Adventista Info

Változások a Romániai Adventista Egyház intézményeinek élén

E-mail Nyomtatás PDF

A Romániai Hetednapi Adventista Egyház Végrehajtó Bizottsága május második felében ülésezett az Unió székházában, és döntött, kik szolgálnak majd az előttünk álló időszakban egyházunk különböző intézményeinek élén.

Virgil Peicu testvér nyugdíjállományba vonulását követően az Adventista Egyház Nyugdíjalapjának igazgatói, valamint a Curierul Adventist folyóirat főszerkesztői tisztségét Teodor Huţanu testvér tölti be. Huţanu lelkész 2005 és 2014 között a Román Unió elnöke volt, 2001 és 2005 között pedig az Unió titkára.

Az Adventista Teológiai Intézet új főigazgatója Cătălin Bărbulescu testvér. Kinevezése előtt a Munténiai Egyházterület Nevelési (2013-2015) és Ifjúsági Osztályának az igazgatója volt (2001-2008).

Az Adventista Teológiai Intézetnek új káplánja is van Gheorghe Şchiopu testvér személyében.  Şchiopu testvér az Olténiai Egyházterület Ifjúsági Osztályát vezette 2005 és 2013 között, 2014 és 2015 között a krajovai Adventista Teológiai Líceum káplánja, 1999 és 2003 között pedig a krajovai AMiCUS Diákegyesület lelki tanácsadója volt. Jelenleg a Montemorelos Egyetem pszichológia és családon belüli kapcsolatok karán magiszteri tanulmányait végzi.

Benjamin Stan lelkészt – a Teológia eddigi káplánját – az Unió keretében az öskerek és kisöskerek tevékenységének koordinációjával bízták meg.

Az Adventista Médiaközpont csapatához csatlakozott Marius Creţa lelkész, aki a Timpul Speranţei (A reménység ideje) című rovat szerkesztője és műsorvezetője lesz. Creţa testvér ezelőtt a Dél-Erdély Egyházterület Közkapcsolatok és Vallásszabadság Osztályának volt az igazgatója, valamint a brassói „Maranatha” gyülekezet lelkésze.

Adrian Neagu lelkész a Viața și Sănătate Kiadó új szerkesztőségi titkára, aki ezen új tisztsége mellett a Semnele Timpului (Az Idők Jelei) című folyóirat szerkesztője is. 2005 óta írja és szerkeszti a Curierul Adventist (Adventszemle) „Ismerjük meg advent családunkat” című rovatát. Adrian Neagu testvérrel minden szombaton találkozhatunk a Speranța TV „Lumini din trecut” (A múlt fénypontjai) című műsorában.

Adrian Geantă főszerkesztő-helyettesként csatlakozik a Semnele Timpului folyóirat szerkesztőségi csapatához. Ezidáig segédlelkészként szolgált az Olténiai Egyházterületben.

Egyházunk két webfejlesztőd is alkalmazott, Daniel Grigore lelkészt és Marian Mihai lelkipásztort.

Daniel Grigore testvér, aki ezidáig az Olténiai Egyházterületben szolgált segédlelkészként, kijelentette, hogy amivel nap mint nap szembesül a világhálón, az arra ösztönzi, hogy olyan új módszereket dolgozzon ki, amelyek a Biblia és az Adventista Egyház hasznára lehetnek. Már több éve tevékeny ezen a területen, és legfőbb célja az internetes evangéliumi szolgálat fejlesztése.

Marian Mihai testvér ezelőtt Sola Scriptura-koordinátorként dolgozott Munténiában, lelkészként pedig Buzău és Dâmboviţa megyében szolgált.

Anamaria Maier

Fordította: Zakariás Loránd

A bukaresti „Excelsis” adventista gyülekezet 150 „személyre szabott” ajándékot osztott ki nélkülöző gyermekeknek

E-mail Nyomtatás PDF

Június elseje alkalmából a bukaresti „Excelsis” adventista gyülekezet megszervezte a „Mosolyra fakasztó doboz” nevű humanitárius akciót, amelynek keretében a közösség ifjai 150 ajándékcsomagot készítettek az ADRA, az „Alinare” Alapítvány és a „Înger Alb” Gyermekotthon által segített, hátrányos helyzetű gyermekek számára.

