kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat a következő címre küldhetik: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. .

Orvosi misszióban a cernicai „Dr. Luca” Egészségügyi Posztlíceum diákjai

E-mail Nyomtatás PDF

A cernicai „Dr. Luca” Egészségügyi Posztlíceum diákjainak első küldetésére október 15-én este került sor a bukaresti Északi Pályaudvar környékén. A „Șansa Ta” Egyesülettel és az Adventista Teológiai Intézettel karöltve a diákok részét képezték annak a csapatnak, amely részt vett az „O șansă caldă” nevű projekt ezen újabb akciójában.

Miután a környék hajléktalan személyei elfogyasztották a számukra készített eledelt, a diákok megmérték vérnyomásukat, és egészségügyi tanácsokban részesítették őket. Erőfeszítéseiket nagyra értékelték a kedvezményezettek, meglepetésként élték meg. Másrészt a diákok, akiknek ez volt az első ilyen akciójuk, le voltak nyűgözve ettől az élménytől, és nagyon örvendtek, hogy segíthettek a hajléktalanokon.

„Annak ellenére, hogy ez az első alkalom, amikor egy ilyen projektben részt veszek, nem izgulok, sőt, nagyon jól érzem magam, hogy hasznukra lehetek ezeknek az embereknek. Megrendítő, hogy milyen körülmények között élnek ezek az emberek, és sajnálom, hogy nem tehetek többet értük. Remélem, hogy figyelmességünk, a meleg eledel és a tanácsaink segítségükre lesznek” – mondta Anda Emanuela Jakab, a „Dr. Luca” Egészségügyi Posztlíceum elsőéves diákja.

„El kell, hogy mondjam: nem számítottam arra, hogy ennyire nyitottak lesznek irántunk ezek az emberek. Nagyon meghat kilátástalan helyzetük. Könyörtelen sorsuk van, embertelen körülmények között élnek, nem véletlenül küzdenek annyi egészségi problémával. Sokuknak égési sebeik vannak azok miatt a forró csövek miatt, amelyeken a hajléktalanok fekszenek. Most nem sokat tehettünk értük, nem tudtuk, hogy mire számíthatunk, de ígérjük, hogy legközelebb, amikor visszajövünk, jobban fel leszünk készülve!” – Emanuela Daniela Săvescu, elsőéves diáklány.

Az egészségügyi posztlíceum diákjait az „O șansă caldă” projekt szervezői vonták be a szolgálatba, amellyel gazdagabbá tették humanitárius akciójukat. Gabriel Ciobotaru, a „Șansa Ta” Egyesület elnöke megköszönte a diákoknak szolgálatukat, és kifejezte azon óhaját, hogy további akciókban is részt vegyenek, amelyek által a test és a lélek egészségét szolgáló üzeneteket terjesztenek.

Emanuel Sălăgean / Adventista Teológiai Intézet

Egy meleg esély – a cernicai Adventista Teológiai Intézet diákjainak akciója

E-mail Nyomtatás PDF

Az előadások, a gyakorlati órák, a tanulásra fordított idő, a zord őszi időjárás nem gátolta meg az Adventista Teológia Diákjait, hogy részt vegyenek az „O șansă caldă” nevű humanitárius projektben. Egy napi előkészületi munkák után a 17 diákból álló csapat kiment az Északi Pályaudvarra, hogy meleg ételt osszon mintegy 130 hajléktalan személynek. Az ifjak szép gesztusát értékelték a kedvezményezettek, és nem csak ez utóbbiak élvezték áldásait, hanem maguk a fiatalok is, akik az adományokat kivitték.

„Nagyon szépen köszönjük azoknak, akik ételt hoztak nekünk. Nagyon finom volt, és jól esett, főleg hogy kint hideg volt, az étel pedig meleg. Nagyon sokat jelent számunkra, hogy minden csütörtökön meleg, főtt ételt ehetünk! Nemsokára itt a tél, nagyon jól jön majd a meleg táplálék!” – mondta az egyik kedvezményezett.

