Adventista Info

Adventista Orvostanhallgatók és Rezidensek Országos Kongresszusa – Mezőménes, 2016. március 2–5

E-mail Nyomtatás PDF

2016. március 2. és 5. között a mezőménesi „Lifestyle” Életmódközpontban kerül sor az adventista orvostanhallgatók és rezidensek országos kongresszusára. Az esemény főszervezője a Hetednapi Adventista Egyház Egészségügyi Osztálya, segédszervezői a mezőménesi „Lifestyle” Életmódközpont és az AMiCUS Diákszövetség.

A találkozó központi témája: „Bizonyítékokon alapuló gyógyászat”. Célközönsége az orvostudományi és gyógyszerészeti egyetemek diákjai, végzősei, illetve már rezidensként dolgozó orvosok, dietetikusok, gyógytornászok, pszichológusok.

Idei különleges meghívottjaink:

dr. Joan Sabate egyetemi professzor, Loma Linda, Egyesült Államok

dr. Floyd Petersen egyetemi professzor, Loma Linda, Egyesült Államok

dr. Neil Nedley, Weimar, Egyesült Államok

dr. David Fernandez, Flint, Egyesült Államok

Valérie Dufour, a Divízió Egészségügyi Osztályának igazgatója

A szervezők oly módon szerkesztették meg a programot, hogy az a romániai adventista orvostanhallgatók és rezidensek számára gyakorlati tanácsokkal szolgáljon praxisuk és továbbképzésük érdekében, mindezt olyan spirituális keretbe ágyazva, amely a nagy Orvos példáját követve alapot képez számukra hivatásuk végzésére.

Feliratkozni február elsejétől kezdődően lehet.

Bővebb információkért kattintsanak ide.

 

Daniel Seniuc / Egészségügyi Osztály / Hetednapi Adventista Egyház

Viorel Răducan lelkipásztor az Olténiai Egyházterület újonnan megválasztott elnöke

E-mail Nyomtatás PDF

2016. január 18-án, hétfőn, az Olténiai Egyházterület Végrehajtó Bizottsága rendkívüli gyűlést tartott az egyházterületi elnök megválasztása érdekében, a tisztség ugyanis Aurel Neaţu Unió titkári kinevezésével megüresedett.

A gyűlést Ștefan Tomoiagă lelkipásztor, az Unió elnöke vezette, és már az elején hangsúlyozta, hogy az Úrnak alázatos, hiteles, kompetens lelki emberekre van szüksége.

Az imaperceket és a bevezető beszélgetéseket követően – amelyek a leendő elnök profiljára és a választás módszerére vonatkoztak –, a szavazás következett, amelynek eredménye Viorel Răducan lelkipásztort tette meg az Olténiai Egyházterület új elnökének.

Viorel Răducan lelkész a kolozsvári Babeș-Bolyai Tudományegyetemen szerzett lelkészi licenciátust, lelkészként és a krajovai Adventista Teológiai Líceum káplánjaként szolgált, majd az utóbbi 10 évben az Olténiai Egyházterület kincstárnoka volt. Házas, felesége Marta, aki az Egyházterület Női Szolgálatok Osztályát vezeti. Két gyermeke van: Adriel és Alice.

A Végrehajtó Bizottság rendkívüli gyűlése a továbbiakban szavazást tartott a megüresedett kincstárnoki tisztség betöltésére. A Bizottság tagjai George Sbîrnea lelkipásztort választották meg erre a posztra, aki az egyházterületi titkári tisztséget is betölti.

A gyűlés végén a résztvevők kifejezték meggyőződésüket, hogy választásaik Isten akaratát tükrözik. Istené a dicsőség!

Petre Niţă, a Kommunikációs Osztály igazgatója, Olténiai Egyházterület

Gyógyulás a depresszióból és a szorongásból – Dr. Neil Nedley előadásai 2016. február 25. és 28. között, a mezőménesi „Lifestyle” Életmódközpontban

E-mail Nyomtatás PDF

Gyógyulás a depresszióból és a szorongásból – dr. Neil Nedley által vezetett kiképző szeminárium-sorozat

Információk és feliratkozás: www.vindecadepresia.ro

Világszinten a súlyos depresszió a legelterjedtebb affektív zavar, a legfőbb ok, amiért az emberek ideiglenesen képtelenekké válnak a munkavállalásra. Nem befolyásolják kulturális, társadalmi, gazdasági vagy vallási tényezők, és sok esetben tévesen értelmezik.

