Adventista Info

Monteiro lelkészt felmentették, Bruno Amah viszont életfogytiglani börtönbüntetést kapott

E-mail Nyomtatás PDF

Január 12-én reggel a togói Loméban lévő bíróság két különböző ítéletet hirdetett ki: az egyik felmenti Antonio Monteiro adventista lelkészt, míg a másik életfogytiglanra ítéli Bruno Amah üzletembert – jelentette be a Hetednapi Adventista Egyház ügyvédje. A Loméi Ítélőtábla döntése majdnem 22 hónappal azután született meg, hogy április 12-én a két férfit – más személyekkel együtt –  bűnszervezetben elkövetett sorozatgyilkosságért letartóztatták.

Az ügy során, amely világszerte felkeltette az egész felekezet figyelmét, őket kettejüket és még három férfit tartóztattak le csaknem két évvel ezelőtt bármilyen előzetes eljárás nélkül egy olyan ember kijelentése miatt, akit a bíróság által kért pszichiátriai vizsgálatok során „kóros hazudozónak” nyilvánítottak. Kpatcha Simliya, akit ebben az időszakban szintén fogva tartottak, életfogytiglant kapott.

Todd McFarland, a Hetednapi Adventista Egyház Központjának általános tanácsosa, aki a védelem képviseletében részt vett a hétvégi tárgyaláson, azt nyilatkozta, hogy a vádlottak között volt még további két ember – Beteynam Raphael Kpiki Sama, aki 25 év börtönt és további 10 millió közép-afrikai frank (kb. 20 800 amerikai dollár) büntetést kapott, valamint Idrissou Moumouni, akit felmentettek.

A Togóban történteket adventisták milliói kísérték figyelemmel, akik az ügyet nemzetközi imanapokkal, médiakampányokkal és más kezdeményezésekkel támogatták, például a diplomatáknak és a kormány vezetőinek írott levelekkel, sajtótájékoztatókkal és egy petícióval, amelyben kérték a két fogvatartott szabadlábra helyezését.

„A bíróság döntésével kapcsolatosan ambivalens érzéseink vannak” – nyilatkozta John Graz, a Hetednapi Adventista Egyház Vallásszabadsági és Üzleti igazgatója. „Monteiro lelkész felmentése jó hír és örülünk neki, valamint családjának. Amah elítélése azonban végtelenül megdöbbentett és elszomorított bennünket.”

Monteiro, aki Cape Verde-i származású, 2009-től misszionáriusként dolgozott Togóban, és a Lomé központú Száhel övezeti Hetednapi Adventista Egyház Családmisszió Ügyosztályának is ő az igazgatója.

Letartóztatását és fogvatartását egy 2011 szeptemberi sorozatgyilkosság előzte meg.

Különböző újságcikkek és rendőrségi beszámolók szerint, több, mint tizenkét – 12 és 36 év közötti – nő holttestét találták meg Agoué külvárosban, Lomé északi részén. A holttesteken szúrt és vágott sebek voltak, és nemi szerveik egy részét eltávolították. Állati eredetű vért és szerveket gyakran használnak a vudu ceremóniák során, amelyet Togóban széles körben gyakorolnak.

Mivel senkit sem tartóztattak le, a közvélemény igazságszolgáltatást követelt ezen gyilkosságok esetében – nyilatkozták az egyház vezetői.

Simliya ezután jelent meg a televízióban rendőrök kíséretében, és egy sorozatgyilkosságról beszélt, amelyet állítása szerint ő követett el. Bűntársakat nevezett meg, akik a vért és szerveket gyűjtötték össze. A Simliyát vizsgáló orvos szerint az általa elmondott történet nagy része hamis, beleértve az áldozatok számát és az alkalmazott módszereket.

„Minden jól tájékozott, értelmes ember kételkedne ebben a hihetetlen elbeszélésben, gyilkosságának, vagy feltételezett gyilkosságának valószínűségében” – mondja ki egy pszichiátriai kivizsgálás eredménye, amely a bíróság elrendelése alapján 2012. szeptember 9-én történt, és amelyet az Adventist News Network kiküldött csoportjának is volt lehetősége áttanulmányozni.

Simliya utólag visszavonta vádját, azzal a magyarázattal, hogy a rendőrök veréssel kényszerítették arra, hogy a vércsempész hálózatban állítólagos cinkostársai nevét kimondja – írja továbbá a pszichiátriai kivizsgálásról szóló jelentés.

Mindezek ellenére vallomása – amely az ügyben az egyetlen bizonyíték –, elég volt az ítélethez ezen a tárgyaláson. Az esküdtszék, amely kimondta az ítéletet, három bíróból és hat laikus személyből állt, mondta McFarland.

A döntést vasárnap hajnali 5-kor hozták meg, fűzte hozzá McFarland. A tárgyalás január 10-én, pénteken reggel 8:45-kor kezdődött, és szombatra virradó éjjel 3:30-ig tartott. Szombaton 11:45-kor újra összeültek, és az utolsó védőbeszédet 23:30-kor mondták el.

