Adventista Info

700 nő visszahozza a nyarat Schwäbisch Gmündben

E-mail Nyomtatás PDF

„Köszönöm, hogy visszahozták a nyarat!" köszöntötte Dr. Joachim Bläse, Schwäbisch Gmünd város polgármestere, illetve a Nevelés, Sport és Szociális Problémák Ügyosztályának vezetője szeptember 5-én, pénteken a közép- és dél-európai (Inter-Európai Divízió, EUD) Hetednapi Adventista Egyház szervezésében első alkalommal tartott nők nemzetközi kongresszusának résztvevőit. „Milyen helyzet alakult volna ki, ha Oroszországban, Ukrajnában és az afrikai országokban nők töltötték volna be az elnöki tisztséget?", kérdezte ő, a közönség tapssal jutalmazván válaszát: „A nők rendelkeznek a konfliktusok másként való megoldásához szükséges erővel és ajándékkal." Továbbá, bátorította az összes nőt a saját országukban való tevékenykedésre, „mivel csak a békével valósíthatunk meg valamit, és szükségünk van önökre, az önök női szerepében".

„A férfiaknak és nőknek szükségük van egymásra", tette hozzá Denise Hochstrasser (Krattigen, Svájc), a kongresszus szervezője, miután üdvözölte a mintegy 40, férj és segéd minőségben részt vevő lovagot.

Bruno Vertallier, az Inter-Európai Divízió elnöke köszönetet mondott a nőknek, amiért színt visznek az egyház életébe, és bátorította őket, hogy legyenek fényhordozók a világban.

Heather-Dawn Small, a világszéles Adventista Egyház Női Misszió Ügyosztályának igazgatója egy nagyon személyes és dinamikus szónoklattal bátorította a hallgatóságot, hogy az életükben munkálkodó Isten kegyelme által hatást gyakorolhatnak és fontos változtatásokat hozhatnak családjaikban és baráti kapcsolataikban.

A szombati istentiszteleti alkalom és a különböző témákkal foglalkozó 17 szeminárium mellett a szeptember 5 - 8 közötti időszakban szervezett kongresszuson sor került a nemi megcsonkítás kenyai áldozatait támogató jótékonysági koncertre is.

A kongresszusra vonatkozó további információkért (angol nyelven), látogassa meg:

http://www.women.eud.adventist.org/women-in-action

Fordította: Sinkler Beáta

Az Inter-Európai Divízió könyvevangélistáinak kongresszusa

E-mail Nyomtatás PDF

Az Inter-Európai Divízió könyvevangélistáinak kongresszusa szeptember elsején kezdődött az Adventista Teológiai Intézet cernicai (Ilfov megye) központjában. Mottója a következő volt: „Reménységet vinni minden otthonba”. Minden öt évben egyszer a könyvevangélisták meghívást nyernek egy ilyen eseményre, ahol különleges kiképzésben részesülnek és lehetőségük nyílik a tapasztalat-cserére is.

A könyvek általi evangelizálás az adventista missziómunka egyik ágazata, amelynek célja a bibliai-, egészségügyi- és nevelési értékek megismertetése a széles néptömegekkel. Ugyanakkor egy próbálkozás arra nézve, hogy megosszák a körülöttük élő emberekkel közös reménységüket.

Azáltal, hogy a könyvevangélisták megkeresik az embereket ott, ahol vannak – otthonaikban, munkahelyükön, a közterületeken – hidakat építenek és felkínálják nekik egy boldogabb élet lehetőségét.

A könyvevangélisták nagyon különböző környezetből származnak. Egyesek diákok, mások munkások, orvosok, tanügyi alkalmazottak voltak mielőtt ezt a munkát elkezdték volna.

Az idei kongresszus a közösség támogatására összpontosította figyelmét. Az iskolákban és vállalatokban megtartott egészségügyi szemináriumok által a könyvevangélisták nagy mértékben  hozzájárulnak az állampolgárok egészségének és jólétének jelentős mértékű javulásához.

A hivatalos engedéllyel működő, kiképzett könyvevangélisták egészségügyi vektorok is. Segítik az embereket életstílusuk megváltoztatásában. Megmagyarázzák nekik, hogy táplálkozási szokásaik miképpen befolyásolják fizikai, sőt mentális egészségüket is. De ez nem minden: egy átfogó és teljes körű megoldást igyekeznek nyújtani az egészséges életmód területén. Időt fordítanak az emberek meghallgatására, és közösen próbálnak egy megfelelő kiutat keresni az egészségügyi és kapcsolatbeli problémákból való kimenekedéshez.

Egy egyetemista lány, Andrada, a következő vallomást tette: „Az a tény, hogy önkéntesként részt vettem egy nyári programban, teljesen megváltoztatta az életemet. Azelőtt egy önző, én központú személy voltam. Most felfedeztem, hogy a mások jólétéről való gondoskodás örömmel és boldogsággal tölt el. Ezt az érzést nem szeretném többé elveszíteni.”

Alina ebben az évben fejezte be a líceumot és így nyilatkozott: „Egy hónappal ezelőtt még fogalmam se volt arról, hogy milyen irányba induljak az életben. De miközben részt vettem a „Valdens Diák” programban, a helyzet gyökeresen megváltozott. Most már tudom mit akarok. Életemet mások megsegítésére szeretném fordítani. Ezért elhatároztam, hogy orvosi tanulmányokat folytatok.”

Az eladott, kikölcsönzött és terjesztett könyvek, folyóiratok nagyon vonzó kinézetűek és jó minőségűek. Az emberek első látásra értékelik és miután elolvassák, megszeretik. Ezért a kiadók azon fáradoznak, hogy továbbra is jó minőségű termékeket gyártsanak.

A kongresszus szeptember 4-én egy hálaadó istentisztelettel ért véget. A résztvevők hálát adtak Istennek a Tőle nyert áldásokért, a szervezők pedig megköszönték az evangélisták eddigi szolgálatát és további munkára bátorították őket.

A résztvevők közül hárman több mint 30 éve végzik ezt a munkát, egy könyvevangélista nő pedig már több mint 55 éve szolgál ezen a területen. Látva ezen személyek örömét, lelkesedését és dinamizmusát, a fiatal evangélisták ösztönzést éreztek a munka folytatására. Szeretnék még hatékonyabban szolgálni Istent, embertársaikat, egyházukat, hálát adva mindenért az Adományozónak. Minden résztvevő vállalta, hogy „reménységet visz minden otthonba”.

Gabriel E. Maurer, Titkár - EUD/ CD EUDNews

Fordította: Halmi Gyöngyi

A Speranta-ReménységTV magyar adásai szeptember 15 – 20 között

E-mail Nyomtatás PDF

I. HÁROM MAGYAR NYELVŰ MŰSOR – HETI 6 ÓRA ADÁS MAGYARUL a Speranţa-Reménység televízióban:

1. PárBeszéd – hétfőtől csütörtökig, naponta 17:00 órától (16:00 HU)

 

Ismétlések:      kedden, szerdán, pénteken 11:00 órától (10:00 HU);

csütörtökön 13:00 órától (12:00 HU).

 

2. Élő Képek – minden pénteken 17:00 órától (16:00 HU)

 

Ismétlések: szombaton, 3:00 órától (2:00 HU) és hétfőn 11:00 órától (10:00 HU).

 

3. Lépésről Lépésre - minden szombaton 16:00 órától (15:00 HU)

Ismétlés: vasárnap, 8:00 órától (7:00 HU).

 

II. Program előzetes

FONTOS!

Hétfőtől szombatig, NAPONTA FRISS adásokkal várjuk a SperantaTV magyar nyelvű műsorainak kedves nézőit.

 

Három új adássorozat vette kezdetét az elmúlt héten:

 

1. „Történelmünk arcképcsarnoka”ezen a héten szerdán, a PárBeszéd műsorában.

„A történelem az élet tanítómestere” - mondta Ciceró („Historia est magistra vitae”). De csak azok számára, akik ismerik a történelmet – a világ, a nemzetük, országuk, egyházuk, családjuk és nem utolsó sorban a Biblia történelmét.

Elődeink erényeiből (és hibáiból is) sokat lehet tanulni. Egyéniségük, életük és munkájuk példa értékű (lehet) akár a jelenlegi fiatal nemzedék számára is.

Timis-Balázsy Sándor egyházjogásszal ebben a beszélgetéssorozatban az erdélyi adventista közösség kimagasló személyiségeit jelenítjük meg.

 

2. „100 év adventizmus Mezőpanitban” pénteken, az ÉlőKépek műsorában.

Történelmi léptékkel mérve 100 év nem tűnik igazán soknak. Egy közösség számára azonban ez az időszak a megélt tapasztalatok egyedülálló és megismételhetetlen gyűjteményét jelenti. Erre emlékezni – nagybetűs ÜNNEP.

A négy adásból álló sorozat a Mezőpanit-i (Maros megye) adventista közösség 100 éves jubileumi ünnepségén készült.

 

3. „A gondviselés útja a történelemben”szombaton, a LépésrőlLépésre műsorában.

Dr. Tokics Imre lelkész, a magyarországi Adventista Teológiai Főiskola tanszékvezető tanára bátor lépések megtételére ösztönöz a gondviselés felismerésének személyes tapasztalatában. A József élettörténetét vizsgáló előadássorozat a posztmodern ember nagy vívódásait és az arra adott időszerű válaszokat „ássa ki” a jól ismert(nek vélt) bibliai történetből. Közvetlen nyelvezet, megragadó stílus, váratlan fordulatok, gyakorlati tanulságok. Minden korosztály (és kiemelten a fiatal nemzedék) a rég keresett válaszokat fedezheti fel a nyolc előadásban!

 

Folytatódik a Jézus Urunk példázataira alapozó beszélgetéssorozat:

1. Az evangélium képekben” - kedden, a PárBeszéd műsorában.

A Megváltó példatörténetei megragadó és könnyen megjegyezhető képekben jelenítik meg az evangélium kimagasló tanításait a megváltásról, Isten országáról, Krisztus követésének mikéntjéről.

Szász Ernő lelkész, a Dél-Erdélyi Egyházterület elnöke, nyugodt és lényegre törő válaszokkal vázolja fel az időszerű tanulságokat hordozó régi képeket.

 

Szeptember 15, hétfő, 17:00 óra (16:00 HU) – PárBeszéd

Az adás témája: Becsengetnek

Az adás vendége: Orbán Antal-Ferencz igazgató, kolozsvári Maranatha Líceum (Kolozsvár)

Izgatottan és (talán) örömmel várják a gyermekek, a fiatalok és a szülők-nagyszülők a tanévkezdést.

Mit jelent egy újabb tanév a kolozsvári Adventista Teológiai Középiskola igazgatójának szempontjából?

Becsengetés után egy tanévkezdő beszélgetés a sokakat érintő, oktatással kapcsolatos alapvető kérdésekről.

Ismétlés: szeptember 16, kedd, 11:00 óra (10:00 HU).

 

Szeptember 16, kedd, 17:00 óra (16:00 HU) – PárBeszéd

Az adás témája: Az evangélium képekben – A tékozló fiú, 2. rész.

Az adás vendége: Szász Ernő lelkész, a Dél-Erdélyi Egyházterület elnöke (Marosvásárhely)

Időszerű tanulságokat keresünk a tékozló fiú példázatában:

Milyen az Isten és hogyan viszonyul hozzánk, ha hibázunk?