„Most veszek részt először egy ilyen akcióban. Örvendtem, hogy hasznukra lehettem ezeknek a nehéz körülmények közt élő embereknek. Ma értettem meg igazán a következő bibliaversnek a jelentését: »Jobb adni, mint venni« (Csel 20:35). Rendkívüli érzés mások áldására lenni. Ezért szeretnék további ilyen akciókban is részt venni” – nyilatkozta Marius Capotă, elsőéves hallgató a szociális munkás képző szakon.

„Olyan családban nevelkedtem, amely nem ismerte a szűkölködést, semmiben nem szenvedtünk hiányt, mégis időnként háládatlan, elégedetlen voltam. Ma este rádöbbentem, hogy mennyire gazdagon megáldott engem Isten! Nagyon örvendtem, hogy egy kevéssel én is hozzájárulhattam e szerencsétlen emberek szükségleteinek betöltéséhez. Szeretnék további projektekben is részt venni, amelyek által embertelen körülmények közt élő felebarátaink sorsán segíthetünk” – mondta Auraș Drăguț, első éves teológus-hallgató.

„Az „»O șansă caldă« projekt főszervezője a »Șansa Ta« Egyesület, partnerei intézmények, cégek, nem kormányzati szervezetek. 2015 a negyedik év, hogy a fővárosi otthontalanoknak – főként az Északi Pályaudvar környékén élő hajléktalanoknak – meleg eledelt viszünk. Az utóbbi két évben több mint 1000 hajlék nélküli – gyermek, ifjú vagy idős – személy volt a kedvezményezettje akcióinknak, melyek során élelmet, ruhákat és bátorítást nyújtottunk számukra” – mondta Gabriel Ciobotaru, a projekt szervezője.

Az Adventista Campusban, főként a szociális munkás képző szakon és a egészségügyi posztlíceumban tanulók lelkesen és felelősségtudattal vették ki részüket az akcióban. Példaképük Jézus, aki mindig a szenvedők mellett volt. Az azonnali szükségletek betöltése mellett az örök értékek közvetítése is céljukat képezi, ami mindennél fontosabb.

Emanuel Sălăgean / Adventista Teológiai Intézet

„A szabadság nem önkényeskedés” – a törvényrendszerben, etikában és vallásban megnyilatkozó lelkiismereti szabadság

E-mail Nyomtatás PDF

2015. október 17-én szombaton, a bârladi hetednapi adventista gyülekezet a „Conștiință și Libertate” Egyesülettel közösen megrendezte a „Törvényrendszerben, etikában és vallásban megnyilatkozó lelkiismereti szabadság” című szimpóziumot. A meghívottak közt voltak különböző egyházak, állami intézmények, a törvényhozás, igazságszolgáltatás és a társadalmi szféra képviselői.

Az értekezlet moderátoraként a bârladi gyülekezet lelkésze, Willy Cotruţă két bibliaverset idézett, amely által hangsúlyozni kívánta a keresztények kötelességét: „És igyekezzetek a városnak jólétén, amelybe fogságra küldöttelek titeket, és könyörögjetek érette az Úrnak; mert annak jóléte lesz a ti jólétetek” (Jer 29:7); „Ha lehetséges, amennyire rajtatok áll, minden emberrel békességesen éljetek” (Róm 12:18).

Miután a bevezetésben Sergiu Macovei bemutatta a „Conștiință și Libertate” Egyesület célját – a lelkiismereti szabadság hirdetését és támogatását –, áttért az Egyesület évente kiadott közleménye – a „Jurnalul libertăţii de conștiință” („A lelkiismereti szabadság naplója”) – tartalmának ismertetésére.

