Adventista Info

„Facts with Hope” program egészségügyi tanácsokat ad

E-mail Nyomtatás PDF

A Hetednapi Adventista Egyház nemrég egy programot indított el, melyben a gyülekezetek tagjai egészségügyi alapelveket mutatnak be.

A „Facts with Hope” ( Reményt nyújtó bizonyítékok) program 12 rövid egyperces videoklippel osztja meg a testmozgás, az egészséges táplálkozás az egészséges emberi kapcsolatok és a hála szerepét kihangsúlyozó tanácsaikat.

Ezeket az egyperces rövidfilmeket meglehet tekinteni egyenként vagy csoportokban, a gyülekezetekben vagy web-oldalakon megosztani.

„Ez különleges lehetőség az egészséges életmód üzenetének megosztására, melyet tudományos tanulmányok igazolnak” – mondta Katia Reinert, az Adventista Egyház  Észak Amerikai Divízió Egészségügyi osztályának igazgatója. „Azt akarjuk, hogy az emberek olyan lehetőségeket ismerjenek meg egészséges és boldog életükhöz, melyek bizonyítékokra alapszanak.

Az adventista egyház már a megalakulásakor, több mint 150 éve az egészséges életmódot promoválta. Az utóbbi évtizedekben az adventisták megjelentek folyóiratok és könyvek oldalain melyek a hosszú élet titkáról írtak. Az Egyesült Amerikai Államok Egészségügyi Intézete komoly tanulmányokat finanszíroz, hogy mi a titka az adventisták hosszú életének. 2011-ben a Pan- Amerikai Egészségügyi Szervezet egy együttműködést kezdeményezett az Adventista Egyházzal különböző projektek kivitelezésére az egész Észak és Dél Amerikai kontinensen.

A „Facts with Hope” sorozatot a Észak Amerikai Divízió és a Adventista Egyház Kommunikációs osztálya készítette.

További információk a factswithhope.org honlapon találhatók.

ANN

Fordította: Magó Zsolt

 

„Az őrültség nem más, mint ugyanazt tenni újra és újra, és várni, hogy az eredmény más legyen” (Albert Einstein).

E-mail Nyomtatás PDF

A börtönmisszió-szolgálat vezetői felismerték, hogy szükség van új módszerre a foglyokkal folytatott lelki programok terén. Biztosítani kellene a(z előadott) témák folyamatosságát; ezenkívül jó lenne kivívni a Börtönök Nemzeti Közigazgatásának elismerését, hogy a tanfolyamon résztvevő foglyok esetenként méltatásban részesülhessenek.

A jilavai börtön 52 foglya a „polgári nevelés” tanfolyamot választotta, amelyet az állam is elismer. A 20 részből álló sorozat a jogokról, felelősségről, szabadságról, szabadosságról, erkölcsi vezérelvekről, az együttélés művészetéről, stb szólt. A tanfolyamon való részvétel bizonyos előnyökhöz is juttatta a résztvevőket.

A foglyok figyelemmel kísérték a tanfolyamot; egyesek könnyezve hallgatták végig az előadást, majd azzal a kéréssel fordultak az előadóhoz: „Imádkozna-e velünk?”.

Amikor terveink nem sikerülnek, másokat hibáztatunk: elvilágiasodtak az emberek, megkeményedett a szívük, nem akarnak Istenről hallani. Majd azzal áltatjuk magunkat, hogy mi megtettük a magunk részét, bizonyságot tettünk nekik az igazságról…

Timotei Bîlbîie, a Munténiai Egyházterület börtönszolgálati felelőse idézte Albert Einstein szavait: „Az őrültség nem más, mint ugyanazt tenni újra és újra, és várni, hogy az eredmény más legyen”.

Fordította: Szabó László-Csaba

A Vallásszabadság Fogadásán, a Fehérház képviselője kihangsúlyozza a közös elemeket

E-mail Nyomtatás PDF

Azon a napon, amikor az Egyesült Államok vallásszabadságért felelős bizottsága nyilvánossá tette a 15. éves beszámolóját, a politikai és kutatásért felelős igazgatója egy vallásszabadságot támogató csoportot biztatott arra, hogy megkettőzött erőfeszítéssel dolgozzon tovább.

„Sajnos, a beszámoló azt mutatja, hogy a türelmetlenség tetőfokára hágott, amit megtorló és elnyomó kormányok, valamint szélsőséges csoportok idéznek elő”, mondta KnoxThames a vallásszabadság nemzetközi megfigyeléseit követően.

Thames szerint, aki pályafutása során rengeteget fáradozott a lelkiismeret szabadságáért, és akinek sok barátja volt, akik életüket vesztették azért, mert a vallásszabadság mellett szólaltak fel, azt állítja, hogy a vallási elnyomás és agresszió olyannak tűnik, mint amikor „egy árnyékot” idézünk elő, azért, hogy „sötétséget” teremtsünk. Véleménye szerint a sötétség leküzdése egyedül a „fény”, amelyet egy fáklyához hasonlított. Ezt a szimbólumot több vallásos csoport is használja.