Forrás: Adventist News Network

Fordította: Kovács Szabolcs

Négy új lelkész felszentelése az Olténiai Egyházterületben

E-mail Nyomtatás PDF

December 21-én, a krajóvai Hetednapi Adventista imaház volt a házigazdája annak a különleges eseménynek, melynek keretén belül négy lelkész felszentelésére került sor:  Cătălin Băncău, aki lelkész Roșiori de Vede városban, Cosmin Blăjan, ifjúsági lelkész Krajóván, Ciprian Ciurea, lelkész Turnu Severinben valamint Cosmin Șerban, lelkész Rădoiești -en.

Az eseményt az Olténiai Egyházterület vezetőségén kívül megtisztelte jelenlétével a Román Unió három tisztviselője, Teodor Huțanu elnök, Eduard Călugăru kincstárnok, és Nelu Burcea Vallásszabadság és Hivatalos Kapcsolatok osztályának igazgatója. Az elmélkedés üzenete valamint a további szolgálatok és a küldetési üzenet mély lelki benyomást hagytak az ihletés által érintet lelkekben. A lelkészi hívatás szolgálat és nem önmutogatás, egy szembeötlő válasz az Üdvözítő vizsga kérdéseire valamint egy személyes kapcsolat a lelkész és Jézus között.

Az ünnepély végén felszólaló frissen felszentelt lelkészek Isten és embertársaik iránti köszönetüknek adtak hangot és annak a vágynak, hogy szolgálatuk az áldott vég fele vigye a gyülekezeteket.

 

Niță Petre

Fordította: Szász Tibor

Több ezren hallgatták Wilson evangelizálás mellett érvelő védőbeszédét

E-mail Nyomtatás PDF

"A tény, hogy a Szentlélek által vezetve részt vállaltok a helyi gyülekezetetekben valamint a közösség projektjeiben, rámutat a közömbösségre adott válaszotokra ", mondta ő. "Ha lelkileg élni szeretnétek, vállaljatok ti is részt. Ha jobban szeretnétek értékelni Isten Igéjét, vállaljatok részt. Ha szeretnétek Jézusnak megnyert lelkeket látni, vállaljatok részt. Ha szeretnétek hamarosan látni Jézust visszajönni, vállaljatok részt. Csatlakozzatok világszerte a több százezer hetednapi adventistához - fiatalokhoz, vezetőkhöz és tagokhoz -, akik aktívan részt vesznek a gyülekezet küldetésének teljesítésében."

Wilson elmondta, hogy az aggodalom egy másik forrása az adventizmuson belüli "széthúzás veszélye".

"Lelkészeink és híveink közül túl sokan nem ismerték fel vagy már elfelejtették azt a szent prófétai elhívatást, amelyet Isten ehhez az egyházhoz intézett. Létezik egy egyre nagyobb törekvés,  amely minimalizálni akarja a más vallásokhoz viszonyított különbségeket. A probléma nagy része onnan ered, hogy a Bibliát, mint Isten Igéjét semlegesíteni próbálják", nyilatkozta Wilson.

Később hozzátette: "Élet-halál üzenetet kell a világnak bemutassunk. A hetednapi adventisták Noéhoz hasonlóan felálltak, hogy előkészítsék a világot az utolsó órákra. Teljesen meg vagyok győződve, hogy a Jézus és a prófétai örökség által vezetve ez a mozgalom győzni fog."

Folytatólagosan a világira vonatkozóan Wilson azt mondta, hogy a táplálkozásra, öltözködésre és viselkedésre vonatkozó hagyományos adventista tanácsok elhanyagolásának ára van: "Azok az alapelvek, amelyeket a hetednapi adventisták megbecsültek a táplálkozásról, öltözködésről, üdülésről, szórakozásról és a Szombat megtartásáról, hamar a múlthoz tartozó dolgokká válnak. Akkor, amikor a hívők ugyanazokat a tartozékokat használják, mint a világ, úgy öltözködnek, mint a világ, szeretik a világ szórakozásait, annak zenéit hallgatják és vonzzák őket Hollywood termékei, a valódi lelkiség eltűnik, Sátán pedig bejut a szívbe."

Wilson hozzátette: "Szerte a világon emberek milliói vágyakoznak valami másra. Ők a valódi kereszténységre vágynak. Soha nem fogunk elérni hozzájuk, ha a mi színvonalunkat az ő szintjükre süllyesztjük. Nekünk kell "a színvonalat emelnünk ".

Ugyanakkor, Wilson az üzenetében elmondta: "Fiatalok, innen úgy menjetek el, hogy tudjátok, Isten elhívta a Hetednapi Adventista Egyházat, mint egy profetikus népet, amelynek profetikus mozgalomnak kell lennie, egy üzenettel és egy profetikus küldetéssel."