Ki a nagyobb „pazarló”: a kisebbik fiú?... Vagy az otthon maradt bátyja?... Netán a példázatbeli édesapa?...

Ismétlés: szeptember 17, szerda, 11:00 óra (10:00 HU).

 

Szeptember 17, szerda, 17:00 óra (16:00 HU) – PárBeszéd

Az adás témája: Történelmünk arcképcsarnoka – Bauer János

Az adás vendége: Timis-Balázsy Sándor lelkész, egyházjogász (Kolozsvár)

A fiatalok életcélt és küldetést keresnek. Ezek nélkül számukra unalmas az élet…

Hogyan talál küldetéstudatot a tizenéves, nagyszebeni származású Bauer János a még épülő, időnként megbélyegzett erdélyi hetednapi adventista közösségben?

A hit magasba repítő szárny vagy lehúzó ólomnehezék?

Ismétlés: szeptember 18, csütörtök, 13:00 óra (12:00 HU)..

 

Szeptember 18, csütörtök, 17:00 óra (16:00 HU) – PárBeszéd

Az adás témája: Európa – hova, merre? – 2. rész.

Az adás vendége: Dr. Tokics Imre (a budapesti Adventista Teológiai Főiskola tanszékvezetője)

Chuck Hagel amerikai védelmi miniszter nemrég azt nyilatkozta, hogy „az egész világ forrásban van”. Befolyásos politikai vezetők soha nem látott káoszról beszélnek. Shimon Peres volt izraeli elnök arra kérte Ferenc pápát, hogy hozza létre a vallások ENSZ-hez hasonló világszervezetét… Európa – hova, merre?...

Ismétlés: szeptember 19, péntek, 11:00 óra (10:00 HU).

 

Szeptember 19, péntek, 17:00 óra (16:00 HU) – Élő Képek

Az adás témája: 100 éves (múlt) a Mezőpanit-i Hetednapi Adventista közösség – Jubileumi ünnepség 2.

A Bibliában megtaláljuk Isten világos kijelentését az emlékezés fontosságával kapcsolatosan. A Maros megyei Mezőpanit adventista közösségének kerek évfordulóján emlékeztünk és ünnepeltünk.

Részletek az ÉlőKépek adásában.

Ismétlések: szeptember 20, szombat, 3:00 óra (2:00 HU).;

szeptember 22, hétfő, 11:00 óra (10:00 HU).

 

Szeptember 20, szombat, 16:00 óra (15:00 HU) – Lépésről Lépésre

Az adás témája: A gondviselés útja a történelemben – Jákob és családja

A Kolozsvár-i Központi gyülekezetben tartott hitmélyítő előadássorozat.

Előadó: Dr. Tokics Imre (a budapesti Adventista Teológiai Főiskola Ószövetségi Tudományok Tanszékének vezetője)

Megrázó feszültségek rejtőzködnek még egy istenfélő ember családjában is. Honnan származnak ezek? Van-e megoldás ezekre?

Mit tesz az Isten, amikor a család tagjai a maguk módján akarják lerendezni vitás kérdéseiket?

Tud-e időszerű és megalapozott választ nyújtani ezekre a kérdésekre egy régi-régi történet?

Minden korosztálynak érdemes időt szánni a LépésrőlLépésre műsor ezen újabb sorozatára,és kiemelten a fiatal nemzedék találhat számára is hiteles válaszokat Dr. Tokics Imre  előadássorozatában!

Ismétlés: szeptember 21, vasárnap, 8:00 óra (7:00 HU).

 

Banga-Jánossy Emil

főszerkesztő

 

Wilson: Az evolúció, mint igazság tanításának nincs helye az adventista iskolákban

E-mail Nyomtatás PDF

A Hetednapi Adventista Egyház elnöke, Ted N.C. Wilson, a tanítók gyűlésén augusztus 15 péntekén Utah államában a konferencia megnyitásakor határozottan kijelentette, hogy a Földön csak néhány ezer, nem pedig néhány millió éve létezik élet; azok a tanárok, akik másképp hiszik ezt, nem kellene hetednapi adventistáknak neveztessenek s az egyház iskoláiban tanítaniuk.

Wilson egy 10 napos konferencia – amelynek témája a Biblia és a tudomány volt – megnyitóján, Las Vegas-ban (Nevada), a nagyrészt tanárokból álló hallgatósághoz szólt, mielőtt St. George (Utah) felé utazott volna. Azért választották ezt a helyet, mert innen könnyedén elérhető 3 geológiai feltárásra alkalmas terület, amelyeket a 350 résztvevő meglátogatott a konferenciai ülésszakok között, melyeknek témái többek között az archeológia, geológia, paleontológia és biológia volt.

„Az adventista iskolák, középiskolák és egyetemek tanáraiként, valamint Isten egyházának elöljáróiként határozottan ki kell álljunk a szó szerinti teremtés mellett és teljes mértékben el kell utasítsuk a teista evolucionizmus elméletét, valamint általánosan magát az evolucionizmust”, mondta Wilson a beszédében. „Felhívást intézek hozzátok, hogy legyetek védelmezői a Bibliára alapozott teremtésnek, amelyet a Prófétaság Lelke egyértelműen támogat”, mondta az Adventista Egyház egyik megalapítójának, Ellen White-nak műveire alapozva.

Utalt olyan bibliai részekre, mint I Mózes 1. és 2. fejezete, vagy Zsoltárok 33:6,9, valamint Ellen White műveire annak érdekében, hogy elutasítsák azt a népszerű tanítást, mely szerint a teremtés bibliai hete évmilliókig tartott, aminek következtében a világ régebbi, mint az a 6000 év, amely a teremtéstan hívei szerinti kora a Földnek.

Az a népszerű tanítás, amely összevonja a bibliai elbeszélést Darwin evolucionista elméletével, az utóbbi időben teret kapott az adventista iskolákban és részben ennek következménye az Adventista Egyház által 2002-ben megszervezett konferencia a Biblia és tudomány témakörben.

Wilson a beszédjében Ellen White-ot a Bizonyságtételek a prédikátoroknak című könyvéből idézte: „Az Úr kijelenti, hogy hat nap alatt teremtette a világot, s megnyugodott a hetedik napon. Ezzel leszögezi, hogy a huszonnégy órából álló napokat érti, amelyeket a napkelte és napnyugta jelez.”

"Lehetne még ennél is egyszerűbb?", kérdezte Wilson.

Elmondta, hogy már a "hetednapi adventista" név is hat szó szerinti napos teremtésre mutat, mivel nem sok értelme lett volna megemlékezni a hetedik nap szombatjáról, ha az eredeti szombat 24 óra helyett évezredekig tartott volna.

"Ha valaki nem fogadja el a szó szerinti 6 napos teremtés tanát, az a személy valójában nem hetednapi adventista, mert attól a pillanattól kezdve a hetedik nap szombatja elveszíti történelmi és teológiai jelentőségét, továbbá a legtöbb Krisztusközpontú és az Ő hatalmára épülő tantételünk szintén értelmetlenné válna."

Felhívta figyelmünket a humanisták, tudósok ellen valamint azok ellen, akik "hetednapi adventistáknak gondolják magukat", akik felkarolták az evolucionizmusra alapozott teremtéstant.

"Ne higgyétek el és ne vállaljatok részt ezen bibliai igazság manipulálásában. Az evolucionizmus lényegében nem tudomány", mondta a résztvevőknek.

Azt mondta, hogy a tanítók teljes szívükből  a teremtéstant kellene támogassák, vagy "cselekedjenek becsületre méltóan" és mondjanak le.

"Nagyon fontos ez az Isten munkájának", mondta.

Ed Zinke, teológus és adventista üzletember, valamint a konferencia szervezője egy interjúban elmagyarázta, hogy a Biblia téves értelmezése komolyan és mélyrehatóan befolyásolhatja az Istennel való személyes kapcsolatot.

"Isten bibliai értelmezése lehetővé teszi a közelebbi kapcsolatot Vele, kivéve, ha téves felfogásunk van Róla", mondta Zinke.

Az ő megjegyzéseiben Ellen White írásai tükröződtek Kain és Ábel – a Biblia első gyerekei – esetéről. Kain és Ábel azt hitték, hogy ugyanazt az Istent imádják az áldozathozatalkor, de Isten visszautasította Kain áldozatát, mivel ő nem az igaz Istent imádta. Mialatt az Utah-ban megszervezett konferencia  Bibliai alapokkal rendelkezett, tudományos része is volt, amely kövületek, kőzetek , valamint olyan új régészeti felfedezés bemutatását foglalta magába, amely szerint Dávid király neve a város kapuiba volt vésve, ezzel tudományos bizonyítékot adva, hogy ez a király több, mint egy bibliai mese.

"Még 50 évvel ezelőtt bizonyíthatatlannak tűnt, viszont most kiderült, hogy a Biblia megbízható forrása a régészetnek", nyilatkozta Zinke.

A konferencia résztvevői, akik között a világ minden részéről  érkeztek adventista iskolák képviselői, egyházi elöljárók, tudósok és néhány  doktorandusz, 3 kiránduláson vettek részt, ahol közelről láthattak olyan bizonyítékokat, amelyek azt támogatják, hogy a Földünk viszonylag fiatal, körülbelül 6000 éves.

Arthur V. Chadwick, geológus és a Southwestern Adventist University professzora, azt mondta, hogy a tudósok mindenképp a hitre kell támaszkodjanak, függetlenül attól, hogy a teremtéstant vagy fejlődéstant támogatják.

"Miközben elemezni fogjuk az adatokat, figyelembe vesszük a teremtéstan kérdéses részeit, ugyanakkor a fejlődéstan kérdéses részeit is", mondta a telefonban a konferencia megkezdése előtt  "Senki nem hihet többet, mint a másik, mert nem átlátható ez; megvan a választás lehetősége."

Chadwick egész karrierjét arra szánta, hogy a teremtéstant támogató tudományos érveket találjon. Több, mint 50 kutatási cikket tett közzé, többségüket ebben a szakkörben. A konferencián bemutatott néhányat a legújabb felfedezései közül. Zinke nyilatkozatában elmondta, reméli, hogy a tanítók a konferenciáról a legújabb tudományos kutatások eredményeivel távoznak, amelyek a Föld friss formálódását bizonyítják, továbbá ezeket felhasználják a saját és diákjaik hitének megszilárdítására.

"Reméljük, hogy a tantestületeket gazdagítjuk, így jól tájékozottakká válnak az osztályteremben és megértik a világról alkotott bibliai kép fontosságát a diákok számára, segítve őket, hogy megértsék hogyan befolyásol ez néhány tantárgyat, beleértve a tudományt, és hogyan befolyásolja mindez életüket és Istenhez való ragaszkodásunkat", mondta.

Ted Wilson elnök teljes beszédét angol nyelven ITT olvashatják.

 

Andrew McChesney, Adventist Review

Fordította: Kovács Szabolcs

A Keresztény Életvezetés Osztályának tanácsadói tanácsa szemináriumokat ajánl fel az erőforrások kezeléséről

E-mail Nyomtatás PDF

A Hetednapi Adventista Egyház jövő héten az Keresztény Életvezetés Osztály keretében egy világszéles tanácsadói tanácsot szervez az erőforrások felhasználására és kezelésére vonatkozó bibliai elvek egyházfőknek és tagoknak való bemutatása érdekében.