A Romániai Hetednapi Adventista Egyház Egészségügyi Osztálya – elismervén, hogy egyre növekszik a depresszióban szenvedők száma, és hogy Isten az Ő gyermekei testi, lelki és mentális egészségére is nagy figyelmet szentel – meghívta dr. Neil Nedley-t, hogy bemutassa a depressziós és szorongásos betegek számára kidolgozott rekuperációs programját.

A képzés címe: „Rekuperáció a depressziós és szorongásos betegek számára”; időpontja: 2016. február 25-28.; helyszín: a mezőménesi „Lifestyle” Életmódközpont, Maros megye.

Az előadásokat dr. Neil Nedley tartja, és főként azokhoz szól, akik a helyi közösségekben alkalmazni szeretnék dr. Nedley rekuperációs programját a depresszió- és szorongásbetegek körében. Várjuk orvosok, pszichológusok, családterapeuták, tanácsadók, közvetítők és szociális munkások jelentkezését, de természetesen a lelkészeket, tanárokat és a gyülekezetek egészség-klubjainak vezetőit is szeretettel várjuk.

A képzés célja:

– önbizalomra szert tenni a depresszióban és szorongásban szenvedő személyek megsegítése érdekében;

– megtanítani, hogy miként értessük meg az emberekkel saját érzéseiket, illetve segítsünk nekik feldolgozniuk azokat;

– leleplezni a titkot, amely segít végérvényes változtatásokat eszközölni életmódunkban;

– megtanítani, hogy a magunk során hogyan tanítsuk meg az embereknek azokat az egyszerű mechanizmusokat, amelyek révén szembeszállhatnak a depresszióval;

– feltérképezni a romboló, természetellenes gondolkodási sémákat;

– megtanítani, hogyan segítsünk a veszteséget szenvedett személyeken;

– alkalmazni dr. Nedley rekuperációs programját a gyülekezetben, a helybéli közösségben, iskolákban.

Bővebb, a jelentkezésre, elszállásolásra és szállításra vonatkozó információkért kattintsanak az esemény weboldalára: www.vindecadepresia.ro

Sajnos, kevesen veszik komolyan a depressziót, azok sem, akik miatta szenvednek, de azok sem, akik a kezelésére hivatottak. A szenvedők sokszor maguk próbálnak segíteni önmagukon, hallomásból ismert vagy interneten olvasott módszerekkel, de a leggyakrabban próbálkozásuk sikertelennek bizonyul.

A depressziót orvosló szakemberek nem elégedhetnek meg leegyszerűsítő, kétes megoldásokkal. Dr. Neil Nedley szakmai pályája során átfogó képet alkotott a betegségről, és egy globális, integrált megközelítést javasol, amely megfelelő fontosságot tulajdonít az egészséges biológiai, életmódbeli, gondolkodásmódbeli és lelki szempontoknak.

Romániában nagy szükség van egy olyan önkéntesekből álló, átfogó hálózatra, amely kellő tapintattal, érzékenységgel és hozzáértéssel a depresszióban szenvedők segítségére siet, főként, hogy Romániában társadalmilag megbélyegzik az érzelmi betegségben szenvedőket.

Jeremiás próféta által Isten megfeddte azokat, akik „hazugsággal gyógyítgatják a nép leányának romlását” (Jer 6:14). Nem elég csupán a jó szándék. El kell szakadnunk az előítéletektől, és meg kell értenünk a szenvedő személyt és magát a szenvedését. Tegyük félre a kétes megoldásokat, és alkalmazzuk a hatékony módszereket! A dr. Nedley által bemutatott szeminárium-sorozat egy kiváló alkalom az új kezdethez, amelyet nem szabad elszalasztanotok!

 

Daniel Seniuc / a Román Unió Egészségügyi Osztálya

„A Bibliában teljes körű útmutatást találunk a vagyonkezelés módszerére annak érdekében, hogy mi tartsuk ellenőrzésünk alatt pénzügyeinket, nem pedig fordítva.”