Mindamellett, hogy az üzenet hirdetésében és a gyülekezet növekedésében elért haladásról említést tett, Wilson elmondta, hogy aggasztja a tény, hogy ezen a hosszú úton fiatalok, felnőttek és más tagok vesznek el. Kijelentette, hogy a fiatalok és  az adventisták közötti kapcsolat fenntartása érdekében, az egyház Ifjúsági Ügyosztálya "kinevez egy full-time igazgatót" a nyilvános iskolák táboraiban való szolgálatra, úgy a hetednapi adventisták, mint a nem adventista fiatalok számára, akik érdeklődnek az üzenet iránt.

Wilson arra a kérdésre, hogy mit üzen a fiataloknak, ezt válaszolta: "Vállalj részt a saját gyülekezetedben. Légy részese mindannak, ami történik. Ne légy megelégedve azzal, hogy vállat vonsz és meghúzódsz egy sarokban."

Az elnök a beszédét az egyház egyik alapítója, Ellen White szavaival zárja: "Bármily gyöngének és gyarlónak látszik is a gyülekezet, bizonyos értelemben Isten mégis legnagyobb figyelmében részesíti"(Apostolok története, 8. oldal)

 

Fordította: Kovács Szabolcs

A Hetednapi Adventista Egyház tagjainak száma túllépte a 18 milliót

E-mail Nyomtatás PDF

A Hetednapi Adventista Egyház egyike a leggyorsabban fejlődő  keresztény felekezeteknek a világon, több mint 18 millió megkeresztelt tagot számlál. Az archiválás, statisztika és kutatással foglalkozó iroda szerint szeptember 30-án világszerte 18.028.796 hetednapi adventista volt.

Közel 25 -30 millió férfi, nő és gyermek vesz részt hetente az Adventista Egyház istentiszteletein. Az egyház nem kereszteli meg a csecsemőket és a gyermekeket, ezért  van ilyen nagy különbség a megkeresztelt tagok és az istentiszteleten résztvevők száma között.

Az Adventista Egyház Végrehajtó Titkára, G.T.Ng, észrevette a gyülekezetek tagjai számának növekedését: „Minden nap, az egyházhoz csatlakozik 3.052 személy. Minden órában megkeresztelkedik 127 lélek. Minden percben két személy keresztelkedik meg, és mindezért áldjuk a Jó Istent”, mondták az egyház vezetői az éves gyűlésen, mely 2013 októberében volt, Silver Spring, Maryland.

David Trim, az archiválás, statisztika és kutatással foglalkozó iroda igazgatója beszélt  erről mérföldkőröl: „Örvendünk ennek a növekedésnek, ilyen időben, melyben globális szinten, több vallási felekezet nem növekszik.  Hálásak vagyunk Istennek, hogy ilyen kihívások között mint a politikai nyomás, vallásos üldözések, a szekularizmus és materializmus elterjedése, ez a mozgalom mely a reménységre és az ember teljességére  helyezi a hangsúlyt, tovább növekszik, elérve ezt a küszöböt”.

Hivatalosan megszervezve 1863-ban, a Hetednapi Adventista Egyház 112 kollégiumot  és egyetemet irányít, több mint 1900 iskolát és közel 6000 általános iskolát, összesítve  1,75 millió beiratkozást jelentve. 172 kórházban évente 16 millió személy ellátására kerül sor. Az egyház elkötelezettsége az emberek szolgálata iránt az ADRA tevékenységeiben valósul meg és az evangélizációs tevékenységekben, melyeknek célja a hármas angyali üzenet hirdetése egy olyan világban,melynek szüksége van a Bibliára alapuló válaszokra.

Mark A. Kellner/ Adventist Review

Fordította: Magó Zsolt

Adventista kiválóság: A La Sierra Egyetem egyik tanára Emmy díjat nyert a "Miracle" című filmmel

E-mail Nyomtatás PDF

A Hetednapi Adventista Egyház La Sierra Egyetemének film- és televíziószak segédtanára Emmy díjat kapott egy filmért, amely egy valós történet csodája ihletett.

Cristoph Silber, ismert forgatókönyvíró és a La Sierra Egyetem  film és televízió szak tanára azon televízió filmalkotók közé találtatott,akik elnyerték a várt dicséretet a New York-ban történő ceremónián, írja az iskola kiadványa. Silber filmje a "film/ tévésorozat" kategóriában volt jelölve.

A 10 odaítélt díj közé számláltatott egy Emmy az "Egy nap egy csodának"("A day of miracle") ausztro-német  sorozatnak, amely Ausztriában és Németországban volt sugározva ez év elején, rekordnézettséget jegyezve. Azon valós történettől ihletve, amelyet a "The New Yorker" újságban olvashatunk, leírja egy keresztény mezőgazdász család traumáját, akik 4 éves kislányukat fedezték fel egy hideg jeges tóban. Annak ellenére, hogy az orvos halottnak tekintette, egy fiatal és tapasztalatlan orvos eldönti, a hatalmas ellenállás és nagyon alacsony esély ellenére, hogy megpróbálja megmenteni őt.