„A nemzetközi lehetőségek mellett egyesítenünk kell erőfeszítéseinket. … Tudom, hogy ha mindannyiunk egy kis fényt hordozna a sötét helyeken, a sötétséget legyőzhetnénk”, mondta. Thames ezt az üzenetet április 30.-án közvetítette, miután a Washington D.C.-ben rendezett 12. Vallásszabadság Fogadásán átvette a Nemzetközi Díjat.

Az éves fogadás hagyománnyá vált az Egyesült Államok fővárosában – egy felszabadultabb pillanatban Thames ezt úgy határozta meg, mint „a város legjobb vallásszabadsági mulatsága” – és 60 évvel az ENSZ által elfogadott Egyetemes Emberi Jogok Nyilatkozatának kihirdetése után millió személy ügyét képviseli, akiket vallási nézeteik miatt diszkriminálnak.

Az éves találkozás során a vallásszabadságért munkálkodókat kitüntetik, valamint ez az alkalom összegyűjti a diplomáciai körökben levőket, az Egyesült Államok kormányának dolgozóit, vallási vezetőket, valamint a vallásszabadság támogatóit.

A jelenlevőkhöz Melissa Rogers, az elnök különleges asszisztense is szólt. Rogers, aki Barack Obama elnök legfőbb tanácsadója és vallással kapcsolatos problémák intézője, beszámolójában kihangsúlyozta a közös elemekre való összpontosítást, amikor az Egyesült Államokban a vallásszabadság érdekében dolgozunk.

„Az amerikaiak nem értenek mindig egyet ezeknek az elveknek különleges formában való alkalmazására”, mondta Rogers. „Valóban, amikor súlyos meghasonlásokba ütközünk, szükséges megkettőznünk erőfeszítéseinket annak érdekében, hogy megtalálhassuk a találkozási pontokat. Ha ezt nem tesszük, hajlamosak leszünk egymást inkább ellenségként kezelni, mintsem olyan személyekként, akiknek más a véleményük egy adott tárgyról, és ezáltal fontos alkalmakat szalasztunk el, amelyeken a mellettünk levőkért munkálkodhatnánk, és elfelejtjük, hogy sokkal fontosabb mindaz, ami egyesít bennünket, annál, ami elválaszt.

Rogers elmondta, hogy 2009-ben szép példáját láthattuk annak, amint különböző csoportok közös tevékenységi területet találtak. Ebben az évben Barack Obama elnök egy tanácsadási bizottságot hozott létre, amelynek feladata megfigyelni, hogy miként dolgozhat együtt a kormány a különböző vallási szervezetekkel a szükségben lévő személyek segítése érdekében.

Ez a munkáscsoport, mondta Rogers, a vallásszabadságot támogató és az egyháznak az államtól való elszakadását pártoló személyekből áll. Kijelenti, hogy ez a csoport hozzájárult a vallásos szervezetek szerepének meghatározásához, mivel állami támogatást kapnak különböző jótékonysági tevékenységek folytatására – azok, akik ilyen típusú segélyben részesülnek, nem kell cserében a támogató vallásos rendezvényein részt vegyenek.

„Azt szeretném, ha ezt az országot olyan helyként tudnánk megőrizni, amelyet hihetetlen vallásos sokszínűség, figyelemre méltó vallásos együttműködés és béke jellemez”, mondta Rogers a felszólalása végén.

A Nemzeti Díjat ebben az évben Eric W. Treene, különleges tanácsadó kapta, aki az Igazságügyi Minisztérium Emberi Jogok alosztályában tevékenykedik, többnyire a vallásos diszkriminációk terén.

Antonio Monteiro adventista lelkipásztor is méltatásban részesült, aki majdnem 2 évig volt börtönben hamis vádak miatt. Ez az ügy rengeteg ember helyzetét illusztrálja, akik vallási okok miatt szenvednek.

John Graz, az IRLA főtitkára a vallásszabadságot egy Istentől származó, de nagyon „törékeny” ajándéknak nevezte.

„Könnyen elveszíthetjük. A legegyszerűbb mód erre az, ha semmit nem teszünk terjesztése és védelme érdekében. … Ezért igyekszünk mindent megtenni a vallásszabadság terjesztése érdekében, szervezetünk 1893-ban történt megalapítása óta.

Előző évek meghívottjai és beszélői, valamint olyan személyek szerepeltek, mint John Baird, Kanada Külügyminisztere, Hillary Clinton és John Kerry volt államtitkárok és szenátorok, John McCain szenátor és az Egyesült Államok mindkét főbb politikai párt képviselői.

Több információ az irla.org honlapon található.