A projekt immár hagyományra tekint vissza az „Excelsis” gyülekezetben: ez volt az ötödik ilyen akciója a közösségnek. Az előbbiektől eltérően ezúttal a megközelítés módja teljesen más volt. Ez alkalommal a csomagokat személyre szabták: a megajándékozott gyermekek neve és életkora mellett az adományozóknak tudomásuk volt a gyermekek szenvedélyeiről, vágyairól, szükségleteiről is. Ezek a részletek nagy segítséget jelentettek a szolgálattevőknek, akik ily módon individualizálhatták a csomagokat, és a gyermekeket is közelebbről megismerhették.

A Brăila környéki gyermekeknek felajánlott csomagokat személyesen adták át az adományozók. Megható pillanatok voltak: a szolgálattevők saját szemükkel láthatták, milyen nehéz körülmények közt nőnek fel gyermekek a mai Romániában. Tavaly, az Excelsis ifjai kiválasztottak egy hatgyermekes anyát, aki addig egy szobában volt kénytelen élni kicsinyeivel, és szükségleteinek megfelelően építettek számára egy kis lakóházat. (Részletek a www.proiectexcelsis.ro weboldalon.)

Egy másik csoport az „Înger Alb” Gyermekotthont látogatta meg. A felügyelt gyermekek nemcsak az ajándékoknak örvendtek, hanem ifjaink jelenlétének is.

Az „Alinare” Alapítvány által pártfogolt gyermekeknek szánt ajándékokat a Speranța TV által szervezett „Zâmbetul notelor” („A hangjegyek mosolya”) nevű hangverseny keretében adták át, június elsején, gyermeknap alkalmából. Kettős örömben volt tehát részük: az ajándékcsomagok és a csodálatos zene nyújtotta örömben.

„A szociális-humanitárius és misszionárius részvétel csupán az egyik tevékenységi szféra, amelyben az Excelsis érintett. Célunk bemutatni az embereknek a keresztény életvitel gyakorlati szempontjait, Krisztus és az Ő szeretete felé irányítva figyelmüket” – nyilatkozta Cristian Modan, a fővárosi „Excelsis” adventista gyülekezet lelkipásztora.

Beatrice Popa

Fordította: Zakariás Loránd

A „Sapientia Keresztény Központ” jogtalanul használja a Hetednapi Adventista Egyház nevét és szimbólumait. Erre vonatkozóan egyházunk vezetősége 2015. június 16-án a következő sajtónyilatkozatot tette közzé:

E-mail Nyomtatás PDF

Állásfoglalás az Adventista Egyház nevének a „Sapientia” Keresztény Központ általi jogtalan használatára vonatkozóan:

Mivel a „Sapientia Keresztény Központ” (nem kormányzati szervezet) részéről olyan megnyilvánulások történtek, amelyek egyértelműen azt sugallják, hogy az említett szervezet és az Adventista Egyház között kapcsolat léteznék, úgymint:

– a központ vezetőinek azon döntése, mely szerint megalapítanak „egy önálló keresztény gyülekezetet”, mely a hetednapi adventista felekezet szertartásaihoz igazodik,

– a nyilvános istentiszteleti alkalmak az adventista egyház istentiszteleteinek formai szerkezetét és nyelvezetét tükrözi, továbbá a közösség adventista könyveket, kiadványokat és egyházi énekeskönyveket használ,

– a fentebb említett nem kormányzati szervezet honlapján a Hetednapi Adventista Egyház teljes doktrínáját közzétették,

Szem előtt tartva annak szükségességét, hogy védekezzünk a jogtalan, rosszhiszemű, a zavarkeltés egyértelmű célját követő névhasználat ellen, amely mögött az Adventista Egyház tanításaival és gyakorlatával ellentétes magatartás miatt az egyházi tagságból kizárt személyek állnak,

A Romániai Hetednapi Adventista Egyház Uniójának Bizottsága által a „Sapientia Központ” képviselőivel kezdeményezett egyeztetés eredményeként,

A Romániai Hetednapi Adventista Egyház a következő pontosítással áll a közvélemény elé:

A Hetednapi Adventista Egyház tagsági státuszának elvesztésével, az Adventista Egyház Kézikönyvének előírásai és a bibliai elvek értelmében, mind Cornel Dărvăşan úrtól, mind pedig Flavius Pană úrtól egyházunk visszavonta a lelkészi akkreditációt és felszenteltségi státuszt, tehát adventista prédikátorokként semmilyen körülmények között nem végezhetnek lelkészi szolgálatot.