A film majdnem 75%-a egy kórházi ágyon történik így bemutatva az orvos hősies erőfeszítését az extrém stresszhelyzetben, hogy megmentse a gyereket az alatt az extrém kevés idő alatt amely rendelkezésükre áll.

"Ez azon orvos története, aki kijelenti, hogy "Nem mondok le erről a gyermekről" és küzd érte", mondta Silber.

A történet vonzó volt Silber számára, mivel azt boncolgatja hogy "ez a nagy lelkiismereti kérdés, hogy meddig mehetünk el valaki életének megmentésében, a csoda létezése és, hogyha tudunk, a reménységünk lemondása által, tegyünk valamit, hogy történjen egy csoda avval, hogy nem mondunk le", mondta ő. "A nézőt dönteni hagyjuk."

A filmet a Rowboat Film-Und Fernsehproduktion alkotta, együttmüködve a Graf Filmproduktion, ZDF és ORF-el, továbbá együttmüködve még a BetaFilms GmbH-val Münchenből, Németországból.

A film bemutatása után sok orvos és egészségügyi ápoló levelet írt, megköszönve a sorozat megalkotóinak, hogy nagy pontossággal mutatták be a filmben azt a világot, ahol ők naponta dolgoznak."Egy sikerkarrierrel vagyok megáldva, de nem volt még egy ilyen válaszom sem a filmekre", mondta Silber.

Silber, aki Londonban és Berlinben nőtt fel, írt és közreműködött több, mint 25 filmben és több tíz tévésorozatban Németországban, Ausztriában, Angliában és az Amerikai Egyesült Államokban, az ő örökbefogadó országában. Az "egyik legfelkapottabb újkeletű forgatókönyvíró Európában" nevet kapta a Screen International-tól. Az ő filmjei olyan elismerést gyűjtöttek be, mint a BAFTA és az European Film Award, nevezve volt az Aranygömbre és az Emmy-re, valamint több más díjazásra nemzetközi konferenciákon.

A század filmjei miatt ismert, mint például a nemzetközi sláger "Good Bye Lenin" és a kritikusok által 2008-ban éljenzett "North Face".

2011-ben a Vilcej alapítvány Silbert a következőképpen dicsérte meg: "bevándorló rendező... akinek kreatív lelke az amerikai filmipart lelkesíti és ihleti". Legújabb projektjei között található az a szerelmi történet, amelyért több díjat is kapott, "My last day without you"("Utolsó napom nélküled") és századbeli "Banklady".

Most Silber egy londoni rendezőcégnél dolgozik egy tévésorozaton "Nuremberg" címen. A projekt alapját a híres Nuremberg-i perek képezik, amelyek 1945 és 1949 között történtek Nuremberg-ben, Németországban azért, hogy a náci vezetőket felelősségre vonják az emberiség ellen elkövetett gyilkosságaikért.

Projektjei között Silber 2 kurzust is tart: televíziós forgatókönyv és írás. Ezeket minden negyedévben megtartja a La Sierra Egyetemen.

Mark A. Kellner, CD EUDNews

Fordította: Kovács Szabolcs

Az Adventista Egyház támogatja egy muzulmán nő tárgyalásait a munkahelyen történő vallásszabadsági jogainak áthágása miatt

E-mail Nyomtatás PDF

A Hetednapi  Adventista Egyház a tegnap benyújtotta az amicus curiae-t vagyis „a bíróság barátját”, amellyel támogatja egy Egyedült Államokban lévő muzulmán nő tárgyalásait, akit nem vettek fel a munkahelyre mivel feje be volt födve.
2008-ban Samantha Elauf híjabot viselt, amikor megjelent az állásinterjún az Abercrombie & Fitch üzlet eladói pozíciójára jelentkezve Tulsában, az Oklahoma állambeli városban. Miután a cég egyik vezetője kijelentette, hogy a fej befedése az üzlet szabályzatát áthágja, a nőt visszautasították anélkül, hogy megbeszéljék az esetleges alkalmazkodási lehetőségeket.
Az államokbeli Munkavállalás Egyenlő Lehetőségekkel bizottsága, amely beperelte a céget Elauf esete miatt azt mondja, hogy a történtek megszegték az Emberi Jogok Törvényei VII. paragrafusát. Ez a munkaadót arra kötelezi, hogy tegye meg a tőle telhetőt és ésszerűen alkalmazkodjon munkavállaló vallásos ünnepeinek és gyakorlatainak tiszteletben tartása érdekében.
Miközben egy szövetségi bíró megtartotta 2011-ben az EEOC-t, egy friss döntés a Felsőbbrendű Bíróság 10. körforgásában visszautasította ezt a döntést, mivel Elauf nem mondta az Abercrombie vezetőségének, hogy szüksége lenne ilyen alkalmazkodásra a vallásos gyakorlataira és ünnepeire nézve, miközben ő híjabot viselt.
Dwayne Leslie, az Adventista Egyház törvénybeli problémákkal foglalkozó igazgatója azt mondta, hogy a 10. körforgás döntése aggodalomra ad okot.
„A 10. körforgás új alapelvének megfelelően a munkaadók visszautasíthatják a kötelezést, hogy alkalmazkodjanak az alkalmazott vallási szükségleteihez”, írta Leslie a 12-es számú decemberi Huffington Post-ban.
A vallásos jellegű öltözetek és a szombat vagy egyéb ünnepek tiszteletben tartásának kérdése képezi a leggyakrabban munkahelyi konfliktusok témáját, mondják az Egyház jogi tanácsadói.
A híjab, turbán, kippa, és más vallásos jellegű tartozékok gyakran áthágják a cégek előírásait a ruházatnál, a szombat tiszteletben tartása pedig a munkaprogram esetében jelent akadályt.
Ez a dolog különleges módon foglalkoztató mivel nő az on-line kérelmek száma, nyilatkozta Todd McFarland, az Adventista Egyház általános tanácsadója.
Az ilyen jellegű kérelmeknél az igénylőnek tudatnia kell programja határait, de nincs megadva a lehetőség, hogy meg is indokolja azt. Amikor az igénylők megmutatják ezt az időkorlátot, automatikusan visszautasítják őket.