Ansel Oliver/ANN

Fordította: Ilyés Róbert

 

Az ASI a teremtést hirdeti

E-mail Nyomtatás PDF

Több mint 20 éven keresztül a Creation Illustrated folyóirat Isten átváltoztató erejét osztotta meg az emberekkel olyan példázatok által, amelyek erősítik a jellemet és megváltoztatják az életet. Ez a kiadvány eljutott az Észak-Amerikában élő tanárokhoz, iskolákhoz, a home-schooling oktatásban részt vevő diákokhoz, kórházak káplánjaihoz, az ASI szervezettel kapcsolatban álló szervezetekhez és azok alkalmazottjaihoz, valamint az amerikai 50 államban és további 30 országban található előfizetőkhöz különböző felekezetektől, akik az olvasók 55%-át alkotják.

Az ASI egyik tagjának ezen munkája nagy jelentőséggel bír. „Azon túlmenően, hogy a vallási felekezeti sorompókon átjuttathatjuk a szombat és a teremtés igazságát, amelyek a kezdetektől léteznek, meg kell tanítsuk - elsősorban a mi fiataljainkat - arra, hogy mindannyian egyenként a teremtés legnagyobb bizonyítékai vagyunk. Ezt mondja a Creation Illustrated szerkesztője, Tom Ish. „A mi szenvedő világunknak látnia kell, hogy mi Jézus Krisztus új teremtményei vagyunk - átváltozva az Ő ereje, kegyelme és szeretete által."

A teremtés heves viták tárgya maradt az adventista gyülekezetekben és iskolákban. A Generál Konferencia Végrehajtó Bizottságának őszi ülésén különböző módszerekkel hirdették a teremtéstant – többek között egy filmmel is, amelynek címe: Teremtés: A föld szemtanú – annak érdekében, hogy felébresszék a nagyközönség érdeklődését, valamint támogassák az evangelizálásokat. A Creation Illustrated fontos eszköz a gyülekezetek és tagok számára annak érdekében, hogy az érdeklődést fenntartsák és a végidőkben tárgyalni tudják ezt az alapvető témát.

Az olvasók a Creation Illustrated folyóiratot a „Keresztény válasz a National Geographic számára!" címmel illették. A kiadvány számos tanító és tudományos jellegű anyagot, valamint a teremtéssel kapcsolatos csodálatos képeket tartalmaz. Miközben a szerkesztők tisztelik és együttműködnek a teremtéstan híveivel, a Creation Illustrated folyóiratot elsősorban azért hozták létre, hogy „Hirdesse Krisztust a piacokon!". Minden negyedévi kiadást alkalmazottaknak, üzlettársaknak, családoknak és barátoknak alkotnak meg, akik szükségét érzik a szellemi, lelki és fizikai meggazdagodásnak ezen nehéz időkben.

„Voltak olyan ASI tagjaink, akik több, mint 1.000 folyóiratra fizettek elő az alkalmazottak számára, akik pozitív választ adtak", fűzte hozzá Ish, akit felesége, Jennifer támogat szerkesztő szerepében, valamint lánya, Melissa fényképszerkesztőként. Az ASI tagoknak szintén nagy szerepük volt a Creation Illustrated anyagi támogatásában, valamint az iskolákba és börtönökbe való évenkénti eljuttatásban.

„Annyira hálásak vagyunk a közös odaadásért és a szükséges támogatásért, hogy első helyen meg tudjuk tartani a teremtés üzenetét", mondja Ish.

Az állatokról és madarakról adott információkon, szabad levegőn átélt kalandokon és a Teremtés Hete sorozaton kívül a folyóirat gyakorlati ötleteket ad a küzdelmes és elektronikával megtöltött világban a kikapcsolódásra, valamint kreatív, gyakorlati, kertészeti, túrázási és a konyha számára híres vegán ételek („Genesis Cuisine" - A Teremtés Konyhája) ötletadója. Mindez minden számban megtalálható.

H. Cochran, egy Montanában élő adventista olvasó ezt mondta: „A könnyezésig meghatottak a képek és bibliaszövegek összeállításai. Ez kihangsúlyozta mennyei Atyánk fenségességét és teremtő erejét. Folyóiratukat szeretném tananyagként használni a jövő évben, és hiszem, hogy a Creation Illustradet segít, hogy fiamnak érthetőbben elmagyarázzam azt, ahogyan a körülöttünk élő csodák a mi Urunkat dicsőítik."

Ezen gazdagon szemléltetett folyóirat lapjain minden embercsoport tagjai „digitális méregtelenítésen" vehetnek részt, „megállhatnak megillatozni a rózsákat", és megkóstolhatják a szombat nyugalmát, amelyet még a kezdetben alkotott Isten, hogy hódolattal teljes kapcsolatunk lehessen vele, felölelve ezzel a szombat igazságát.

A Creation Illustrated folyamatos átalakuláson megy át; terjeszkedik, hogy digitális változatot is tudjon biztosítani, valamint a www.creationillustratet.com weboldalon is legyenek forrásanyagai. Szintén a jövő tervéhez tartoznak tanároknak és diákoknak ajánlott cikkek a Teremtés Hete DVD kíséretében, mindezt bibliatanulmányokkal egészítve ki.