E-mail Nyomtatás PDF

Folyó év január 16-án, a „Reménység párbeszéde” („Dialogurile speranţei”) ciklus második találkozóján, amelyre a bukaresti „Speranţa” gyülekezet szervezésében került sor, a pénz és annak kezelése volt a központi téma.

A felvetett kérdés nagy érdeklődésnek örvendett mind a hallgatóság, mind a különleges meghívottak körében, akik közül megemlítjük dr. Steliana Sandu-t, az Országos Közgazdaságtudományi Intézet kutatóját, Peli Attila vállalkozót és Cătălin Bărbulescu lelkipásztort, az Adventista Teológiai Intézet igazgatóját.

A vitaest a pragmatizmus jegyében kezdődött. A meghívottak emlékeztettek arra, hogy a XXI. század embere – természetéből kifolyólag – nagyobb hangsúlyt fektet a pénzére, mint az elveire. „Ez a tény aggodalommal kellene, hogy eltöltsön minket, akik szeretnénk, ha társadalmunkat egészséges, keresztény elvek vezérelnék, és arra törekszünk, hogy a deviáns gondolkodásmódokat megváltoztassuk, és helyes princípiumok szerint cselekedjünk” – mondta dr. Steliana Sandu közgazdász. Hasonló véleménynek adott hangot Cătălin Bărbilescu lelkész is, aki kijelentette, hogy „a Bibliában teljes körű útmutatást találunk a vagyonkezelés módszerére annak érdekében, hogy mi tartsuk ellenőrzésünk alatt pénzügyeinket, nem pedig fordítva.”

Peli Attila úr a jótékonyság fontosságát hangsúlyozta, mondván: „Jótékonykodtam akkor is, amikor vékony volt a pénztárcám, és akkor is, amikor bejövetelem jelentősen megnövekedett. Lelkileg megnyugtatott, hogy segíthetek másokon, és ez újabb szakmai és implicite anyagi sikerek elérésére sarkallt. Azt tanácsolom, hogy adakozzanak!” Az adományozás nem matematikai fogalom, és rendkívüli dolgot tennénk, ha minden rendelkezésünkre álló anyagi eszközünkkel a körülöttünk élők szükségleteit enyhítenénk.

A meghívottak mind egyet értettek abban, hogy anyagi sikerüket annak a bibliai elvnek köszönhetik, hogy jövedelmük tizedrészét az Úrnak ajánlották fel. Bărbulescu testvér ebben a kontextusban megjegyezte, hogy „egyesek emberi fogalom szintjére alacsonyítják a tized felajánlásának kérdését, és konfliktust látnak abban, hogy az általuk önként felajánlott összegeket miként használják fel mások, azonban nem szabad elfelejtenünk, hogy a tized felajánlása imádatunk egyik megnyilatkozási formája, és a legnagyobb őszinteséget kell gyakorolnunk, amikor Istent dicsőítjük.”

Az est egy másik érdekes témája a kölcsön volt. Dr. Steliana Sandu közgazdász szerint „kívánatos elkerülni a kölcsönök felvételét, de ha már nincs más megoldás bizonyos helyzetekre, akkor legalább akkreditált pénzintézeteknél folyamodjunk kölcsönért.”

A hatékony pénzgazdálkodásról Cătălin Bărbulescu lelkész és Peli Attila vállalkozó a következőket mondotta:

– Minden hónapban jövedelmünkből legelőbb a számláinkat fizessük ki: ez kell, hogy legyen minden felelősségteljes személy elsődleges kötelessége; a megmaradt pénzből pedig tegyünk félre egy bizonyos összeget, bármilyen kevés is legyen az. „Tanuljatok meg spórolni! Nevelnünk kell magunkat ez irányban!”

– Költekezéseinket nagymértékben befolyásolják az érzelmeink. „Ezért meg kell tanulnunk uralni indulatainkat. Használjuk a józan ítélőképességünket!”