A „Sapientia Keresztény Központ” egyetlen megbízottja sem képviseli hivatalosan a Hetednapi Adventista Egyházat vagy bármely szervezetét. Semmilyen kapcsolat nincs az említett nem kormányzati szervezet és a Hetednapi Adventista Egyház között.

A „Sapientia Keresztény Központ” vezetői által végzett liturgikus aktusokat – keresztség, egyházi menyegző, úrvacsora, habár az Adventista Egyház gyakorlatát és istentiszteletei formai szerkezetét követik, megpróbálván ezáltal megtéveszteni, mi több, szántszándékkal félrevezetni a kevésbé informált személyeket – a Hetednapi Adventista Egyház nem ismeri el.

A Hetednapot Ünneplő Adventista Egyház identitásának védelme, valamint nevének jogtalan használata elkerülése érdekében hangsúlyozzuk az alábbiakat:

A Hetednapi Adventista Egyház neve és szimbólumai engedélyezés nélkül nem használhatóak. Ez úton újra kijelentjük: a „Hetednapot Ünneplő Adventista Egyház” nevet (a teljes vagy a rövidített változatot) kizárólag a Hetednapi Adventista Egyház szervezeti egységei használhatják, és nem hozható lényegi összefüggésbe olyan személyekkel és tevékenységekkel, amelyek nincsenek kapcsolatban egyházunkkal.

Az idők folyamán identitásunk védelme – a zavaros, a jelen szituációhoz hasonló helyzetek miatt (amikor is különböző hitelvi kihágások miatt kizárt tagok hűtlen módon megpróbálták mások véleményét a saját javukra befolyásolni, anyagi vagy a téves hitelvi meggyőződés támogatása érdekében) – szükségesnek bizonyult.

Megjegyezzük, hogy a „Sapientia Központ” egyoldalú kezdeményezéseit követően a Romániai Hetednapot Ünneplő Egyház vezetősége több ízben találkozott a Központ képviselőivel, kijelentve, hogy a „Sapientia Központban”, a Suceava megyei Beniában és egyéb helyeken végzett liturgikus aktusokat nem ismeri el az Adventista Egyház. Következésképpen kijelentjük: a „Sapientia Központ” tevékenysége megtéveszti az embereket a Hetednapi Adventista Egyház hitelveit illetően. Keresztény lelkületben – melyet mindkét fél igazolt – részünkről megfogalmazódott a felkérés, hogy szűnjenek meg ezek a tevékenységek, és a csoportot alkotó személyek térjenek vissza sorainkba egyháztagi minőségben. Mivel a „Sapientia Központ” válasza elfogadhatatlan volt, a Romániai Hetednapi Adventista Egyház élesen elhatárolja magát a „Sapientia” minden tevékenységétől, és bízik magatartása megváltoztatásában.

Az Unió Bizottsága

 

Megjegyzés: A „Sapientia Keresztény Központtal” kapcsolatban a Hetednapi Adventista Egyház Munténiai Egyházterülete már kifejezte hivatalos véleményét egy 2013. szeptember 30-án keltezett közleményben.

Fordította: Zakariás Loránd

„Az imádság ünnepe” – újabb felhívás a személyes odaszentelődésre

E-mail Nyomtatás PDF

2015. június 13-án, szombaton a bukaresti „Labirint” gyülekezetben sor került „Az imádság ünnepe” nevű eseményre, immár harmadik alkalommal.

Az esemény célja – az imák meghallgatásáért érzett hála kifejezésre juttatása mellett – annak a ténynek a mélyebb tudatosítása volt, hogy csakis kitartó, forró imák eredményeként részesülhetünk lelki felüdülésben.

Az esemény különleges meghívottja Mario Brito lelkész volt, az Inter-Európa Divízió részéről, aki a péntek esti istentiszteleten hangsúlyozta: égető szükségünk van arra, hogy a Szentíráson keresztül minél jobban megismerjük Istent. Hiteles imaélet nincs az Ige mélyenszántó kutatása nélkül, és sokszor imáinkra a választ a Biblia végeláthatatlan bölcsességében fedezzük fel.