 

Fordította: Kovács Szabolcs

„Az Adventista Teológiai Főiskola 90 éves történelme bizonyítja a komolyságot, felfogást és a lelkiség, valamint a nevelés iránt táplált szenvedélyt"

E-mail Nyomtatás PDF

Az Adventista Teológiai Főiskola 90 éves évfordulója alkalmából, április 18-19 között ünnepi eseményt szervezett. A program péntek este 20:00 órakor kezdődött és több olyan személy szólalt meg, aki még a Cernicai Egyetemi Terület kialakítása előtt végezte ott tanulmányait. A szombat reggeli első esemény az „Imaóra" volt, 8:30 órai kezdettel. Aztán a „Szombatiskola" következett, amikor az összes résztvevő kellemes és hatékony módon bekapcsolódott, mivel eddig páratlan formában került megszervezésre. A 11:00 órai kezdettel megtartott istentiszteletet mély lelki légkör jellemezte, amelyhez hozzájárult a zene és a vendégek is, de leginkább Isten áldása. Az eseményen részt vett az Inter-Európai Divízió elnöke, Bruno Vertallie, valamint titkára, Gabriel Maurer, a Tudományos Kutatások Szervezetének alelnöke, Silviu-Gabriel Szentesi egyetemi professzor, a bukaresti Batpista Teológiai Egyetem dékánja valamint az Európai Baptista Szövetség elnöke, dr. Otniel Bunaciu egyetemi professzor, a Baptista Teológiai Főiskola rektora, dr. Daniel Mariș, a romániai Adventista Egyház Unió és Egyházterületi képviselői, az Adventista Teológiai Főiskola tanárai és diákjai, végzett diákjai valamint más meghívottak.

Nelu Burcea lelkipásztor, a Kommunikáció és Vallásszabadság Ügyosztály vezetője átadta a tanügyminiszter, Mihnea Costoiu üzenetét: „Elsősorban szeretném megjegyezni, hogy megtisztelve érzem magam, mert meglátogathattam a Hetednapi Adventista Egyház Generál Konferencia központját idén, 2014 januárjában. Másodsorban sajnálatomat szeretném kifejezni, hogy nem tisztelhettem meg meghívásukat az eseményen való jelenlétemmel, viszont remélem, hogy a jövőben lesz még rá lehetőségem. Gratulálok a 90 év mindegyikéért. Elismerésem a 90 évért, mivel az Adventista Teológiai Főiskola 90 éves történelme bizonyítja a komolyságot, felfogást és a lelkiség, valamint a nevelés iránt táplált szenvedélyt. Úgy hiszem, hogy ezek az identitásra jellemző elemek egy sikeres akadémiai program alapját képezhetik, amely az adventista vallásos környezetet elhagyhatná, átadva ezzel azon tanulóknak az erkölcsi és lelki értékeket, akik többet szeretnének egy egyszerű egyetemnél. Kívánom, hogy folyamatosan fejlődjetek és a tanügyi rendszeretek által meghatározó jelentőséggel bírjatok nem csak a jellegzetes információk által, hanem olyan elemek által is, amelyek a román társadalmat lelkibbé és erkölcsösebbé tehetik. Sok sikert! Még sokáig!"

Istennek az Adventista Teológiai Főiskola által végzett munkájáért a hálagondolatokat Marius Munteanu, az Adventista Teológiai Főiskola igazgatója mondta el: "Úgy hiszem, hogy ezen iskola hozzátartozik Istennek az Adventista Egyházzal kapcsolatos terveihez, másodsorban pedig az itt tanulókhoz. Mind Isten tervéhez tartoznak azok, akik itt dolgoznak, vagy elhívatásuk miatt itt tanulnak. Mindezen tulajdonságok pedig Isten áldásával egyesítve lehetetlen, hogy ne pozitív eredményeket mutassanak fel, még akkor is, ha nem tudok szemet hunyni a különleges 90 év elérése mellett a rossz útvonal felett... Mindezek ellenére meglátszik a gondviselés, és hálás vagyok Istennek azért a megtiszteltetésért, hogy itt lehetek."

Ugyanazon örömöt és hálát kifejező hangon, a program végén Bruno Vertallie lelkész, az Inter-Európai Divízió elnöke is felszólalt: " Nagyon örvendek, hogy itt lehetek Cernica-n ezen az ünnepélyes alkalmon. Úgy hiszem, hogy Isten megáldja az itt található embereit. Igaz, hogy a 90 év hosszú idő, de egy tanítási intézménynek nem hosszú, mivel ezek minél hosszabb ideig kell létezzenek. Számomra valódi áldás, hogy itt lehetek és örvendhetek a 90 éven keresztül bemutatott szolgálatnak Isten, az egyház és embertársaink iránt. Ugyanakkor hiszem, hogy ez áldás úgy ennek a helynek, mint az egész országotoknak is."