A „Reménység párbeszéde” harmadik vitaestjét Henrik Ibsen szavai zárták: „A pénz számos dolog héja lehet, de korántsem a belseje. Általuk megvásárolható az élelem, az étvágy azonban nem. Vehetünk rá gyógyszereket, egészséget viszont nem. Szert tehetünk általa ismerősökre, igazi barátokra ellenben nem. Szolgálhatnak nekünk pénzért emberek, de hűséget nem várhatunk el tőlük. Az anyagiak szebbé tehetik napjainkat, a lelki nyugalmat és boldogságot azonban más fizetőeszközzel kell kiváltani!”

A közönség élő zenét is hallgathatott: Diana Niţescu brácsájával, Raluca Ștefănescu zongorajátékával, Florin Lăiu pedig hegedűjével kényeztette a hallgatóságot.

A következő találkozók témáiról bővebb információkat a „Dialogurile Speranţei” Facebook-oldalán találhatnak.

Lucian Păsăilă / Costi Gogoneaţă / AARC

„Az európai migráció válsága” – csúcstalálkozó Az ADRA Románia és a Romániai Hetednapi Adventista Egyház humanitárius támogatásra és együttérzésre szólít fel az Európába érkező migránsok ügyében

E-mail Nyomtatás PDF

2016. január 18-án és 19-én Horvátország fővárosában, Zágrábban rendezték meg „Az európai migráció válsága” nevű csúcstalálkozót, amelynek fő szervezője a Nemzetközi ADRA volt. A találkozón részt vettek az ADRA nemzeti fiókintézményeinek, valamint a Hetednapi Adventista Egyház európai Unióinak és Divízióinak képviselői (Inter-Európa, Transz-Európa), de az Egyesült Államok és a Közel-kelet is képviseltette magát.

A küldöttek és vendég-meghívottak között volt az ENSZ menekültügyi főbiztosa is, aki megköszönte az ADRA Szervezetnek, hogy az utóbbi években Európa több országában is gyorsan és hatékonyan közbelépett a menekültek sorsának egyengetése érdekében.

Az ENSZ menekültügyi főbiztosa már 2014-ben kijelentette, hogy „a szíriai polgárháború korunk legnagyobb humanitárius válságát robbantotta ki”. Az ENSZ két évvel ezelőtti jelentései rávilágítottak a tényre, hogy a konfliktus kirobbanásának kezdete (2011) óta Szíria lakosságának több mint a fele volt kénytelen elhagynia otthonát, és közülük három millióan az országból is távozni kényszerültek. „A helyváltoztatás gazdasági, társadalmi és humánus költségeit a szegény, szíriai közösségek állják, azok, akik a legkevésbé engedhetik ezt meg maguknak” – nyilatkozta António Gutteres az ENSZ tizedik menekültügyi főbiztosa, aki 2005 óta áll a szervezet ügyosztályának élén.

Közismert tény, hogy az utóbbi években világ viszonylatban a népesség tíz jól körülhatárolható népvándorlással kellett, hogy szembenézzen, ezek közül ez utóbbi – a szíriai polgárháború miatt kirobbant migráció – ölti a legnagyobb méreteket.

„Felszólítom hittestvéreimet, hogy ne csak tekintetüket fordítsák a jelenség felé, hanem segítő karjukat is. Isten erre az időre szólította fel egyházát, hogy szolgáljon kórházként a szenvedőknek. Krisztus követőinek jelen kell lenniük mindenütt, ahol szükség van segítségre. Együtt kell éreznünk a szenvedő világgal, ezt várja el tőlünk mennyei Atyánk” – nyilatkozta Ștefan Tomoiagă, a Romániai Hetednapi Adventista Egyház elnöke.

A szíriai és afrikai menekültek egyre nagyobb számban érkeznek Európába. Sokan közülük családostól kérnek menedékjogot, és minden javuk a rajtuk lévő ruha. Az ADRA európai kirendeltségei által kiveszi részét a menekültek azonnali szükségleteinek orvoslásában: hasznos információkkal látja el a migránsokat, élelmet és ruházatot oszt ki számukra, menhelyeket épít, orvosi ellátást biztosít számukra, és mindezt felebaráti szeretetből teszi.