Az eseményen a Munténiai Egyházterületet Marius Necula lelkipásztor képviselte.

Szombaton délelőtt a bukaresti gyülekezetek képviselői tettek bizonyságot, és osztották meg a hallgatósággal Istennel megélt személyes tapasztalataikat. A felszólalásokból kicsengő közös nevező ekképpen fogalmazható meg: semmi sem helyettesítheti életünkben az imát; ha hittel kérjük Istent, és teljes lényünkkel Rá bízzuk magunkat, Ő kész hatalmas dolgokat véghezvinni általunk. Mario Brito lelkész prédikációja kidomborította az igazságot, mely szerint személyesen is megismerhetjük Istent, és egyre közelebb kerülhetünk hozzá, ha naponta megnyitjuk előtte szívünket az ima hullámhosszán.

Az istentisztelet végén a résztvevők megfogták egymás kezét, és a gondolatok, célok és az Úr iránti vágy egységének jelképeként egy nagy imakört alkottak.

A találkozás nemcsak kellemes volt, de ünnepélyes, felemelő és ösztönző is, ami az imalelkületet illeti. Az ima ugyanis a bukaresti adventista gyülekezetek tevékenységeinek kiapadhatatlan forrása.

Fordította: Zakariás Loránd

Isten minden gyermekét egyformán szereti, fajtól, nemtől, vallástól, életmódtól függetlenül. Nekünk pedig, követnünk kell a példáját.

E-mail Nyomtatás PDF

2015. június 18-án csütörtökön, az Észak-Amerikai Hetednapi Adventista Egyház elnöke, Daniel R. Jackson a következő nyilatkozatot tette közzé a Dél-Karolinai Afrikai Metodista Episzkopális Egyház (AME) „Emanuel” gyülekezete kilenc tagjának meggyilkolásával kapcsolatban:

„Az Észak-Amerikai Hetednapi Adventista Egyház szomorúan vette tudomásul Clementa Pinckney tiszteletes és további nyolc gyülekezeti tag meggyilkolásának hírét, amely egy szerda esti istentiszteleti alkalom alatt történt a közösség imaházában. Részvéttel gondolunk a családok gyászára, valamint a gyülekezet és a Charleston-i közösség fájdalmára. Ez úton fejezzük ki legmélyebb együttérzésünket, és továbbra is imádkozunk az erőszak áldozataiért és az elhunyt személyek családjaiért.

A Hetednapi Adventista Egyház nemcsak a gyilkosságot ítéli el, hanem a faji alapról feltörő gyűlöletet is, ami ezt a tragédiát is okozta. Hisszük, hogy Isten minden gyermekét egyformán szereti, fajtól, nemtől, vallástól, életmódtól függetlenül. Nekünk pedig, követnünk kell a példáját.

Újból felhívást intézünk a nyitott, tisztességes, türelmes és civilizált párbeszédre a faji különbözőség kérdését illetően, amely továbbra is hevíti a légkört Amerikában. A párbeszédnek az amerikai társadalom tagjainak jogaira és egyenlőségére kell összpontosítania.

Biztosítjuk a Charleston-i közösséget és egész Észak-Amerikát, hogy mellettük vagyunk, és erőfeszítéseket teszünk a béke, szeretet és kegyelem megőrzése és védelme érdekében.

A tartós változásért egyházként minden emberhez egyformán kell közelednünk, ugyanazzal a szeretettel és együttérzéssel, amelyet Jézus tanúsított irántunk. Habár június 17-én este a gyűlölet Charleston-ban kilenc ártatlan ember életével végzett, tudjuk, hogy a szeretet végül győzedelmeskedni fog.

Azért imádkozunk, hogy mielőbb eljöjjön az a nap, amikor Isten gyermekei gyanakvás, előítéletek és gyűlölet nélkül fognak közeledni egymáshoz, ahogyan Pál apostol is emlékeztet: „Nincs zsidó, sem görög; nincs szolga, sem szabad; nincs férfi, sem nő; mert ti mindnyájan egyek vagytok a Krisztus Jézusban” (Gal 3:28).