A kihívás, amit az Egyesület igazgatója a 28 meghívotthoz intézett: megbeszélni, hogyan lehetne együtt dolgozni a lelkiismereti szabadság biztosítása végett – a törvényalkotás, az etika és a vallás szemszögéből. „Ami ma itt történik, bizonyítja, hogy megvan a szándék a lelkiismereti szabadság szavatolására. A szabadság elidegeníthetetlen jogunk, hirdethetjük, az Isten által kívánt mércére emelhetjük.”

Adrian Solomon Képviselőházi küldött a következőképpen nyilatkozott az értekezletről: „A normalitás jele, hogy a 489-es Törvény által elismert egyházak és felekezetek képviselői mind megjelentek itt, és a testvériesség és kölcsönös elfogadás szellemében nyíltan megbeszélhetik a társadalmat őrlő problémákat.

Túl a törvényalkotás kérdésén, magatartásunk fegyvertárába fel kell vennünk a tolerancia és a kölcsönös segítségnyújtás gyakorlását. Felejtsük el, hogy ortodoxok, katolikusok, adventisták, zsidó vallásúak vagy bármely felekezethez tartozók vagyunk, és mindenekelőtt legyünk emberek.

Remélem, hogy az Adventista Egyház által a többi egyház felé kinyújtott kéz csupán az első gesztus. Várom, hogy a Bârladi Ortodox Esperesi Kerület is kezdeményezzen egy ehhez hasonló szimpóziumot, és miért ne: a többi egyház is. A párbeszéd megóv az intoleranciától. A másik fél ismerete eloszlatja azokat a feszültségeket, amelyek a múltban oly sok tragédiát okoztak országunk történelmében. Épp a napokban emlékeztünk meg itt, Bârladon, a Holokauszt áldozatairól. Az önök imaházát is bezárták 1940-ben, és 1945-ig egyházuk törvényen kívül volt helyezve. A szélsőséges ideológiáknak nem szabad többé közénk állnia, és mindent meg kell tennünk, hogy a történelem szomorú epizódjai örökre a múlté maradjanak. A gyors sodrású jelen események ne vezessenek vissza azokba a korokba, amikor az intolerancia volt az állam politikája.”

Constantin Niţuc, a Bârladi Polgármesteri Hivatal képviselőjének rövid beszéde után a Bârladi Ortodox Esperesi Kerület képviselője, Andrei Răzvan Acostioaei ortodox plébános a következőket nyilatkozta: „Meg kell értenünk, hogy a szabadság nem jelenti azt, hogy az egyik ember hatalmat gyakorolhat a másik felett. A szabadság felelősséget feltételez a másik iránt, a másik fél türelmes meghallgatását, függetlenül attól, hogy milyen felekezethez, egyházhoz, vagy éppen a törvény által el nem ismert vallási közösséghez tartozik. Teljes meggyőződéssel hisszük, hogy szabadnak lenni elsősorban azt jelenti, hogy nem vagyunk egyedül ezen a világon, és felelősséggel tartozunk a mellettünk lévőkért. Sajnos ma önző módon, hatalomvágyból visszaélünk a szabadságunkkal. Meg kell azonban értenünk, hogy a mellettünk élő személy a testvérünk, akit Isten ugyanúgy szeret, mint minket, ezért türelmet kell gyakorolnunk és felelősséget kell éreznünk iránta. Ezért nem önkényeskedés a szabadság.

A Román Ortodox Egyház nyitott a párbeszédre, egy olyan egyház, amely hisz a vallásos toleranciában. Hiszi, hogy az igazi vallásszabadság tiszteletben tartja ezeket az értékeket, és lehetővé teszi a párbeszédet. Az is ezt bizonyítja, hogy az Ortodox Egyház képviselteti magát ezen a szimpóziumon. Hiszünk az evangélium elvében, amelynek értelmében Isten a szeretet, és ha Ő a szeretet, akkor mindannyiunkat szeret. Szeret minden népet, minden embert, függetlenül attól, hogy mit hisz és melyik egyházhoz tartozik. A testvériség és egyenlőség jegyében üdvözöljük ennek az értekezletnek a megszervezését, és még egyszer köszönjük a meghívást. Biztosítunk afelől, hogy együtt fogunk működni a lelkek megmentésében, és nehézségeik ellenére Istenhez irányítjuk őket, aki megszabadíthatja őket terheiktől.”