Az Európába érkezett menekültek helyzete felelősségre és együttérzésre szólít fel bennünket sorsüldözött embertársaink életének védelme, emberi méltóságuk megőrzése érdekében. Az emberségesség a válság idején ismerszik meg igazán. Az Európába törő népvándorlás méreteit tekintve, az ADRA Románia szolidaritásra szólít fel a menekültek ügyében, és a befogadó országok támogatását kéri. A vallomások és a statisztikák alapján kijelenthetjük, hogy valós emberek szomorú, veszteségekről és szenvedésekről szóló sorstörténeteivel állunk szemben. Számukra kell reménységet és új motivációkat nyújtanunk” – nyilatkozta Robert Georgescu, az ADRA Románia vezérigazgatója.

2015-től az ADRA Románia belföldön és határainkon túl egyaránt útjára indította kezdeményezését, amelynek „Reménység a bevándorlók számára” elnevezést adta. A projekt által elsősorban a menekültek megsegítését követi. Akik csatlakozni szeretnének az ADRA Románia csapatához, több módon is megtehetik:

– lehetnek önkéntesek,

– felajánlhatják adományaikat (orvosságokat, gyógyászati termékeket, élelmiszereket, tisztálkodási szereket, ruházati cikkeket),

– pénzadományokat utalhatnak át az ADRA Románia bankszámláira,

– az adakozáshoz használhatják az ADRA honlapját (adra.ro/doneaza) is. Kérjük, jelöljék meg a célprojektet is: „Speranţă pentru imigranţi”.

Nemzetközi humanitárius szervezetként az ADRA együtt érez a menekültekkel, cselekvően részt vesz a megsegítésükben, és irántuk való együttérzésre szólítja fel a társadalmat. Az ADRA teljes nyilatkozatát ITT olvashatod el.

 

Robert Georgescu, az ADRA Románia vezérigazgatója

A család az egy férfi és egy nő szabad akaratnyilvánításából létrejött házasságon, a házastársak egyenlőségén és a szülők azon jogán és kötelezettségén alapul, hogy biztosítsák a gyermekek eltartását, nevelését és oktatását

E-mail Nyomtatás PDF

A Romániai Hetednapi Adventista Egyház támogatja Románia Alkotmánya 48. szakasza első bekezdése tartalmának alábbi megfogalmazását:

„A család az egy férfi és egy nő szabad akaratnyilvánításából létrejött házasságon, a házastársak egyenlőségén és a szülők azon jogán és kötelezettségén alapul, hogy biztosítsák a gyermekek eltartását, nevelését és oktatását.”

A Romániai Hetednapi Adventista Egyház nyilvánosan bátorít minden olyan kezdeményezést, amely Románia Alkotmánya 48. szakasza első bekezdésének módosítását irányozza elő, s amely kezdeményezés célja a család érthető, félreértelmezhetetlen definíciójának megfogalmazása.

A Romániai Hetednapi Adventista Egyház teljes mértékben támogatja Románia Alkotmánya 48. szakasza első bekezdése tartalmának következő megfogalmazását:

„A család az egy férfi és egy nő szabad akaratnyilvánításából létrejött házasságon, a házastársak egyenlőségén és a szülők azon jogán és kötelezettségén alapul, hogy biztosítsák a gyermekek eltartását, nevelését és oktatását.”

Az olyan, a társadalom bizonyos rétegei által kikényszerített definíciók és modellek, amelyek támadják a család intézményét, nem képeznek kedvező megoldásokat társadalmunk javára nézve. A különböző személyek közötti együttélési konvenciók nem hasonlíthatóak a házastársi kapcsolatokhoz, nem képviselik azokat.

A családi élet nem „egy másik életforma”, nem egy egyszerű szerződés, partnerségi nyilatkozat, hanem egy Isten által az Édenben alapított és megáldott intézmény. Az eredeti, Isten által meghatározott családfogalom definíciójának bármilyen, önkényszerű megváltoztatása nem csak Isten akaratával szegül szembe, hanem az emberiség jövőjét is veszélyezteti.

Isten az embert a saját képére és hasonlatosságára teremtette férfinek és nőnek, és miután megáldotta őket, ezt mondta: „Szaporodjatok és sokasodjatok, és töltsétek be a földet, és hajtsátok birodalmatok alá” (1Móz 1:27-28). Majd ugyancsak a Teremtés könyvében olvassuk: „Annakokáért elhagyja a férfiú az ő atyját és az ő anyját, és ragaszkodik feleségéhez: és lesznek egy testté” (1Móz 2:24).