Az utóbbi években az Adventista Teológiai Főiskola a romániai Baptista Egyház iskoláival való szép és előnyös kapcsolatnak örvendhetett. Az eseményen jelenlévő Dr. Otniel Bunaciu egyetemi professzor, a Baptista Teológiai Egyetem dékánja kifejezte a múltért való elismerését és az óhaját, hogy a jövőben is tartsák a kapcsolatot: „Úgy éreztem magam, mint egy nagy ünnepen, sok örömmel, sok ünnepélyességgel és mindig lehetőséggel, hogy Istent dicsőíthessük ezen csodás megvalósításokért. E különleges pillanatban gratulálok nektek. Továbbá imádkozom, hogy Isten áldjon meg még sok évvel és sok megvalósítással, valamint remélem, hogy a jövőben is lehetőségünk lesz együttműködni úgy, ahogyan azt a múltban is tettük, amikor lehetőségünk volt együtt tenni valamit."

A reggeli program keretein belül felolvasták azon tanárok nevét, akik a 90 év alatt tanítottak vagy most dolgoznak a Cernicai Egyetem területén. Ugyanakkor a végzett hallgatók egy évfordulóra mutató jelvényt kaptak. A programnak ezen része egy értékelő szándék volt mindazért, amit Isten adott és továbbra is biztosít a tanítók szolgálata valamint azok munkája által, akik itt végeztek. A délelőtti találkozást egy odaszentelő pillanat zárta, amelyet Orban Adalbert lelkész vezetett le, aki az Adventista Teológiai Főiskola igazgatója és tanára is volt.

A délutáni programon több tanár, végzett diák, tanuló és más meghívott is szót kapott, akik felhívták a résztvevők figyelmét az érdekes történetekre, nehéz és áldásos tapasztalatokra, amelyeket az egyház iskolájában töltött éveikben élhettek át. Úgy a délutáni, mint az egész napi programot minőségi és lelki üzenettel telített minőségi zene „kísérte", amit a Stroici család (Sarah, Lucica, Adrian), az Adverum kórus és az Adventista Teológiai Főiskola csengettyű-zenekara biztosított. A programot néhány meghívott felszólalása, valamint egy áldó ima zárta. Köszönjük mindazoknak, akik támogatták ezen esemény megszervezését, a résztvevőknek és azoknak, akik jó gondolatokat adtak át az elismerő üzenettel együtt.

Ezen esemény után azzal a következtetéssel maradunk, hogy „...nincs miért féljünk a jövőtől, kivéve ha elfelejtjük azt az utat, amelyen Isten vezetett és a tanításokat, amelyeket mostanáig tartó történelmünkig kaptunk." (Ellen G. White -...?). De minden elmúló nappal érezzük azt, hogy nő a vágyunk, hogy teljesedjen Jézus Krisztus, Megváltónk ígérete és visszajön a földre, hogy a következő évforduló ne csak azoknak legyen ünnep, akiknek útját keresztezte az Adventista Teológiai Főiskola, hanem azoknak is, akik „vágyva várják az ő megjelenését." (2 Timóteus 4:8)

 

Emanuel Sălăgean / Adventista Teológiai Főiskola

Fordította: Kovács Szabolcs

Nemzetközi siket-néma kongresszus Németországban

E-mail Nyomtatás PDF

Közel 75 személy töltötte a húsvéti szabadságát a németországi Altena városában, ahol egy - a siket-némák számára szervezett - 95 éves tevékenységet megünneplő kongresszuson vettek részt. „Ez volt a második nemzetközi siket-néma kongresszus, amelyen részt vettem”, vallotta Corrado Cozzi, az Adventista Egyház Inter-Európai Divíziójának kommunikációs vezetője és Siket-néma Intézetének képviselője. „Sose fogom elfelejteni e különleges kongresszuson szerzett magasztos tapasztalataimat. Mélyen hiszem, hogyha mindenki részt venne egy hasonló kongresszuson, az összetartás fogalma új értelmet nyerne. Személyesen úgy érzem, hogy ezen és hasonló eseményeken sokat gazdagodtam.”

2014. április 17-21 között tartották meg az Inter-Európai régióban a Nemzetközi Siket-néma Kongresszust. A kongresszus célja az volt, hogy az adventista siket-némák, valamint azoknak barátai megfelelő légkörben találkozzanak, ismerkedjenek, és időt töltsenek egymással.

A világon 250 milliónál is több siket-néma él, amiből megközelítőleg 35,5 millió él Európában. Csupán 2%-a keresztény vagy tartózik egy vallásos szervezethez. A 2%-ba tartóznak az adventista siket-némák is, akik helyi egyesületeket szerveztek. Az Inter-Európai régióban működik a siket-némák francia egyesülete - Signe d'Esperance, a siket-némák spanyol egyesülete – ASAE és a siket-némák német egyesülete - Singen mit Handen!