Felszólalásában Chelaru Vasile, a Bârladi Rendőrkapitányság felügyelője megjegyezte, hogy „Románia Alkotmányának 29. cikkelye szavatolja a gondolkodás, véleménynyilvánítás és a vallási hovatartozás szabadságát. Lelkiismeretünk megköveteli, hogy kiegyensúlyozottak, egymás iránt türelmesek, békéltetők, a bajokban szolidárisak legyünk. Amikor a lelkiismeretünk nem állít meg abban, hogy intoleránsak legyünk egymással szemben, az államnak határozottan, kényszerítő erővel közbe kell lépnie a szabadság védelmezésében. Vannak helyzetek, amikor szükség van az állam határozott közbelépésre, hogy biztosítsa az alapvető jogok tiszteletben tartását. A demokrácia és a vallás nem távolodik el egymástól, hanem ellenkezőleg: szorosan összekapcsolódik.”

A szimpóziumon szót kaptak még a következő személyiségek: Dubei Simeon, a Keresztény Testvérgyülekezet képviselője, Birda Marian, a Pünkösdista Egyház lelkésze, Carmen Frăţiman ügyvéd, Gabriela Giușcă és Andrei Huiban tanárok, valamint Mihaela Zanoschi, a „Jó reggelt, romániai gyerekek” Egyesület és a bârladi „Keresztény Misszió és Segélynyújtás” Egyesület igazgatója.

Befejezésül Sergiu Macovei, a „Lelkiismeret és Szabadság” Egyesület igazgatója hangsúlyozta, hogy „nem csak akkor védhetjük saját lelkiismereti szabadságunkat, amikor a mellettünk élő lelkiismereti szabadságát tiszteljük, hanem főként akkor, ha az összes mellettünk élő ember lelkiismereti szabadságát védelmezzük… Ha egy társadalomban a szabadság a második, harmadik, negyedik helyre szorul, az összes ezt megelőző érték érvényességét veszti. A lelkiismeret, a választás, a gondolkodás és a beszéd szabadsága Isten ajándéka, amelyet tovább kell adnunk a mellettünk élőknek. Ha nem így tennénk, annyi, mintha nem is léteznék ez a szabadság.”

Nicolae Alexandru / Kommunikációs Osztály, Moldva

A szombatra kiírt vizsgák és tantárgy-olimpiászok, a misszióprojektek és a médiazárlat – a romániai hetednapi adventisták legfontosabb problémái, a GK Vallásszabadság Osztályának jelentése szerint

E-mail Nyomtatás PDF

A Hetednapi Adventista Egyház Hivatalos Kapcsolatok és Vallásszabadság Osztálya kiadta éves jelentését a vallásszabadság helyzetéről. Ez a kilencedik ilyen jellegű jelentése 1999-től errefelé, és Ganoune Diop, az Osztály vezetője szerint távolról sem biztatóak a nemzetközi tendenciák.

„Annak ellenére, hogy soha eddig ilyen méreteket nem öltött a vallásszabadság hirdetése – áll Diop jelentésének bevezetőjében –, a vallásszabadság helyzete továbbra is sötét.” Az Adventista Egyház, és más vallásszabadságért küzdő szervezetek által frissen begyűjtött adatok szerint egyre inkább korlátozó és egyre kevésbé stabil a vallásszabadság jogrendszere. A fenyegetettség még nagyobb azokban a földrajzi zónákban, ahol „nem-állami” tényezők – terrorszervezetek, félkatonai egységek – az okozói a feszültségeknek.

Ami Romániát illeti, a jelentés kidomborítja, hogy a romániai törvények szavatolják a vallásszabadságot, és az egyházak, felekezetek intézményei szabadon tevékenykedhetnek. Történtek azonban országunkban is vallási alapú megkülönböztetések.