A házasság intézménye – ahogyan azt a Szentírás meghatározza – nemcsak a lelki és testi egységet, a nemi beteljesülést vagy a társadalmi védelmet szolgálja, hanem megfelelő keretet biztosít a szaporodásra, az emberi faj fennmaradására is.

Kérésünk összhangban van az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatával, de az Emberi Jogok Európai Konvenciójával is. Mindkettő szándékosan a „férfi és nő” szintagmát alkalmazza, és nem a „házastársak” szót, amikor a házasságkötés és családalapítás jogait definiálja.

Ebben a kontextusban, jóllehet tiszteljük azok véleményét, akik másként gondolkodnak, és habár hisszük, hogy minden ember – fajtól, nemtől, nemi érdeklődéstől függetlenül – Isten gyermeke, és tisztelettel, megértéssel és krisztusi szeretettel kell közelednünk hozzájuk, újfent kijelentjük meggyőződésünket, hogy társadalmunk alapja a férfi és nő között létrejött család, és hogy társadalmunk egészsége és jóléte közvetlenül összefügg az eredeti családfogalommal, ahogy a test jólétét is a helyes szívműködés biztosítja.

Isten áldja meg Romániát!

A Romániai Hetednapi Adventista Egyház Uniójának Bizottsága

Öskertábor az Argeș megyei Sătic-on – ahol az „Ice Age” is elolvadt

E-mail Nyomtatás PDF

2016. január 4. és 8. között az Argeș megyei Sătic-i Ifjúsági Központban került sor az I–VIII osztályos gyermekek téli táborára, melynek a szervezők az „Ice Age” („Jégkorszak”) nevet adták.

A kinti hideg ellenére a gyermekek öröme, barátsága és szolgálatkészsége az esemény időtartama alatt bebizonyította, hogy függetlenül a társadalomra jellemző hideg, jeges állapottól, a gyermekek pozitív hozzáállása megenyhítheti, „elolvaszthatja” a közöny és háládatlanság jegét.

A szervezők felfedezték, hogy szükséges többet foglalkozni a gyermekekkel, szenvedélyes lelkülettel viszonyulni a kezdeményezésekhez, helyes magatartást tanúsítani annak érdekében, hogy a legkisebbek szívében felkeltsék a vágyat a lelki értékek iránt, és vonzódjanak a gyülekezeti élethez és közösséghez.

A rendezvény különleges meghívottja Beniamin Stan lelkipásztor volt, az ösker-programok országos koordinátora. Beniamin Stan számos érdekes tevékenységbe vonta be a fiatalokat, úgymint: üvegfestészet, természetjárás, tájékozódás, elsősegélynyújtás, papírhajtogatás, tematikus túrák, amelyek során a gyermekek ismerkedtek egymással, gyarapították ismereteiket, csapatszellemre tettek szert.

Florin Răduț/ az Olténiai Egyházterület Ifjúsági Osztályának igazgatója

A zene jobbá és szebbé tesz

E-mail Nyomtatás PDF

2015 végén a Galac megyei Matcán működő Adventista Teológiai Gimnázium tanulói, Nunu Ana Maria tanárnő vezetése alatt, valamint a szülők és a matcai gyülekezetek tagjainak támogatását élvezve, egy különleges programot mutattak be a matcai és a Mărășești-i önkormányzatok képviselőinek a „A zene jobbá és szebbé tesz” nevű projekt keretében.

Az elhangzott kórusművek, hangszeres előadások, gyermekszólamok, valamint az igei üzenet meghatották az esemény mintegy 70 meghívottját.

„Szívem megtelt örömmel, békével és lelki nyugalommal, miközben ezeket a gyermekeket hallgattam. Annyi nehézség közepette már azt gondoltam, hogy nincs remény számomra” – mondta egy Mărășești-i asszony. A könnybe lábadt szemek igazolták, hogy a Korok Reménysége hirdetésének küldetése elérte célját.