A siket-némák nemzetközi kongresszusát a német egyesület szervezte, fennállásának 95 éves évfordulójának emlékére. Az eseményt a Bergheim Mühlenrahmede központban tartották, ahol közel 75 személy vett részt 9 országból, Európából, Afrikából és Amerikából. A résztvevők között voltak halló személyek is, akikre a fordítás feladata hárult.

A teljes program jelnyelven zajlott, az imádattól kezdve mindenféle előadásig, és egyszerre hét jelnyelvre fordították. Személyes beszélgetéseikben a résztvevők jól megértették egymást, attól függetlenül, hogy Kenyából, Spanyolországból, Franciaországból, Angliából, Finnországból, Ausztriából, Lettországból vagy Németországból érkeztek.

A különleges meghívottak közé tartózott a kenyai Henry Maina Kamau, a „Baraton” Teológiai Intézet diákja, ő maga is hallássérült, és a kenyai siket-néma közösség vezetője.

„Az eseményt valóságos sikernek minősíthetem”, jelentette ki Gerd Wildemann lelkész, a Németországban élő siket-némák koordinátora, és a kongresszus fő szervezője. „Nagyszerű időt töltöttünk együtt, kitűnő kommunikációnak és valódi barátságkötéseknek voltunk a tanúi.”

„A találkozó fő témája a kommunikáció volt”, fűzte hozzá Gerd Wildeman, aki folyamatosan kutatja a siket-némákkal való kommunikáció új lehetőségeit. Jelenleg talán a legnagyobb gondot a fordítók hiánya jelenti. Emiatt a hátrányos helyzetben levők a legtöbbször elégedetlenül távoznak a különböző találkozókról. „Célul tűztük ki, hogy több embert motiváljunk e feladat elvégzésére”, folytatta Wildermann. Az a vágy is megfogalmazódott, hogy a Hope Channel adventista TV adó rendszeresen sugározzon jelnyelvre fordított adásokat. Mindemellett egy új weboldal készül az adventista siket-némák számára (www.adventistdeaf.org).

„A Generál Konferencia nevében gratulálunk a németországi siket-némákért végzett 95 éves szolgálatért!” - jelentette ki Larry Evans, az Adventista Egyház Generál Konferenciájához tartozó siket-néma közösség képviselője. „Az úttörők által előkészített talaj teremni kezdett.”

Tapasztalataink szerint az egész világon komolyabb odafigyelés történik, beleértve Németországot és Európa más részeit is. A siket-némák társadalmunk részei, de a részükre szakosodott szolgáltatások hiányosak. A 250 milliós főt meghaladó siket-néma közösséget túl sokáig mellőztük. Vannak szükségleteik, de ugyanakkor nagyszerű erőforrásokkal is rendelkeznek, amelyeket fel lehet használni e szükségletek kielégítésére.

„Még sohasem vettem részt hasonló kongresszuson, hogy ne tapasztaltam volna, mily nagy áldást hoz a jelenlétük!”, zárta nyilatkozatát Larry Evans.

A siket-némák következő nemzetközi kongresszusát jövőben tartják, valószínűleg Spanyolországban.

Írta: C. Cozzi

Fordította: Szász Károly-Zsolt

 

 

Krisztusért Lelkesedő Ifjak Nemzedéke Bibliakonferencia Mezőménesen

E-mail Nyomtatás PDF

A Krisztusért Lelkesedő Ifjak Nemzedéke (KLIN) nevet viselő bibliakonferencia Mezőménesen került megrendezésre, és Isten munkálkodása által sok személynek új tapasztalatokkal gazdagodott élete.

Az elhangzott üzenetek Isten szavára épültek, amelynek befogadása mindig lelki növekedéshez vezet. A résztvevőktől pozitív visszajelzések érkeztek a szemináriumokról és prédikációkról, amelyek egy része megtalálható a KLIN YouTube oldalán: www.youtube.com/Krisztusert.

Az előadások témája változatos volt, mint például: istenimádat, egészség, házastárs választása, a hinduizmus befolyása, próféciák, zene, hogyan kell evangelizációs sorozatot szervezni, biblia-tanulmányozás, Jézus, mint főszereplő, amikor Péter meggyógyított egy sánta embert, és sok más...

A konferencia egyik napján missziótevékenységeket szerveztek. Egy csoport kórházakban tett látogatást Marosvásárhelyen. A fiatalok énekeltek, beszélgettek a betegekkel, a személyzettel, és könyveket ajándékoztak nekik. A többiek kettesével adventista irodalmat osztogattak Mezőcsáváson házról házra járva.

Az ausztráliai és norvégiai meghívottak jól érezték magukat Romániában.Úgy az emberek, mint a természet, amely különlegesen szép áprilisban, megragadta figyelmüket.

Sok személy dolgozott együtt Isten vezetése alatt, hogy megvalósuljon ez az esemény, és azok a személyek, akik nyitottak voltak,  meg is tapasztalták Isten áldásait. Amint írva van Zsoltárok 34:9 versében: „Érezzétek és lássátok meg, hogy jó az Úr! Boldog az az ember, a ki Ő benne bízik.”
A következő tevékenység valószínű, hogy egy gyakorlati, missziós jellegű esemény lesz, amelyet a KLIN honlapján hirdetünk meg: www.ifjakkrisztusert.com.