„A Romániai Adventista Egyház továbbra is nehézségekbe ütközik azokon az egyetemeken, amelyek nem hajlandóak a szombatra kiírt vizsgákat az adventista diákok számára egy másik napra is kitűzni, habár történt előrelépés ezen a téren. Továbbá az iskolások nem vehetnek részt a vallásolimpiászokon, mivel azok leginkább szombaton van” – olvasható a jelentésben. A beszámoló megemlíti egyúttal, hogy a Kolozs megyei Tanfelügyelőség nem hagyta jóvá az adventista vallásoktatást az egyik iskolában, ahol a diákok száma ezt lehetővé tette volna.

Az Adventista Egyház nehézségekbe ütközik a köztermek bérlésekor, főleg rurális környezetben és kisvárosokban, ahol az Ortodox Egyház nagy befolyással bír. „Sok esetben az Adventista Egyház úgy döntött, hogy nem bérel köztermeket evangelizációs tevékenységekhez, de nyilván arra is volt példa, hogy a hatóságok nem engedtek az ortodox papok nyomásának, és a törvény értelmében jártak el” – mutat rá a jelentés.

A beszámoló a média kérdését is érinti. Sajnos jelenségértékű, hogy egyes vallási kisebbségek nem közölhetnek a médiában, még pozitív vagy semleges témájú anyagot sem, bizonyos egyházi vezetők és papok befolyására még a helyi tévécsatornák is elérhetetlenek számukra. Másrészt viszont a jelentés beszámol arról is, hogy a sajtóban csökkent az adventistákat ócsárló anyagok megjelenése.

A GK Hivatalos Kapcsolatok és Vallásszabadság Osztályának jelentése egyedi, mivel a globális vallásszabadság helyzetét adventista szempontból is megközelíti. A közlemény beszámol minden ország politikai és társadalmi helyzetéről, bemutatja az ottani vallásszabadságot szabályozó törvényeket, elemzi a lelkiismereti szabadság védelmének gyakorlatát, és összefoglalja az Adventista Egyház tapasztalatait az illető országban.

Szombatot ünneplő és számos országban kisebbségben lévő keresztényekként az adventisták tapasztalatai releváns információkat szolgáltatnak a kormányok vallásszabadságot garantáló készségéről. Az idei jelentés bemutatja azokat a nehézségeket, amelyekkel a diákok és alkalmazottak a szombat-ünneplés miatt szembe kell, hogy nézzenek. Szinte minden földrajzi régióban fennáll ez a probléma, találkozunk vele Bangladesben, Fehéroroszországban, Nicaraguában, Sri Lankán, Oroszországban, Ugandában, Zimbabwében. Közép-Ázsiában, valamint azokban az országokban, ahol dominál a vallásos fundamentalizmus, legyen az iszlám, hindu vagy buddhista, a keresztények, adventisták és más felekezetűek rendkívül feszült körülmények közt élnek és gyakorolják hitüket.

„Milliók szenvednek napjainkban számos országban a vallásszabadság hiánya miatt – írja Diop. – Férfiak és nők, aki úgy döntenek, hogy inkább hűségesek maradnak meggyőződéseikhez, minthogy kompromittálják lelkiismeretüket.”

Diop szerint a jelentés szerepe feltérképezni és kidomborítani a jelen kihívásokat és az Adventista Egyház vallásszabadságra, az ember alapvető, minden más jogot alátámasztó jogára vonatkozó álláspontját.

Az elmúlt években az Adventista Egyház jelentésére számos nemzetközi közlemény hivatkozott, beleértve az Egyesült Nemzetek Emberjogi Tanácsának és az Egyesült Államok Külügyminisztériumának közleményeit is. Az idei jelentés 223 országra és területre vonatkozó információkat tartalmaz, és bárki számára elérhető a világhálón.

Bettina Krause / IRLA / AARC

4. oldal / 80