Fordította: Zakariás Loránd

A csatlakozás hírei

E-mail Nyomtatás PDF

Ezen a héten minden KERAK-hoz tartozó gyülekezet és tag megkapta a Magyar Unió és a DET/TET által aláírt csatlakozásra hívó levelet. Több gyülekezetben, az egyénileg csatlakozók már hitvallást tettek. Szeretettel köszöntjük sorainkban az “első zsengéket”, akik bátran léptek és példát mutatnak a testvéreknek. Isten hozottat mondunk Láng Ervin, Oláh László és felesége, Szabó Attila és felesége, Stramszki István, ifj. Csókási Pál és Hites Gábor testvéreknek. Minden okunk megvan imádkozni és felkészülni a következő hetek eseményeire. Sokan komoly lelki küzdelmeken mennek át. Újabb és újabb “bátorító” üzeneteket kapnak, ami a maradás mellett szólítja fel őket. Az utóbbi hónapok eseményeiben és levelezéseiben teljesen világossá vált, hogy két alapvető hitelvünket a maradás vezetői nem fogadják el: az egyházról és annak egységéről szóló bibliai tanítást. Készüljünk arra, hogy szeretettel és együttérzéssel fogadjuk a csatlakozó testvéreinket. “Minden hitvalló kereszténynek meg kell tennie a tőle telhető legtöbbet az egyház békéjének, összhangjának és szeretetének megőrzése érdekében. Gondoljunk Krisztus imájára: »Hogy mindnyájan egyek legyenek úgy, ahogyan te, Atyám, énbennem, és én tebenned, hogy ők is bennünk legyenek, hogy elhiggye a világ, hogy te küldtél el engem«! Az egyház egysége meggyőző bizonyíték, hogy Isten elküldte Jézust a világ Megváltójául.” (Testimonies 5. kötet, 619-620. o.)

Szimpozion a vallásszabadság védelméért Nagybányán

E-mail Nyomtatás PDF

„A lelkiismereti szabadság még a demokratikus társadalmunkban is aktuális és releváns téma.” Ez volt a 2015. június 11-én tartott, a „Lelkiismeret és Szabadság Egyesület” által szervezett nagybányai találkozó üzenete.

Az értekezletnek a főszponzor – a Máramaros Megyei Tanács – adott otthont. A rendezvény mottója a következő volt: „Szabadság és erkölcsiség – az emberi méltóság két dimenziója”.

Az esemény kiváló alkalom volt az ismerkedésre: a „Lelkiismeret és Szabadság Egyesület” helyi és országos képviselői találkozhattak a megyei szintű állami intézmények képviselőivel.

Az értekezleten a megye és a municípium hivatalos meghívottjai mellett szót kapott Alexandru Bondrea, a megye alprefektusa, aki a polgári jogokról és kötelességekről, és főként a lelkiismereti szabadságról beszélt.

A „Lelkiismeret és Szabadság Egyesületet” helyi képviselőként, szervezőként és moderátorként Ştefan Mateaş, országos képviselőként pedig dr. Nelu Burcea úr reprezentálta.

Minden résztvevő megkapta „A Lelkiismereti Szabadság naplója” 2014-es kiadását, valamint egy beszámoló-kollekciót, amelyet a szimpozionon részt vett személyek írásaiból állítottak össze.

 

Simion Buciuman/Szatmárnémeti

Fordította: Zakariás Loránd

A Premed Egészségügyi Központnak új vezérigazgatója van

E-mail Nyomtatás PDF

Júniustól Liviu Dumitraşcu lelkész a Premed Egészségügyi Központ igazgatója, aki személyével új életerőt kölcsönöz az intézményben dolgozó egészségügyi csapatnak, és hozzájárul a Romániai Hetednapi Adventista Egyház első egészségügyi központjának a fejlődéséhez.

Liviu Dumitraşcu a cernicai Adventista Teológia végzettje, magiszteri titulusát a bukaresti SNSPA-n (Școala Naţională de Studii Politice și Administrative) szerezte menedzsment-kommunikáció és humán-erőforrás szakon. Felesége Carmen, lánya Aida, veje Adrian Enache. Egy unokája van: Andi Enache. Egyike a Speranța TV alapítótagjainak, 2007 és 2014 között programigazgató volt a Speranța TV-nél, és a Perspective (Távlatok) című rovatot szerkesztette, vezette.