Az élet keresztény vezetését illető, online, világszéles konferenciára szeptember 19-21 közötti időszakban kerül sor, 4 nyelven – angol, francia, portugál és spanyol – angol nyelvű automatikus felirattal.

Erika Puni, a Keresztény Életvezetés Osztály vezetője elmondta: ez a konferencia egy lehetőséget jelent az élet keresztény vezetésének tanítványságra történő felkészülési folyamatába való beilleszkedése tekintetében.

„Miközben az Egyház tovább növekedik, a vezetéssel kapcsolatos nevelés népünk felkészülésének részét képezi", mondta Puni.

A vezetés egy fontos vetülete a saját pénzügyi erőforrások és a tized kezelésére vonatkozik. Puni szerint a tizedet nem adó személyekkel kapcsolatos probléma abban nyilvánul meg, hogy ők leginkább elfelejtkeznek erről, nem pedig abban, hogy nem hisznek a tized intézményében.

A világszéles konferencia az ügyintézés széleskörű témakörébe tartozó számos szemináriumot kínál, mint például költségvetés, előrelátás, tulajdon és keresztény etika.

A világszéles Egyház székhelyéről élőben közvetítendő konferenciát, a világszéles Egyház keretében a Keresztény Életvezetés Osztálya és az Inter-Amerikai Divízió szervezi.

Az előadók között található Ted N.C. Wilson, az Adventista Egyház elnöke, Pardon Mwansa és Ben Schoun alelnökök, Israel Leito, az Inter-Amerikai Divízió elnöke, valamint JoAnn Davidson tanárnő az Andrews Egyetemről. A konferencia keretében műhelyekre, beszélgetésekre, kérdés-válasz típusú ülésekre, istentiszteletre és zenei műsorra is sor kerül.

A konferencia világszinten az első, az egyház központi székhelyéről élőben közvetített tanácsadói ülés lesz. Az egyház vezetői elmondták: nemrégiben technológiai szintű frissítéseket hajtottak végre az egyház honlapján egy nagyobb mértékű, jövőbeni együttműködés megvalósítása érdekében.

„Lelkesek vagyunk, mivel az adventist.org új honlapon elkezdtünk helyet adni különböző eseményeknek, és más ügyosztályokkal is együttműködünk”, nyilatkozta Andrew King, web kommunikációs igazgatóhelyettes. „Szeretnénk, ha az emberek tudatosítanák az események interneten keresztül sokkal szélesebb körű közönségnek való közvetítése kínálta előnyöket."

Puni elmondta, hogy a hétvégi program a következő témákat tartalmazza:

Péntek, 22.30 - 1.30 (romániai idő): Az ügyintézés alapjai

Szombat, 17.30 - 20.30: Ügyintézés és imádat

Szombat, 22.30 - 1.30: Pénzügyek kezelése és Isten iránti engedelmesség

Vasárnap, 17.30 - 20.30: Személyes pénzügyi problémák, a család költségvetése, tulajdonkezelés és keresztény etika

További információkért és a Keresztény Életvezetés Online Világszéles Konferenciájára való bejelentkezésért látogassa meg a következő honlapot: adventiststewardship.com.

 

ANN

Fordította: Sinkler Beáta

Az elnök beszámolója

E-mail Nyomtatás PDF

Július szombatjait egy olyan ünnepélyen való részvétellel végeztem mely nem található meg az egyház évenként ismétlődő programjai között: az öskerek negyedik nemzeti találkozóján. Más szavakkal: 600 lelkes és jól nevelt gyermek; több tucat tanító akik hetente időt szentelnek a gyermekek nevelésére; vagy öt napig tartó intenzív program; vagy egy jól képzett parancsnokság az Unió Ifjúsági Vezetőjével, Daniel Chirileanu-val; vagy egy bőkezű Isten aki eloszlatta a felhőket, a villámlásokat és úgy rendezte az égi jelenségeket a Suceava megyei Cosnában gyönyörködhessünk a felhők művészi játékában.

Köszönöm ez úton is családommal együtt a meghívást, az örömöt, hogy felölthettem az egyenruhát, szívemből hálámat küldöm üdvözletül az egész vezető testületnek hazánkból akik odaadással végzik munkájukat az Úr gyermekeiért. Legyen a kisgyermekek üdvössége legnagyobb jutalmatok a szolgálatban.

Augusztus első szombatján meglátogattam családommal együtt a maros megyei, Görgény völgyi gyülekezeteket. Kezdtük Solovăstru-ban, majd következett Ibănești, Gurghiu, Toaca, Hodac és Jabenița ahol a Dél Erdélyi Egyházterület elnöke is csatlakozott hozzánk, Szász Ernő testvér. Adósai maradunk testvéreink vendégszeretetének és a bátorításnak amit az ott látottak nyomán nyertünk. Látogatásunk alatt tudomást akartunk nyerni testvéreink élményei valamint elvárásai felől. Elvárásaink felettébb teljesültek még akkor is ha időben és megismerésben végesek vagyunk.

Második szombaton meglátogattam az AEÁ román adventista csoportját Glendale-ban és román adventista gyülekezetet LomaLindá-ban, a Nemzetközi Biblia és Tudományok Konferenciája kezdete előtt ami tulajdonképpen a látogatásom célja is volt. Glendale egy régi otthona a román adventistáknak az AEÁ-ban melyet megtizedelt az elhalálozás valamint a költözések hulláma. Dorin Lătăeanu testvérünk látja el a lelkészi szolgálatot itt, jó lelkület uralkodik a szombatiskolai csoportban valamint a közösségi ebéd ideje alatt. A Loma Linda gyülekezetben megnyugszik a lelkünk amint éneklik „mint hűs forrás a pusztában” kezdetű énekünket, már 20 éve a szolgálat nagylelkűen támogatnak anyagilag román projekteket és megköszönöm az Úrnak a romániai lelkület hosszú kilométerekre való meghosszabítását és megnyilvánulását a szolgálatban. Intelligensen kihasználják a technika eszközeit hogy az „élet vizét” elvigyék másokhoz is. Köszönöm a lelkésznek, Valentin Dănăiață lelkésznek és a bizottsági tagoknak az egészséges megkülönböztethetőséget amiért harcolnak.

A következő két szombaton az „Affirming Creation” Konferencián vettem részt, melyről a következő beszámolóban teszek jelentést.

 

Marius Munteanu

Fordította: Szabó László-Csaba

Az ösvénykeresők országos dzsemborija

E-mail Nyomtatás PDF

Közel 600 ösvénykereső – vezetők és gyermekek – vett részt a 2014. július 23-27 között megtartott második országos dzsemborin Coşna-n (Szucsáva megye), aminek házigazdája a Moldvai Egyházterület volt.

Az esemény szervezői (a Román Unió, valamint az egyházterületek ifjúsági osztályai) azt tűzték célul, hogy négy napon át József történetét keltsék életre a gyermekek előtt mind a reggeli és estéli áhítatok, mind a csoporttevékenységek és játékok által.

József nagyon leleményesen végezte feladatait, így hát az ösvénykeresők is lehetőséget kaptak, hogy a különböző műhelyek és szakosítások idején új talentumokat fedezzenek fel, vagy a már korábban felfedezetteket tökéletesítsék. József hosszú utat tett meg bátyjai felkeresésekor, jó ösvénykeresőként használnia kellett tájékozódási ismereteit. És mivel ő is volt gyermek, szeretett játszani, a program egy akadályversenyt is tartalmazott.

József a nehéz körülményeket (rabságot, börtönt) is túl kellett, hogy élje. Az ösvénykeresőknek is alkalmuk volt részt venni a Túlélési Játékon, aminek keretén belül ismerniük kellett a tűzgyújtás szabályait, az elsősegélynyújtás módjait, a csomózást és a varrást. Mindezeket abból a célból, hogy különböző tárgyak összegyűjtésével segítsenek Józsefnek túlélni a börtönben.

A szükség idején József jóindulatot gyakorolt testvérei iránt. Az ösvénykeresők is követték példáját, amikor az ADRA „Segítség mindenki részére” c. projektjére gyűjtöttek támogatást. Az Urban Life név alatt futó tevékenységben játékosan összegyűjtött 2026 lejt hátrányos helyzetben levő gyermekek iskolai felszerelésére, élelemezésére és ruháztatására költik.

József nem állhatta volna ki a próbát, ha nem bízott volna Isten vezetésében, ígéreteiben és az Ő tervében. Az ösvénykeresőknek tudniuk kell, mennyire fontos Isten szavainak megtanulása, ezért azt a kihívást kapták, hogy kívülről megtanuljanak egy bizonyos részt Mózes 1. könyvéből, József történetéből. A kihívást a résztvevők elfogadták, és nagyszerűen teljesítették.

A szombati programot két különleges esemény gazdagította. Lelkesítő elmélkedések hangzottak el, amelyeket Marius Munteanu lelkész, a Romániai Adventista Egyház elnöke tartott a kiválóságra való hivatásról, azt követte a Moldvai Egyházterület elnökének, Florin Istrate lelkésznek a beszéde, aki arra emlékeztette a gyermekeket, hogy József Nagylelkű, Emberséges, Őszinte, Gerinces és Hűséges volt. Az eseményt egy ösvénykereső, Vlădoiu Cristianakeresztségének ünnepe pecsételte meg, aki a természet közelében, 600 együtt-örvendő jó barát jelenlétében lépett szövetségre keresztség által Istennel.

Az idén megtartott Dzsembori mottója így hangzott: „Fedezd fel az Ő tervét!” József élete arról szól, mennyire fontos időben felfedezni Isten tervét az életedben, és megérteni, hogy minden dolog, jót és rosszat együttvéve, e terv megvalósítását szolgálja. Az ösvénykereső életkor a legalkalmasabb idő felfedezni ezt a tervet.

 

Cristina Neagu, Ifjúsági Osztály

Fordította: Szász Károly-Zsolt

Diplomaosztó ünnepség a Poarta Albă börtönben

E-mail Nyomtatás PDF

Szombaton, augusztus 23-án a constantai Hetednapi Adventista Egyház az Országos Büntetés-végrehajtási Intézet támogatásával, diplomaosztó ünnepséget tartott a “Keresztény Hitvallás” erkölcsi-vallásos program/tanfolyam keretén belül a 2014-es évfolyam végzősei számára a Constanţa-i Poarta Albă börtön “Valu lui Traian” külrészlegén.

A “Keresztény Hitvallás” programot constantai Hetednapi Adventista Egyház koordinálta, hetenkénti találkozók szervezéséből állt, amelyen 37 szabadságától megfosztott személy vett részt.

A záróvizsgát követően 25 résztvevő fejezte be a “Keresztény Hitvallás” programot, még annak ellenére is, hogy a résztvevők nagy része még egyszer sem olvasta ki a Bibliát a tanfolyam elkezdése előtt.

A Hetednapi Adventista Egyház részéről a néhány tucat Constanţa megyei önkéntes mellett Marius Necula prédikátor – a Munténiai Adventista Egyház börtön programjainak koordinátora, Robert Georgescu prédikátor – a Constanţa Megyei Adventista Egyház börtön programjainak koordinátora, valamint Liviu Bădescu prédikátor vettek részt. A program művészi vonulatát a “Curcubeu cu clopoţei”(Csengős szivárvány) gyerek hangszeres zenekar biztosította.