Írta: Szallós-Farkas Márk

Segíts, hogy a „Termő kertek” program keretében az ADRA Románia megkaphasson egy újabb PETROM által támogatott 15.000 eurós pályázatot!

E-mail Nyomtatás PDF

Amint az utóbbi időben azt látni lehet, az ADRA Románia egyre nagyobb hangsúlyt helyez a FEJLŐDÉSRE. Több projektjében nyújt segítséget a segítségre szorulók önellátóvá válásában.
Egy ilyen projekt a „Termő kertek” program is, amelyben a felelősségtudó, szegény családok számára adnak tanácsot és segítenek nekik fóliasátrak felhúzásában. Több tíz, gondosan kiválasztott családnak nyújtottak már segítséget az ország különböző vidékein. Ezek egy ideig az ADRA megfigyelése alatt maradnak, és segítséget kapnak mindaddig, amíg bebizonyosodnak afelől, hogy magukra is boldogulnak. Pozitív vélekedésük mellett fontos, hogy ezek a családok felelős magatartást mutassanak, és hatékony munkával megfelelő terméshez jussanak.
„Néhány napja a programunk helyet kapott az „Ötletek András országából” pályázatban, hogy megkaphassa a szükséges 15.000 eurót a PETROMTÓL. A 200.000 eurós összegre nem kevesebb, mint 389 pályázó iratkozott fel. A pályázatok elbírálásában 40%-ban az online szavazatok számítanak, amit a taraluiandrei.ro címre adnak le. Hiszem, hogy az ADRA támogatói, akik a korábbi iskolaprogramot segítették, most újból megteszik ezt a lépést”, nyilatkozta  Sorin Goleanu, az ADRA Románia végrehajtó igazgatója.
Lépések a „Termő kertek” megszavazása lehetőségéhez:
1.    Jelentkezz be a  http://www.taraluiandrei.ro/user/inregistrare címre
2.    Figyelj arra, hogy feltüntesd a nyomtatvány jobb oldalán a telefonszámodat, melyen visszajelzést kapsz SMS-ben.
3.    Mielőtt megnyomod a <<CREEAZĂ CONT>> gombot, pipáld ki, hogy egyetértesz a feltételekkel és a szabályzattal!
4.    Ellenőrizd az e-mail címedet és nyomd meg a kapott e-mailben levő linket.
5.    Megnyílik egy oldal, melyben felszólítanak arra, hogy írd be az SMS-ben kapott kódot.
6.    Nyisd meg a következő oldalt:  ACEASTĂ PAGINĂ
7.    Nyomd meg a <<Votează și tu!>> gombot a projekt nyomtatvány felső oldalán.
FIGYELEM! Csak 2014. május 15-ig lehet szavazni!
Köszönjük a szavazatot, és azt, hogy barátaidnak is ajánlani fogod.

Értékeléssel,
Az ADRA Románia
Fordította: Józsa Zoltán

A családi erőszak áldozatainak a gondozása elsőbbségnek örül a világegyházban

E-mail Nyomtatás PDF

A jövő hónapban az adventista egyház vezetői a családi erőszak témakörén belül arra összpontosítanak, hogy a világ minden gyülekezetében lehetőleg felkészült személyek legyenek, akik segíthetnek a visszaélések áldozatain. Erre a különleges gyűlésre május 1-4 között kerül sor világegyházunk székhelyén, a képzés pedig a Tenesse állambeli adventista főiskola programja szerint történik és a szervezésben részt vesz az észak-amerikai divízió női missziószolgálatok ügyosztálya is.
Egyházunk már 2001-től évente egy szombatot (augusztus negyedik szombatja) szán ennek a témának a népszerűsítésére.

Zavaró az erőszakos megnyilvánulások gyakorisága a családokban…az embereknek tudniuk kell a visszaélésekről és arról is, hogy mit tehetnek ilyen esetekben… A lelkészeknek is képzésre van szükségük...”, nyilatkozta többek között Heather-Dawn Small világegyházunk női missziószolgálatok ügyosztály-igazgatója.
Willie Oliver, családi ügyosztály társigazgató megerősítette azt, hogy visszaélések vannak a keresztény családokban, majd hozzátette: „Jót szeretnénk úgy a tetteseknek, mint az áldozatoknak. Biztonságot az áldozatoknak és segítséget a változni akaró tetteseknek.”
Iratkozás lehetősége és több információ az adventistwomensminitries.org, vagy enditnow.org címen található.