„Ez (a döntés) lényeges hatással lehet nem csak a muzulmánok hasonló esetében az öltözködéssel kapcsolatosan, hanem az egész kereszténységre nézve”, mondta Mc Farland.
„Bármilyen vallással kapcsolatos munkahelyi támadás, függetlenül a személy vallási irányzatától, ugyanakkor támadás az Adventista Egyház ellen is, a tagok ellen és azon képesség ellen, hogy egyszerre megtarthassák hitüket és munkahelyüket is” - mondja ő.
Ezen a tárgyaláson az Adventista Egyház a következők támogatását élvezi: National Association of Evangelicals, Christian Legal Society, American Civil Liberties Union Foundation, Baptist Joint Committee for Religious Liberty, American Jewish Committee és Sikh Coalition.
A közös amicus curiae támogatja az EEOC és Elauf petícióját, hogy újratárgyalják az esetet az összes bíró előtt.

Elizabeth Lechleitner/ANN
Fordította: Kovács Szabolcs

Ünnepi program a Reménység Televízión

E-mail Nyomtatás PDF

A Reménység Televízió meghív, hogy a 2013-as év utolsó két hetét olyan Dokumentum filmek és vallásos zenei programok követésével töltsd el, amelyek örömmel töltik be szívedet és tartalommal a téli vakációdat.
A meglepetések sorozata már pénteken indul, december 20-án! Este 22:00 órától meghívunk, kövesd az olasz gyülekezet koncertjét, ahol közreműködik a The Royal Singers kamarakórus, The Royal Kids gyerek kórus, akiket a Pro Nobile zenekar kísér. Ismétlésben is megtekinthető az adás szombaton december 21-én 13:00 órától.
A „Betlehemi fohász” című koncert is, amelyet a kolozsvári Filharmónia Auditorium Maximum termében rendeztek meg az Erdély vidéki kórusok és együttesek, megtekintésre kerül szombaton, december 21-én 21,00 órától, valamint ismétlésben vasárnap, december 22-én 14:00 órától.
Ugyancsak vasárnap, 20:00 órától, egy humanitárius koncertet mutatunk be, amelyet a Marosvásárhelyei Kultúrpalotában tartottak. Újra láthatod a Voces, Bel Canto, Noblesse együtteseket és örülhetsz Sara Stroici hegedűművésznő különös előadásainak. Hétfőn, december 23-án ismétlésben is megtekinthető lesz 15,00 órától.
Szerdán, December 25-én, kerül sorra a “Jan Hus” című dokumentumfilm bemutatása. Követhetsz egy olyan ember életéről szóló filmet, aki az európai történelem legkényelmetlenebb és sötétebb idejében élt, amelyet politikai erőszak és vallási zavarodottság jellemzett. Vigaszra és reménységre találva a Bibliában, meg szerette volna osztani ezt a nép nyelvén. Mi lett ennek a következménye és hogyan alakult Husz élete? Forgasd fel a történelem lapjait a Reménység Televízió segítségével! Csütörtökön, december 26.-án, reggel 7:00 órakor visszanézheted az ismétlésben.
20:00 órától az „Énekelni akarok” gála koncertet tekintheted meg, melyben az ország minden területéről összesereglett gyerekek vettek részt és énekeltek. Ennek a programnak ismétlése még aznap 14:00 órától kerül sorra.
Ugyancsak szerdán este 22:00 órától, vallásos koncertet hallgathatsz, amelyet a Fideles Domini kórus tartott a Ploiesti Filharmónia színpadán, a Pro Nobile aláfestésében Mihai Nae vezénylése alatt.
John Wycliff reformátor élete csütörtökön este fog feltáródni a Reménység Televízió adásában, december 26.-án 19:00 órától. A film a reformátor utolsó napjaira összpontosít, amikor kiszakadt a Katolikus Egyházból és lefordította a Bibliát is angol nyelvre.