”Megtiszteltetés volt a számunkra, hogy ebben az Adventista Egyház által megszerezett programban részt vehettünk. Olyan sok dolgot tudtunk meg, es sajnáljuk, hogy véget ért. Megkérjük, hogy még látogassanak el hozzánk ehhez hasonló programokkal”– nyilatkozta egyike azon négy résztvevő közül, akinek sikerült maximális pontszámot elérnie, név szerint Costache Stoiciu úr.


Robert Georgescu, lelkész -  Hetednapi Adventista Egyház VIILE NOI, Constanţa

47000-ből 29

E-mail Nyomtatás PDF

2014 augusztus 11-17 között hazánkból egy vezetőkből és gyerekekből alkotott öskercsoport vett részt az Egyesült Államokban megszervezett Nemzetközi, Oshkosh-i  Dzsembori-n amelynek a mottója „Forever Faithful” volt.

Ez a nemzetközi öskerrendezvény egy kis városra hasonlít 47000 öskerlakossal, utcákkal, öskevezetők nevét viselő sátrakkal, boltokkal, kórházzal, autóbuszokkal, postahivatallal. Ezen kívül 1000 önkéntes felel a programok minél jobb lebonyolításáért.

A napot a  Dzsembori-zászló felhúzásával kezdik illetve annak leengedésével zárják. Ebből a célból mindennap más országból választanak öskereket, egy alkalommal romániai öskereket vettek igénybe.

A tábor fő személyisége a bibliai Dániel volt. 9, 12 és 15 órakor sofár hangja volt hallható az öskervárosban ami dánieli módra való imádkozásra ösztönözte a résztvevőket. Aztán mindennap sor került az öskerek parádéjára amely azt láttatta, hogy kevés hely van a világon, ahol hiányozna az öskerség.

Egy másik fontos esemény ebben a városban a naponkénti keresztség, amikor otthonról felkészített öskerek kötöttek szövetséget az Úrral barátaik és oktatóik jelenlétében.

Erre a világméretű rendezvényre ötévenként kerül sor azzal a céllal, hogy az öskerek örülhessenek a kínálatnak (szakosítások, sportjátékok, szociális és környezetvédelmi projektek). Természetesen jelvényeket is cserélhetnek egymás között az öskerek és meglátogathatják az öskerség történetének múzeumát valamint élvezhetik a bibliai hős történetének rájuk alkalmazott bemutatóját.

Dániel függetlenül a körülményektől hűséges volt. A szervezők (az Észak Amerikai Divizíó-ból) az Isten hűségét is bemutatták, aki megmentette azt (Dánielt) aki naponta időt szánt az imádkozásra.

 

Cristina Neagu / Ifjúsági Ügyosztály

Fordította: Csabai Gyula-László

A Vallásszabadság Védelméért Nemzetközi Szövetség által előterjesztett írott nyilatkozat

E-mail Nyomtatás PDF

Egyesült Nemzetek Szövetsége  A/HRC/27/NGO/X

Közgyűlés

EmberiJogiTanács

XXVII-iülés

3. pont

Az összes emberi jog, a polgári, politikai, gazdasági, szociális és kulturális jogok, illetve a fejlődéshez való jog népszerűsítése és védelme

 

A Vallásszabadság Védelméért Nemzetközi Szövetség által előterjesztett írott nyilatkozat – Association Internationale Pour La Défense de la Liberté Religieuse, egy tanácsadói jellegű civil szervezet

A Főtitkár a következő írott nyilatkozatot kapta, mely a Gazdasági és Szociális Tanács 1996/31-es határozatával összhangban került megosztásra.

[2014 augusztus 22]

 

AZ EGYESÜLT NEMZETEK SZÖVETSÉGE ÉS A NEMZETKÖZI KÖZÖSSÉG AZ ISZLÁM ÁLLAM ÁLTAL IRAKBAN ÉS SZÍRIÁBAN ÜLDÖZÖTT KERESZTÉNYEK, VALAMINT MÁS VALLÁSI KISEBBSÉGEK VÉDELME BIZTOSÍTÁSA CÉLJÁBÓL CSELEKEDJEN AZONNAL ÉS HATÁROZOTTAN EGY EGYBEHANGOLT VÁLASZ ÁLTAL

 

Őméltósága, Ban Ki-Moon úr - az ENSZ főtitkára,

az ENSZ Biztonsági Tanácsa, (UNSC)

Őméltósága, Baudelaire Ndong Ella úr – az ENSZ Emberi Jogi Tanácsának elnöke (HRC),

Őméltósága, John W. Ashe úr - az ENSZ Közgyűlés elnöke,

Őméltósága, Prințul Zeid Ra’ad Zeid al-Hussein herceg, az ENSZ emberi jogokért felelős magasrangú biztosa,

A Nagykövet uraknak az ENSZ Állandó Küldöttségéről,

A Megfigyelő, Tanácsos, Különleges jelentéstevő, ENSZ-szakértő és civil szervezeteket képviselő uraknak.

 

Őméltóságuk,

 

A VALLÁSSZABADSÁG VÉDELMÉÉRT NEMZETKÖZI SZÖVETSÉG (AIDLR) NYÍLT LEVÉL ÉS SÜRGŐS FELHÍVÁSA:

Az ENSZ és a nemzetközi közösségek az Iszlám Állam által Irakban és Szíriában üldözött keresztények, valamint más vallási kisebbségek védelme biztosítása céljából cselekedjen azonnal és határozottan egy egybehangolt válasz által (IS/ISIL/ISIS)

A svájci AIDLR főtitkári minőségemben [1] és Dr. Bruno Vertallier elnök nevében köszönetet mondok az ENSZ Főtitkárának, a Biztonsági Tanácsnak, a Közgyűlésnek, az Emberi Jogi Tanácsnak, az Emberi Jogokért felelős Magasrangú Biztos Hivatalának, az USA-nak, az EU-nak, az Európa Tanácsnak, az E.B.E.SZ.-nek és a nemzetközi közösségeknek az emberi jogokért, békéért, biztonságért tett erőfeszítéseiért, és hogy állandóan a terrorizmus, a diszkrimináció és a vallásszabadsággal kapcsolatos üldözés összes formájának megállításán dolgozik.

 

A. AZ AIDLR ÁLLÁSPONTJA AZ ISZLÁM ÁLLAM (IS) BARBÁR TETTEIVEL SZEMBEN

1. Az AIDLR határozottan elítéli az Irakban és Szíriában létező vallási üldözést, és felettébb aggasztja a türelmetlenség és a diszkrimináció, a nők és gyerekek elrablása, a keresztények és más vallási kisebbségek letartóztatása és meggyilkolása Irakban, Közép-Keleten, Észak-Afrikában - és a világ más részein, mint Észak-Korea [2] - mely a XXI. században elképzelhetetlen és eddig nem tapasztalt méreteket öltött.

2. Az AIDLR szerint az emberi méltóság, az alapvető jogok, a nemzetközi törvények és a saját lelkiismerettel összhangban levő vallásszabaság iránti tiszteletnek elsőbbséget kell élveznie a nemzetközi közösségekben (ENSZ, EU, Európai Tanács, Iszlám Együttműködés Szervezete), egy ELSŐBBSÉGET és egy SÜRGŐSSÉGET.

3. Az emberi jogok jelenlegi helyzete ÉBERSÉGET és EMPÁTIÁT igényel, egy GYAKORLATI KÖZÖS MAGATARTÁST és FÉLRE NEM ÉRTHETŐ INTÉZKEDÉST. Másként az ilyen típusú tragédiáknak nem lesz végük, az ENSZ küldöttségek pedig minden évben hasonló, kényes problémákat érintő határozatokat fognak javasolni és megszavazni, melyek gyakorlatilag nem változtatnak semmit.

4. Az AIDLR támogatja az ENSZ Biztonsági Tanácsának (UNSC) 2170/2014 sz. határozatát[3] , mely előírja: „Újra megerősítjük, hogy a terrorizmus képezi az egyik legkomolyabb fenyegetést a nemzetközi békére és biztonságra nézve”, „aláhúzva azt a tényt, hogy a terrorizmust csak az összes állam, nemzetközi és régiós szervezet aktív részvételét és együttműködését magába foglaló teljes és helytálló hozzáállásával lehet legyőzni.”

5. A legkeményebb kifejezéssel élve, az AIDLR elítéli az „Iszlám Államot” (IS/ISIS/ISIL) a keresztények, vallási kisebbségek és iraki muzulmánok ellen alkalmazott brutális bánásmódért, valamint a több ezer polgár lemészárlásáért, a kegyetlenkedésekért és tömeggyilkosságokért, erőszakos tettekért, az egyének és közösségek vallásán vagy hitén alapuló üldözésekért, emberrablásért és nemi erőszakért, a kisebbség tagjainak és a vallásos csoportok kényszer-áttelepítéséért, a gyermekek meggyilkolásáért és megcsonkításáért, az iskolák, kórházak megtámadásáért, a kulturális, vallásos, valamint egyházi régészeti feltáróhelyek megsemmisítéséért.[4] Mindezeket a tetteket az Iszlám Állam hajtotta végre[5].

6. Az AIDLR egyetért az ENSZ Biztonsági Tanácsával (UNSC), hogybármely civil lakosság vallási hovatartozása vagy hite miatti „rendszeres és széleskörben elterjedt támadások” népírtásnak, emberiség ellen elkövetett bűncselekménynek minősülnek.

7. Hasonlóképpen, az AIDLR kiemeli és értékeli a különféle nemzetközi személyiségek humanitárius nyilatkozatait, kezdeményezéseit és közbelépéseit az ártatlan irakiak üldözésének problémájára nézve. A továbbiakban ezek kerülnek bemutatásra.

 

B. A NEMZETKÖZI KÖZÖSSÉGEK REAKCIÓJA AZ ISZLÁM ÁLLAM „BARBÁR TETTEIRE” – RÖVID BEMUTATÁS

a) Ban Ki-Moon, az ENSZ főtitkára

1. Ban Ki-moon ENSZ-Főtitkár az iszlám harcosok „barbár tetteitől mélyen megrendülve” aláhúzta:  „a lakosság vagy ennek egy része ellen elkövetett, etnikai hovatartozása, vallásos meggyőződése vagy hite miatti bármifélerendszeres támadás emberiség elleni bűncselekménynek minősülhet.”[6]  Az AIDLR nagy jelentőséget tulajdonít annak, hogy Ban Ki-moon felhívást intézett a nemzetközi szervezetekhez közbelépés és még több védelem nyújtásának céljából, és „a lehetséges legkeményebb kifejezésekkel élve” elítélte a kisebbséghez tartozó egyének rendszeres üldözését.[7]

2. Az Irakban történtekről készült beszámolók rendkívülien sokkolóak, és világosan bemutatják az ezen bűncselekményeket elkövetők embertelenségét [8], nyilatkozta Adama Dieng, Ban Ki-moon különleges tanácsosa.

 

b) Az USA elnöke

3. AzAIDLR köszönettel adózik Barack Obama elnöknek és az USA kormányának az ártatlan irakiak és a vallási kisebbségek támogatásának megkönnyítésében nyújtott segítséget. Obama elnök szerint, „az iraki kormány kérésére – elkezdtük a hegyre menekült irakiak segítését és megmentését célzó intézkedéseket. Miközben az ISIL egész Irakon végigmenetelt, egy kérlelhetetlen kampányt bonyolított le az ártatlan irakiak ellen. Ezek a terroristák különösen a vallási kisebbségeket , köztük keresztényeket és yazidi hívőket kezelték barbár módon, tömegkivégzéseket hajtva végre.”[9]. Az AIDLR reméli, hogy az USA az ENSZ-szel együtt gyakorlati módon folytatni fogja az ártatlan irakiak megvédését célzó folyamatot.