Ansel Oliver/ANN
Fordította: Csabai Gyula-LászlóA „Találkozások az állatokkal" sorozat már on-line is elérhető

E-mail Nyomtatás PDF

„Találkozások az állatokkal" (Animal Encounters) egy kiváló minőségű videó sorozat, amely  elsősorban tizenegy vadállat életvilágát mutatja be. Mindez megtekinthető on-line a Hope Channel-en, a Hetednapi Adventista Egyház hivatalos televíziós csatornájának www.animalencounters.tv honlapján, vagy DVD-n. Természetesen, a "teljes képernyős" kivetítés ajánlott az on-line követők számára.
„Találkozások az állatokkal” egy új izgalmas dokumentumfilm a természetről, amelynek házigazdái: Gabi Németországból, Kezia Kenyából és Cassila Brazíliából. Minden epizódban megosztják Isten teremtésének titkait úgy, ahogy azt megtapasztalták. Ők olyan embereket szólaltatnak meg, akik az árva, sérült, elhagyott, vagy természeti katasztrófától fenyegetett állatok megmentése és gondozása közben ismerték meg a Teremtő Istent. "  „Én ma találtam rá erre az oldalra, és öröm megosztani ezt az információt ", mondta Pietro Copiz, az Inter-Európa Divízió volt oktatási igazgatója. "Természetesen, több mindent is felfedezhetünk ezen az oldalon. Minden egyes epizód körülbelül fél órát tart, és nagyon tartalmas. Hasznos lehet, ha rendelkezésünkre áll egy ilyen kincs. " vonta le következtetését Peter Copiz .
Ezt az információt nyugodtan megoszthatjuk a Facebook-on, Twitter-en, vagy más módon, hogy mások is felfedezzék és örvendhessenek Isten teremtő erejének.

Fordította: Bíró András-Csaba

A romániai ukrán adventisták első kongresszusa

E-mail Nyomtatás PDF

Románia területén mintegy ötvenkétezer ukrán anyanyelvű lakos él, melyből majdnem 700 személy megkeresztelt adventista tag, a gyerekeken és a hozzátartozókon kívül. Néhány éve az Észak Erdélyi Egyházterületen szokássá vált, bibliakonferenciák szervezése az ukrán testvérek számára, melynek mintájára a Bánátban és Moldvában is hasonló eseményeket szerveztek.

2014. április 11-12.-én került sor a romániai ukrán adventisták első kongresszusának megrendezésére, a Máramaros megyei Ruszpolyánán, az Adventista Unió, Etnikai Csoportok Osztályának szervezésében. A kongresszust Szász Ernő lelkész, az esemény főszervezője, az Unió Etnikai Csoportok osztályának igazgatója nyitotta meg, a község frissen felújított kultúrotthonában. Az esemény mottója: „Kelj fel, világosodjál – Evangélium az Ukránoknak”- , felhívás megvilágosodásra az által, Aki a világ világossága. A felhívás küldetéssé alakult át, amikor az ügyosztály mottója fényében olvastuk: „Ismerve identitásunkat, vállaljuk a küldetést”, hiszen ez túlmutatott a jelenlévőkön, a romániai ukrán lakosság felé - és nemcsak, akiknek hivatásunk bemutatni Isten parancsolatainak fontosságát és a Jézus hitének erejét. A kongresszus terme szombaton zsúfolásig telt, a mintegy ötszáz résztvevővel, akik Bánátból, Moldvából, Máramarosból, valamint Ukrajnából érkeztek. Az esemény különleges meghívottjai köszöntő beszéddel, illetve igei gondolatokkal szolgáltak. Huțanu Teodor, a Romániai Adventista Unió elnöke hirdette az igét szombat délelötti istentiszteleten. Tomoiaga Stefan, az Észak- Erdélyi Egyházterület elnöke köszöntötte a részvevőket. Társszervezői minőségben vettek részt és szolgáltak az eseményen Nagy-Kasza Gyula a Bánáti, Macovei Sergiu Moldvai, valamint Filep Lukács István az Észak Erdélyi Egyházterület Etnikai Csoportok igazgatói. Az osztály igazgatók a délután során egyenként bemutatták egyházterületüket.

Külföldi meghívottaink ünnepélyessé tették az eseményt. Jelen volt a kongresszuson Antonyuk Alexander a Nyugat Ukrajnai Egyházterület elnöke, akit elkísértek Pircsák Illés és Krishfalusi Ivan lelkipásztorok, valamint egy munkácsi (Ukrajna) ének együttes, akik megörvendeztették szolgálatukkal a résztvevőket. A nap ünnepélyességét fokozta, a különböző ukrán anyanyelvű gyülekezetek ének és zeneszolgálata. Ruszkova, Remete, Oroszkő, Ruszpolyána gyülekezetek kórusai mellett az ifjú generáció népviseletben öltözve énekléssel szolgált.

A kongresszus munkálatait Szász Ernő lelkész megbízó üzenete zárta, amelynek alapját a Titus 2: 11-14 valamint Máté evangéliuma 28: 18-20-ig terjedő versei képezték. Az ünnepség odaszentelődési imádságokkal és az egyesített kórus szolgálatával zárult. Az eseményt a Speranța Tv filmezte.

Lejegyezte,

Filep - Lukács István

4. oldal / 64