„Ellen White arra biztatott, hogy ezeken az alkalmakon könyveket ajándékozzunk. A két helybéli gyülekezet segítségével a gyermekek az Idők Jelei című folyóirat egyik különszámával, egy egészségügyi könyvvel, „Sola Scriptura” szórólappal és egy kis ajándékkal szereztek örömet a résztvevőknek” – nyilatkozta Ionuţ Nunu lelkipásztor.

A program vége felé a hallgatóság figyelme a betlehemi jászolról Jézus visszajövetelének csodálatos napjára terelődött. Matca polgármestere, Nelu Costea úr köszönő beszédét ezekkel a szavakkal zárta: „Egyedül Krisztus visszajövetele teremtheti meg azt a békét és harmóniát, amelyre mindannyian vágyunk.”

Ionuţ Nunu lelkipásztor, Matca

Immánuel, Velünk az Isten! Adventi Ifjúsági koncert Marosvásárhelyen

E-mail Nyomtatás PDF

„Immánuel, Velünk az Isten! Mert egy Gyermek születik nékünk, Fiú adatik nékünk, és az uralom az Ő vállán lészen, és hívják nevét: Csodálatosnak, Tanácsosnak, erős Istennek, örökkévalóság Atyjának, békesség fejedelmének!” Ezzel az ígérettel mondott Isten-hozottat minden résztvevőnek az „Immánuel, Velünk az Isten!” Adventi Ifjúsági Koncert házigazdája, Amota Lóránt, 2015. december 19-én, a marosvásárhelyi Kultúrpalota nagytermében.

A projektet a Dél-Erdélyi Egyházterület Ifjúsági Osztálya szervezte. Az előkészületek már szeptemberben elkezdődtek, amikor az ifjúság-vezetők, illetve ifjúsági kórusvezetők körében kiosztották az adventi koncert repertoárját képező énekek kottáit, hogy az októberi hónap folyamán megtaníthassák azokat gyülekezeteikben az énekelni vágyó fiataloknak. Ezt követően novembertől kezdetüket vették a közös énekórák régiónként, Marosvásárhelyen, Kolozsváron, valamint a Székelyföldön. A fiatalok lelkesen és céltudatosan vettek részt a próbákon, hiszen mindannyiuk közös célja volt bizonyságot tenni az Úr Jézus Krisztus testet öltésének csodálatos eseményéről.

Ezen lelkülettől átitatva, az előadás előtt egy héttel a fiatalok ellátogattak a sárpataki gyermekotthonba (Szent-Erzsébet Alapítvány), ahol a gyülekezetek részéről felajánlott ajándékokkal lepték meg a gyermekeket. Együtt énekeltek, kézimunkáztak. A koncert keretében Bakó Béla ferences szerzetes kinyilvánította különös háláját és értékelését a fiatalok szívességéért. Ugyanakkor Marosvásárhely alpolgármestere, Peti András is kifejezte örömét azért, hogy együtt lehet és ünnepelhet a jelenlévőkkel, illetve azokért a csodákért, amelyeket a jó Isten tesz mindannyiunk életében.

A száznyolcvan tagot számláló adventi ifjúsági kórust Banga Jánossy Emese vezényelte, aki nagy odaadással és szeretettel fáradozott azért, hogy ez az esemény megvalósulhasson.

Az énekek és felszólalások mind annak fontosságát szerették volna kifejezni, hogy az ajándékozások és az ünnepelés mellett engedjük szívünkbe a Megváltót, hogy életünk legelőkelőbb helyét foglalhassa el.

 

Írta: Barabás Andrea

Az Adventista Világrádió (AWR) egy Romániában készült műsort sugároz

E-mail Nyomtatás PDF

2015 decemberének második felétől az Adventista Világrádió online struktúráin keresztül átvesz és sugároz egy Romániában, a Reménység Hangja Rádióban készült műsort. Több hónapig tartó előkészületeket követően a „Texte și Semnificații” (Szövegek és jelentéseik) című programot, melyet Gabriel Ișvan lelkész készít (s amelynek producere is egyben), figyelemmel követhetik az online rádióhallgatók az awr.org weboldalon, a román műsorok kapcsolatára kattintva. Egy másik újdonság, hogy a műsorokat podcast-formátumban is közzéteszik, aminek köszönhetően bármilyen internetre kapcsolódott eszközről (okostelefonról, tablettagépről, laptopról stb.) könnyen meghallgathatóak a műsorok, hanganyagok. Eddig az egyedüli román nyelvű műsorok, amelyek az online rádión hallgathatóak voltak, a Moldovai Köztársaságban készültek.