 

c) ENSZ nagykövetek és külügyminiszterek

4. Silvano Tomasi érsek, a Vatikán ENSZ-i nagyköveteszó szerint megsiratta a jelenlegi helyzetet: „A nemzetközi közösségben gyakorlati szinten egy bizonyos közömbösséggel állunk szemben. Nehéz rávenni a nyugati hatalmakat egy határozott állásfoglalásra a keresztények megvédéséért .” Őt az a tény bátorította, hogy „a nemzetközi közösség elkezdett cselekedni”, utalva az ENSZ különleges üléseire és az USA katonai közbelépésére.[10]

5. Samantha Power, az USA állandó ENSZ nagykövete New Yorkban kijelentette: “Az ISIL az iraki vallási és etnikai kisebbségekkel való visszaélésekről, ezek elrablásáról, kínzásáról számolt be, a vallási és kulturális régészeti feltáróhelyek rendszeres megsemmisítése hátborzongató.”[11]

6. Børge Brende, norvég külügyminiszter úgy nyilatkozott: „Rendkívül súlyos helyzettel állunk szemben, a világ pedig nem állhat egész egyszerűen tétlenül. Az iraki helyzettel kapcsolatosan Norvégia osztozik az ENSZ Biztonsági Tanácsa által kifejezett sürgősségi érzésen.”

7. John Baird, Kanada külügyminisztere: „Kanada teljes mértékben támogatja az USA légitámadásait az iszlám szélsőségesek ellen, továbbra is elítélva az ártatlan polgárok, valamint a nőket és gyerekeket is magában foglaló vallási és kisebbségi közösségek ISIS csoport általi meggyilkolását.”[12]

 

d) Az ENSZ különleges jelentéstevői

7. Heiner Bielefeldt, az ENSZ vallásszabadságért és hitért felelős különleges jelentéstevője elmondta: „A vallásra és hitre vonatkozó szabadságot a lehetséges legszembetűnőbb és legrendszeresebb módon tagadják a vallási kisebbségek kiírtására tett kísérlet által.”[13]

8. „Az összes lehetséges intézkedést sürgősen meg kell tenni a tömeges kegyetlenkedés és egy esetleges népírtás elkerülése végett; a polgárokat meg kell védeni...” ösztönzött Izsák Rita, a kisebbségek problémáiért felelős különleges jelentéstevő.[14]

9. „Vannak beszámolóink kivégzett és elrabolt nőkről és gyerekekről, nemi visszaélés áldozataivá vált serdülőkről, valamint az IS harcosoknak adott vagy eladott nőkről”, mondta Rashida Manjoo, a nők elleni erőszak problémájáért felelős különleges jelentéstevő.

10. „Egy nagymértékű tragédia tanúi vagyunk, melyben több ezer embert fenyeget az erőszak, éhség vagy szomjúság okozta küszöbönálló halál”, figyelmeztetett Chaloka Beyan, az országon belül áttelepített személyek jogaiért felelős különleges jelentéstevő.[15]

11. Az IS rendszeresen a kisebbségi csoport tagjait vadássza, a „megtérsz vagy meghalsz” ultimátumot adva nekik”, nyilatkozta Christof Heyns, az illegális kivégzésekért felelős különleges jelentéstevő. „A nemzetköziszereplőknek minden tőlük telhetőt meg kell tenniük a helyszínen levők és az életeket megvédeni képes személyek támogatásáért.”[16]

 

e) Vallási vezetők az iraki tragédiáról

12. Louis Raphael Sako, Babilon káldeai pátriárkája úgy magyarázta a történeteket: „Megdöbbentünk és felháborodtunk a muzulmán hívők és vallási vezetők határozott állásfoglalásának hiányától”. „Ez egy teljes szívből jövő felhívás a teljes mértékben a nemzetközi közösségek kezében levő megoldás keresése érdekében, és mindenek fölött, a nagyhatalmakkal. Ezek az erők magukban foglalják az emberi és erkölcsi felelősséget.” Sako sajnálkozásának adott hangot a jelentéktelen katonai beavatkozás miatt [17],és a nemzetközi koordonálás hiánya határt szab a hatékony segítségnyújtás megvalósulásának. [18]

13. Ecumenic Bartolomeu pátriárka: Az iraki helyzet kritikus, a mi válaszunknak pedig azonnalinak és kézzelfoghatónak kell lennie. Teljes szívből reméljük és forrón imádkozunk, hogy a szeretet Istene – Akinek hódolnak a zsidók, keresztények és muzulmánok – győzedelmeskedjen a fanatizmus és előítélet hamis bálványai fölött.”[19]

14. Francis pápa egy egybehangolt választ kért „az összes szükséges segítségnyújtás biztosítása érdekében” . Elmondta: „ott, ahol igazságtalan agresszió történik, csak annyit mondhatok, hogy eme támadó megállítása jogos.”[20] Kiemelte, hogy az ENSZ a megfelelő hatóság az igazságtalan agresszió létezéséről és megállításának módjáról dönteni.”

15. Dr. Isabel Apawo Phiri, az Egyházak Világtanácsának ideiglenes főtitkára imára szólította a keresztényeket, a közösségeket és minden Észak-Irakban szenvedő embert.[21]

16. Ted Wilson lelkész, a Hetednapi Adventista Egyház elnöke kijelentette, hogy „nagy szomorúsággal és mély aggodalommal vette tudomásul a több tízezer keresztény”, valamint „a vallási kisebbségek” tagjainak üldözését, megölését és megfélemlítését, és a világ minden hetednapi adventistáját felkérte, hogy imádkozzon ezen szélsőség áldozataiért .”[22].

17.Shawqi Allam, Egyiptom Nagy Muftijaelítélte a fegyveres Iszlám Államot, szélsőséges, vérontó és az iszlámnak ártó szervezetnek minősítve [23], Abdul Aziz al-Sheikh, Szaúd-Arábia Nagy Muftija pedig az iszlám legnagyobb ellenségeiként mutatta be az ISIL terroristákat, hozzátéve, hogy a szélsőségnek, radikalizmusnak és terrorizmusnak semmi köze sincs az iszlámhoz.[24]

 

C. SÜRGŐS FELHÍVÁS AZ ENSZ BIZTONSÁGI TANÁCSÁHOZ ÉS A NEMZETKÖZI KÖZÖSSÉGEKHEZ

Az AIDLR a következőkre ösztönöz:

1. A nemzetközi közösség, az iszlám országok, a nemzetközi civil szervezetek határozottan ítéljék el a vallási gyűlöletet, türelmetlenséget, a vallási megkülönböztetés összes formáját, a keresztények és más vallási kisebbségek üldözését és meggyilkolását, valamint a terrorizmus összes formáját.

2. A nemzetközi közösség cselekedjen azonnal és határozottan egy egybehangolt válasz által. Szükséges az Iszlám Állam népírtásának megállítása és a vallási kisebbségek további kiszolgáltatottságának megelőzése.[25]

3. Az ENSZ Biztonsági Tanács, az USA és a nemzetközi közösség tegyen meg minden szükséges intézkedést  az Irakban és Szíriában, illetve– az USCIRF 2014-es éves beszámolója szerint – további 16 különleges érdekeltségű országbanélő keresztények és más vallási kisebbségek, valamint ártatlan emberek üldözésének, törvénytelen letartóztatásának, elrablásának és meggyilkolásának megállítása érdekében.

4. A mások válsága, üldözése és tragédiája átélésének szükségessége nemzeközi szinten. A nemzetek és népek hajlanak arra, hogy közelebbről tekintsenek az otthoni válságokra. ţiunile şi popoarele tind să privească mai îndeaproape crizele de acasă. Az emberi lényt erősen megrázzák a személyes tragédiák vagy a társadalmi traumák. De az emberi lény hamar felejt és könnyen unalomba fullad.Így nem csoda, hogy elveszíti érdeklődését egy természeti csapás iránt, és egy újabb hírözön „első felvonására” tér.[26]

5. Az ENSZ azonnal kezdjen hozzá a vallásszabadságról és hitről szóló megállapodás előkészítéséhez. Hasonlóképpen,az AIDLR felkéri az ENSZ küldöttségeit és a kormányokat az ENSZ különleges jelentéstevőinek és független szakértőinek támogatására látogatásaik során, illetve vonja be az ENSZ missziókbaa vallásszabadságra szakosodott civil szervezeteket.

6. A nemzetközi közösség szenteljen figyelmet néhány gyakorlati kérdésnek: Miért keltik fel figyelmünket bizonyos tragédiák csak azért, hogy néhány hét vagy akár nap után elfeledjük, hosszú idővel a szenvedés vagy válság befejezése előtt? [27]

 

Következtetés

Ma az emberiség keresztútnál áll. A keresztényeket, vallási kisebbségeket, ártatlan irkaiakat és szíriaiakat érintő tragédia elborzaszt minket.Mindenkinek lehet és kell, hogy legyen egy aktív szerepe saját kormányának felkérésében, hogy az iraki és szíriai kegyetlenkedés megállítása érdekében tegyen lépéseket az ENSZ és USA kezdeményezéseinek támogatásáért. Ne feledkezzünk meg az észak-koreai szenvedésekről sem. Az AIDLR felkéri a nemzetközi közösségeket a béke, biztonság, vallás- és lelkiismereti szabadság, valamint az élet védelme javára történő cselekvésre. Az AIDLR támogatja az ENSZ, USA, Európa Tanács, EU és EBESZ, illetve az emberi jogokat védő más nemzetközi szervezetek erőfeszítéseit.[28]

 

 

________________________________________

 

[1] Liviu Olteanu ügyvéd az AIDLR főtitkára 2011-től kezdődően. Ő az AIDLR megfigyelője és állandó képviselője az ENSZ-nél és az EP-ben, valamint képviselő az Európa Tanácsban és az EBESZ-ben.

[2] http://www.ohchr.org/en/hrbodies/hrc/coidprk/pages/commissioninquiryonhrindprk.aspx

[3] http://www.un.org/News/Press/docs/2014/sc11520.doc.htm

[4] http://www.un.org/News/Press/docs/2014/sc11520.doc.htm

[5] http://www.un.org/News/Press/docs/2014/sc11520.doc.htm

[6] http://www.un.org/News/Press/docs/2014/sgsm16064.doc.htm

[7] Id.