Csütörtök estére 20:30 órai kezdettel két koncertet is készítettünk. Az első címe „A reménység éje”, amelyben az Adventista Főiskola csengettyűs zenekara Sara Stroici hegedűművésznővel szerepel; az eseményt a Szebeni Német Fórum Tükörtermében rendeztek meg. A folytatásban a Bukaresti Dales Teremben megtartott vallásos zene összeállítása szerepel az Inger Alb (Fehér Angyal) és Bell Canto együttesek közreműködésével. Mindkét koncertet ismétlésben megtekintheted másnap reggel 8:00 órától.
Pénteken, december 27.-én, 20:00-tól meghívunk tekintsd meg a In Te Domini, Jean Filip Preotesoiu által vezényelt kórus humanitárius koncertjét, amelyet a bukaresti Rin Grand Hotel termében tartottak. Ennek a programnak ismétlése szombaton, december 28.-án, délben 13:00 órától kerül sorra.
A Reménység Televízió „Túl a hegyen” című filmjét december 28.-án tekintheted meg, ismétlésben pedig másnap 14:00 órától. A gyarmatosítás idejében Dél-Afrika népét tudatlanságban és írástudatlanságban tartották. Egy ifjú, kit édesapja arra tanított, hogy az írástudás felemeli az emberek életszínvonalát, célul tűzte törzse fiainak oktatását. Irántuk való szeretete és Istenben vetett hite legyőzhetetlenné tette.
Vasárnap, december 29.-én 20:00 órától, az „Énekelni akarok” gyerekek kórusa meghív, tekintsétek meg a Temesváron tartott koncertjüket. A talentummal megáldott kisénekesek legszebb énekei derűt és kikapcsolódást nyújtanak. Ennek ismétlése január 2.-án 14:00 órától lesz. Az év utolsó napjára tartogatjuk a legtöbb meglepetést.
Este 19:30-tól, Doug Batchelor lelkész, akit minden bizonnyal szeretettel követtél a „Reménység a láthatáron” című előadásban, egy lelki üzenetet készített az Új év megnyitására.
Ugyancsak este 20:00 órától, a Reménység Televízió közvetítői és műsorvezetői egy visszatekintő adást készítenek az „Egyház akcióban” című adásban, összegyűjtve a 2013-as év legfontosabb eseményeit. 22:00 órától pedig megtekintheted az “Adventisták” című dokumentumfilmet, Martin Doblmeier, adventistákról szóló első filmjét, amely kihangsúlyozza az általuk gyakorolt azon életfilozófia eredményeit, és amely szerint a test Isten Szentlelkének temploma.
23:00 órától meghívunk egy kétórás Lelki pihenésre, az újév külön kiadásaként. Kövesd és hallgasd a Reménység zenét, egy jobb és teljesebb összhang érdekében.
Az újév első napján, két filmet is megtekinthetsz. 20:00 órától Gladys Aylward misszionárius életéről készült dokumentumfilmet – egy London külvárosából származó szegény lányról, akit megragad a kínai misszió vágya. Bár visszautasítják, magánvállalkozóként indul el, átutazva vonattal a földteke felét, ahol éppenséggel a háború dúl Kína és Oroszország között. Amikor pedig a Japánok leigázzák Kínát, Gladys árva és elhagyott gyerekeket fogad magához. Családja így száz tagra nő, amelyet megmentésük érdekében a hegyeken és folyókon át vezet egy biztonságos helyre. Egy kis asszony és egy nagy Isten! Ismétlésben a film megtekinthető vasárnap, január 5.-én, délben 13:00 órától.
22:00 órától az „Adventisták 2” film tekinthető meg, melyet Martin Doblmeier amerikai rendező készített, akit csodába ejtett az adventista egészségügyi misszionáriusok egész világon való jelenléte. Ennek a filmnek megvalósítása érdekében Doblmeier Haiti, Malawi, Brazília, Kína, Peru és a Dominikai Köztárság területire utazott, az adventista misszionáriusok nyomán.
„A teremtés” című 30 perces film olyan tagadhatatlan érvek felsorolását hozza, amelyek állást foglalnak Isten teremtő mivolta mellett, a fejlődéstan és az élet véletlenszerű létrejötte ellen.
Arra vagyunk meghívva, hogy tekintsünk meg dolgokat az élet szépségéből, összetettségéből és értékéből, ahogy az annak különbözőségében jelentkezik és hogy ismerjük el, ez egy Értelmes lény létezését igényli. A filmben szép Bibliai kivonatok szerepelnek, amelyet pénteken, január 3.-án este 20:00 órától és ismétlésben 4.-én, 13:00 órától tekinthetünk meg.
Jó tévézést kívánunk!