„Nagyra értékelem mindazokat, akik lefektették ennek az egészségügyi központnak az alapjait – nyilatkozta Liviu Dumitraşcu. – Tudom, mennyit dolgoztak ezért, ismerem a kihívásokat, az akadályokat, amelyeket le kellett küzdeniük. Meggyőződésem, hogy együttműködésünk kiváló lesz, és tovább fogjuk fejleszteni ezt a vállalkozást mind pénzügyi, mind pedig a misszió szempontjából.”

„Isten hozott a csapatunkban, Dumitraşcu úr! – üdvözölte az újonnan kinevezett igazgatót Svetlana Ciocârlan rezidens sebész, a Premed Központ egészségügyi igazgatója. – Szükségünk van új ötletekre és tehetséges emberekre, akik erkölcsi értékeinket képviselik, és kiveszik részüketaz adventista egészségügyi központ küldetéséből.”

Korunkban az egészség ápolása egy igen komplex fogalom. A gyógyításban egyaránt szem előtt kell tartani a lélektani, társadalmi és lelki tényezőket. A Premed ilyen tekintetben egyedi a román egészségügyi szolgáltatások piacán, és egyediségét éppen holisztikus módszereinek köszönheti. Az Isten erejébe vetett hit szorosan egybefonódik a magas szakmai mércéhez igazodó orvosi praxissal. A meghatározó irány a központban a megelőző gyógyászat és az egészséges életmód hirdetése. Romániában keveset fordítanak az egészségügyre és a betegség megelőzésre, ezért is van annyira szükség a Premedre.

„A Premed Egészségügyi Központ minden alkalmazottja megfelelő tapasztalattal rendelkezik a szakterületén, amellyel jelentősen hozzájárul az emberek egészségének és jólétének megőrzéséhez – nyilatkozta Nicolae Ionescu lelkész, a Munténiai Egyházterület vezetőségének képviselője. – De szeretném, ha nem felejtenénk el, hogy mindezek felett ott van Isten, aki életet ad és aki megőrzi az életet, és képes a leglátványosabb módon közbelépni az emberi test meggyógyításáért.”

A Premed a Romániai Hetednapot Ünneplő Adventista Egyház első klinikája, és részét képezi az adventista egészségügyi rendszernek, amelynek több mint 700 egysége van szerte a világon (kórházak, szanatóriumok, klinikák, egészség-központok, rendelők, orvosi missziók), és több mint 150 éves múlttal rendelkezik. A Premed Központ által hirdetett elvek a következők: holisztikus szemléletű gyógyítás, a legújabb ismeretek alkalmazása és a kiegyensúlyozott, egészséges életmód gyakorlatba ültetése.

 

Loredana Dumitraşcu, a Premed Központ PR referense

Fordította: Zakariás Loránd

Elballagtak az Adventista Teológiai Intézet 2015-ben végzett diákjai

E-mail Nyomtatás PDF

Ezekben a napokban az egész országban a figyelem a tanulmányaikat végző diákokra összpontosul. Az Adventista Teológiai Intézet diákjai is ballagtak. Az ünnepi tanévzárásra június hetedikén, vasárnap került sor az intézet nagytermében. A ballagók mottója a következő volt: „Új jövőt és új reménységet!” (Jer 29:11). Az ünnepélyen a ballagókon kívül részt vettek tanáraik, családtagjaik, barátaik.

Az alkalom különleges meghívottja dr. Ismael Castillo, a mexikói Montemorelos Egyetem professzora volt. „Boldogan veszek részt e tanulmányzáró ünnepélyen, hiszen nagy megvalósítás ez mind a diákoknak, mind pedig tanáraiknak, továbbá örömmel nyugtázhatom, hogy ezen végzősök is igazolják, hogy eredményes a Montemorelos Egyetem és a cernicai Adventista Teológiai Intézet közötti együttműködés.”

Az idén két szakon végeztek: adventista lelkészképző szakon, valamint román-angol nyelv és irodalom szakon. Magiszteri végzőseink is vannak; ők a világ két kiváló adventista egyetemén – az Andrews-on (teológia szakon) és a Montemorelos-on (neveléstudományi szakon) – szerezték diplomájukat. A végzősök bemutatását és az oklevelek átadását az évfolyamvezető tanárok – dr. Traian Aldea egyetemi adjunktus (lelkészképző szak) és dr. Roxana Lupu egyetemi adjunktus (román-angol nyelv és irodalom szak) – tették meg; felszólalt továbbá dr. Ismael Castillo egyetemi professzor és dr. Szallós-Farkas Zoltán egyetemi docens.