[8]http://reliefweb.int/report/iraq/statement-adama-dieng-special-adviser-secretary-general-prevention-genocide-and-jennif-0

[9] http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2014/08/11/statement-president-iraq

[10]http://www.catholicnewsagency.com/news/vatican-official-calls-for-military-protection-of-iraqi-christians-28331/

[11] http://usun.state.gov/briefing/statements/230260.htm

[12] http://www.cbc.ca/m/touch/canada/story/1.2731500

[13] http://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=14936&LangID=E

[14] http://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=14936&LangID=E

[15] Idem

[16] http://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=14936&LangID=E

[17] http://rorate-caeli.blogspot.com/2014/08/an-urgent-letter-of-chaldean-patriarch.html

[18]http://www.catholicnewsagency.com/news/vatican-official-calls-for-military-protection-of-iraqi-christians-28331/

[19] http://www.patriarchate.org/documents/patriarchal-statement-iraq-2014

[20]http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/asia/southkorea/11042265/Pope-Francis-Western-action-to-stop-march-of-Islamic-State-is-justified.html

[21]http://www.oikoumene.org/en/resources/documents/wcc-programmes/public-witness-addressing-power-affirming-peace/middle-east-peace/letter-to-the-un-secretary-general-on-iraq

[22]http://news.adventist.org/all-news/news/go/2014-08-08/adventist-church-president-releases-statement-on-persecution-of-religious-minorities-in-iraq-syria/

[23] http://www.huffingtonpost.com/2014/08/12/muslim-leader-condemns-islamic-state_n_5671572.html

[24] http://www.presstv.com/detail/2014/08/19/375882/isil-enemy-numberone-of-islam/

[25]http://iraqrescue.org/,“A Plea on Behalf of the Victims of ISIS/ISIL Barbarism in Iraq

[26] Olvasson többet: http://national.deseretnews.com/article/2065/From-BringBackOurGirls-to-Syria-why-do-we-forget-about-a-crisis-long-before-its-over.html#oQpWoWiHAG4WUwHx.99

[27]http://national.deseretnews.com/article/2065/from-bringbackourgirls-to-syria-why-do-we-forget-about-a-crisis-long-before-its-over.html

[28] Köszönjük a kommentárt Kevin Paul Olteanunak az USA-ból.

Fordította: Sinkler Beáta

Az Andrews Egyetem teológusai helyeslik a vezetésre vonatkozó nyilatkozatot

E-mail Nyomtatás PDF

Az Hetednapi Adventista Egyház Szemináriumjának tanárai az Andrews Egyetemen belül megszavaztak egy, a vezetésről szóló bibliai nézőpontokkal foglalkozó nyilatkozatot(http://www.andrews.edu/sem/unique_headship_of_christ_final.pdf ), nyilatkozta pénteken az egyetem vezetősége.

Az Észak-Amerikában található legnagyobb lelkészképző központ tantestülete elfogadtak egy 7 oldalas tanulmányt a következő címmel: „Krisztus egyedülálló vezetéséről az Egyházban”.

A csütörtökön elfogadott dokumentum „ képviseli az egyetem tantestületének egyetértését, amely ezzel az irattal az egyházat akarja szolgálni”, olvasható az egyetem egyik nyilatkozatában.

„Lelkes vagyok azért, mert felajánlhatjuk az egyháznak ezt a teológiai-bibliai tanulmányt, amely Krisztust, az egyház egyedüli vezetőjét magasztalja. Remélem, hogy mindez segíteni fog az aktuális, a vezetésről szóló tárgyalásokon”, mondta a szeminárium dékánja, Jiři Moskala.

Az irat azzal a kijelentéssel kezdődik, hogy Krisztus az egyház egyedüli vezetője.

„Habár az egyháznak létezik egy törvényes vezetője, egyetlen emberi lény sem értelmezheti ezt jogosan úgy, hogy ő az egyház vezetője”, található a nyilatkozatban. „Az egyház fejeként Krisztus az Isten szeretetének magasabb fokú megnyilatkozását biztosítja, bízonyítva és védve ezzel Isten szeretének erkölcsi vezetését, legyőzve így ennek a világnak „vezetője” meghamisított vezetését.”

Majd a nyilatkozat tárgyalja a férfiak és nők szerepének bibliai értelmezését is.

A nyilatkozatban meghatározásra kerül, hogy „Attól kezdve, hogy Krisztus az egyháznak(Krisztus metaforikus menyasszonyának) vőlegénye(férje), a tagok egyenként nem lehetnek a gyülekezet férje, hanem közösen, férfiak és nők együtt mind Krisztus menyasszonya.”

A nyilatkozatban nincs szó a nők felszenteléséről, amely egyes tagok között széthúzás forrása, és amelyet a Generál Konferencia 2015-ös ülésén, San Antonioban megszavazhat az egyház.

Viszont a nyilatkozatban az megtalálható, hogy Isten az Éden Kertjében a férfit és a nőt egyenlőnek teremtette, és vissza szeretné állítani ezt az egyenlőséget.

„Habár az I Mózes 3:16 versének különböző értelmezései elismerik a bűnbeesés következtében megjelenő romlását a bűnbeesés előtti egységnek, a Biblia folyamatosan Isten eredeti tervét hangsúlyozza, hogy az egység teljes legyen, mentes mindenféle rangsortól( Énekek Éneke 7:10; Ésaiás 65:17,25; I Mózes 1:29-30).”

„Pál írásai, a gyakori félreértések ellenére (2  Péter 3:16), ugyanezt az édeni mintát támogatják(Efézus 5:21-23), a Szentírás többi részével együtt kijelentve az édeni minta végső helyreállításának gondolatát(Máté 19:8; 2 Korinthus 5:17; Galata 3:28).”

„Ellen White szintén kiemeli a megváltó paradigmát: „A nő töltse be azt a tisztséget, amelyet Isten

eredetileg neki szánt, mint aki férjével egyenrangú.”(Boldog Otthon, 227. Oldal, Az otthon királynője).”

Moskala elmondta, hogy reméli, a tanulmány véget vet a tagok közötti széthúzások egyik okának.

„Imádkozok azért, hogy ennek az iratnak egyesítő hatása legyen az egyházra”, mondta.

Itt letölthető a teljes nyilatkozat: http://www.andrews.edu/sem/unique_headship_of_christ_final.pdf

Andrews McChesney/ Adventist Review

 

KRISZTUS EGYEDÜLÁLLÓ VEZETÉSÉRŐL AZ EGYHÁZBAN

A HETEDNAPI ADVENTISTA EGYHÁZ SZEMINÁRIUMÁNAK NYILATKOZATA

Bevezető

Mi, a Hetednapi Adventista Egyház Szemináriumának tantestülete, kijelentjük, hogy Krisztus az egyház egyetlen feje(Efézus 1:22; 5:23; Kolossé 1:18). Így, habár az egyháznak létezik egy törvényes vezetője, egyetlen emberi lény sem értelmezheti ezt jogosan úgy, hogy ő az egyház vezetője. Az egyház fejeként Krisztus az Isten szeretetének legmagasabb fokú megnyilatkozását biztosítja (Efézus 5:23), bizonyítva és védve ezzel Isten szeretének erkölcsi vezetését, legyőzve így „e világ fejedelmének” meghamisított vezetését(János 12:31; 16:11; Jézus élete, 758. Oldal; Bizonyságtételek 2. Kötet, 211:2).

Isten szeretetének erkölcsi vezetése

Krisztus vezetése az egyházban belsőleg kapcsolódik Isten szeretetéhez és Ő a legmagasabb szintű magyarázata Isten szeretetének a világ iránt( János 3:16; 15:3; Róma 5:8). Az egyház egyetlen fejének minőségében Krisztus „szerette az egyházat, és Önmagát adta azért”(Efézus 5:23,25). Krisztus szeretetének bizonyítása az egyház fejének minőségében nyilvánvalóan tükrözi Isten szeretetének erkölcsi vezetését amelyen belül a törvény Isten jellemének leírása és fordítva, a szeretet önmagában Isten törvényének teljesítése(Máté 22:37-39; Róma 13:8; That I May Know Him, 366. Oldal).

Mivel a szeretet lelki szabadságot kíván, Isten nem gyakorolja hatalmát kötelezve vagy befolyásolva az Ő általa teremtett lények akaratát. Isten megengedte a lázadást, ami számára a legnagyobb árat jelentette, mivel Ő szeretetből, nem pedig félelemből fakadó engedelmességet kíván. Az ilyen önkéntes engedelmesség nem érhető el a hatalom gyakorlásával, hanem csak a szabadság biztosításával. Így Isten vezetése a szabad akaratból történő kölcsönös szeretetre épül; Isten nem erőlteti ránk az Ő akaratát, de a teremtményeit értelmeseknek véli ahhoz, hogy az Ő szeretetének tökéletes törvényéért felelősségük legyen.

Így inkább, minthogy végtelen erejét gyakorolva megelőzze vagy elfojtsa a lázadást meggátolva ezzel azt a szabadságot, amire szükség van az igazi szeretet esetében, Isten megengedte az ellenség hamis vezetésének megnyilatkozását miközben Ő nyilvánvaló és megdöbbentő módon bizonyította folyamatosan vezetésének természetét, a szeretetet. Miközben az ellenség az erejét használja és uralkodik, Isten, akinek minden ereje megvan, nem uralkodik vagy kötelez „hanem önmagát megüresíté, szolgai formát vévén föl [doulos]...engedelmes lévén a halálig, mégpedig a keresztfának haláláig”(Filippi 2:7-9). Így Krisztus, az egyház egyetlen feje „a mi hozzánk való szerelmét abban mutatta meg, hogy mikor még bűnösök voltunk, Krisztus érettünk meghalt.” Következésképpen Isten közönyössé vált szeretet általi vezetése nyilvánvaló és felsőbbrendű.

A Krisztus és Sátán közötti nagy küzdelem

A nagy küzdelem úgy kezdődött, hogy  Sátán nyíltan megtámadta Krisztus természetét és mennyben betöltött szerepét, akit helyettesíteni akart és Istenhez hasonló akart lenni(Ésaiás 14:12-14; Ezékiel 28:12-19; Jelenések 12:7-9).  A Nagy küzdelem történetében az „e világ fejedelmének”(János 12:31; 14:30; 16:11; 2 Korinthus 4:4) bitorlása és önfelmagasztalása a másokon való uralkodáson keresztül folytatódik annak ellenére, hogy a keresztnél legyőzetett. Sátán megpróbálja Isten szeretetre alapozott vezetését felcserélni egy olyan alapvető vezetési formával, amely az irányító felsőbbrendűségre és a saját hasznok élvezésére alapszik. Megpróbálja Krisztust helyettesíteni a fej minőségében (2 Thesszalonika 2:3-4), megsértve ezzel úgy Krisztust, az egyház egyetlen fejét, mint az Ő testét, az egyházát.

A II. Századtól kezdve, az apostolok korszakát követően a kereszténység fokozatosan beépítette Róma felfogását az egyház vezetésére nézve, amelyben önkényesen parancsolnak és köteleznek az engedelmességre, felcserélve így Krisztus vezetését az emberi vezetéssel. Az egyháznak ez a kormányzati rendszere rendelkezett(1) rangsorral,amely egy parancsnoki sorból állt, az egyház „fejének” egy monarchikus püspököt nevezve ki, amelynek az egyház felett teljes és végleges hatalma volt; (2) szentséggel, amely azt jelenti, hogy a hívők lelki élete és megmentése a felszentelt papoktól függött; (3) előkelőséggel( papi intézménnyel), tehát a felszentelés szertartása(kézrátétel) a papokat különleges erőkkel ruházta fel; és (4) a vezetőség felé irányult, vagyis a felszenteltek házasságot kötöttek az egyházzal, ezzel elvéve Krisztustól, a fejtől a „vezetői” rangot(„in persona Christi Capitis”; „Vicarius Filii Deu,  „Isten Fiának földi helytartója”).