A Reménység TV munkacsapata.
Fordította: Szász Tibor

A"Reménység a láthatáron" sorozatot naponta több tízezren követték élőben a világhálón

E-mail Nyomtatás PDF

Az online közvetítés egyre alkalmasabb az adventista egyház kommunikációs tevékenységeire. Az utolsó idők erőfeszítései ez irányba sodorták az adventista egyházat és úgy tűnik, a nyitott magatartás állandóan kellemes meglepetéseket tartogat.

Az egyház, értékeinek közlése érdekében legutóbb tett erőfeszítése a "Reménység a láthatáron" előadássorozat volt, melyet Doug Batchelor lelkész és író tartott. Így a "Reménység a láthatáron" és Speranta Televíziónak szentelt  platformokon, első naptól kezdve, több mint 15ooo felhasználó követte a Doug Batchelor előadásait. Tény, hogy kisebb nehézségeket is okozott a váratlan nagy érdeklődés a program iránt.

Az esemény második napján, a látogatók száma 24ooo-re nőtt – a rendezők felmérései szerint, a Hetednapi Adventista Egyház internetes közvetítéstörténelmének legnézettebb eseménye lett.
A "Reménység a láthatáron" tervezet 1o alkalomból áll, élő közvetítéssel az Adventista Teológiai Intézet kápolnájából, melynek két része van.

Az első részben Doug Batchelor, bemutatott egy bibliai témát és kérdésekre válaszolt, a második részben a romániai intellektuális réteg különböző személyiségei nyílt vitát tartottak a Batchelor által bemutatott témákról. A beszélgetés Liviu Dumitrascu és Tiberiu Nica által létrehozott különleges adás keretében történt élőben, a Reménység Tv-n és a Reménység Hangja Rádióban.

Közvetlenséggel és humorral, Doug Batchelor személyes szűrőjén vitte keresztül a hit embereinek jelentős történeteit, érthetően magyarázva a Szent Könyvet, a XXI. században élő emberek számára. Mivel neki is kereséssel és belső harcokkal teli élettörténete van, Doug Batchelor elképzelte a bibliai hősök gyötrődéseit, kétségeit, melyek – noha más korszakban éltek- hasonlókká válnak a ma élő személyek bármelyikéhez. Az emberi természet mélységeit megértve, Doug Batchelor annak reményét nyújtja, hogy bárki, aki látszólag egy olyan útra tér, melyből nincs visszaút, végső soron a menybe juthat. Véleménye szerint bármilyen tapasztalat, bármennyire fájdalmas vagy értelmetlen legyen, helyrehozható, ha megengedik Istennek, hogy dolgozzon.

„Hiszem, hogy egy dicséretes esemény, mivel elsősorban egy olyan kulturális alkalom, amely jelenleg hiánycikket képez – lelki töltete meg teljes mértékben szükséges” - jelentette ki dr. Constantin Bălăceanu-Stolnici. „Bemutatnak egy ihletett szöveget, értelmezik az adott részt és minden olyan módon történik, mint egy magas szintű katekézis.”„Nagy számban láttam jelen fiatalokat, akik hosszú utat tettek meg” jelentette ki még dr. Constantin Bălăceanu-Stolnici akadémikus. „Ez egy komoly előadási és bemutatási erőfeszítés. Ez egy sikeres megvalósítás, melyet más vallásoknak is követni kellene.”
Batchelor története egy rendkívüli jelzővel bír és a könyve „A leggazdagabb barlanglakó” bizonyítja ezt az értékelést, mely rövid idő alatt bestseller lett.

Egy milliomos filantróp George Batchelor szenvedélyes repülőgép befektető és egy show business sztár, Ruth Batchelor gyerekeként Dougnak semmije sem hiányzott, amit pénzen meg lehetett venni. Ez azonban nem mentette meg az öngyilkosság gondolatától - már a serdülőkor korai éveitől kezdve - és más viselkedésbeli kihágásoktól sem, amelyek abban csúcsosodtak ki, hogy 15 évesen elszökik otthonról.

Teljesen borúlátó azzal kapcsolatban, amit az élet nyújtani tud, Doug választása az elhagyatott életmód, mely sivatagi extrém kalandozásból, drogozásból, bűncselekményekből és börtönből állt. Több így eltöltött év után egy Kaliforniai Palm Springi barlangban tartózkodott, ahol meztelenül élt és abból táplálkozott, amit a hegyen vagy a városszéli kukákban talált.
Doug hihetetlen történetének hirtelen fordulópontja, amikor a barlangban, amelyben lakott, megtalált egy ismeretlen személy által otthagyott Bibliát. Az események további alakulásáról és az előző életéről tartalmaz leírásokat a „Leggazdagabb barlanglakó” c. könyv.

A „Reménység a láthatáron” sorozatot december 6-14 között, 19 órától élőben a Sperantatv-n és a Reménység hangja rádión lehetett követni, valamint online a sperantatv.ro, rvs.ro si sperantalaorizont.ro oldalon. Az adást másnap reggel 7 órától ismétlésként közvetítették.