A terembe történt bevonulástól egészen az ünnepély végén tartott közös fotózásig minden egyes pillanatot mélységesen átéltek a jelenlévők, főleg a végzősök, szüleik és tanáraik. Sokatmondó e tekintetben néhányuk nyilatkozata:

„Leírhatatlan érzés itt látnom családomat, amely végig támogatott, továbbá tanáraimat, némiképp más környezetben, ünnepi légkörben. Felemelő érzés volt látnom évfolyamtársaimat ünneplőbe öltözve, és nagyon bánom, hogy ezek az évek véget érnek” – mondta Emina Ţuţuianu, román-angol szakos végzős.

„Különleges örömöt éreztem ma, amint társaimmal elindultunk a terem felé. Eszembe jutott a nap, amikor felvételizni jöttem. Semmi mást nem akarok, mint folytatni az Isten dicsőségére végzett szolgálatot.” – nyilatkozta Adrian Gheorghiţă, lelkészképző szakos végzős.

„Valóra vált az álmom. Teljesnek, boldognak érzem magam. Meggyőződésem, hogy Isten különlegesen megáldott engem. Úgy érzem, újjászülettem.” (Elvis Harvey Sichiweza, Zambia, végzős magiszteri hallgató, teológia szakon)

„Boldog vagyok és elégedett, hogy sikerekben gazdagon telt el ez a néhány esztendő. Elsősorban Istenek kell megköszönnünk, hogy mindez idő alatt támogatott minket, de mindazoknak is, akik mindvégig mellettünk voltak” (Lidia Chirilă, szülő)

„Mi, tanárok, együtt izgultunk diákjainkkal, de boldogok vagyunk, hogy megértük ezt a napot. Képzeljék el, mekkora öröm egy időben ezen ifjak tanárának és lelki szülőjének lenni!” – mondotta dr. Szallós-Farkas Zoltán egyetemi docens.

Az idén végzett diákok csatlakoznak ahhoz a több mint 1500 egykori végzőshöz, aki az Adventista Teológia 91 éves fennállása alatt ezen intézet falai között tanult. 2015 fontos év számunkra: az idén kapta meg intézményünk az ARACIS-akkreditációt, amely elismerés a romániai adventista felsőoktatás minőségét igazolja, és egy újabb meggyőző érv amellett, hogy érdemes a gimnáziumot végzett fiataloknak intézetünket választaniuk (lelkészképző kar és óvó- és tanítóképző).

Az idén a beiratkozás július 13. és 23. között, valamint szeptember 7. és 16. között zajlik. Újdonság, hogy az idén indul az egészségügyi posztlíceumi képzés, amelyre szeptember 1. és 9. között lehet jelentkezni. Bővebb információkat a http://institutadventist.ro/admitere webcímen, vagy a 021 369 53 50, 0744 68 51 23 és 0744 15 77 23 telefonszámokon kaphatnak a kedves érdeklődők.

Fordította: Zakariás Loránd

Valóra vált „Gyermekálom”

E-mail Nyomtatás PDF

2015. május 15-e egészen különleges nap volt: a Cantassimo és a Celest Harmony gyermekkórus, a közösen tartott jótékonysági hangversenyen begyűlt adományokból 40, szerény körülmények között élő moldvai gyermeknek szerzett örömöt. A begyűlt 10.000 lejből hegyi tábort szerveznek a nélkülöző gyermekeknek. A kezdeményezést a Romániai ADRA támogatja, a „Tanulni szeretnék!” országos program keretében.

A „Gyermekálom” humanitárius eseményt immár negyedik alkalommal rendezik meg. A hangversenyről – amelyre a bákói Atheneumban került sor – a Speranța TV felvételt készített.

Mindazok, akik látni, hallani szeretnék a hangversenyt, megtehetik péntek este nyolc órától, vagy másnap, szombaton déli egy órakor, „A cselevő egyház” című műsor keretében.

A koncerten fellépett a Cantassimo és a Celest Harmony gyermekkórus – karmester Simida Gherghe; az Amicus Junior gyermekkórus – karmester Naomi Măcaru, Gabriela Pepelea szólista, Mihai Gherghelaş hegedűs, Gabriel Sutu nagybőgős, valamint Andrei Zorilă zongorista.