Ez a vezetési forma különböző formákban került alkalmazásra, megalázva Krisztus vezetését az emberek vezetésével. Valóban ez azon fenevad rendszere, amely a tengerből jön elő Jelenések 13-14-ben, amelynek a sárkány adott erőt és hatalmat (13:2,4); amely meghamisítja Krisztus feltámadását (13:3); együtt a sárkánnyal elfogadja a világ hódolatát(13:4,8);  káromlást szól Isten ellen és az Ő sátora ellen és hatalma van Isten népét üldözni (13:5-7). Ez a Krisztussal szembeszegülő erő, bitorolva az Ő Földön betöltött szerepét és azt cselekedve, amit Sátán is tett mikor Krisztust akarta a mennyben helyettesíteni, arra törekszik, hogy megsemmisítse az örök evangéliumot, végül pedig alárendeltséget követel és bevezeti a hamis imádatot. Ez úgy tetőzik, hogy üldözni fogja azokat, akik elutasítják a fenevad és az ő képének imádatát, akik megtartják az Isten parancsolatait és a Jézus hitét, akik megmentésükért nem emberekben bíznak(Jelenések 13:6-8; 14:6-12).

Az antikrisztus egyházvezetési rendszere teremti meg a körülményeket azokhoz az eseményekhez, amelyek a Jelenések könyvében is álló összetűzések tetőpontjánál történnek majd, például:  (1) kijelenti, hogy a Földön (világszinten és helyi szinten) Krisztust helyettesítő vezetőket nevezhet ki; (2) egyedül magának tartja fenn a jogot, hogy a Szentírást értelmezhesse és taníthassa, így minden doktrínai és gyakorlati kérdésben az övé az utolsó szó miközben (3) gyakorolja lelki erejét és hatalmát parancsba adva és kötelezve másokat az alárendelésre úgy szellemi mint polgári eszközökkel.

Ez a vezetési rendszer éles ellentétben áll Krisztus vezetésével és az Ő tanításával az egyházi vezetőkről. Krisztus az Isten szeretetére alapozott lelki vezetést mutatta be, a vezetést a szolgálattal példázva (Máté 20:28; Márk 10:45), amely azt a felsőbbrendűséget foglalja magába, amely nem nem veti saját akarata alá mások akaratát és nem kötelez másokat szófogadásra. Ez a vezetés inkább a szolgálatra és arra az önzetlen szeretetre alapszik, amely magához vonzza (nem pedig kényszeríti) a többieket, hogy szeretettel szolgáljanak egymásnak (Galata 5:13). Minden hatalom „mennyen és földön” Krisztusnak adatott(Máté 28:18), viszont Krisztus nem törli el a szabad választás jogát, amellyel felruháztattunk, és nem erőlteti az általa teremtett emberi lényeket az engedelmességre, hanem „adta Önmagát miérettünk” (Efézus 5:2). Az egyház akkor közeledik legjobban a kényszerítés módszeréhez, amikor egy testület bizonyos nagyon világos bibliai tanítások alapján fegyelmez. Az ilyen jellegű fegyelmezés nem egy személy vagy egy kisebb csoport feladata, hanem legalább a helyi közösségé. Még akkor is a fegyelmezés nem kötelezésben kell álljon, hanem egy bizonyos időre szóló, a tagság miatt járó előjog korlátozásból, amely hozzásegíti az illetőt a megbánáshoz és visszaállításhoz (Máté 18:12-17; 1 Korinthus 5:5).

Az egyház tagjai (beletartozva, de nem kizárólagosan az egyház vezetői) arra hivatottak, hogy Krisztus önzetlen szeretetének példáját kövesség(Efézus 5:1). Krisztus gondolkodásmódjára van szükségük, amely magába foglalja a megalázkodást, a szolgaságot(doulos, Filippi 2:5-8), vagy a Krisztushoz hasonló szolgaságot (diakonos, Máté 20:26), aki a halálig alázta meg magát. Miközben a Római Birodalom vezetői Jézus idejében „uralkodnak azokon és nagyon hatalmaskodnak rajtok”(Máté 20:25), Isten népe esetében ez nem így kell legyen, hanem „aki közöttetek nagy akar lenni, legyen a ti szolgátok [doulos]” (Máté 20:26-27).

„Mert az embernek Fia sem azért j9tt, hogy néki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és adja az ő életét váltságul sokakért” (Márk 10:45). Így, aki nagy lehet, az mindenkinek a szolgája [doulos] (Márk 10:44) és „aki a nagyobb közöttetek, legyen a ti szolgátok [diakonos]” (Máté 23:11;9-12). A Biblia bemutatja az egyház vezetőségének és fennhatóságának alapvető szerepeit. Mindezek mellett az egyház vezetősége szolgálat által kell vezessen.  1 Péter 5:1-3,5-7 ügyesen egyensúlyozza ki a gyülekezeten belüli vezetést avval az alázattal, amely szükséges az ilyen jellegű vezetéshez: „A köztetek lévő presbitereket kérem én, a presbitertárs, és a Krisztus szenvedésének tanúja, és a megjelenendő dicsőségnek részese; Legeltessétek az Istennek köztetek lévő nyáját, gondot viselvén arra nem kényszerítésből, hanem örömest; sem nem rút nyerészkedésből, hanem jóindulattal; Sem nem úgy, hogy uralkodjatok a gyülekezeteken, hanem mint példányképei a nyájnak... Hasonlatosképpen ti ifjabbak engedelmeskedjetek a véneknek: mindnyájan pedig, egymásnak engedelmeskedvén, az alázatosságot öltsétek fel, mert az Isten a kevélyeknek ellene áll, az alázatosaknak pedig kegyelmet ád. Alázzátok meg tehát magatokat Istennek hatalmas keze alatt, hogy felmagasztaljon titeket annak idején.” (Apostolok története, 359-360. Oldal; Jézus élete, 817. Oldal). Ezek alapján a gyülekezet vezetői alázatos szolgák kell legyenek.  Ugyanakkor tisztelni kell őket folyamatos munkálkodásukért (1 Thesszalonika 5:12; 1 Timóteus 5:17; Zsidók 13:7), ők pedig ugyanúgy adják meg a másoknak kijáró tiszteletet, ezzel bizonyítva a tiszteletet és egymás iránti szeretetet, amely a keresztényeket kell jellemezze (1 Péter 2:17).*

Az egyház vezetőinek a tekintélyt az egyház adja. Ezt a tekintélyt Krisztus adja az Ő egyházának, amelyet ezen a képviseleti módon ültet át. Így a kinevezett vezetők azon erő sáfáraivá válnak, amelyet Krisztus nevében gyakorolhatnak azok javára, akiket vezetnek. A vezetőség működése nem mond ellent a tagok közötti egyenlőségnek, amelyet Krisztus adott az egyháznak. Mivel a Lélek vezeti Krisztus testét és nem csak a vezetői szerepet betöltő néhány személyt, azokat is, akik bármilyen formában vezetők, kellene engedni hogy az ő döntéseiket is a csoport bölcsessége és egyetértése vezesse, amennyire lehetséges. Így egyházi minőségben a döntés hatalmát nem egy elnökre bízzuk, hanem bizottságokra ott ahol a csoportvezetők bölcsességet keresnek és ahol lehetőség van rá, keresik az egyetértést.

Akkor Isten maradéka értékelni fogja az egyház kormányzási, hatalmi és vezetési rendszerét, amely tükrözi (amennyire emberi szemszögből lehetséges) az Isten szeretetére alapozott vezetési ideált amelyben a lelkiismereti szabadságot megbecsülik, a vezetők pedig mindenkinek alázatos szolgái, pont úgy, ahogy Krisztus önmagát adta mindenkiért.  Pontosan ez a szolgálaton keresztüli vezetési mód , amely a szeretetre alapozott, volt Krisztus által tökéletesen formázva, aki az egyetlen „feje az egyháznak... szerette az egyházat, és Önmagát adta azért”(Efézus 5:23,25), felsőbbrendűen példázva Isten jellemét és a szeretet lelki vezetését

Krisztus egyedi és átruházhatatlan vezetői minősége

A Szentírás kijelenti, hogy a Fiú öröktől fogva egyenlő az Atyával és a Szentlélekkel (Kolossé 2:9; Zsidók 1:3; Máté 28:19; János 1:1; 5:18; 5:58; 14:9; Filippi 2:6; Róma 9:5; Kolossé 1:15-17; Jézus élete 269. és 530. Oldal; A Nagy küzdelem, 495. Oldal; Adventista Bibliakommentár, 7.kötet, 437-440.oldal; Bizonyságtételek a lelkészeknek, 252.oldal;  The truth about angels, 209. Oldal; Review and Herald, 1906 április 5). A Szentírás ugyanúgy kijelenti Krisztus, a Fiú ideiglenes alárendeltetését az emberiség megmentésének érdekében (János 5:19; 8:28,54; 17:5; Filippi 2:7-11; Kolossé 1:18-20; Efézus 1:23; Zsidók 1:8; 1 Korinthus 15:20-28; Ésaiás 9:6-7; Dániel 7:13-14; Jelenések 11:15; Pátriárkák és próféták, 34.oldal; Review and Herald, 1895 október 29; Review and Herald, 1905 június 15; The Faith I Live By, 76. Oldal).

A Szentháromságon belüli személyek közötti kapcsolatok a legmagasabb fokon mutatják be nekük a szeretet és önfeláldozás példáját. Viszont nem biztosítja számunka az egyházon belüli emberi vezetésének függőleges modelljét.

A Szentírás alapján Krisztus az egyetlen feje az egyháznak, az egyházon belül az emberi tagok pedig (férfiak és nők) Krisztus teste (Efézus 1:22-23; 5:23; Kolossé 1:18; 2:19; 1 Korinthus 11:3; Kolossé 2:10). Ellen White szintén ezt mondja: „Krisztus, nem pedig a lelkész az egyház feje”(Signs of the Times, 1890 január 27), és „Krisztus az egyháznak egyetlen feje(Manuscript Releases, vol. 21, 275.oldal; Jézus élete, 817.oldal; A Nagy küzdelem, 51. Oldal). Sem a Szentírás, sem Ellen White iratai nem beszélnek az egyház vezetéséről Krisztuson kívül más személyre utalva. Továbbá sem a Szentírás, sem Ellen White írásai nem támasztják alá azt, hogy létezne a fejnek bármiféle átruházása az egyház testének szintjén.

Attól a pillanattól kezdve, hogy Krisztus az egyetlen feje az egyháznak, senki más nem lehet az egyház feje. Tehát Krisztus vezetői minősége egyedi és átruházhatatlan. Mindazok, akik Krisztus példáját követnék a szolgálatban, nem tudják elvenni tőle az egyházvezetést, csak szolgálván azzal az indulattal „amely volt a Krisztus Jézusban is” (Filippi 2:5) és a szeretet lelki kormányzásával. A Krisztus, mint az egyház egyedüli vezetője felfogásunktól való eltávolodás az uralkodó és az ellenség által meghamisított vezetési stílushoz vezet, amely ellent mond és éles ellentétben áll Isten szeretetteljes lelki kormányzásával.

Tehát a család „fejének” szerepe (Efézus 5:23) nem átruházható az egyházban. Valóban a gondolat, hogy a család „feje” szerepet át kell vagy át lehet ruházni az élet más területére, non sequitor(vagyis az élet egyik területéről a másikra az átvitel nem logikus következmény). Például valakinek a szerepe a családban nem ávihető a munkahelyre egy hasonló vagy azonos szerepre.