A „Texte și Semnificații” 10 perces rádióműsor, amelyben a szerző nehezen értelmezhető bibliaszövegeket magyaráz meg a hallgatók számára, bizonyítván ez által, hogy a Biblia – habár egy komplex mű – a legtöbb esetben egyértelmű, könnyen értelmezhető, és a mindennapi életben alkalmazható könyv. A műsor e-mail-címe biztosítja a műsor interaktív jellegét. A hallgathatók ide küldhetik kérdéseiket, javaslataikat, amelyekre az elkövetkezendő műsorokban választ kaphatnak ( Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. ).

„Nagyon örvendek ennek a megvalósításnak. Hiszek az Adventista Világegyház erejében és befolyásában. Hiszem, hogy betölti küldetését: hirdeti az evangéliumot szerte e világon. Tetszenek az új dolgok, és különösképpen lelkesít, hogy műsorunkat minden románul értő ember hallgathatja – bárhol a világon –, akinek internetre kapcsolt eszköze van. Dicsőítem Istent ezért a romániai premierért, és köszönetet mondok Yves Santi-nak, az AWR Európa igazgatójának, valamint Daryl Gungadoo-nak, az AWR műszaki igazgatójának a nyitottságért, időáldozatáért és erőfeszítéséért, amit e megvalósítás érdekében hozott. Köszönettel tartozom továbbá közvetlen munkatársaimnak, Sorin Dinu főszerkesztőnek és Tiberiu Nica főigazgatónak (Speranţa Médiaközpont) a támogatásért” – nyilatkozta Gabriel Ișvan lelkész.

Műszaki útbaigazítás

A podcast-formatum lehetővé teszi a hallgató számára, hogy ingyen „előfizessen” a műsorra, és a következendőben minden új hanganyagot automatikusan elküldenek a címére.

Az androidos készülékek számára az „előfizetés” a következőképpen történik: le kell tölteni egy podcast-applikációt (például a „podcast & radio addict” ingyenes programot a „google play” tárházból). Meg kell nyitni a felinstallált alkalmazást, majd a „search new podcast” kiasblakba be kell írni, hogy „awr” (az Adventist World Radio rövidítése). Ezt követően rá kell kattintani a „subscribe” linkre, és a „Texte și Semnificații” máris hallgatható.

Reméljük, hogy január második felétől az iTunes hálózatban is hozzáférhető lesz a műsorunk (Apple-eszközök).

Asztali vagy hordozható számítógépek esetében minden olyan böngészővel elérhetőek vagyunk, amely rendelkezik az RSS Feed Reader applikációval.

A Jesus Market a Speranţa TV műsorrácsában

E-mail Nyomtatás PDF

Az észak-atlantai hetednapi adventista gyülekezet online missziós kezdeményezését, a „Jesus Market”-et immár 45 országból követik figyelemmel. Minden szombaton délután öt órakor élőben közvetítik az Egyesült Államokban. A Speranţa TV felvételről sugározza majd az adásokat.

A román ajkúaknak szóló újszerű, social-média jellegű platformot 2015. november 28-án indították útjára. A beszélő a jól ismert Nicu Butoi lelkész. A kezdeményezést széles körben támogatták, és nemcsak az Egyesült Államokban és Európában, hanem a világ számos más országában.

A „Jesus Market” platform az Adventista Egyház üzenetét hirdeti, a szerint a világosság szerint, amellyel jelenleg rendelkezik, modern nyelvezetben, korszerű kommunikációs eszközök által.

Hosszútávon a „Jesus Market” célja olyan műsorok készítése, amelyeket más nyelvekre is lefordítanak és feliratoznak. Ezáltal szeretnék minél szélesebb körben terjeszteni Isten szeretetének örömüzenetét.

A tervezet mögött kizárólag önkéntesek állnak.

John Tampa

www.jesusmarket.org

4. oldal / 83