 

Albert Codreanu, zenei szerkesztő

Fordította: Zakariás Loránd

Egy meleg esély hajléktalan éhezőknek

E-mail Nyomtatás PDF

„A Te Esélyed” Egyesület, több intézménnyel, egyesülettel és kereskedelmi társasággal együtt 2015-ben is folytatja az „Egy meleg esély” nevű kampányát, mely negyedik alkalommal kerül megrendezésre a fővárosban. Az utóbbi két évben több mint 900 hajléktalan – gyermek, serdülőkorú fiatal, kisgyermekes család és idős személy – jutott ez úton élelemhez, ruházathoz és sok-sok bátorításhoz.

Június negyedikén este az Adventista Teológiai Intézet is bekapcsolódott a humanitárius akcióba, és 130 porció meleg ételt készített a bukaresti Északi Pályaudvar környékén élő hajléktalanok számára. A munkacsoportot teológus diákok és „A Te Esélyed” Egyesület önkéntesei alkották. A kedvezményezett személyek értékelték szolgálatukat, és köszönetet mondtak, hogy rájuk is gondoltak.

„Örülünk, hogy ízletes ételt hoznak nekünk. Nagyon boldog vagyok, komolyan mondom! Én egy éjjeli menhelyen töltöm az éjszakát, és egy szociális kantinban eszem. Köszönjük, hogy gondoltok ránk. Hatéves korom óta az utcán élek!” (hajléktalan)

„Nagyon finom ez az étel, nehéz lenne, ha nem lenne! Ha nem lennének ezek az alapítványok és egyesületek, éhen halnánk. Meg vagyok elégedve ezzel az étellel. Istentől van. S ha ti adtátok nekünk, Isten majd még többet ad nektek a helyébe!” (hajléktalan)

A program kezdeményezője, Gabriel Ciobotaru szociális munkás mondta: „A projekt néhány évvel ezelőtt született, amikor megláttuk ezeket az éhező, szenvedő embereket, és úgy gondoltuk, hogy segíthetnénk nekik. Mára több szponzor és intézmény is mellénk állt, és várjuk, hogy még többen csatlakozzanak hozzánk, mert ha befektetünk az emberekbe, Isten is áldásokat áraszt rád.”

Az odaadó lelkületet és az örömöt, amellyel elkészítették és szétosztották a táplálékot, még a rájuk zúduló záporeső sem rontotta el. Az őszinte vágy, hogy segítsenek a rászorulókon, az akcióban részt vett önkéntesek üzeneteiből is kicseng. Ez a humanitárius szolgálathasznos alkalom volt az önkéntesek számára fontos leckék elsajátítására.

„Azért jelentkeztem önkéntesnek, mert ez az akció különleges szükségben lévő emberek megsegítését szolgálja, és én szívesen segítek ilyen embereken… Ma megtanultam, hogy meg kell elégednem azzal, amim van, hogy ne tegyek ember és ember között semmiféle megkülönböztetést, és mosolyra derítsem a körülöttem élőket, legalább egy pillanat erejéig.” (Raluca Rotaru, diák, Adventista Teológiai Intézet)

„Amikor erről az akcióról hallottam, nem kellett sokat gondolkodnom. Ha valakinek szüksége van segítségre, és azt megkaphatja tőlem, miért maradnék tétlen? … Sokan vannak, akiknek segítségre van szükségük, és kevesen, akik segítenének. Nagyra tartom azokat, akikben megszületett ennek az akciónak az ötlete, és bátorítani fogok minden ilyen megmozdulást.” (Flavius Ardelean, diák, Adventista Teológiai Intézet)

Ahogy az „A Te Esélyed” Egyesület honlapján is olvasható, az „Egy Meleg Esély” nevű projekt célja minél több magán- és jogi személy bevonása a hátrányos társadalmi helyzetben sínylődő személyek megsegítésébe. Ezúton is meghívunk minden segíteni szándékozót, hogy csatlakozzék ehhez az akcióhoz, amely „meleg esélyt” és mosolyt nyújt mind a kedvezményezetteknek, mind pedig a kedvezményezőknek.

Fordította: Zakarás Loránd

4. oldal / 76