Túl a család fejétől az egyház fejére való átutalás logikáján, 2 bibliai érv is kizárja az ilyen átvitelt. Az első, ahogyan már említettük, hogy Krisztus az egyház egyetlen feje. Tehát azt állítani hamisan, hogy az egyháznak más „feje” is van elfogadhatatlan, mivel ez egy lépés Krisztus vezetésének bitorlásához, aki az egyetlen közbenjáró Isten és ember között. Nem biblikus Krisztuson kívül bármiféle egyházvezetésről beszélni.

Egyetlen ihletett író sem beszél a teremtéskor a férfi uralkodásáról a nő felett. Sőt, I. Mózes 1.fejezete arra tanít, hogy a férfi és a nő együtt alkották meg Isten képét, a bűnbeesés előtt nem utalva semmilyen alárendeltségre (I. Mózes 1:27). Ebben a tekintetben I. Mózes 2.könyve megerősíti az első könyvet. Évának az Ádám oldalbordájából való teremtése arra mutat, hogy „ vele egyenlőként mellette kell legyen” (I. Mózes 2:21-22; Pátriárkák és próféták, 46. Oldal). Annak ellenére, hogy I. Mózes 3:16 bizonyos értelmezései elismerik, hogy bizonyos módon a bűnbeesés után ez az egyenlőség megromlott, a Biblia folyamatosan arra hív bennünket, hogy visszatérjünk Isten eredeti egyenlőség-tervére, amely mentes a rangsortól (Énekek Éneke 7:10; Ésaiás 65:17,25; I. Mózes 1:29-30). Pál apostol írásai, habár néha félreértelmezik, ugyanezt az édeni mintát támogatják (Máté 19:8; 2 Korinthus 5:17, Galata 3:28). Ellen White szintén kiemeli a megváltó paradigmát: „A nő töltse be azt a tisztséget, amelyet Isteneredetileg neki szánt, mint aki férjével egyenrangú.”(Boldog Otthon, 227. Oldal, Az otthon királynője). „Isten arra vágyik, hogy szolgái a legnagyobb tiszteletet kiérdemlő helyet foglalják el. Isten számára a férfiak és nők szolgálata már a világ megteremtése előtt létezett.” (Manuscript Releases, 18.kötet, 380.oldal). „A végtelen bölcsesség kigondolta a megváltási tervet, amely az emberiséget egy második próbának veti alá, adva nekik egy újabb próbát”(Bizonyságtételek, 3.kötet, 49.oldal), Pátriárkák és próféták, 58-59.oldal és Bizonyságtételek, 1.kötet, 307-308.oldal).

 

Másodsorban az egyháznak minden egyes tagja Krisztus testének tagja, aki az egyetlen fej. Attól a pillanattól, hogy az egyháznak minden egyes tagja (legyen férfi vagy nő) Krisztus testének tagja, nem lehet ugyanabban az időben az egyház feje is. Ugyanígy attól a pillanattól, hogy Kriszt az egyház egyetlen férje (ami metaforikusan Krisztus menyasszonya), a tagok nem lehetnek önmagukban a gyülekezet férjei, hanem férfiak és nők együtt alkotják Krisztus menyasszonyát.

 

Krisztus testében, aki az egyház egyetlen feje, minden egyes egyházi tag lelki ajándékokat kap: a Szentlélek „osztogatván mindenkinek külön, ahogy akarja” (1 Korinthus 12:11). A Szentlélek minden hívőnek fel van ajánlva a vég idején: „És lészen azután, hogy kiöntöm lelkemet minden testre, és prófétálnak a ti fiaitok és leányaitok; véneitek álmokat álmodnak; ifjaitok pedig látomásokat látnak. Sőt még a szolgákra és szolgálóleányokra is kiöntöm azokban a napokban az én lelkemet” (Jóel 2:28-30). Pontosan ebben a környezetben a Szentírás határozottan kizárja az előkelőséget fogalmát az egyházon, Krisztus testén belül, kijelentve: „Mert hiszen egy Lélek által mi mindnyájan egy testté kereszteltettünk meg, akár zsidók, akár görögök, akár szolgák, akár szabadok; és mindnyájan egy Lélekkel itattattunk meg. Mert a test sem egy tag, hanem sok.” (1 Korinthus 12:13-14; Galata 3:28). Így a testnek egyetlen tagja sem,  „mert a test sem egy tag, hanem sok”, függetlenül annak szerepétől(1 Korinthus  12:15-16), és valóban „a melyek éktelenek bennünk, azok nagyobb ékességben részesülnek”(1 Korinthus 12:23). Mindezekkel együtt egyetlen ajándéknak vagy szolgálatnak sincs jelentősége szeretet nélkül, mert „ezek között pedig legnagyobb a szeretet”(1 Korinthus 13:13 illetve az egész fejezet, Róma 12:3-10; Efézus 4:11-16). Itt is az önzetlen szeretetnek, amely Isten kormányzásának központja, kell tükröződnie a másokat alázatosan szolgálásban, Krisztus testében és menyasszonyában, az egyházban.

 

Ezt az elvet tükrözi a Hetednapi Adventista Egyház 14.hitalapelve, „Krisztus testének egysége, amely kimondja: „Az egyház egy test sok taggal, kihívva minden nemzetből, ágazatból, nyelvből és népből. Krisztusban új teremtés vagyunk. Az egyházat nem oszthatja meg faji, kulturális, műveltségbeli és nemzetiségi, valamint alacsony és magasabb rendű, szegény és gazdag, férfi és nő szerinti megkülönböztetés. Krisztusban mindannyian egyenlők vagyunk, akiket Vele és egymással egy Lélek tart közösségben. Azért vagyunk, hogy részrehajlás és fenntartás nélkül szolgáljunk és szolgáljanak nekünk.”

 

Nem létezik harmadik csoport Krisztus feje és a teste között, vagy a vőlegény(Krisztus) és a menyasszony(egyház) között. A lelkészt nem kell különválasztani Krisztus testétől, hanem szintén Krisztus testének egy részeként kell rá tekinteni, hanem ő is Krisztus testének egy része, szerepe nem lévén előkelő, hanem a test más részeit kell szolgálja és a többiekkel együtt, a Szentlélektől kapott ajándékoknak megfelelően valamint minden hívők papságával kell szolgáljon(1 Péter 2:5-9; Jelenések 1:6; 5:10; II.Mózes 19:5-6).  Mivel a Szentlélek az, aki mindenkinek (férfinak és nőnek) akarata szerint adja az ajándékokat (1 Korinthus 12:11,12,18,19,27-31; Jóel 2:28-29; ApCsel 2:18; Róma 12:4-8; Efézus 4:11-12; 1 Péter 4:10), az Egyház nem ajánl fel erőt vagy lelki ajándékokat senkinek, hanem csak elismeri az Istentől kapott ajándékokat és azokat a Krisztus testének szolgálásához megfelelő lehetőségekhez való adottságokat. Az egyházon belüli vezetői munka Krisztus testén belüli adottság, a szolgálat jellegzetességei pedig,amelyek az önnzetlen szeretet vezetésével léteznek(Filippi 2:5-8)mind a Szentlélek ajándékának elismerése. Bizonyos módon úgy egyénileg, mint együttesen az egyház küldetése, amelyet teljesítenie kell, az a hármas angyali üzenet hirdetése és az Isten szeretetteljes jellemének bemutatása, amely Istennek a világ felé mutatott együttérzésének legutolsó felfedezése (Krisztus példázatai, 41.oldal).

Röviden, minden egyes vezetői forma, amelyet egyszerű ember, legyen férfi vagy nő, követ, Krisztus egyházvezetésének bitorlása.  A keresztény szolgálat, beleértve a gyülekezet vezetését is, kell tükrözze, de nem szabat bitorolja Krisztus vezetését. Így miközben a Krisztus vezetésének eljárását vissza kell tükröznie a hívőknek, Krisztus jellegzetes szerepe a vezetésben egyedi, és az emberek nem tudják áthágni azt. Csak Krisztus az egyház feje, akinek tagja minden egyes keresztény.

Tehát egyetlen emberi vezető sem veheti át jogosan az egyházon belül a vezetését; minden egyes vezető legmagasabb szintje, ahová „felemelkedhet” az, ahol képes leereszkedni az érdekmentes és szeretetteljes szolgálatik, felajánlva önmagát a Krisztus testének szolgálatára pont úgy, ahogy Krisztus önmagát adta a testének és menyasszonyának, szeretett egyházának, „legfőbb foglalatossága” tárgyának(Sermons and Talks, 2.kötet, 215.oldal).

 

Kijelentések és tagadások

 

1. Mi elismerjük, hogy az egyháznak egyetlen feje van, Krisztus, az Ő egyházvezetése pedig nem átruházható vagy utánozható. Így Krisztusnak, mint vezetőnek jellegzetes szerepe egyedi.

2. Mi tagadjuk, hogy az egyházon belül jogosan tölthet be vezetői szerepet bármilyen emberi lény.

3. Mi elismerjük, hogy az egyházon belül a vezetést Krisztus szolgálatának mintájára és a szeretetre alapozva kellene alakítani,elismerve azt, hogy Krisztus vezetési módját minden keresztény vezetőnek vissza kell tükröznie.

4. Mi tagadunk bármilyen szentségből, kiváltságból származó és a vezetés felé irányuló egyházi vezetési módot, amelyek hamisítványai az Isten szeretetére alapozott lelki vezetésnek, és bitorolják az ő hatalmát az egyház (test) fejének és az egyház(menyasszony) férjének minőségében.

5. Mi elismerjük, hogy az egyház elöljárói felelőssége az egyházi ügyek adminisztrálása, teljesítve a bizottságokban és munkaüléseken meghozott döntéseit az egyháznak.

6. Mi tagadjuk, hogy egyszerű embereknek hatalmukban áll döntést hozni az egyház tanításairól, szertartásairól vagy tantételeiről.

7. Mi elismerjük a minden hívő papságát és, hogy nincs szükség semmilyen közvetítőre Isten és ember között.

8. Mi tagadjuk az egyházi vezetőknek bármiféle felmagasztalását, mint közvetítőt Isten és ember között vagy egyház fejeként.

 

*Említésre méltó az a megfigyelés, hogy az egyházi vezetők szerepköréről szóló egyes nyilatkozatokban az egyes fordítások a „forgolódás” szót használják. Például 1 Timótheus 5:17-ben ez áll: „A jól forgolódó [proestōtes, proistemiszótőből] presbiterek kettős tisztességre méltattassanak, főképen a kik a beszédben és tanításban fáradoznak.(hasonlóan ezt a szótőt találjuk Róma 12:8; 1 Thesszalonika 5:12 és 1 Timótheus 3:4-5,12 versekben).” A proistemi szótő, amelyet itt „forgolódásnak” fordítanak azokra vonatkozik, akik elől állnak vezetve és szolgálva a közösség javáára, és nem más féle forgolódást kell itt érteni. A Septuagintában ezt a szót a a királyi udvarok szolgáira használják (2 Sámuel 13:17; 1 Timótheus 3:4-5,12), a szótőből pedig a prostatis főnév alakul ki, amely Fébé diakonos munkájára vonatkozik (Róma 16:1-2).

 

Fordította: Kovács Szabolcs

4. oldal / 67