Az előadásokat újra lehet nézni és akár letölteni a www.sperantalaorizont.ro oldalon!(A szerk. megj.)

Loredana Dumitrascu / AARC
Fordította: Magyarosi Ernő

A Reménység TV már a hordozható eszközökön is követhető

E-mail Nyomtatás PDF

Egyre több személy használ hordozható eszközöket kommunikálására és szórakozásra, valamint arra, hogy a nap minden pillanatában, minden helyen információhoz juthasson.

A Reménység TV már azokon az eszközökön is követhető, amelyek Android vagy iOS operációs rendszert használnak.
A Reménység TV alkalmazása iOS-ra ITT letölthető.
A Reménység TV alkalmazása Android-ra ITT letölthető.

„Ez az alkalmazás olyan pillanatban jött, amelyben újból ráébredtünk, hogy a virtuális környezet milyen fontos”, nyilatkozta Cristina Isvan, a Reménység TV és Reménység Hangja Rádió főszerkesztője.
„Miután a Reménység a láthatáron című műsor keretén belül több tízezer felhasználó használta honlapunkat – annak érdekében, hogy élőben követhessenek – elérkezett az idő, hogy könnyebben megtalálhatók és követhetők legyünk a hordozható eszközökön. Mindazok nevében, akiknek a mobiltelefon fontosabb, mint a televízió vagy a számítógép, köszönjük a műszaki csoportnak, hogy rendelkezésünkre bocsátotta ezt az alkalmazást”, fűzte hozzá Cristina Isvan.

A hordozható eszközök felhasználói követni tudják majd az élő adásokat, ugyanakkor a Reménység TV archívumát és napi műsorújságát is. A Reménység a láthatáron előadássorozat valamint a Különkiadások elérhetőek azokon a telefonokon és táblagépeken, amelyek iOS és Android operációs-rendszert használnak.

Loredana Dumitrascu
Fordította: Kovács Szabolcs

Betlehemi fohász koncert Kolozsváron

E-mail Nyomtatás PDF

Folyó év december 8-án sor került a „Betlehemi fohász” koncert megrendezésére Kolozsváron. Az esemény Jézus Krisztusnak világunkba való érkezésére, mint Isten legnagyobb és legértékesebb Ajándékára emlékeztette a közönséget.

A koncert színhelyeként az „Auditorium Maximum” termet választottuk, ahol 800 vendég előtt 6 kórus és 3 együttes lépett fel: a vajdakamarási adventista gyülekezet ifjúsági kórusa, az „Agnus Dei” kórus, a fickói gyülekezet ifjúsági kórusa, a marosvásárhelyi "A" Adventista gyülekezet kórusa, az „Advent” női kamarakórus, a Kolozsvári Központi Adventista Gyülekezet ifjúsági kórusa,  illetve az „Agape” férfi együttes, a Graal együttes és az „Echo” kvartett. A város hivatalosságai közül Horváth Anna alpolgármester és Eckstein-Kovács Péter tiszteltek meg jelenlétükkel.

 

A koncertet, amely az Adventista egyház névjegyét hordozta, Stefan Tomoiaga lelkész, az Észak-Erdélyi egyházterület elnöke beszédével és Ilyés János Béla lelkész és titkár imájával nyitottuk meg. Az előadás végén Banga-Jánosy Emil műsorvezető elmondta, hogy Krisztus második eljövetele legalább olyan fontos, mint testet öltése és a jövőre nézve elengedhetetlen az erre való felkészülés.

Isten áldásának köszönhetően a közönség megelégedetten és az ének üzenetét szívükbe zárva távozott.

A Speranta-Reménység TV pénteken, 2013. december 20-án, 17 órai kezdettel  az Élő képek rovatban tűzi műsorra a koncert 1. részének bemutatását.(Szerk. megj.)


Pálfi Miklós

Részvétet nyilvánított az Adventista Egyház elnöke

E-mail Nyomtatás PDF

Nelson Mandela államfő halála után a Hetednapi Adventista Egyház elnöke, Ted N. C. Wilson, a következőket nyilatkozta:

„A világszéles Adventista Egyház csatlakozik a dél-afrikaiakhoz és az egész világhoz Nelson Mandela gyászolásában. Az életét a megbocsájtás és a békekötés jellemezte. Világosságként élt egy olyan világban, ahol gyakran a megtorlás, a harag és a gonoszság árnyéka uralkodik.”

„Elmélkedjünk mindannyian az ő fáradozásain az emberek békében való egyesítéséért. Mekkora öröm, hogy mi is ennek a folyamatnak részese lehetünk, mivel Istennel és egymással is megbékéltünk Jézus Krisztus kegyelme által, aki a Béke Királya. Ki szeretnénk fejezni részvétnyilvánításunkat és együttérzésünket a Mandela családnak és Dél-Afrika állampolgárainak."

Ted N.C. Wilson elnök, a Hetednapi Adventista Egyház Generálkonferenciája

Fordította: Kovács Szabolcs

4. oldal / 60